Tag Archive | čistenie

Období Panny

Období Panny začíná od půlnoci v pondělí 23.8 a přináší jisté vystřízlivění a zdravé uzemnění. Rovněž, jako každým rokem, máme možnost úspěšně zakončit léto a energii načerpanou v předchozím období Lva uložit do každé buňky těla, a věnovat pozornost svému tělu i okolnímu životnímu prostředí – úklidu, třídění a čištění.

NOVOLUNÍ A ÚPLNĚK
Očista a detoxikace budou obzvláště aktuální v době před novoluním, tj do 7.9.

Samo novoluní v Panně přinese možnost hluboce se uzdravit, prozkoumat příčiny zdravotních a jiných potíží a najít způsoby a cesty k uzdravení. Najděme si čas a prostor pro sebe, zklidněme svou mysl a zaměřme pozornost na ta místa na těle či v naší aktuální životní situaci, která potřebují být uzdravena. Vědomá a hluboká komunikace s fyzickým tělem nám jistě v těchto dnech napomůže rozlišit, co je pro nás opravdu dobré, zdravé, užitečné, abychom de poté podle toho mohli chovat. Energie tohoto novu budou působit od 6.9. v 01.07. do 8.9 v 5.22, sám nov bude přesně 7.9. ve 2.53.

Po novu v Panně až do úplňku (7.-21.9.) přidávejme do svého každodenního života nové zdravé návyky. Můžeme začít s cvičením, otužováním, dietou, celkově čistším, jednodušším, minimalistickým způsobem života. Rozjet můžeme též projekty, činnosti služby související s péčí o zdraví všeho druhu…

Energie hluboce léčivého úplňku s Lunou v Rybách budou působit od 18.9. ve 22.24 do 21.9. v 5.14, sám úplněk bude přesně 21.9 v 01.56. V tomto roce vychází úplněk na období podzimní rovnodennosti, tedy na tu fázi roku, kdy jsme nejvíce a nejintenzivněji vtěleni, kdy jsme konfrontováni s realitou takovou, jaká je. Ve dnech úplňku se navíc můžeme hluboce a meditativně propojit se svým tělem, zabydlet se v něm, prozářit jej, vnímat jej jako chrám naší duše a podle toho se k němu i chovat… Můžeme přímo prosytit a „navibrovat“ vodu v našem těle Láskou! Ve chvílích uvolněného spočinutí si můžeme představit a prožít jaké to je být zcela a na všech úrovních zdraví, milující a milovaní…

MARS V PANNĚ A VE VAHÁCH
Hned zpočátku období Panny, ve dnech kolem 22.8 se můžeme naladit na revoluční aspekt, který dá mnohé věci do pohybu: trigon Marsu v Panně s Uranem v Býku. Mars v Panně už od 29.7 bojuje za skutečné zdraví a přesné konkrétní a pravdivé informace a konání v souladu s nimi. Jeho pozitivní propojení s Uranem může přinést jakési zásadní urychlení tohoto procesu – nashromážděné skutečnosti mohou přivést k osvobozujícímu pochopení a rovněž k posílení boje za svobodu a zásadní změny.

Opozice Marsu s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 4.9 pomůže střízlivě a zdravě pohlédnout na všemožný podvod a klam, v horším případě budeme jaksi násilně „vystřízlivováni“. U jednotlivců tato konstelace napomůže jasně vidět své závislosti a iluze, což je ve výsledku vždy užitečné.

Následný, opět zemitý, konkrétní trigon Marsu v Panně a Pluta v Kozorohu (ve dnech kolem novu 7.9) pomůže “boj za zdraví” pevně uchopit – pro jednotlivce to může znamenat vědomý začátek dlouhodobé cesty ke zdraví, období, kdy se opravdu s nadlidskou vůlí vydáme směrem k perfektními zdraví na všech úrovních, vitalitě, a také k převzetí zodpovědnosti za svůj život, zdraví a další oblasti…Budeme moci dělat zásadní rozhodnutí, mocná, spojená se zdravím a s prací či službou a celkově vedoucí k životu v pravdě, zdravé soběstačnosti bez zbytečných kompromisů.TRANZITY MERKURA A ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH
Začátek září přinese rovněž “informační vyrovnání”: ve dnech kolem 3.9. se Merkur ve Vahách se dostane do pozitivního propojení s linií evoluce – sestupným uzlem ve Střelci a vzestupným v Blížencích. Vzestupný uzel se ve dnech kolem 6.9. dostane do konjunkce s Černou lunou: dozvíme se pravděpodobně velmi konkrétní spíše nepříjemné či na strávení náročné informace, které však ve výsledku přinesou větší jasnost a přesnost v našem vidění a porozumění tomu, co se ve světě aktuálně děje…Tento tranzit rezonuje s výše zmíněnou opozicí Mars-Neptun kolem 4.9!

K tomu se přidává vzdušný trigon Merkura ve Vahách se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 5.9, který pomůže dané informace konstruktivně využít, povede rovněž ke zdravému nasměrování nás lidí jako žáků v čase, k usebrání se, spolupráci ve společném zájmu – na cestě ke svobodě!

Merkur se rovněž ke konci období Panny, v úplňkových dnech kolem 21.9 dostane do trigonu s Jupiterem ve Vodnáři – žák dostane požehnání učitele! Otevře se nám zcela nové chápání a porozumění tématu svoboda ve vztazích a v dalších oblastech. V tyto dny bude obzvláště blahodárné navazovat spolupráci, tvořit užitečná a harmonická přátelská seskupení lidí s podobnými zájmy, zapojit se správným způsobem do společenského dění.

VENUŠE VE VAHÁCH A VE ŠTÍRU
Trigon Venuše s Jupiterem ve dnech kolem novu 7.9 pomůže v procesu uzdravování nejen partnerských vztahů, na které se budeme moci podívat přímo z kosmické perspektivy… Pod blahodárným vlivem Jupitera ve Vodnáři se budeme moci zdravě osvobodit od všemožných představ a konceptů, předsudků a posuzování, jak by měl či neměl láskyplný partnerský vztah vypadat. Vliv tohoto vzdušného trigonu můžeme posílit taneční meditací, procházkami, dechovými cvičeními apod. Pozornost však mějme ve svém srdci, kde můžeme vždy spočinout a dozvědět se, kudy dále, zdravěji, harmoničtěji, smysluplněji a svobodněji.

Vstup Venuše do znamení Štíra nastane 10.9 nám pomůže ponořit se hlouběji do svého milostného a sexuálního života. Poměrně náročná kvadratura Venuše ve Štíru se Saturnem ve Vodnáři ve dnech kolem 17.9 může přinést napětí mezi potřebou prožívat hluboké city, otevřít se lásce a intimitě a tendencí projevit přísnost, strohost či přímo askezi. Tyto dvě tendence se budou projevovat jakoby dohromady a my se tedy díky tomuto aspektu můžeme naučit co to je skutečná svoboda v lásce a sexualitě…

Milí přátelé, děkuji za pozornost a přeji skutečně hluboké a při tom i pokud možno příjemné uzdravování a střízlivění!

