Tag Archive | detoxikácia

Období Panny – PŘÍMÁ СESTA K UZDRAVENÍ!

Období Panny začíná v tomto roce přesně 23.8 kolem poledne a tentokrát nás opravdu řádně uzemní a přinese s sebou spoustu příležitostí a inspirace k uzdravení nemocí a jiných potíží či problémových míst na tělech našich životů…

Hned 24.8 nastává opět po delší době blahodárné zemité spojení Venuše s Marsem v Panně. Vyrovnání a prolnutí či přímo milování mužského a ženského principu bude mít tentokráte především léčivé účinky a užívat si jej můžeme už od 22.8 do cca 29.8. Navíc bude též ozářeno konjunkcí se Sluncem a tedy zcela vědomé! Již přibližně od 27.8 začne na Mars s Venuší pozitivně působit Uran ze znamení Býka a poskytovat této milostné a uzdravující se dvojici jak vnější tak i uvnitř nás přímo elektrizující a vysoce urychlující a osvobozující impulsy a inspirace ke zdravějšímu prožívání a užívání toho, co nám bytí v tělech mužů a žen poskytuje a nabízí. Připomíná to tarotovou kartu Věž: muž a žena vyskakují nazí z hořícího domu – musejí odložit všemožné předsudky, masky a nadále spolu žít pravdivě a upřímně..

Novoluní v Panně nastává 30.8 kolem poledne a je to den obzvláště vhodný ke spočinutí v těle a hlubšímu procítění jeho potřeb a případně i duševně-duchovních příčin našich zdravotních potíží a tím i cest k jejich uzdravení.

Před novem probíhá jako obvykle silná očista, tentokrát tedy přímo detoxikace, hlavně na úrovni tzv. éterického neboli vitálního těla, jemuž obzvláště prospívá saunování, masáže či aktivní pobyt v přírodě – trekking, plavání apod.

Po novoluní přidávejme do každodenního života nové, zdravotně i jinak prospěšné a užitečné návyky – cvičení, odlehčená strava, zdravější oblékání či obouvání, otužování, bezobalová domácnost. Tyto návyky nám pak dlouhodobě vydrží a přinesou prospěch našemu zdraví i okolnímu světu a životnímu prostředí!

S tím co a jak dělat pro své zdraví a co přidat do života nám může poradit další blahodárná konstelace: trigon Urana v Býku a Merkura v Panně ve dnech kolem 1.9. Nový školní rok začneme všichni opravdu řádně informováni o tom, co to je zdravý způsob života, počínající vždy jen a jen láskyplným sebepřijetím! V těchto dnech se ptejme jak a čím se živit, jak do hloubky a opravdově přijmout aktuální podobu a stav svého těla muže či ženy, jak urychlit své dlouhodobé učení se skrze různé tělesné neduhy aneb “Co nám tělo říká” – což je název knihy mého oblíbeného autora Miroslava Hrabicy :)

Ozdravné a prospěšné konstelace budou pokračovat i nadále: Mars, Venuše i Merkur v Panně se postupně dostanou do pozitivního a opět zemitého až uzemňujícího aspektu trigon se Saturnem v Kozorohu.

První trigon, tj. Saturn s Venuší nastává ve dnech kolem 2.9 a napomůže nám lépe si uspořádat a projasnit svou finanční a případně i milostnou situaci. Nasměrujme svou pozornost do srdce – jaké nezdravé emocionální tendence už můžeme opustit, co nám již neprospívá, na co se naopak zaměřit, co nás těší na duševní, ovšem i tělesné úrovni?

Další nasměrování se bude týkat studia, smýšlení a tvůrčího vyjadřování – ideální doba k přihlášení se do kurzů, škol, na semináře atd., věnovat se dokončení rozepsaných knih, článků…Trigon Saturna v Kozorohu s Merkurem v Panně nastává ve dnech kolem 6.9. Bleskové pochopení, porozumění, tzv. “aha-momenty” nás opět neminou!

Ve dnech kolem 8.9 můžeme náležitě využít trigon Saturna s Marsem. Zkušený otec a vůdce bude pomáhat mladému synovi, muži udělat své konání a pracovní či jiné poněkud roztěkané úsilí celkově smysluplnějším a efektivnějším.

Merkur, Venuše (druhý týden v září) Mars (kolem 19.9) poté budou postupně dostávat i do trigonu s Plutem v Kozorohu – dostaneme mocnou podporu uskutečnit a dotáhnout naše předchozí rozhodnutí uzdravit se ve všech smyslech!

Během první poloviny září, především v prvním týdnu však můžeme zažívat též sérii méně příjemných konstelací: Slunce, Merkur, Venuše i Mars ve Střelci se postupně dostanou do kvadratury s Jupiterem ve Střelci. Zkusme chvílemi odložit své úklidové a pracovní potřeby a prostě si zcela nepragmaticky užívat – vyrazit na výlet či třeba k moři nebo na energeticky silná místa, kde získáme patřičný nadhled.

Přesun Merkura a Venuše do Vah v polovině září poněkud zharmonizují již poněkud pracovní a uklízecí tempo, tendence dávat vše do pořádku, řešit problémy všeho druhu a předznamenají tak začátek meditativního období podzimní rovnodennosti…

Úplněk 14.9 (6.30) přichází samozřejmě též s inspiracemi spojenými se zdravím a opravdu užitečnou službou druhým… Slunce v Panně nás povede do fyzična a k detailnímu střízlivému vnímání reality, zatímco Luna v Rybách ve volném spojení s Neptunem bude nabízet spíše vysoce uvolněné meditativní odpoutání a pozorování každodenních starostí z vesmírné perspektivy či přímo z himalájských výšin… Vězme, že obojí je v pořádku a v souladu a ponořme se vědomě do intenzivního prožitku tohoto dne tak, aby nám přinesl opravdu užitek!

Po úplňku (do dalšího novu 28.9) se můžeme pustit do opravdu velkého, nejlépe zázračného úklidu, který už nebudeme muset opakovat! :)

Přeji všem krásné a hluboké prožívání tohoto příjemného a na všech úrovních sebepřijímajícího období!
Zvu též na svou přednášku V CHRÁMU TĚLESNOSTI, (19.9 od 18.00) v knihkupectví U Džoudyho, kde můžeme téma sebeléčby společně prožít. CD “Sebeléčba” či “V chrámu tělesnosti” vám též ráda na požádaní zašlu a prodám v podobě audionahrávky.

Mnoho radosti!
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Advertisement

Horoskop na obdobie 16. 4. – 22. 4. 2018

Přerození boje

Konjunkce Slunce a Urana vrcholí za další důležité a velmi silné konstelace konjunkce v Kozorohu Marse, Pluta a Černé luny 13. – 24. 4., která je symbolem agresivity, touhy po moci a velké síle, vycházející z velmi nízkých pudových energií. Můžeme je přirovnat zvířecí energii predátora. Záleží na vědomí člověka, kultivaci, jak člověk umí zacházet se svou pudovou složkou sebezáchovy, sexuality a touhou mít nadvládu. Vzhledem k tomu, že retrográdní Jupiter je ve Štíru, je zde zesíleno téma kultivace té nejnižší energie v nás.

Budu mluvit obrazně – Štír v té nejnižší energii je temnota, podsvětí, kanály, odpad, fekálie, pudovost. Jupiter vždy požaduje vývoj a růst skrze pochopení a zmoudření. Retrogradita Jupitera ve Štíru symbolizuje proces otevření svých tajemství, své žumpy, svých nejnižších energií, abychom je s pochopením přijali a uměli je ovládat, pracovat s nimi. V těle nám ovládají střeva, pohlavní orgány a schopnost oddělovat výživné složky od toho, co má projít střevy jako odpad. Je to přirozený proces těla, který zpracuje potravu ve střevech a zbytek je vyloučen. Objeví se proto slabé místo v trávení, ve fungování střev, zadržování toxinů v těle, nadměrné zadržování vody, přesycenost škodlivými látkami a zároveň stálý pocit hladu.

Je potřeba detox těla, emocí a mysli.

Konjunkce Černá luna s Marsem zvyšuje vztek, podrážděnost, bojovnost a útok. Bohužel se tato síla projevila jako vojenský útok Ameriky na Sýrii. Je to zviditelněná energie, která symbolizuje válečný konflikt. Touha po moci, ovládání a chtění zisku je tak silná, že vše ostatní jde stranou. Týká se to nás všech, protože naše vnitřní prožívání ovlivňuje kolektivní vědomí. Pokud se ve vás objeví vztek, agresivita a chtění ovládat, přiznejte si to, přijměte to. Pokud budeme neteční, jak ke své nižší složce či vůči agresi jiných, bude se „násilí“ zvětšovat, aby tato složka nakonec byla uznána a respektována, přijata, a především začleněna do jednoty. Tak se promění na sílu vůle, odhodlání, které je směřováno od destrukce k ochraně a budování. Přestaňte soudit, odmítat sebe, být destruktivní k sobě. Sebereflexe je důležitá, ale aby byla konstruktivní a vedle vás k pozitivnímu vývoji, potřebujete mít k sobě pochopení. Přijetím zodpovědnosti za svůj život, vystoupíte z viníka či oběti.

(Image: “The little dancer in the light” by Claudia Müller)

Přichází sem tak veliká síla, že dle přirozeného nastavení člověka se projeví síla Ducha či síla negativity. Je to stejné, jako když máte žárovku na 100 wattů a je připojena ke 200 wattům, praskne. Kdo ještě není na takovou sílu zvyklý, tak v něm způsobí zkrat. Je to prvotní setkání se sílou, se kterou se bude postupně učit zacházet.

Retrográdní Jupiter je v harmonii s konjunkcí v Kozorohu ukazuje na opakování, navrátila se minulost, která již několikrát proběhla. Je to v milosti, aby v nás, v lidském vědomí došlo k přehodnocení postoje k boji, k násilí, k válkám, ohrožení, obětem, bolesti, ke zradě, ale také k netečnosti. Uznat závažnost jakékoliv války a boje, kde umírají a trpí lidé. Je potřeba změnit postoj. Neexistuje vítěz, protože násilník je navždy spojen s obětí. Agresor neexistuje bez napadaného a napadaný nemůže být bez útočníka. Proto nikdo nezvítězí a nikdo neprohraje. Poraženo je vždy lidství a jednota.

Každý z nás tvoří podmínky, které nás obklopují. Jak řešíte konfliktní situace? Jste v konfliktu sami se sebou? Odmítáte své negativní složky? Energie se promění, když přijmete své negativní vlastnosti, pak již není potřeba, aby se zviditelňovaly.

Velmi silným procesem procházejí zejména muži.

Merkur je v kvadratuře na Saturna – naše mysl snadno podléhá smutku, pesimismu, trudomyslnosti a především informace jsou nám předkládány se záměrem vyvolat strach a bezmocnost. To, co se předkládá v médiích jako informace o současném dění je velmi zmanipulováno. Velmi často jsou to lži, aby byl u lidí vytvořen strach a určité podvědomí, které se pak snadno manipuluje.

Udržujte si čistou mysl.

Konjunkce Slunce a Urana vrcholí 17. – 19. 4., kdy chaos, rychlost změn a událostí může vést ke kolapsu. Občas se proto zastavte a zaměřte pozornost na něco krásného, na něco, co ve vás vzbudí mír a laskavost. Na druhé straně se může rozlousknout – rozhodnout se to, co dlouho stálo na místě. Máme obrovský potenciál energie, která může „skály lámat.“

V tomto týdnu se v nás objeví spousta protichůdných pocitů, emocí, síly, touhy a chtění. Nechte vše projít a udržujte si v sobě uvědomění: „Jsem láskyplným člověkem. Jsem Světlo“. Stačí zaměřit pozornost na Slunce. Víte, co se stane, když v sobě řeknete – miluji, miluji, miluji ….? Vaše buňky se rozvibrují, cítíte to po celém těle …., postačí to vyzkoušet.

Slunce vstupuje do znamení Býka 20. 4. a každým dnem ucítíte vetší stabilitu a pevnost.

Přeji vám klidný a laskavý týden. S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Vzťahy – chrámy uzdravovania

Duchovní vývoj je jako detoxikace. Špína musí vyjít na povrch, abychom se ji mohli zbavit. V okamžiku, kdy požádáme o uzdravení, začnou vyplouvat na povrch naše neléčená zranění. Ve vztahu není naše neschopnost milovat potlačována ani popírána, je vynesena na povrch do našeho vědomí. Tehdy vidíme svůj problém jasně – a když jsme připraveni, můžeme požádat Boha, aby nám ukázal jinou cestu. 

Vztahy jsou chrámy uzdravování, návštěvami v ordinaci božího doktora. Jak nám může doktor pomoci, pokud mu neukážeme svá zranění? 

Musíme odhalit místa bolavá strachem, teprve pak mohou být uzdravena. Kurz zázraků nás učí, že temnota musí být přivedena ke světlu, nikoli světlo k temnotě. Pokud nám vztah umožňuje vyhýbat se neléčeným místům, pak se v něm neléčíme, ale schováváme. To vesmír podporovat nebude.
Podle ega je dokonalý takový vztah, ve kterém si lidé ukazují svou dokonalou podobu. Ale tak tomu být nemusí, protože ne vždy jsme ve své síle upřímní. Ne vždycky se jevíme takoví, jací jsme. Když předstírám, že to mám v určité oblasti srovnané, i když opak je pravdou, pak o sobě pěstuji iluzi. Jediným důvodem k tomu může být strach – strach, že když poznáš, jaká jsem, odmítneš mě. 

Boží představa “dobrého vztahu” a představa ega jsou naprosto rozdílné. Podle ega je dobrý vztah takový, ve kterém se partner chová v podstatě tak, jak si přejeme, a nikdy nás neprovokuje, nikdy nepřekračuje hranice našeho strachu. Ale má-li nás vztah podporovat v růstu, pak by měl dělat právě to, pokoušet naši omezenou trpělivost a neschopnost bezpodmínečně milovat. Dokud nedovolíme ostatním, aby si dělali co chtějí, aniž by to narušovalo náš vnitřní klid, nejsme zajedno s Duchem svatým. Naše vztahové neurózy většinou pramení z očekávání, že se partner i celý vztah budou vyvíjet podle našich představ. Neměli bychom se snažit modelovat vztah do nějaké zdánlivě ideální podoby. Pokud se k nám někdo nechová dostatečně romanticky, nemá možná hrát roli našeho milostného partnera. To z něj ještě nedělá špatného člověka. Ne všechny vztahy musí vyústit ve věčnou romanci, pokud vlak nezastaví ve vaši stanici, prostě to není váš vlak.

Marianne Williamson

flower-reflection

Zázračný bobkový list: Skúste obklady na boľavé kĺby či sirup na kašeľ

Vavrín, alebo iným názvom bobkový list, sa u nás používa ako korenie najmä do kyslejších jedál. Tieto nenápadné lístky však dokážu viac ako len ochutiť jedlo. Odvar z nich sa používa na detoxikáciu organizmu a zbavenie tela od prebytočných solí. Vyrobiť sa z neho dá aj olej, či obklad na reumu a boľavé kĺby. Poradíme vám ako si s ním zlepšiť zdravie.


Staroveký obľúbenec

Aj keď si vavrín pamätá aj dobu treťohôr, mimoriadne obľúbeným sa stal najmä v stredoveku. Starí Gréci si ho ctili a považovali ho za rastlinu boha Apolóna, ktorý mal na každej podobizni ovinutý veniec z vavrínových listov okolo hlavy. Vavrín nosili ako symbol kultu významní ľudia, dokonca aj Cézar a boli ním zdobení významní umelci, či básnici. V súčasnosti sa využíva najmä ako korenina a pestuje sa najmä v Stredomorí, no jeho veľkým vývozcom je napríklad aj Turecko.

Pomáha pri cukrovke, reume, ale aj migréne

Bobkový list obsahuje asi 3% silíc, glykosidy, partenolidy, éterické oleje, triesloviny a horčíny a je prospešný pri týchto problémoch:

 • bolestiach krížov, kostí
 • bolestiach sedacieho nervu
 • cukrovke 2 typu, znižuje hladinu cukru v krvi
 • pri reume a artritíde
 • podporuje trávenie a chuť do jedla
 • priaznivo ovplyvňuje dnu
 • zmierňuje opuchy
 • má protizápalové a dezinfekčné účinky
 • pôsobí aj ako sedatívum
 • je účinný pri migréne
 • zlepšuje prekrvenie organizmu
 • podporuje pamäť, koncentráciu a sústredenie

bobkovy_list1

Proti moliam a na pokojný spánok

Pozitívne vlastnosti bobkového listu sa ešte nekončia. Ak si vložíte pár lístkov pod vankúš, budete spať ako bábätko. Vavrín má totiž schopnosť navodzovať dobrý spánok. Ak si zas pre zmenu pár lístkov vložíte do skrine, znemožníte moliam, aby vám poškodili vaše skvosty spomedzi oblečenia.

Pripravte si z neho odvar, olej, obklad, či sirup na kašeľ

 • olej na boľavé miesta – 50 g bobkového listu dajte do fľaše a zalejte 2 dcl 70% liehu. Nechajte 24 hodín vylúhovať a pridajte ½ litra olivového oleja. Vo vodnom kúpeli túto zmes 5-6 hodín zahrievajte (zmes sa nesmie variť) a následne prepasírujte. Skladujte v chladničke a podľa potreby potierajte oblasti postihnuté reumou, alebo bolestivé miesta.
 • obklad na kĺby – rozdrvte pár lístkov bobkového listu a zmiešajte ich s olivovým olejom. Naneste na čistý kus látky a prikladajte viackrát za deň na reumou postihnuté miesta.
 • sirup na kašeľ – v 250 ml citrónovej šťavy rozpustite 500 g cukru a pridajte 15 lístkov bobkového listu. Varte asi 1 hodinu, kým nevznikne hustá konzistencia, podobná medu. Bobkové listy vyberte a masu nalejte do uzatvárateľných fliaš, pričom ich skladujte v chladničke. Užíva sa 1 lyžička denne.
 • odvar na odstránenie solí z tela – 5 g bobkového listu dajte variť do 300 ml vody na 5 – 10 minút. Odvar nechajte cez noc vylúhovať, preceďte a po malých dúškoch pite počas celého dňa do ôsmej večer. Kúru opakujte tri dni po sebe, nasleduje týždňová pauza a znova opakujte. Kúra sa neodporúča dlhodobo a v žiadnom prípade sa neodporúča zvyšovanie dávky alebo jednorazové vypitie celého odvaru, nakoľko jeho efekt je dosť výrazný a mohli by sa objaviť negatívne prejavy. Pred kúrou je vhodné vyčistiť telo pomocou klystíra črevá. Po absolvovaní kúry môže dôjsť ku vylučovaniu ružového moču, čo znamená že soli sa už vylučujú z tela.

Zdroj: http://www.skolaalternativnejmediciny.sk/

bobkovy-list

Päť jednoduchých tipov na očistu tela

Moderné stravovanie a veľa toxických látok vyskytujúcich sa v strave zaťažujú našu pečeň. Práve pečeň je dôležitým orgánom, ktorý sa stará o čistenie krvi od toxických látok a celkovej očisty nášho tela.

Čo môžeme robiť preto, aby sme pečeni pomohli v čistení nášho tela? Môžete napríklad skúsiť niektoré doplnky stravy pomáhajúce prečistiť pečeň. My vám však prinášame päť prírodných tipov, ako pomôcť prečistiť svoje telo.

Teplá voda s citrónom

Stačí len teplá voda s pridaným citrónom, nepridávame žiaden cukor, ako to býva v minerálnych, či iných kupovaných balených vodách. Veľa odborníkov sa zhoduje, že teplá voda s citrónom vyprodukuje v našom tele viacej enzýmov, ako ktorákoľvek  iná potravina.

Cesnak

Pridanie cesnaku pri varení alebo do šalátov pomáha nášmu telu. Cesnak obsahuje zlúčeniny síry, ktorá pomáha aktivovať enzýmy v pečeni. Cesnak však obsahuje aj látky ako alicín a selén, ktoré chránia pečeň.

avocado-and-lemon

Avokádo

Japonská štúdia porovnávala avokádo a 21 ďalších druhov ovocia a zistila, že avokádo malo najlepšie výsledky pri ochrane pečene v porovnaní s ostatným ovocím. Avokádo obsahuje látky, ktoré chránia pečeň pred poškodením.
Pri vyššie uvedenej štúdii práve avokádo vykazovalo najlepšie výsledky v boji s toxínmi.

Koriander

Mohli by sme ho nazvať univerzálnou bylinou, ktorá sa môže pridávať do takmer akéhokoľvek jedla, šalátov, či dokonca koktejlov. Koriander pomáha s odstraňovaním ťažkých kovov z nášho tela. Práve s nimi zápasí aj naša pečeň.

Kurkuma

Korenie, ktoré ponúka celý rad výhod pre naše telo. Spomenieme však najmä ochranu pečene pred poškodením, podporovanie regenerácie pečeňových buniek. Kurkuma tiež zvyšuje prirodzenú produkciu žlče.

Výskum realizovaný v roku 2007, ktorý bol zverejnený v British Journal of Cancer, práve kurkuminu preukázal vlastnosti blokujúce rakovinové bujnenie. Jeho pozitívny vplyv sa prejavil najmä v súvislosti s liečbou rakoviny hrtana, hrubého čreva, prsníka, prostaty a pľúc. Vedci zistili, že už 24 hodín po konzumácii kurkuminu dochádza k likvidácii rakovinových buniek.

Zdroj: http://www.info.sk/spravy/zdravie/

Čerešne

Tmavočervené plody rastú na stromoch a sú kôstkovice. Sú vynikajúce proti otrave. Pôsobia močopudne a sú vysokým zdrojom minerálnych látok. Odburávajú nahromadené usadeniny v organizme, čiže pôsobia detoxikačne.
Sú bohaté na vitamíny skupiny B, E, A, C obsahujú i horčík, železo, zinok, fosfor, vápnik, draslík, kremík a jód.

– Pomôžu pri svalovej horúčke
– Pomáhajú pri unavenej pleti
– Podporia imunitu
– Nepriberá sa z nich
– Zabránia bolesti svalov a kĺbov po športe
– Sú antioxidantom
– Chránia pred voľnými radikálmi a rakovinou
– Pomáhajú proti množeniu baktérii a vírusov
– Vďaka vitamínu C rýchlejšie hoja rany, popáleniny
– Majú protizápalové účinky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Čerešne neskladujte vedľa aromatických potravín, lebo ľahko prijímajú pachy. Po odtrhnutí stopky vydržia o polovicu kratšie ako keď pozbierate so stopkou. Čerešne sú veľmi chutné i dusené k mäsu. Kupujte čerešne len so zelenou stopkou, vtedy si môžete byť istý, že sú čerstvé.

Čerešne si našli fanúšikov aj medzi bežcami a cyklistami. Zabránia bolestiam svalov a kĺbov po športe. Čerešne obsahujú antokyány, ktoré majú protizápalové a protikŕčové účinky, znižujú horúčku a chránia srdce a cievy pred poškodením cholesterolom. Môžete ich konzumovať počas celého roka či už sušené, zavárané, rozmixované a najmä čerstvé.

Čerešne zbavíte červíkov tak, že ich ponoríte pred použitím do teplej vody a môžete do nej pridať aj trochu cukru.
TIP: Ak si čerešne natriete na čelo, zmiernia bolesti hlavy. Zvonku sa odporúčajú na omladenia pleti.

Zdroj: http://najmama.aktuality.sk/clanok/229096/ceresne/

sweet-cherries

Bylinky, ktoré chutia, aj liečia

Jaro je v plném proudu a kolem nás – aniž bychom si to příliš uvědomovali – vyrůstá dokonalá bylinková zahrada i lékárna. Přinášíme několik tipů, jak si netradičními bylinkami oživit domácí kuchyni i vyléčit některé neduhy.

Nemusíte zrovna vlastnit zahrádku, abyste si mohli dopřát pořádnou porci zdraví z přírody. Mnohdy stačí k tomu, abyste si zásobili kuchyni či domácí lékárnu, třeba jen cesta z práce nebo vycházka se psem. Jen je třeba vědět, co, kde a proč hledat.

Většina z nás denně nevšímavě chodí kolem bylinek a rostlin, které by si naši pozornost rozhodně měly zasloužit. Znali je už naši předkové a možná ještě babičky nebo prababičky je běžně používaly při vaření nebo k léčení kašle, popálenin, vysokého tlaku, řezných ran a spousty dalších neduhů.

Bohužel, dnes už často neznáme ani bylinky, které nám nabízejí v supermarketech. Kolik z nás například používá čerstvý koriandr? Přitom toho, co nám ve svých “regálech” nabízí příroda, je nesrovnatelně více. Navíc je to zdravé, chutné a zadarmo. Jen jsme pozapomněli co sbírat a k čemu to slouží. Pokusíme se vám tedy několik netradičních bylinek z naší přírody, které právě teď kvetou a jsou vhodné ke sběru, představit.

Česnek medvědí (na nachlazení, kašel, proti nadýmání, plísním, vysokému tlaku a kornatění cév)

Česnek medvědí je jednou z rostlin, která se do našich kuchyní opět vrací. Povětšinou ovšem jako svazeček listů kupovaných v supermarketu či na trhu. To je škoda, protože česnek medvědí je rostlina, která do zdejší přírody odjakživa patří a můžeme si ji nasbírat čerstvou a zadarmo.

Jedlá je celá rostlina, ale nejvyužívanější jsou listy s výrazným česnekovým aroma. Koncem léta se sbírají také podzemní cibulky. Medvědí česnek najdete na vlhkých místech – dokonce i takřka v centru Prahy, v Kinského zahradách, u Hladové zdi, v Šárce i jinde. Vzhledem trochu připomíná konvalinku, která je ale jedovatá, takže byste si měli dát pozor na záměnu (medvědí česnek má spodní strany listů matné, konvalinka lesklé).

medvedicesnak

Při vaření se fantazii meze takřka nekladou. Můžete ho použít do pomazánek, polévek nebo jako koření. Z medvědího česneku je díky jeho česnekové příchuti také výborný špenát. Listy stačí jenom spařit. Důležité je pouze to, abyste listy krájeli, nikoli sekali, protože by pak zhořkly.

Kopřiva (celková očista, prospívají zejména ledvinám, proti zánětům, chudokrvnosti a na revma)

Kopřiva je dokonalý jarní zdroj vitamínů. Právě mladé lístky obsahují nejvíc prospěšných látek. Můžete je přimíchat do salátu, udělat z nich nádivku, přidat je do pomazánky nebo s nimi vylepšit nebo přímo nahradit špenát. Pokud nechcete kopřivy jíst, můžete si z nich udělat rovněž prospěšný léčivý čaj. Kopřivy obsahují kyselinu křemičitou, takže působí močopudně a pročišťují tak především ledviny, ale i další vnitřní orgány. V listech je uloženo také mnoho minerálů, příznivé organické kyseliny a vitaminy A, B2, B6 a C. Třísloviny v kopřivách rovněž pomáhají zastavit krvácení.

Pampeliška / smetanka lékařská (pro očistu organismu)

Z pampelišky zná většina z nás nanejvýš pampeliškový med. Je to ale škoda, protože pampeliška je nejen jedlá, ale i chutná. Právě jaro je ke sběru jejích mladých lístků ideální. Jen je potřeba to s nimi nepřehnat, protože ve větším množství způsobují zažívací potíže. Jinak je to s pampeliškou podobné jako s kopřivou. Jde o rostlinu, která má nejlepší účinky na pročišťování organismu. Hlavně na krev, žlučník a játra. Lístky můžete přidávat do salátu nebo je nasekat do pomazánky.

pupava2

Sedmikráska chudobka (pročišťující rostlina)

I tato malá květinka, jedna z prvních, které se na jaře objevují, jako by věděla, k čemu ji lidé potřebují. Společně s kopřivou či pampeliškou je totiž ideální pro jarní detox. Stačí ji vhodit do salátu. V mixu chutí je překvapivě dobrá a salát navíc překrásně ozdobí. Blahodárně působí především na játra a ledviny.

Potočnice lékařská (detox, žlučník)

Tuto rostlinu nehledejte na zemi, ale ve vodě. Je to totiž vodní trvalka s dutým dlouhým stonkem a bílými kvítky. Najdete ji všude tam, kde je voda chladná a pomalu teče. Na hladině vytváří rozsáhlé porosty, přičemž kvete od května až do srpna. I potočnice je ideální pro jarní očistné kůry. Navíc působí mírně žlučopudně.

potocnice

Má trochu ostrou chuť, kterou v kuchyni odstraníte krátkým povařením. Proto je potočnice výborná například do polévek. Zkuste třeba zeleninový vývar s bílým vinným octem, sladkou smetanou a potočnicí. Vhodná je ale také do salátů, zeleninových jídel, omáček a třeba i nákypů. Můžete z ní ovšem připravit také čaj.

Fialka / violka vonná (kašel, hemoroidy, zanícená poranění)

Tohle možná bude pro spoustu lidí překvapením, ale ano, je to tak. Fialky jsou nejen jedlé, ale i chutné a zdravé. Fialka kvete od března do května a na zemi ji poznáte právě podle výrazných květů a silné vůně. Nejčastěji se vyskytuje v listnatých lesích, v křovinách a u plotů.

Lopuch (akné, kožní problémy, ledviny, dna, žaludeční vředy, artrózy)

Lopuch se asi nikomu nejeví jako příliš hezká rostlina. Snad i proto, že je plevelem z rumišť, smetišť a navážek. O to překvapivější je spektrum jeho účinků na lidský organismus. V kuchyni můžete používat jeho mladé výhonky. Silnější řapíky stačí oloupat a uvařit jako chřest nebo je sníst syrové. Nejčastěji ale využíváme kořen jednoletých rostlin. Ten se usuší a pokud je potřeba, stačí ho svařit na čaj.

lopuch

Blahodárné účinky lopuchu jsou skutečně pestré. Má diuretický i antibakteriální účinek. Omezuje také pocení, zlepšuje látkovou výměnu, pomáhá proti dně, při cukrovce, ledvinových a močových kamenech, gastritidě, žaludečních vředech, zánětech v ústech či při onemocnění kloubů. Dokonce prý účinkuje i proti malárii.

Zdroj: http://tn.nova.cz/zpravy/na-vasi-strane/

 

Najlepšie detoxikačné potraviny

CHLORELLA

Táto sladkovodná riasa s najvyšším obsahom chlorofylu sa preslávila ozdravnými a detoxikačnými vlastnosťami. Viaže škodlivé látky, zbavuje črevo nežiaducich mikroorganizmov, podporuje trávenie, stimuluje rast prospešných baktérií, omladzuje, pôsobí zásadotvorne, zmierňuje zápaly a posilňuje imunitu. Chlorellu zoženiete v obchodoch so zdravou výživou a v niektorých lekárňach.

ĽANOVÉ SEMENÁ

Obsahujú množstvo vlákniny, pomáhajú pri odstraňovaní premnožených kvasiniek Candida z čreva, znižujú riziko vzniku rakoviny prsníka i maternice, majú protivírusové a antibakteriálne vlastnosti. Aby organizmus semená lepšie využil, mali by ste ich pomlieť. Používajte ich, kde sa len dá – pri varení, pečení alebo ako posýpku na jedlo.

KAPUSTA

Uľahčuje očistné procesy v pečeni. Zvyšuje tvorbu glutatiónu, teda látky, ktorú pečeň potrebuje na vylúčenie škodlivín. Zároveň stimuluje tvorbu špeciálnych pečeňových enzýmov zneškodňujúcich rakovinotvorné látky.

CELOZRNNÁ RYŽA

Je významným zdrojom vlákniny, vďaka čomu zlepšuje prácu hrubého čreva a zmierňuje zápchu. Okrem bielkovín v nej nájdete aminokyseliny, ktoré uľahčujú odstraňovanie hlienu z pľúc a chránia ich tkanivo. Počas očisty zaraďujte ryžu do jedálnička čo najčastejšie, prípadne skúste jesť jeden až dva dni iba varenú ryžu bez tuku a soli.

JOGURT

Probiotiká v „živom“ jogurte podporujú očistný proces, potláčajú tvorbu rakovinotvorných látok, znižujú zápaly a likvidujú nebezpečné črevné baktérie. Každý deň si doprajte aspoň jeden probiotický jogurt.

CVIKLA

Reguluje činnosť tráviacej sústavy, stimuluje a posilňuje činnosť čriev, podporuje funkciu pečene a obličiek. Čerstvá šťava z cvikly je bohatá na draslík, pôsobí ako tonikum a účinný prečisťujúci prostriedok krvi. Cenná látka je aj betaín, pretože zlepšuje metabolizmus tukov.

MRKVA

Je výnimočne bohatým zdrojom antioxidantu betakaroténu, ktorý neutralizuje toxíny. Okrem toho posilňuje imunitný systém, zbavuje telo hnilobných baktérií žijúcich v hrubom čreve a pôsobí proti hubovým infekciám.

BRUSNICE

Sú bohatým zdrojom flavonoidov, vitamínov a minerálnych látok, dokážu odstraňovať škodlivé baktérie z obličiek a močového mechúra.

ŠPARGĽA

Za vynikajúce detoxikačné schopnosti sa môže poďakovať viacerým aktívnym fytochemikáliám. K najdôležitejším patria asparagín a draslík, ktoré podporujú vylučovanie vody z tela, čím zlepšujú očistný proces.

PETRŽLEN

Pri varení ho používajte hojne, pretože posilňuje orgány tráviacej sústavy vrátane najdôležitejšieho detoxikačného orgánu – pečene. Ukrýva aj veľké množstvá draslíka, ktorý pôsobí močopudne a pomáha obličkám vylučovať škodlivé látky.

detox

OČISTNÉ PRAVIDLÁ

• Jarnú detoxikáciu si naplánujte na obdobie po splne, pretože počas ubúdajúceho mesiaca sa z tela ľahšie vyplavujú škodlivé látky.

• Postarajte sa o to, aby mal organizmus dostatok potravín s obsahom vlákniny.

• Zeleninu konzumujte hlavne surovú, parenú, zapekanú alebo krátko dusenú.

• Počas očisty zabudnite na všetko nezdravé – spracované mäso, údeniny, mastné a vyprážané jedlá, konzervy, kravské mlieko, vajíčka, cukor a sladkosti, kávu, soľ, cigarety a alkohol.

• Základom detoxikácie je správny pitný režim. Najvhodnejší nápoj je čistá voda, bylinkové čaje, nízkomineralizované vody bez bubliniek alebo riedené ovocné šťavy.

• Očistný proces môžete podporiť odvarmi z byliniek s priaznivým účinkom na žalúdok, pečeň, obličky a črevá (žihľava, breza, mäta, nechtík, rumanček či praslička).

• Dôležitý je i pravidelný pohyb, ktorý uľahčuje vylučovanie odpadových látok a vytvára rovnováhu medzi telom a dušou.

• Aby sa očistila aj vaša myseľ, veľa relaxujte, oddychujte, meditujte.

• K osvedčeným detoxikačným procedúram patrí lymfodrenáž, sauna a suchá masáž tela kefou s prírodnými štetinami (najlepšie pred rannou sprchou).

Zdroj: Zdravie a zdravá výživa

 

Pečeň, čistenie

Játra
Každé roční období přísluší některému z našich tělesných orgánů. Příslušná doba je dobou nejvyšší zranitelnosti daného orgánu a zároveň nejvhodnější dobou pro jeho detoxikaci a léčbu. V této době se zároveň nejsnáze projevuje dysfunkce v dané oblasti.
Jaro jako roční období patří játrům a jejich párovému orgánu – žlučníku.
Játra jsou především orgánem detoxikace ale samozřejmě i trávení. Zpracovávají tuky, sacharidy, aminokyseliny, redukují hormony, ukládají vitamíny, odstraňují toxiny a těžké kovy.
Kvalita činnosti a vitality jater má vliv na zdraví a kvalitu zraku, množství a kvalitu krve, na stav nervů, svalů, šlach, kyčelních kloubů, ramen, šíje a krku, výkonnost a vitalitu (proto jarní únava). Jejich dysfunkce se projevuje sklony k alergiím, exémům, bolestem hlavy, sníženou imunitou. Nejčastěji se problém jater a žlučníku a jejich podřízených tělesných partií projevuje v čase 23 až 03 h.
V rovině emocí a povahy se dysfunkce jater projevuje nezvládnutelným hněvem, předpojatostí, žárlivostí, přecitlivělostí na hluk. Zdravá játra dávají schopnost flexibility, zdravého sebeprosazení a schopnosti plánovat.
V období jara se tradičně prováděli různé očistné kůry, rovněž tradice období jara a velikonoc měli svůj smysl.
Pro naši civilizovanou dobu je na místě především osobní zájem každého jednotlivce o péči o kvalitu svého potenciálního zdraví.
Základní bylinky pro jaro jsou: pampeliška, řepík, smil, jablečník, rozmarýna, také ostropestřec, hořec.
Z potravin jsou dobré drůbeží maso, pšenice, pšeničné klíčky, brusinky, mandarinky, ananas, kyselé zelí, zelené jarní výhonky, tvaroh, kyselé mléko, šípkový čaj.
Pozor na alkohol, tučné maso, smetanu, vejce, čokoládu, kávu, chemické látky v potravinách.

Zázračné kyselé zelí
Oblíbené kysané zelí účinně chrání před vznikem rakoviny jater, plic, tlustého střeva a prsu. Věděli jste to? Látky zabraňující nádorovému bujení však neobsahuje zelí jako takové, ozdravné účinky mu dodává až proces kysání. Během něj totiž v zelí vznikají takzvané izotiokyanáty látky, které mají silně protirakovinné účinky. Uchování celých zelných hlávek nasolením už znali staří Římané. Dnešní způsob výroby kysaného zelí údajně převzali ve středověku Slované od Tatarů. Při objevných cestách po světových mořích se dávní mořeplavci chránili požíváním kysaného zelí před obávanými kurdějemi, nemocí vznikající z nedostatku vitaminů.
Obsah vitaminu C je v kysaném zelí dokonce vyšší než v čerstvém, což je důsledek činnosti bakterií mléčného kvašení. Již 200 g kysaného zelí pokryje denní potřebu vitaminu C. Zelí působí také proti depresím a obsah vitamínu B12 je dobrý pro nervovou soustavu. Vysoké množství vitamínu C zvyšuje imunitu a je velice potřebný ke tvorbě hormonů. V kysaném zelí najdeme také draslík, železo, vápník, zinek, hořčík, fluor a enzymy. Kysané zelí rovněž podporuje tvorbu krve a hormonů. Aktivuje imunitní systém v boji proti virům a bakteriím, posiluje organismus proti infekcím. Snižuje také vysoké hodnoty krevního tlaku a zároveň aktivuje funkci střev a vylučování toxických látek. Podporuje i látkovou výměnu a má odvodňující účinek, a proto umožňuje rychlé odstraňování odpadních látek z těla .

CITRUS na vyčištění střev
Na ideální vyčistění střev je jednoduchý přírodní produkt – citrusový plod. Každý večer cca dvě hodiny po posledním jídle zkonzumujeme jeden celý citrusový plod, nejlépe grep, ale nejčastěji se užívá pomeranč (i citrón), vše bez kůry. Ne jen šťávu! Pak už nic nejíme!!! Dužina citrusových plodů neprovádí detoxikaci, ale čistí veškeré toxické nálepy, usazeniny i parazity a působí ve střevech jako štětka na vymývání sklenic. Ideálně čistí klky ve střevech a na rozdíl od léků, se pak nemusíme v těle doplňovat vzácné bakterie, které jsou součástí imunitního systému. Lidé užívající pravidelně denně potvrdili, že v minulosti trpěli zácpou, syndromem dráždivého tračníku, těžkou plynatostí a nadmutím, obezitou, chronickou vyčerpaností, bolestmi žaludku. Odstranili i problémy s kůží a vlasy, jakož i dalšími častými nemocemi. Chci jen podotknout, že během několika měsíců došlo k jejich váhovému úbytku až o 6 kg, ale pozor, ne na objemu v pase, ale na váze! Prostě zbavili se odpadů – fekálií, zahnívajících ve střevech a způsobujících tak výše uvedené problémy, z nichž nejvážnější je rakovina konečníku. Je to dlouhodobá – doživotní kůra, ale jeden citrus denně není skoro žádná finanční investice. Bez další změny stravovacích návyků. Zvažte sami, co je lepší.
PS. Že to funguje, poznáte po několika dnech, kdy budete z WC utíkat před vlastním zápachem.

grapefruit

Zdroj: Eldhwen

Výklad kariet Doreen Virtue pre týždeň od 7. do 13.1. 2013

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 7. do 13.ledna. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Poselství archandělů, abychom se podívali na poselství pro druhý lednový týden. Jak se vám v tomto měsíci vůbec daří? Zbavujete se starého? Voláte anděly, aby vám pomáhali dodržovat vaše předsevzetí a smlouvy, které jste sami se sebou nebo s druhými uzavřeli? Pamatujte na to, že andělé vám mohou pomoci s čímkoli a se vším. Vše, co potřebujete udělat, je požádat o to.

Podívejme se na začátek týdne. Zde je karta Útěcha a archanděl Azrael, který bývá často špatně chápán. Azrael je velmi něžný anděl, který nám pomáhá s konci a ukončováním. Bývá označován také jako anděl smrti, takže ne každý člověk si ho zve do života, ale řeknu vám, že já s Azraelem pracovala mnohokrát a je nádherně mírumilovný a jemný, zanechává mnoho znamení o své přítomnosti, často i skrze barvy – jeho barvou je vanilková, bíložlutá, mléčně bílá. Můžete vídat v těchto barvách záblesky, třpyt nebo světla. A všechno, co dělá, je jen to, že vám pomáhá s ukončováním. Pomáhá ve všech přechodech.

Na této kartě Azrael říká: „Jsem s vámi v období, kdy mě potřebujete, a pomáhám vám uzdravit vaše srdce.“

Pokud jste utrpěli nějaké ztráty, nastal nyní vhodný čas se s nimi vypořádat, vyrovnat se s nimi a vyléčit je.

Dostáváme se ke středu týdne, tady to vypadá, že tyto dvě karty budou propojeny. Je to karta Roztáhněte křídla a archanděl Ariel, jehož jméno znamená Boží Lev. Je to anděl odvahy a také přírody. Na kartě říká: „Přestaňte se držet zpátky. Načasování je dokonalé a vy jste připraveni vzlétnout.“

Význam této karty objasníme s následující kartou.

Na konci týdne je karta Terapeut. Znovu je to karta archanděla Azraela, která říká: „Jste rozenými terapeuty a vaše rady a duševní podpora přinášejí užitek mnoha lidem.“

Azrael je s terapeuty hodně spojen. Když potřebujete najít nějaká utěšující slova pro lidi, kteří utrpěli ztrátu, zavolejte si ho na pomoc. Azrael vám pomůže najít správná slova a bude hovořit skrze vás a řekne přesně ta slova, která jsou potřeba, aniž by se člověka nechtěně dotknul. Zároveň pomáhá všem terapeutům, kteří pomáhají lidem s velkou bolestí v srdci.

Celkově tento výklad působí tak, že nejprve se vyrovnáte se svou minulostí (Doreen poukazuje na kartu Útěcha), což zahrnuje i uvolnění starého žalu a smutku, který jste v sobě potlačili a zadusili a nevyrovnali se s ním během roku. Částečně to také souvsí s tím, že se nyní očišťujete a detoxikujete. Když se detoxikujete, tak všechny potlačené a nevyjádřené pocity z vašeho nitra, které jste potlačovali závislostmi, začínají vyplouvat ven. Takže je zcela pochopitelné, že budete potřebovat nějakou podporu.

Mohu vám velmi doporučit sehnat si nějakého patrona. Když jsem se já sama detoxikovala, ať už v oblasti jídla nebo v pití vína, kterého jsem pila hodně, Bůh mi dělal partona. Nemusí se za to nic platit, není žádná výmluva, proč toho nevyužít. Navíc můžete spoustu pomocníků najít také online na internetu a připojit se k podpůrné skupině. Takže, nezávisle na tom, co říká vaše ego, můžete dostat podporu. Nemusíte nic platit, nemusíte kvůli tomu nikam chodit, ale zavolejte si nějakého patrona, aby vám pomohl v průběhu toho všeho (Terapeut) a aby usměrňoval vaše pocity během očišťování (Útěcha).

Toto všechno vám pomůže dosáhnout vašich cílů (Roztáhněte křídla). Už žádné stěžování si, že věci se nedějí tak, jak chcete, nebo že vaše modlitby vyslyšeny nebyly. To je jenom stará energie oběti, kvůli které máte pocit, že si nic dobrého nezasloužíte. Řeknu vám jednu věc: STĚŽOVÁNÍ SI JE OTRAVOVÁNÍ SEBE SAMÝCH. Je to úplně stejné jako třeba s kouřením cigaret.

Zvláště vy, služebníci světla, kteří jste tolik vnímaví a kteří pracujete na úrovních vysokých vibrací a zhmotňujete si všechno okamžitě, dávejte si pozor na to, abyste si na nic nestěžovali. Potřebujeme se zabývat naším údělem (znovu poukazuje na karty Útěcha a Terapeut). Prostě běžte vpřed a roztáhněte svá křídla.

Týká se vás to jak v osobní, tak i v profesionální oblasti. Jestliže si přejete být duchovním učitelem nebo vykonávat duchovní práci v léčení, včetně psaní nebo řečnictví, nyní je na to správný čas. Ale nejprve se musíte vypořádat se svými vlastními záležitostmi, a teprve pak můžete pomáhat druhým se vyléčit. O tom je celý tento výklad.

Tento výklad v sobě obsahuje mnoho významů a moc se mi líbí. Mimo jiné je to zprávou pro naše studenty, kteří se účastní kurzu Andělské intuice, že se jim díky tomu podaří stát se profesionálními léčiteli. Moc se mi tento výklad líbí a také si moc vážím vás všech. Pamatujte na to, že potřebujete sami sobě dávat lásku.

Těším se na vás příští týden. Aloha!

zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=ZLIgK3L56P0&
přeložila: Magda Techetová

azrael