Tag Archive | hmota

Čas Býka aneb Slunce je v tom nevinně

Slunce je v horoskopech symbolicky a na nebi nahoře fakticky ukazatelem našeho já a všech jeho myslitelných projevů jakožto i forem. Nejsme to my. My, tedy já, ty, on, ona … jsme jen bytostmi, které ve své solaritě lépe či hůře projevují svoje já. Vyzdvihují tak umně a tak vysoko svoji existenci, abychom se odlepili od prachu nicoty tam dole a dovedli svoji individualitu nakonec za co pro nás nejvýhodnějších vstupních podmínek do všeobjímajícího oceánu nicoty božského kolektivního nevědomí, do moře duší. Nu a mezitím se tak trochu musíme potýkat s nástrahami života. S nástrahami, které jsme si, a to je zajímavé, podobně jako všechny pastě světa vytvořili sami, někteří z nás i masochisticky přímo sobě na míru.

Princip a archetyp Býka, do kterého Slunce dnes (t.j. 19. dubna) vstoupilo, je souborem ukazatelů, norem, technik, způsobů a vzorců, jimiž se podle kosmických zákonů řídí všechny planety nacházející se ve druhém segmentu tropického zodiaku. Stane-li se, že se Slunce do této části nebeského prostoru námi spatřeného dostane, začne, podobně tak jako semafor, který přepne barvu z oranžové třeba na zelenou, ukazovat a signalizovat, co se po nás chce. Žádá tak, abychom byli v souladu s prostředím, tedy i sami se sebou. S mimikry světa.

Co s tedy bude dít? Býčí archetypy jsou ukazatele zemského pevného emotivního a praktického znamení. V čase Býka exaltuje naše vtělení do reality tohoto podivného světa prostřednictvím hmoty. Hmota je tak jedinou skutečností, co je hmotné, dá se osahat, zvážit a pojmout, to existuje, v to se dá uvěřit. Žijeme tedy proto, abychom ochutnali hmotu, emoce, abychom zakoušeli jistoty kvalit a kvality jistot. Jaká je ale primární motivace, na co nás v tomto stádiu bytí utáhnout? Prvotním momentem, emocí, impulzem a zážitkem je láska. Od ní se vše odvíjí. Milování i oblíbenost. Hodnoty i kvality. Množství i kalkulace. Milujeme-li v jakékoliv formě, tedy jsme. A jsme-li, můžeme milovat. Není možné milovat nesprávně, láska se nemýlí. Jen je tolik lásek, kolik lidí. Možná i víc …

Čím se v čase Býka zabývat? Teď už vážně si probrat svoje hodnoty. Sebehodnotu. Kolik se cením. Za kolik se prodám. Nikoli zaprodám! Nakolik miluji a co miluji. Koho miluji a jak miluji. A také kdy jsou moje hranice, ploty a plůtky. Co dovolím a co již ne. A též, na čem si stavím a jak stavím. Co je pro mě dobré a co nikoli. A je fajn u toho nebýt suchý, tvrdý, drsný a nepohyblivě statický. Sehněme se dolů, sestupme z piedestalů svých já a zkusme se víc propojovat se světem, sdílet s ním své radosti, strasti i osudy. Je to tak živé a tak lidské. Přichází čas kdy nic lidského by nám nemělo být cizí. Neb je to možné. Skoro by se chtělo uzavřít poznámku okřídleným a lehce free zvoláním Milujme se a množme se. Ale to se mi nějak nehodí. A což zkusit jiné heslo pro ten letošní býčí čas? Mějme rádi to co je a tvořme, přetvářejme realitu tak, abychom ji mohli mít ještě raději!

Reklamy

Když hmota je to samé, co duchovno

Tak jak to nyní ve fázi svého vývoje vnímám já, duchovní jsme všichni. Máme tuto podstatu. Zde jsme však ve hmotě a tedy projevujeme se přes hmotu. Hmota může mít různé podoby. Může se jednat o vyjádření svých myšlenek psanou či mluvenou formou, o výrobu jídla, sázení stromů, prodávání v obchodě, běhání a jiné nespočetné projevy.

Podle mě jsme sem všichni přišli projevit svoji duchovní podstatu, sebe. Čím víc budeme duchovní, tedy blíže sobě, tím více své podstaty budeme projevovat ve všem, co budeme dělat a co nás bude těšit. Každý z nás tedy už více či méně kus svého duchovna projevuje. Jde o to projevovat svoji podstatu postupně stále více. To se bude dít, když budeme se přibližovat sobě, své duchovní podstatě a budeme se jí tak čím dál více otevírat.

To, čemu se věnujeme, jak reagujeme, tak v podstatě odpovídá míře, jaké jsme se otevřeli sami sobě, své duchovní podstatě. Hmota tak není a ani nemůže tu být oddělená od duchovna, jelikož my jsme duchovní podstata, která se zde projevuje ve hmotě.

Na cestě našeho vývoje k sobě, budeme často mnohokrát vychýleni z rovnováhy hmoty a ducha. To, abychom si uvědomili (prožili), že hmota a duch není oddělen a že jen ego to odděluje. A tak někteří z nás budou v tomto životě hrnout materiální statky a jiní se vydají na cestu svého vnitřního rozvoje až tak, že zdánlivě ztratí kontakt s hmotou. Není to vždy v takovém extrému, jak tu popisuji. Avšak chtěla jsem tím vymezit dvě naše polarizační směřování. Obojí vnímám totiž jako vychýlení z rovnováhy. Každému člověku toto jeho vychýlení ať už jedním či druhým směrem bude do života přivádět takové zkušenosti, které mu mají pomoci pochopit, že hmota není špatná a duchovno není špatné a že je to jedno a totéž jen v jiném kabátě.

paper-1644988_1920

A tak ten, který usiluje jen o materiální statky, bude v průběhu svého života vystaven situacím, které mu mají pomoci pochopit, že materiální statky mu nezaručí bezpečí, zdraví či lásku a zakusí často pomíjivost tohoto. A tomu, který je vychýlen opačným směrem, bude pomoženo prostřednictvím situací, které ho mají přimět pochopit, že materiální statky nejsou špatné, že jsou jen odlišným projevem stejného a že mu mají pomoci postarat se pomocí nich například o své tělo, které tu všichni potřebujeme.