Vaše věrná astrologyně
Alita

www.alitazaurak.cz

Advertisement

BŘEZEN V KOSTCE

První část března patří ještě k zimě a jejím tématům. Poslední zimní měsíc je již přechodový a přivádí nás do jara. Slunce je v tomto období ve znamení Ryb. Ve vlastních životních tématech jdeme hodně do hloubky a do nitra. Hledáme často na pozadí běžného dění sebe sama a smysl vlastní existence. Je tu i klíč k motivům pro naše zásadní činnosti. Přichází tak čas čištění a pročišťování v oblasti těla i ducha. A také ideální čas na dovolenou.

Během března a dubna proběhne několik zajímavých klíčových momentů, ve kterých se bude lámat chléb. Určitě nás zaujme úplněk 28. 3. a novoluní 13. 3. Podívejme se na to, zda se nám bude ukazovat lepší budoucnost než v podobných postaveních Slunce a Luny v předchozích dvou měsících.

Novy jsou většinou momenty, ve kterých lze ukončovat (a také se sama od sebe ukončují) některá osobní témata a rovněž se v nich dá začít cosi nového. Úplňky jsou naopak chvíle, ve kterých se zviditelní to, co bylo trendem, to, co bylo skryto a ukáží nebo napoví se nám další indicie k posunu na naší životní cestě.

Tedy 13. března se sejde Slunce s Lunou s Venuší a Neptunem. Tady čekejme na prahu jara zásadní životní zlom. Dovolím si predikovat na celospolečenské úrovni jednoznačnou změnu v přístupu k aktuální koronavirové kauze. Na rovině osobní pak lze spatřit restart osobních témat. Začneme fungovat o dost jinak. samozřejmě bude to chvíli trvat, než se globální tranzity propojí s naším horoskopem. Nicméně tady čekejme impulz. Z konjunkce planet v Rybách s Plutem v Kozorohu čekám, že to silné a zdravé v nás zvítězí nad pochybnostmi a nejasností v životě. Uvědomíme si, že už nelze dál žít v nejistotě a podnikneme podle toho příslušné kroky. nebudou jednoduché, ale zdravá a přirozená touha po jednoznačnosti a stabilitě se postupně prosadí. I kdyby to trvalo měsíc.

Následovat bude úplněk 28. března. Až mě překvapuje, jak příznivý to může být okamžik. Snad jako bychom si kompenzovali ten blbý čas v lednu a únoru. Slunce v konjunkci s Chirónem a velký vzdušný trigon Luna – Saturn – Mars (v konjunkci se severním uzlem) nejspíš nastartují nové aktivity a asi bude v tu dobu dost jedno, na jakém stupni bude rozvolnění limitované úřady. Ať tak nebo tak, bude se jednat o vyléčení traumat, dostaneme příležitost se zahojit (vliv Chirónu v konjunkci se Sluncem). V konjunkci se Sluncem bude ale i Venuše a tak se dá opravdu čekat razantní a silné (bude to probíhat v Beranu) prosazování vlastních hodnot.

Kromě velkých aspektů jako jsou novy a úplňky se setkáme i s řadou dílčích ukazatelů, které budou lemovat naši cestu a ukazovat směr. Po celý březen bude Uran v Býku držet kvadraturu se Saturnem ve Vodnáři aspekt vyvrcholil v předchozím měsíci a znovu se vrátí ve druhé polovině roku. Symbolizuje konflikt mezi starým a novým, mezi zásadami a svobodou, mezi evolucí a revolucí. Do našich horoskopů, protože se jedná o společenské, kolektivní planety, se bude promítat rozporem mezi našimi jistotami a nejistým společenským působením na nás. Nedoporučuje se nic nového začínat pokud nebudeme mít jasno v tom, jak budou naše akce přijaty.

1. 3. bude Merkur v kvadratuře s Lilith v Býku a tak nebude zcela jasné, co cheme, budeme též těžko argumentovat, 5. 3. bude Slunce v kvadratuře s lunárními uzly, bude nutné překonat podvědomé reakce v chování, bude nutné se přesunout, přemístit, změnit prostředí nebo náhled na věci. 11. 3. se sejde Slunce s Neptunem, což způsobí chaos a zmatek, ale také rozpuštění dosavadních představ o tom, jak bychom se měli realizovat (konec iluzí). Zároveň bychom si den měli vyhradit sami pro sebe a vlastní plány. 16. 3. bude Slunce v sextilu s s Plutem, což by mělo přinést velkou oporu pro to, co potřebujeme uskutečnit, 22. 3. nám napomohou podmínky, Mars bude v trigonu se Saturnem a tak bude vhodné se pustit do něčeho komplikovaného, půjde vyžádat si radu a podporu, 28. 3. bude Mars na severním uzlu a pro nás šance začít něco, co jsme delší dobu odkládali a co je v souladu s našimi osobními procesy, 31. 3. sextil Slunce se Saturnem přináší jistoty a pravidla, která dovedeme dobře nastavit.

V souhrnu březnové aspekty působí optimisticky. Uvidíme ale z jaké hloubky se budeme škrábat na povrch a jakými traumaty budeme zatíženi. Aspekty budou podporovat odvážné a ty, kteří se nebojí komunikovat. Po lednu a únoru se zdá, že dostaneme více prostoru pro pohyb a vlastní realizaci. Věřím, že data, která jsou před námi, nejsou jen vizí, k níž bychom se měli upínat, ale body, jež nás posunou na základě podpory planet k novým životním metám.

Ondřej Habr

Období Raka 2020

Období vodního znamení Raka začíná mystickým momentem letního Slunovratu, přesně 20.6 ve 23.45. Nastává fáze uvolnění, obrácení pozornosti do svého nitra, ke svým hlubším pocitům a potřebám, také však do svého příbytku, na vztahy s nejbližšími, rodnými lidmi…

Typické račí couvání bude letos umocněno extrémním množstvím planet ve zpětném chodu neboli retrograditě. Retrográdní je až do poloviny července Merkur, do 25.6 Venuše, dále dlouhodobě Saturn, Jupiter a Pluto. To nám umožní ukončovat, zpracovávat věci z minulosti v tomto roce ještě intenzivněji a efektivněji . Rak navíc může žít jen v čisté vodě, proto budeme v dobrém smyslu nuceni pročistit vodu ve svém těle, rozpustit v lásce pocity křivdy a viny, stres a jiné negativní emoční toxické „smetí“, nashromážděné za celý uplynulý rok. Úhyn těchto úžasných tvorů je smutným důkazem nezbytnosti radikálně změnit a očistit psychickou atmosféru, změnit, vyladit tak náladu lidí na celé planetě.

Hned v prvních hodinách tohoto prvního letního období nastává novoluní (přesně 21.6 v 8.43). Ke Slunci ve znamení Raka se přidává i Luna a my se tedy až do odpoledne 23.6 můžeme opravdu naplno a intenzivně vcítit do výše zmíněných oblastí – rodina, bydlení, psychické zdraví. Zesílené spojení s Duší může vyzvat buď nestabilitu, v lepším případě pak může přinést skutečně zásadní prožitky v podobě vizí, vhledů, vnímání souvislostí a propojení doposud prožitých situací v jeden smysluplný celek.

