Tag Archive | dvojplamen

Rady pro ženské dvojplameny aneb jak se z toho nezbláznit

Hned v úvodu považuji za nutné uvést, že „ženskými dvojplameny“ jsou myšleny dvojplameny s převažující ženskou složkou, kterými ovšem nemusí být vždy ženy. Jsou i případy mužů s převažující ženskou složkou a je třeba brát v úvahu i možnost, že v rámci páru dvojplamenů mohou mít oba dva shodné fyzické pohlaví.

Pokusím se zformulovat několik rad pro ženské dvojplameny, které překonaly prvotní šok z opuštění svým protějškem a vzpamatovaly se natolik, že jsou schopné alespoň do určité míry racionálně uvažovat a neutápět se pouze ve svých citech a sebelítosti.

1. Přestaňte se litovat a začněte konat

Vědomé utápění se v citech a sebelítosti je dobrovolné sebetýrání. Smiřte se s tím, co je v tuto chvíli. Shromážděte dostupné informace, pokuste se zaktivovat alespoň trochu „chlapského“ logického uvažování a začněte něco dělat. Zaměstnejte se čímkoli smysluplným.

2. Postavte se výzvám čelem

Veškeré situace, které vám přijdou do života, mají svůj důvod. Zdánlivě vůbec nemusí souviset s vaším dvojplamenem, jsou ale potřeba k tomu, abyste v sobě něco objevila, vyřešila a přijala, a tím se posunula směrem ke své úplnosti. Pokud se nějaké, pro vás nepříjemné, situaci pokusíte vyhnout, bude se vám vracet tak dlouho, dokud nepřekonáte strach a nepostavíte se jí čelem. Musíte to vyřešit jednou pro vždy.

3. Mluvte jeho řečí

Pokud máte to štěstí a jste se svým dvojplamenem alespoň občas v reálném kontaktu, mluvte s ním takovým způsobem a o takových věcech, aby byl schopen tomu porozumět a přijmout to. Přestože vy máte jisté povědomí o dvojplamenech, duchovních záležitostech atd., váš protějšek o jejich existenci nemusí vůbec nic tušit, nebo je může i zavrhovat. Vaše vysvětlování a přesvědčování může spíše považovat za váš zoufalý pokus se mu přiblížit a to ho od vás může ještě více odpudit.

4. Respektujte jeho slova a jeho svobodnou vůli

Je víc než pravděpodobné, že od svého dvojplamene uslyšíte slova, která vás budou bolet a kterým nebudete chtít uvěřit. Pokud vám řekne, že vás nemiluje, či že k vám nic necítí, respektujte to a zachovejte se podle toho, byť byste si byla stokrát jistá, že neříká pravdu. To znamená: běžte mu z cesty, nevnucujte se, nepřesvědčujte, pokuste si zachovat svoji tvář a důstojnost. Respektujte jeho slova a svobodnou vůli, reagujte na to, co říká a ne na to, co si myslíte, že si myslí, či cítí. City vůči vám jistě v jeho nitru jsou, ale on je zatím není schopen přiznat a projevit, k tomu se musí sám a svobodně dopracovat.

5. Poskytněte čas, klid a prostor

Je možné, že dost dlouhé období nebudete se svým dvojplamenem ve fyzickém kontaktu. To proto, že bude třeba, abyste každý pracoval sám na sobě samostatně. Jsou záležitosti, které si váš dvojplamen musí vyřešit sám a stejně tak i vy. Na to oba potřebujete čas, klid a prostor. K vašim setkáním a konfrontacím bude pravděpodobně docházet ve chvíli, kdy bude třeba si vzájemně pomoci svým chováním zrcadlit něco, co byste sami na sobě neviděli a nevěděli, že je ještě třeba zpracovat.

6. Buďte upřímná sama k sobě i k ostatním

Pokuste se být sama k sobě zcela upřímná. Nic si nenamlouvejte, nevysnívejte, nevytvářejte domněnky. Vycházejte z jasných skutečností. Snažte se hovořit a vystupovat podle toho, co cítíte. Jinak řečeno – je třeba uvést do souladu vaše srdce, mysl a činy a to v každé situaci. Tím, že byste se vyjadřovala a chovala v rozporu se svým cítěním, byste pouze zrazovala a obelhávala sama sebe.

7. Rozvíjejte úctu a lásku k sobě

Váš dvojplamen k vám bude mít přesně takový postoj, jaký budete mít vy sama k sobě. Pokud budete upřednostňovat potřeby a zájmy ostatních před potřebami a zájmy vlastními, váš dvojplamen bude směřovat svoji pozornost mimo vás. Pokud vy plně projevíte lásku a úctu vůči sobě a postavíte sama sebe na první místo, i on vám projeví lásku a úctu a postaví vás vedle sebe na první místo.

8. Mějte svatou trpělivost

Je třeba mít na paměti, že každá událost má své správné načasování, které může záviset na mnoha vnějších okolnostech. To, že se budete snažit něco urychlit, může vyvolat opačnou reakci – zpomalení či zablokování. Mějte trpělivost sama se sebou a především se svým dvojplamenem, on potřebuje své vlastní tempo.

Napsala dne 14.10.2015 Ivana „Geri“ Kutnarová            
https://dvojplameny.wordpress.com

 

Reklamy

Setkání s dvojplamenem

Jaké bylo mé setkání s dvojplamenem? Co mi přineslo a jak probíhalo?

Jelikož jsem se v této situaci dost ztrácela a hledala odpovědi, rozhodla jsem se, stručně vám tento vztah přiblížit. Možná prožíváte něco podobného a moje zkušenost vás posune dál.

V životě jsem potkala nespočet spřízněných duší, také duchovního partnera a myslela jsem si, že mne již nic nemůže překvapit. Stalo se tak – můj život je stále překvapující.

Měla jsem pocit, že vztah na úrovni duše jsem si vyřešila s duchovním partnerem, ale do života mi vstoupil dvojplamen. Nikdy jsem nehledala mezi těmito vztahy duší rozdíl. Považovala jsem partnera duše za svůj dvojplamen. Ale nebylo tomu tak. Mezi tímto spojením dvou duší je velký rozdíl.

To co nyní popisuji, je můj prožitek. To jak vztahy vnímám, prožívám a cítím.

S partnerem duše jsem krátce žila. Byl to vztah nevztah, spíš takové přátelství. Tento vztah neměl dlouhého trvání. Cítila jsem k němu pocitovou vazbu, určitou blízkost na úrovni duše. Něco jako můj bratr či otec. Dobře jsme si rozuměli v názorech na život, ale v životě již ne. Přesto, že duchovní spojení bylo silné, realita byla jiná. Vztah nefungoval. Jeden pro druhého jsme se však stali inspirací a duchovně se posouvali vzájemně dál. Tento muž neměl moji plnou důvěru. Věřila jsem mu, ale ne důvěřovala.

Setkání s dvojplamenem bylo jiné. “Náhody” mě přiváděly stále ke stejnému muži a já se Andělů a Boha ptala proč. Proč zase s tímto člověkem mám něco řešit. Zpočátku jsem ho považovala za dalšího muže, který mi “komplikuje život” a podle toho se i chovala. Zařadila jsem si ho do škatulky “nepříjemností” a slepě se k němu vracela stále a stále. Až do té doby, než jsem změnila úhel pohledu, “otevřela oči” a taky lépe naslouchala Andělům. Všimla jsem si, že tento muž, pro mne zcela neznámý, se mi při každém setkání snaží nějak pomoci. V té době jsem si začala více všímat toho, co se při našich jednáních děje.

Jakmile jsem se více zaměřila na pocit, přešla z rozumu k srdci, zjistila jsem, že ten člověk je mi hodně pocitově blízký, ale jinak než-li partner duše. K tomuto muži jsem cítila hlubokou vnitřní vazbu. Nemusel nic říkat, jeho oči hovořily za vše. Ten pohled, jako bych v životě již někdy někde viděla, ale kde. Všimla jsem si, jak mu z hloubi své duše důvěřuji, což pro mne bylo tak nezvyklé. Měl můj respekt a hlubokou důvěru. Leckdy jsem cítila, co prožívá, co se mu honí hlavou. Napojení bylo opravdu velmi silné, hlavně při našich jednáních, když jsme si byli blízko – respektive, když si byly naše duše tak blízko. Blízko a přesto rozumově tak vzdáleni.

twinfl76

V době, kdy jsme se opakovaně “pracovně” setkávali, se kolem mne rodilo hodně dvojčat. Stále mi do života přicházely situace, kde se řešilo spojení dvou lidí a já stále znamením nerozuměla. V této situaci jsem byla zcela ztracená a zoufalá, ale Vesmír mi opět pomohl. “Náhodně” jsem našla články, které se týkaly spojení duší a pomalu začala chápat, oč se jedná. Proč se stále vracím a co mám zpracovat. Ještě musím podotknout, že s tímto mužem jsem se potkávala pouze “pracovně či obchodně”, jeho soukromí neznám.

Naše duše se tak silně přitahovaly, že nebylo možné se těmto setkáním vyhnout a zpracovat to, co si naplánovaly. S dvojplamenným mužem jsem se setkala proto, aby mi pomohl vyrovnat vztah k opačnému pohlaví. abych začala mužům více důvěřovat. A tak to fungovalo i obráceně. Kromě toho tento muž zkrotil s rázností a přitom něžnou elegancí moji mužskou energii, které jsem v té době měla ještě hodně. (Mužů ve svém životě jsem potkala nespočet a nikomu se toto nepodařilo. Někteří se mnou začali bojovat, jiní utekli.) Pomohl mi tak, ukotvit se více v energii ženské. Pomohl mi k nalezení vnitřní rovnováhy (mužské a ženské energie) a tím celistvosti duše. Za toto i vše ostatní Ti můj milý patří můj nekonečný DÍK.

Součástí plánu Boha a našich duší bylo vyrovnat a vyčistit karmu a po té, co se tak stane, se rozejít.

Četla jsem několik článků o spojení dvojplamenů. O tom, že tento pár může prožít krásný vztah, když se rozejde, očistí (zharmonizuje se duše každého) a ti dva se opět sejdou. Jen podotýkám, toto musí být v Božím plánu. Jakmile je plán jiný, duše se mohou také rozejít. A stejné je to i v našem případě, neboť muž není připravený žít s probuzenou ženou. Každý žijeme svůj život v jiné energii a jiných hodnotách.

Když se tyto dvě spojené duše rozejdou, každá z nich začíná tvořit svůj nový vlastní příběh, svoji novou karmu.

Nechť jsou tedy naše nové rozdělené životní cesty plné lásky.

S láskou a hlubokým vděkem Ilja

 

Pár dní po uverejnení mi Ilja poslala pokračovanie – takže tu je aktualizácia (21. 2. 2016):

Je krásné, jak nás Vesmír spojuje. Jak nám posílá do cesty vždy učitele v tu pravou chvíli. V mém případě v době, kdy řeším spojení dvou duší – dvojplamene.

Z čista jasna mne napadlo, co asi znamená jméno ženy, která sdílí na webových stránkách informace o těchto vztazích. Je dosti neobvyklé. A pak mě napadlo, neřeš ji, ale řeš sama sebe – co vlastně všechno symbolizuje oslovení „ILJA“.

Před třemi dny jsem zveřejnila svůj příběh o setkání s dvojplamenem a dnes mi bylo sděleno, abych k příběhu dopsala ještě následující.

V tomto měsíci (únoru) je to přesně jeden rok, co mi Andělé změnily oslovení. Z křestního jména „Ilona“ se stalo oslovení „ILJA“.  Ve chvíli změny jsem tušila jen to, že mi toto nové oslovení přinese novou energii, kterou potřebuji na své další životní cestě.

Po čase jsem zjistila, že „ILJA“ je jméno mužské. Ptala jsem se Andělů, proč mám mužské jméno, když se chci přiblížit více ženské podstatě. Tenkrát mi sdělili, že není podstatné, jeli jméno mužské či ženské a kdo určil to, že toto jméno je mužské. Více jsem to tedy neřešila a užívala velmi ráda nové oslovení dál. Zalíbilo se mi a cítil jsem, že mi pomáhá posouvat se dál.

Abych věděla, jakou energii toto oslovení má, namalovala jsem si pro něj energetický obrázek, který jsem si vystavila na své hodně oblíbené místo.

Nyní vás možná napadá otázka, jakou spojitost má moje oslovení s dvojplamenným vztahem.

Oslovení „ILJA“ je spojením ženy a muže, spojení ženské a mužské energie, nebo také spojením dvou duší. Duše ženy a duše muže.

V závěru mého příběhu o setkání s dvojplamenem se zmiňuji o tom, že každý půjdeme svojí vlastní cestou, že naše životy se rozdělují.  Dnes mi přišlo na mysl, abych obrázek uklidila, že již splnil svůj účel. Ptala jsem se proč, vždyť oslovení dál používám. Když jsem se však na něj pozorněji podívala, užasla jsem. Najednou jsem v tom malém obrázku uviděla  něco zcela jiného, nežli obvykle.

Obrázek zachycuje spojení ženy (modrá barva písmenka „I+L“) a duše (fialová barva). Toto spojení je ovinuté sytě červenou barvou – barvou výrazné lásky. Zelená barva je barvou života a nejvíce je zachycena u písmenek „I+L“. Obrázek končí písmenkem „A- alfa“.

Ilja

Když jsem nad obrázkem dříve přemýšlela, měla jsem pocit, že nejprve musí něco skončit a pak přijde nový začátek, který značí „A“. Že musím něco uzavřít. A tak jsem uzavírala a čistila vše, co se dalo. Dnes mi při pohledu na obrázek jasně došlo, že se mi skrze něj Vesmír snažil dát další znamení k tomu, co jsem měla v minulých měsících hlavně řešit. Tedy ke vztahu s dvojplamenným mužem, neboť jméno toho muže začíná na písmenko „J“.

Krásné je, jak se mi Vesmír usilovně snažil pomáhat, když jsem prosila o pomoc. Andělé mi často říkali, vše má svůj čas, buď trpělivá, vše se dozvíš v pravou chvíli. Ano, když dosáhneme určité úrovně vědomí a přijmeme třeba i věci méně příjemné, které nemůžeme změnit, dostane se nám „prozření či osvícení“. Svým způsobem je to potvrzení, že jdeme na své životní cestě správným směrem a může to být i odměna za naši víru.

Když jsem obrázek namalovala, dostala jsem k němu dost „neurčité vysvětlení“. Hodně obecné, v tu chvíli mi nic moc neříkalo, ale čas ukázal nesmírnou hloubku a obsáhlost jeho významu. A to ve více vrstvách, jejichž završením je ukončení dvojplamenného vztahu.

Koncem loňského roku mi Andělé sdělili, že budu měnit opět své jméno. Tenkrát jsem netušila proč, ale nevěnovala jsem tomu žádnou pozornost. Říkala jsem si, že až to bude aktuální, určitě dostanu upozornění. A toho se mi dostalo. S oslovením „ILJA“ se tedy loučím.

Mám vybrané nové jméno. Jméno hebrejského původu „Isabella“.

Každý z nás je jedinečný. Každý prožíváme svůj osobní příběh, přesto cítím, že společné sdílení životních příběhů je důležité, neboť tato doba je dosti specifická a s ní i naše životy.

Ve jménu lásky, s láskou a pro lásku Isabella / Ilja

PS:  A to vše se děje v měsíci, ve kterém jsem byla počata pro současný fyzický život. To vše se děje přímo kosmickou rychlostí. Za to vše, jedno velké – díky BOHU.

Zdroj: http://www.iljacz.eu

Partnerství na Nové Zemi – Dvojplamen

Všichni lidé pocházíme ze stejného zdroje, všichni jsme byli jako JEDNOTA, Jedna celistvá bytost, jedno čisté vědomí. Pocházíme z Centra Galaxie, z Centrálního Slunce. Zde jsme byli jako jedna bytost, která si byla plně vědomá spojení dvojplamenů. Spojení muže a ženy uvnitř naší bytosti. Toto je pravá celistvost, pravá jednota, božská jednota. Muž a žena v naprosté jednotě a harmonii. Každý z nás má jen jeden plamen uvnitř své bytosti a čeká na znovu-spojení se svým dvoj-plamenem, který je jen jeden jediný na celém světě. A jakmile se tyto 2 plameny potkají, je to nepopsatelná záře a nejkrásnější partnerství mezi dvěma bytostmi.

Každý z nás nosí tuto touhu setkání se svým dvoj-plamenem hluboko uloženou v srdci a všechny lásky a milé jsou jen nálepkou na naši samotu,ale tu hlubokou jizvu na našem srdci a tuto velkou touhu naší duše může zahojit jen jeden člověk a jedna bytost NÁŠ DVOJPLAMEN!  Nyní v tomto čase velkých změn Planety Země je velká příležitost pro setkání Dvoj-plamenů. Protože je ve Velkém Božím Plánu otevírání lidských srdcí, je nám pomáháno obrovským přílivem energie z centrálního Slunce, které si ze všeho nejvíc přeje, aby se všechny jeho Děti Centrální Galaxie vrátily domů. A my se vrátíme domů, do Světla Centrální Galaxie jen po boku a ruku v ruce s naším Dvoj-plamenem. Bez tohoto Božského spojení nikdo nedojde do našeho pravého domova- Centra Galaxie!

twin

Jak poznáte svůj plamen? Jednoduše, ucítíte to ve svém srdci a ve své duši zavládne klid a mír.
A vy budete na 100% vědět, že ten milý je váš dvoj-plamen. Jakmile budete připraveni a vaše srdce bude dost otevřené a vy se budete chystat splnit své poslání na naší milé mamince Zemi, Váš milý Dvoj-plamen se jako zázrakem objeví po vašem boku. A vy budete tak neskutečně šťastni a radostni z tohoto setkání. A nebude to radost jen jednoho člověka, ale oba budete plni blaženosti a oboustranné radosti a neskutečné vděčnosti ze znovu-setkání.

U každého člověka je to jiné. Já musela čekat na svůj Dvoj-plamen 1000 let. Vím jakou má můj plamen barvu-zlatou a můj Dvoj-plamen má nádhernou královsky modrou. Duše nás obou souhlasily se stejným posláním pro obě bytosti, že si navzájem budeme pomáhat a stát bok po boku v dobrém i zlém, v nemoci i v chudobě… Je to taková obdoba pozemského sňatku (Svatby). Ale toto je mnohem a mnohem silnější vazba.
Protože toto je božský sňatek na nebesích, kdy tyto dva dvoj-plameny dává dohromady Bůh. Je to božský sňatek, a oba plameny cítí důležitost tohoto partnerství.

Partnerství Dětí Nové Země a Dvojplamenů je založeno na Pravé lásce, nejsou zde kladeny žádné podmínky jako v běžném vztahu. Oba jsou sobě tak hluboce oddáni a hluboce milují jeden druhého,protože oba jsou doplňující polovinou jeden druhého. Není žádného rozdílu. Je to jako se dívat do zrcadla a vidět sám sebe v tom druhém. Stojíte vedle sebe, držíte se za ruce , už nejste dva, ale jeden čistý průzračný prostor vašeho srdce.

Srdce nás obou zpívají stejnou píseň: “Píseň Jednoho”. Jedna píseň, jednota harmonie, splynutí protikladů. Dva lidé zpívají stejnou píseň, kde jsou jedno srdce, jedna mysl, jedna duše, vše splyne v krásnou harmonii, souznění a krásu jednoty. Není žádné oddělení, jen jedna krásná a čistá Jednota. Zde vše volně plyne jako řeka a oba se pohybují volně a svobodně jako dva ptáci plující na obloze plně odevzdáni větru, dešti, přírodě a přeci tak plni síly, víry, lásky a radosti ze života, pohybu. Již nikdo nechce dominovat, vše splyne v jednotu protikladů, a najednou je vše možné a vše se může stát. Stojíce ruku v ruce spolu v nádherném láskyplném
přátelském objetí. Obě věří tomu druhému, je zde plná důvěra v sebe, v Boha-Nebe a v Bohyni-Matku Zemi.

A v jeden krásný okamžik nastane zázrak, kdy oba tyto plameny jsou tak hluboce odevzdáni jeden druhému, je zde tak plná důvěra a tak velká láska, že nejprve žena daruje svému milému dvojplameni své zlaté srdce a muž dvoj-plamen jej s láskou a úctou přijme a taky ji daruje své srdce a po tomto nádherném darování dojde k zázraku, kdy obě srdce se spojí v oslnivém světle lásky a radosti a splynou v Jedno Srdce a vznikne, narodí se Jedno ZELENÉ SRDCE, toto je Vnitřní Dítě těchto Dvou plamenů, vzniklé z lásky. A září tím nejjasnějším plamenem a toto krásné zelené vnitřní dítě je společné pro oba tyto plameny. Zde je Boží dítě.
Zde je ten nevyčerpatelný pramen hojnosti a radosti. Oba čerpají z tohoto božského pramene a z tohoto
nádherného světla. Je to tak krásný zázrak, kdy tu byly dvě bytosti a najednou jsou tři. Toto je zázrak Svaté Trojice. Toto je zázrak stvoření 3 v jednom (Muž+Žena+Dítě).

Nyní můžeme říci : MY JSME JEDNO, MY JSME JEDNOTA, MY JSME BOŽÍ DĚTI ZPÁTKY V RÁJI !
Máme v sobě hluboko ukryt tento nádherný drahokam pod nánosem vzpomínek a prachu.
Všichni jednou dojdeme do Jednoty, Harmonie. Všichni jednou budeme zpívat tu nejkrásnější melodii a PÍSEŇ JEDNOHO. Všichni jsme přijímáni a všichni si společně můžeme zazpívat tu nejlíbeznější melodii světa, která kdy byla složena. Nechce to nic víc od vás, jen mít otevřené srdce s vítáním všeho nového, co k vám přichází s láskou a úctou. Každý z nás můžete cítit závan tohoto nového větru života, který volá všechny živé a neživé, všechny bytosti, aby přijali tím kým jsou: Jste Mistři. Jste Boží děti. Ta síla není ukryta nikde mimo vás, ta vnitřní síla je uvnitř vašeho srdce. Srdce je váš – klenot v lotosu. Toto je váš poklad.

A zde je ukryta naše společná PÍSEŇ JEDNOTY a Píseň našeho srdce.Tato Píseň Jednoty je píseň jednoty všeho a všech a celé Planety Země. Nečekejte a nechte znít svá otevřená srdce a píseň sama bude znít… Jak nádherná melodie, slyšíte už zpívají vaši píseň jen pro vás! Píseň je tady a teď ve vašem srdci.
Naše milovaná a společná GAIA-TERRA-Matka Země vás volá, volá všechny své děti, chce vás obejmout a vzít do náruče jako vaše milá máma, jako malá kuřátka. A náš jediný a společný OTEC-NEBE čeká na vás trpělivě s otevřenou náručí a čeká až všechny jeho děti přijdou domů do Světla.
Oba naši rodiče na nás čekají s otevřenou náručí a oba se těší z naší společné PÍSNĚ JEDNOTY!
Oba rodiče nám zpívají naši ukolébavku společnou pro všechny, je to naše PÍSEŇ SRDCE JEDHOHO.

Na společnou Píseň Jednoho se těší vaše sestra
TERRA- Lenka

Zdroj: http://humanitysteamcr.ning.com/profiles/blogs/partnerstvi-na-nove-zemi

Dvojplameny

V tomto článku se pokusím vysvětlit proces ve vztahu dvojplamenů. Je to velmi kontroverzní téma s mnoha úhly pohledu na to, co vlastně všechno tento vztah znamená a tak jsem hodně hledala a také se zeptala osobně Andělů, jak nejlépe popsat proces pro všechny z vás.

Váš dvojplamen, nebo jak se někdy nazývá párová duše, je doslova druhou polovinou vaší duše.
Na počátku času jste byli stvořeni s dvěma kompletními dušemi, jednou mužskou a druhou ženskou, takže máte společníka, který je energeticky vaší součástí. Protože ale došlo k oddělení, vaše nevědomá mysl neustále “touží” a “hledá” toto spojení.

To je důvod, proč mnoho lidí odmítá nejednoho milence a neúnavně hledá něco, co přesně nedovedou vysvětlit ani pojmenovat. To, co jim chybí je jejich dvojplamen. Přesto to neznamená, že je vám souzeno ho zde na Zemi potkat. Ve skutečnosti, je to vzácný jev.

Když potkáte svůj dvojplamen, zažijete pocit nepopsatelné jednoty. Ve vaší mysli nebude pochyb o tom, koho že jste to potkali. Vaše duše se roztančí v rytmu vlastního tance na oslavu návratu “domů”. Budete mít pocit, že jste se dostali na jinou energetickou úroveň, a většinu času se vaše tělo bude cítit jinak, budete myslet jinak a budete cítit jinak… všechny tyto věci se nedají zažít v takovéto intenzitě v žádném jiném vztahu – a bude to pro vás oba život přeměňující záležitost. Toto vše se může odehrát i ve vztahu se stejným pohlavím, pokud jste se tak inkarnovali, není to nijak méněcennější zkušenost, než ve vztahu mezi mužem a ženou.

Samozřejmě případ od případu se liší, ale obecně nebudete mít pochyb, že toho druhého perfektně znáte a to od první chvíle, kdy se setkáte. Vztahy dvojplamenů jsou ty nejsilnější pouta mezi dvěma lidmi a i když potkáte své dvojče ve velmi raném věku, přilnete k sobě. Je to tak silné, že se to stane tím, co vás definuje a co inspiruje ostatní v hledání jejich vlastního spojení s dvojplamenem.

Tato pozoruhodná cesta se začíná odkrývat jakmile jste spolu. Jako první vystoupí na povrch mnoho skrytých emocí a to především u ženské poloviny dvojice. Vaším úkolem bude přijmout a nechat odejít stará zklamání a rány, které pocítíte. To je zcela přirozený proces. Na mužské straně páru, bude on muset překonat fyzické a mentální utrpení, které cítí. Stručně řečeno, oba lidé budou instinktivně vedeni k tomu, aby posílili to, kým jsou, a poznali a zanalyzovali sami sebe.

twinflame

Může se vám zdát, že už sami sebe znáte dobře, ale tohle spojení s vaším dvojplamenem vás bude nutit hledat hlouběji v sobě, než jste to kdy zkoušeli a všechno co bude třeba se vynoří na povrch, aby promluvilo. Už nebudete schopni jeden před druhým cokoliv tajit a ani nebudete chtít – je to nemožné!

Časem to sice nebude nezbytné, ale to už budete mít vytvořené nerozbitné pouto vyztužené čistou láskou.

V životě každého člověka přichází chvíle, kdy jste naprosto vyčerpaní. Nic co děláte vám nepřináší radost. Věci přestanou být nezbytností a zodpovědností. Možná jste celý život pracovali tvrdě jen abyste byli schopni zaplatit, a veškerá práce vám sotva vydělala tolik, abyste se udrželi tam, kde jste byli. Celou dobu jste cítili, že jen vy pořád dáváte a prošli jste obdobími vzteku a zloby k ostatním, stejně jako sami na sebe.
Bývá to právě v těch nejslabších chvílích, kdy uvidíme změnu. I když je to jen okamžik, můžeme být vděční za jednu jedinou věc ve svém životě – i kdyby to byla jen kočka, co si všimla, že jste smutní… Jakmile se začneme dívat na život hlouběji a všímat si vzorců, které se opakují, právě jsme otevřeli víčko toho, kde se ukrývá naše další cesta. Chce to jen odvahu postavit se svým démonům a svůj život brát pozitivním způsobem. I kdyby celý svět kolem vás neustále padal. Tohle je jediná cesta ke svobodě a míru v mysli. Tento vyšší způsob bytí je místo, kde se ukrývá dvojplamen.

Takže když potkáte svůj dvojplamen, všechna pozitivita ve které žijete, váš stupeň spirituality a vaše sny a cíle, všechno se zrcadlí v této osobě. A to tak, že jste schopni manifestovat život, který chcete a cítit se tak, jako by ste dosáhli mnohem více než jste si kdy vůbec představovali. Ale tohle všechno začíná U VÁS.

Pokud hledáte trvalý vztah a něco, co změní váš život, nehledejte nikoho proto, aby vás učinil šťastou/šťastným. Tak to nefunguje. Váš parter sice může zdůrazňovat jak vás miluje, ale stejně musíte být nejdřív vyrovnaní s tím, jací jste a odkud pocházíte. Musíte být schopni zvládat každou situaci, protože vy nejlépe víte, co je pro vás nejlepší. Nemyslete si, že budete konečně šťastní, když budete mít partnera, nebo cokoliv jiného, po čem toužíte, aby vás to uspokojilo. I ti nejbohatší lidé na světě se cítí mizerně, peníze lásku nekoupí. I některé nejúžasnější páry, které znáte, stejně zažívají deprese a úzkosti…Musíte si být jisti sami sebou a vědět, že za to stojíte, a stát pevně na své vlastní cestě přes překážky života.

Přeložila Eidheann
Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/Co-je-to-dvojplamen/Dvojplameny

Desatero rad jak přivolat svůj dvojplamen

Každý z nás touží najít svou párovou duši.  Mnoho lidí v to tajně doufá a čeká…je i mnoho těch, kteří se o to vědomě snaží. Tak či onak, každý si čas od času klademe otázku, zda je možné tomu nějak pomoci a co bychom pro to měli udělat.  Na základě svých vlastních zkušeností, toho co jsem četla a co hluboko ve svém srdci vím, vám povím několik užitečných rad, které vám mohou pomoci. Neexistuje přesný návod na nalezení dokonalého partnera, jako neexistuje přesný návod na štěstí. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Jste-li však na duchovní cestě a vědomě se snažíte na sobě pracovat, vězte, že váš cíl se blíží a hodně věcí jde urychlit. Zde je moje desatero:

1. BUĎ SÁM SEBOU, BUĎ UPŘÍMNÝ K SOBĚ I K OSTATNÍM. Na nic si nehraj a nepředstírej, že jsi někým, kým ve skutečnosti nejsi. To, co vysíláš, to také přitahuješ. Chceš-li najít někoho, kdo opravdu porozumí tvému nitru, musíš nejprve odlišit sám sebe od masek, které nosíš. Porozumět sám sobě a být schopen být sám sebou je první předpoklad k tomu, aby se vzdálenost mezi tebou a tvou druhou polovinou začala zkracovat. Je rovněž důležité si uvědomit, že ty a tvá párová duše jste nikdy nebyli zcela odděleni. Na energetické úrovni jste stále propojeni. Když se jeden z vás vědomě snaží pracovat sám na sobě, má to vliv i na tvé dvojče. I když dosud nejste vědomě v kontaktu, i když nemusí být nutně na stejném stupni duchovní zralosti jako ty, jeho duše učiní tím větší pokroky, čím více pracuješ ty sám na sobě.

2. NEVYTVÁŘEJ SI ŽÁDNÉ RACIONÁLNÍ PŘEDPOKLADY – jak by měl vypadat, odkud by měl být, jaké by měl mít povolání, jaké názory. Možná to může být užitečné v běžném vztahu, ale rozhodně to nefunguje pro vztah s dvojplamenem. Je dobré zhruba vědět, co hledám, ale je důležité nelpět na tom. Tvá duše ví koho hledat. Až ho potká, pozná ho. Tvůj list preferencí může být jen jakousi mapou, vodítkem, KDE přibližně hledat. Ale jen tvůj kompas, kterým je tvé srdce, ví, KUDY jít. Buď otevřený, nesuď a důvěřuj svému srdci.

3. NEURÁŽEJ SE.  Umění neurážet se je posvátné a klíčové v kterémkoliv vztahu a je naprosto nezbytné pro vztah s dvojplamenem. Je to jeden z nejvýznamnějších způsobů, jak zkrátit cestu hledání tvé párové duše. To co jiným trvá roky (mám na mysli vybudování hlubokého, pevného a harmonického vztahu), může trvat pouhé měsíce či týdny, pokud si osvojíš schopnost zachovat si za všech okolností chladnou hlavu a držet své ego na uzdě. Tato vlastnost je rovněž známkou skutečné vyspělosti duše.  Každý, kdo se uráží, dává ostatním najevo, že je stále pod nadvládou svého ega. Ne ty, ale tvé ego se uráží. Uráží se proto, že se bojí, aby neztratilo svou uměle vybudovanou a tudíž falešnou důstojnost, kterou si postavilo jako reakci na skutečnost, že ti tvá přirozená důstojnost byla v životě upírána. Každý z nás si v hloubi duše nepřeje nic jiného, než aby byl ostatními přijímán bez výhrad, takový, jaký ve skutečnosti je. Pokud v životě zažiješ mnoho odmítání, popírání vlastní ceny a přehlížení své skutečné hodnoty, tvé ego tuto bolest zrcadlí světu tím, že si vybuduje důstojnost vlastní a aby si toho všichni dobře všimli, dává to okatě najevo tím, že pokaždé, když má pocit, že někdo svým slovem či činem zašel za hranice této falešné důstojnosti, urazí se. Vyšle dotyčnému signál ve smyslu: „Tak tohle jsi přehnal, takhle se ke mně chovat nebudeš, mám svou cenu!“ Problém je v tom, že dotyčný nemusí vůbec pochopit, co že to přehnal. V naprosté většině případů nic takového ani nezamýšlel a teď ho tvá reakce hluboce ranila, neboť jsi mu dal najevo, že není vítán takový, jaký je, že se chová nevhodně, je na něm něco špatného a ty mu to nehodláš tolerovat. A tak tvou nejhlubší bolest – že tě ostatní nepřijímají bez výhrad – teď způsobuješ druhým. Dokud se vědomě nerozhodneš z tohoto koloběhu vystoupit, nikam nedospěješ. Každý to jednou pochopíme, ale čím dřív to bude, tím líp pro tebe i pro celý svět. Nejsi jen kapkou v oceánu, jsi oceán v kapce, a změnou jedné kapky, mění se celý oceán a každá jednotlivá kapka v něm právě o tu píď, kterou jsi zvládl změnit ty. Proto kdykoliv si nejsi jistý, jak to kdo s tebou myslel, vezmi v úvahu tu nejnevinnější verzi. I v případě, že víš, že tě uráží záměrně, buď k němu slušný a odejdi. Nenech po sobě šlapat, ale buď si vědom vlastní ceny a s přirozenou nestrojenou laskavostí jednej s druhými tak, jak si přeješ, aby jednali oni s tebou. Jakmile dáš světu signál, že není způsob, jak tě urazit, protože jsi takzvaně „nad věcí“ (respektive nad egem) začnou se dít, hotové zázraky. Lidé ti začnou otvírat svá srdce a s vděčností chodit pro uzdravení svých vlastních egem zjizvených duší. V tu chvíli pochopíš, že důstojnost se nedá vybudovat uměle. Důstojnost je každému člověku vrozená a lze ji v každém znovu probudit. Někdy však bývá zakrytá a ušpiněná vším možným haraburdím, jež si ego natahalo na svou obrannou barikádu. Opravdová důstojnost nevyžaduje pocty, nestaví se na odiv a neuráží se. Prostě je. A ta tvá bude tím silnější a viditelnější, čím méně na ni budeš myslet a o ni dbát, a čím více ji budeš uznávat u ostatních. Pak se teprve rozzáříš jako maják a začneš přitahovat to, po čem toužíš.

4. NEHRAJ SI NA DONCHUANA ČI GURUA. Ve chvíli, kdy objevíš vlastní hodnotu, a tvá přirozená důstojnost vypluje na povrch, začnou se dít zázraky. Nastane okamžik, kdy si uvědomíš, že máš moc přitahovat lidi jako magnet. Tvé světlo začne zářit tak oslnivě, že v tobě lidé začnou vidět někoho výjimečného. Dokonce se začnou objevovat tací, kteří se tě budou snažit přesvědčit, že jsi jejich osudový partner, popřípadě nějaký duchovní posel či vůdce. To je jen další zkouška na cestě tvé duše. Je velkým pokušením (a zase je ve hře ego) nechat se ukolébat lichotkami a sám sebe pasovat na někoho jako je guru, anděl, zachránce či vševěd. Ano jsi výjimečný. Ano, zasloužíš si, aby tě lidé měli rádi. Neboť každý je výjimečný a každý si to zaslouží. Respekt, jakého se ti dostává, rozdávej plnými hrstmi i všem těm, kteří k tobě vzhlížejí. Nedopusť, abys zneužil něčí důvěru nebo city. Nekrm nadějí ty, s kterými nemáš vážné úmysly, i kdyby tě denně přesvědčovali, že jsi jejich osudem. Pokud tvé srdce říká ne, řekni jim to na rovinu a raději dříve než později. Pořád můžete být přátelé. A pokud jim to ublíží natolik, že nedokážou zůstat přáteli, nevyčítej si to. Nemůžeš být spasitelem všech. Mnohem bolestivější je živit něčí city falešnou nadějí, i když v hloubi duše cítíš, že ji jednou budeš muset rozbít. Čím dřív budou vědět, na čem s tebou jsou, tím dříve budou moci začít hledat svůj skutečný dvojplamen někde jinde.

5. NEVZDÁVEJ SE. Může nastat chvíle, kdy ti bude připadat, že děláš všechno možné i nemožné a pořád potkáváš jen samé nevhodné partnery. Budeš mít pocit, že všichni jsou jakoby „normální“ jen ty jsi natolik zvláštní, že nejspíš neexistuje nikdo, kdo by k tobě „pasoval“. Budeš se užírat smutkem a pocitem bezmocnosti, obzvláště ve chvílích, kdy ostatní kolem tebe prožívají lásku a souznění.  S největší pravděpodobností je to znamení, že už jsi hodně blízko. Setkání s dvojplamenem většinou předchází temná noc duše. Jak se říká, největší tma je před svítáním. Máš-li pocit, že už ti není pomoci, nevzdávej to, možná je pomoc už za dveřmi. Dvojplamen nikdy nepřichází ve chvíli, kdy jsme na to připraveni. Přijde jako blesk z čistého nebe a rozetne tu černou tmu, do které ses zahalil. Nesnaž se být připraven, nebudeš. Snaž se nepřestat doufat a až to přijde, pochopíš, že všechno, čím jsi prošel, mělo smysl.

twinfl24

6. VŠÍMEJ SI ZNAMENÍ. Zpočátku ti to může připadat šílené, ale vesmír s tebou skutečně komunikuje pomocí znamení. Neznamená to, že se máš počínaje dneškem vrhnout na čtení horoskopů a neudělat ani krok bez rady kartářky nebo bez porady z I-ťingem. Buď sám sebou a dělej vše tak, jak jsi zvyklý, měj však oči, mysl a především srdce otevřené. Máš-li zvláštní sny, zapiš si je a zapiš si datum. Máš-li pocit, že by sis měl přečíst nějakou knihu nebo shlédnout film, i když k tomu nemáš nějaký zvláštní důvod, udělej to. Běž na výstavu, jeď na výlet, zavolej kamarádovi…pokud tě něco uvnitř tebe vede k tomu, abys to udělal, udělej to. Dovol vesmíru, aby tě vedl, jakkoli nesmyslné se to zpočátku bude zdát. Brzy zjistíš, že míra a počet synchronicit se zvyšuje. Začnou se ti jednotlivé vjemy a situace propojovat, možná se objeví nějaký symbol, který pro tebe bude důležitý a který se začne pořád častěji objevovat. A v neposlední řadě se to projevuje v číslech. Budou kombinace čísel, které se budou vynořovat častěji než jiné, na účtenkách na hodinách na poznávacích značkách aut, kdekoliv. Budeš si častěji všímat souměrných dvojic jako 11:11, 22:22, 21:21, 16:16 nebo 21:12 apod. Nemusíš tomu věřit, možná si budeš myslet, že sis to jen vsugeroval. Nech to být. Neřeš to. Nesnaž se tomu porozumět. Neboť se tomu běžnou racionální myslí porozumět nedá. Prostě si toho jen všímej a věz, že se to děje proto, abys viděl, že jsi na správné cestě.

7. NEBER OSTATNÍM JEJICH SNY A NENECH SI TEN SVŮJ VYMLUVIT. Každý jsme originál a každý máme svou cestu a své úkoly na ní. To, co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Měj pochopení pro rady ostatních a sám buď ochoten poradit každému, kdo o to požádá. Nevymlouvej však ostatním jejich sny, ať jsou sebepodivnější, ten tvůj se nejspíš bude druhým jevit stejně. Nenech se přesvědčit, že jsi blázen, který ztratil pojem o tom, co je reálné a co už ne. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a pokud jsi opravdu rozhodnut sejít se v tomto životě se svým dvojplamenem (to ani tak nezáleží na tobě jako na tvé duši, která už se rozhodla předem za tebe) pak nejspíš projdeš opravdovým očistcem, který radikálně přehází tvůj řebříček hodnot, postojů a předsudků. Co je reálné a co nikoliv nebude po nějaký čas vůbec lehké určit. Nebudeš vědět, kde je nahoře a kde dole, to čemu jsi věřil celý život, dostane tvrdou ránu a všechny knihy na tvé polici vědomostí, postojů, cílů a přesvědčení se ti najednou rozsypou po podlaze. Budeš sbírat jednu po druhé, přehodnocovat jejich význam, oprašovat to, co jsi ani nevěděl, že máš. Pochopíš jak relativní je všechno, čemu věříme a o čem druhé přesvědčujeme. Važ si druhých pro jejich jinakost a uč se od nich. A snaž se být takový, aby se ostatní naučili od tebe jen to nejlepší, aniž bys jim cokoliv vnucoval.

8. VŠÍMEJ SI SVÝCH POCITŮ. Nauč se objektivně pozorovat, jaké pocity tebou zmítají. Co tě těší a co tě zlobí. Co na někom nemůžeš vystát a proč. Nauč se plně si uvědomit, kdy do tebe vjíždí vztek a kdy jsi tak rozněžnělý, že bys plakal. Přijímej všechny emoce jako tvé učitele, nebraň se jim, prožij je natolik vědomě, jak to jen jde a pak je propusť. Emocím se nedá zabránit, když se o to snažíme, ukládají se v nás nevědomě a působí pak zpětně jako jed, který nás zvnitřku užírá. Tím, že si budeš své emoce uvědomovat, vezmeš jim moc ubližovat. Radost stejně jako smutek, hořkost i žal mají v životě své místo a je třeba si je prožít, abychom mnohé pochopili. Emoce jsou nejlepším učitelem. Co se naučíš s pomocí emoce, už nezapomeneš. Vryje se to do tebe jako runa do kamene. Tím, že se naučíš emoce prožívat vědomě, přemýšlet o jejich vzniku, původu a smyslu, pochopíš životní lekce mnohem rychleji a to ti otevře cestu do vyšších stupňů poznání a vyspělosti duše. A tím blíže budeš svému dvojplameni, neboť každá duše musí dosáhnout určité úrovně vyspělosti, aby byla schopna vztah s dvojplamenem zvládnout.

9. NESNAŽ SE NIC URYCHLIT. Tvá touha najít svou druhou polovinu duše je nekonečná a hluboká. Může být životadárnou silou posilující tvou vůli překonávat překážky na cestě životem, může být ale také tvou zkázou pokud se stane tvým pánem a ty jejím otrokem. Ty, jakožto lidská bytost jsi středem svého života, jsi samostatná jednotka, která dokáže fungovat i bez své párové duše. Tak to bylo zařízeno na počátku bytí a ty jsi prožil bezpočet životů, aniž bys vůbec tušil, že nějakou párovou duši máš. Tím nejkrásnějším darem života je možnost být sám sebou, být plně funkčním nezávislým jedincem konajícím své skutky na základě své vůle a to je něco, čeho si ne vždy plně vážíme. Nalezení svého dvojplamene je vskutku velká událost, není už mnoho většího, oč usilovat, pak už je jen splynutí s Bohem. Nicméně Dvojplameny se setkávají a měly by se setkávat jako dvě samostatné, dokonalé bytosti (i když v nedokonalé lidské formě), které svým sjednocením uvádějí v pohyb sílu mnohonásobně překračující naše chápání. Člověk, ať už je sebeduchovnější, který je živoucí troskou zoufale toužící najít svou druhou polovinu, která by ho konečně učinila plnohodnotnou lidskou bytostí, dosud nic nepochopil. Každý z nás už je hotový a má všechny předpoklady pro to, být sám sebou. Smyslem spojení dvojplamenů není doplnit toho druhého, aby byl konečně šťastný. Smyslem jejich spojení je dát svůj život, schopnosti a sílu k dispozici pro něco většího, co nás všechny přesahuje. Tento úkol, tato mise, je hlavním a jediným důvodem, proč se máš se svým dvojplamenem setkat. Všechno ostatní jsou jen vedlejší produkty, výhody nebo lekce, které váš společný život zpestří a zbaví dogmat. Netýrej sám sebe v zájmu někoho nebo něčeho, čemu z hloubi srdce nevěříš. Pokud tě to netěší, pokud máš pocit, že se pro něco, či někoho obětuješ, nejsi na správné cestě. Úděl dvojplamenů není oběť, ale pocta, i když zpočátku může mít trny. Přes všechnu bolest ale v hloubi srdce víš, že je to tak správně. Pokud tvé srdce váhá, či dokonce křičí strachy, poslechni ho, má k tomu důvod. Možná ještě nejsi připraven, možná se nutíš do něčeho, co je ve skutečnosti úplně jinak. Možná jsi potkal někoho, kdo je z racionálního hlediska „ten pravý“ přesto nemůžeš své srdce donutit, aby mu věřilo, aby tlouklo jen pro něj. Pokud ve tvé mysli visí otázka: „Co když je někde pro mě ještě někdo lepší?“ pak si můžeš být jistý, že jsi „toho pravého“ ještě nepotkal. Nenuť se do něčeho jen proto, že o tom všichni mluví, nebo se o tom píše. To, že jsi dosud své dvojče nepotkal, neznamená, že jsi horší, méněcenný, či zbytečný a že to musíš co nejrychleji dohnat. Máš tu svůj úděl a nejlépe uděláš, když se mu budeš co nejsrdečněji věnovat. Pokud máš svůj dvojplamen potkat, stane se to, až to budeš co nejméně čekat.

10. VĚŘ V BOHA A VYŠŠÍ PRINCIP. Nemusíš mu říkat Bůh, říkej mu, jak chceš. Nezáleží na náboženství, ale na tvé vůli uvěřit na všeobjímající lásku, kterou ve skutečnosti jsi a která jediná je smyslem vší existence. Nevěř dogmatům a pěstuj si zdravé pochybnosti o všem kolem sebe. Kdykoliv se pro něco rozhodneš, rozhoduj se z lásky a pro dobro celku, nikoliv pouze své. S tím souvisí i poslední důležitá věc – může se stát a často se stává, že ve chvíli, kdy konečně potkáme svůj dvojplamen, je buď on, nebo my ve vztahu s někým jiným. Může být nesmírně frustrující a bolestivé překonat takovou situaci. Jedno je však jisté, vztah dvojplamenů je v první řadě duchovní a láska mezi nimi je bezpodmínečná. To znamená, že žádný dvojplamen plně chápající svou zodpovědnost za svůj úděl nebude nutit své dvojče, aby opustilo své stávající závazky. Pokud tě někdo podobným způsobem vydírá, není patrně ještě dostatečně duchovně vyspělý, aby chápal váš společný úděl a pokud by ses mu podřídil, nebude to stejně dělat dobrotu. Stejně tak ty nikdy nenuť druhého, aby ti dokazoval svou lásku tím, že opustí svého partnera, rodinu, kohokoliv nebo cokoliv na čem mu zrovna záleží. Pokud někoho skutečně miluješ a cítíš, že vaše pouto je víc než bys kdy čekal, budeš ho milovat za všech okolností, i kdyby se rozhodl žít ve svazku s někým jiným. Pokud je to skutečně tvůj dvojplamen, časem to pochopí a udělá všechno pro to, aby mohl být s tebou, neboť ta svíravá touha, kterou cítíš je stejná pro vás oba. Buď trpělivý a věř, že co se má stát se stane. Buď svému dvojčeti oporou za všech okolností, ale nech ho rozhodovat sama za sebe. Jedině tak bude váš vztah vybudovaný na zdravých základech a prostý jakýchkoli pocitů viny nebo výčitek.

Hodně štěstí na tvé cestě

s láskou Eidheann

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

O tanci duší, aneb proč přichází krize ve vztahu s dvojplamenem

Každý vztah, ať už je karmický, mezi spřízněnými dušemi, nebo mezi dvojplameny má své krásné i těžké chvíle. Žádný vztah není od první chvíle dokonalý, neboť ani my nejsme dokonalí… Potkáte-li však svůj dvojplamen vězte, že vás čeká ta nejintenzivnější lekce o dokonalosti, jaké je vesmír schopen.

Každý toužíme po někom, kdo vyplní ono prázdné místo v našem srdci a my konečně získáme pocit celistvosti a dokonalé harmonie. Představujeme si, jaký by měl být. Přejeme si, aby nám ve všem rozuměl a především, aby měl pro nás za všech okolností upřímné pochopení. Aby nás přijal takové, jací jsme a nesoudil naše chyby. Položili jste si však někdy otázku: “Dovedl bych já udělat totéž?” Dávejte si pozor na svá přání…ona se totiž mohou splnit…

Zničeho nic, jako by znenadání z nebe spadla ta “vaše” hvězda a vám do života vstoupí ten, na něhož už dlouho čekáte. Cítíte to jiskření, ten zvláštní pocit, jako byste ho už znali věky. Zdá se že vám rozumí jako dosud nikdo, říká věci, které potřebujete slyšet, ptá se na to, co víte, že potřebujete sami sobě zodpovědět. Zkrátka, jakobyste našli kouzelné zrcadlo. Samým nadšením se na něj usmíváte a ono vám váš úsměv posílá zpět. A tak ho obejmete a ono vás obejme ještě pevněji. Nějakou dobu vám ta radost zaplavuje duši a máte pocit, že jste na dosah ráje. Ale…zasloužím si já něco tak krásného? Vytane vám náhle na mysli otázka. To vaše ego se vrátilo z dovolené, kam ho na chvíli poslalo vaše rozdováděné srdce. Jenže teď je zpět a vrací úder. A jeho hlavní zbraní je racionální myšlení, logika a pochybnosti. Což samy o sobě nejsou nijak špatné věci. Dokud není ego jejich pánem. 

twinfl17

Co když…co když se pletu a on/ona není mým dvojplamenem? Co když mě nemiluje? Vždyť ho/ji vlastně vůbec neznám. A často také: Vždyť jsme každý z jiného konce světa, jak nám to může klapat? Nebo: Jak jsem si mohl nevšimnout těch kulturních, (či jiných) rozdílů?…otázky se vynořují ve vaší mysli jako když se rojí včely. Přesto vás každé setkání s ním/ní naplňuje úžasnou energií. Nechcete ho/ji ztratit. Jenže cítíte, že se něco děje. Že pochybnosti jsou oboustranné…

A máte pravdu. Přestanete-li se do zrcadla usmívat, zakaboní se taky, i kdyby bylo sebekouzelnější. Je to zrcadlo. Objeví-li se ve vás pochyby, ono je bude zrcadlit. Začnete-li ho obviňovat z nedůvěry, udělá to samé vám. A tanec může začít… pochybnosti, předsudky, urážky, všelijaké podivuhodné dedukce vaší mysli se dají do pohybu a nedají vám spát. Vám ani jemu, vašemu dvojplameni. Spirála se otáčí a všechno se s vámi točí. Nakonec to jeden z vás nevydrží a uteče. Zablokuje komunikaci. A vy zůstanete sami s vašimi tisíci otázkami. To ticho je najednou temné a kruté, o to víc, když vám ještě v srdci zaznívá ozvěna rajského smíchu předchozích dní či týdnů. A přeci je to ticho přesně tím, co potřebujete. Jako semínko potřebuje zimu a období temna, aby mohlo na jaře vypučet v krásnou květinu. Jako housenka potřebuje temnotu kukly, aby se mohla proměnit v motýla. V temnotě odloučení začnete z dlouhé chvíle (a protože na svůj dvojplamen stejně nedokážete nemyslet) odpovídat na všechny ty otázky, které se vám nahromadily. Pěkně jednu po druhé. A začnete chápat. Uvědomíte si jak moc vám chybí. Uvědomíte si, že mu odpouštíte, že na něj nedokážete zapomenout a že to co vám na měm vadilo je pouze to, co se bojíte, že vadí jemu na vás. Zjistíte, že se nepotřebujete naučit milovat jeho, ale sebe. Teprve pak budete dostatečně silní na to, abyste spolu vydrželi.

Nikde není dáno jak dlouho toto období “kukly” bude trvat. Záleží jen na vás a na vašem egu, jestli dáte srdci šanci. Protože vaše srdce ví, že jednou stejně vyhraje. Ví že má pravdu a že přesila ega je jen dočasná. Čím dříve utopíte ego v slzách bezpodmínečné lásky, tím dříve se vrátíte do onoho ráje, v který jste na začátku doufali. Jedno je však třeba pochopit. Každý dvojplamen potřebuje různě dlouhý čas k tomu, aby se z “kukly” dostal. A tanec tak bude nejspíš chvíli pokračovat. Tanec návratů a odcházení do samoty, tanec pochyb, odpouštění a duševního i duchovního růstu. Teprve když z vás obou budou motýli, můžete vzlétnout do výšin a nechat se kolébat závany bezpodmínečné lásky a extáze. Hodně štěstí!

Eidheann

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

Jak poznáte, že jste potkali svůj dvojplamen

 • Potkali jste se za velice neobvyklých podmínek a bylo to překvapení.
 • Okamžitě se dostavil pocit “Já toho člověka znám”
 • Měli jste pocit, jako by neuběhl žádný čas od chvíle, kdy jste ho viděli naposledy i přesto, že jste věděli, že ho vidíte poprvé ve svém životě.
 • Měli jste v jeho přítomnosti silný pocit bezpečí a “kompletnosti”.
 • Schopnost komunikace beze slov na úrovni, jako jste nikdy s nikým jiným nezažili.
 • Od chvíle, co jste se potkali, nemůžete tu osobu dostat z mysli.
 • Čas se zdá být jen iluzí, když jste spolu.
 • Jeho/její hlas vám proniká přímo do duše.
 • Jeho/její oči se zdají být jasnější než oči ostatních a je v nich světlo.
 • Míváte divný pocit na temeni hlavy – jako by se otvírala. To se vám otvírá korunní čakra.
 • Také můžete cítit jakoby spirituální energie proudila vrškem vaší hlavy do celého těla. To je energie Svatého Ducha proudící skrz vaše čakry.
 • Když se dívate jeden druhému do očí, je to jako by byly proti sobě dvě zrcadla jež zrcadlí věčnost. Máte pocit, jako byste si četli jeden ve druhém skrz vaše oči.
 • Sny o něm/ní budou mít často tvar Davidovy hvězdy, dvou protínajících se trojúhelníků.
 • Sny o stínové osobě, jejíž tvář nemůžete vidět.
 • Pocit, jako byste ani nežili do chvíle než jste ho/ji potkali.
 • Pocit, že když jste s ním/s ní můžete být opravdu sám sebou a zjištění, že mu/jí nedokážete lhát, ani on/ona vám.
 • Nemáte potřebu budovat vztah, on už JE od prvního okamžiku, kdy jste se potkali.
 • V jeho/její blízkosti máte pocit posvátnosti a blízkosti k Bohu.
 • Okamžitý pocit důvěry a vaše konverzace nemá konce. Ten nejhlubší pocit přitažlivosti a lásky, který nemizí.
 • Náhle se začínáte duchovně probouzet a váš život se otočí vzhůru nohama

~ Dr. Amy Queen (www.soulhealinginstitute.com)

Překlad: Eidheann, Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

twinflame2