Materiálně orientovaný, pokud pochopí a bude se tak přibližovat rovnováze, bude postupně své činnosti, které mu budou vydělávat na živobytí, měnit tak, že budou stále více prospěšné ostatním, budou mít stále větší obsah, budou odrážet stále více jeho samotného. A navíc tento člověk bude mít nutkání některé své přebytečné materiální statky začít kreativně využívat i více pro prospěch ostatních. Ten, kdo byl vychýlen obráceně, a pochopí, bude mít tendenci začít žádat a přijímat materiální statky za svoji činnost, za svoji vydanou energii.

Zjednodušeně řečeno, ten s převahou hmoty se bude učit dávat, propouštět a ten s převahou duchovna se bude učit žádat a přijímat.

To, co vám tu píši, vychází opět z mé vlastní zkušenosti. Pro mě peníze nebo jiné materiální bohatství nebylo nikdy tím důležitým, nikdy jsem v tomto životě neměla potřebu hromadit nebo se rozhodovat podle toho, co mi to materiálně přinese. Když mě například život opakovaně postavil před rozhodnutí jít do dobře placeného zaměstnání nebo jít do zaměstnání, kde budu vydělávat sice málo, ale umožní mě to po nějakém roce být svým vlastním pánem a dělat něco, co má podle mě smysl, má volba byla opakovaně jasná.

Postupně, jak jsem se nevědomě posouvala k sobě, jediné, co pro mě mělo smysl, byl duchovní rozměr všeho a já si to chybně vyložila, že to znamená žít velmi skromně a vydávat více než přijímat. Já vydávala hodně energie pro jiné, odpovídala na dotazy známých či cizích lidí, psala několik let články, a jiným způsobem se s ostatními jen tak dělila o své třeba i těžce získaná poznání. Byla jsem přesvědčena, že to nemá být za peníze, že za to nemám nic přijímat a že jsem tu „odsouzena“ vše ostatním takto předávat bez jakéhokoliv vyrovnání této mé vynaložené energie. V jednu chvíli jsem si dokonce myslela, že hmotu nepotřebuji. To nyní vnímám jako můj velký omyl.

Postupně jsem však začala cítit nerovnováhu mezi tím, co vydám, a co dostanu. Ne, že bych živořila, ale necítila jsem rovnováhu mezi tím, co lidem dávám, a co dostávám. Tím, jak se posouvám k sobě, roste i úcta k mému poznání, jelikož si čím dál více vážím sebe a tak i toho, co ze sebe vydávám.

Zapomněla jsem však do nedávna žádat ostatní o vyrovnání, o jejich energii, ať už v podobě různých materiálních statků, času, a jiných jejich možností. A až poté, co jsem uviděla toto své velké omezení, tento můj velký chyták mé mysli ovládané egem, já dospěla k poznání, které vám tímto svým článkem nyní sděluji. Tato má lekce není u konce, stále se učím přijímat. Jen už toto své omezení, které se neustále zmenšuje, mám ve svém vědomí a vím tak, s kým mám tu čest.

Všichni postupně pochopíme, že hmota a duchovno je jedno a to samé. Proč? Protože stejně jako náš vnitřní vývoj je tvořen námi, jelikož jen mi sami si rozhodujeme, do jaké míry se budeme uvnitř sebe otevírat, tak i hmota je jen našim výtvorem.

Petra Jelínková

Zdroj: http://www.jinypristup.cz/clanek/20160907-kdyz-hmota-je-same-co-duchovno

Čas Býka aneb Slunce je v tom nevinně

Slunce je v horoskopech symbolicky a na nebi nahoře fakticky ukazatelem našeho já a všech jeho myslitelných projevů jakožto i forem. Nejsme to my. My, tedy já, ty, on, ona … jsme jen bytostmi, které ve své solaritě lépe či hůře projevují svoje já. Vyzdvihují tak umně a tak vysoko svoji existenci, abychom se odlepili od prachu nicoty tam dole a dovedli svoji individualitu nakonec za co pro nás nejvýhodnějších vstupních podmínek do všeobjímajícího oceánu nicoty božského kolektivního nevědomí, do moře duší. Nu a mezitím se tak trochu musíme potýkat s nástrahami života. S nástrahami, které jsme si, a to je zajímavé, podobně jako všechny pastě světa vytvořili sami, někteří z nás i masochisticky přímo sobě na míru.

Princip a archetyp Býka, do kterého Slunce dnes (t.j. 19. dubna) vstoupilo, je souborem ukazatelů, norem, technik, způsobů a vzorců, jimiž se podle kosmických zákonů řídí všechny planety nacházející se ve druhém segmentu tropického zodiaku. Stane-li se, že se Slunce do této části nebeského prostoru námi spatřeného dostane, začne, podobně tak jako semafor, který přepne barvu z oranžové třeba na zelenou, ukazovat a signalizovat, co se po nás chce. Chce tak, abychom byli v souladu s prostředím, tedy i sami se sebou. S mimikry světa.