V tomto roce Luny, vládkyně znamení Raka, má tento nov obzvláštní význam, stejně jako následující období, především čtrnáct dní od novu 20.6 do úplňku 5.7, během nichž budeme téměř doslova tvořit neboli předem stavět nebo též vizualizovat budoucnost…Dbejme tedy v těchto dnech obzvláště na to, jakým způsobem se na budoucnost svojí i na budoucnost celého lidstva díváme, jaké pocity v souvislosti s ní prožíváme, jak na ní nazíráme… Obzvláště aktivizována je oblast tzv. třetího oka neboli šestá čakra Ádžna, která je sídlem Duše a místem, kde se s ní můžeme setkat a zeptat se na vše, čemu jsme doposud nemohli porozumět…

K takovéto práci však potřebujeme být řádně naladěni, v souladu se sebou, v dobrém stavu, do kterého se nejsnadněji dostaneme díky dlouhodobému pobytu v přírodě, především u vody a ještě lépe v ní… :) Techniky meditace a relaxace krásně podpoří a zvědomí naše bytostné a niterné před-tváření reality a rozpouštění všemožných vnitřních a tím i vnějších překážek…

Po úplňku 5.7 do dalšího, vzácně druhého novu ve znamení Raka 20.7 (19.32) se pak věnujme náležité a hluboké očistě svého astrálního těla, očistě od všemožných nánosů, “informačních pavučin”, cizorodých zatemňujících energií. Tento proces umocníme též řádnou energetickou očistou svého domova.

Koncem června, přesně 28.6 vstupuje též Mars do svého domovského znamení Berana, kde se zdrží výjimečně dlouho – až do 6.1 2021! Nastává půlroční „ohnivé“ období intenzivního probouzení se ze snu, odhodlaného konání, řešení problémů a jednoznačného prožívání a vyjádření toho, co chceme dělat, jak žít, kudy se ve svém životě dále vydat.

Prožijme tedy moment vstupu do Berana obzvláště bděle a vědomě – v tuto chvíli si můžeme uvědomit, co vlastně opravdu chceme a máme dělat! Můžeme své konání, jednání, rozhodování sladit a sjednotit se svým NadJá, se Zdrojem a ovlivnit tak pozitivně události a situace během následujícího půl roku! K tomu napomůže pozitivní propojení Marsu se Saturnem ve Vodnáři, konkrétně aspekt sextil neboli “pomoc na poslední chvíli”, přesně 28.6 ve 12.58. Otec-Saturn poskytne vedení synovi (Mars) na jeho cestě ke skutečné svobodě. V nastávajícím bouřlivém období bude obzvláště potřeba lidí jednajících vědomě a s rozvahou, zachovávajících zdravý poklid a spojení se sebou samými!

Napjatý aspekt kvadratura mezi vpřed směřujícím Marsem v Beranu a couvajícím Merkurem v Raku ve dnech kolem 8.7 (podruhé 27.7) může přinést konflikt mezi odhodlaným, ovšem někdy zbrklým a unáhleným konáním a projevem hrubé síly či přímo agrese a citlivým až přecitlivělým myšlením a vyjadřováním, tendencí vyčítat a obviňovat. Naše reakce na slova a myšlenky mohou být značně ukvapené, což by přivedlo k hádkám, zbytečným konfliktům, kontraproduktivnímu nejistému konání s pochybným výsledkem…

Před tím, než něco uděláme, vykonáme, zeptejme se v uvolněném stavu sami sebe, k čemu to vlastně slouží, zdali to opravdu chceme dělat... Stejně tak před tím, než se pustíme do komunikace s okolím, posilme a prozařujme svou třetí čakru, uvědomme se ve svém středu, jako tvořitel své reality. Pokud jsme něco přehnali, projevili nezdravou zbrklost či až hrubost, vždy se můžeme omluvit ať už druhému člověku či sami sobě

Spojení bojovníka Marsu se zraněným léčitelem Chironem nastává ve dnech kolem 14.7 a bude to poměrně citlivé období, přinášející možnost zastavit svůj pracovní či jiný hektický běh a zeptat se, co vlastně chceme opravdu dělat, jak žít a kvůli čemu jsme sem přišli. V tom napomůže třeba meditace na spojení s vnitřním dítětem, které nám na tyto otázky odpoví nejlépe. Ve stavu spojení s životodárným Zdrojem uzdravme své sebe-vědomí, posilme sebe-důvěru a sebe-přijetí každý sám za sebe a stejně tak i za ostatní lidské bytosti!

Akční Mars v Beranu se během prvních tří týdnů v červenci bude nalézat ve volném pozitivním aspektu sextil s neposednou studentkou lásky Venuší v Blížencích, což může řádně osvěžit náš milostný život a podpořit rovněž tvůrčí a umělecké vyjádření našich schopností, darů a talentů.

Na vstup Marsu do Berana volně navazuje již podruhé jedna z nejvýznamnějších konstelací roku 2020: konjunkce Pluta s Jupiterem v Kozorohu, 30.6 v 7.46. Mocný impuls k zásadnímu přesměrování a odblokování nastal poprvé 5.4 a potřetí bude 12.11 2020. Jde o poměrně “pracovní” období, během něhož budeme moci skutečně efektivně využít omezení, která nyní zažíváme a plně si uvědomit jejich význam a smysl. Soustředit se a plně věnovat pozornost tomu, co je opravdu podstatné: na zásadní změnu našeho smýšlení a vnímání světa. Přijmout zodpovědnost za svůj život, zdraví, využití znalostí, hledání a nalézání pravdy. Pluto a Jupiter jsou v Kozorohu na návštěvě u Saturna, u planety, která právě s kostmi a dalšími pevnými částmi těla souvisí. Kostra je to, co přetrvá poměrně dlouho i po smrti. Proto jsme teď tak naléhavě vedeni k tomu, co přetrvá, co má skutečnou hodnotu! Stav pevných částí těla ovládaných Saturnem tj: kostí, kůže, zubů, nehtů, vlasů nám rovněž může napomoci “diagnostikovat” nakolik žijeme v souladu s vlastními cíli a zájmy, nakolik jdeme svou vlastní cestou.

S konjunkcí Pluta a Jupitera souvisí další významná astrologická událost: 2.7 Saturn „zacouvá“ zpět do znamení Kozoroha, kde setrvá až do 16.12 2020, aby nám pomohl dotáhnout, dořešit ukončit dlouhodobé, někdy i třicet let se táhnoucí záležitosti, problémy, rozdělané projekty atd. Tato konstelace nám rovněž napomůže vyjasnit si své priority a díky tomu využívat efektivněji svůj potenciál, vymezený čas, zacházet moudře s dary, které nám byly dány. Astrologický dům, kde se v našem horoskopu posledních pět stupňů znamení Kozoroha nalézá nám napoví, o jakou konkrétní životní oblast se jedná – zdraví, vztahy, finance, atd.

Pro celé lidstvo pak půjde o dobu skládání zkoušek, a přijetí zodpovědnosti za svůj další osud. K tomu však může výrazně přispět každý jedinec. Zeptejme se tedy rovnou sami za sebe na to, co je pro nás opravdu podstatné, jaký je vlastně náš cíl, abychom se tímto směrem mohli vydat a nemuseli být přísným Saturnem všemožně „násilně“ usměrňováni. Toto půlroční období zakončuje přibližně dvou a půlletou etapu od 17.12 2017. Naposledy nám podobné výzvy přineslo období pobytu Saturna v Kozorohu v letech 1988-91.

