Tag Archive | DNA

Multidimenzionalita

Jak stoupají naše vibrace, tak se stáváme multidimenzionálními. Vnímáme svou podstatu zde, ale i na jiných úrovních a přesto vše na jednom místě. Je to jako, když si vezmete spirálu a natáhnete ji. Vnímáte body tady, zde, i tam, a když ji pustíte, tak je vše v jednom kruhu. Můžete tak spojit to, co vidíte na různých kruzích v tzv. minulosti, či v předpokládané budoucnosti, pustit, a nechat přepsat – aktivovat v jednom bodě. Lze se na spirálu dívat zevnitř i zvenku. Pohled zvenku je totiž zároveň pohledem zevnitř a naopak.

Vnímáte, že všechny patra jsou součástí jedné budovy. Díváte se na spirálu a vidíte, že na jednom kruhu jste komunikovali s Anděly, poté s Archanděly, na dalším s Mistry, dále s Galaktickými a jinými radami. Skok nahoru a najednou všichni zmizí… Jsou tam stále, ale na jiných dimenzích. Stojíte v panelu světla, v přímém napojení… Vnímáte své buňky, DNA, vodu v těle, skrz kterou komunikujete. Víte, že Vesmír je živou bytostí a vy jste buňkou v tomto organismu, stejně tak jako se celé Univerzum nachází ve vaší buňce. Skrz sebe a své buňky jste napojeni na vesmírný internet. Tvoříte společně…

ascen-dna

Jak vnímáte zároveň různé vrstvy, tak máte pocit, že spojujete korálky do jednoho náramku, či náhrdelníku, kde všechny existují zároveň. Procházíte krajinou a vnímáte současně více vrstev tohoto místa i vašeho života. Tvoříte si průchody a rozhodujete, kterou branou zrovna teď projdete a přitom si ani neuvědomujete, že jí právě procházíte. Tak rychle se nyní mění realita. Čas se zrychluje a rozpouští. Když se otočíte, není tam již to, co zde bylo. Karma mizí také, jen ji kolektivní vědomí planety stále drží. Pojďme se místo na to, co kde řešit, zaměřit na naše láskyplné činy. Co jsme kde od srdce pro koho, pro sebe, učinili? Vnímejte tu vibraci, prociťte, jak k vám to, co jste v lásce vyslali, proudí zpět. Tím se začne měnit vědomí a situace ve světě.

Vaše DNA se vyvíjí… Jste schopni pojmout více informací. Jakoby se dostávalo do gelové konzistence, do stavu, kdy se v těle inteligentně pohybuje. Shlukuje se tam, kde je potřeba regenerace těla. Regeneruje, obnovuje buňky…Komunikujete se svým tělem, tak jako ono s vámi. Můžete tak telepaticky mluvit s kýmkoli, kdekoli. Komunikujete prostřednictvím vody a světla v jeho a vašem těle. DNA se postupně dostává do “plazmatické podoby”…

Víte, že vytváříte na vyšších dimenzích světelné konstrukce, které stahujete na tuto planetu. Kopírujete, otisknete je, jako multidimenzionální razítko, a přepíšete, jak přes kopírák, přes všechny vrstvy. Ukotvíte ve svém těle, ve svém srdci, v srdci Země…

Kráčíme napříč všemi dimenzemi a přesto, či právě proto se nacházíme v jednom bodě, kde lze vše změnit.

S láskou – Antalii

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz

Reklamy

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben, květen a červen 2016

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2016

04. 04. 2016
VELKÝ ROZDÍL

Skutečnost je taková: vede k vám potrubí přímo od Ducha. Jediná věc, která vám brání, abyste ho použili, je vaše víra. Jakmile se natáhnete a otočíte tím metaforickým knoflíkem, vyladí se na vibraci potrubí a kohoutek se otočí. Pak je vaše spojení úplné.

Toto spojení není s nějakým vyšším zdrojem. Ale vy to tak vidíte. Chcete vidět potrubí, které přichází shůry, ale nepřichází. Přichází z nitra. Je to božské, interdimenzionální spojení s vaším nitrem. A když jste schopni se napojit na ten zdroj, začnete rozumět světlu. Tehdy začnete přijímat mír, kde žádný mír nebyl. Tehdy projdete změnou osobnosti a každý bude chtít být s vámi. Nebudete divní; budete vyrovnaní. To je velký rozdíl.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Zpět k základům“ – 21.4. 2016, Amsterdam (zatím nepřeloženo)

11. 04. 2016
MISTROVSKÁ ŠABLONA

Chemie DNA v roce 2014 možná pracuje na 30 až 35%, ale mistrovská šablona je na 100%. [Tato šablona tu je a vždy byla.] Pole kolem DNA vždy pracuje na 100%. Vy, coby lidské bytosti, činíte volby založené na dualitě a vytváříte životní rozhodnutí. Ale na kvantové úrovni DNA, na úrovni „chytrého těla“ je vždy jásající část, která je spojená s šablonou a je vždy připravená vyrazit – laskavá a připravená spolupracovat s čímkoli, co jí dáte.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „
Poslední channeling roku 2013 – přechod do roku 2014

18. 04. 2016
BUĎTE MAJÁKEM

Mnozí se ptají: „Kdy zjistím, proč tu jsem?“ Zde je odpověď: jste tu pro teď, nikoli pro něco, co má nastat. Co se odehrává ve vašem životě, že se vám to nelíbí? Co se právě teď děje, že byste si přáli, aby to zmizelo z vašeho života? Čemu nerozumíte? Možná se sami sebe každý den ptáte: „Bude to zítra lepší?“ Drazí, učiňte tento den vrcholným. Vezměte dnešní situaci a zformujte ji do něčeho, co je pro vás krásné už teď. Zoufalé, obtížné okolnosti ukotvěte a oslavte vše, co je kolem vás. Prohlaste lásku Boha a dovolte, aby vás naplnil soucit Ducha. Pak pokračujte dál… třeba i v pochybách. Místo abyste usilovali o něco na vrcholu žebříčku, usilujte o pochopení kruhu energie, který z vašeho dne dělá novou realitu „teď“. Když vidíte kruh „Já jsem to já jsem,“ chápete, že je to prohlášení nelinearity? Chápete, že je to prohlášení o vás a rodině? Buďte andělem, majákem, v každém okamžiku svého života.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Kryonova Kniha Devět – Nový začátek“

25. 04. 2016
PAK TO ZAČNE

Drazí, ne vše přichází hned. Jedna z věcí, které musíte pochopit, je to, že nejprve dochází k probuzení. To pro vás vytvoří duchovní cestu, která časem povede k vyspělosti. Tato vyspělost pak vytvoří spojení, které vám umožní vidět věci, které se dějí, a vidět je ve své budoucnosti. Umožní to, aby se vaše moudrost posunula vpřed správným způsobem. Předpokládáte, že vás cestou čekají určité věci, ale pak si uvědomíte, že pro vás Duch může mít něco lepšího! Jedna věc vede k jiné a časem pokročíte do něčeho, kde věci začnou zapadat na své místo. Pak to začne a vy se ocitnete ve správnou dobu na správném místě. Pomalu odcházíte od zlozvyků či problémů s hojností, které jste měli.

Někteří z vás si při zpětném pohledu řekli: „No, trvalo to dost dlouho!“ Nicméně si neuvědomujete, že to bylo dokonale načasované. Mysleli jste si, že to dlouhé čekání byl trest? Mysleli jste si, že toho nejste hodní? Pokud ano, pak jste vstřebali lineární učení jiných duchovních systémů po planetě, které vám tvrdí, že před Bohem nejste hodnirodíte se hříšní. Jste v této krabici?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „
Komunikace s Duchem

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2016

02. 05. 2016
MIMO KRABICI

Lidské bytosti milují škatulkování. Vytvořili jste tak omezenou dimenzionalitu! Ovlivňuje veškeré myšlenky kolem vás. Musíte učinit některá velmi, velmi obtížná rozhodnutí, zatímco budujete tuto novou trať [mluví o nové „trati“ reality, na které je vlak lidstva] a ta rozhodnutí, pokud mají být pevná, musí být „mimo krabici“, ve které tak rádi přemýšlíte. Musíte zbořit zdi paradigmatu, ve kterém jste vyrostli… paradigmatu starší energie, která už vám nedává dobré odpovědi.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
z Kryonova channelingu „Současné události – 2005“ – Součást knihy XI

09. 05. 2016
CO BYCH MĚL DĚLAT?

Kryone, kde bych měl žít? Kam bych měl jít? Co je vhodné?“ To jsou běžné otázky, které Bohu kladete. Navíc můžete dodat: „Mám tolik možností. Chci udělat správnou věc. Co bych měl dělat?“ Dovolte, abych vám na to dal praktickou odpověď: jděte tam, kam vás to táhne! Netrapte se těmito otázkami. Buďte tiší a klidní a vyhlížejte synchronicitu (už zase to slovo). Pokud jste šťastní tam, kde jste – a necítíte žádné nutkání, ani se neobjeví žádná synchronicita, která by vás někam táhla – pak tam zůstaňte. Tak jednoduché to je. Nemusíte mít nezbytně smlouvu někde jinde, pokud vás to tam netáhne. Nedovolte nikomu, aby vám do toho mluvil. Nechte své vlastní vyšší já a svou schopnost rozlišení, ať učiní to rozhodnutí.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „
Kryonova Kniha VI – Partnerství s Bohem“ –

16. 05. 2016
PŘEPÍNÁNÍ POHLAVÍ

Staré duše, dovolte, abych vám něco pověděl. Pokud jste dostatečně staré duše, a mnohé z vás jsou, pak jste byly vším. Slyšíte mne? Vy všechny. Měly jste obojí pohlaví. Všichni jste byli i to, co nazvu mezi-pohlavím. To znamená, že u vás dochází k tzv. „přepínání“ pohlaví. Víte, co se stane, když nastane čas na přepnutí pohlaví? Mluvili jsme o tom už dříve. Máte desítky životů ve stejném pohlaví. Jste na něj zvyklí. Je vám to příjemné. Nedokážete si ani představit, že byste byli něčím jiným, přesto je nyní načase to změnit. Trvá přibližně tři životy, než si na něj zvyknete a během těch tří životů budete mít to, co nazvu „pohlavním zmatením“.

Ve skutečnosti to není vůbec zmatení. Je to absolutně normální, přesto to společnost často vnímá jako abnormální. Sedím zde, abych vám řekl, že tím vším jste prošli. Vy všichni. To staré duše dělají.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „
Akášický kruh


23. 05. 2016
JENOM SLOVA

Drazí, myslíte si, že máte tajemství? Bůh ho zná; vaše rodina ho zná; Duch ho zná. Někteří máte tajemství, které jste nikomu neřekli, protože si myslíte, že by na něj nereagovali dobře. Někteří si nesete tajemství o své biologii. Nemyslíte si, že to víme? Někteří máte situace, které jste přinesli na toto místo, kde sedíte na židli a toto posloucháte nebo čtete a říkáte: „Udělám, co půjde, abych zůstal naživu, ale až odsud odejdu, stále budu naštvaný.“ No ovšem! Pokud je to vaše volba, pak to tak můžete mít. Ale dovolte, abych vám dal jinou alternativu – ach, je to alternativa božské volby… co kdybyste odsud odešli bez toho – změnění? Co kdybyste si vizualizovali převzetí situace a ponechání této situace na židli, až vstanete? Co vy na to? Je to na vás„Ale Kryone, to jsou jenom slova.“

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Nový začátek“ – Součást Knihy 9


30. 05. 2016
VŽDY BUDE

Uvolněte se, uklidněte se. Systém Boha je vaší součástí, a tak když nastane správný cyklus, řešení budou na místě. Duch nesoudí. Jsou ve vás semena Stvořitele vesmíru. Vždy jste byli a vždy budete. To je fráze, která znamená, že vědomí vaší duše je věčné. Smrt nastává u člověka, nikoli ducha. Duše je navždy. Vždy byla a vždy bude.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „
Domněnky

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2016

06. 06. 2016
ENERGIE VOLBY

Požehnaná je lidská bytost, která rozumí trpělivosti. Je to člověk, který stojí zpříma, místo aby se obával. Pokračuje k rozcestí s vědomím, že je to jediné místo, kde lze učinit rozhodnutí. Prozpěvuje si, zatímco tam směřuje, a je klidný ve svém srdci, dokud nedojde až na rozcestí. Pak zde stojí v energii volby. Tehdy a teprve tehdy dostane zprávu od Ducha.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Zpět k základům“ – 21.4. 2016, Amsterdam (zatím nepřeloženo)

14. 06. 2016
MOST

Aktuální dění podporuje to, co říkáme. Co se právě teď děje na planetě? Řekli jsme to už dříve. Právě teď, zatímco hovořím, máte nejvíce dysfunkční politiku, jakou jste v této zemi kdy měli. Důvod? Dochází k masivní změně! Boj, drama a zdánlivě podivné chování mnoha reprezentují ti, kteří jsou unavení ze staré vlády, která je sama o sobě dysfunkční. Ta myšlenka je: „Cokoli by bylo lepší než to, co máme teď a co jsme měli v minulosti!“ To se děje, když vyšší vědomí dokáže vidět něco lepšího, zatímco začíná růst z nižšího vědomí, na kterém se podílelo.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „
Naslouchání hlasu Ducha – Rovnováha tmy a světla

20. 06. 2016
USTOUPIT STRANOU

Takto je to se všemi lidmi. Můj partner dnes a včera hovořil o tom, že nepoužívá logiku, ale synchronicitu, aby ho vedla životem. Inženýr a říká vám, abyste nepoužívali logiku! Je to ve skutečnosti kombinace procesů, že? Je to logika přežití založená na duchovním zdravém smyslu, a ta logika říká: „Duch zná celkový pohled, který ty neznáš.“ Proto pokud se naučíte důvěřovat Duchu, pak získáte celkový pohled, který byste sami nikdy neměli. Takže spíše než abyste šli pro to, co znáte, jděte si pro to, co neznáte, ale o čem cítíte, že je to dostupné. To je synchronicita. Je to proces povolání něčeho, co máte vy všichni, ale je těžké si to uvědomitopravdu těžké. Musíte ustoupit stranoumimo to, co je pro vás příjemné a pohodlné a co pro vás fungovalo celý váš život.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „
Domněnky


28. 06. 2016
JE TO FYZIKA

Pokud máte životy, o kterých cítíte, že jste byli součástí pokročilé civilizace, pak jste byli. To protože vaše vědomí bylo pokročilé, nikoli vaše technologie. (Řekněte si to znovu, pomalu.) S pomocí svého vědomí jste dokázali dělat věci, jaké nyní nedokážete, a bylo to pro vás snadné. Dokázali jste uzdravit své vlastní tělo svým vlastním vědomím. Někteří dokázali vytvořit skutečnou hmotu z ničeho. To vše díky pokročilému myšlení, nikoli mechanickým přístrojům. Dáváme vám princip, na který jste dosud zcela nepomysleli: „Vědomí je fyzika. Je to skutečné, měřitelné pole, které ovlivňuje fyzickou realitu.“ Rozbil se vám někdy počítač nebo žárovka, když jste byli naštvaní? Je to fyzika!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – PRÁCE A DOKONČENÍ

Máme pro vás ještě jeden příběh o Woovi. Wo není ani muž ani žena, jak už jsme řekli dříve. Wo je wo-man (wo-man znamená Wo – muž, ale woman je výraz pro ženu – pozn. překl.). Takže Wo může mít ve vaší představě jakékoli pohlaví, ale my mu budeme říkat „on“, protože i můj parnter je muž. Uvědomujete si, že ve vašich jazycích je všemu přiřazováno pohlaví, že? Angličtina, jayzyk, kterým hovoří můj partner, je jeden z těch, kde je pohlaví přiřazováno méně. Téměř u všech ostatních jazyků, kterými se na Zemi mluví, musí být jakýkoli objekt buď mužského, nebo ženského rodu. Na druhé straně závoje to tak není, drahé lidské bytosti. Na mé straně závoje není vůbec žádné pohlaví. Zvykněte si na to!

Toto je číslo pět a to je o Woovi, který požádal o status vzestupu. Seděl před Duchem a dal najevo, že chce status vzestupu. „Mám čistý záměr,“ řekl. „Mohu začít tento proces?“ A Bůh uviděl jeho čistotu a řekl: „ANO!“ Andělé byli vzrušení.

Pak Wo sám zkoumal, co dál. Postavil se a řekl: „Mám to! Nyní udělám to, že budu tvrdě pracovat na tom, abych vyšplhal na tuto horu vzestupu, protože vím, že cílem je energie vzestupu – a tak vyšplhám na tuto horu, abych se tam dostal. Vím, co dělat. Mám zde tyto kroky, udělám toto a tamto, protože tak to funguje. Jsem na své cestě k vzestupu.“

A tak Wo začal šplhat na horu a šplhal tři roky. Šel sem a šel tam; navštěvoval kurzy, četl knihy, postil se, modlil se, meditoval a udělal mnoho kroků, o kterých cítil, že ho vedou na vrchol. Několikrát uklouzl, natloukl si loket a zranil palec. [Kryon se usmívá.] Ale pokaždé se zvedl a začal znovu. „Dokážu to,“ mumlal si pro sebe Wo. „Vím, že se mohu dostat na vrchol, protože Duch řekl, že mohu dosáhnout vzestupu. Dostanu se na vrchol!“ A skutečně to dokázal.

Stál tam, na vrcholu hory, a nárokoval si svůj status vzestupu – byl nádherný. „Ach, cítím se tak klidný. Vím, že tohle je začátek lepšího života,“ řekl. „A vím, že se musím ještě hodně učit, ale toto je první krok a já pracoval tvrdě, abych ho dosáhl. Trvalo to roky!“

Wo si gratuloval. Pak se však podíval na zadní stranu hory a zalapal po dechu. Byl tam lyžařský vlek! Skutečný lyžařský vlek! A na něm byli lidé jako on. Všichni jeli na vrchol hory. Od úpatí po vrchol hory jim to trvalo tři minuty! I oni prožívali status vzestupu!
Wo plakal: „To není fér! To není fér.“
Vstoupil do meditace a řekl: „Drahý Duchu, to není fér. Proč to tak je? Strávil jsem všechen ten čas tvrdou prací, abych se dostal nahoru. Proč jsi mi neřekl o tom lyžařském vleku?“
A Duch odpověděl: „Wo, ty ses ale nikdy nezeptal, že ne? Vytvořil sis maximálně lidský předpoklad a ani jednou jsi nezkusil nic jiného. Cítil jsi, že jsi na to přišel, že na tom musíš pracovat, a tak jsi to udělal. Byla to tvá volba, udělat to stoupání tak těžké.

Akasha

Lidské bytosti, dovolte, abych vám pověděl, co je ten lyžařský vlek. Každý z vás nese ve své DNA hloubku životů s posvátnou zkušeností. Šamani, vy víte, kdo jste. Přemýšleli jste někdy o tom, kým jste byli v minulých životech a co jste vykonali? Povím vám to – ti, kteří strávili čas v místnosti jako je tato, byli tam a udělali to [to je výraz pro impozantní zkušenost s tvrdou prací na Zemi] – nesou ve svých Akášických záznamech veškeré mistrovství a šamanství a zažili vše, co budou kdy potřebovat pro to, aby mohli vstoupit do tohoto statusu vzestupu.

Chápete? Ta „práce“ je kumulativní a vy už jste většinu z ní vykonali během času, kdy jste na sobě vědomě duchovně pracovali. Nemusíte pracovat, nemusíte šplhat na tu horu a nebude to trvat roky. Jen jděte do Akáši a otevřete tu nádobu, která v sobě nese posvátnost vašich zkušeností na této planetě, vložte jí do sebe a vyjděte odsud jako šaman. Dokážete to, když budete chtít! Takže pro Woa říkáme, že kdyby se i jedinkrát podíval na Boží způsob dělání věcí, pak by nestrávil tři roky lezením na horu, na kterou lézt nemusel.

Kolik z vás má pocit, že na tom musíte pracovat? „Kryone, nejsem si jistý, jestli se mi líbí tvé poselství,“ říkáte. „Nemusíme pracovat kvůli některým z těchto věcí?“ Ne, to jsem neřekl. Říkám vám, že už jste to udělali! Chcete to dělat znovu? Chcete tím procházet znovu? Proč používáte lidskou logiku s duchovním atributem? Natáhněte se, vezměte si své božství a vložte ho do své vlastní zkušenosti… do té, která překonává téměř vše, o čem můžete snít. To znamená, aniž byste naletěli na lidskou představu, že abyste dosáhli duchovního pokroku, musíte alespoň trochu trpět. Zní vám to jako Boží logika nebo jako lidská představa? Někteří z vás se budou zítra cítit moudřejší, protože vyjádřili záměr pro své mistrovství.

“Kryone, co je to mistrovství?” Povím vám, co to je, lidské bytosti. To je, když kráčíte kolem a nebojíte se o život. Je to, když jste klidní tam, kde ostatní klidní nejsou. Situace, které by v jiných vytvořily drama, ho nevyvolají ve vás. Je to, když svět kolem vás je v chaosu a vy do něj vstoupíte a chaos necítíte. Místo toho, na určité úrovni, cítíte moudrost věků. Prostě víte, že vás to neovlivní a že vám to neublíží. Je to, když na vás někdo křičí a nadává vám a vaší první reakcí je, že budete uvažovat, jestli má pravdu. To je mistrovství. Lidskou první reakcí by byl boj. Mistrovou první reakcí je prověření své integrity. Požehnaná je lidská bytost, která o to dnes v noci požádala, protože začne vidět změnu ve svém životě a Země díky tomu bude lepším místem.

(Kryonova Kniha Jedenáct – Nadzvedání závoje; zatím v procesu překladu)

12 Stupňů Vzestupu

Všichni se vyvíjíme a absorbujeme Světlo svou vlastní rychlostí. Někteří vědomě pracují na těchto změnách a proto je jejich přeměna rychlejší, jiní si jí nejsou vědomi a absorbují toto světlo a změnu v přímém vztahu k planetárním změnám. Nicméně tento vývoj lze rozdělit do stupňů…

1)
– když tělu klesá hustota, většinou se to projeví mutačními symptomy chřipky, bolestí hlavy, průjmem, vyrážkou, bolestí svalů a kloubů. Většina chřipkových epidenií jsou ve své podstatě Světelnou epidenií! Chemické složení mozku se mění, mísí se funkce pravé a levé mozkové hemisféry a hypofýza s epifýzou začínají měnit svou velikost. Začíná se měnit struktura DNA a chemické složky se začínají měnit a přijímají další atomy vodíku a chemikálií potřebných pro buňky k příjmu nerozlišeného vyššího Světla a k jeho rozložení do použitelného Světelného kódování pro DNA.

2)
– éterická mapa (éter) je zaplavena světlem a uvolňuje karmické zážitky, jedinec se může cítit dezorientovaný stejně tak jako zažívat “vlny chřipky”. Mnozí se začínají ptát “Proč jsem tady?” Světlo v éterické mapě uvolňuje struktury 4-té dimenze a způsobuje rotace v geometriích emočních, mentálních a spirituálních těl. Změna je rychlá a mnozí se cítí unavení.

3)
fyzické smysly se stávají silnějšími. Vaše těla nejen že absorbují Světlo pro svou vlastní přeměnu, ale také se chovají jako převodník – dekodér vyšších světelných energií pro planetu jako pro celek. Proces nádechu je nyní nevratný, jako elastická guma která byla natažena na maximální kapacitu, pak uvolněna a vrátí se ke svému přirozenému stavu.

4)
zásadní změny probíhají v mozku, jeho chemii a elektromagnetických polích – symptomy jsou často bolesti hlavy, rozmazaná vize, ztráta sluchu a někdy bolest na hrudníku. Krystalové regulátory v éterickém těle* udržují dráhy světla v 5-té dimenzionální mapě od znovuspojování se do doby, než budete plně připraveni. Bolesti v hrudníku jsou následky expandujících energií srdce, které se otevírá na a do hlubších úrovních. Vidění a slyšení se přelaďují na jinou funkci.

Mentální tělo začíná přemýšlet zda je opravdu ve vedení a jedinci cítí silnou nevysvětlitelnou a nevyvratitelnou nutnost následovat bez váhání svého ducha. Jedinci mohou zažít záblesky telepatie, jasnovidění a brzy všichni začnou zažívat empatii. Toto je doba cítění, ocenění, přijetí a uznání emočního těla a učení se jej kontrolovat a pracovat s ním.

Chakra

5)
– mentální tělo se rozhodne vyladit se na ducha, mění se sny, které se mohou stát více lucidními, zažíváte pocity de-ja-vu. Myšlenkové procesy se stanou nelineárními. Uvědomujeme si podstatu myšlení a chování založenou na zvyku, deprogramujeme a reprogramujeme, abychom stvořili “Já”,kterým chceme býti, ne “Já”, kterým jsme byli díky působení rodičů, vrstevníků, společnosti, atd. Změny jsou konstantní a my vědomě začínáme vnímat srdcem více než odsuzovat na základě “ovlivněných reakcí”.

6)
přitahujeme si do svého života druhé k vzájemné podpoře a stimulaci růstu. Dotazujeme se co je opravdové. Náš mentální proces,to jak poznáváme druhé a sami sebe se rapidně mění. Přehodnocování může být nepohodlné, ale cítíme že to musí být uděláno – díváme se na své vztahy, práci, domácí prostředí, životní styl, je to čas propuštění a pokračování dále. Měníme přátele, vše vypadá že se hroutí, ale cítíme se lehčeji a nějak volněji. V tomto stupni je kvocient Světla v našem bytí 33% – cítíme, že se otevíráme, naše vnitřní smysly a jasnovidnost, jasnoslyšení atd. nám připadají přirozené a normální.

7)
srdeční čakra se více otevírá, stáváme se více “opravdovými” díky dalším emocím, potřebujeme být sami sebou! Uvolňujeme bloky a staré vzorce – je to doba velké emoční očisty a velké intezity, kdy se snažíme zbavit sami sebe emočního zatížení. Cítíme se více zharmonizování s každým okamžikem, velmi přítomní a prosyceni životem.

Často stará přátelství končí nebo se rychle mění když Bytosti sáhnou hluboko a oceňují své pocity – tam zkrátka není místo pro sebezapření na žádné úrovni. Začínáme ztrácet emoční napojení na druhé. Jak srdce pokračuje v otevírání svých energetických polí, bolesti v hrudníku (angína) se objevují častěji.

V tomto období se uvolňuje strach tím, jak se slaďují energetická pole všech těl skrze srdce. Když se zharmonizují, strach odpadá. Tlak na čele nebo v hlavě je důsledkem otevírání hypofýzy a epifýzy jak absorbují více a více světla. Když jsou tyto žlázy plně otevřeny, aktivovány a funkční na nejvyšší úrovni, stárnutí a smrt mizí. Když je epifýza plně otevřená, zažíváme multidimezionalitu, avšak jak opouštíme dualitu, vypadá to, jako by narůstala.

V některé dny se cítíme v napojení a radostní, jindy ve strachu a chyceni v záležitostech přežití. Mnozí si přejí vzestoupit a opustit planetu v momentech, kdy ucítíme reálnou možnost vzestupu skrze prohlubování našeho spojení s duchem. Jak se učíme následovat svoji radost, můžeme potom chtít “zachránit planetu” a nechat každého vydat se směrem své radosti.

Vše je stupněmi progrese a odrazem změny našeho vnímání. Co se týče stravování, jíte méně, lehčeji, živé jídlo – mnozí v tomto stadiu přestanou jíst maso, cukr a pít alkohol, protože “cítí” účinky těchto substancí na vibrační pole těla.

8)
opouštíme model “spasení a zachránění”. Epifýza a hypofýza mění svůj tvar. Pokud bolesti hlavy přetrvávají, požádejte Bytosti, které s vámi pracují, aby to jednoduše utlumily nebo je požádejte o uvolnění endorfinů – mozkových přirozených opiátů. Mozek se aktivuje – zejména cerebrum, “spící obr”. Lebeční rozšíření je běžné, trojstranná “semínka krystalů” na čele a záznamové krystaly v pravé části mozku jsou aktivovány zároveň s 8-mou, 9-tou a 10-tou čakrou. Začínáme být vtaženi do jazyka Světla.

Epifýza a hypofýza jsou plně otevřeny, pracují společně a vytváří “Archu Úmluvy” – duhové světlo, které překlenuje vrchol hlavy do třetího oka, které je dekódujícím mechanismem vyššího dimenzionálního jazyka. Může být pro vás obtížné nalézt slova, abyste se vyjádřili, když už přemýšlíte v geometriích a tónech. Začínáte si být mnohem více vědomí rozsáhlosti a multidimenzionality vlastní přirozenosti, že můžete být čímkoli chcete být, přestáváte fungovat z povinnosti a vztahy začínají být transpersonální.

Sdílíte slova ze srdce a duše a druzí se mohou cítit dezorientovaní, když s vámi jednají, protože již nemají “háčky”, které by je s vámi spojovali. Fungujete z hluboké hladiny vyrovnanosti se zvýšenou citlivostí a uvědoměním, přitom se cítíte uzemněni a transformováni. V tomto stupni je možná výživa čistě ze Světla a prany, být zdravě živen etericky bez přijímání výživy z atmosférických sfér.

9)
dekódování geometrií a tónování je jednodušší, duch používá řeč světla, která povznáší mapu šesté dimenze do nového vzoru pro Světelné tělo páté dimenze. Vaše tělo může měnit tvar tím, jak se energetická pole posunují. Cítíte se propojeni se všemi Bytostmi kolem a jste méně ve spojení s názory druhých. Uvolňujete touhu po a energii k udržení “hry na oddělenost a omezení” a cítíte se opravdově svobodní. Devátý stupeň se stará o sestup Světelného těla do fyzické formy. Stejně jako ve třetím a šestém, tento stupeň přináší silné přehodnocení před tím, než začneme finálně oddávat svému Duchu a opravdově se staneme Božským nástrojem. Zde Duch určuje náš plat, práci, další bytosti v našem životě, zkrátka vše.

Toto je rozplynutí ega-sebe a přestože zažíváme extázi, může to být velmi bolestivé. Udělat takový skok může být zastrašující, přestože jsme se vyvíjeli eony věků k dosažení tohoto bodu. Můžeme se pohybovat dopředu a nazad, vstupovat do starých pohodlných zón, než totálně necháme vše odejít – zde není možnost otočit se a vrátit se zpět. Vše musí být propuštěno. Devátý stupeň je oddání se a pak zažití extáze, propuštění “Já” – uvědomujeme si, že zatímco svobodná volba je opravdová, je to také iluze a existuje pouze proto, aby nás vedla a zplnomocnila nás být s Duchem Jedním. Strachy o přežití odchází – zaměřujeme se na Nyní a v tento moment. Přestože strachy mohou znovu vystoupit, vypadají nereálně a jsou velmi snadno odložitelné.

Odpojujeme se od reality souhlasu a naše volby a realita vypadá nereálná druhým. Od sedmého, osmého a devátého stupně z vás viditelně vyzařuje vnitřní světlo a cítíte se silně uzemněni, napojeni, ve svém středu, naplněni záměrem a toužíte jen sloužit. Na chvíli můžete sklouznout mezi osmý a devátý stupeň, z pocitu celistvého v jednom momentě opět do “omezeného lidského bytí”. Toto se ustálí na konci devátého stupně. Potom se následně cítíte napojeni a fungujete z vaší Kristovské úrovně a váš záměr motivace je vždy tím nejvyšším, přestože druzí, v závislosti na jejich vlastních spouštěčích a závislostech, se ne vždy rozhodnou to vidět.

Poslední tři stupně spojují všechny energetická pole, všechny čakry jsou sjednoceny a vy se stáváte totálně propojeni s vaším JÁ JSEM.

vzost

10)
se Zdrojovým vědomím jste jedním a víte, že vše je možné. DNA již není dvou vláknová,ale 12-ti vláknová, teleportace, manifestace atd. jsou okamžité. Merkaba (další jméno pro naše Světelné tělo) je vytvořena a dovoluje nám projít prostorem, časem a dimezemi ve vaší realitě. Má vlastní vědomí, které řídíte tím svým.

11)
– všechny stupně Světelného těla byly zkonstruovány, aktivovány a jsou propojeny s vaším fyzickým tělem prostřednictvím “točivých bodů”. Tato světelná síť leží podél fyzických akupunkturních meridiánů a jsou liniemi světla protínajícími se v nádherné geometrie – nový 5-ti dimenzionální oběhový systém Světla. Bylo dosaženo buněčné regenerace. Čas již není lineární ale souběžný – minulost, přítomnost a budoucnost spoluexistují v paralelách. Není zde separace a vy budete plně manifestovat vaše vize Ráje na Zemi a vyjadřovat extázi Ducha. V tomto “rámci” vědomého uvědomění mnozí nyní vstoupí a vytvoří nové, na Světle založené typy technologií, nové žití v komunitách, nový systém vlády a potravinové a zdrojové distribuční systémy.

12)
– pokračování Tvoření a implementace Nových Světových systémů – se propojuje s dalšími 12-ti stupni zasvěcenců, kteří vnesou do této existence nové vlády, nové finanční a vzdělávací systémy, lepší systém potravin a rozdělování zdrojů etc. jak se bude vše předefinovávat v konečných stupních vzestupu Země tak, aby všichni mohli žít v radosti, rovnosti a harmonii. Do této doby planeta a její obyvatelé budou “přetkáni” do Světla, aby zářily ve své plné nádheře, jak se budou konečné fáze Božského Plánu rozvíjet. Planeta vchází do Světla, vystupuje z této dimenze a přechází do multi-hvězdného systému, kde je každý světelným tělem a následuje Ducha v totálním Mistrovství.

Výtažek z knihy “The Art of Resonance” napsané Jasmuheen

* od jistého momentu na své cestě vnímám na energetických rovinách ve svém éterickém těle krystaly,které pomáhají harmonizovat a vyrovnávat energetické změny v mých tělech /Pozn. překladatele/

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Zdroj: Keeper of the Platinum Ray

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a  překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Dušou maľovaný obraz človeka

Ahojte, máme trošku viac tepla, ako sme zvyknutí :). Slnko pripekajúcim tokom kódov /informácií/ pôsobí na bunečné vnútro, na DNA rebríček, po ktorom stúpame do neba. Aby bolo opäť na Zemi citom viditeľné.
Od včerajšieho /zčasti predvčerajšieho/ dňa k nám prúdi tak intenzívna hojnosť informácií Zdroja, že by som v pohode mohla zostať sedieť pri počítači a len písať a písať. Ale o tom to už nie je. Čas priebežne sa navyšujúcich vibrácií, čiže čas nepreberného množstva informácií, ktoré bolo potrebné individuálnym spôsobom vstrebať – je za nami. Sme anjeli, sme bytosti svetla s telami z mäsa a kostí, ktoré v zmysle transformácie /vzostupu Zeme/ nesieme so sebou do času vzdialeného a pritom tak blízkeho – do času opäť sa prezentujúcej myšlienky prvotného svetla Zdroja. Jednoducho povedané – meníme sa na bytosti svetla, meníme sa na anjela.

Cesta do neba /transmutujúce, modelujúce, reštaurujúce paprsky svetla/ je návratom k duchovným hodnotám. K podstate človeka. Je to trochu iný model spôsobu života, myslenia, ako ten, na ktorý sme boli dlho zvyknutí a ktorý sme mali takpovediac zautomatizovane funkčný. Je to kódex, ktorého hodnoty sú nemenné, nikým a ničím neovplyvniteľné. Rebríčky do neba majú priečky vyskladané z myšlienok /tóny zvukov, vibrácie farieb, vzorce a týmto vzorcom zodpovedajúce vzory/. A každý z nás na niektorej priečke stojí. Rezonuje s konkrétnou myšlienkou – s myslením rovnakej skupiny /sféry/ ľudí. Jednoducho sa nachádza na určitom mieste svojho evolučného vývoja. Mýlime sa, keď si myslíme, že sa jedná o oddeľovanie sa ľudí. Je to len optický klam, kedy ľudia stojaci na vyšších priečkach rebríčka /nový spôsob myslenia/ sú podvedome odsledovávaní nižšími myšlienkovými sférami ľudí. To znamená spôsob, akým svoje myslenie prezentujú /prejavujú sa/. I to je vzájomnosť, kedy jeden druhému a všetci všetkým pomáhame. Sme kolektívne vedomie, ktoré týmto spôsobom neguje nevedomie /nevedomosť/.

Nepredstaviteľne vysoké /jemné, energeticky….frekvenčne modelujúce/ vibrácie sú anjelskou paletou sily i esencie svetla. Jeho zvukových vĺn /vlnenia/. Kvantový mechanizmus lásky, ktorého potenciál je v nás. To je dedičstvo predkov. Genetická výbava, s ktorou sme sa narodili. Individuálnym napájaním sa na tieto vlny sa rôznou intenzitou prejavuje vlnenie v našom živote. Mladneme, máme viac energie, máme čoraz menšiu potrebu spánku, čoraz viac lásky cítime, čoraz viac sa duchovne /emócia, vcítenie sa/ prejavujeme.

fewa

Keby som mala veľmi, veľmi jednoducho a stručne porozprávať príbeh človeka – nebola by to nekonečne dlhá cesta transformácie :) , kedy jeden druhého mlátime obuškami nevedomosti /nevedomia/ po hlave. Bol by to krátky príbeh o ľudskom uvedomení si – o čom to celé je. Že všetky odpovede, ktoré hľadáme, sa nachádzajú tam, kam človek zmyslove nedovidí. Že nebo, ktoré je plné anjelskych svetiel, hviezdnych bytostí uvidíme vo chvíli, kedy si spomenieme na svoj Zdroj svetla a začneme s ním opäť komunikovať. A to sa deje u ľudí, ktorí sa nachádzajú na vyšších priečkach rebríčka. U ľudí, ktorých cesta životom bola zväčša viac – menej tŕnistá. A napriek všetkému, čím prechádzali, neustále vkladali svoje nohy do stôp Krista. Pevní vo svojej viere, ktorá sa šírila ako kvetinová esencia.

Aby som nezabudla, viete, o čom je príbeh, ktorý som spomenula? Je o Bohu a jeho deťoch…..dievčatkách a chlapčekoch….v ľudskom tele. O človeku, ktorého fyzická dospelosť, spôsob, akým vo svete hmoty žije, “donútil” byť tvrdohlavo nedôverčivým voči skutočným potrebám, ktorých základom je nami prejavený cit. Voči sebe, voči druhému človeku, voči Zemi. Cit, vcítenie sa, empatia…..emócia vyvierajúca z prameňa múdrosti bezpodmienečnej lásky. V jeho kryštalicky čistých vodách je i radosť, úsmev, smiech, ktorý bol nekonečne dlho negovaný materiálnymi vzorcami myslenia a správania. Cit, ktorému velí, prikazuje ego. V tom prameni je všetko, na čo sme zabudli a stali sa z nás postupne malé deti. Nedôverčivosťou pohltení pravidlami hmoty. Deti, ku ktorým prišiel Boh a so svätou trpezlivosťou im vysvetľoval jednotlivé lekcie učiva, na ktoré dávno v nízkych vibráciach matérie zabudli. Detičky dupali nožičkami, mlátili okolo seba ručičkami, nadávali, vrieskali, plakali…jednoducho typicky detsky reagovali. Tvrdohlavo stojac na jednom mieste ako somárik :) . Až neskôr /škola života, nadobudnuté skúsenosti/ sa ukľudnili, pozerajúc mu do jeho božských očí a – pohli sa z miesta. Dvihajúc ruku ku “starcovi”. Započúvajúc sa do zvukov jeho slov, plných pochopenia všetkého, čo dieťa cíti, čoho sa bojí. A múdry starec zobral ich ruku do svojich dlaní a povedal /vibrácie éterického svetla/. Poď, ukážem Ti niečo, na čo si nepamätáš. Nebo a anjelov. Aby si na vlastné oči precítilo, čo je láska.

To je nebo, ktoré sa nami na Zemi zviditeľňuje /komunikácia s vyšším Ja, so sebou samým, s fyzicky neviditeľnými realitami/. To je myšlienka, myslenie, ktoré sa vracia na subatomárnu obežnú dráhu Zeme. Myšlienka, ktorá je spomienkou na časy svetla. To je dušou maľovaný obraz človeka…

Féwa – Ilona (18. 7. 2015)

fewa1

Prebiehajúce zmeny – odkaz od Féwy

Milí priatelia, napriek tomu, že prebiehajúce zmeny sú ku všeobecnému prospechu ľudí – napriek dostatočnému kvantu informácií, ktoré zdieľame /i keď len na sociálnej sieti a nie mediálne/, buďme počas týchto dní na seba opatrní nielen teoreticky, ale i prakticky. To znamená majme sa radi. Rešpektujme telo fyzické, ale i duševné. Jedná sa o zmeny fyzična na molekulárnej /bunečnej/ úrovni, to znamená, že sa jedná aj o zmeny DNA. Obligátne upozornenia typu: potrebný dostatok tekutín a ľahká strava, snáď ani netreba pripomínať.

Mení sa pulz Zeme /pulzácia/. Akákoľvek činnosť je teraz niekoľkonásobne viac náročnejšia na srdce, na mozog, na krvný obeh, ktorý je miestami pomalší a miestami rýchlejší. To znamená nepravidelne rýchly tok. Naviac je táto nepravidelnosť nefyzickým zrakom viditeľná i medzi severným a južným pólom /to isté platí pre nás – hlava je severný pól, chodidlá predstavujú južný pól/. Pre lepšie pochopenie /veľmi jednoducho povedané/ – podobná situácia, ako keď šplháme do poriadne prudkého kopca.

fewa

Ako bolo uvedené v dnešnom kóde – máme možnosť požiadať Zem o energiu. Tak ako žiadame o pomoc anjelov. A poprosím Vás vo Vašom vlastnom záujme, aby ste nad touto informáciou nemávali rukou. Okrem vymenovaných skutočností prebieha ako “bonus” :) zmena biochemických procesov tela. Prispôsobovaním sa iným podmienkam svetelných vibrácií /inej vrstve, inému plateau vedomia/.

Jednoducho sa mení chémia, ale rovnako sa mení i fyzikálno. A zmena fyzikálna sa týka i myslenia. V rámci transformácie a zmien fyzického tela pôsobením duchovného náboja /to sú narastajúce vibrácie diamantového svetla smerom zo stredu/ je logické, že pre ľudí, ktorých myslenie predstavuje linearitu 3D /materiálne vzorce/ je tento proces viac – menej náročný. Dôvod: iné vlny, vlnenie /mozog/…..

Féwa – Ilona (3. 7. 2015)

fewa1

Kryon – “Vnímání Boha”

Tento živý channeling byl přijat v Oberndorfu, Rakousko, 14. října 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby!
Přicházíme k vám po mnoho let. Od začátku nové energie na planetě, kterou jste nazvali energií 11:11, k vám přicházíme, abychom vám předávali poselství. Jsou to poselství, která jste na planetě dříve slyšeli. Jsou o radosti a sebeposílení. Pro některé z vás tato energie není vůbec nová. Je to něco, co někteří z vás očekávají od narození!

Sedím před shromážděním lidských bytostí, které znám jmény. Jména, která “vidím,” jsou ve světle v Akášickém záznamu. Nádherná, interdimenzionální jména, která zpíváme ve světle, když vás vidíme. Kolik z vás tomu skutečně dokáže uvěřit? Nezáleží na tom, kvůli čemu jste sem přišli, dovolte mi zeptat se každého z vás: dokážeš se na okamžik podívat dovnitř? Mohla by být pravda, že když je na dosah ruky smrt, je po všem? Upřímně věříte, že je to vše, co zde je? Nemáte tu malou jiskřičku intuice, která říká: “Ne, to není konec ani v nejmenším.” No, závoj je silný a dualita hraje svou roli, takže si nejste jistí, že? Ale dokážete to cítit? Je zde něco víc? Říká se tomu závoj. Brání vám uvěřit zbytku příběhu. Ale vy všichni na velmi intuitivní úrovni znáte pravdu.

Většina Země vyznává nějaký druh náboženství, které věří v posmrtný život. Téměř všechna náboženství na planetě, dokonce i mytologie, prohlašují, že po smrti někam odcházíte. Vidíte, je to intuitivní. Co nazýváte lidským životem, není to, co si myslíte. A pokud s tím souhlasíte, pak se musíte ptát: “Dobrá, tak kam půjdu?” Co třeba domů? Země není místo, kam skutečně patříte. Já jsem Kryon. Sedím na místě, odkud vás vidím. Ukazuji mému partnerovi obrazy, které nikdy dřív neviděl. Sedím na místě, odkud mohu vidět vaši nádheru a velkolepost. Právě teď nejste doma. Jste zde, na Zemi. Ale vždycky se vracíte zpět, víte? Kdybych mohl právě teď zpívat vaše jméno, buňky ve vašem těle by vibrovaly vzpomínáním. Ale závoj je silný.

Po všechny ty roky jsme vás učili, že každý člověk je božský, že uvnitř vás je systém božství. Na rozdíl od toho, co většina z vás cítí, jste vskutku božští. To není intuitivní a je těžké tomu uvěřit. A to je předmětem tohoto poselství. Co uděláte proto, abyste tomu uvěřili?

Také vám říkám, že máte kontrolu nad svou nynější buněčnou strukturou. Léčení, strach, obavy a frustrace mohou být ovládnutyzcela ovládnuty. Ale to není intuitivní, že? Není to hodnověrné, že? Spousta z vás zde má pocit, že jsou sekýrováni těmito energiemi, které jsem právě zmínil. Já vím, kdo je zde! Vím, čím si procházíte. Ve skupině o této velikosti je vás tolik! Někteří z vás jsou ve skutečnosti zarmoucení, zatímco sedí na svých místech.

Ach, tohle je nádherný čas. Říkáte: “Přišel jsem na dovolenou svého života. Můžu tady sedět a na chvíli si odpočinout. Mohu si nechat Duchem omýt nohy a mohu cítit energii a na chvíli odpočívat. Ale pak, až to skončí, musím vyjít dveřmi a tíha se vrátí. Musím se vrátit do té samé situace, se kterou bojuji každý den.” Řeknu vám, drazí, toto setkání by nemělo být únikem. Toto setkání by mělo být řešením. Měli byste být zde, abyste slavili! Oslavujte své božství a oslavujte, že máte moc nad věcmi, o kterých si myslíte, že vás právě teď vězní.

Někteří z vás odejdou jiní, než sem přišli. Vím to. Ale je těžké učit tento předpoklad. Podíváte se do zrcadla a vidíte jen lidskou bytost, že? Zdá se být urážející, že pokaždé, když se podíváte do zrcadla, vaše tvář právě o trochu zestárla. Tak to chodí, myslíte si. Jak by se vám líbilo to změnit? Co třeba systém, kde se podíváte do zrcadla a řeknete: “No, víš, nezdá se, že jsem zestárl.” Co třeba to? “Kryone, můžeme to udělat?” Ano, vždy jste měli moc to udělat. Jogíni z dřívějška vám ukázali, jak se to dělá. Mysleli jste si, že byli z jiné planety? Nebo pro vás byli jen příliš výjimeční, abyste si mysleli, že to dokážete? Byli tak moc vzdálení od toho, kdo jste, že si myslíte, že to není pro vás? Co vás brání v pochopení, že je to možné? Řeknu vám to: protože to není intuitivní a vaše domnělá realita vás naučila, že to nemůžete udělat.

Jak mám věřit?

Dualita na vás leží takovým způsobem, že se budete muset pokusit odstranit tu falešnou přikrývku pravdy, abyste našli, co tam skutečně je. To je předpoklad. Je těžké tomu uvěřit, že? “Kryone, co mohu dělat,” můžete se ptát “abych zvětšil svou víru? Ukaž mi, jak se toho mohu chytit – vlastně mám problém věřit. Zní to tak dobře, chci to! Ale nemohu tomu uvěřit.” Takže těm, kteří toto říkají, dám během této hodiny odpověď.

První částí této odpovědi je, že se musíte dostat ven z krabice, která chce Boha škatulkovat. Dokonce ani nevíte, že to děláte, ale krabice, ve které jste, je omezená čtyřmi dimenzemi, jak řekl můj partner. Většina z vás si dokonce myslí, že to jsou tři dimenze! A ačkoliv to jako omezující nevidíte, krabice, ve které jste, omezující opravdu je. Ach, intelektuálové mezi vámi s tím nesouhlasí. Nesouhlasí s Kryonem. Říkají: “Jsme inteligentní rasa. My, lidské bytosti, jsme jediní na planetě, kdo dokáže přemýšlet o vlastní existenci. Dokážeme kontrolovat své plození. Můžeme přemýšlet o své realitě.Je pravda, že to všechno dokážete, ale pouze v rámci 3D krabice, do které jste sami sebe umístili. Jste schopni přemýšlet pouze v krabici. Nemůžete se dostat přes strop, že? Myslíte si, že je krabice otevřená dokořán a že můžete přemýšlet o čemkoliv. Ale ne tak docela. Když přemýšlíte, narazíte do stropu reality, který dokonce ani nepoznáte. Brání vám to uvidět, kdo skutečně jste, a klást otázky, které byste měli klást. Brání vám to ve víře, a to je vhodné. Říká se tomu dualita.

Šťastný, že je zde…

Nyní vám dám příklady, které vám mohou připadat legrační. Pro někoho to může být urážející, obzvláště pro ty intelektuály, kteří pochybují o tom, co říkám. Ale chtěl bych mluvit o vašem psovi.

Ne všichni máte psa, ale můžete předstírat. Jestli jednoho máte, pak skutečně vlastníte psa. Jste jeho pánem. Pro psa jste opravdový Bůh, že? Uvažovali jste o tom někdy? Jak si vás pes představuje? Když nastane zima, vezmete psa dovnitř, kde je příjemně a teplo – co byste řekli, že si o tom pes myslí? Pes ví, že je venku opravdu chladno, a vy jste ho nějak oteplili. Zajímá ho to? Říká jeho mozek: “Jak jen to pán udělal? Venku je opravdu nepříjemně, a přesto je tady skutečně útulně. Jak to dokázal?” Pes o tom nepřemýšlí, že? Vidíte, pes je zkrátka šťastný, že je zde.

Cokoliv děláte, pes je prostě šťastný, že je zde. Můžete psa naložit do auta a jet mnoho kilometrů. Pes se dostane ven na úplně jiném místě, než kde nastoupil. A mysleli byste si, že se inteligentní tvor bude divit: “Jak to provedl? Jak se můžu dostat do této věci, která se pohybuje, a pak z ní vystoupit, a být tak daleko od místa, kde jsem nastoupil?” To pes nikdy nedělá. Pes je jen šťastný, že je zde. Každý den přinesete jídlo z tajemného místa v domě a položíte ho před psa. Neustálý dostatek báječného jídla je vždy dostupný. Někdy dostává hostiny a dezerty – po celý svůj život, navždy! Čekali byste, že se na vás jednoho dne zvíře podívá s otázkou v očích: “Jak to děláš?” Ale nikdy to neudělá, že? Vidíte, je to mimo jeho schopnosti. Je jen šťastný, že je zde.

Nyní se chystáte říct, “Dobrá, Kryone, to je pes, to není lidská bytost. Neodvažuj se ty dva porovnávat.” Je mi líto! Chtěl bych vám něco říct. Jste jako ten pes! Taková spousta z vás je jen šťastná, že je zde! Před vámi jsou úžasné věci a vy se na ně nikdy ani nezeptáte. Bůh pracuje důmyslným způsobem a vy se na to nikdy ani nezeptáte. Na vašem vnímání všech věcí je skutečná poklička, ale vy ani neuvažujete o tom, že by tam byla.

Andělská energie: zázrak nebo jiný druh “normálu”?

Víte, jsou zde andělé – skuteční andělé. Četli jste o nich v Bibli. Hovoří se o nich mnohokrát. Na chvilku se zamyslete. Anděl se někdy objeví před lidskou bytostí nebo skupinou lidských bytostí. Je to interdimenzionální energie a tak přijde často skrze zeď nebo podlahu – velká interdimenzionální koule hrající barvami, která má osm metrů v průměru. Přesně osm metrů. V ní se bude zdánlivě vznášet, protože gravitace je 3D.

Zatím je tato zkušenost tak silná, že jakákoliv lidská bytost v místnosti má problém se nadechnout. Způsobí to, že lidské bytosti padnou na kolena s hlavami na zemi. Je to část Boha, která přišla do místnosti jako anděl. Když se to stane, lidé křičí strachem! Je to úplně a naprosto mimo dosah běžné reality, a tak se toho lidé okamžitě bojí. A podle Bible andělé vždy přinášeli poselství: “Nebojte se. Nebojte se.” Pak anděl doručí poselství a odejde.

Co pak lidé dělají? Vstanou ze země, poškrábou se na hlavě, a řeknou: “Jak to provedl?” Ne. Řeknu vám proč. Protože vidíte Boha jako jiný druh bytosti – nedotknutelnou, schopnu dělat cokoliv. Vaše mytologie vás učí všechno o Bohu, že? Je od vás velmi odlišný – je to něco, co musí být uctíváno, že? V některých částech Země je to Bůh vládce – ten, který vás potrestá, jestliže nebudete dobří. To je mytologie, kterou lidský druh přijal.

Kryon je anděl. Mé energie prochází mnoha lidskými bytostmi, ale ne způsobem, o kterém jsem právě hovořil. Místo toho je v poselství určeném přímo pro vás v tomto novém čase. Můžete říct, jestli jsem to skutečně já, protože poselství mají totéž jádro lásky. Tato nová energie na Zemi téměř vyžaduje, abyste začali klást otázky: “Jak to udělal?” A Kryon je zde, aby pomáhal odpovídat. Největší odpovědí je, že máte vestavěného pomocníka ve formě DNA, jestliže se rozhodnete pro aktivaci DNA.

Řeknu vám něco zajímavého. Zaregistroval někdo, že vesmír v sobě zahrnuje systém stvoření? Vědci ho dokonce nazývají “inteligentní design”. Vědci, ne spiritualisti, pronášejí tato slova: “Stvoření, jak ho vidíme, se nemohlo přihodit náhodou. Všude ve vesmíru, kam se podíváme, je inteligentní plán. Je to přesný opak náhody.” Pak jednoduše proplouváte svými životy, jako by se nic nestalo. Slyšeli jste je? Proč nevypukne žádné povstání, které hledí k obloze, a všeho se dožaduje: “Och, jak to udělali?” Ne. Jste jen šťastní, že jste zde. [Kryon se usmívá.]

Říkáte, že to s vámi nemá nic společného? Má to s vámi společné všechno! Podívejte se dnes večer na hvězdy, až půjdete ven, a sledujte, jak na vás mrkají. Všechny vědí, kdo jste. Systém je pro vás. Systém JSTE vy. Máme zde takový důmyslný, spolehlivě pozorovatelný aspekt toho, jak byl vesmír stvořený, a dokonce i vaši vědci se na něj dívají a prohlašují, že je to inteligentní design. Vy nic z toho netvrdíte, že? Říkáte, že to musí být Bůh… musí to být Bůh.

Dám vám něco dalšího, co je přímo před vámi. Říkali jsme vám to dříve, ale stojí to za další pohled: rozhlížíte se po Zemi a vidíte všechna ta nádherná zvířata. Vidíte savce, kteří jsou hodně jako vy, a v průběhu let sledujete výsledky jejich vývoje. Všimli jste si někdy té rozmanitosti? Dokonce i u těch, kteří vypadají lidsky, jako jsou opice a lidoopi? Šli jste někdy do ZOO a všimli si, jaká spousta opic tam je? Všimli jste si někdy přirozeného výběru planety a toho, jak funguje? Jsou zde tucty a tucty druhů opic – ty s ocasem, bez ocasu, ty s jinými druhy a barvami chlupů, velikostmi. Jsou klasifikovány jako z nového a starého světa, a z různých míst na Zemi. To je způsob, jakým příroda pracuje. Vytváří tucty rozdílů.

Nyní se podívejte na lidstvo. Je zde pouze jeden druh! Kolik z vás se spojilo do větší skupiny a požadovalo po vědě, aby řekla, oč tu běží? “To není správně! Proti všem předpokladům je zde pouze jeden druh člověka.” Může to pro vás být znamení, abyste se podívali na něco většího? Co to znamená? Ale ne, není zde žádný dotaz, že? Místo toho, jste jen šťastní, že jste zde.

Jeden druh člověka. Přemýšleli jste někdy nad tím? Ach, jsou zde různé barvy. Ale je zde pouze jeden druh člověka. Fakta jsou neintuitivní vůči všemu, co kolem sebe vidíte. Téměř sedm miliard silných jedinců na vrcholu evolučního žebříčku, nejprogresivnějších, schopných hloubat nad svou existencí, přesto neschopných vidět sebe sama jako jedinečnou součást Boha. Ano, drazí, je zde strop nad vašimi myšlenkovými pochody, kterému říkáme “závoj.

Závoj leží těžce na každém z vás. A vy ani nekladete otázky, které byste měli klást. Pane Intelektuále, myslíš si, že máš rozšířené vědomí, že? Přemýšlels o těchto věcech vůbec někdy? A co ostatní kolem tebe? Není to intuitivní, víš? Je zde také známý duchovní systém, který tě drží v této krabici. A to, drahé lidské bytosti, je to, co se v této energii mění. Jste velmi odolní vůči změně, víte? Jste dokonce odolní vůči změně podložené vědeckým důkazem! Často jste jen šťastní, že to můžete nechat být.

Dovolte mi předat vám podobenství, abych vám ukázal, jak odolná dokáže lidská bytost být vůči odlišným, děsivým a strašným věcem. Dovolte mi vzít vás zpět k Egejskému moři. Je zde námořník jménem Wo. Wo je Kryonův alegorický příklad – Wo-man – ani muž, ani žena. (man je anglicky muž, woman je žena, Wo-man je tedy obojím – pozn. překl.) Často ho/ji používáme jako příklad. Tentokrát je Wo mužský námořník, a byl námořníkem po celý svůj život. Velmi dobře zná oceán, ale nyní přichází oceánská bouře, poryvy větru. Padla mlha a Wo neví, kde je. Je noc a nemůže navigovat, pokud nevidí na hvězdy. Obává se o svůj život, ale dělal to už mnohokrát. Je to v roce 1500 a k dispozici nejsou žádné moderní vynálezy – pouze odvaha.

Z ničeho nic se na jeho lodi objeví postava a promluví: “Wo, jsme zde, abychom pomohli.

Wo nerozumí. Kdo by to mohl být? Je to někdo, kdo zde ještě před chvílí nebyl, tak to musí být ne-člověk. Wo musí ihned zvážit, jestli je to dobrá nebo špatná věc. Věděli jste, že to děláte také? V tomto roce – 2006. Jestliže se v tomto pokoji právě teď zjeví duch, pak se ho budete nejdříve bát a pak budete zvědaví – jako za starých časů. Věděli jste to? Pokud by sem ve vší své slávě přišla část Boha, pak byste se jí nejprve báli. To ale vůbec není fér, můžete říct, ale to s vámi udělala dualita.

Wo tedy ve vší vhodné dualitě usuzuje, že to nemusí být dobrá věc. Mohl by to být ďábel, víte? “Nepřibližuj se. Co chceš?” říká Wo.

Wo, viděli jsme tě zde, a máš problémy, máme pro tebe nějaké dary. Tady je zařízení z budoucnosti. Jmenuje se radar. Můžeš ho použít. Tady, podívej se na tu obrazovku a uvidíš, kde je pevnina. Můžeš navigovat tím směrem,” odpovědělo zjevení.

Wo se na to podíval a řekl: “To je nástroj ďábla. Nic podobného nemůže existovat. Nikdy to nebude existovat. Je to pouze tvoje zlá magie. Co skutečně chceš?

A muž odpověděl: “Jsem zde, abych ti pomohl, Wo! Tady je něco jiného. Říká se tomu GPS. Budeš vědět přesně, kde se v oceánu nacházíš, právě teď. Podívej se na tuto obrazovku. Poskytuje informace, které tě navedou do bezpečí.

Wo je polekaný a vykazuje muže ze své lodi. Rozhoduje se pokračovat sám. “Podstoupím riziko s tím, co znám, a na co jsem zvyklý,” říká Wo. A činí tak.

Právě jsem ti ukázal obrázek toho, kdo jsi, moderní člověče. Je to také příklad duality na její nejefektivnější úrovni. Věci, které byly Woovi nabídnuty, nebyly dokonce ani dary od Boha. Jednalo se pouze o běžnou technologii z vaší doby, přesto z toho byl Wo vystrašený. Kolikrát jste kráčeli po cestě a volali na Boha, že potřebujete pomoc? Pak, když odpovědi přicházely v divných balících, nejdříve jste se báli. Říkáte: “Ne, to nemohu udělat. Obávám se toho.” Všichni to děláte, a můj partner to udělal před dvěma dny, a to je channeler! První lidskou reakcí je strach. Nedokážete vidět dary, jestliže nemáte pocit, že to můžete “vyřešit” ve 3D. A vůbec nepoznáte božskost.

Je na čase, abyste pochopili, že jste spojeni s Bohem. Mám nějaké dobré zprávy, a za okamžik vám je předám. Mnozí říkají: “Kryone, jak můžu věřit? Jak můžu mít lepší víru v tyto věci? Říkáš, že dualita je do mě zabudovaná, aby mi bránila ve víře, tak jak se přes to dostanu?” Člověk to chce vyřešit dříve, než tomu uvěří. To je to, k čemu jsou vaše církve3D mosty víry. Píší pro vás veškerá pravidla, takže tomu „rozumíte“ a cítíte se ohledně toho dobře. Slouží svému účelu, ale jenom pro vás otevírají dveře tak, abyste se ohledně toho všeho cítili pohodlně.

Chci vám položit otázku. Když opustíte tuto místnost, mnozí z vás nasednou do auta a někam odjedou. Kolik z vás si opatří manuál k převodovce a celý si ho přečte, než nasedne do auta? A co celý motor? Nemáte v úmyslu nasednout do té věci, aniž byste pochopili, jak funguje? A odpověď je, ano, máte! Děláte to pořád. Vidíte, to protože je to běžné a věříte tomu. Chcete věřit? Je na čase, abyste věřili něčemu, co pro vás hodláme identifikovat a čemu se říká Kosmická Inteligence. To je manuál k vaší víře. Chceš to, drahý? Kosmická Inteligence.

Podám vám to velmi jednoduchým způsobem. Chcete o sobě vědět víc? Chcete věřit? Všechno, co musíte udělat, je s čistým záměrem zatlačit na ty dveře… dveře velké otázky. Verbalizujte: “Drahý Bože, je možné, že jsou zde věci, které jsou větší než já, které bych měl znát? Drahý Bože, nechci to vyřešit; chci jen vědět, jestli je to možné. Přeji si otevřít tyto dveře víry.

Dnes je zde slib: kdokoliv z vás s čistým záměrem může začít ty dveře otvírat. A když to uděláte, tak tím v sobě aktivujete něco božského. To je to tlačítko, které vám po zmáčknutí umožní jít za závoj. S čistým záměrem začnete položením otázky a pak se vše začne posouvat. Nepokládejte zvědavé otázky. Musí to být vášnivá otázka ze srdce:Drahý Bože, ukaž mi to, co potřebuji vědět, abych překročil sebe a svou nevíru.” A pak se rozsvítí světlo, drahý. Řeknu vám, co se stane: vaše DNA se začne měnit! To není pohádka. To není fikce. To je systém, který neutralizuje dualitu, ale je aktivován svobodnou volbou a čistým záměrem každého člověka – jednoho po druhém.

Dobré zprávy? Popsali jsme to dříve. DNA vrstva 10 je zodpovědná za pomoc s vírou. Pomyslete na to – celá jedna část vašeho vlastního těla spí po celý váš život, ale je připravena pro vás něco udělat. Je “zaháčkována” k božskému, a když začnete tlačit na ty dveře s vášní Boha, tělo začne reagovat. Začnou se kolem vás dít věci a víra začne být soustředěná a aktivovaná. Pomalu začnete chápat kosmickou inteligenci. Je to jako byste zapojili do partnerství s Bohem počítač. Nemusíte dělat nic, abyste si to zasloužili! Nemusíte dělat nic, jenom požádat, a pak pomalu začne proudit energie oběma směry. Začnete posílat světlo Zemi. Nemusíte vědět, kam jde, jak tam jde, nebo dokonce kdo jej obdrží. Otevřete dveře kosmické inteligenci a necháte to být!

Někteří z vás říkají: “A jak se máme modlit? Musíme mít seznam. Musíme znát jména. Jaký je postup modlitby, Kryone? Když se modlíme, měli bychom mít rozsvíceno nebo zhasnuto? Jaký druh hudby? Den nebo noc? Svíčky nebo krystaly?

Dám vám způsob, který vás bude šokovat: co takhle vejít do komůrky, zhasnout světlo a modlit se? Žádné svíčky, žádná hudba, žádné krystaly. Protože v té komůrce je anděl, který je zaháčkovaný ke zdroji, a pro anděla nejsou zapotřebí žádná vylepšení. V té temnotě ucítíte lásku Boha a nebudete se bát. Přestaňte psát manuály a jen pošlete světlo. Vskutku jsou zde nové, elegantní systémy, vyvinuté v této nové energii, aby vám v tom pomohly. Nemusíte se těch systémů zbavovat, protože některé z nich vám skutečně pomáhají na ty dveře zatlačit. Je zajímavé, že když se na ty systémy podíváte, zjistíte, že hodně je jich dostupných pouze posledních 15 let. Jsou opatrně spravovány. Jsou dány velmi vysoce energetickým učitelům. Vyhlížejte je. Jsou zde pro vás, a v rámci své výuky charakterizují kosmickou inteligenci.

Pomoci vám najít božskost v sobě – to je naše poselství. Probudit pravou podstatu vaší duše a pomoci vám vidět, že jste věční – to je naše poselství. Kdo z vás opustí toto místo jen šťastný, že je zde? A kolik z vás řekne?Chtěl bych změnit nějaké věci ve svém životě. Jsem unavený strachováním se o všechno.” Vidíte? Vím, kdo je zde. Víte, kolik je v této skupině lidí, kteří potřebují léčení? V téměř pětisetčlenné skupině – kolik z nich skutečně hledá léčení? Nic nedělej, drahý. Nezvedej ruku, protože já už vím. Je vás zde téměř 100.

Někteří jsou nevyrovnaní. Možná proto jste sem přišli? No, nedívejte se na pódium pro vyrovnanost, protože zde se nic nestane. Místo toho jsou zde andělé, kteří sedí tam, kde jste, a vy jste jedním z nich. Možná je na čase zatlačit na dveře a napojit se na tu sílu? Pociťte kosmickou inteligenci, jak se právě teď skrze vás tlačí. Jak víte, že tam je? Řeknu vám, jak to poznáte: pocítíte mír, kde byste neměli mít důvod být klidní. Odejdete odtud klidní. Vaše problémy se nevyřeší, ale naráz nejste jenom šťastní, že jste zde, místo toho se začínáte ptát, Jak to udělal?” A odpověď proudí na vaši stranu závoje – do vás. Budete ve svém životě cítit mír. Budete cítit jistotu do budoucna, i když ji nemůžete znát nebo ji spatřit. Věci se začnou měnit. Jste na to připraveni?

Po všechny ty roky, co vás navštěvuji, uvědomujete si, že jsem se nikdy nezměnil? Vůbec nikdy jsem nezměnil, co vám říkám. To je způsob, jakým pracuje dualita. Někteří to slyší a jiní ne. Někteří to slyší pouze tehdy, když se bojí, a jiní si začínají uvědomovat, že tato informace je dostupná pro studium a pro působení během normálního života. Požehnaný je člověk, který to považuje za “normální”!

Doprovod, který je zde, tu zůstane. Až se sem zítra ráno vrátíte, jako první ucítíte, že je pro vás místnost připravena. Znovu budeme připraveni držet vás za ruku, a omývat vaše nohy, zatímco tu budete. Milujeme dávat vám tyto okamžiky blaženosti a radosti – ne proto, abyste mohli utéct, ale proto, že poznáte, jaké to je sedět uvnitř svého mistrovství. To je způsob, jakým budete cítit každý den vašeho života až do dne, kdy zemřete. Pak přijdete domů. Takový je systém. Je to nádherné, víte? Přišli jste pro léčení? Ach, teď bude ten správný čas!

[Pauza]

A jsou zde ti, kteří vám budou posílat světlo a modlit se za vás. Andělé, každý z vás.
A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Perception of God

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.