 

heart-jar

 

Co s tedy bude dít? Býčí archetypy jsou ukazatele zemského pevného emotivního a praktického znamení. V čase Býka exaltuje naše vtělení do reality tohoto podivného světa prostřednictvím hmoty. Hmota je tak jedinou skutečností, co je hmotné, dá se osahat, zvážit a pojmout, to existuje, v to se dá uvěřit. Žijeme tedy proto, abychom ochutnali hmotu, emoce, abychom zakoušeli jistoty kvalit a kvality jistot. Jaká je ale primární motivace, na co nás v tomto stádiu bytí utáhnout? Prvotní motivací, emocí, impulzem a zážitkem je láska. Od ní se vše odvíjí. Milování i oblíbenost. Hodnoty i kvality. Množství i kalkulace. Milujeme-li v jakékoliv formě, tedy jsme. A jsme-li, můžeme milovat. Není možné milovat nesprávně, láska s nemýlí. Jen je tolik lásek, kolik lidí. Možná i víc …

Čím se v čase Býka zabývat? Teď už vážně si probrat svoje hodnoty. Sebehodnotu. Kolik se cením.Za kolik se prodám. Nikoli zaprodám! Nakolik miluji a co miluji. Koho miluji a jak miluji. A také kdy jsou moje hranice, ploty a plůtky. Co dovolím a co již ne. A též, na čem si stavím a jak stevím. Co je pro mě dobré a co nikoli. A je fajn u toho nebýt suchý, tvrdý, drsný a nepohyblivě statický. Sehněme se dolů, sestupme z piedestalů svých já a zkusme se víc propojovat se světem, sdílet s ním své radosti, strasti i osudy. Je to tak živé a tak lidské. Přichází čas, kdy nic lidského by nám nemělo být cizí. Neb je to možné. Skoro by se mi chtělo uzavřít poznámku okřídleným a lehce free zvoláním Milujme se a množme se. Ale to se mi nějak nehodí. A což zkusit jiné heslo pro ten letošní býčí čas? Mějme rádi to co je a tvořme, přetvářejme realitu tak, abychom ji mohli mít ještě raději!

Horoskop na obdobie 12. – 20. 4. 2015

Sladění s kosmickým řádem

Slunce se odpoutalo od konjunkce s Uranem, od kvadratury s Plutem a od trigonu s Jupiterem. Proto přichází po hektických a až nevypočitatelných dnech zklidnění.

Slunce zůstává do 14. 4. v konjunkci s Merkurem, kdy je aktivní mentální energie, potřeba komunikovat, učit se a sdílet. Příznivé pro učení se a skládání zkoušek nebo veřejných vystoupení. Pokud potřebujete něco vykomunikovat, využijte tento čas. Slunce prochází poslední dekádou Berana, budeme se dostávat do situací, kde se budeme muset postavit sami za sebe, prosadit se, být sám sebou.

Merkur vstupuje 15. 4.do znamení Býka. Mysl a komunikace se zpomalí, ale dostane se více praktičnosti a trpělivosti.

Jupiter ve Lvu v kvadratuře na Marse v Býku symbolizuje plýtvání, sobectví, sklon k přehánění, zvětšování ega, pudovosti. Harmonický aspekt od Pluta dává sílu, moc, vůli, kterou je potřeba mít v bdělosti. Mohlo by snadno dojít ke zneužití, k zahlcení svou vlastní mocí a jít si bezohledně za svým. Pluto v Kozorohu v harmonii s Marsem je v období 14. – 27. 4., kdy se bude projevovat mimořádný úspěch, dynamika, silná neohrožená vůle a vitalita. Projevení Boží vůle ve hmotě. Od 17. – 26. 4. se přidává harmonický aspekt Černé Luny na Pluta a Marse a vytváří Velký zemský trigon. Aktivování nevědomých sil, příliv energie z jádra (Země, Galaktického jádra), pra-základní energie. Proto se mohou silně zaktivovat instinkty… Zde velmi záleží, na jaké úrovni se člověk nachází, a jak má zvládnuté své pudy, sexualitu, agresivitu, touhy a moc. Lidé na živočišné úrovni mohou tyto aspekty prožívat v zahlcení svých negativních vlastností. Dotkneme se své nepoznané síly v sobě a božské síly, když je člověk nástrojem. Je to velmi silná pozice.

inner

Boží vůle se projeví ve hmotě – prostoupení hmoty. Co se stane a jak, je naprosto nesmyslné popisovat, protože nelze z pozice „mravenečka na Zemi“ chtít obsáhnout božské plány a jejich projevení. Myslíme si, že něco víme, máme poznané, vědomé… je to tak „směšný“ kousek… naše mysl není schopna unést božské vědomí. Proto nemůžeme obsáhnout, pochopit, co se děje a proč… Proto člověku nezbývá nic jiného než být ve víře, důvěře a v odevzdání se životu.

Venuše v Blížencích v opozici se Saturnem ve Střelci se projeví ve starostech s láskou. Objeví se ochlazení ve vztazích, nespokojenost, nedostatek lásky a čas nepřeje k nakupování oblečení, nábytku a zkrášlování domova. Venuše v Blížencích je lehkomyslná, koketná a povrchní, na druhé straně Saturn ve Střelci požaduje pravdu, zralost a moudrost, a to je zde v rozporu. Saturn chce závazek, Venuše se chce bavit. Kvadratura Neptuna a Venuše symbolizuje zklamání, rozčarování a sklon ke zkaženosti. Udržte si v sobě laskavost, soucítění, milost a bezpodmínečnost. Na světě – v lidské přirozenosti (hmotě) v této době bude málo Lásky a ohleduplnosti.

Novoluní nastává v Beranu 18. 4. ve 21 hodin. Na sabiánském symbolu: Hudba sfér

Klíčová myšlenka: Sladění s kosmickým řádem – naslouchat vnitřnímu hlasu. Naslouchat Hlasu a nesnažit se ho pouťově personifikovat. Je to Hlas Celku, který pomůže uvědomit si, že člověk je jen malou, přesto významnou částečkou, protože každá nota ve vesmírném Akordu má své místo a význam.

S láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Kryon – Materializace a dematerializace

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 18.3. 2015

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

“Zdravím vás, moji milí přátelé světla. Jsem Kryon a v radosti vám přináším slova, která vám opět pomohou o trošku víc porozumět. Však slova jsou jen nositeli energií, které jsou daleko důležitější než obsah slov. A tak někteří z vás čtou má poselství a neví, o čem čtou. Ztrácí se v textu a až na konci si uvědomí své procitnutí z výletu, na který ho vzaly energie, které stojí za každým slovem, jenž zprostředkováváme. Jsou to vzácné chvíle setkávání našich duchovních sester a bratrů, spříznění jedné velké rodiny.

A o čem to bude dál? Ty sám se skládáš z energií a energeticky vnímáš své okolí. Jsi zhuštěnou frekvencí světla a přesto vnímáš své tělo jako fyzické. Téměř vše, co se kolem tebe nachází vnímáš jako fyzické a přesto to fyzické není a nikdy nebylo. V pojmu duality snad. V pojmu skutečnosti to jsou jen nahuštěné formy různě vibrujících fotonů světla, které dávají dohromady určitý konkrétní tvar. Celá Země byla takto vytvořena. Zhuštěna do formy, kterou dokážete vnímat jako lidé. Bytosti odjinud ji však nevnímají v úrovních jako vy. Ale všechno je vibrace. Frekvence, která v kmitočtech a vzájemném provázání světla tvoří to, co vaše oči vidí a vnímají. Když bys ty sám nebyl světlem, jak by bylo možné, že by tě světlo dokázalo dokonale uživit, jak je možné, že tě světlo již nyní vyživuje? Že tvoří podstatnou část tvého energetického zásobování, což vlastně není nic jiného než výživa pro tvé fyzické tělo? Když bys ty sám nebyl světlem, jak je možné, že jsou chvíle, kdy máš pocit, že se rozplýváš v prostoru a nebo ve svém denním snění cestuješ. Udělej si malý test. Představ si před sebou zeď. Zavři oči a v myšlenkách touto zdí projdi. Někteří z vás dokonce krátce splynou s materiálem – vibrací této zdi. Pak se zase vrať zpět do svého těla. Funguje to?

Jak je možné, že jsi v myšlence touto zdí prošel? Ne, nejsi hmotou a hmotou není ani tvé myšlení. Jsi energií a proto pro tebe není žádný projev hmoty překážkou, pokud změníš své myšlení. Myšlenka ti jen ukazuje možný potenciál tvého fyzického těla. Je neomezený!!!

Opět se můžeš naučit používat hmotu s jejím původním potenciálem. Chce to jen odpojit se od racionálního myšlení, což vyžaduje velkou dávku trpělivosti a vytrvalosti. Chce to přebudovat celé tvé myšlení a začít ho znovu skládat v základech, které nemají původ na této Zemi. Pak porozumíš energiím, které všechno to, co je kolem tebe tvoří a stvořily.

kryon
Vždyť i pyramidy jsou stále živoucí energií, která společným záměrem drží svůj tvar. Pyramidy byly vytvořeny právě tímto záměrem, který neznal překážku ve formě tíhy hmoty, ale využil síly rozpínání a stlačování hustoty různých forem energií.

Když bych to zcela zjednodušil a teď mě prosím neber za slovo, jde jen o náznak toho, abys lidským chápáním porozuměl vzniku hmoty. Představ si 3 široké barevné proudy energií – každá představuje určitou specifickou vibraci. Tyto 3 barevné proudy dej vedle sebe a stlač je, co nejvíce k sobě. Mohlo by se stát, že z nich vytvoříš jednobarevnou tenkou nit. Jenže ti nestačí jen jedno tenké vlákno, které je okem sotva viditelné. Potřebuješ tvořit víc a tak využiješ další a další barevné proudy a postupně se dostaneš k šířce vlákna, kterou potřebuješ. A takovýmto podobným způsobem vznikl hmotný svět. Zajisté nebylo zapotřebí jen tří barev vibrací, ale celá škála různých frekvencí, vibrací, barev, tónů, světla. A k tomu kreativita ve formě síly a čistoty záměrů. Když bytost světla začala tvořit z energie srdce, ona práce netrvala dlouhý čas. Síla skupiny dokázala zhmotňovat fyzickou hmotu v řádu sekund a to ještě stále nebyla nejrychlejší forma tvoření. Vždyť i mytologické příběhy vypráví o tom, že budovy nebo města byly stvořeny za jeden jediný den. Není to tedy nic, co by bylo na Zemi neznámé a v minulosti se na Zemi stále nacházeli avataři, kteří toto umění ovládali a praktikovali. I dnes jsou mezi vámi, jen o této své síle neví nebo ji nepoužívají, aby nebyla zneužívána. Mnozí z vás se této své síly tvorby hmoty zřeklo, protože po úpadku Země do nízkých energií bylo nějakou dobu možné tvořit hmotu pomocí vibrací stínů. A tak jste stvořili některé z nástrojů, které dodnes ničí vaši planetu.

Stejným způsobem jako dokáže hmota vzniknout dokáže i zaniknout. Dokáže se rozplynout ve volné fotony světla, které se svobodně pohybují a jejich svobodné skupenství nevytváří žádný konkrétní tvar. Dokázali byste velmi rychle rozkládat odpad, který na Zemi vytváříte. Neboť ve vesmíru neexistují skládky odpadu, jaké znáte na Zemi. Ve vesmíru se hmota neustále přetváří, a když přestane plnit svůj účel, je změněna na formu, ve které svůj účel opět plní. Vše je v pohybu energií a žádná energie není ztracena. Vaše planeta má velkou výhodu v tom, že se zde nachází poměrně velký počet těch, kteří mají schopnost síly manifestačního myšlení. Možná právě teď je však dematerializace daleko důležitějším faktorem než to, že se něco zhmotní. Fyzicky jste toho již zhmotnili dost a nastává doba úklidu planety Země. Aby byla opět schopna poskytnout svým obyvatelům plný potenciál své vlastní kreativity. Neboť Země je planetou tvoření. Je sama tvorbou. Malířským plátnem, na které malujete vy sami. Je odrazem vašeho Bytí na Zemi. A tak jsou místa, kde planeta umírá a místa, kde je  v plné fázi růstu. Místa, kde je radost žít a místa, kterým se vše živé raději vyhne.