Období Raka tedy bude celkově v tomto roce obzvláště „pracovní“. Kýžené a tolik potřebné uvolnění možná nebude nastávat jen tak samo, přesto si jej dopřejme, jak to jen bude možné, abychom mohli načerpat dostatek vzácné psychické síly na celý následující rok, k uskutečnění zásadních konkrétních pozitivních změn a osvobozujících posunů, které jsou již „na spadnutí“ a konkrétněji se budou „materializovat“ v roce Saturna 2021…

Přeji všem krásné a hluboké prožitky, četné „zázraky za zrakem“, osvícené hovory s Duší a též rozmluvy mezi námi jako dušemi, které napomohou zlepšit vztahy, projasnit a prozářit atmosféru našeho nitra, příbytku, naší vlasti, planety Země, nekonečného Vesmíru…

S láskou vaše astrologyně

Alita

www.alitazaurak.cz

Víra vs.strach – odkaz od Zlatej dušičky

Na této planetě od věků probíhá boj mezi dobrem a zlem. A každý v sobě nosí tuto zkušenost. Každý má ve své minulosti mnoho z těchto nevyřešených situací, kdy bylo zažíváno mnohé příkoří. A proto se nyní v podvědomí aktivují spouštěče, které toto opět vynáší na povrch. Na jedné straně je to dobře, neboť dochází k odčištění nejspodnějších vrstev minulosti z podvědomí. Na straně druhé je zde síla mysli, která působí na tvoření si nové budoucnosti, svých životů. Proto je potřeba stále si uvědomovat svou sílu a důvody svých obav a současně se snažit nezabředávat příliš do svých strachů.

Jste chráněni lidé Země. Máte silnou ochranu své víry, a proto věřte ve svou sílu, v to, že dokážete zvládnout tento čas. Nacházíte se v přechodném období, kdy musí být co nejvíce pročištěna karma jednotlivých národů. Vše se chýlí k novému světovému uspořádání. Zároveň se též prověřuje vaše soudržnost, to, jak jste schopni se semknout ve chvílích ohrožení, jak jste schopni spojit se a fungovat jako celek, neboť ve dnech budoucích toto bude váš běžný život, život jako společnosti, život jako komunity, kde se všichni budou zajímat o dobro celku, nikoli o prospěch jednotlivce.

V tomto čase se ukazuje, zda z bahna vyroste nádherný květ, zda je zde potenciál pro to, abyste dokázali zvrátit to negativní, zda jste již připraveni dosáhnout vyšších vibračních vrstev. I přesto, že je zde atmosféra, kdy vaše vibrace velmi klesají. A proto je neustále doporučován co nejdelší pobyt v přírodě, zaměření se na práci se zemí, uzemňování se, léčení energií Země. Splyňte se Zemí a odevzdejte jí své obavy a strachy. Neboť vaše fyzická těla vzešla ze země a opět se tam vrátí. Váš duch však zůstane i nadále svobodný a jeho cesta je věčná. A je důležité, abyste sami sobě toto neustále opakovali, abyste to přijali jako nezměnitelný fakt. To vám pomůže odpoutat se od mnohých svých omezení a strachů. Milujeme vás, lidé Země a stojíme zde vedle vás na vaší cestě. Jsme součástí tohoto procesu stejně tak, jako vy.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Období Vah

Období Vah začíná tentokrát v pondělí 23.9 kolem desáté hodiny dopolední a přináší nám zklidnění, harmoničtější uspořádání našich myšlenek, pocitů a tím i každodenních činností a záležitostí. Začínáme se pohybovat plavněji, elegantněji, dýchat hlouběji a užíváme si plodů své předchozí místy až extrémní či přímo mravenčí aktivity, vyvíjené v předchozím období Panny…

Hned po prvních dnech tohoto poměrně příjemného období, v sobotu 28.9 nastává novoluní, přesně ve 20.30. Ve dnech před novem ve Vahách je velmi užitečné se osvobozovat od všeho, co brání v harmonickém proudění energií jak v nás, tak i mezi námi a světem. Může se jednat o nashromážděné již zbytečné informace, věci, ale též o nedořešené a nevyřčené záležitosti a skutečnosti, které nějakým způsobem blokují partnerský soulad všeho druhu. Pár dní mezi 23.9 a 28.9 je tedy jako stvořených k vyříkávání si, usmíření či naopak k rozchodu či ukončení spolupráce.

Po novu do úplňku ve Vahách (28.9 – 13.10) se celým svým srdcem otevírejme novým příležitostem a možnostem a též zásadním setkáním pracovním, milostným, přátelským… Je to ideální doba ke zformování užitečných projektů, tj . podpisu smluv, vydání knih, prezentování své tvorby, webových stránek apod. Vhodné je rovněž pořízení si nového oblečení, nábytku, automobilu, přístrojů a… Váhy milují krásu i užitek – vědomé a moudré nakupování či vizualizace těchto věcí je tedy ideální právě v tomto období. Z hlediska zdraví je vhodné druhý den po novu začít s cvičením či praxí napomáhající harmonizaci mužské a ženské energie, kráse a vitalitě, případně i s bylinnou léčbou..

Úplněk 13.10. přesně kolem jedenácté večer přináší příležitost procítit, meditativně zažít a uchopit téma partnerství a manželství. Slunce ve Vahách nám dává rozumné rady zralého člověka, učí nás dělat správným způsobem kompromisy a ústupky, zatímco dětská a spontánní Luna v Beranu nám skrze nálady, pocity, psychické stavy pomáhá procítit jak nám je, jak se ve vztahu či bez vztahu cítíme a nabízí zlepšit a hluboce uzdravit především vztah k sobě samým, k dítěti v nás… Vztahové otázky řešme v tyto dny (12.-14.10.) raději sami v sobě, s pomocí moudrosti své duše. Pomůže třeba výklad karet, meditativní procházky, hluboký dech, pročištění energetických drah v těle. Možná v takových chvílích zjistíme, že nemusíme radost a štěstí vyžadovat po druhém člověku či lidech a najdeme je sami v sobě, a s druhými můžeme pak prostě tvořivě a láskyplně sdílet…

Tentokrát bude s úplňkem ve Vahách rezonovat obzvláště příznivá astrologická událost: po sedmi letech vstupuje 13.10. Bílá luna do znamení Vah. Zde se bude nalézat až do 13. 6. 2020 a pomůže nám tím opravdu pro nás nejlepším a nejzdravějším způsobem dát do pořádku mnohé výše zmíněné záležitosti. Těšme se na dořešení opravdu dlouhodobých sporů a nesrovnalostí, někdy i soudních, například rozvodů, ale také na nová přátelství a zásadní požehnaná setkání a též prohloubení či posuny vztahů stávajících. Zde záleží na astrologickém domě, kde se Bílá luna bude nalézat – dle toho zjistíme, v jaké konkrétní oblasti můžeme její blahodárný vliv nejvíce pocítit a využít.

Vládkyně Vah Venuše nám bude též výrazně napomáhat – do 8.10. se nalézá ve svém “domově” a řešení, uspořádávání, domlouvání se bude mít tedy opravdu mírumilovnou ovšem i v dobrém smyslu přísnou podobu. Po vstupu Venuše do Štíra 8.10. se však celý proces prohloubí a zesílí, obzvláště očistné pak bude v období úplňku a po něm…

Kvadratura Venuše se Saturnem ve dnech kolem 25.9. může poněkud zkomplikovat naší snahu o bezproblémová a mírumilovná, ovšem možná poněkud povrchní řešení vztahových situací. Saturn v Kozorohu bude možná rovněž vyžadovat své a můžeme se cítit s druhými lidmi poněkud stísněni a pod tlakem dělat všemožné ústupky a nezdravé kompromisy. Podívejme se na situaci též z jeho perspektivy, k čemuž napomůže být chvíli o samotě a vyjasnit si své priority a individuální cíle. Pak se můžeme vrátit do světa a užívat si sounáležitost, lásku, vzájemnou výměnu a sdílení naplno…

Ve dnech a v podstatě i týdnech kolem 1.10. se můžeme “těšit” na poměrně hustší záležitost: spojení Černé luny s Neptunem v Rybách. Naposledy tato konstelace nastala před 9 lety, v červnu 2010 ve znamení Vodnáře. Co nám může přinést, čím prospět? Především půjde o hlubokou očistu od všemožných závislostí a iluzí, odhalení nepříjemných tajemství o nás samých, v nás samých. Co sami před sebou ukrýváme? Čeho se nejvíce obáváme a co si tím pádem můžeme také nejspíše „pozvat“ do života? Ryby jsou jakési “smetiště zvěrokruhu” a proto zde má Černá luna už od 3.5. 2019 poměrně široké pole působnosti.

Konjunkce s Neptunem napomůže uvědomit si své nejhlubší strachy, které však mají původ i v pocitu viny za naše minulé skutky a pochybení ať už v tomto či v minulých životech. Odtud pramení naše podvědomá touha být potrestáni a tendence zažívat tomu odpovídající situace, potkávat takové typy lidí atd. Neptun jako princip všeobjímající Boží a tedy naprosto bezpodmínečné Lásky nám však zároveň už několik let intenzivně napomáhá své pocity viny rozpustit, jaksi hlubinně „detoxikovat“ sebe sama a o to hlouběji pak soucítit a milovat všechny a vše bez lpění a závislostí… Zatímco Černá luna se v Rybách nalézá jednou za devět let, Neptun se v tomto posledním znamení Zvěrokruhu a v místě své vlády nalézá velmi přibližně jednou za dvě stě let! Jde tedy o poměrně vzácnou astrologickou situaci. Dům horoskopu, kde se konjunkce nalézá v naší mapě zrození pak napoví, v jaké konkrétní životní oblasti se konjunkce Neptuna s Černou lunou (Lilith) projeví: ve vztazích, zdraví, financích…atd. Ve výsledku může přinést i “zázračná uzdravení”, především z psychických chorob, depresí či alespoň značnou úlevu všem takto trpícím…

Po úplňku ve Vahách (13.10.-23.10.) se opět osvobozujme od všemožných tendencí: posuzování, obviňování druhých, porovnávání, očekávání, netolerance… a celkově vnímání sebe sama jako odděleného jedince uprostřed nepřátelského světa druhých “cizích” lidí. Sebepřijetí a zdravá sebeláska je zde vždy první pomocí – přijímáme-li sebe, přijímáme i druhé. Pobyt v klidu a o samotě pomůže stabilizovat a vyrovnat mužskou a ženskou energii, prozářit auru, nastolit ve svém nitru a tím i v okolí mír a harmonii… Saunování, masáže, tanec a podobné blahodárné aktivity či pasivity :) jistě napomohou… Tak budeme dobře připraveni na nastávající období Štíra a cestu do hlubin svého nitra, pod povrch věcí a jevů, které denně prožíváme…

Harmonické období a krásné zážitky přeje
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Následovat cestu duše – odkaz od Zlatej dušičky

Stále znovu a znovu se zapojujete do programu odčištění kódů a programů, které vám byly manipulací vnuceny. Jste pod dohledem, neboť každé odpojení se ihned projeví na energetické úrovni a pro síly temna je toto nežádoucí. Procházíte procesem přeměny. Přeměny duchovních a fyzických těl. Změny vědomí. Přerod do vyšších vibračních pásem. To vám na jedné straně přináší neurčité pocity radosti, které však jsou stále provázeny extrémními emočními propady. Stoupáte a klesáte do té míry, do jaké je vaše vědomá mysl schopna uchopit to, co se kolem děje, s čím se potkáváte. Mnohdy jsou zde věci neznámé, které mysl vyhodnocuje jako hrozbu a toto se poté projeví jako obavy a strachy. Jste vedeni k uvolnění starých programů a to je často bolestivé. Držíte se toho, co znáte. A to, co je nepohodlné, odsouváte.

Kolem vás se stále mění vše, co znáte. I vaše podvědomí se probouzí a začíná vnímat věci skryté. Zapínají se kódy duše, které se aktivují, pokud dosáhnete určité vibrační úrovně. Odbourávají se staré programy, které jsou přepisovány novými. Na úrovni fyzické se toto projevuje jako náhlá změna vnímání, též změna fyzická, kdy se tělo musí přizpůsobit a toto je doprovázeno fyzickými problémy s kostmi, či různými bolestmi pohybového aparátu. Nakonec dochází k uvolňování mnohých informací a k přepisu budoucnosti Země. Planeta se mění, vibruje již na nových nastaveních. Mnozí s ní již dokáží držet krok. Brzy však opustíte starou cestu a ti, kteří po této cestě stále kráčí, budou směrováni k novým cílům. Odpojují se některé uměle vytvořené hologramy, které mátly mnohé bytosti. Dosud nebylo možné toto rozpoznat.

Aktivací nových kódů a vibračním růstem však postupně dojde k otevírání třetího oka a tím k možnosti pochopit rozdíl mezi duší a uměle vytvořenou bytostí. Zde není možné, aby bytosti bez duše rozhodovaly o budoucnosti vysokovibrační planety. Každý proces však má svá pozitiva a negativa. A proto i zde dojde k zesílení odporu ze strany opačné polarity. A úkolem je stále držet rovnováhu a nedopustit vychýlení. Toto je možná pro některé zavádějící vysvětlení, proto ať věnují pozornost spíše energii tohoto sdělení, případně ať se zaměří jen a pouze na osobní růst. U některých  může být zmatení veliké a dojít k zesílení obav. Avšak je potřeba následovat cestu duše a to je prioritou. Je čas přehodnotit svůj život a postupovat vpřed opuštěním starých a nefunkčních situací. Každá změna vnitřní se projeví změnou vnější. To je důkaz toho, že sami tvoříte své životy. Je proto důležité pochopit, že tento proces je potřeba projít, není možné se mu vyhnout. Vše, co je život, přináší též růst anebo zánik. A proto buďte součástí tohoto procesu, ať již vás duše vede kamkoli. Buďte v lásce a naslouchejte svému srdci. Amen.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

AA Michael – 8/8 Lví brána 2019

Dokončete vtělení Duše, když vstupujeme do Tvořivého cyklu 2019/20
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, stojíme na bodu přechodu velké změny. Můžete říct, že to tak je po mnoho let, a vážně budete mít pravdu, neboť cesta Transformace/Přeměny a Vzestupu se před vámi odkryla. Ale v tomto okamžiku a v době Portálu Lví Brány 2019 plně vstupujete do zrychleného času přeměny, který vás s sebou vezme do roku 2020 a bude kulminovat v roce 2021. Je to doba kdy uvolňujete poslední zbytky Starého a plně aktivujete proces Vtělení Duše, což je prvotní záměr procesu Vzestupu. Jak se to stane, stanete se ztělesněným světlem, ztělesněným Duchem, žijícím bez strachu cestu Tvořivé lásky, která se stala vaším osudem, když jste si vybrali se inkarnovat v této fyzické formě.

Jak víte, Milovaní, Lví Brána je velmi zvláštní dobou Svatého roku. Je to okamžik, kdy začíná nová Doba Tvoření, a vy můžete začít a ukončit časové linie nebo časové cykly, jak je raději nazýváme. Můžete také ve svém tvořivém požadavku žít svůj nejlepší život (životy) přeskočit časové linie, reality a dokonce i vesmíry, a přitom sloučit všechny zážitky do mocného a vždy přítomného okamžiku NYNÍ.

Svatý rok začíná 26. července s planetárním Novým Rokem, a předchází mu oslavovaný „Den mimo Čas“ 25. července. Vaši dávní předkové věděli, že mají 25. července oslavovat přechod od starého cyklu k novému, s tvořivou radostí a svátkem. 26. byl započat nový cyklus. 26. červenec slavili Májové a staří Egypťané jako okamžik, kdy byl Čas Prostor obnoven Božskou Tvořivou Inteligencí pro další cyklus. Byl to také čas, kdy Královská Hvězda Sirius byla a je spojena s naším Sluncem a stoupá v konjunkci (ve spojení) při východu Slunce na severní polokouli a zvláště nad Egyptem v době stoupání nad řekou Nil, což představuje návrat hojnosti půdě a lidem pro další cyklus života. Lidé Síria a Královské Lví Bytosti byli a zůstali Hvězdnými učiteli – Mistry, kteří pomáhali vést Lidstvo po cestě vzestupu a Vývoje.

Portál Lví Brány je strážen dvěma Královskými Lvy Síria, kteří jsou ve svatých textech známi jako „Lvi včerejška a zítřka“.Jsou to strážci brány, kteří zajišťují, že jen ti, kteří jsou uzemněni v Přítomném okamžiku a jsou vědomě na své cestě, jsou schopni projít bránou a vytvořit vědomě další cyklus. Nejsou to jen strážci, ale také učitelé, kteří pracují s Anděli a Archanděli, aby vedli ty, kteří jsou připraveni na své cestě probuzení a tvoření. Každý z vás, kdo čtete tato slova, má schopnost udělat tento vědomý přechod, protože byste k těmto slovům nebyli přivedeni, kdybyste neměli frekvenci potřebnou k tomu, abyste přitáhli tuto pravdu a byli součástí moci a zmocnění tvoření Lví Brány 2019.

Portál Lví Brány se začíná otvírat 26. a plně se otevře 8. srpna, nebo-li 8/8, pod znamením/konstelací Lva.Pak se začíná zavírat a je dokončen 12. srpna. 13. srpna je oslava dokončení a okamžik posunu vpřed, neboť planety jsou nyní pod vedením Hvězdných Královských Lvích Učitelů Alfa Leonis, Srdce Lva, kteří vedou Zem konstelací Panny k zářijové Rovnodennosti.

Bude to mocná doba a opravdu budete pozváni, abyste vstoupili do své plné síly jako Mistři Světla a Tvoření a Ztělesněné Duše v Andělských Lidských Tělech.

2019 až 2020: Doba Velkého Potenciálu a Moci.

Milovaní, jen bychom něco řekli o frekvenci a moci přicházejícího cyklu a dalších dvou letech. V této době budete „uzavírat“ cyklus duchovního růstu a přeměny, který začal v roce 1999 a kulminuje v roce 2021. Je to Archetypální Cesta Hledajícího, jak byla známa předkům, sledujícím cestu symbolů, které uvolňovaly svou moc a moudrost těm, jejichž srdce a duše byly otevřeny procesu.

V roce 2019 bylo zaměření Cesty na energiiBožského Ženství, jako duchovního vůdce a učitele, protože Božské Ženství je to, co udává tón pro tvoření v tomto Tisíciletí, kterému převládá frekvence čísla 2, což je duchovní frekvence Božského Ženství. Rok 2019 je 3. rok, který má frekvenci Matky Země a Hojnosti. Společně frekvence tohoto čísla slouží k tomu, aby daly moc Božské Ženskosti v její roli Vedení a Tvoření pro Novou Zemi, a přitom také posilovaly vzestup Nového Mužství pro Novou Zemi.

2020 přináší novou energii, která má frekvenci dvojitého mistrovského čísla, dvojité 2, aby dala moc Božské Ženskosti a dvojité 0, která znamená Prázdnotu, Nulu a klíčení nového semene, které protančí ke zhmotnění Božskou Ženskostí v jejím tanci tvoření, jak rodí nové cykly pro Novou Zemi. Zároveň bude do Země plně uzemněno Božské Mužství a bude vyjadřovat své energie jako je dávání moci a zhmotňování tvoření a rození nových společenství světla pro Novou Zemi.

Takže, buďte ujištěni, Milovaní, že tento cyklus vašich životů bude nezměrně mocný a tvořivý. Zrodíte a necháte protančit do tvoření všechny své touhy, pokud vaše zaměření a záměr jsou čisté a pokud se odevzdáte plynutí Božské Tvořivé Inteligence a dovolíte proces klíčení a zrodu na duchovní úrovni.

Dokončete Ztělesnění Duše: Dokončování této fáze Procesu Vzestupu s Oslavou

Zaměření na osobní úrovni pro tento cyklus bude na proces dokončení vtělení Duše, který byl započat v cyklu let 2018/19. V tomto minulém cyklu vám bylo Diamantovými a Zlatými Světelnými Kódy umožněno aktivovat původní vzor DNA pro Andělského Člověka. To vytvořilo prostor pro Duši, aby plně sestoupila do těla a dokončila tuto fázi vzestupu vědomí.

To nebyl nikterak jednoduchý proces, neboť zahrnoval hluboké léčení a uvolňování všech starých vzorců myšlenek a druhů víry, které neodpovídaly frekvenci Duše. Jinými slovy, Ego potřebovalo uvolnit jakýkoli druh chování a víry, které blokovaly duši před vyjádřením jejích energií v této lidské zkušenosti. Tak, Milovaní, jste byli zaměstnáni intenzivním procesem vyhazování a čištění na emocionální, mentální a fyzické úrovni. Tento proces čištění byl tak intenzivní, že mnozí z vás se cítili, jako když už nemohou dál. Ale, buďte ujištěni, Milovaní, že tento proces kulminuje. V tomto nadcházejícím cyklu bude Duše schopna vstoupit plně do Svaté jednoty Těla a Duše, a začnou žít jako Jeden. Nebudou žádné rozdíly mezi Tělem a Duší a Tělo bude čisté, aby vyjadřovalo tvořivou energii Duše. To povede do času velkého vnitřního míru a harmonie, která se postupně začne odrážet ve vnějším světě jak více a více pracovníků světla a těch, kdo ukazují cestu, dokončí proces.

Milovaní, velmi brzy bude všechno, co uděláte, vyjádřením duše a andělského tvoření. Budete schopni cítit uvnitř svého těla, kdy vaše duše tančí ve světle nebo jestli se cítí nepohodlně s vašimi volbami, protože nejsou v harmonii s vaším životním plánem. Pak budete jemně vedeni k tomu, abyste učinili nová rozhodnutí, která jsou harmoničtější, a tak se posunete dopředu na své cestě vytváření jen hojnosti, míru a radosti v realitě Nové Země.

Tento proces aktivace Vzoru Božského Člověka a jeho naplnění Božským Diamantovým Světlem bude také zhmotněn na Kolektivní úrovni Vědomí. Tady uvidíte a ucítíte, jak staré vzorce života společenství a bytí uvolňují cestu novým myšlenkám společenství a novým způsobům bytí a sdílení zdrojů. Jako Společenství také uvolníte staré ego a vzorce, které dominují mysli, abyste uvolnili cestu pro způsoby bytí více naplněné duší a vzájemnou interakcí.

Mnozí z vás budou cítit volání, aby začali nové formy Společenství jako součást svého poslání Duše, aby aktivovali Svaté Energie Země, a někteří budou vedeni k tomu, aby pomáhali v přeměně společenství, která již existují, a naplnili je Světlem Duše Božské Ženskosti a Nového Mužství.

V tomto cyklu budou zvýšené úrovně toho, co nazýváme „Léčením Předků“, na individuální úrovni i na úrovni společenství a dokonce i na národní úrovni, jak vše, co patří mysli, začíná uvolňovat cestu strukturám založeným na Srdci, Duši a Soucitné Lásce. Minulost a Budoucnost se navždy změní, jak se budete zaměřovat na tento cyklus a dělat změny, které budou určovat to, že tato časová linie/ tento časový cyklus 2019/20, bude ta, která změní všechno a vytvoří Zlatou Budoucnost, kterou hledáte a snažíte se ji vytvořit a zažít.

Co to znamená pro vás, jako pro ty, kdo ukazují Cestu Nové Země

Milovaní, nebude to pro vás jednoduchá doba, neboť zmatek a bouře kolem vás budou dál živit ohně přeměny a změny. Ale my víme, že jak vaše Duše začne být víc tím, kdo jste, a je vyjadřována jako ten/ta, kdo jste, budete víc znát svou cestu vpřed a svou schopnost vytvořit to, co si přejete.

Vždy si pamatujte Kdo Jste a co a proč jste přišli na Zem vytvořit a zažít, jako Duše a Bytost Nekonečného Světla a Energie.Nikdy nezapomeňte, jak jste požehnaní, abyste udrželi tuto vědomou pozornost a vědomí, zatímco mnozí žijí ve zmatku a utrpení, pouze s ustrašeným egem, které je vede.

Ať kolem vás vzplanou jakékoli základní a emocionální bouře, udržujte svůj vnitřní mír a zůstaňte uzemnění. Pamatujte, že jako Vtělená Duše a Andělský člověk žijete „zevnitř ven“ a ne „z vnějšku dovnitř“. To jednoduše znamená, žecokoli se stane v dramatu života „vně“ vás, tak víte, že uvnitř vás je místo míru a bezpečí a hojnosti a lásky. Nedávejte svou sílu dramatům strachu a nedostatku, ale zaměřte se jednoduše na svou vášeň a na to, co chcete vytvořit a zažít na Zemi jako Božské Požehnání.

V této době, v tomto cyklu, jsou dvě verze Země, které existují najednou, Multidimenzionální/ Mnohoúrovňová Nová Země a Alternativní Země nižší úrovně, neboť Země 3. dimenze už neexistuje. Částí zmatku, který zažíváte, je posun mezi dimenzemi, který je pro mnoho lidí nevědomý a náhodný. Ale vy, kteří shromažďujete zkušenosti pod vedením své Duše, se učíte pohybovat se mezi dimenzemi a opravdu mezi Světy a Časovými Liniemi s Ladností a Elegancí a bez traumat a dramat.

Toto bude také doba, kdy se budete potřebovat starat o své Tělo. Nyní je Svatým Chrámem vaší Duše a bude mu (tělu) chvíli trvat, než se přizpůsobí vyšším frekvencím a vědomí, které přichází s tím, jak je naplněno vnímáním a pocity duše. Tělo se může cítit vyčerpané, když musí spustit tyto intenzivní frekvence a vyrovnat se s intenzivními zkušenostmi, které jsou daleko mocnější než cokoli, co mohla vytvořit stará mysl ega. Klíčem je vždy odevzdat. Uvolněte se a dovolte duši a vyššímu já být vaší podporou a vytvořit zázraky, které vás posunou vpřed na nové úrovně lásky, zkušenosti a radosti, když vaše tělo akceptuje tyto intenzivní a mocné proudy energie z duše a aklimatizuje se na ně.

Buďte probuzení, buďte vědomí a posílení mocí.

Vy jste Posun v Lidské Formě. To jste přišli zažít.

Přejeme vám Radost, jak procházíte Lví Bránou. Andělské Říše jsou tu, aby vás podporovaly, Galaktičtí učitelé jsou tu, aby vás vedli, a Mistři udržují energii těch, kteří otevřeli cestu.

Potřebujete prostě udělat volbu a zaměřit Záměr, když tvoříte Sen.

Budoucnost je vaše a je Nyní!


Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Proces změny – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, pamatujte, že i největší temnota může být naráz prosvícena! Možná se vám zdá, že vaše životy jsou pro vás ohromnou zátěží. Hledáte naplnění a v poslední době je od vás vyžadováno vysoké energetické nasazení proto, abyste se zbavili všeho, co v tomto čase již nemá co dělat. Ano, mnohé duše již toto nezvládají, odchody duší z této planety jsou velice časté a mnohdy tragické a nadále budou pokračovat. Je zde mnoho duší čekajících na příležitost odejít, zvolily svou cestu a jejich příští inkarnace již bude vedena jinam, nežli do této reality. Tato realita již není taková, jako dříve. Mění se každou vteřinu. Měnila se, aniž jste si toho všimli, nyní se však proměňuje přímo před očima a vy již získáváte jistotu, že se měníte spolu s ní. Prožíváte tyto změny a jste zmatení, neboť v danou chvíli nejste schopni posoudit, zda situace, kterých jste součástí, jsou opravdové anebo zda se vám jen nezdají. Stále více zvláštností budete prožívat. Často si nevzpomenete na některé věci zkrátka proto, že se na okamžik, na přechodnou dobu, octnete někde jinde.

V tento čas je zde velká síla očistných energií. Je zde však také spousta bytostí, které dohlížejí na tento proces. Přijde čas, kdy budete schopni se s těmito bytostmi stále více spojovat, získávat více informací, pomoc. Je před vámi zásadní změna, která přijde během letních měsíců. Vy však již budete připraveni. Pokud máte potřebu odpočívat, odpočívejte. Nejlépe v přírodě, u vody, na slunci. Nabíjejte sami sebe energií. Také naslouchejte sami sobě. Ti, kteří na vás ve fyzické realitě mluví, sdělují pouze své zkušenosti a prožitky, ne ty vaše. A často vám nemohou porozumět, neboť máte rozdílné vibrační naladění. Prociťujte své jistoty ve svých srdcích. Nebraňte se však lásce. I ti nejzatvrzelejší budou nuceni otevřít svá srdce. Neboť bez lásky nemůžete vytvořit nový svět. Mnohdy se ega urputně brání a tím bolestnější je poté proces vnitřní očisty a přeměny.

Lidé Země, velmi mnoho událostí je v chodu. Některými nemá cenu se zatěžovat, neboť se dějí v celosvětovém měřítku a vy jim pomůžete k úspěchu pouze tím, že se zaměříte na osobní růst. Můžete však pomoci ulevit svým blízkým a tím zbavovat svět alespoň kapky negativních energií a emocí. Tím, jak budete očišťovat sami sebe a své okolí, prostory se budou čistit a napojovat na energetickou matrici Země. Hledejte sílu v sobě samých a buďte stateční. Čím více se budete odpojovat, tím lépe se začnete cítit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Současný život – odkaz od Zlatej dušičky

Je čas, kdy se jednotlivé duše rozhodují hromadně opustit tento prostor. Bude jim to dopřáno, neboť takto se již rozhodly. Ti, kteří tu zůstanou, propadnou bolestí ze ztráty, avšak dokáží opět povstat, a nalézt odvahu žít. Svět se mění, čas se řítí vpřed, zároveň však se vše začíná spojovat, prolínat a na straně druhé rozpojovat, odpadat. Vše prostupuje vše, všichni jsou spojeni se všemi. Rozplétají se osudy díky narovnání minulosti.

Odvaha žít se setkává se strachem z budoucnosti. Nechápavost a odmítání se často zaměňuje za neschopnost a kolapsy fyzických těl jsou stále více zřetelné. Mění se stavba fyzických těl. Mění se však také vše, co bylo dosud zažito, způsoby nahlížení. Mění se psychické nastavení, dokonce i chutě. Hustota se snižuje, kvalita života je prioritou tohoto času. Přichází uvědomění, že je potřeba zaměřit se na jiné životní hodnoty. Vše se vychyluje buď jedním, nebo druhým směrem, jsou patrné výrazné extrémy.

Často je nepochopení způsobeno zavíráním očí před pravdou bijící do očí. Čím více je tlačeno, tím více se mnozí brání. A stále viditelnější jsou časté úniky z reality, neboť tíha a bolest jsou velmi frustrující. Opakující se pochybnosti jsou brzda pro odstranění překážek a tak se život stává bojem místo toho, aby byl dobrodružnou cestou. To vše je projeveno v této době plné extrémů. Přesto je nutné přetvořit tento svět a také právě proto. To, co pozbylo smyslu, je alarmem toho, že tudy již cesta dávno nevede. Kráčejte plni naděje a víry, vedeni svou duší a milováni svými bližními. Nabírejte sílu a rozdávejte radost. Ať vás provází láska.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

Světlušky – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, je čas, kdy vstupujete do podzimních dnů. Tento čas je velice zásadní, neboť mnozí překročí hranice, které obestírají tuto realitu. Mnozí začínáte chápat, že se nelze vracet, není cesty zpět. Jste stále vedeni, abyste sami sebe zbavovali svých bloků, svých zátěží. Ano, toto je neustále vyzdvihováno. A je to také velice důležité. V tomto čase jsou mnozí z vás velice unaveni, neboť nesou na svých bedrech nejen starosti své, ale také svých bližních. Je to čas silných emocí, ale také odpoutání se. A odpoutání, pokud není z vlastní vůle, představuje nositele mnohých bolestí. Vyplavují se mnohé smutky, které jsou zraněními duše z minulých inkarnací. Vibrační úroveň vzrůstá a s vámi, lidé Země, to souvisí velice úzce, neboť i vy jste vedeni, abyste slaďovali svou vibraci se svým okolím. Chápeme, že je pro vás těžké, prožívat mnohé stavy. A zřejmě vás neuklidníme, pokud řekneme, že vše, co vás potkává, bude i nadále pokračovat. Vy však můžete ovlivnit to, jak toto vše budete prožívat.

Stav lidstva je žalostný. V tom smyslu, že je zde stále velké množství sobectví, manipulací a negativního naladění. Stále je zde patrné odpojení od světla u některých bytostí. Mnozí jsou spojeni se svými iluzemi do té míry, že jsou schopni i za ně bojovat. Je potřeba vnést světlo do tohoto chaosu. Je potřeba nalézt v sobě samých místo, kde se cítíte šťastni, kde se budete léčit. Mnoho pochybností vás však provází. Svět se změnil a často si připadáte ztraceni. Chápejte ale, že tak, jak půjde čas, budete přicházet o všechny své jistoty. Až nakonec zbude prázdnota a vám nezbude, nežli se jí oddat. Uvolnit všechny vaše představy a nastavení a být připraveni na cokoli, co přijde do vašeho života. Teprve v té chvíli budete uzdraveni, neboť naleznete svou vnitřní jistotu a nedotkne se vás žádná z vnějších ztrát.

Lidé Země, nepochybujte o sobě samých. Určitě jste mnozí viděli světlušky, které poletují za noci. I vy jste jako světlušky, svítíte sami sobě na cestu. I přesto, že se vám zdá,že procházíte temnotou, i přesto, že máte pocit, že se ztrácíte a strach, že zabloudíte. Pokud si ale budete uvědomovat toto své světlo, nikdy ze své cesty nemůžete sejít. Vše je již rozhodnuto. Je potřeba neustálá práce. Nečekejte, že kdokoli cokoli udělá za vás. Ano, bude vám pomoženo, avšak to nejdůležitější je vaším úkolem. Ctěte lidi kolem sebe, buďte si oporou. Mnozí tuto silnou dobu nemusí zvládnout, neboť budou pokračovat odchody duší, i nadále se vše bude stupňovat. Věci se budou dít náhle. Teď je to tu a za vteřinu už je vše pryč. Nyní je to takto a během okamžiku se vše obrací. Náhlé zvraty, které však ještě více povedou k emoční destabilizaci a rozkladu mysli, neboť mysl nebude schopna si mnohé věci logicky vysvětlit. Můžete mít pocit, že se ocitáte v jiném světě, ale také se děje to, že jakmile na něco pomyslíte, ihned pocítíte odezvu. A proto velký pozor na své myšlenky.

Lidé Země, tato doba vám přijde zmatená mnoho z vás již začíná pochybovat i o sobě samých. Ale právě vy jste těmi, kteří jsou klíčem k dalším událostem, k tomu, co čeká všechny bytosti, k tomu, co čeká Zemi. Buďte pravdiví ve svém smýšlení a připravte se na časový a dimenzionální skok, který může mnohým navždy změnit jejich život. My však jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz