Tag Archive | činy

Moje činy

Reklamy

SKONČIL ČAS VYSVĚTLOVÁNÍ, NASTAL ČAS ČINŮ

Doba se zrychluje a je nám stále rychleji ukazováno, kde děláme chyby a jakým směrem se vydat. Samozřejmě všichni ti, kteří zůstávají ve svých hlavách a naučených programech nic nepozorují. Žijí si svým „ životem“, kde otrokem i otrokářem jsou především sami sobě. Mají stále větší nároky, a to především v hmotném světě. Neustále plánují dopředu, do budoucnosti, žijí na dluh, a neuvědomují si, že jim utíká mezi prsty Přítomnost. K tomu všemu si v tom velice libují a většinou se chovají jako mistři světa. Ego velí a rozhoduje v jejich životech.

Na druhou stranu ti, kteří již částečně pochopili, kde se ukrývá naše největší síla, se nachází na místě, odkud mohou pozorovat dvě cesty, které se jim ukazují. Teď je jen na nich, kterou si vyberou. Z toho, co kolem sebe pozoruji vím, že jich stále ještě mnoho volí starou cestu duality a falešných pozlátek. I když se zdají být do určitého stupně probuzení, k tomu, aby vystoupili z duality to nestačí. Dualita nás do určité úrovně uvědomění pustí, nicméně sami v hlavě se nedokážeme pustit starých myšlenkových programů a jedeme dál v posuzování, kritizování, pocitech viny a oběti, domnělých jistotách, chytračení apod. Co je platné, když na sociálních sítích sdílíme různá moudra druhých a sami tak vůbec nežijeme? Příkladů nacházím každý den spousta. Ano, chce to odvahu vykročit tam, o čem jenom dokážeme mluvit. Naučili jsme se automaticky a až přespříliš důvěřovat celebritám  a jiným zaručeným zdrojům, a nevidíme, že naše kamarádka Alenka nám ukazuje cestu svým každodenním příkladem. Že je bez „normální práce“? No a co? Kdo může posoudit, zda nedělá pro společnost a hlavně pro sebe víc než ten, který chodí do práce a dělá práci, která je uměle vytvořena a navíc ho ta práce nebaví? Alenka se věnuje rodině, svým dětem a tomu, co ji baví a naplňuje. Vždy má tolik peněz, kolik potřebuje k tomu, aby přežila, i když je to v této době stále těžší. Právě na takových příkladech poznáme, že tam už nejspíš našli to, co my stále hledáme.

A což teprve abychom důvěřovali sami sobě! To už je opravdu na nás moc! To po nás přece nemůže nikdo chtít! My přece MUSÍME PROTOŽE…nebo to NĚCO NEJDE PROTOŽE…. a další řada zaručených výmluv, proč se nemohu chovat tak, aby to bylo v souladu s naší přirozeností…. Jsme zahlcení spoustou mýtů, kterým jsme uvěřili a stále odmítáme vidět, že i to, co se vydává za dobro je pouze cílená manipulace. Stáváme se sice tzv.„duchovními lidmi“, pracovníky světla, kartáři, různými kouči, učiteli, vychovateli, lektory života a nabízíme druhým návody na život, bez toho, abychom našli návod na ten svůj. Toto všechno jsou stále role a hra duality. Pokud náš záměr není čistý a nepochází z darů, které jsme dostali od Boha a nevychází z naší přirozenosti, zaplétáme se dál do karmického kruhu se všemi našimi klienty.

white-flowers-in-hands

Ani ti, co se rozhodli pro druhou cestu – cestu do Jednoty, to nemají jednoduché. Neustále jsou prověřováni různými zkouškami, zda jsou ve svém rozhodnutí pevní a zda opět nesejdou na starou cestu. Největší zkoušky jim právě uštědřují ti, co se sami pasovali do nadřazených rolí, a z pozice a vychytralosti dualitního myšlení na ně zkoušejí své manipulátorské kousky. Bohužel, vždy se setkávají s úspěchem u stáda, nikoliv však u těch, kteří už se druhou cestou jednoty a svobody vydali. Ano, chvíli mohou být zasaženi jedovatými šípy, ale oheň, který se v nich již rozhořel je silnější a spálí to, co jim už nepatří.  Jdou dál nepochopeni svými nejbližšími, ale na to si však dávno už zvykli.

Změna však přichází v tom, že už dál nemohou mlčet a cítí potřebu se ve své síle projevit. Ale jak to udělat, když neustálé vysvětlování už nikam nevede? Doba, která byla určena k tomu, aby ti, co chtějí pochopit pochopili a nasedli do rozjetého vlaku, již vypršela. Nastal čas činů. Dnes už nemá cenu komukoliv něco vysvětlovat, velice to zdržuje osobní vzestup a vědomí těch lidí, kteří se pro něj rozhodli. Rozhodli se už více neodevzdávat svoji sílu jinam než sami sobě, protože by se tak vzdali svého pravého JÁ. Začali pracovat na svých DARECH, které jim umožňují se projevit v jejich Božské Podstatě. Prostřednictvím těchto Darů PROMLOUVAJÍ k Srdcím těch lidí, kteří se rozhodli NASLOUCHAT. Jejich povinností není kohokoliv učit a vychovávat, ale předávat dary, které jim byly určeny a ukazovat směr. Předávají tak dál Vědomí Jedinečnosti. Kdo slyší porozumí. Nic se nedá vnutit. Jen nabídnout. Jen tak zůstane zachována SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA každého Jedince.

A zatímco se na scéně odehrává poslední bitva matrixu, do které je zataženo téměř celé lidstvo a svou nevědomostí se boje zúčastňuje, v tichosti přicházejí PROBUZENÍ POSLOVÉ SVĚTA a svoji NOVOU ZEMI začínají tvořit v BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Nepřicházejí však z pozice spasitele a někoho vyvoleného, ale KAŽDÝ VE SVÉ JEDINEČNOSTI SVÉHO BOŽSKÉHO POSLÁNÍ PŘICHÁZÍ PROJEVIT SKRZE SVOJE DARY SÁM SEBE. To je cesta, kterou již mnozí nastoupili a čekají na ty, kteří se je rozhodli následovat.

Vše nasvědčuje tomu, že se dva světy stále viditelněji rozdělují. Viditelně pro ty, co následují ZMĚNU. Ostatním je vše skryto… lépe řečeno, nechtějí nic vidět nebo jejich záměry jsou falešné. Blížíme se k okamžiku, kdy dojde k nějaké zásadní události, která bude viditelná všem, protože vzestupujících lidí na osobní úrovni stále přibývá.  Není ovšem jasné, co se tedy opravdu stane a kdy. Myslím, že každý sklidí co sám zasel, a kterou cestou se rozhodl jít.

Jedno je jisté:

Kecy Nikoho Nespasí…. Uplatit Nebude Koho… Peníze Nikoho Nezachrání… Nevědomost Nikoho Neomluví… Promluví Jedině Činy v Souladu s Vesmírnými Zákony…

V každém případě VE VÝHODĚ JSOU TI, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI.

RENATA

Nemusíte moje poznání a cestu přijímat, stačí, když ji budete respektovat. Děkuji.
Pro ty, kteří cítí, že se chtějí propojit nebo jinak potkat:
informaceodjinud@gmail.com

Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/

4 kvality skutečného muže

Muži to v současné feministické době nemají vůbec jednoduché a mnohým z nich se špatně hledá podstata jejich mužské síly, neboť my, silné a soběstačné ženy, jsme přebraly mnohé z jejich úloh a umíme si s valnou většinou věcí poradit samy, namísto toho, abychom vstoupily více do sebe, rozvíjely svou ženskost a učily se být klidným moudrým proudem. 

Muži tak vedle nás slábnou, začínají se podceňovat a ztrácejí pevnou půdu pod nohama nejen ve vztazích partnerských, ale i ve vztahu k sobě samému, ke svému poslání i životu vůbec.

Je to mnohdy zapříčiněno unisex způsobem „usnadněného“ moderního kancelářského života, který je ve finále velmi frustrující, namísto ocenění muže za nesnadné ulovení večeře, které by žena nezvládla a naopak ocenění ženy za teplý a útulný domov plný spokojených dětí, který by muž nikdy nedokázal vytvořit. Dezorientované a nedoceněné ženy, které se staly díky emancipaci a vystrašenosti mužů samy muži pak vychovávají již oslabené muže bez intuice a sebehodnoty, nad kterými drží celoživotně vládu a kteří se jich bojí, místo toho, aby je ctili a chránili jako moudré dárkyně života – nemohou, neboť taková žena se nespojila se svou podstatou.

Tento dlouhodobě zamotaný mechanismus pak obě pohlaví nevědomě hází do pocitu, že to druhé je k ničemu, že by mělo být jiné a podrýváme se tak navzájem, neboť jsme se všichni tak trochu ztratili.

Většina mužů současnosti podceňuje svůj přirozený význam, přínos pro svět a důležitost pro nás ženy, abychom se skrze jejich pevnost mohly rozvíjet, pěstovat naší jemnost a tím jim daly vyniknout. Bohužel je mnoho mužů často zmateno, stále hledají cosi, co by je alespoň na chvíli uspokojilo v jejich pocitu neutěšeného života a mnohdy netuší, že vše leží uvnitř – v jejich čistém, milujícím, empatickém, silném a statečném srdci.

Záměrem tohoto článku není někoho měnit nebo přesvědčovat, pouze nadhodit úhel pohledu, který by mohl být pro někoho přínosem na cestě. Jako žena, která již prošla mnoha nejrůznějšími vztahy jsem toho názoru, že veškerá spokojenost leží stejně uvnitř nás samotných navzdory vnějším vlivům a i kdyby vysněný partner nebo partnerka splňovali všechny naše požadavky, není to zárukou spokojeného partnerského života. Nicméně základní čtyři pilíře, o kterých si myslím, že by měl každý vyzrálý muž splňovat, tu jsou.

Jak tedy pomoci našim mužům vzít si zpět svou skutečnou mužnou sílu? Můžeme je jen milovat, neboť začít musí každý sám u sebe.

1. Muž reaguje vědomě

Mnoho mužů si neuvědomuje, jak jejich slova a činy ovlivňují city druhých, obzvláště žen. Ano, nikdo nenese zodpovědnost za to, jak se druzí cítí, jak dané věci chápou, co si berou osobně a podobně, nicméně vědomé zaměření mužovy pozornosti na vycítění situace a ženina rozpoložení a teprve následná jemná akce mohou pomoci zabránit spoustě zbytečných nedorozumění a konfliktů.

Důležitá věc: My ženy nikdy nepotřebujeme, abyste nám dávali řešení na naše problémy, my potřebuje jen vyslechnout a ujistit, že jsme milovány a přijímány přesně teď v tuto chvíli a že všechno dobře dopadne, byť je to pro vás mnohdy nadlidský úkol.

V tom spočívá mužova vědomá reakce (důkaz lásky) na ženiny podněty, byť mu jeho přirozenost – rácio říká : „Jednej, vyřeš to a jdi dál.“ Proto se příště zkuste zhluboka nadechnout a uvědomit si: „Toto je ten případ, kdy jí mám jen obejmout a říct jí upřímně, jak jí mám rád.“ a uvidíte, že se vám začne měnit svět před očima.

Když nevíte, co máte dělat, zastavte se, nalaďte se na své srdce místo ega a hned dostanete odpověď – tu jedinou správnou.

Chce to čas, disciplínu, trpělivost a hodně lásky. Zároveň se nepodbízejte, nenechávejte se strhávat do výčitek, manipulací a her, mějte vlastní pevné hranice, vnitřní klid a vědomí sebe sama.

Chlapci se vzpírají (hádají), muži odpovídají (milují).

V případě, že se takto budete chovat delší čas a vaše žena si toho nebude všímat nebo toho bude zneužívat, nemusíte nic vydržet do nekonečna. Kdykoli se můžete rozhodnout si s ní v klidu promluvit a pak zaujmout nové stanovisko. 

2. Muž se vždy nejprve dívá dovnitř

Skutečný muž je připraven se poučit ze svých chyb. Trénuje se v otevřenosti a k nebojování s okolím, nýbrž se snaží zvládat své vnitřní boje pro oslabení svého ega. Nesnaží se být někým, kým není a je rád tím, kým skutečně je nebo kým se stává. Nebojí se zažívat hluboké pocity a nestydí se za ně.

Dívá se do svého zrcadla a nenechává se lapit nalháváním si. Řeší konfrontaci jejím přijetím, přebírá za ni svou část zodpovědnosti a dělá rozhodnutí. Tak se plynule posouvá vpřed, mění se, roste a tím krásní, zraje a mužní.

man-body

3. Muž zná důvod

Něco stojí za to o to bojovat a nemusí to být hned za konec hladovění ve světě. Ano, slovo boj není sice populární a mnoho esoterických směrů od něj zrazuje, nicméně vnitřní boj muže může být vnímán jako jednoduché nevzdání se, vyvinutí energie pro věc, která je pro něj důležitá, o kterou velmi stojí, zápas o vítězství sama nad sebou k stávání se lepší verzí sebe sama. To je skutečný pokojný bojovník. Cítí-li důvod pro vyvinutí jemné, ale pevné síly ve vnějším světě, může být úspěšný například při záchraně vztahu nebo manželství, může bránit něčí postavení v životě – práva a ochranu druhých (slabších, zvířat), podporovat vyjadřování se uměním nebo šířit velkorysost a zákon zachování rovnováhy dáváním, nejen hmotných věcí a nejen potřebným.

Zkrátka muž potřebuje kráčet za něčím, v co skutečně věří – má k tomu svůj důvod, byť všichni ostatní ne. V tom tkví jeho úspěch, síla a osobitost. (nezaměňovat s paličatostí)

Chlapec rozkládá, muž staví. Když muž ví, kam kráčí a jaké má k tomu důvody, je pro ženu lehké ho následovat.

4. Muž koná

Chlapci si stěžují, když věci nejdou jejich směrem, muži konají. Mnoho zlozvyků jako stěžování si nebo výbušnost vycházejí z nedisciplinovaného myšlení a neschopnosti vědomé kontroly svých emocí. Mnoho líných mužů hovoří o tom, že by se chtěli změnit, že by chtěli mít jiný vztah, že by například chtěli shodit nebo vyrýsovat své tělo, že by chtěli být dobrými otci a manželi, že by chtěli přestat pít, kouřit, podvádět, lhát, utrácet, schovávat se a že čekají, až se stane to či ono a stále řešení a postavení se k věcem a situacím čelem s mnohými výmluvami odkládají, což je velmi únavné a asexuální pro všechny zúčastněné.

Opravdový muž jen nehovoří o problémech, ale koná. Teď. Překonává sebe samého a zdolává i vysoké hory nefunkčních věcí svého života den za dnem a i když třeba často zakopne nebo upadne, vždy se zvedne a zkouší věcí měnit k lepšímu dál. Takový je pro ženu úcty a respektuhodný, jen takový cítí skutečný život ve svých žilách.

Jistě jste si všimli, že nepadly zmínky o výši konta, zastávaném náboženství, politické orientaci, vzdělání, typu práce ani o barvě nebo velikosti čehokoli fyzického.

Těžiště opravdové síly a spokojenosti totiž nelze spatřit v ničem vnějším.

Pro každou ženu je vhodný v určitém jejím období jiný muž, (stejně jako pro muže žena), aby pochopila své vnitřní nastavení, limity a touhy a sama se rozhodla, zda-li je chce nebo nechce opustit nebo změnit. Každá „nedokonalost“ je hybnou silou k vývoji, kterým všichni procházíme a který nám slouží jako studijní materiál k sebepoznání a tudíž nic není „špatně“ a nic dokonalé.

Z vlastní zkušenosti vím, že je spousta situací, kdy je překročena veškerá únosná míra, kterou muž i žena mohou v dané situaci unést a nervy tzv. povolí. Jsme jen lidé a stále se učíme. Jde o to, se do takových situací dostávat co nejméně díky našemu rozvíjejícímu se vědomí a vnitřnímu nastavení, do jehož základní výbavy patří i výše zmíněné. Z velké části to samozřejmě platí i pro ženy, neboť jeden bez druhého bychom tu nebyli a vše je spojeno, ale žena, Bohem od muže odlišná, procházející svými cykly a proměnami v rámci jednoho měsíce i celého života, má za úkol posilovat a rozvíjet jiné aspekty sebe sama a v současnosti spíše ustupovat do sebe, než stále jen konat a argumentovat.

Základem však není si psát a číst o tom, co děláme my nebo druzí špatně, ale především to, jak se chceme vedle druhého cítit a to můžeme ovlivnit spíše, než jen bedlivě hlídat, aby muži byli „nějací“.

Zkuste se zamyslet a představit si všechny muže, které znáte. V rodině, mezi přáteli, kolegy, známými a kolik z nich skutečně žije výše zmíněné body. Jestli někoho takového znáte, važte si ho, neboť tento svět potřebuje více takových – mužů i žen.

Muži milovaní, sestupte více do srdce a otevřete se mu, neboť tam leží pravda o všem, není třeba se ničeho bát. Opět ucítíte lehkost bytí a stanete se autentickými.

❤ Mia ☮ (Autor: Mia Weissová, www.slunecnyzivot.cz)

Horoskop na obdobie 22. 4. – 27. 4. 2014

Slunce v kvadratuře s Černou Lunou symbolizuje osudové události, které jsou nečekané. Slunce ozáří bolesti ega, pýchy a malého uznání, to povede k dokazování. Nebezpečí tohoto týdne je sobectví, bezohlednost a zavřené srdce. Přestanete prožívat, cítit, zavřete srdce. Bolesti srdce a zavřené srdeční čakry povedou k tomu, že se ze života ztratí radost.

Jednoduše vběhnete do her ega, které povedou k dokazování, soupeření a myšlení pouze na své sebestředné zájmy. Někdy můžeme být tak vztahovační, že si budete vše brát osobně, jako bychom byli pupek světa. Opatrně na svá slova, mohla by mít osudové následky.

V tomto týdnu může dojít k fyzickému vyčerpání, pokud ve svém životě jedete na výkon a dokazování. Cestou ven je vidět širší souvislosti a brát ohled na druhé.

Kosmický kříž, ve kterém je velký potenciál energie, se má nyní projevit v činech. Nic se nezmění, pokud nic neuděláte a budete čekat, že to někdo udělá za vás.

Když se uděje nějaká vnitřní změna, tak aby byla ukotvena, „musí“ se proměnit v čin, reakci, jiný způsob chování, tvoření. Tak se vytváří nová matrice. Kosmický kříž 23. 4. vrcholí, a buď to bude výtrysk osvobození vědomí nebo pád.

Venuše v konjunkci s Chironem, v trigonu se Saturnem právě přináší emocionální léčení vnitřních zraněných hodnot, lásky a tvoření. Saturn podporuje zralé a moudré dospění ve svých hodnotách a hloubce lásky. Jak si tyto dvě postavení Slunce a Venuše protiřečí…

Pokud půjdeme cestou své bolesti, půjdeme cestou dokazování.

Pokud půjdeme cestou lásky, půjdeme cestou moudrosti.

translator

Omraam:
„Čtyři roční období jsou každé pod vlivem jednoho ze čtyř archandělů. Rafael vládne jaru, Uriel létu, Michael podzimu a Gabriel zimě. Když se blíží doba jarní rovnodennosti, pracují všichni duchové a síly přírody pod vedením Rafaela na vzkříšení života vesmíru. Toto obnovení v přírodě je pro člověka symbolem regenerace, tudíž také ozdravení. Na Stromu života je Rafael archandělem sefirotu Hod, oblasti, do níž umístili kabalisté planetu Merkur. Merkur (v řecké mytologii nazývaný Hermes) má tudíž jako atribut hůl, která je až do dnešních dob symbolem lékařství. A význam jména Rafael je „Bůh uzdravuje“. Pro křesťany jsou Velikonoce velkým svátkem jara, oslavujícím v celé přírodě Kristovo vzkříšení, které je vzkříšením také všech tvorů. S příchodem jara by se tedy měl každý dát pořádně do práce a začít se zbavovat všeho, co je v něm staré a k nepoužití. Myslete na archanděla Rafaela, poproste ho, ať vás otevře k přijetí skrytých ctností stromů, květin, bylin, abyste se mohli konečně spojit s tím velkým proudem, přicházejícím ze srdce vesmíru a přinášejícím nový život.“ (http://www.omraam.cz)

Přeji požehnaný týden.

Petra Nel Smolová

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.