Tag Archive | dobro

Zmena…

“Je dôležité si pamätať, že keď v našom živote prebieha nejaká veľká zmena, znamená to, že prichádza niečo lepšie. Vo Vesmíre nemôže byť vákuum, a tak ak niečo odíde, niečo musí prísť, aby sa to nahradilo. Keď nastane zmena, uvoľni sa, maj vieru a vedz, že zmena je DOBRÁ. Niečo úžasné k tebe prichádza.”

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 9.10. – 16.10. 2016

Milovaní,

jak v některých částech planety dochází k bouřím, způsobujícím na své cestě chaos a destrukci, je po lidech žádáno, aby šli dovnitř sebe a nalézali, co v nich způsobuje tuto aktivitu. Vše v životě na této na planetě je odrazem jejích obyvatel; toho, co je drženo v masovém, kolektivním vědomí. To je to, co pro každého vytváří realitu a zrovna to, co se teď odehrává, je aktuální manifestací toho, co je udržováno velkou části lidstva. Je to vidět v každém politickém systému, je to vidět na lidech, kteří testují vody, testují vytvořené iluze, že každý může, s ohledem na odvedenou tvrdou práci, aspirovat na to, stát se vůdcem své země.

Teď je tato koncepce testována a co vidíme? Ano, je to možné, ale člověk, který se uchází o to, být vůdcem své země s ohledem na tyto skutečnosti, se setkává s velkým odporem a my, z vyšších dimenzí, to vidíme. A musí se to odehrát, protože jsou to obyvatelé těch zemí, kdo nakonec rozhodne a to rozhodnutí si vyžádá jejich aktivní účast. V tomto procesu, kdy se na celém světě všechna stará paradigmata hroutí, je vše testováno těmi lidmi, kteří byli toho součástí a chtějí to změnit. Protiví se tomu ti, co kontrolovali; ti, co si přejí kontrolu a manipulaci obyvatel ve svých zemích dle svých přání. Když se o to pokoušejí, zjišťují, že to, co předtím docela snadno fungovalo, nyní lidé v jejich zemích podrobují zkoumání a vše rozebírají. To, o co se snaží, jim nevychází, jak si představovali a setkávají se s ostrou odezvou.

Lidé na celém světě musí dobře rozlišovat; musí rozlišovat a vstoupit do svého srdce, aby dostali radu od vyšších aspektů své bytosti od té, která nikdy neodmítne informaci a každého vede na jeho duchovní cestě, kterou si zvolil ještě před inkarnací. Takže vám říkáme: pozorujte, rozlišujte a nezaplétejte se do dramat, odehrávajících se na světové scéně. To vše je procesem změny a někdy musí ty vytvářené změny přijít za pomoci třenic. Stůjte pevně, věřte si a tomu, za čím si stojíte. V této chvíli přechodu z jedné dimenze do druhé se musí vše odehrát tak, jak to je. Ten přechod je ve fázi dokončení.

A tak se vy, jako jednotlivci, díváte na to, co se děje a myslíte si, že se svět zbláznil. Prosíme vás, abyste se dívali na to dobré, co se děje a o čem vaše média mlčí. Hledejte na internetu a uvidíte, že dobro, které v lidstvu je, se vynořuje způsobem, který je povzbuzující a inspirující pro všechny ty, kdo se stali do té míry vědomými. Otevírá se dobrota, která je nedílnou součástí každého člověka. S ohledem na události, k nimž ve světě dochází, se otevírá individuální dobro v každém člověku a je používáno a využíváno pozitivním a láskyplným způsobem. Aby se to stalo, není nutné mít napojení na vnější svět. Může k tomu dojít u člověka, který poctivě na sobě pracuje, aby vyčistil všechny nefunkční a disharmonické energie; vše, co potřebuje ve své bytosti vyčistit. To si vyžaduje odvahu a uvědomění a to je něco, co vy, pracovníci světla, nepostrádáte, je to něco, na čem jste vždy pracovali.

Vězte, že přicházíte na konec tohoto cyklu a to je důvod k oslavě pro mnoho z vás. Buďte zde pro lidi, zažívající chaos a destrukci. Posílejte jim léčivé energie. Posílejte modré světlo kdykoli je to potřeba, kdykoli dochází k hroucení starých forem. Posílejte své světlo kdekoliv je válka a destrukce, abyste ty oblasti zklidnili a požádejte pro ně o Boží světlo, které nikdy nezklame. Je to důležité. Je to část úkolu, který jste na sebe vzali předtím, než jste se sem na planetu inkarnovali.

Kráčejte pečlivě a opatrně. Když v těchto bouřlivých časech děláte své každodenní činnosti, vězte, že toto je něco, co se stává, že je to přirozenou součástí konce velkého cyklu a začátek druhého. Nacházíte se na úsvitu nového věku, udržujte si to velmi důrazně ve svém vědomí. Vše, co na této planetě brzdilo lidstvo a vývoj duše, se rozpouští, mizí do úsvitu nového světla a nového věku.

Udržujte tu vizi, věřte si. Věřte ve své dobro a v dobro těch, co jsou kolem vás. Buďte tím, co chcete ve svém světě vidět, vždy buďte ve své nejvyšší integritě, ve své nejvyšší pravdě. Nechte zářit lásku ze svého srdce k těm kolem.Vždy kráčejte ve světle a vězte, že nás máte po svém boku. Znásobujeme energie podpory, které posíláte do těch oblastí světa, které to potřebují. A žádáme vás, abyste také posílali světlo lásky přes vaše srdce do srdcí těch, kdo přímo zažívají účinky těch energií, odehrávajících se v závěrečné době toho cyklu. Jsme jako Jedno a pracujeme společně.

Do příštího týdne…

Já jsem Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Láska, ktorá rozpúšťa závoje – odkaz od Féwy

Skúste si predstaviť, že žijete vo svete, ktorý Vášmu srdcu nič nehovorí. Len ste si zvykli, pretože ste boli naprogramovávaním tohto sveta nútení podľa jeho šablón žiť. Vo svete, v ktorom k Vám prúdil čoraz väčší chlad bezemočnosti. A len vieru v seba, v tú malú iskričku hviezdneho neba, ste si neustále niesli so sebou. Vieru, ktorá ako úlomok svetla s Vami na Zemi pristála. To je prvotná emócia, čistá ako kryštál, ktorým sme v kontakte človeka s človekom, so Zemou, s vesmírom. Kryštál, ktorého paprsky šíriace sa do priestoru, sú ako nádherná dúha. Skúste si predstaviť, že ste takýto kryštál. Číry, priesvitný. Tak čistý, priehľadný, že je vo vzduchu neviditeľný. Ale napriek tomu je. A Vy s ním môžete cestovať ktoroukoľvek dimenziou a ……stále ste to Vy. Stále je to dobro vo Vás. Stále sú to paprsky Vášho svetelného srdca. Možno sú viac – menej obalené závojmi temnej, ale energia, ktorá z jeho stredu prúdi je nekonečná. Je to láska, ktorá tieto závoje rozpúšťa.

Mnohé sa mení – mnohé sa deje. Zoči voči stoja oproti sebe dva svety. Nepredstaviteľnou rýchlosťou pribúda energia, ktorá je rovnakej kvality, ako Vaše svetlo. Je všade okolo Vás. Zatvorte oči, aby ste lepšie videli :) . Za zatvorenými viečkami je Váš vnútorný zrak. Predstavte si svet, v ktorom ste žili /žijete/. Je sivý, fádny, bez vôní a chutí, bez emócií prirodzených pre človeka. A teraz vojdite do stredu svojho srdca, do dúhového kryštálu. Je tam príjemné teplo. Cítite sa ako maličké dieťa v maminom náručí. To miesto, ten stred je ako smaragdovo zelená lúka obsypaná kvetmi nádherných, žiarivých farieb, ktorých vône sa vzduchom prenášajú na celú Zem. Svieti tu slnko, ktoré nepáli, len Vás jemne hladká po vlasoch, po tele, po tvári a objíma Vás. Objíma Vás. Objíma Vás….A Vy cítite každou bunkou svojho tela, ako veľmi ste milovaní…..Nadýchnite sa tohto farebného, voňavého, čistého vzduchu. Je v ňom radosť, šťastie, úsmev, smiech. Sú v ňom všetky emócie, ktoré sú vo Vás a Vy po nich túžite. Chcete ich vidieť vo svete, v ktorom žijete. Máme v rukách každý svoj štetec, pastelky, ceruzky, perá…. a pred sebou čisté plátno. Predstavme si, že sme v dúhovom, čistom kryštáli a vyberáme si, čo namaľujeme. Som presvedčená a verím nielen v seba, ale v každého človeka. Pretože v každom z nás je dobro, je láska. A láska je energia života…..

Ilona – Féwa (13. 1. 2016)

fewa

 

Sunshine sveta lásky…

…ticho nami prejaveného bytia, ktorým sme. Čas, kedy menej znamená viac. Kedy sa kvantum skúseností školy života /životov/ nami prejavuje nie množstvom, ale kvalitou. Skutočnosť, ktorú si uvedomujeme a čoraz viac uvedomovať budeme. Že nami vyžarované dobro a tým i láska je dôležitejšie ako tisíce slov. To ticho v nás rezonuje s múdrosťou. Cítite to? Aké zbytočné a bezpredmetné je vírenie slov o ničom….o ničote, v ktorej je všetko, čo nechávame za sebou, čo máme v minulosti prežité a na vlastnej koži odskúšané. Zaznamenané v bunečnej pamäti. A súčasťou týchto záznamov /stopy/ je, alebo lepšie povedané – bol i strach a všetko, čo so strachom a negativitou v živote človeka súvisí. Všetko, čomu hovoríme nízke vibrácie myšlienok. Pre každú vrstvu /sféru…kvantum/ myšlienkových vzorcov je typická určitá hutnosť svetla a vibrácií zvukov /hustota, frekvencia/.

fewa

Narastaním jednotiek, zhusťovaním svetla narastá i kvantum informácií poľa, v ktorom sa nachádzame a v ktorom majú už niektorí problém sa orientovať. Každý z nás je ako bunka. Niektoré sa na svet pozerajú starým spôsobom /staré vzorce myslenia, v ktorých je všetko, čo v novom svete a jeho myšlienkových realitách už nemá miesto/ – niektoré už spôsobom novým, uhlami pohľadu nového sveta a tým i nového svetla, ktoré čoraz viac vyžaruje človek i planéta. Celkom jednoducho by sme mohli povedať, že motto nového sveta je veta: “Kto s dobrom prichádzaš, buď vítaný.” Všetko, čo je opakom dobra je zlo, ktorému dovoľujeme do našich životov vstupovať tými, ktorí sa v nízkych myšlienkových vibráciach nachádzajú a sami na prejavy ne-lásky reagujú. To znamená, zachytávajú svojimi myšlienkami pre človeka nepozitívne myšlienkové vzorce, ich štruktúry. A to je to, čo teraz skutočne nepotrebujeme. Ani my, ani Zem.

Dôležitým medzníkom…miestom…bodom…akékoľvek pomenovanie použijeme – sú vibrácie slova SOM. Slovo SOM je hranicou myšlienkového rozhodovania sa, či chcem byť tým, kým som bol /a/. To znamená v akých myšlienkových vibráciach sme sa individuálne pohybovali. Na akých vlnách /vlnenie/ sme “plávali”, v ktorej vrstve rieky života sme sa nachádzali. Čo pochopiteľne súvisí s elektromagnetickým vlnením, frekvenciou, mozgovou kapacitou, atď. Kým vyslovíme slovo SOM /rôzne vyskloňované/, je dôležité si uvedomiť, že je to o tom istom momente, ktorý je dobre známy každému maliarovi. Keď zoberie do rúk štetec a paletu a je pripravený maľovať obraz. Keď načrie do farieb a zvukov nízkych vibrácií /keď ku slovu SOM pridáme myšlienky ovládané, manipulované negativitou, strachom/ – podľa toho vyzerá i jeho obraz. Rovnakou energiou pôsobí na okolie, rovnakú energiu vyžaruje. Ale akonáhle vyberie farby a zvuky pozitívnych myšlienkových vibrácií sveta lásky, sveta dobra, sveta krásna a radosti /s čím súvisí príroda a všetky živé bytosti/ – hneď je lepšie na duši každému, kto sa na obraz pozerá. Je na nás, na našej slobodnej vôli, na našom rozhodnutí – aký obraz chceme maľovať. Či negatívny, alebo pozitívny. A nezabúdajme, maľujeme ho spoločne. Bytie nie je o oddeľovaní sa, bytie je o znovu si spomínaní na dobro, ktoré je v nás. Na lásku, ktorou sme. A láska, jej živá a neustále sa pohybujúca, vlniaca, tvorivá energia je jednotná. Je to stav, kedy jeden je všetkými a všetci jedným sú….

Féwa (9. 9. 2015)