Vaše planeta je odrazem lidské společnosti. Evoluce lidí, energie srdcí, které mají tendenci se probouzet a ozdravit v sobě vše to, co neodpovídá vibracím dobroty a lásky.

Vaše planeta Země je odrazem vašich národů, smýšlení lidí jako celku, vyzařování jednotlivců i lidských kolonií. Myšlení každého z vás zde hraje podstatnou roli, protože čím čistější jsou tvé myšlenky, tím čistější je tento svět. Však někdy se nechceš podívat do svého nitra a stále obracíš pozornost k tomu, co ti nenáleží, co tě zvenku zatěžuje. Bojíš se udělat pořádek ve svém životě a tak žiješ v Bytí, které ti nějakým způsobem nevyhovuje a strach tě nepouští dál. Pak jen o krásném životě sníš, ale nejsi jeho stvořitelem. Jsi tvůrcem strachu, který tě drží daleko od splnění tvých snů.

Proto si ukliď ve své duši, udělej pořádek ve svém životě a naprav své rozbité vztahy. Právě rodinné vztahy jsou v této napjaté době vzestupu důležité. Vazby, které nejsou harmonické, zatěžují nejen tebe, ale i celou planetu Zemi. Vazby v rodinách jsou v globálním celku vazbami národů. Jsou tím pevnější a v harmonii, čím více lidí žije v harmonickém soužití své vnitřní*1 a vnější rodiny*2.

Udělej si seznam toho, co se ti ve tvých vztazích s jednotlivými příbuznými nelíbí. Udělej si kresbu toho, jak je na tom váš vztah, co se týká lásky bez manipulace a omezení. Zaměř svou pozornost na to, jaké emoce k jednotlivým příbuzným máš a co ti na nich nesedí. A pak se ponoř do svého Já a všechny tyto okovy, zatěžující emoce ze svého nitra jednou provždy smaž. Naprav své vztahy, které se týkají rodiny. Dovol si nastolit ve svém rodu harmonii. Tato změna se okamžitě odrazí v nitru všech lidí a s každou zpracovanou emocí jste blíž a blíž míru na Zemi. S každou tvou zpracovanou emocí se Země raduje, protože i jí se ulevuje. Zbytečně nezkoumej nic, co není třeba.

Staň se láskou svých vztahů a dovol si touto láskou žít. Neznamená to, že musíš jednat v limitech duality a naučeného chování. Vše proveď ve svém nitru a změny se objeví i ve tvém vnějším světě.


Nezáleží na tom, zda tvoji blízcí příbuzní žijí. Naprav vše tak, jako by zde stále byli s tebou a poznáš, jak se toho mnoho změní i co se týká tvého vyzařování.
Neboť touto prací tvá duše dospěje. Dospívá ve své záři a její zář se mění. Na zář vědomého anděla. Spousta z vás je nevědomých a ačkoli se snaží, neumí ve svém životě chytit správný směr. Kdežto, když začneš se svou vnitřní a vnější rodinou pracovat, pak poznáš, že tvůj směr je jasně dán. Dokážeš ho spatřit a kráčet za ním. A půjde ti to snáz, protože množství balvanů jsi ze své cesty odložil tím, že jsi sám se sebou pracoval.

Jsou věci, které za tebe nemůže udělat nikdo jiný. Jsou však ti, kteří tě v tom mohou podpořit a nebo ti vytvořit podmínky pro to, aby se vše odehrávalo snadno a bez dualitních her ega.

Jako vědomý pracovník světla nemáš dlouhé měsíce a roky nato, abys to vše zpracoval. Jako vědomý pracovník světla jsi připraven pracovat v jiných, rychlejších energiích a to znamená, že když minulost do detailu nezkoumáš, zbude ti spousta času na kreativní záměr, který se silou tvé manifestace zhmotní. Stejně jako svou myšlenkou dokážeš dematerializovat emoce, které jsou v tobě uložené, a které tvé nitro tíží.

Začni pracovat ve vibracích lehkosti, můj milý pracovníku světla na Zemi.
Začni pracovat hravě a ve formách, které na Zemi nejsou ještě známé.

Tím vším tvoříš nový svět a zároveň se tím obnovují vibrace Země, které kdysi byli nejsilnějšími ve vesmíru. Ozdravuješ kus sebe a tím prospíváš i k ozdravení Země.

S láskou Kryon

Vysvětlivky k pojmům:
*1 vnitřní rodina – tvůj vnitřní otec, vnitřní matka a vnitřní dítě.
*2 vnější rodina – převážně fyzičtí rodiče a prarodiče, případně další příbuzní, kteří ti přijdou na mysl při této nebo podobné otázce: “S kým z rodiny je třeba urovnat můj vztah?”

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Horoskop na obdobie 16. – 22. 3. 2015

Před svítáním je největší tma

Tento týden nás čeká velmi plodné období, mnoho změn a událostí. Dokončuje se proces umírání starého já, což může přinést emoce, strachy, ale také osvobození, protože se můžete zbavit i negativních zápisů, mentálních vzorců jen tím, že si to uvědomíte a pojmenujete. Ve skutečnosti váš svět existuje ve vaší hlavě, a když se tam něco změní, následně se na svět venku díváte jen jinýma očima. Tam se nic nezměnilo, jen vy to vidíte jinak.

Mars se pomalu začíná odpoutávat od Urana a kvadratury Pluta. Muži si v minulém týdnu sáhli na to, že nemají svůj život (nebo nějakou životní oblast) ve své moci, kdy důsledek jde až do uvědomění si, že nemají ve své moci hmotu – peníze, což je mohlo vyděsit, oni mohli zpanikařit, a to je mělo dovést k přijetí „neviditelného“ přesahující hmotu, nalezení víry v ne-hmotu. Ženy si ve svém nitru mohly prožít též prožitek, že nemají ve své moci reakce svého těla (hmoty). Jsme ovládáni základními pudy, které vedou k přežití (pud sebezáchovy, sexualita). To vede k lepšímu pochopení mužů a vědomé přijetí a propojení se s tělem. Ženy mají problém přijmout svoje tělo takové, jaké je. „Dát do svého těla Lásku.“

Částečné zatmění Slunce 20. 3., kdy Luna překryje Slunce na posledním stupni Ryb před jarní rovnodenností. Luna-nevědomí-zápisy duše (existuje pouze to, co si duše pamatuje) překryje-zastíní Slunce-vědomí, světlo, cestu, božskou jiskru v nás. Nevědomé se zviditelní, vyjde na povrch a my můžeme uvidět svůj zápis duše, karmické „zapletení“ v tomto životě, které určuje naši realitu-osud. Toto se děje tehdy, když se objeví nové poznání, uvědomění a je nám nastaven jiný obraz možností našeho života. Dle zápisů člověk žije pouze to, co si duše pamatuje, a když v duši nejsou jiné možnosti, pak ani nemohou nastat v reálném světě, člověk nemůže ani jinak reagovat. Proto se „musí“ změnit vědomí člověka, aby jinou možnost uviděl a prožil a tím si otevřel novou cestu. To symbolizuje Slunce-objevení své nové cesty, objevení své božské jiskry v sobě, která obsahuje všechny možnosti. Teprve následně potom můžeme reagovat jinak. Proto nejdříve musíme uvidět, co se skrývá v nevědomí, v zápisech duše. Když vidím, pojmenuji, řeknu pojmenování nahlas a pokud je tento zápis spojen s emocemi, je potřeba je prožít-do vybití emočního náboje až do uvolnění. Pak přijde úleva, smíření, smích… Když si prožijeme nějakou traumatickou situaci, máme tendenci negativní emoce neprožít, zavřít si je v sobě/potlačit a začít vše kolem sebe kontrolovat, aby se to neopakovalo.Tím se ale stáváme nesvobodnými. V přírodě to funguje tak, že pokud se zvíře dostane do traumatické situace, která nastane: např. když se stává potravou pro silnější druh a pokud unikne, pak reaguje na tuto situaci tak, že se chvíli chová jako šílené , zmateně běhá, kope, skáče, je nezvladatelné. Tak si odžívá stres, který zažilo, tak ho vybije ze svého těla. To my lidé si v sobě tyto traumata ponecháváme a ta zůstávají jak v duši, ale i v našem těle. Proto pokud se v době zatmění objeví „nepochopitelné“ stavy, dovolte si je prožít, nechte ty emoce skrze sebe projít, potřebují se uvolnit. A když se to uvolní, otevře se nové poznání – světlo. Zároveň mějte pochopení pro druhé, když budou zažívat své zatmění, aby mohli přivítat své svítání.

„Částečné zatmění uvidíme všude na území České republiky v celém průběhu. Slunce vychází ve střední Evropě (50° s.š., 15° v.d.; v ČR nedaleko města Kouřim) v pátek 20. března v 6 hodin 12 minut. První kontakt temného měsíčního kotouče nastane až o tři a půl hodiny později, v 9 hodin 37 minut. Slunce v té době najdeme 30° vysoko nad jihovýchodním obzorem a Měsíc v té chvíli začne „ukrajovat“ naší mateřskou hvězdu z pravého horního okraje. Jak čas poplyne, zatmění bude výraznější a temná silueta Měsíce v novu se bude postupně přesouvat doleva přes horní polovinu Slunce. Maximum úkazu, kdy Měsíc ukousne přes 73 procent slunečního průměru, se odehraje v 10 hodin 46 minut. Slunce do té doby vystoupá do výšky 37° nad jiho-jihovýchodní obzor. Fajnšmekři mohou své dalekohledy přesunout asi 33° východně od částečně zakrytého Slunce k planetě Venuši, která by za dobrých podmínek mohla být viditelná i pouhýma očima. Při své jasnosti -3,9 magnitudy a velké úhlové vzdálenosti od Slunce by to ostatně neměl být problém i bez ohledu na probíhající úkaz. Po dosažení maximálního zákrytu se Měsíc začne pomalu odsouvat k levému hornímu okraji, kde v 11 hodin 58 minut sluneční kotouč opustí. Ke konci úkazu pak Slunce vystoupá do výše téměř 40° nad jižní obzor.“ (Zdroj: http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/)

eclipse2

Jarní rovnodennost nastává 20. 3. v 23 hodin 52 minut. Rovnováha mezi světlem a tmou. Tímto bodem se Matka Země probouzí a začíná aktivovat sílu nového počátku, tvoření. Proto můžete cítit silné, mocné síly přírody a pod moc matky Země patří i tělo. Stejně tak, jak se probouzí přírodní síly, stejně tak se probouzí i naše tělo. Proto z těla bude „vytlačováno“ to, co brání, aby se tato síla mohla projevit. Ulehčíte tělu, když projdete očistou nebo alespoň zjednodušíte jídelníček.

