Tag Archive | energie

Energie – Jak ji získáváme a jak ji ztrácíme?

Energii ztrácíme, když:

 • Říkáme „ano“, když se nám chce říci „ne“.
 • Usmíváme se, místo abychom plakali.
 • Neodpočíváme.
 • Přemlouváme sami sebe, abychom ještě chvilku vydrželi, místo abychom dali najevo, že není jasné „kvůli jakému zářivému cíli bychom měli trpět“.
 • Urážíme se, místo abychom někoho požádali o to, co potřebujeme.
 • Nezabýváme se svými věcmi.
 • Někdo je naprosto nezajímavý, ale my se s ním z jakýchsi vymyšlených důvodů stále stýkáme.
 • Lidé blízko nás většinu času hovoří o něčem negativním.
 • Bavíme se příliš mnoho o politice, vysokých cenách, zácpách na silnicích apod.
 • Intrikujeme.
 • Často a emotivně vyprávíme o tom, jak žijí jiní.
 • Děláme nezajímavou práci, která nás omrzela.
 • Bojíme se.
 • Čekáme, že někdo přijde (Ježíšek, princ, nová vláda) a náš život se změní.
 • Nadáváme si, pokládáme se za nehodné, nešikovné, za smolaře.

926


Energii získáváme, když:

 • Se seznamujeme s novými lidmi.
 • Získáváme nové vědomosti.
 • Cestujeme.
 • Překonáváme své strachy.
 • Zkoušíme něco nového.
 • Procházíme se (nepleťte si s „utíkáme do práce“ nebo „jdeme na nákup“) bez jakéhokoli určitého cíle.
 • Zabýváme se tvorbou.
 • Stýkáme se s příjemnými lidmi.
 • Stýkáme se s lidmi, kteří nás podporují a věří v nás.
 • Zabýváme se svým tělem (vhodná jsou jakákoli tělesná cvičení, tanec, sauna, plavání).
 • Uvolňujeme nějaký materiální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte v nově zařízeném pokoji).
 • Uvolňujeme emocionální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte, když dokážete odpustit a s někým se smířit).
 • Říkáme „ne“, když se nám chce říci „ne“ a říkáme „ano“, když se nám chce říci právě „ano“.
 • Začínáme dělat to, co si srdce žádá.

Zdroj: http://astroplus.cz/energie-jak-ji-ziskavame-a-jak-ji-ztracime/

Mistr Hilarion – leden 2017

Milovaní,

přicházím na křídlech lásky, abych s vámi vedl rozhovor. Svět se posouvá do další fáze a ta obsahuje zvýšené energetické frekvence. To má na váš energetický a lidský tělesný systém určité nároky. Je důležité, abyste si vyhradili jednou či několikrát denně čas na oddech a relaxaci, protože tyto energie způsobují, že se lidé cítí vyčerpáni a když se to stane, nastal čas na odpočinek a je potřebná relaxace.

Tak budete vždy sladěni s vysokofrekvenčními energiemi, jak budou přicházet a budou působit na každého a na všechno na této planetě. Tyto energie způsobují, stejně jako předtím, rozpad všeho, co se nachází ve vašem energetickém systému, co není v souladu s vyšší dimenzí, do které se posouváte. To může způsobit určitou zatemněnost mysli a někdy se může zdát, že bez ohledu na to, o co se snažíte, nejde to tím směrem, kam byste chtěli. Tehdy je čas udělat si pauzu, zastavit se a odpočinout si.

Na světové scéně jsou ti, kteří ztrácejí kontrolu a moc, jež po mnoho století uplatňovali nad lidmi na planetě; snaží se podnikat určité zoufalé pokusy a je proto důležité, abyste se každý den ponořili do hloubi své bytosti, do své srdeční čakry – bez ohledu na to, jaké zprávy jste slyšeli či četli. Doporučujeme, abyste vše prověřovali u svého vnitřního vedení a radili se s ním. Tam naleznete svou osobní pravdu. Pro každého na planetě je teď důležité, aby se řídil radami svého srdce, vnitřním vedením své duše, protože to je cesta, které je vhodná pro vás osobně. Když budete tuto cestu následovat, současně budete sloužit vyššímu dobru, Božskému plánu pro Zemi.

Teď je čas následovat svou vnitřní hvězdu, abyste přispěli svými zvláštními dary, jež jste přinesli tomuto světu, abyste je sdíleli s druhými. Toto sdílení nemá být takové, aby to z vás udělalo mučedníka. Sdílení může být nabízeno v duchu radosti a uvědomění si, že to, co přinášíte, je cenné pro ty, kdož hledají tento specifický způsob bytí. Není na škodu konstatovat, že si při tom vašem nabízení a činech zachováváte svou suverenitu, jakož i při všech vašich darech vědění a vyššího pochopení, jež nabízíte. To není v rozporu s Božským.

Každý z vás je jedinečný, každý z vás má nějaké nadání, něco, co je důležité pro probíhající proces probouzení, jež na planetě probíhá. To, co můžete předat, může být pro mnohé prospěšné. Nemusíte vyvíjet úsilí, které by nebylo opětováno. Chce to, abyste znali sami sebe a měli důvěru ve své schopnosti a ve své nadání a svůj význam pro tuto planetu. Každý z vás, kdo se dobrovolně přihlásil před inkarnací na tuto planetu, sem přišel se speciálním nadáním.

Chápeme, že si to vyžaduje osobní úsilí a osobní oběť, abyste toto přinesli a nabídli druhým. Je dáno, že vývoj duše si někdy vyžaduje potřebnou informaci a metody, jež jsou zapotřebí, aby pomohly druhým na jejich cestě, aby našli svou „cestu“ zpátky ke Zdroji. Vaše talenty jsou potřebné – vaše talenty byly naplánovány Božským, aby byly v těchto časech předány.

A proto říkáme: relaxujte a odpočívejte, protože tehdy se rozvinou vaše dary. Když jste ve stavu radosti, harmonie a míru, vynoří se tyto dary na povrch vaší bytosti. Vystoupí na povrch vaše vyšší aspekty, aby světu přinesly další část vaší bytosti, aby se tato stala součástí vašeho fyzického vyjádření. Tak se v každém člověku projevuje celistvost; tím, že dovolíme, aby vyšly do popředí nové aspekty, protože máme schopnost tak učinit. Důvěřujte tomu procesu, vězte, že se vše spojuje pro vaše nejvyšší a největší dobro. Takto se to připojí ke kolektivním frekvencím a vibracím a pomůže to druhým pro jejich nejvyšší dobro. To vše je dobré.

Vězte, že jste milování bytostmi, žijícími ve vzestoupených říších světla. Pracujeme společně, přicházíme k vám ve spaní; přicházíte do chrámu pravdy, přicházíte do vyšších dimenzí. Spolupracujete s námi, spolupracujete s rodinou hvězdného lidu, s těmi, kdo slouží Prvotnímu Stvořiteli. Vždy jste v obraze, protože pracujeme společně. V této době má člověk potřebu na těchto energiích surfovat. Pokud poznáte, že vás ty energie neinspirují, že vás nevedou po duchovní cestě vzestupu, již jste si zvolili, musíte použít svou energii, své znalosti, svou moudrost a svou sílu, abyste to změnili a našli jiné zaměření, protože to je „Cesta“.

Cestaznamená najít celistvost ve své vlastní bytosti, o tom ta Cesta je. Chce to soustředění a oddanost, chce to mít motivaci k tomu, být zodpovědným člověkem, použít svou sílu, svou duchovní sílu, svou osobní sílu, sílu své duše osvíceným způsobem. Způsobem, jenž nebude nikomu a ničemu škodit na planetě, na kterou jste si zvolili inkarnovat se pro vyšší účel služby světlu, služby výše dimenzionální realitě Prvotního Stvořitele.

Naučili jste se, jak použít svou sílu. Ta síla vždy přichází z láskyplného místa; je to ta největší síla a vy jste se naučili, jak ji použít. Proto je potřeba, aby každý z vás pokračoval ve své práci, k níž jste se dobrovolně přihlásili. Každý z vás má velkou sílu – sílu mysli, sílu bytí, sílu záměru, a sílu vize. To teď přichází do popředí u každého z vás, abyste mohli odhodlaně kráčet po cestě, již jste si zvolili; cestě, po níž všichni v příštích letech přejdete do jednoty.

Do příštího měsíce…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Ženy noste sukně

Sukně vždy bývala nezaměnitelnou součástí oděvu žen. Teprve poslední desetiletí změnily mnoha tisíciletou tradici. Sukně z nás žen dělají ženy. Zejména dlouhé sukně v různém provedení nám pomáhají pocítit, že jsme žádoucími, milými a křehkými krasavicemi. Díky tomu, že se vrátíme k nošení sukní, umožníme mužům ponechat si právo být silnými, smělými a chrabrými. Navíc nošení dlouhých sukní upevňuje naše fyzické zdraví. Když ponecháme mužům jejich úlohu vnější ochrany, získáváme vnitřní chráněný prostor pro sebe, pro šíření ženské magie a pro naplnění ženské a mateřské úlohy.

Jak tedy správně nosit sukně?

Naše mámy a babičky ještě říkávaly, že sukně se obléká pouze přes hlavu, protože se věřilo, že „se jinak nevdáš“. Jako malá děvčata jsme se tomu jen smály. Později jsme odpovídaly, že to je stejně jen pověra. Nyní se nám chce znovu smát, protože v současné moderní éře technického světa a velkoměst nebudeme přeci věřit na nějaké báchorky. Někdo věří, někdo nevěří – bere to jako přežitek a sukni obléká tak, jak je mu pohodlně. ALE … Pro ty z vás, které vnímáte souvislosti, toky energií a dávné Moudrosti přijímáte s úctou, nikoli jako báchorky starců, jsou určené následující odpovědi na prvotní otázku:

Proč je potřeba nosit sukně a oblékat a svlékat je vždy přes hlavu?

Obrátíte-li se k Védické kultuře, můžete se dovědět mnoho zajímavých a užitečných rad a informací. U Védů, což jsou prapůvodně Slované, se počítá s tím, že žena získává svoji energii od Země Živy – je to energie hmoty, která je vyjádřená ve všech hmotných statcích. Země v sobě představuje hojnost, její síla je v plodech. Vším, co dává, pomáhá ženě „upevnit své kořeny v Zemi“ a přijmout sílu pro mateřství a roli ženy – matky, ženy – manželky, ženy – ochránkyně. Pro ženu je důležité, aby energie šla dolů, tedy sestupující energetický potok, který je svázán s mateřstvím, protože ženské hormony jsou produkovány ve spodní části těla.

zena-priroda

Přes podolek dlouhé sukně žena přijímá pro ni důležitou energii. Sukně, která dosahuje téměř až k zemi, vytváří kužel, jenž pomáhá vést a shromažďovat důležitou a potřebnou sílu pro ženu. Podolek, který je široký a při chůzi se vlní a kroutí, vytváří torzní pole, které usnadňuje vstup a zesílení energie živlu Země. Z toho vyplývá, že budete-li svlékat sukni přes nohy, rozptýlíte energetický sloup stoupající od země a ochraňující celou vaši bytost. Energie se rozprostře u země s dokonale nepůvabným pohybem a vaše sukně tak bude sloužit leda k zametání podlahy. Pokud tedy svlékneme sukni přes nohy, zůstáváme absolutně nechráněné. Dobrovolně se zbavujeme magické energie Země, kterou nám dlouhá a široká sukně pomáhá nashromáždit.

Jestliže svlékáme sukni přes hlavu, zabalíme se tímto pohybem celé do síly Země, která nám dává ochranu. Díky tomu se cítíme spokojené, šťastné a silné. A co hlavně, naše energetické pole zůstane čisté.

Když potom znovu oblékneme sukni správně přes hlavu, je tato sukně připravena znovu souznít s Přírodou, Zemí i Ženou, která ji nosí.

Oblékáme-li sukni přes nohy, přibíráme nežádoucí energie ulice, po níž jsme chodily, energetický odpad, který se přichytil na našich nohách. Proto nám naši Předkové radili, abychom si hned, jak přijdeme z ulice (nezáleží na počasí ani na typu obuvi), omyly nohy a neznečišťovaly tak naše obydlí (to platí i pro muže). Voda dokáže smýt i energetický balast a přeměnit jej na Světlo, pokud ji o to požádáme.

Jaké je mé doporučení?

Ať jste mladá děvčata nebo zralé ženy, noste stále častěji dlouhé sukně! Noste je s hrdostí! Noste je nejen kvůli svému vzhledu, ale i pro své zdraví! Správně je oblékejte i svlékejte. Zacházejte s nimi opatrně. A děkujte Matce Zemi za její Sílu a Ochranu. Potom pocítíte sebe jako nádhernou bytost, která je součástí překrásné Přírody.

Zdroj: http://www.veraoveckova.cz/news/sukne/

 

Ďalší článok na tému sukne a ženy:

Sukně a krásné šaty vám nejen zvednou sebevědomí, ale hlavně náladu. Cítíte se fajn, je jednodušší se usmívat, být pozitivní.

Cítíte se žensky, jste tedy správně naladěná, uvolněná, přirozenější. Zvolníte. Nepotřebujete si hrát na dokonalou a výkonnou. Zjemníte! Vaše gesta, pohledy, úsměvy budou měkčí, ladnější a přitažlivější. Váš tón hlasu a i mluvený projev bude vřelejší.
http://www.zenysro.cz/blogy/ja-zena-1/stesti-ukryte-pod-sukni

Stravování podle ročního období – Léto

Přirozené je uzpůsobit svůj jídelníček ročnímu období a jednoduše jíst to, co v danou dobu zraje. Pokud člověk žije v rytmu přírody a stravuje se převážně z vlastní zahrady, přirozeně mu vyplývá jaké ovoce, zeleninu, plané rostliny či jiné plody v ten který čas má jíst. Jde a jednoduše si vše po uzrání utrhne.

Každé roční období přináší něco jiného. To co zrovna venku roste, je to, co našemu tělu prospívá. V létě náš organismus potřebuje zchladit (čerstvé ovoce a zelenina) se svým chladivým a neutrálním charakterem. V zimě je naopak potřeba zahřívat a vyživovat ledviny a upřednostňovat zahřívající potraviny mající teplejší charakter, kdy čerstvou zeleninu a ovoce omezíme na minimum.

Naši předci jedli hlavně to, co jim příroda sama nadělila, případně to, co sami vypěstovali či v přírodě nasbírali.

Bylo vypozorováno, že v jednotlivých částech roku, v určitém ročním období, se v našem těle energetizují a čistí určité orgány. K nim byly přiřazeny jednotlivé přírodní potraviny, které tento proces usnadňují a na daný orgán působí podpůrně. Těchto poznatků a pozorování, vycházejících z tisíce let starých (východních) systémů, můžeme i dnes využít v sestavování našeho jídelníčku.

Stravovat se v souladu s přírodou znamená, vybírat si potraviny podle tělesné soustavy jedince nebo právě probíhající roční doby, čímž dosáhneme toho, že organismus po celý rok oplývá dostatkem energie a tekutin a může splňovat všechny požadavky, které na něj klademe.

Je třeba vzít v úvahu i duševní stránku, kdy i naše emoce ovlivňují zdraví našeho organizmu.

 


Pět proměn energie v průběhu roku

Ve východní tradici se rok rozděluje na pět období, ke každému jsou přiřazeny určité orgány a podpůrná strava.

Léto

V červnu začíná biologické LÉTO. Podle východní medicíny spadá léto do elementu ohně, kdy tento element představuje velký jang. V létě je energie nejaktivnější a nejteplejší, jdoucí do všech stran, dominuje energie, která jde do prostoru. Je horko, sucho. Potrava by tomu měla odpovídat. Zvýšíme podíl zeleniny a to především zelené, listové. Budeme využívat všechny natě. Kořenové zeleniny bude méně. Doba tepelné úpravy se zkrátí. Velkou část našeho jídelníčku by měly tvořit saláty ze syrové zeleniny a čerstvé ovoce. Také můžeme zvolit presované saláty ze syrové zeleniny smíchané se solí, stlačené na několik hodin. Základem zůstává zelenina, jen krátce tepelně upravená.

V létě je nejaktivnějším orgánem SRDCE, které je tak na vrcholu energetického náboje. Záleží na nás, zda ho svým přístupem zatížíme, nebo posílíme. Párovým orgánem je TENKÉ STŘEVO. V tomto období se čistí naše srdce a tenké střevo. Tradičně se jim přiřazuje ČERVENÁ barva a HOŘKÁ chuť, která VYSUŠUJE.
Životní etapa odpovídá MLÁDÍ. Klimatické podmínky odpovídají HORKU. Převládající smysl je ŘEČ.

Srdce zatěžuje:

všechny negativní vlastnosti odkloněné od lásky, činnost se zlými úmysly, stres

Káva, černý čaj, alkoholické nápoje, kouření, maso a živočišné tuky, rafinované oleje, chemické konzervační látky v potravinách i v kosmetice, chemické léky. Pokud jíme nadbytek stravy, která nás zahřívá zevnitř (smažené, tučné, pečené, pražené…), je to pro srdce nadměrná zátěž.

Pokud je srdce oslabeno, je snížené vědomí, chaotické myšlení a zhoršuje se vnímání. Pokud je srdce dlouhodobě přetíženo dostavují se poruchy spánku, neklidné sny, bušení srdce, zrychlený tep.

Srdce posiluje:

Pozitivní vlastnosti: lidumilná šlechetnost, dobromyslnost, velkomyslnost, radost, veselost, vděčnost

Ovoce a zelenina a šťávy z nich, byliny, oleje za studena lisované

summer7

POTRAVINY PODPORUJÍCÍ SRDCE A TENKÉ STŘEVO:

Obiloviny: Kukuřice (ochlazuje), rýže dlouhozrnná, červené jáhly, quinoa, amarant, pohanka pouze doplňkově

Luštěniny: červená i žlutá čočka, hrách, fazole, cizrna, červené fazole adzuki

Používáme méně soli, sojové omáčky, masa a tuku

Zelenina: listová zelenina – saláty, řeřicha, mangold, čínského zelí, čekanka, pampeliška list, štěrbák, špenát, kapusta, rukola, ředkvička, kedlubny, červená řepa

Bylinky: dobromysl, muškátový květ, tymián, rozmarýn, majoránka, jablečník, srdečník, pelyněk. Možné použít i preventivně proti hromadění vody v organizmu.

Ovoce: brusinky, rybíz, třešně, jahody, višně, maliny, melouny

Nápoje: zelený čaj ochlazuje, ovocné a zeleninové šťávy, ledinková voda, bylinkové čaje a výluhy ve studené vodě

Nejvhodnější kuchyňská úprava:  napařování, blanšírování, presování zeleniny

Jak jíst v létě?

 • Omezujeme množství živočišné stravy a tuku.
 • Část zeleniny můžeme dále připravovat na oleji.
 • Ideální příprava zeleniny na léto je napařování, nishime a vaření ve vodě.
 • Tepelně upravujeme zeleninu jen krátce a jíme a konzumujeme i část zeleniny v syrovém stavu.
 • Denně si k jídlu přidáváme presované čí syrové saláty a krátce kvašenou zeleninu.
 • Snižujeme podíl kořenové zeleniny ve prospěch salátů a naťové zeleniny. Natě přidáváme i do vývarů
 • Častěji zařazujeme zeleninu, co zrovna roste, jako květák, brokolici, ředkvičky ap.
 • Zeleninové vývary vaříme krátce, stačí 10 – 20 minut.
 • Zařazujeme kukuřici jak v podobě kukuřičné mouky, krupice, polenty, ale i celého čerstvého vařeného klasu.
 • Z obilovin je nejvhodnější dlouhozrnná rýže natural. Pokud zařazujeme jáhly, tak spíše v chladnějších dnech a kombinujeme je s rýží, nebo s kukuřicí.
 • Pohanku v létě nekonzumujeme, ponecháme si pouze mouku jako doplněk k přípravě těsta a knedlíků.
 • Luštěniny konzumujeme často v kombinaci s obilovinou a zeleninou, ale jejich množství snížíme.
 • V létě raději nesmažíme, pouze zřídka a ne v horkých a teplých dnech.
 • Ideální kuchyňská úprava v létě je  krátké vaření ve vodě, dušení a restování.
 • Jídlo by mělo být lehké, řidší, málo zahuštěné a hodně barevné, zařazujeme červenou barvu.
 • Ovoce v tomto období můžeme konzumovat častěji a syrové, využíváme to, co zrovna dozrává.

Zdroj: http://cesta-zeny.webnode.sk/

 

Kříž života – Připomínka domova

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Přicházím k vám z druhého břehu, z říše světla a lásky, která přesahuje vaši představivost. Přesto jsem také velmi blízko. Hovořím k vám z vašeho vlastního srdce a vy jste mnou dojati, neboť říše, kde přebývám, a láska a světlo, které ji náleží, je taktéž vaše. Jste součástí této říše. Zrodili jste se z ní a zase se do ní vrátíte, neboť je vašim Domovem. Vnímejte její přítomnost mezi vámi tady a teď. To vám přicházím dnes nabídnout, připomínku Domova.

Jste tu, abyste přinesli energii Domova a uvedli ji mezi lidi na Zemi. Jste tu, abyste zavrtali své kořeny hluboko do Země, abyste se tu cítili dobře a bezpečně, a z tohoto místa propojení byli majákem světla pro všechny, kteří se cítí bez-Domova a hledají lásku a světlo.

Na Zemi je nyní čas extrémů. V kolektivním energetickém poli kolem planety je nyní mnoho temnoty, negativity a strachu, které udržují lidi v napětí, a vy to můžete cítit. Vnímejte tuto negativitu velmi objektivně a bez posuzování či jejího následování. Lidé jsou nuceni k výběru zoufalství, deprese, úzkosti nebo světla, naděje a lásky. Jednoduše prociťte na jedné straně mocnou vlnu pocitů krize a přemožení obavami, které s tím přichází, a na straně druhé vnímejte potenciál pro světlo a možnost probuzení vědomí, které umožní lidem, kteří to potřebují, aby se stali velmi silnými, povstali a mluvili způsobem, který je v souladu s jejich životem a pravdou.

Je tu i něco dalšího, co může vyvstat z krize, něco co můžete znát ze svého vlastního života. Ve chvílích krize se mohou objevit nápadně pronikavé linie energie, které jdou přímo do srdce, do jádra toho, kým jste. Mohli byste povědět, že energie proudící vámi jsou jako kříž. Proudí vámi horizontální energetická linie, která vás spojuje se světem kolem vás, s lidmi a fyzickým prostředím a zároveň je tu vertikální linie energie, která vás spojuje s Nebem nad vámi a Zemí pod vámi.

V této vertikální linii či ose jste v jistém smyslu sami, je to však jen v pozemském smyslu. Tam, ve vertikální ose, je to, co je pro vás nejdůležitější – váš vztah k vašemu vyššímu já: k vaší duši, k vašemu kosmickému já a vztah se zemí pod vašimi chodidly: se Zemí, s Gaiou. Vnímejte tuto vertikální osu a to, jak vámi toto spojení proudí z vrcholku vaší hlavy až dolů k vašim palcům, kde se Nebe a Země spojují.

V tomto čase krize jsou lidé vraceni zpět k této vertikální linii. Když tu nenajdou nic důvěrně známého a zjistí, že neví, jak toto spojení učinit, je po tomto spojení vytvořená hluboká vnitřní touha. I když vnější jistoty padnou, tato vnitřní vertikální linie se stane jedinou věcí, která lidem nabízí bezpečné ukotvení.

Jste mezi těmi, kteří tuto potřebu znají již dlouho. Prošli jste mnoha životy, soustředili se na udržení svého zaměření na tuto vnitřní vertikální osu, která vás spojuje s Nebem a se Zemí. Mnozí z vás jste se během spirituálních životů, které jste všichni na Zemi vedli, dobrovolně zřekli světa, abyste toto spojení kultivovali.

V této době jsou lidé jako vy potřeba, lidé, kteří se dokáží spojit se svým božským jádrem a se srdcem Gaie, a z těchto spojení nalézt bezpečné ukotvení, z kterého žít, milovat a být šťastní. Když všechny vnější jistoty zmizí, stále tu pro vás zůstává tato spojovací linie. Proto vás v této chvíli žádám, abyste se na tuto linii soustředili. Soustřeďte se na korunní čakru na vrcholku vaší hlavy a vnímejte spojení se mnou. Jsem představitelem říše lásky, kterou nazýváte Domovem a kterou znáte, protože je taktéž vaší vlastní říší. Není to o mě, ale o tom, že prostřednictvím mé energie, můžete tuto přítomnost vnímat. To je důvod, proč je na mě vaše srdce upřené a jste mnou dojati, protože ve vás vyvolávám vaši nejhlubší božskou podstatu.

Vnímejte znovu-spojení se mnou a se sluncem, kterým jste: zářící hvězdou na nebi osvobozenou od času a prostoru – nesvázanou. Dovolte věčnosti, aby vstoupila v této chvíli do vás a vnímejte svou absolutní svobodu. Nejste vázáni k formě, k tělu, a přesto jste se svobodně rozhodli zažívat tuto pozemskou inkarnaci. Napijte se této energie. Vnímejte svá křídla jako anděla světla a svobodně je roztáhněte. Nechť jsou vidět v celé své kráse, se zlatým leskem, který získala skrze mnoho, mnoho životních zkoušek, objevů a prožitků. Nyní vycházejí ke světlu Kristovské energie, ve své podstatě zlátnou: je to zlatá barva soucitu, spojení a vnímání jednoty mezi všemi extrémy. Vnímejte vřelost a sílu svých zlatých křídel.

Vnímejte, že jste přijali tato křídla a že si je zasloužíte. Vnímejte, že se můžete odevzdat a spočinout v procesu, který je ve vašem životě a na Zemi přítomný. Propusťte strach, kterým je strach z vaší vlastní velikosti, a dovolte svému světlu, aby bylo viděno. Představte si, že záříte, že šíříte přenádherné světlo a lidé jsou jím dojati. Vnímejte slzy emocí, které v nich vyvoláváte! Cítí se s vámi Doma, neboť vyjadřujete energii Domova.

Vaše velikost spojuje, nerozděluje. Vaše velikost zvyšuje lásku a nezanedbává druhé. To je starý způsob smýšlení, že si musíte odpírat, aby druzí mohli přijímat. Je to chyba. Spirituální práce je přesně opačná – podobné přitahuje podobné. Neobávejte se, že některé osoby nebudou přijímat svůj spravedlivý podíl lásky. Podobné přitahuje podobné, a proto láska přitahuje lásku. Tam uvnitř sebe, kde víte, že existuje láska, vpusťte „zlato“ Kristovské energie. Tato láska, toto „zlato“ se bude zvyšovat samo od sebe a přitahovat druhé, kteří ucítí pohnutí lásky uvnitř sebe samých. Jako magnet budete přitahovat lidi, kteří se od vás chtějí učit, protože máte s druhými tolik co sdílet – jste učiteli.

wings7

Byl jsem učitelem mnohým. To, co ve mě viděli, byla láska, soucit a odpuštění, které nedokázali dát sami sobě. Dal jsem jim ho, neboť jsem viděl světlo v jejich očích, zdroj, ze kterého my všichni pocházíme. To je to, co nyní musíte druhým dát. Spatřete světlo v jejich očích, jejich spojení se zdrojem všeho živého. To je základem bytí pracovníka světla.

Žádám vás, abyste se nyní spojili s druhou silou, která vás vyživuje a pomáhá vám na vertikální ose: síla, která je Gaia, síla tohoto anděla, kterého nazýváte Země. Vnímejte ji pod svými chodidly. Propusťte veškerou představu o této planetě jako o kusu hmoty, na které vše roste. Vnímejte duchaplné jádro a podstatu Gaie, její zářivou sílu, její nezničitelné světlo a schopnost obnovy a znovuzrození. Země se nyní rodí nanovo. Prochází novou fází svého vývoje a vy ji doprovázíte. Vnímejte to na okamžik! Vnímejte ve svých myšlenkách, jak na Zemi začíná jaro, nová zeleň, která pučí. Představte si, že vy sami jste takovým listem, čerstvým pupenem na větvi. Pociťte síly, které jsou přítomné, nutkání k vnějšímu rozvinutí. Prostřednictvím Slunce, jste přitahováni odhalit více ze své krásy.

Vnímejte Zemi jako anděla a obejměte ji. Jste si rovni. Spočiňte jemně svou hlavou na ramenou tohoto anděla a zeptejte se ho, co můžete učinit, abyste svou energii ještě více ukotvili, učinili hlubší spojení se Zemí, a tak se tu mohli cítit šťastní, uvolnění a v bezpečí. Země vám s tím chce pomoci: potřebuje kosmickou energii Domova, kterou jste sem přišli sdílet. Země potřebuje inspiraci, kterou přinášíte. Proto chce učinit vše, co je v jejích silách, aby vám dala kořeny. Chce vás přijmout. Vnímejte, jak se vám jako zářivá květina, otevírá. Jste jako včely, které ji opylovávají a tím šíří semínko dál. Dovolte Zemi, aby vás vyživovala, a přivede vás Domů stejně tak, jako to dělá moje energie.

Život na Zemi se týká rovnováhy. Rovnováhy mezi mnoha energiemi, které tu jsou přítomné. Mluvím o rovnováze mezi Nebem a Zemí uvnitř vás a v širším smyslu také o rovnováze mezi vertikální a horizontální osou: obrácení dovnitř k vertikálnímu spojení uvnitř svého jádra, a taktéž obrácení ven k horizontálnímu spojení se světem a dovolit si být viděn/a.

Rád bych pověděl něco o rovnováze mezi vnitřním a vnějším. V tomto kontextu bych rád hovořil o mužské a ženské energii uvnitř vás samých. Vy, kdo jste na osobní cestě, jste zde, abyste zasadili své světlo na Zemi. Touha pomáhat druhým lidem na jejich cestě vždy vyžaduje, abyste udržovali vnitřní rovnováhu, postoj, který říká: „Kde vnitřně stojím? Co je můj další krok? Co bych měl/a přijmout, abych byl/a nyní viditelnější, abych vstoupil/a do své síly, zatímco se spojuji se světem?“

Ohledně bytí ve světě ve vás existuje nejednoznačnost. Na jednu stranu máte ze světa strach, neboť je ohromující a zdá se nehostinný a nepřipravený na energii, kterou nesete. Přesto na straně druhé ve vás existuje tvořivost, která se chce projevit. Cítíte touhu být spatřeni, jinak se cítíte vnitřně neklidní a neuspokojení. Často se pohybujete uvnitř tohoto pole protichůdných energií: máte potřebu pohnout se ven, ale jste odrazeni strachem – a když to všechno příliš držíte, začnete být nespokojení a frustrovaní. Řešení leží v nalezení rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií uvnitř sebe.

Velmi široce řečeno, ženská energie se týká vašeho vnitřního světa, vaší pocitové stránky. Jste „snímači“, lidé, kteří mnoho cítí a často přijímají inspiraci, přesto nevíte, jak tomu dát pozemskou formu. Právě mužská energie ve vás vám může pomoci být mostem k vnějšímu světu. V mnohých z vás je ženská energie příliš málo podporovaná mužskou energií. Vy všichni jste velmi citliví na vnější vlivy. Můžete být přemoženi energiemi lidí, které doprovázíte na jejich cestě k uzdravení. Proto je velmi důležité nastavit hranice kolem své vlastní energie a být k sobě laskaví.

Na druhé straně to může být také ten případ, že se mužská energie vymkne z rovnováhy s ženskou energií a vy dostanete pocit, že musíte vyhovět očekáváním mimo sebe. Když se tak stane, můžete se sami sebe zeptat, jak se vidíte: „Žádá ode mě svět, abych dal/a formu svému světlu takovým způsobem, který je přijatelný, racionální a jasný?“

Když se mužská energie uvnitř vás oddělí z rovnováhy s ženskou energií, může vás tlačit do formy zaneprázdněnosti, nadměrného přemýšlení a obav, která vám na vaší cestě nepomáhá. V takových chvílích je důležité umožnit, aby ve vás vyvstal pocit klidu a pokoje a rozhodnul, co je to, co máte dát světu. Jaké je vaše spojení se světem, jaké vztahy vás činí šťastnými a dávají vám radost. Pak je to vaše cesta.

Mužská energie je tu, aby dala formu vašemu směřování bez potřeby rozptýlení vnějšími požadavky nebo škatulkami, které stanovuje společnost. Pochopte, že mužská a ženská energie jsou zde, aby podporovaly jedna druhou, pakliže jim tak dovolíte činit.

Nakonec vás žádám, abyste se podívali dovnitř sebe a vnímali, v jakém vztahu je uvnitř vás mužská a ženská energie. Představte si, že se vám před vašim zrakem objevuje muž a žena, kteří se drží za ruce. Sledujte, co jeden v druhém odhalují. Když se navzájem dívají do očí, vnímají přátelství, nebo jsou na různých cestách a nejsou spojení? Kdo v této chvíli nese větší břemeno? Kdo z nich se cítí být zatížen? Vnímejte, zda je tam v tomto ohledu nějaký rozdíl. Je to mužská energie ve vás, která chce dělat víc, nebo je to energie ženská?

Jste zde na Zemi, abyste učinili vnitřní spojení Nebe-Země, abyste silně vnímali vertikální osu a projevili ji. Mužská energie, která vytváří horizontální spojení, most k vnějšímu světu, je zde, aby vám sloužila – použijte ji! Oceňte, že jste jiní a neskrývejte se před touto jinakostí. Nechejte mužskou sílu v sobě vytvořit prostor, abyste byli sami sebou!

Vnímejte mou energii, a pociťte nyní tento mužský aspekt: energii jasnosti a pronikavosti. Pronikavého sebe-uvědomění, které se nekrčí za negativitou nebo hodnocením zvenčí. V této chvíli jako pracovníci světla tuto energii potřebujete, abyste nedali na předsudky a strachy druhých a v klidu si vytvořili vlastní cestu.

Miluji vás – jsme jedním. Ve zdroji Kristovské energie je jednota, ne Já versus Ty. Ještě jednou pociťte tuto jednotu ve svém srdci a to, jak vy, kteří tu sedíte, jste propojeni. Zdravím vás a nabízím vám svou lásku a povzbuzení.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz