Tag Archive | duchovná sila

Muži se probouzí

S radostí sleduji dění kolem sebe a zřetelně lze sledovat jednu věc. Již to nejsou pouze ženy, kdo je spiritualitě otevřený, ale stále více mužů se zapojuje do procesu své vlastní spirituality, čímž vyvažují pole energií.
Nelze o nikom říct, že je jeho spiritualita víc skrytá než u ostatních.
Nelze o nikom říct, že je v tomto směru víc zablokován než ostatní.
Nelze o nikom říct, že ho ve spiritualitě diskriminuje jeho pohlaví.
Všichni jsme na tom stejně a ve svých aktuálních podmínkách dokážeme svou spiritualitu probudit. Chce to jen naslouchat svému srdci. Své srdce slyší každý, jen někdo tento vnitřní hlas tlumí a vědomě ho odmítá slyšet. Tím však způsobuje největší škodu sám sobě a sám se pak stává otrokem svých vlastních omezených přesvědčení.
Muži začínají zcela jinak chápat svou vlastní sílu a připouští si, že i ona by mohla být spirituální silou. Ve svém vnímání se nemýlí. Ba naopak, právě mužská síla je to, co vede vzestup. Jen je to mužská síla v jiném pojetí než energie muže běžně žijícího v dualitě.

Právě muži jsou tažnými lany vzestupu a ženská energie mezi těmito lany vyplňuje prostor, což dohromady vytváří nádherné vícerozměrné geometické obrazce. Ty nejdou nakreslit, ale můžete je zahlédnout svým vnitřním viděním. Lady Gaia je obklopena touto energií probouzejích se a probuzených bytostí a je nesena vzestupem, jako by plula na obláčku něhy.
Muži jsou oporou ženám a v jejich světle mohou i ženy růst. Jedna energie pomáhá druhé ve vyvážení.

muzi-vzostup

Děkuji za každého muže na Zemi, který se nebojí najít sám sebe a obnovit v sobě svou prapůvodní vibraci mužskosti. Neboť to chce velikou odvahu a změnit celý život, možná i svůj dosavadní směr.
Někdy se muži své jemné části mužské síly zaleknou. Z duality si nesou naučené vzory chování o tom, že muž nemá city a některé emoce patří pouze k ženskému pohlaví. Tímto strachem ze sebe sama se pak na své cestě stahují zpět. Staví se proti své vlastní Božskosti. Vytváří tím možná největší blok vůči sobě samotnému. Blok, který jim brání nikdy nenaplnit jejich poslání. Zůstávají pak v roli oběti svého vlastního strachu a nedovolí si svou vlastní lásku rozpínat. Tyto muže snadno poznáte, jejich srdce září v krunýři jejich vlastních omezení. Již jednou se dotkli lásky a ví, co bezpodmínečná láska znamená, avšak zůstali věrni omezené lásce lidí. Sami sobě tak brání, aby se jejich Božská část projevila. Neboť ta vždy souvisí s prožitky bezpodmínečné lásky, což pro některé znamená přehodnocení priorit celého svého života.

Proto děkuji všem mužům, kteří tu odvahu mají, a stávají se silnými světelnými pilíři pro Lady Gaia.
Děkuji, že překonáváte svůj strach a jdete příkladem ostatním. Jste důkazem, že v harmonii mužské síly se ukrývá daleko víc tajemství než si dualitní člověk dokáže představit.
A tato tajemství – o těch se nemluví, neboť jsou přístupná pouze lidem s rozšířeným vědomím. Tedy těm, kteří jsou schopni těmto vnitřním tajemstvím porozumět z úrovně srdce.

S láskou Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz

Zdroj: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi/

Reklamy

Změna uvnitř nás samých – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, váš svět se mění. Je to změna, která tryská z vás samých. Není zde ani pozitivní ani negativní nádech. Jste vedeni, abyste započali vnitřní změny u sebe samých. Abyste se odpoutávali od zažitých konvencí, od závislostí, abyste se dívali ze širšího úhlu pohledu. I když to ještě nevidíte, svět se mění. Velice pomalu, ale ano. Je nutnost, aby změna probíhala plynule, avšak bez přestávky. Je to velice dlouhodobý proces a mnozí se znovu vrátí, aby v něm pokračovali. Jste zde právě proto, abyste v sobě probudili to, co jste si sami dovolili zapomenout. Je důležité, abyste byli pozorní, bdělí, neboť je mnoho příležitostí, které odmítáte. Hledejte odpovědi, učte se novému. Chápejte, že svět se musí změnit, neboť tento stav je již neúnosný.

Potřebujete víru. Ne víru jako součást náboženství, ale víru v sebe samé, ve svou tvořivost a ve svou moc. Z tohoto důvodu hledáte všude možně to, co vám chybí. Někdo to najde v drogách, někdo ve fyzické námaze, někdo v intimním životě. Avšak vaše naplnění má kořeny v hloubce vašeho srdce, vaší duše. Nikde jinde. Hledáte něco, co nemůžete najít, neboť jste to neztratili. Stále více potřebujete dokazovat sobě i ostatním, že jste schopní, že vyděláte peníze, že uspějete v tomto světě. A pokud ne, stávají se z vás trosky, které vše vzdávají a klesají ke dnu. Toto se děje celé generace, kdy lidé jsou závislí na materiálních prostředcích. Jsou pudově vedeni přežít.

zlat

Avšak nyní se musí rozvíjet hlavně duchovní složka člověka. Musí být skloubeno vše, musí být vytvořena rovnováha. Nedopusťte, abyste byli od tohoto kroku zrazováni těmi, kteří nechtějí, abyste procitli. Abyste dokázali nalézt pravdu, neboť mnohé „pravdy“ jsou pouhými iluzemi. Je důležité zaměřit se na vaše vnitřní pocity, na rozvoj duchovní síly. Abyste byli schopni velice rychle pokročit vpřed. Bohužel nevidíte to, co my. Jací jste uvnitř vás samých, jaké světlo z vás září. Také však mnohdy nejste schopni odhalit působení, které toto světlo zahaluje, díky kterému nemáte možnost projevit to, kdo jste uvnitř sebe samých. Na toto klaďte důraz. Je to důležité.

Stále se kolem vás dějí události, které přispívají k obnově života, které souvisí s ochranou Země a jejích obyvatel. Události týkající se spolupráce bytostí Země, s napojením na jiné dimenze a jejich obyvatele. To, co vám bude brzy ukázáno, je opravdové. Život vládne nejen Zemi, ale celému Vesmíru. Mnoho věcí již dávno tušíte. Pouze jste dosud uvěřili tomu, co vám bylo předkládáno. Ale toto je zneužíváno dnes a denně. Učte se dívat za věci a přemýšlet nad tím, co vás potkává. Jedině tak objevíte spoustu důležitých informací, které dávno hledáte. Milujeme vás a žehnáme vám. Podporujeme vaši práci a cítíme s vámi.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

12 duchovných síl

Tesne po narodení do tohto sveta, väčšinou už po prvom nádychu sa uzavre pamäť na minulý život a duša začína vnímať tento svet fyzickými zmyslami. Začína sa učiť používať fyzické telo, ktoré jej umožní žiť na hmotnej úrovni. Veľmi často sa stáva, že uzáver pamäti ešte niekoľko rokov prepúšťa spomienky na minulý život, preto malé deti „nakukujú“ do minulosti, o ktorej hovoria, alebo ju označujú výstižným spôsobom.

Tieto spomienky prebúdzajú v niektorých deťoch smútok po bývalých rodičoch, súrodencoch, po mieste ich predchádzajúceho pobytu a po predchádzajúcich činnostiach. Dospelý však málokedy porozumie ich podivným otázkam, ktorých sa väčšinou ešte nezrozumiteľlnou rečou domáhajú vysvetlenia…Každá ľudská duša má svoje duchovné sily, ktoré má celú dobu pobytu v hmotnej úrovni rozložené a ukotvené tak, aby ich mohla využívať behom celého života vo fyzickom tele.

Svojim cítením, myslením a jednaním uvoľňuje 12 druhov duchovnej energie do svojho fyzického tela, do svojho okolia a do mnohých ďaľších dimenzií a pre potreby sveta, v ktrom práve žije. Človek vníma hmotu ako pevnú, neprestúpenú a stabilnú. V skutočnosti je aj tá najpevnejšia hmota vytvorená zoskupením molekúl, ktoré sa neustále pohybujú v prázdnom priestore. Každá molekula sa skladá z atómu, ktorý tvorí jadro a jeho jednotka obsahuje z väčšej časti tiež prázdny priestor. Okolo jadra krúžia elektróny, na ich počte závisia räzne pevnosti a druhy látok.

Napríklad kosti, sú vytvárané nahustením molekúl viac od seba vzdialených…Toto vysvetlenie by malo byť dostačujúce k tomu, aby ľudský rozum pochopil, že sa nejedná len o obyčajnú frázu, že človek má vo svojej vôli moc meniť miesto atómov a zoskupenie elektrónov, inak povedané – duchovné sily človeka premieňajú stav energie, ale takisto stav hmoty.

Prevažná väčšina ľudí nemá ani tušenie, akými silami vlastne disponuje. Akú má moc a ako je dôležité jeho poslanie na Zemi. Veľmi však záleží na spôsobe akým človek cíti, myslí, hovorí a jedná a a či svoje duchovné sily uvoľňuje v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle, či seba a tento svet zdokonaľuje, a udržuje v rovnováhe, alebo ho ničí.

1. DUCHOVNÁ SILA VNÚTORNEJ VIBRÁCIE – je vo vnútre človeka doslova ukrytá v oblasti štítnej žlazy, ktorá v mnohých smeroch ovplyvňuje celé telo. Čím viac je sila vnútornej vibrácie vyvinutá, tým melodickejšie znie ľudský hlas. Dybamika zvuku vyvoláva v tele silné prúdenie energií, ktoré potom aktivujú ostatné duchovné sily. Vplyvom našich slov, alebo síl vnútornej vibrácie menia atómy svoje miesto.

2. DUCHOVNÁ SILA ŽIVOTA – je tvorivá sila, ktorá prijíma kozmickú energiu. Je to pohlavná sila, ktorej centrum je je v oblasti pohlavných orgánov, odkiaľ stúpa chrbticou cez nervové centrá do hlavy, uvoľňuje kreatívnu energiu a ovplyvňuje naše zmysly. Čím je stupeň našeho duchovného vývoja vyšší, tým viac je v nás táto sila prepojená.

3. DUCHOVNÁ SILA VôLE – je v oblasti našeho predného mozgu. Vôľa najvyššia vždy rešpektuje našu individuálnu vôľu, ponecháva nám naše vlastné rozhodnutie, ktorého následky musíme sami niesť.

4. DUCHOVNÁ SILA HARMÓNIE – harmonická mentálna a fyzická činnosť je podstatný faktor na ceste vývoja.. Ak sú naše myšlienky, predstavy a pocity v harmónii, harmonizujú naše telá a sú prenášané taktiež do našeho prostredia.

5. DUCHOVNÁ SILA PREDSTAVIVOSTI – je v tesnom spojení s obrazotvornosťou. Sídli v oblasti hypofýzy, podvesku mozgového. Medzi očami sa nachádza nervový zväzok, ktorý uvádza túto silu do činnosti.

6. DUCHOVNÁ SILA MOCI – sa nachádza v oblasti nadladviniek. Sila moci je základným faktorom odvahy, vytrvalosti a trpezlivosti.

7. DUCHOVNÁ SILA LÁSKY – centrum tejto sily je v oblasti brzlíku. Táto sila je omnoho viac ako iba pocit, je to duchovná vlasnost. Prostredníctvom žľazy brzlíku vyvolávajú pocity lásky voľné natiahnutie vlákien DNA a taktiež chemické zmeny na fyzickej úrovni.

8. DUCHOVNÁ SILA MÚDROSTI – má sídlo v oblasti predného mozgu. Čím je stupeň tejto sily vyšší, tým väčšie je vedenie. Nie je to ego, je to intuícia, univerzálne vedenie.

9. DUCHOVNÁ SILA SPRAVODLIVOSTI – sídli v solárnej pleteni, čo je veľmi citlivá oblasť našich pocitov. Posudzovaním, odsudzovaním druhých je sila spravodlivodti zneužívaná.

10. DUCHOVNÁ SILA VIERY – centrum tejto sily je uprostred čela medzi obočím. V tomto mieste je pineálna žľaza, ktorá určuje taktiež ľudské pohlavie. Pomocou esencií, ktoré žľaza vylučuje, vnímajú niektorí ľudia obrazy, sú jasnozriví. Pri hlbokom citom prežitku zaujme táto žľaza kolmé postavenie, pričom u človeka dochádza k vzostupu jeho duševných a duchovných síl.

11. DUCHOVNÁ SILA RADOSTI – sídli v oblasti predĺženej miechy. Sila radosti uvoľňuje nadšenie, rozvíja schopnosti a zručnosti.

12. DUCHOVNÁ SILA ODRIEKANIA – centrum tejto sily je pri kostrči, priamo pri vylučovacích orgánoch. Ak sa nedokážeme oprostiť od starých návykov zlého myslenia a jednania, tým túto silu blokujeme a nevylučujeme škodlivé substancie. Keď porozumieme omylom, bolestiam a potrebám druhých. Silu odriekania spontánne uvoľňujeme.

1256