Merkur se dostává do konjunkce s Neptunem, což se způsobuje, že mysl je spojena s nejvyšší oktávou – božským vědomím. Dle otevřenosti a stavu vašeho vědomí budete prožívat – zklamání, nejasnost, nepochopení, nevím, rozpuštění formy, představ, očekávání. Těžko se bude komunikovat, dávat do slov to, co se děje. Je to nevysvětlitelné, nepojmenovatelné a je to tak v pořádku. Nemusíme ani nemůžete všemu rozumět, protože mysl je omezená a božské vědomí je nekonečné – Všechno a Nic. V období 19.- 21. 3. se Merkur dostává do opozice s Černou Lunou (karma) v Panně, mohou se objevovat negativní myšlenky, staré zápisy, síla myšlenky, slova, objeví se změny stavu vědomí, restart mysli, nové pochopení, vyrovnání starých dluhů. Jak jsem v úvodu psala, že náš svět leží v naší mysli, tak naše mysl se stane nástrojem, aby bylo pohnutou s naším osudem. Kam? To záleží, jak jsme na tom z pohledu karmy. V každém případě je to posun vpřed.

Od jarní rovnodennosti se začíná Černá Luna pomalu dostávat do aspektu s Plutem (20. 3. – 3.5.), který symbolizuje transformaci nastartovanou přírodním zákonem Karmy. Je to velmi mocný aspekt… K tomuto aspektu se vrátíme příští týden.

Slunce v Beranu se dostává do harmonického aspektu se Saturnem (20. – 31. 3.) a nový počátek je pevný a dlouhotrvající, který vede k větší stabilizaci, moudrosti, sebedůvěře, zralosti a vytrvalosti.

To, co v této době vznikne, má pevný a stabilní základ, který vede k uznání, k autoritě a serióznosti.

Přeji vám požehnaný týden.

S láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Práce s paralelními životy

Když činíte ve svém životě důležitou volbu, ve skutečnosti si vybíráte mezi dvěma možnými budoucnostmi. Jakmile učiníte volbu, jedna možná budoucnost odpadá. Je to tak? Nebo tato alternativní budoucnost existuje také v paralelním světě a je zažívána a žita skrze jinou část vás? S ohledem na „mnoho světových teorií“ ve fyzice, pokaždé nastává chvíle volby, odehrává se rozdělení ve vesmíru: různé možnosti spoluexistují v paralelních světech. Jaký je smysl paralelních světů, pokud hovoříme spirituálně, a jak prožíváme tento smysl ve svých každodenních životech? To je ústřední otázka tohoto článku.

Úvod

Ve světě vědy byl formulován od roku 1950 takzvaně „výklad mnoha světů kvantové mechaniky“. Tato teorie tvrdí, že jakmile existuje ve vesmíru moment volby, vesmír se rozdělí. Obě možnosti pak koexistují v paralelních světech. S ohledem na tuto teorii se vesmír skládá z nekonečného souboru světů. Náš vesmír je jen jedním z těchto světů. Od představení „výkladu mnoha světů“, popularita této teorie mezi vědci roste. A prostřednictvím sci-fi knih a filmů se tato teorie stala známou i širšímu publiku.

Ačkoli má tato teorie, spirituálně řečeno, mnoho zajímavých důsledků, je to vědecká teorie. Nemluví o vnitřním smyslu existence paralelních světů. Věda nebere v úvahu, že je jejím úkolem uvažovat o smyslu a důsledcích paralelních světů na naše každodenní životy.

Co znamená teorie mnoha světů pro naše chápání duše? Jaký význam mají paralelní životy ve vývoji našeho vědomí? Proč si duše volí zažívat jeden život mnoha způsoby?

Paralelní životy neexistují nezávisle na sobě, ale jsou – jako vše ve vesmíru – vnitřně vzájemně propojené. Všechny náleží vám. Jako takové poskytují význam: rozšiřují pole zkušeností naší duše a tím rozšiřují vědomí.

Časové linie

Duše prostřednictvím nás prožívá fyzický svět. My jako lidé cestujeme časem po jedné možné cestě. V tomto kontextu je vhodnější hovořit o jedné možné „časové linii“ a náš současný život je jednou takovou linii. Ve chvíli, kdy činíme důležitou volbu ve svém životě, nastává oddělení časových linií. Je tu linie, na které zakoušíme volbu A a existuje i linie, na které zažíváme možnost B. My jako lidé si nejsme vědomi druhé časové linie, kterou neprožíváme, avšak naše duše ano. Pro ni je druhá časová linie stejně reálná jako ta prvotní.

Ne všechny časové linie, které pramení z našich voleb, které činíme během našeho života, jsou pro duši stejně důležité. Některé jsou více určující než ostatní. Můžeme to porovnat s dny našich životů: některé dny – náš svatební den, dny, kdy se narodí naše děti – jsou pro nás hluboce významné a nezapomeneme na ně. Mnoho dalších dní prochází rutinně a jsou zapomenuty. Samozřejmě, že tyhle rutinní dny mají s ohledem na celek také svou funkci. Vytváří tichý růst a integraci, která směřuje k neobyčejným momentům. Stejný princip se týká i časových linií.

Časové linie se rozdělují na momenty volby, které vyvolávají intenzivní emoce. Představte si, že se po hlubokém vnitřním boji rozhodnete ukončit svou práci a zasvětit život své vášni: stanete se malířem. Existuje taktéž časová linie, kde zůstáváte ve své kancelářské práci. Život malíře je emocionálně intenzivní, je tu na jedné straně strach a nejistota a hluboká inspirace a naplnění na straně druhé. Časová linie, ve které pracujete v kanceláři a příliš neriskujete, je emocionálně méně intenzivní, avšak i tam sbíráte hodnotné zkušenosti. Tato časová linie může být přirovnána k méně důležitým dnům ve vašem životě, zatímco časová linie umělce může být přirovnána ke vzrušujícímu a pamětihodnému dni.

Země jako multi-dimenzionální dům

Z perspektivy duše, Země není „věcí“, není shlukem hmoty, ale mnoha-vrstvou říší zkušeností, polem nekonečných možností, ve kterém může lidská mysl zkoumat samu sebe. Duše je zvědavá a chce se obohatit zkušenostmi z rozmanitých časových linií. Byla by škoda používat nádhernou pozemskou osobnost s veškerým jejím potenciálem – vás – jen pro jednu možnost. Byla by to ohromná ztráta potenciálu. Pozemská realita – Země jako taková – byla vytvořena, aby nám umožnila prozkoumat všechny tyto možnosti, protože, znovu, Země není věc. Na úrovni duše jsou všechny možné časové linie prožívány současně. Země je nekonečným místem pro zkušenosti, ve kterém se tento souhrn časových linií odehrává.

Abychom to pochopili, musíme si uvědomit, že i s ohledem na vědu je mysl – nebo duch – podstatnější než hmota. Hmota ve skutečnosti není tak materiální, jak nás kvantové mechaniky učí. Ze spirituálního pohledu je hmota vytvářena pro lidskou mysl/ducha, aby zakoušel sám sebe ve všech svých nekonečných aspektech. Cílem mysli je – prožívání sebe ve hmotném světě – stát se zcela vědomou svého vnitřního potenciálu. Tento potenciál je nekonečný, z čehož vyplývá, proč je hmotná realita taktéž nekonečná a mnohem bohatší a komplexnější, než si dokážeme představit.

univers

Jako lidské bytosti můžeme mít představu, že nás hmota omezuje. Například bychom rádi létali jako ptáci, ale nemůžeme, zatímco v našich snech ano. V realitě hmotné omezení zemské říše zajistilo, že prožíváme určité aspekty života velmi intenzivně. Dám příklad: pokud bychom mohli něco udělat a nemuseli se vypořádat s našimi zranitelnými těly a lidskými emocemi, nikdy bychom neobjevili svou odvahu. Potřebujeme omezení, abychom v sobě tuto kvalitu objevili. Slovy Goetheho: „Bez limitů mistr neodhalí sám sebe“ (In der Beschränkung zeigt sich der Meister). Díky limitům hmotného světa, musíme probudit a vyživit vnitřní kvality jako je intuice, pochopení a odvaha. Můžeme srovnávat život na Zemi se spletitou a obohacující hrou. Všechny hry mají jistá pravidla. Na jedné straně jsou tato pravidla omezeními, avšak na straně druhé umožňují hrát hru se vší její radostí a vzrušením.

V dalších časových liniích našeho současného života, jsou prožívány různé aspekty naší osobnosti, které vedou k probuzení dalších vnitřních kvalit. Tato hra je hrána různými způsoby a duše se obohacuje vstřebáváním všech rozličných výsledků.

Jeden lidský život je jako dům s neomezeným počtem pokojů. Každý pokoj nám ukazuje další aspekt naší vnitřní reality a je vytvořen, aby nás vedl k probuzení specifické stránky naší bytosti. Takto je existence paralelních světů nástrojem pro duši, která prosazuje rozšiřování vědomí.

Smysl paralelních světů pro naši současnou osobnost

Prožívání paralelních existencí obohacuje nejen duši, ale má taktéž hodnotu pro naše každodenní životy. Naše duše prožívá všechny tyto časové linie a my, jako lidské bytosti, jsme spojeni se svou duší. Proto jsme také na hluboké úrovni spojeni s těmito našimi dalšími životy.

Naše paralelní životy nás mohou inspirovat a dávat nám sílu. Mohou být vysvětlením pro nečekané talenty, ale také příčinou nepochopených strachů. Odehrává se nepřetržitá energetická výměna mezi rozličnými časovými liniemi. Jsme takříkajíc tým, pracující na stejném projektu.

Některé volby vedou ke klidnému a stabilnímu životu, ve kterém se odehrává pár pozoruhodných věcí. Taková časová linie může vykazovat jistý klid ostatním časovým liniím, kde se život odvíjí turbulentní cestou.

Může se také stát, že jisté talenty jsou na časové linii rozvíjeny. Například se někdo rozhodne žít ve Francii a učit se v této určité časové linii francouzštinu. V jiných časových liniích stejného života mohou existovat přirozené sympatie pro francouzský jazyk a kulturu.

Jak se můžeme spojit s prospěšnými aspekty našich paralelních životů?

Učinění spojení

Následující technika může být používána na spojení se s jinými časovými liniemi:

–       Představte si jak plujete nahoru. Podívejte se na daný moment seshora. Pokuste se vnitřně pozdvihnout na úroveň své duše. Vnímejte dvě cesty pramenící z tohoto momentu, každou se svými vlastními zkušenostmi. Jedna je cesta, kterou jste si vybrali, druhá je alternativní.

–       Zaměřte se na tu alternativní. Vnímejte její energetickou změnu. Co vyzařuje? Jak se tam cítíte? Jaké zkušenosti tam sbíráte?

–       Umožněte těmto zkušenostem být. Řekněte jim vnitřně „ano“. Vnímejte, jak vás mohou tyto zkušenosti obohatit a postavit v životě jinak. Ponořte se na chvíli zcela do této jiné časové linie.

–       Pohlédněte na energetickou výměnu mezi vašim současným životem a tím alternativním. Co se můžete z druhé časové linie naučit a jaké poselství máte pro tuto druhou časovou linii?

Tak, jak to chodí při každé řízené meditaci, pokračujte dokud vám dá jasnost, inspiraci a sílu. Pokud vás zneklidňuje, nechejte to být a zkuste to jindy.

© Gerrit Gielen
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz