Tag Archive | domov

Spojení duší – odkaz od Zlatej dušičky

Tento čas je časem nalezení sebe samých. Každá bytost touží dospět k sobě samé skrze lásku a spojení. Je mnoho z vás, kteří cítíte toto spojení. Nacházíte se v různých fázích, kdy spojení s částí vaší duše je navazováno, posilováno anebo jste ještě oddělení jeden od druhého právě proto, abyste dokázali žít jako jeden s vědomím, že ten druhý má právo na svou vlastní cestu. Potkáváte se po mnoha a mnoha svých inkarnacích. Jste oslnění září toho druhého a pak se cítíte spáleni silou toho spojení. Bráníte se a hledáte cestu ven. Jste tak oslněni, že však nevidíte sami sebe. A proto jste odtrženi jeden od druhého a nuceni hledat tento obraz uvnitř sebe samých. Tak dlouho ho budete hledat, dokud nepochopíte, že nikam neodešel. V tomto čase se probouzejí mnohé emoce, dostávají se na povrch v takové síle, že často máte pocit, že nevstanete, že nebudete schopni fungovat.

Spojení duše je však božský proces a přestože mu mnohdy nerozumíte, přesto se jeho význam nemění. Nebojte se spojení, které přesahuje věky. Byli jste dovedeni, abyste se shledali, neboť věky jste se pouze míjeli. Vše, co si prožíváte, má svůj důvod. A v tomto čase je potřeba, aby se co nejvíce z vás spojilo, abyste rozsvítili celou Zemi. Neboť cílem spojení není romance, cílem takového spojení je návrat domů. Dvě části jednoho celku tak konečně, po dlouhé a únavné cestě dorazí domů. Tato závěrečná cesta jim i mnohé sebere. Avšak jejím cílem je láska bez podmínek.

V následujících pěti letech počty těchto setkání budou vzrůstat, neboť Země potřebuje lék. Budou též vzrůstat počty těch, kteří se budou navracet zpět. Ne však dříve, dokud neprojdou svou vlastní transformací, svým vlastním uzdravením. Máte v sobě pochybnosti, neboť jste velice strádali. Tyto pochybnosti však jsou pozůstatkem z dob minulých. Tento čas však dovolí těm, kteří o to usilují, aby byli vzati zpět ke zdroji. Ať již si vybrali způsob, jaký chtěli. Proto buďte připraveni, že rokem 19 se započne významný posun a spojování duší se urychlí. Buďte však pokorní a dokažte sami sobě, že jste ochotni pracovat a že jste osvobozeni od všech vašich zátěží, od všech svých emocí. Buďte připraveni být příkladem ostatním, neboť ti, kterých se toto sdělení týká, jsou průkopníky. Amen.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Reklamy

Semínka celistvosti uvnitř Vás si přejí vyklíčit

Jeshua prostřednictvím Pamely (Egypt, prosinec 2017)

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu, abych s vámi dnes oslavoval. Ctím vaše duše a vidím ve vás všech velkolepost. Přišli jste sem do Egypta, abyste se znovu spojili s hlubší částí své duše. Je to vaše vyšší bytí, vaše vyšší vědomí, které hledáte, abyste ho vyjádřili a zprostředkovali Zemi. Není žádná náhoda, že jste zde právě v tomto čase, protože existuje touha, toužení ve vašem srdci spojit se s tím, kým skutečně jste. Často se cítíte zlomení či nekompletní. Jako byste neměli plný přístup ke svému vnitřnímu vědění a své tvořivé síle. Vzpomínáte si někde hluboko, jaké to bylo mít tuto tvořivou sílu a toto vnitřní vědění a proto ho stále hledáte.

V dnešním světě jste díky výchově a vzdělávání, které přijímáte, od svého vnitřního já odvráceni. Rozvinuli jste osobnost, která je zaměřená převážně na vnější svět a společnost. Vy jste však probuzené duše a nejste schopni plně zapomenout na to, kým ve skutečnosti jste. Proto se uvnitř cítíte rozpolcení a většina z vás to cítila již od dětství. Abyste plně vstoupili do skutečného já, potřebujete se osvobodit nebo se vzdálit od sebe sama, od mnoha představ, které jste se naučili. Potřebujete učinit krok zpět nebo se rozloučit se způsoby, ve kterých jste vyrůstali. Často se necítíte dobře s druhem vzdělání, které jste přijali nebo s pracemi, které vykonáváte. Část vaší duše, která vás volá vás vede pryč od běžných způsobů přemýšlení, od lidské společnosti. Tak se zdá, že volání vaší duše vás vede do prostoru osamělosti a separace. Chcete být vyživováni druhem energie a vibrace, která se zdá být v tomto světě nedostupná. Když vstoupíte do tohoto prostoru osamělosti, který je ve vašem životě časem nevyhnutelný, jste hluboce vyzýváni. Přesto je tento prostor samoty, pocitů odlišení od hlavního proudu vědomí branou do vědomí jiné úrovně.

Nyní vás žádám, abyste se spojili s částí vás samých, která se necítí dobře, která nesouzní s realitou, v které jste. Vnímejte, jak se cítíte nepochopení, jak jste během svého života postrádali uznání druhých lidí. Vnímejte svou vlastní samotu. Často jste se snažili s touto samotou bojovat a hledali odpovědi uvnitř světa. Nyní vás žádám, abyste byli plně přítomní a uvědomili si svoji osamělost v sobě. Běžte dovnitř svým vědomím a vnímejte své tělo zevnitř. Vnímejte smutek ve svém srdci z vašeho odpojení od jednoty, celku. Existuje část vás, kterou můžete nazvat svým vnitřním dítětem, které se cítí uvnitř této reality neuvěřitelně ztracené a zmatené. Je velmi důležité, abyste toto dítě znali a spojili se s ním. Spojte se tedy s ním a vnímejte uvnitř svého těla, kde se nachází.

Toto dítě uvnitř vás je velmi citlivé. Je laskavé a soucitné a vidí a ví spoustu věcí. Je to dítě vesmíru, které cestovalo mnoho, mnoho životů. A aby toto dítě skutečně prožilo život, muselo propustit hlubší zdroje vědění. Když začínáte svou cestu jako duše, když se začnete inkarnovat do životů, propouštíte jistou část sebe. Vy se jistým způsobem od sebe oddělíte. To je původní zranění oddělení. To je ta trhlina uvnitř vás. Dětská část vás je velmi odvážná. Je zvědavá a dobrodružná a vášnivě miluje život. Je však také občas nevědomá a naivní. Potřebuje vaše vedení. A tak se se svým vnitřním dítětem nyní spojte, s touto nejdrahocennější částí vás – je to život sám. Dítě ve vás představuje dualitu: emoce uvnitř vás, které proudí nahoru a dolů, pochyby, strachy, radosti a boje… je jako oceán pocitů uvnitř vás.

V této době, v tomto čase přeměny je vašim smyslem přinášet své vědomí tomuto dítěti. V chrámech, které jste tu navštívili, jste byli svědky, jak se na konci každého chrámu setkává nebe a země. V těch nejposvátnějších místech v každém chrámu se strop a podlaha symbolicky spojují a to znamená, že je to místo, kde se vědomí spojuje se životem, kde se jednota setkává s dualitou. A zde se původní zranění oddělení uzdravuje.

Představte si sami sebe , že jste uvnitř chrámu  – kterýkoli vám přijde na mysl – a jste v tomto posvátném místě, kde se nebe a země setkávají. Nyní vnímejte energii nebe, nebes nebo vědomí v horní polovině svého těla. Tohle je ta energie, která vám tak chybí. Je to energie jasnosti a vědění. Vnímejte, jak vám vstupuje do hlavy, ramenou a srdce. Je to energie, která drží vše pohromadě, všechny vaše životy. Dovolte svým buňkám se otevřít, jednoduše je požádejte, aby přijaly tuto energii domova. Nadechněte ji dovnitř a vstřebejte ji do sebe, do buněk svého těla. Je tu velmi přítomná. Nemusíte být uvnitř chrámu, abyste se s ní spojili, pokud jste však dotknuti touto energií v chrámech, může vám pomoci vzpomenout si a spojit se s ní. Tato kosmická energie je něco mimo vás. Jak jsem řekl dříve, je to vskutku základní část vás samých. Nyní máte opravdu možnost tuto energii přijmout a ztělesnit ji. Nyní je čas přesunout se za dualitu. Bylo velmi důležité, abyste byli mnoho životů doslova ponořeni v dualitě a ve všech emocích, které to přináší. Museli jste skutečně prožívat život bez vědění a poznání. Nyní jste však připraveni posunout se dál. A to neznamená, že odmítáte dualitu, neznamená to, že posíláte pryč své vnitřní dítě. Namísto toho ji přijímáte a  pak… přichází nejkrásnější tanec stvoření.

Vnímejte energii země, energii vnitřního dítěte ve spodní polovině svého těla, zvláště ve svém břiše. Toto dítě hledá vedení a chce být obklopeno vědomou částí vás samých. Přišlo nakonec cyklů životů, ve kterých bylo ponořeno v pozemském životě. Chce být pozvednuto. Představte si tedy nyní, jak kosmické vědomí, které je v horní polovině vašeho těla přichází dolů z vašeho srdce do břicha. Na vaší cestě růstu existuje jistý druh síly a synchronicity. Tajemstvím je, že toto dítě se otevře vedení vašeho vyššího já, když dokončilo cyklus prožitků. Ve vašem každodenním životě zažíváte tento konec cyklu, když se (konečně) odevzdáte, skutečně odevzdáte tomu, co je. V této chvíli odevzdání, která je často chvílí nevědění, ale přijetí, se otevíráte vyššímu vědění, které nepochází z mysli. Mnoho z vás je připraveno se odevzdat. Ve skutečnosti je to často v případě, kdy je zranění z oddělení velmi intenzivní,  intenzivní jako spalující bolest, právě tato neúprosná bolest otevírá možnost se odevzdat. Když dosáhnete extrémů duality, jste téměř za ní. Prosím, pamatujte na to, když prožíváte hlubokou bolest. Není to konec cesty. Je to přechod, ale vaše lidské oči nedokáží za tuto temnotu vidět. Nedokážete nalézt skutečné naplnění uvnitř světa duality.

Nyní si představte, že vědomá a vesmírná část vás se spojuje s vašim vnitřním dítětem, emocionální a citlivou částí. Jen si hravě představte, jaké by to bylo a co by se mohlo vašemu dítěti stát, když se tyto dvě energie spojí v dokonalé harmonii. Možná začnete vidět nádherného anděla tančícího na zemi. Vnímejte, jaké energie by se mohly uvnitř vás uvolnit, když jste plně spojeni s oběma – nebem i zemí. V tomto stavu jste zajedno se sebou a milujete bytí na Zemi. Vnímejte, jak tyto energie proudí nahoru a dolů, zespodu nahoru. To je váš smysl, přinášet tyto dvě energie dohromady. Je to čistý akt tvoření.

Nyní to může vypadat jako obraz budoucnosti, já vás však žádám, abyste vnímali tento příslib, příslib celistvosti a tvořivosti uvnitř sebe.

Dobře se podívejte na to, kdo v tomto stavu tvořivé rovnováhy jste a nyní se zeptejte této bytosti, tohoto vašeho budoucího já na vedení nebo radu. Co je pro vás nyní důležité vědět?

Vnímejte hlubokou moudrost uvnitř tohoto vyššího já a podívejte se do jeho nebo jejich očí.

Přijměte jejich požehnání.

Uvnitř nesete krásu a moudrost, kterou si ani nedovedete přestavit. Skutečně ve vesmíru vytváříte něco nového. Když dokončujete tento cyklus životů, nevracíte se jen domů. Namísto toho zůstáváte dobrodružní a Domov vytváříte, vytváříte Jednotu ve velmi odlišných místech ve vesmíru. Jste skutečně obdivováni pro svoji odvahu a smělost. Ctěte sami sebe, důvěřujte a mějte víru v budoucnost. Domov je vždy uvnitř vás.

© Pamela Kribbe
http://www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
http://www.jeshua.cz

BŘEZEN – ZAJÍC – 19.2. – 19.3

Zajíc je v Číně symbolem štěstí a dlouhověkosti. Miluje svoji noru, domov, zázemí. Období pod nadvládou Zajíce bývá většinou klidné, příjemné a šťastné. Hlavním tématem tohoto měsíce (období) bude tedy domov, péče o něj, rodina, společnost, pohoda. Je tedy nejvhodnější období k tomu, abychom si zútulnili svůj byt, vyčistili ho, uklidili, pořádně vyvětrali, vyzdobili si interiér jarními dekoracemi a vlili do něj novou svěží jarní energii. Zbavte se starých a nepotřebných věcí,  které s sebou nesou starou a těžkou energii, zbavte se všeho rozbitého,nefunkčního a vytvořte prostor pro nové, svěží. Nezapomeňte na čerstvé květiny. Zajíc je nejšťastnější a nejodvážnější zvíře, když se jedná o domov a rodinu, ale také svoji firmu. Je laskavý, pečlivý, chytrý, slušný, společenský, toužící po klidu a harmonii.

Tento měsíc je vhodný na uzavírání míru, příměří a řešení starých sporů. Měli bychom se umět domluvit v klidu a vždy najít nějaké rozumné řešení pro obě strany. Zajíc rád uspořádává u sebe doma společenská setkání pro své přátele a chlubí se svým harmonicky zařízeným domovem. Využijte těchto energií a pozvěte své přátele, buďte dobrým hostitelem a buďte tento měsíc hodně ve společnosti a mezi lidmi, určitě vezměte také svého partnera. Užívejte si zábavu, uvolněnost, společnost, pohodu, dobré jídlo a pití a dobrou náladu. Zajíc má za úkol zpracovat a prozkoumat, čeho jste až dosud dosáhli a vše hezky rozpracovat. Nyní musíme trochu zpomalit a udělat si ve věcech dalšího postupu pořádek a popřemýšlet, jak dál. V tomto období bychom se měli věnovat hodnocení procesu a upravování a napravování chyb. Můžeme být více lenošiví a požitkářští, jelikož Zajíc miluje dobré jídlo, pití, ale také zahálku. Ale zase pozor, aby Vás to nesvádělo k zanedbávání svých povinností.

Jeho velká síla spočívá v tom, že se z každé situace dokáže velmi rychle dostat, díky své přirozené intuici. Má silný čich na průšvihy a dokáže z nich i před nimi velmi rychle kličkovat díky reálnému zhodnocení situace. Nemá rád konflikty, proto se nedere na přední místa a na výsluní, i když o něm tajně sní. V tomto období je čas na pomoc a péči o druhé, naši rodinu, okolí. Zajíc velmi rád pomáhá druhým a stará se o ty, kteří to potřebují. Toto období je také ideální pro vytvoření nebo hledání nového domova, stěhování či rekonstrukci bytu či domu, mělo by Vám to jít jak se tak říká od ruky.

Zajíc miluje pohyb, rozhýbejte po zimním období svá těla, vyrazte na cvičení se svými přáteli, choďte na procházky, do přírody, buďte v pohybu.

Energie Zajíce jsou hodně o nitru, vnitřku, interiéru, vnitřním zázemí. Je to ideální období pro hledání nebo vytváření nového domova či stěhování, dělání rekonstrukce, vytvoření si doma i v kanceláři takového zázemí, které nás bude dobíjet další energií pro postup vpřed. Potřebujete li posilu týmu, pak je vhodná doba na přijetí nových lidí. Pokud plánujete rekonstrukci, nyní je nejvyšší čas si udělat minimálně plán rekonstrukce – co budete potřebovat, sehnat řemeslníky, barvy, materiál, jak to chci dělat, sehnat…

LÁSKA V NÁS

Když myslíte na Lásku… na co myslíte? Na koho myslíte? Myslíte na sebe? Máte v sobě tu hlubokou lásku, tu která dosahuje hloubky vaší vlastní duše a spojuje vás opět se vším co je? CÍTÍTE ji skrze každou buňku navyšujíce vaši vibraci a způsobující expanzi vaší energie, inspirující vašeho ducha, který vám dává pocit teplého rozčepýření a na světelném večírku aktivuje každou buňku ve vašem těle?

ČISTOTA naší LÁSKY přichází zevnitř a nic nepotřebuje, nic nehledá. Nepotřebuje nic, protože pravá láska kterou JSME je čistá, celistvá a propojená veškerým časem.

Oddělenost od SEBE JAKO ZDROJE se projeví všude, kde toto ještě neudržíte…..pokaždé když vstoupíte do oddělenosti energií budete se cítit jako “méně“, odpojeni od sebe samých a budete ten pocit jednoty hledat v něčem venku.

Hluboká oddělenost byla uvnitř nás všech. Celý tento proces je o uvědomění si právě tohoto a propouštění oddělenosti v nás – myšlenek které oddělenost vytváří, přesvědčení která ji vyživují, pocitů které ji představují – veškerých součástí nepravd, iluzí staré země a zkušeností které si naše Duše vybrala, naprogramované v našem DNA, abychom se probudili do plné vnitřní přeměny.

Jako nevědomí lidé neznáme nic lepšího…ale tyto vyšší světelné frekvence přicházející na Zemi potlačují veškerou oddělenost a přináší nám vyšší moudrost vědomí – POKUD jsme otevřeni naslouchat, vidět a zvolit si pravdivě vnímat skrze naše srdce. Čas o samotě je místo, kterému se lidé vyhýbají. Je tam mnoho nepohodlí, ale tato samota je bodem obratu. Tato ENERGIE “nepohodlí“ BYTÍ se SVOU DUŠÍ je to, co drží lidi ve vzdálenosti od věcí, které nejvíce hledají – hlubokého posvátného spojení, jednoty, nevysvětlitelného božství, které existuje, když je toto spojení konečně vytvořeno – UVNITŘ.

free-selflove

Neexistují slova pro CÍTĚNÍ, velkolepost, krásu, slzy vděčnosti a ocenění když se to přihodí. Když NĚKDO POPRVÉ vytvoří toto spojení – vše se mění…(posunuje)….náš celý svět se otočí K NÁM…a kouzlo vstoupí a začne se objevovat v našem energetickém a fyzickém světě reality.

Nepotřebujeme nic zvenčí aychom vytvořili tento POCIT DOMOVA uvnitř, protože ten je tam stále….stále spojen a PROPOJEN… když naše DUŠE žije uvnitř našich těl.

Náš duch musí být VYŽIVOVÁN, žijeme ve štěstí, nemusíme to vyjadřovat otevřeně druhým, protože jsme PROCÍTĚNI…jen svou Přítomností.

Vědomí vrací každého domů – Domů uvnitř….Nejsme déle hledající, protože již nejsme oddělení – naše dary, hojnost, vědění je také naším STAVEM ROVZPOMENUTÍ, kterému nic neschází.

Otevřením se naplňujeme sebe samé – učíme se EXISTOVAT tímto “novým“ způsobem….laskavostí, soucitem, respektem….všemi hlubokými energiemi, které vyzařujeme do okolí…z našeho BYTÍ.

Spouštěče jsou pryč – byly staré….zde je naprosté vědomí….vše je pouze AKTIVACÍ, KTEROU JIŽ UDRŽUJEME.

Hluboké PROŽITKY PŘICHÁZÍ, když je mysl utišena a srdce uvnitř promlouvá…kdy veškerá slova jsou vyšším vědomím a staré programy jen uvědoměním k očistě – když vystoupí z buněčné paměti.

Vděčnost a ocenění, hluboká vnitřní úcta, hluboká vnitřní láska, hluboké vnitřní všechno už více nezadržuje nesoulad.

Neupadneme zpět do nevědomí jen proto, že tam druzí stále jsou. Ctíme “potřebu“ jejich vyžádané reality a ve stejný moment ctíme svoji.

Ti, kteří jsou synchronizováni na stejné frekvenci mohou chvíli spolu-existovat ve stejném prostoru…a když se vibrace změní a všichni nejsou vědomí a na stejné vlnové délce, jiné prostory jsou často potřeba – k respektování toho, kde se všichni nacházíme – to je také součástí tohoto procesu….a ti, kteří mají být ve stejném prostoru, tak budou….a bude to jednoduché, kouzelné, krásné a také za hranicemi hojnosti všeho.

Fyzické reality jsou tvořením a odpovědí – schopnost je ZVLÁDNOUT leží uvnitř každého z nás. Vrcholná schopnost je určena přítomností každého rozšířeného vědomí a rozhodnutí co je přijatelné, přispívající, podporující – NYNĚJŠÍ.

Zvládněte Energii Všeho prostřednictvím Lásky a Zvládnete i Fyzično. Vše je součástí vašeho vlastního Rovzpomenutí…. a plného vědomí existence – Jedno, které je Božským a opět Čistým.

Zdroj: FB
Překlad: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Divoká žena

Ego a duše zápasí o řízení životní síly. V mládí je to často ego, které se svými chutěmi určuje směr. Vždycky navaří něco voňavého. Odsunuje duši k podřadným kuchyňským pracím. V určitém věku však předáváme konečné velení duši. Moc se stěhuje od povrchnosti k oduševnělosti. Duše nepřebírá velení zabitím ega, ale dalo by se říci, že ego je degradováno a je mu svěřen jiný úkol v duši, který nezbytně podléhá jejím zájmům. Od narození máme v sobě divoké nutkání touhy, aby duše vládla našim životům, protože ego může chápat pouze určité věci. Ego je na trvalém a relativně krátkém vodítku, může zajít pouze kousek do tajemství života a ducha. Obvykle se zalekne. Důkazy, které mají charakter pocitu nebo mystiky, egu často nevyhovují. Často se jich zalekne, a proto se cítí tak osamělé. Na počátku života člověka je ego zvědavé na duševní svět, ale častěji se zabývá nasycením svého vlastního hladu.

Jestliže však nemá divoká přirozenost příležitost egem vyzařovat, dávat mu barvu, šťávu a instinktivní reakce, potom i přesto, že společnost kvalitu ega schvaluje, duše nebude schvalovat, nemůže a nechválí takovou nedokonalost své práce. Ego zkouší duši popadnout, namísto toho, aby s ní rozvíjel vztah. Jako všechno osamělé a hladové, tak i ono miluje světlo. Spatří světlo a možnost být blízko duše, připlíží se a ukradne jednu z jejích důležitých částí. Ego si nemůže pomoci. Je tím, čím je. “Zůstaň se mnou. Udělám tě šťastnou, oddělím tě od tvého duševního Já a od tvých cyklů návratů do tvého duševního světa. Udělám tě velmi, velmi šťastnou. Prosím, prosím, zůstaň”, šeptá ego. Duše je tlačena do vztahu s egem. Světská funkce otrocké úslužnosti egu je plněna proto, abychom se poučili světem, poznali jak pracovat, jak rozlišovat dobré od ne tak dobrého, kdy se pohnout, a kdy zůstat na místě, abychom poznali vše z vnějšího života. Duše tu má otrockou funkci. Tento dominatní muž, ego, nemůže dominovat navždy, neboť jednoho dne se musí podrobit požadavkům duše, a poté je požehnán velikostí, a tím je odměněn, obohacen a zároveň pokořen.

Většina depresí, nudy a bludného, zmateného stavu je zapříčiněna velmi omezeným duševním životem, ve kterém je obnova, impulz a tvoření omezeno nebo zakázáno. Žena si takto vyvinula osobnost bez vady, ale je celá zmrzačená snahou si ji udržet. Lidé poté říkají: “Ano, je zmrzačená, ale podívej, jak pěkně vypadá, jak je hodná, jak se jí dobře vede.” Když vysycháme, snažíme se navodit zdání, že máme vše pod kontrolou, že je vše v pořádku. Začne-li žena vysychat, je pro ni stále obtížnější projevovat svou srdeční nespoustanou povahu. V takovém stavu mají ženy sny o temném muži, ohrožují je zloději a násilníci, jsou drženy jako rukojmí. Jsou to sny žen, které vysychají, které nepečují o instinktivní stránku svého života, které okrádají samy sebe, odepírají si tvořivý potenciál a usilovně se snaží ignorovat volání starého hlasu. Někdy ženy zůstávají příliš dlouho. Čekají na to, až budou moci odejít. Až bude jaro. Až skončí léto. Až bude podzim. V zimě se nikam neodchází. Tentokrát to myslím vážně.

Je zde ještě jeden způsob, jak u ženy pochopit odkládání návratu. Je mnohem tajemnější a je jím přehnaná identifikace ženy s archetypem léčitelky. Archetyp velkého léčitele přináší moudrost, dobrotu, poznání, pečování. Je dobré být šlechetný, laskavý a nápomocný, pouze však do určité míry. Když je překročena, má brzdící vliv na naše životy. Donucení žen k tomu, aby všechno vyléčily, všechno zařídily, je hlavní pastí, která je vyrekonstruována požadavky, uloženými nám společností. Nutí k důkazům, že jenom nepostáváme kolem, nezabíráme místo a neradujeme se, ale že máme vykupitelnou hodnotu, že máme cenu, a proto by nás měli nechat žít. Tyto nátlaky se vkrádají do naší psychiky, když jsme ještě velmi mladé a neschopné je odsuzovat nebo jim odolávat. Stávají se pro nás zákonem, pokud nebo dokud se jim nepostavíme.

Ale veškeré nářky trpícího světa nemohou být vyřešeny jednou osobou. Ve skutečnosti můžeme pouze zvolit reakci na ty, které nás nechají pravidelně chodit domů, jinak se světlo našich srdcí úplně utlumí. Čemu by si srdce přálo pomoci, je někdy odlišné od toho, jaké jsou vlastně zásoby duše. Cení-li si žena “svou kůži”, vyřeší tyto záležitosti s ohledem na své síly. Abychom se vyhnuli pasti, musíme se naučit říkat “Stop”! Žena musí nejprve odejít, být sama sebou a zamyslet se nad tím, jak došlo k tomu, že byla polapena do archetypu.

zena6

Základní divoký instinkt, který určuje naše meze, musí být znovu objeven a rozvíjen. Tak se žena udrží nad vodou. Nepůjde-li žena domů, když nastane čas, ztratí schopnost soustředění své mysli. Domov je taková nálada nebo vjem, jež nám dovoluje prožít pocity nenavoditelé v materiálním světě – div, vizi, klid, osvobození od starostí, oproštění od požadavků. Je mnoho dopravních prostředků, jejíž pomoci se ženy dostanou domů – hudba, les, oceán, východ slunce, samota.

Není to pouze čas na přemítání, ale také k učení a objevování zapomenutého, nepoužívaného a pohřbeného. Tam si můžeme představit budoucnost a také číst v mapách jizev duše, poučit se, co vedlo k čemu a jakým směrem se vydáme dále. Když je čas, je čas. Když obnovíme své instinktivní a nespoutané cykly, je to pro nás závazné, abychom žili své životy v souladu s nimi. Je důležité si uvědomit svou nespokojenost. Nespokojenost znamená tajné dveře k významné a životodárné změně. Jak často je třeba odcházet? Je to záležitost zhodnocení stavu lesku v očích člověka, pulzu nálady a vitality smyslů. Ticho je hlubokým hledáním domova, dále přirozený řád přírody, ten, jež nežádá nic na oplátku. Bez ohledu na čas, hodiny nebo dny, které strávíš doma, nezapomeň, že druzí se mohou postarat o tvé děti, i když je jasné, že tvé děti říkají, že jen ty to děláš správně. Někdy žena musí bojovat o to, co jí právoplatně náleží. U mnoha žen tento boj musí být také vybojován uvnitř proti celému vnitřnímu komplexu, jenž od počátku tuto její potřebu neguje.

Žena, která pravidelně chodí dolů a opět se vynořuje na povrch, není celým egem ani celou duší, ale je něčím mezi tím. Stojí mezi světem existující reality a světem mystického nevědomí a mezi oběma světy urovnává spory. Ona slyší věci, zná věci a cítí, co by mělo přijít dál. Některé ženy mají tento dar vrozený. Pro tyto ženy je ponoření do sebe nezbytným nástrojem pro její léčení a spojení se spirituálním světem. Po vynoření musí pro sebe připravit jídlo, přetavit starý život v nový, odpudit neužitečnou negativitu. Odříznout vše nadbytečné, jasně označit všechna ukončení a vyřezat nové začátky. Získá vnitřní sílu, která žárem kuje a posiluje různé materiály. Vytvoří si svou vlastní vášeň. Poté, co se spojí dech lidský a dech božský, osoba tvoří krásnou a svatou poezii. Říká-li žena svou pravdu, vzplane svým záměrem a citem, zůstane pevně přimknutá k instinktivní povaze, a potom zpívá. Tento cyklus pokračuje a pokračuje. Poté bude trávit nějaký čas v materiálním životě, popoháněna energií načerpanou cestou domů. Namísto pokusů, aby nám kouzlo vydrželo, prostě žijeme. Namísto odmítání nebo obav z námi zvolené práce do ní plynule vstupujeme, plni života, naplnění novými nápady a zvědavi spatřit, co se nadále stane.

Clarissa Pinkola Estés – Ženy, které běhaly s vlky

http://www.lightworker.cz

Kříž života – Připomínka domova

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Přicházím k vám z druhého břehu, z říše světla a lásky, která přesahuje vaši představivost. Přesto jsem také velmi blízko. Hovořím k vám z vašeho vlastního srdce a vy jste mnou dojati, neboť říše, kde přebývám, a láska a světlo, které ji náleží, je taktéž vaše. Jste součástí této říše. Zrodili jste se z ní a zase se do ní vrátíte, neboť je vašim Domovem. Vnímejte její přítomnost mezi vámi tady a teď. To vám přicházím dnes nabídnout, připomínku Domova.

Jste tu, abyste přinesli energii Domova a uvedli ji mezi lidi na Zemi. Jste tu, abyste zavrtali své kořeny hluboko do Země, abyste se tu cítili dobře a bezpečně, a z tohoto místa propojení byli majákem světla pro všechny, kteří se cítí bez-Domova a hledají lásku a světlo.

Na Zemi je nyní čas extrémů. V kolektivním energetickém poli kolem planety je nyní mnoho temnoty, negativity a strachu, které udržují lidi v napětí, a vy to můžete cítit. Vnímejte tuto negativitu velmi objektivně a bez posuzování či jejího následování. Lidé jsou nuceni k výběru zoufalství, deprese, úzkosti nebo světla, naděje a lásky. Jednoduše prociťte na jedné straně mocnou vlnu pocitů krize a přemožení obavami, které s tím přichází, a na straně druhé vnímejte potenciál pro světlo a možnost probuzení vědomí, které umožní lidem, kteří to potřebují, aby se stali velmi silnými, povstali a mluvili způsobem, který je v souladu s jejich životem a pravdou.

Je tu i něco dalšího, co může vyvstat z krize, něco co můžete znát ze svého vlastního života. Ve chvílích krize se mohou objevit nápadně pronikavé linie energie, které jdou přímo do srdce, do jádra toho, kým jste. Mohli byste povědět, že energie proudící vámi jsou jako kříž. Proudí vámi horizontální energetická linie, která vás spojuje se světem kolem vás, s lidmi a fyzickým prostředím a zároveň je tu vertikální linie energie, která vás spojuje s Nebem nad vámi a Zemí pod vámi.

V této vertikální linii či ose jste v jistém smyslu sami, je to však jen v pozemském smyslu. Tam, ve vertikální ose, je to, co je pro vás nejdůležitější – váš vztah k vašemu vyššímu já: k vaší duši, k vašemu kosmickému já a vztah se zemí pod vašimi chodidly: se Zemí, s Gaiou. Vnímejte tuto vertikální osu a to, jak vámi toto spojení proudí z vrcholku vaší hlavy až dolů k vašim palcům, kde se Nebe a Země spojují.

V tomto čase krize jsou lidé vraceni zpět k této vertikální linii. Když tu nenajdou nic důvěrně známého a zjistí, že neví, jak toto spojení učinit, je po tomto spojení vytvořená hluboká vnitřní touha. I když vnější jistoty padnou, tato vnitřní vertikální linie se stane jedinou věcí, která lidem nabízí bezpečné ukotvení.

Jste mezi těmi, kteří tuto potřebu znají již dlouho. Prošli jste mnoha životy, soustředili se na udržení svého zaměření na tuto vnitřní vertikální osu, která vás spojuje s Nebem a se Zemí. Mnozí z vás jste se během spirituálních životů, které jste všichni na Zemi vedli, dobrovolně zřekli světa, abyste toto spojení kultivovali.

V této době jsou lidé jako vy potřeba, lidé, kteří se dokáží spojit se svým božským jádrem a se srdcem Gaie, a z těchto spojení nalézt bezpečné ukotvení, z kterého žít, milovat a být šťastní. Když všechny vnější jistoty zmizí, stále tu pro vás zůstává tato spojovací linie. Proto vás v této chvíli žádám, abyste se na tuto linii soustředili. Soustřeďte se na korunní čakru na vrcholku vaší hlavy a vnímejte spojení se mnou. Jsem představitelem říše lásky, kterou nazýváte Domovem a kterou znáte, protože je taktéž vaší vlastní říší. Není to o mě, ale o tom, že prostřednictvím mé energie, můžete tuto přítomnost vnímat. To je důvod, proč je na mě vaše srdce upřené a jste mnou dojati, protože ve vás vyvolávám vaši nejhlubší božskou podstatu.

Vnímejte znovu-spojení se mnou a se sluncem, kterým jste: zářící hvězdou na nebi osvobozenou od času a prostoru – nesvázanou. Dovolte věčnosti, aby vstoupila v této chvíli do vás a vnímejte svou absolutní svobodu. Nejste vázáni k formě, k tělu, a přesto jste se svobodně rozhodli zažívat tuto pozemskou inkarnaci. Napijte se této energie. Vnímejte svá křídla jako anděla světla a svobodně je roztáhněte. Nechť jsou vidět v celé své kráse, se zlatým leskem, který získala skrze mnoho, mnoho životních zkoušek, objevů a prožitků. Nyní vycházejí ke světlu Kristovské energie, ve své podstatě zlátnou: je to zlatá barva soucitu, spojení a vnímání jednoty mezi všemi extrémy. Vnímejte vřelost a sílu svých zlatých křídel.

Vnímejte, že jste přijali tato křídla a že si je zasloužíte. Vnímejte, že se můžete odevzdat a spočinout v procesu, který je ve vašem životě a na Zemi přítomný. Propusťte strach, kterým je strach z vaší vlastní velikosti, a dovolte svému světlu, aby bylo viděno. Představte si, že záříte, že šíříte přenádherné světlo a lidé jsou jím dojati. Vnímejte slzy emocí, které v nich vyvoláváte! Cítí se s vámi Doma, neboť vyjadřujete energii Domova.

Vaše velikost spojuje, nerozděluje. Vaše velikost zvyšuje lásku a nezanedbává druhé. To je starý způsob smýšlení, že si musíte odpírat, aby druzí mohli přijímat. Je to chyba. Spirituální práce je přesně opačná – podobné přitahuje podobné. Neobávejte se, že některé osoby nebudou přijímat svůj spravedlivý podíl lásky. Podobné přitahuje podobné, a proto láska přitahuje lásku. Tam uvnitř sebe, kde víte, že existuje láska, vpusťte „zlato“ Kristovské energie. Tato láska, toto „zlato“ se bude zvyšovat samo od sebe a přitahovat druhé, kteří ucítí pohnutí lásky uvnitř sebe samých. Jako magnet budete přitahovat lidi, kteří se od vás chtějí učit, protože máte s druhými tolik co sdílet – jste učiteli.

wings7

Byl jsem učitelem mnohým. To, co ve mě viděli, byla láska, soucit a odpuštění, které nedokázali dát sami sobě. Dal jsem jim ho, neboť jsem viděl světlo v jejich očích, zdroj, ze kterého my všichni pocházíme. To je to, co nyní musíte druhým dát. Spatřete světlo v jejich očích, jejich spojení se zdrojem všeho živého. To je základem bytí pracovníka světla.

Žádám vás, abyste se nyní spojili s druhou silou, která vás vyživuje a pomáhá vám na vertikální ose: síla, která je Gaia, síla tohoto anděla, kterého nazýváte Země. Vnímejte ji pod svými chodidly. Propusťte veškerou představu o této planetě jako o kusu hmoty, na které vše roste. Vnímejte duchaplné jádro a podstatu Gaie, její zářivou sílu, její nezničitelné světlo a schopnost obnovy a znovuzrození. Země se nyní rodí nanovo. Prochází novou fází svého vývoje a vy ji doprovázíte. Vnímejte to na okamžik! Vnímejte ve svých myšlenkách, jak na Zemi začíná jaro, nová zeleň, která pučí. Představte si, že vy sami jste takovým listem, čerstvým pupenem na větvi. Pociťte síly, které jsou přítomné, nutkání k vnějšímu rozvinutí. Prostřednictvím Slunce, jste přitahováni odhalit více ze své krásy.

Vnímejte Zemi jako anděla a obejměte ji. Jste si rovni. Spočiňte jemně svou hlavou na ramenou tohoto anděla a zeptejte se ho, co můžete učinit, abyste svou energii ještě více ukotvili, učinili hlubší spojení se Zemí, a tak se tu mohli cítit šťastní, uvolnění a v bezpečí. Země vám s tím chce pomoci: potřebuje kosmickou energii Domova, kterou jste sem přišli sdílet. Země potřebuje inspiraci, kterou přinášíte. Proto chce učinit vše, co je v jejích silách, aby vám dala kořeny. Chce vás přijmout. Vnímejte, jak se vám jako zářivá květina, otevírá. Jste jako včely, které ji opylovávají a tím šíří semínko dál. Dovolte Zemi, aby vás vyživovala, a přivede vás Domů stejně tak, jako to dělá moje energie.

Život na Zemi se týká rovnováhy. Rovnováhy mezi mnoha energiemi, které tu jsou přítomné. Mluvím o rovnováze mezi Nebem a Zemí uvnitř vás a v širším smyslu také o rovnováze mezi vertikální a horizontální osou: obrácení dovnitř k vertikálnímu spojení uvnitř svého jádra, a taktéž obrácení ven k horizontálnímu spojení se světem a dovolit si být viděn/a.

Rád bych pověděl něco o rovnováze mezi vnitřním a vnějším. V tomto kontextu bych rád hovořil o mužské a ženské energii uvnitř vás samých. Vy, kdo jste na osobní cestě, jste zde, abyste zasadili své světlo na Zemi. Touha pomáhat druhým lidem na jejich cestě vždy vyžaduje, abyste udržovali vnitřní rovnováhu, postoj, který říká: „Kde vnitřně stojím? Co je můj další krok? Co bych měl/a přijmout, abych byl/a nyní viditelnější, abych vstoupil/a do své síly, zatímco se spojuji se světem?“

Ohledně bytí ve světě ve vás existuje nejednoznačnost. Na jednu stranu máte ze světa strach, neboť je ohromující a zdá se nehostinný a nepřipravený na energii, kterou nesete. Přesto na straně druhé ve vás existuje tvořivost, která se chce projevit. Cítíte touhu být spatřeni, jinak se cítíte vnitřně neklidní a neuspokojení. Často se pohybujete uvnitř tohoto pole protichůdných energií: máte potřebu pohnout se ven, ale jste odrazeni strachem – a když to všechno příliš držíte, začnete být nespokojení a frustrovaní. Řešení leží v nalezení rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií uvnitř sebe.

Velmi široce řečeno, ženská energie se týká vašeho vnitřního světa, vaší pocitové stránky. Jste „snímači“, lidé, kteří mnoho cítí a často přijímají inspiraci, přesto nevíte, jak tomu dát pozemskou formu. Právě mužská energie ve vás vám může pomoci být mostem k vnějšímu světu. V mnohých z vás je ženská energie příliš málo podporovaná mužskou energií. Vy všichni jste velmi citliví na vnější vlivy. Můžete být přemoženi energiemi lidí, které doprovázíte na jejich cestě k uzdravení. Proto je velmi důležité nastavit hranice kolem své vlastní energie a být k sobě laskaví.

Na druhé straně to může být také ten případ, že se mužská energie vymkne z rovnováhy s ženskou energií a vy dostanete pocit, že musíte vyhovět očekáváním mimo sebe. Když se tak stane, můžete se sami sebe zeptat, jak se vidíte: „Žádá ode mě svět, abych dal/a formu svému světlu takovým způsobem, který je přijatelný, racionální a jasný?“

Když se mužská energie uvnitř vás oddělí z rovnováhy s ženskou energií, může vás tlačit do formy zaneprázdněnosti, nadměrného přemýšlení a obav, která vám na vaší cestě nepomáhá. V takových chvílích je důležité umožnit, aby ve vás vyvstal pocit klidu a pokoje a rozhodnul, co je to, co máte dát světu. Jaké je vaše spojení se světem, jaké vztahy vás činí šťastnými a dávají vám radost. Pak je to vaše cesta.

Mužská energie je tu, aby dala formu vašemu směřování bez potřeby rozptýlení vnějšími požadavky nebo škatulkami, které stanovuje společnost. Pochopte, že mužská a ženská energie jsou zde, aby podporovaly jedna druhou, pakliže jim tak dovolíte činit.

Nakonec vás žádám, abyste se podívali dovnitř sebe a vnímali, v jakém vztahu je uvnitř vás mužská a ženská energie. Představte si, že se vám před vašim zrakem objevuje muž a žena, kteří se drží za ruce. Sledujte, co jeden v druhém odhalují. Když se navzájem dívají do očí, vnímají přátelství, nebo jsou na různých cestách a nejsou spojení? Kdo v této chvíli nese větší břemeno? Kdo z nich se cítí být zatížen? Vnímejte, zda je tam v tomto ohledu nějaký rozdíl. Je to mužská energie ve vás, která chce dělat víc, nebo je to energie ženská?

Jste zde na Zemi, abyste učinili vnitřní spojení Nebe-Země, abyste silně vnímali vertikální osu a projevili ji. Mužská energie, která vytváří horizontální spojení, most k vnějšímu světu, je zde, aby vám sloužila – použijte ji! Oceňte, že jste jiní a neskrývejte se před touto jinakostí. Nechejte mužskou sílu v sobě vytvořit prostor, abyste byli sami sebou!

Vnímejte mou energii, a pociťte nyní tento mužský aspekt: energii jasnosti a pronikavosti. Pronikavého sebe-uvědomění, které se nekrčí za negativitou nebo hodnocením zvenčí. V této chvíli jako pracovníci světla tuto energii potřebujete, abyste nedali na předsudky a strachy druhých a v klidu si vytvořili vlastní cestu.

Miluji vás – jsme jedním. Ve zdroji Kristovské energie je jednota, ne Já versus Ty. Ještě jednou pociťte tuto jednotu ve svém srdci a to, jak vy, kteří tu sedíte, jste propojeni. Zdravím vás a nabízím vám svou lásku a povzbuzení.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz