Tag Archive | channeling

Kryon – Kvalita channelingových informací

Zdravím vás moji milí, já jsem Kryon a s nesmírnou láskou přicházím sdělit slova, která objasní myšlenkové pochody mnohých z vás. Nad touto otázkou přemýšlel snad každý, kdo se vydal cestou duchovního rozvoje. Vždy přijde okamžik, kdy si tuto otázku člověk položí.
Je na čase ji zodpovědět z vyššího úhlu pohledu. Tak, aby porozumění bylo následováno srdcem a emoce potvrdily, že se jedná o slova, která jsou složena z vyšších tónů energií.

Z obecného hlediska se dá považovat každá zpráva z duchovního světa za správnou. Otázkou je, z jakého světa pochází. Napadlo vás někdy, že máte k dispozici svou vnitřní moudrost, že ji velmi často používáte a rádi zaměňujete za slova duchovních bytostí?
Vaše vnitřní moudrost se probouzí stejně jako se probouzíte vy a o jejích kvalitách není pochyb. Obvykle jsou to krásná slova, která plynou z úrovně vašeho srdce a spojují se se srdcem jiných bytostí. Někdy jsou to slova hluboké moudrosti, která byla dlouhou dobu skryta a dokážete tak odkrývat tajemství sebe nebo jiných, přičemž jste napojeni na svůj nekonečný moudrý zdroj. Vaše moudrost je nabitá zkušenostmi, které jste na Zemi prožili, mnohdy i zkušeností z jiných vesmírů a úrovní a dokážete pozorovat a sdělovat vše z úrovně vám blízké, neboť jste tehdy sami byli součástí těchto vědomostí.

Vaše vnitřní moudrost nikdy nespí. Jsou to inspirativní vnuknutí, která přichází s odpověďmi na vaše vnitřní otázky nebo v situacích, kdy se táže někdo jiný. Je to také často zdroj sdělení, které přichází, když na nějaké zprávě zkrátka trváte.
Díky své vnitřní moudrosti dokážete při správném mentálním rozpoložení číst z Akašické kroniky nebo nahlédnout do spisů života jiných bytostí. Vaše vnitřní moudrost je často hluboce podceňovaná a tak hledáte odpovědi u cizích bytostí, přičemž vše, co potřebujete vědět a znát, je ve vás uloženo a možná jste jen nezačali důvěřovat sami sobě, abyste ty správné informace nalezli. Raději se obracíte na jiné s nadějí kvalitnějšího řešení, přičemž odpověď je mnohdy naprosto totožná s tou, jakou byste nalezli uvnitř sebe.

Je čas ponořit se do svého nitra a naučit se sám v sobě číst. Je to ta nejobsáhlejší kniha, jaká na světě existuje a v níž najdete informace, jež byste u sebe samotných nehledali. Je to opět ta nejjednodušší cesta k odkrytí potenciálu vlastní duše. Je to cesta, která je ti předkládána na zlatém podnose a přesto je to ta nejskrytější cesta, když se ji pokoušíš nalézt. To ty sám sis k ní přístup zablokoval, když jsi svou víru obrátil vně sebe. Přestal jsi důvěřovat zprávám svého nitra a oddal jsi se zprávám, které k tobě směřují od jiných bytostí. Proto máš nyní potíže nahlédnout do sebe samotného a ještě stále často hledáš u jiných, abys nalezl odpovědi, které jsou ti na dosah. Stačilo by však jen upřímně nahlédnout do sebe sama.

V důvěře v tebe samotného vše začíná. Začíná tam i cesta, jak se ještě víc otevřít toku informací, které jsou určeny tobě nebo jiným. Pak channeluješ svou vnitřní moudrost, která je častokrát daleko přesnější než zprávy od duchovních bytostí, které nemají fyzické tělo.
Nejčastěji se střípky vlastní moudrosti projevují jako krátké informace než jako delší souvislý text, ke kterému však pro zpestření rádi přidělujete bytost, která je sdělila. Touto bytostí hrdě smíš označit sám sebe a vystoupit tak z pozadí toho, koho duchovně upřednostňuješ. Neb ona duchovní bytost s tvou vnitřní moudrostí nemá nic společného a možná se ani ve tvé přítomnosti nenacházela, když jsi zprávu přijal. Za svou vnitřní moudrost se nemusíš stydět ani ji schovávat. Je součástí každého z vás a je stejným, ne-li větším přínosem, než informace od těch, kteří lidstvu pomáhají z druhé strany závoje.

V době vzestupu Země se v každé bytosti na Zemi otevírají kanály, kterými vědomě či nevědomky komunikujete s jinými světy. Tyto kanály jsou napojeny přesně tam, kde se vibračně nachází ten, kdo zprávy přijímá.
Zpravidla jsou tyto zprávy spojené s energiemi, které jsou ve své podstatě neutrální. Vibračně jsou postaveny někde mezi světem duality a světem skutečné jednoty. Jsou bez energie, jen s lehkým rozkmitáním srdeční čakry, což způsobuje uvědomění si textu, který čtenář čte nebo posluchač slyší. Během této doby jsi v plném vědomí a text je vnímán jakou soustava harmonických tónů. Vlastním uvědoměním si významu slov se pak dějí změny v nitru člověka. Z pohledu energie je tento druh channelingových informací nejčastějším přenosem, kdy zdroj energie, kterou člověk vnímá, pochází z nitra toho, kdo informace vnímá. Tedy čtenář, posluchač sám je zdrojem oné energie.

Energeticky neutrální channelingy tě přivádí k informacím, které víš, které pro tebe nejsou nové a formou uvědomění dochází hromadně i k pozvednutí kolektivního vědomí lidstva. Jsou důležité pro ty, kteří začínají hledat.

Člověk by však neměl být těmito informacemi zahlcen, k čemuž v současné době stále častěji dochází. Zůstáváte tak na stále stejné vibraci a v bezpečí známých energií, což však vaší duši nestačí, protože ona ve svém základu neustále touží po rozpínání. Touží rozvinout se do plné záře svého určení na Zemi. Touží propojit se se svými částmi ve vesmíru a obnovit tak síť své multidimenzionální komplexnosti.

Když si představíš kolik spojnic bodů má květina života s 254 okvětními lístky, tak v hrubé struktuře objevíš komplexnost své duše v možnosti, kterou lze prožít ve fyzickém těle na Zemi.

Duše člověka si zvykla být utlačována dualitou a má strach se rozvinout do krásy své záře, která je bez omezení. A proto lidé vyhledávají neutrální informace z duchovního světa, které jim umožňují nahlédnout do svého Já, ale vše v mantinelech duality, aby nebyly zprostředkovány energetické informace z druhé strany závoje a duše nemusela opustit naučené programy, opustit naučené texty a techniky a rozvíjet se novým multidimenzionálním způsobem.

Proto po těchto textech děláte pokroky, které jsou sotva znatelné a mnoho svých blokád řešíte dlouhodobě, opakovaně a různými způsoby dostupných dualitních technik a možností. Divíte se, že výsledky nepřichází dřív. Čtete texty a knihy, které odpovídají přesně vaším omezením, ačkoli se zdá, že omezené nejsou. Kolik textů, skript, knih v dnešním světě odpovídá těmto vibracím? Projdi doma svou knihovnu s duchovními texty. Dej stranou rozum a vnímej srdcem, zda se některá z knih ve tvé knihovně energeticky vymyká. Možná, že žádnou takovou neobjevíš. Neb dřív bylo téměř nemožné psát knihu ve vibracích, která odpovídá skutečnosti. A i v dnešních dnech je taková tištěná kniha velmi vzácná. Většina materiálů je stále dostupných pouze ve vibracích neutrální duality. Přiblížím ti to vhodnějším vysvětlením.

Každá informace je pro duši výživou a tak si představ, že jsi neustále vyživován tím, co ti ani neškodí, ani neprospívá. Je to jen esence energie, která je důležitá pro přežití. Nic nedává, nic nebere, jen vyplňuje místo kvalitnější stravě, po které duše zvyšuje svou zář, a která se zaměřuje na růst jeho potenciálu. K této výživě přičti energii informací, kterou získáváš z informací běžného dne, z médií, z tisku, z pracovních porad, z úřadů, ze školy nebo z rozhovorů doma, na ulici, v zaměstnání.
Každý přitom touží po co nejkvalitnějším životě a tudíž i nejpřínosnějších energiích.

Přičteme k tomu channelingy, které jsou vedeny ze zájmů bytostí, jež se schovávají za bytosti světla. S těmito texty se v poslední době roztrhl pytel. Dualita stále bojuje o své místo a čím více se blíží vrchol vzestupu, tím více sílí tlak duality a ona o sobě dává vědět. Lehkým cílem jsou přitom ti spirituálně pracující lidé, kteří podléhají duchovní pýše a je tedy lehké s nimi manipulovat. Nedokáží v sobě rozlišit proud informací a slepá touha “být na veřejnosti vidět” nebo “být oblíbeným” jim neumožňuje rozlišit pravý původ energií.

Channelované bytosti se často hlásí pod jmény, která máte rádi, jako různí Nanebevzatí mistři, přátelé z Plejád, přátelé z mírových flotil. Někdy je dokonce použito i mé jméno.
Tyto channelingy čtenáře vibračně snižují. Po nějaké době se dokonce můžeš cítit hůř než na začátku textu. Někdy jsou těmito bytostmi psány i knihy a do krásných slov jsou vkládána slova slibů, omezování vlastní vůle a svobody.
Jak dosáhnout toho, že tento text nezasáhne tvé nitro? Jednoduše ho přestaň číst. Nikde není psáno, že po pár řádcích textu nemůžeš se čtením přestat a již se k němu nevracet. Nikde není psáno, že knížku, kterou rozečteš, musíš dočíst. Nikde není psáno, že vůbec musíš něco číst.

kryon

Jakmile vystoupíš ze své vlastní touhy hledat něco vně sebe, ale začneš hledat uvnitř sebe, pak objevíš své nekonečné možnosti Bytí a osloví tě pak jen skutečně to, co pochází z vibrací, které tvé tělo vyživují a tudíž jsou pro něj přínosem. Texty, které vedou libými slovy do slepých uliček, necháváš automaticky být. Nevšímáš si jich. Je to, jako by nebyly. Pak začínáš raketově stoupat ve svých vibracích, které jsi v sobě dosud podvědomě tlumil. Otevírají se nové dveře do nových možností a teprve pak začínáš žít silou vzestupu, která tě táhne vpřed a ty jen cítíš, že jsi na správném místě ve správný čas.

Texty, které jsou zprostředkovávány světelnými bytostmi z energie skutečnosti poznáš na první pohled. Je z nich cítit energie, která je ti blízká. Je to energie tvého domova. Energie, po které tvá duše touží, a kterou hledá. Energie, ve které nalézáš odpovědi, aniž bys přitom věděl, co čteš. Neboť mnohdy se na konci textu dozvíš, že vlastně vědomě nevíš, co ti bylo předneseno. Tvá duše totiž dostává elixír energií, které v daný okamžik potřebuje a je jí ukazováno přesně to, o co sama požádala. Je to jako číst text, který je ti známý, ale přitom se ztrácíš v jeho slovech. Je to jako být omámen láskou, která je nadpozemská. Na konci textu víš, že se s tebou něco dělo a cítíš se lépe než na začátku knihy. Jsi osvěžen, možná někdy příjemně unaven energií, která po přečtení ve tvé těle ještě stále koluje a cítíš ji. Tvá duše se rozpíná a získává zpět svou zář. Jsi vyživován právě tou energií, kterou potřebuješ.
A i když stejný text budeš číst v různých časových intervalech vícekrát, stále pro tebe bude nový a jiný. Neb text není o slovech, která jsou v něm obsažena, je o energii, která je za ním. Která otevírá bezčasové okno nekonečných možností a propojuje tvou duši s částmi tvé duše roztroušené ve vesmíru. Je to výživa nejen pro tvou duši, ale i pro tvé fyzické tělo. Je to dar, který získáváš za odvahu sledovat události z druhé strany závoje, uvědomovat si svou Božskou přítomnost na Zemi a žít ní. Je to dar, který jsi sám pro sebe připravil dříve než jsi vstoupil do svého fyzického těla. Obdarováváš tak sám sebe, aniž bys od sebe chtěl něco vědomě zpět. Tím “zpět” je to, že se vracíš po svých vlastních stopách a stáváš se oním vysokým zářičem světla, který podporuje vzestup svou září.

To jsou možnosti, které jsou před vámi a jen na každém z vás záleží, jakou energií vyživujete své Já. Tuto otázku si polož před každým spirituálním textem, který se chystáš číst a možná budeš příjemně překvapen odpovědí, jakou od sebe obdržíš. A ten čas, který “nečtením” uspoříš, můžeš věnovat sám sobě a rozvoji svého Já. Můžeš ho věnovat procházkám krajinou, která po tvém světle touží. A pro niž jsi přínosem jen tím, že ní projedeš a tvé světlo se v daný okamžik spojí se světlem Země. Země povstává díky každému z vás. A největší podíl na tom má nevědomá práce těch, kteří jsou svým světlem propojeni s částmi své duše ve vesmíru, osvobozeni od duality a v jednotě sami se sebou.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Advertisement

Kryon – „R.J.K.S.“

Tento živý channeling byl předán v Basileji, ve Švýcarsku, v sobotu 6. září 2014

Duše a Vyšší Já. Dva fenomény, které zajímají prakticky celé lidstvo, byť, co se týká Vyššího Já, nejspíše asi až ty, kteří se vydají samostatnější cestou poznání a osobního růstu a oddělí se od náboženských, potažmo, církevních vlivů. Co je Duše, co je Vyšší Já, jak spolu souvisí, kdy a jak se uplatňují, jak je žít, jak s nimi být v kontaktu. To jsou otázky, které nás všechny velmi zajímají. S tímto tématem přišel Kryon mezi své posluchače, učedníky vyššího života – dá-li se to tak říct, v červnu letošního roku skrze svého partnera Lee Carrolla, Poselství má tajemný název R.J.K.S., není dlouhé, je až nezvykle krátké a právě těmito skutečnostmi se zabývá  nás seznamuje. A v úvodu, jak téměř vždy, opět vnáší další pohled k pochopení procesu channelingu. Poselství červnové, avšak s tématem skoro vánočním…. Tak si užijte toto poselství, které vnáší další, nové pohledy do tématu tak významného.


Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Pozn.: Původní název článku je J.O.P.B. – jde o počáteční písmena čtyř anglických slov. V překladu jsme název vytvořili z počátečních písmen českých ekvivalentů, ale ta původní nesou také svou vibraci a proto je zde zdůrazňujeme…


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Proces channelingu je proces mnohem běžnější než si myslíte. Já vím, kdo je tady, a jsou v této místnosti právě teď tací, kteří vědí, jak channeling funguje. Když léčitel přistoupí k pacientovi, probíhá jakási komunikace. Je to channeling, a léčitel o tom ví vše. Někdy ten léčitel ustoupí stranou a vstupuje informace, kterou léčitel potřebuje, která je často ověřená „innate“ (vrozenou moudrostí těla) pacienta, který je před ním. Potom ti dva vstupují do rovnováhy, tance energií, a channeling začíná.

Teď ten léčitel a channeler mají něco společného. Oba channelují, ale různým způsobem. Léčitelé neléčí. Oni vyrovnávají. Žádná lidská bytost nemůže někoho jiného donutit, aby se uzdravil. Avšak většina pacientů prosí o rovnováhu, aby se mohli sami uzdravit s pomocí vyrovnávajícího léčitele. Pravé léčení vyžaduje tyto spolupracující procesy, a to, co právě teď slyšíte, je podobné. Existuje vyrovnávající energie zastoupená v poselství, které je teď předáváno.

Toto poselství, které předávám, obsahuje energii, moji drazí, a jako u toho léčitele, i zde existuje rovnováha, která má pomoci čištění cesty v rámci vašeho myšlenkového procesu. Toto čištění by vám mohlo pomoci udělat rozhodnutí – přesunout se do jiné úrovně pochopení. To je léčení mysli. Je to svobodná volba. Mnohdy jste při poselství jednoduše vystaveni energii pravdy, ta na okamžik strhává závoj, a to vytváří rovnováhu. To je to, co chceme udělat dnes večer. Není to dlouhý channeling, ale je naprosto odlišný, protože chceme otevřít téma, o kterém nemluvíme příliš často.

Duše lidské bytosti
Strávili jsme mnoho měsíců komunikací s vámi o současném posunu. Vlastně jsme tuto informaci začali předávat před rokem 2012. Pokračovali jsme do roku 2013 a během roku 2014, a předávali jsme vám ještě více atributů posunu. V těchto letech jsme vám naznačovali, co vás dále čeká. Říkali jsme vám o energiích kolem vás, a co máte očekávat, předali jsme vám varování, abyste si nezoufali nad temnými a negativními energiemi, které vidíte kolem sebe. Řekli jsme vám, že vaše současná situace je finální bitva mezi temnotou a světlem. Také jsme vám říkali, že ty věci, které mají nízké vědomí, by mohly rychle vystoupit do popředí a mohly by se ukázat v celé své temnotě a ošklivosti.

Co se stane, když přesunete ve své zahradě mnoho velkých kamenů, které jste nikdy dříve nestěhovali? To, co žije pod nimi, v temnotě, najednou vyskáče ven, když je vystavíte světlu. Možná, že jste ani nevěděli, že tam jsou, číhají, ale byli tam celou dobu. Už před časem jsme vám řekli, že tyto temné věci by se mohly v této době stát. Mohli byste je spatřit ve zprávách, a my vás prosíme, abyste neztráceli naději. Předali jsme vám instrukce, jak s tím žít v míru, i instrukce ohledně tolerance a benevolentního chování, ale nikdy jsme nemluvili o duši, ne tak jako teď.

Jaký je rozdíl mezi Vyšším Já a duší? Zaprvé, Vyšší Já je vaše jedinečná část. Je to část toho, čemu říkáme „Boží polévka, která nese vaše jméno“. Je to součást vaší Akáši (záznam vaší duševní cesty). Jste to vy, část Boha, která je vámi, kteří kráčíte po planetě. Je důležité, abyste si zapamatovali, že pokaždé, když se inkarnujete, přichází s vámi stejné Vyšší Já. Uvědomujete si, jakého tu s sebou máte přítele? To Vyšší Já s vámi bylo v průběhu všech životů! Když se s ním spojujete, spojujete se s celou lidskou rodinou – s něčím, o čem víte a s čím jste. Akáša je záznam všeho, co jste se kdy naučili. Je součástí systému vaší „innate“, která je také součástí vašeho Vyššího Já. Když NEJSTE na planetě Zemi, toto Vyšší Já není přítomno. Patří zcela k dualitě lidí na této planetě.

Teď vám chci vyprávět o duši, protože se velmi liší od Vyššího Já. Vězte jedno: Ve staré energii se nedokázali všichni lidé spojit se svou duševní částí. Byla daleko nad jejich vědomím a byl to jen jakýsi koncept. Teď začíná nová energie (po posunu roku 2012) a my si přejeme, abyste se začali učit, jak se spojit se Stvořitelem. Co je to ta duše? Proč se liší od Vyššího Já? Při vysvětlování se často dostáváme ke konceptům, které je velmi těžké vysvětlit v jakémkoliv jazyce.

Duše je Boží jiskra. Je věčná a nemá v sobě vaši Akášu. Místo ní nese otisk Stvořitele a to je vše, co je. Někteří z vás ji mohou pocítit, když se ponoří do svého nitra během meditace. Tehdy se začne vynořovat a vy ji můžete opravdu pocítit. Víte, že to není Vyšší Já. Je to něco za tím. Avšak stále patří k vám jako k člověku, protože jste multidimenzionální bytost. Vaše dualita to podporuje, protože to je současně tělesné i duchovní.

Duše s vámi nekomunikuje slovy nebo myšlenkami, ani vám nepřináší intuici. Je více než to. Ani není na opačné straně závoje! Je s vámi, a skrývá se v každém jednotlivém kousku tělesného vy. Je vaší krásou; velkolepostí všech věcí. Existují atributy, které potřebujete slyšet, proto chci, abyste začali procvičovat cítění duše v sobě. Každý okamžik, který strávíte v tomto druhu komunikace, vás změní. Někteří z vás to budou schopni dělat, a někteří ne. Někteří z vás se o to ani nebudou zajímat, ale ty, kteří si to přejí, tam chci zavést.

Jestliže začínáte chápat tyto věci, budete muset se mnou podniknout malý metaforický výlet. Chci, abyste šli na místo v sobě, které je věčné. Je to bezpečné místo a můžete tam vstoupit pouze vy. Představuje nejhlubší meditaci, jakou jste kdy zažili. Představuje atributy duše a těch věcí, které vám chce předat na každodenní bázi. Chyťte se mě za ruku, vydejme se na cestu společně.

Cesta
Rozhlédněte se se mnou. Co je tou první věcí, kterou zažíváte? Je zde posloupnost zkušeností, tou první z nich je radost – radost! Je to mírumilovná radost, bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě. Esencí Boha a lásky je radost! Je přetékající a vysvětluje, proč mnozí budou plakat radostí, když se na této cestě setkají sami se sebou. Je to esence Stvořitele ve vás, je tichá a bezpečná. Můžete se s ní spojit, kdykoli chcete, protože patří vám.

Stvořitel má stále usměvavou tvář! Uvědomili jste si to? Lidstvo to potřebuje slyšet! Tolik lidí věří, že musí trpět, aby získali pozornost všemohoucího Boha. Rád bych vám sdělil jedno tajemství: RADOST vám přinese více pozornosti! Utrpení je trojrozměrný lidský atribut. Ten nikdy nepatří k Bohu Stvořiteli. Nikdy nebyl podmínkou pro přijetí Bohem. Utrpení je koncept, který byl kompletně stvořen lidmi. Moji drazí, říkáme vám to znovu: nevztahujte atributy lidstva a lidského vědomí na všemohoucí, velký tvořivý zdroj, čistou lásku vesmíru. Bůh „nepřemýšlí jako člověk“. Vaše duše je esencí Boha.

Víte, jak jste staří? Tato vaše část nemá začátek a nikdy nebude mít konec. Je to kruh lásky, který je tak dokonalý, že to lidská mysl nemůže pojmout. Duše je částí tvořivého zdroje všech věcí. Odlišuje vás od ostatních zvířat, moji drazí. Chci, abyste začali vstupovat do středu častěji, abyste zažili tyto věci, o kterých jsme takto nikdy dříve nemluvili.

Jednota všeho
Naše cesta pokračuje a vidíme další atribut duše. Máme pro to jen jedno slovo – jednota. Jednota pochází od příslušníků starých národů, kteří často říkali: „Staňte se jedním se vším“. Celé stvoření má Božský zdroj, a vy máte schopnost stát se jedním s tím vším. Jednota není nějaký koncept. Je to stav bytí. Můžete jej cítit? Dokážete spatřit, že planetární mřížka byla stvořena proto, aby vám pomohla to cítit? Jednota vám dovoluje cítit energii zvířat, vzduchu, kamenů a stromů. Ale hlavně vám jednota pomáhá mít vztah s Bohem, který je i v ostatních, jako jste vy, v ostatních lidských bytostech na planetě.


Jednota je opakem oddělenosti.
Ve starší energii se lidé rozhodovali, kdo jsou, a potom se oddělovali jedni od druhých. Roztřiďovali se a spojovali do skupin. Je tohle Boží atribut? Může být Duch takový? Mohl by se Stvořitel vesmíru rozhodnout oddělit vás od ostatních? Jste dokonalé stvoření a stejně tak i ten vedle vás a vedle vás a vedle vás a vedle vás (Kryon ukazuje do obecenstva sedícího před ním). To stojí mimo koncept „miluj bližního svého“. Znamená to, že jste stvořeni ze stejného hvězdného prachu jako oni!

Jednota: mnozí ji nedokážou cítit. Je to koncept, stav, který je jednoduše příliš vysoko, aby jej prožili. Musí být pocítěn. Poslouchejte: cítit duši je atribut, který byl vyhrazen pro šamany minulosti a nyní je váš. Chci, abyste pocítili jednotu celého lidstva. Nedívejte se na to, co dělají, ale KDO jsou! Věděli jste, že když si to představujete a cítíte to, ovlivňujete tím všechno kolem vás? Vyšší vědomí je jako lepidlo – je přilnavé. Ovlivňuje ostatní kolem vás a pomáhá jim, aby vás viděli jako vyrovnanou osobu, která se stará. Vidí něco, co se jim líbí a mají z vás radost. Moji drazí, nemůžete skrývat osobu, která je jedním se vším! Oni září! Jejich světlo je jasné a smějí se v radosti a jednotě.

Naprostý klid
Cesta pokračuje do duše a my vidíme a cítíme další atribut: naprostý klid. To není zaujatý klid, není to klid jen pro vás, nebo pro tuto chvíli, ale naprostý, věčný klid. Je to klid, který překonává všechno pochopení, protože pro něj neexistuje žádný logický důvod. Existuje, protože „JE“, ne proto, že by pro něj měl být nějaký vnější důvod. Je to zdroj klidu. Bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě nebo okolo vás, když se spustíte do samého středu duše, vše je navždy dokonalé. Nemá to nic do činění s vaším životem, ale spíše s příběhem stvoření a věčnosti.

Přivádí vás na místo, kde se tvoří vesmíry a věci, které jsou daleko mimo všechno, co jste si kdy dokázali představit jako běžné. Víte, jste toho součástí, protože jste tam byli, když byl Vesmír stvořen – v naprostém klidu. Představte si místo, do kterého můžete sestoupit, kde není žádné drama, žádné problémy, pouze láska. To je klid, který je vaší součástí.

Sounáležitost
Vaše cesta je téměř u konce. Moc jsme o tom nemluvili, ale týká se to vaší identity. Nazvu to sounáležitostí. Už jsme to řekli tolikrát předtím: Nejste sami! Toto prohlášení dalece přesahuje tato slova! Jaké to je náležet k Bohu? Jaké to je být součástí Boha? Radost, jednota a klid jsou všechny v jakémsi kruhu, který je vaší duší. Není to vaše Vyšší Já nebo vaše brána šišinky a není to vaše Akáša. Naopak, je to všechno, co je. Jste nadčasoví a věční a patříte k centrálnímu zdroji. Náležíte ke Stvořiteli.

Tato sounáležitost je věčná a absolutní. Nemůžete se před ní skrýt a vždy ji máte. Protože vy jste součástí tvořivého zdroje nazývaného Bůh, to znamená, že od něj nejste nikdy odděleni. Jste to vy a jste jím. Tudíž, bez ohledu na to, kdo si myslíte, že jste, jste vždy s rodinou – navždy.
Je zde něco, co se toho kdy může dotknout? Ne. A protože se vaše metaforická cesta do srdce vaší duše blíží k závěru, řekněte: Radost, jednota, klid a sounáležitost. Radost, jednota, klid a sounáležitost. Radost, jednota, klid a sounáležitost.

Právě jsem vám předal tajemství šamanů. Někdy celé hodiny sedávali a probírali se těmito koncepty, snažili se je integrovat nebo oddělit od tělesné lidské bytosti – cokoliv, co by je udělalo silnějšími a skutečnějšími. Chtěli zachytit svou podstatu a nárokovat si ji jako svou vlastní a užívat ji. Ve starší energii bylo frustrující to cítit a nebýt schopen dotknout se toho nebo s tím úzce pracovat. To se teď začíná měnit.

Lidská DNA se začíná vyvíjet a stávat se více duchovně funkční, a v tomto procesu to bude vyžadovat více energie. Atributy nádherné, věčné duše budou nakonec schopné udržet se ve vás hmotným způsobem. Viděli jste to v mistrech? Ano! To je to, co vás na nich přitahovalo. Vy jste v nich CÍTILI Boha, a jako součást lidstva jste reagovali. Dnes je uctíváte a vzpomínáte na ty, kteří se dokázali s každým krokem dotknout tváře věčnosti.

Vraťte se teď zpět a připojte se ke mně na židli. Poslouchejte: Všechny tyto věci jsou součástí toho, čím můžete být. Dnes poprvé jsme začali mluvit o těchto věcech: Radost, jednota, klid, sounáležitost. Takže teď se vás ptám znovu: Kdo jste? S těmito mistrovskými nástroji, kdo jste? Řeknu vám to:

Zvedněte ruce a chcete-li, učiňte toto prohlášení: „Jsem součástí tvořivého zdroje. Jsem tak starý, jak jsem. Jsem tak mladý, jak jsem. Jsem věčný a moje moudrost je věčná. Mohu spoluvytvářet zázraky, i když jsem člověk, protože moje duše se ve mně probouzí a krása mistrovství je konečně na dosah. Já jsem Bůh“.

Moji drazí, dokonce i malý ujde dlouhou cestu. Celé vaše tělo a všechny vaše buňky jsou připraveny se probudit do této pravdy. Chci, abyste se posadili a vydali se do tohoto středu každý den.
Radost, jednota, klid a sounáležitost.

A tak to je.
KRYON

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „J.O.P.B. – Joy, Oneness, Peace, Belonging“

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.infowww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – “ZÁHADNÁ INNATE – VROZENÁ MOUDROST TĚLA”

Tento živý channeling byl přijat v Gaithersburgu v Marylandu, v sobotu, 31. srpna 2013

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj partner odstupuje stranou, ale stále zůstává připojen. Řekli jsme to již dříve: tento proces, kterému se říká channeling není ovládnutím. Channeling je jakési splynutí se svolením, dohoda mezi vědomím lidské bytosti a jeho Vyšším Já. Tuto dohodu není obtížné uzavřít, pokud to dovolí hranice víry a tradice. Pokud vás učili, že tento proces není správný, potom je těžké jej provádět. Proto velká část schopnosti mého partnera channelovat je dána tím, že ví, že je to skutečné a cítí se přitom v pohodě.


Channeling vyžaduje trénink a cvičení, abyste si na něj pomalu zvykli.
Je to nádherný “prostor”, ve kterém může lidská bytost sedět a na několik okamžiků jen “být”, protože informace přicházejí bez zapojení intelektu. Můj partner se stává překladatelem. Přijímá nelineární, kvantové informace z mé strany závoje a vytváří lineární proud do svého kulturního jazyka. Trvalo mu to roky. Je to naučený proces.
Filtry v mysli jsou vytvářeny hranicemi tradic a výchovy dané lidské bytosti. Stávají se její “cestou života” a potom musí být odloženy, aby channelované poselství bylo stručné, a přitom tak úplné, jak je to jen možné. Tato poselství musí být předávána způsobem, který bude dávat lidem co největší smysl bez lidských předsudků. Moji drazí, když posloucháte tyto věci, možná vám všechno nedává smysl. Proto vám dáváme možnost později si je znovu poslechnout, aby bylo možné je i přepsat, abyste se s nimi mohli usadit a meditovat nad nimi, abyste si je mohli spojit s jinými částmi informací a pochopili, jak jsou spolu propojeny.

Lekce začíná

Na začátku této lekce vám chci připomenout, proč vám ji dáváme, protože jsme o těchto věcech nikdy nemluvili takto podrobně a proto je načase položit základy do budoucna. Nejlepší způsobem, jak to udělat, je vysvětlit to, jak věci ve vašem nitru fungují. Přitom používáme jazyk, na který nejste zvyklí a koncepty, se kterými jste nikdy dříve doopravdy nepracovali. Jsme si toho vědomi, ale musí to začít tam, kde to musí začít, a musí to být s respektem k různorodým vědomím, která zde jsou. Mnohé fáze učení, ve kterých se nacházíte, se vzájemně liší, protože někteří z vás děláte tento druh práce tak dlouho, jak jen si dokážete vzpomenout, ale jiní z vás se právě probouzejí do potenciálů toho, kým jsou. Nicméně, my předáváme příběh a učení tak, jako byste všichni byli na jedné lodi. Pro dnešek je to vhodné.

V lidském těle probíhají esoterické procesy, které je velmi obtížné vysvětlit.
Nedávno jsme vám předali několik z nich i to, jak fungují. Začali jsme vyprávěním o synchronicitě, a jak spolupracuje s lidským tělem. Mluvili jsme o Gaie, průvodcích a energiích na druhé straně závoje. Také jsme vám dali lekci o neuchopitelné Akáše. Jak hovoří s buňkami ve vašem těle? Je to ve vašem mozku nebo není? Co říká? Tato minulá Kryonova poselství si můžete poslechnout, protože můj partner je všechny nahrává.
Takže nastal čas, abychom vám řekli o abstraktních systémech víry, o tom, jak začínají pracovat ve váš prospěch, a jak vědomí začíná být méně lineární. Všechny tyto věci se mohou zdát jako velkomyslné koncepty, ale někteří z vás je používají právě teď. Jeden z nich jsme si schovávali až do teď, protože je těžké ho vysvětlit. Je to ten, kterému říkáme innate“ (vrozená moudrost těla). Dnes vám odhalíme něco o tom, jak funguje – něco, co jsme vám neřekli ani nevysvětlili dříve.

Krátké shrnutí devíti lidských atributů

Existuje úplný esoterický systém, který jsme vám channelovali dříve: „Devět atributů lidské bytosti“ – (14. 6. 2013. Mt. Shasta – Nine Attributes of Human Being, MP3 zatím nepřeloženo do češtiny – pozn. př.). Tyto atributy vzájemně souvisí a spolupracují v rámci okruhu, a já chci, aby je můj partner v blízké budoucnosti učil. Chci, aby to rozvinul do nejméně tří částí tréninku tak, aby je lidstvo mohlo složit dohromady a vidět, jak spolu souvisí. To proto, abyste sami sobě lépe rozuměli. Těchto devět atributů jsme channelovali jako tři skupiny po třech (atributech) – (26.2. 2011, Memphis – Tři části – pozn. překl.). Není až tak těžké si to představit, ale je těžké začít, když se snažíte pochopit, jak souvisí jeden s druhým, co pro vás mohou znamenat, jak jsou dnes propojené, a jak budou v budoucnu. Je jich devět. Řekli jsme vám, že tři z těchto atributů, jeden v každé skupině, mají stejný název – Vyšší Já. Identifikovali jsme tyto skupiny jako skupinu týkající se lidského těla, skupinu duchovní a podporující skupinu. Vyšší Já bylo v každé z nich. Dnes budeme mluvit o tom, které je součástí tzv. skupiny týkající se lidského těla – a stejně jako u mnoha jiných věcí, i tady je toho víc, než by se mohlo zdát. Říká se tomu „INNATE“ (VROZENÁ MOUDROST TĚLA).

Innate

Slovo „innate“ je součástí lidského vědomí. Na tělesné úrovni ji máte všichni a my o ní chceme dnes hovořit způsobem jako nikdy dřív. Povíme vám jen malou část, ale doufejme, že to bude stačit k tomu, abychom vás zaujali a abyste pochopili, že je ve vás víc než si myslíte – mnohem víc.
„Innate“ byla v minulosti popisovaná jako chytrá část vašich buněk. To by mohlo vypadat, jako že existuje i jakási ne-chytrá část, ale řekněme spíš, že je to méně vědomá část – a věřte tomu nebo ne, touto méně vědomou částí je váš mozek. Mozek si uvědomuje spoustu věcí a je to nejdokonalejší kalkulátor, nejlepší paměťový a vztahový výpočetní přístroj, jaký dnes na Zemi existuje. Všechno, co jste kdy zažili, je ve vašem mozku. Ovlivňuje to, jak se chováte, co děláte, jak jednáte, v co věříte a jak chápete věci. Ale dovolte, abych vám řekl, v čem zůstává pozadu. Neví nic o tom, co se děje ve vašich buňkách nebo ve vašem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení vašeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se také lehce zmást.

Váš mozek není “napojený”

Můžete nad tím rozumovat, jak dlouho chcete, a přece svým mozkem nikdy nezjistíte, jak se daří vašim buňkám. Máte alergii na něco, co vaše tělo ještě nezkusilo? Možná se jedná o jídlo, které jste nikdy neochutnali, nebo o chemikálii, kterou jste nikdy neviděli. Jak byste to poznali? Protože když začnete jíst to jídlo nebo přijdete do kontaktu s tou chemickou látkou, měl by váš mozek začít křičet: „Nedělej to! Jsi na to alergický! Doplatíš na to!“ Ale on to neudělá. Není napojený na buněčnou strukturu. Ale „innate“ je.
„Innate“ je inteligence hmotného těla. Ví vše o celém vašem systému. Je právě tak inteligentní jako váš mozek, ale jinak. Takže, co může lidská bytost udělat pro to, aby zjistila, jestli je na něco alergická? Řekněme, že jde konkrétně o vás, takže se můžete zeptat svého mozku, ale ten nemá ani tušení. Takže si dejte to jídlo nebo chemikálii na ruku a proveďte svalový test. Říká se tomu kineziologie, což je složité slovo pro něco velmi prostého. Svalový test využívá tělesnou „innate“, aby vám dal signál “ano/ne” o něčem, co ví, ale váš mozek ne. Takže v kineziologickém procesu chápete, že jste uznali existenci části vašeho tělesného systému, která ví víc než váš mozek? Tento proces je používaný po staletí a je velmi přesný.
„Innate“ ví mnohem víc než to, na co jste alergičtí, milí přátelé. Je také kompletně vyladěná na kvantové části vaší DNA, které vědí vše o vašem duchovním a buněčném vývoji. „Innate“ si podává ruku s vaším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny a je těžké to popsat. Kdybyste tuto informaci vložili do kruhového grafu, mohli byste nakreslit spojení mezi skupinami a viděli byste, co tím myslím. Je to vaše chytré tělo a je propojeno se vším. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, moji drazí: nepřipadá vám zvláštní, že existují určité nemoci, které mohou číhat ve vašich buňkách, a které vás mohou napadnout, ale vy je objevíte až díky příznakům nebo až když zemřete? Co to máte za mozek, že vám o tom nic neřekne? Jeho prostřednictvím nikdy nedostanete signál o ničem z toho, s výjimkou nepohodlí a bolesti! Ale „innate“ o tom ví od první chvíle, kdy se to stane. „Innate“ pozná, když to vstoupí do vašeho těla, protože vaše bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat, celý váš imunitní systém je v pozoru! A vy o tom přesto nemáte ani tušení, protože váš mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby vám pomohl přežít.

O innate

Co je „innate“? Kde sídlí? Je těžké to vysvětlit. Řekli jsme, drahé lidské bytosti, že těžko uchopitelné akášické informace také nejsou ve vašem mozku. Nemůžete jít do svého mozku a hledat tam, kým jste byli v minulém životě. S „innate“ je to stejné. Není ve vašem mozku, ale v každé buňce vašeho těla, v každé molekule vaší DNA. Rozdíl mezi innate a Akášou je v tom, že innate je na vrchu (ve vašem lineárním vnímání) a neustále vysílá, je vždy přítomná. Jestliže víte, jak ji poslouchat a kde je, můžete si ji naladit. Svalový test je jedním ze způsobů, jak ji poznat, ten nejzákladnější způsob. Někteří z vás také vědí, že „innate“ reaguje na akupunkturu. Věděli jste to? Váš mozek ne.

Merkaba – kvantové pole „innate

Innate“ si je vědoma všeho na buněčné úrovni a neustále vysílá. Vysílá tak dobře, že proudí do tzv. Merkaby. Merkaba je kvantové pole okolo vašeho těla, které velmi silně pulsuje esoterickými informacemi, včetně tělesného zdraví. Mnoho lidí toto pole dokáže vidět a číst.
Intuitivní (jasnovidný) léčitel může stát před vámi a s různě úspěšnou úrovní číst zprávy od vaší „innate“. Tato vnímavá osoba nemusí provádět svalový test, aby věděla, že se ve vašich buňkách něco děje. Může to vidět nebo cítit v poli kolem vašeho těla. A teď si možná myslíte, že jasnovidec se divá na vaše játra nebo srdce a provádí nějaký druh analýzy. To je velmi lineární myšlení a tak se to neděje. To jen vaše omezení víry už zase pracuje přesčas. Naopak, intuitivní léčitel cítí kvantovou energii ve vašem poli vysílanou vaší „innate“ o vašem zdraví, o tom co se děje ve vašem těle a co ve vás možná bují. Liší se to od toho, co jste si mysleli, že? To je „innate“ a to je to jediné, co „innate“ dělá.

Dolování Akáši – úkol pro „innate

To, co vám chci dále sdělit, jsme vám říkali již dříve, ale teď to chci vysvětlit lépe. Vaše „innate“ je také jakýmsi správcem toho, co osobně potřebujete. Dovolte mi to vysvětlit: otočte stránku spolu se mnou. V minulosti jsme mluvili o dolování Akáši. Proto nám dovolte na okamžik otevřít dveře. Je možné, moji drazí, že byste mohli přijít do obrovského skladiště atributů vašich minulých životů a vzít si odtamtud to, co potřebujete dnes? Odpověď zní ano. Tomu se říká dolování Akáši a jedná se o základ Kryonova učení. Avšak je těžké popsat způsob, jakým toho jednotlivé lidské bytosti dosáhnou. Je to osobní intuitivní proces. Jedním z atributů, často špatně chápaným je to, že je třeba povolení od „innate. To proto, že „innate“ ví, co je třeba. Je to tedy správce či filtr, který vám dává povolení týkající se toho, co může být z vaší Akáši vytaženo a použito. Řekne ne zbytečným věcem a ano věcem, které vám umožní, abyste se sami vyléčili z nemoci, žili déle a zvýšili efektivitu své DNA. Je to regulátor chytrého těla.
Innate“ se nestará o to, jak vypadáte. Stará se o vaše zdraví. Pokud chcete vstoupit do své Akáši a vytáhnout něco, co potřebujete pro přežití, je to v pořádku. Pokud budete chtít vyčistit pleť, nebude to fungovat. Chápete, co tím myslím? Je to správce dolování Akáši. Mimochodem, Akáša je na takové použití dobře připravena. (Kryon mrká.)
Získali jste, co jste prožili, moji drazí, a to všechno je vám dostupné. Leží to v kvantové polévce životních informací, která je připravena k použití. Máte-li ve svém těle právě teď nějakou nemoc, a chcete dolovat Akášu způsobem, který přivolá vaše vyléčení, můžete. Tak jako všechno nelineární, vyžaduje i toto nové vyspělé vědomí a procvičování, aby to fungovalo. Ale tělo je připraveno, aby „šlo a vyzvedlo“ buněčnou strukturu minulého života, ve kterém jste nebyli nemocní. Detailní plán spočívá ve vašem nitru, protože jste to získali a prožili. Innate“ zodpovídá za spontánní uzdravení! Věda nemá ani potuchy o tom, jak se to stává. Innate vám může pomoci „jít a vyzvednout“ tyto věci z nitra vaší získané Akáši a umístit je do vaší buněčné struktury. Tak inteligentní je! Představte si tak dokonalé vyléčení nemoci, že nezbyde ani náznak toho, že tam kdy byla! Děje se to stále. Představte si, že přes noc dokážete odhodit závislost na chemických látkách. Je to stejný princip.
Seděli jste někdy na setkání, kde bylo něco vyřčeno, nebo se objevil nějaký pocit, a vás z toho zamrazilo? Co to bylo? Mohli byste říci: „To je potvrzující mrazení.“ Hádejte, kde se asi vzalo? Z „innate“! „Innate“ má schopnost signalizovat pravdu. Mozek to nedokáže. Ve skutečnosti bude mozek často stát v cestě. To mozek obsahuje vaše omezení víry. Mozek obsahuje přijetí toho, kdo jste, na základě zkušenosti a vzpomínek. Je to váš 3D nástroj pro přežití. Mozek vám ale neumí dát pravdu. Dá vám jen to, co považuje za pravdu na základě logického, upraveného, vypočítaného, synaptického zdůvodnění a na základě vaší minulé zkušenosti.
Mozek vám dokáže říct, abyste se nedotýkali kamen, díky tomu, co se stalo dříve. Ale nemůže vám poskytnout potvrzující zamrazení z informace, kterou nemá. Rozum chce, abyste věřili, že on je určující. Avšak mozek je pouze jednou částí tělesného systému a to ne příliš intuitivní částí. To „innate“ zná pravdu. Innate“ je spojena s kvantovými částmi vaší DNA a tudíž také zná vaši duchovnost a pravdu Boha ve vašem nitru.

Další krok
Jedním z atributů budoucí lidské bytosti je vybudovat most mezi lidským vědomím a „innate. To je jedna ze tří věcí v buněčných částech z lekce o devíti atributech, lekce o lidských energiích. Je potřeba, aby to byl most nových nástrojů, abyste už nemuseli provádět svalový test. Ve skutečnosti se můžete stát svým vlastním intuitivním léčitelem. Nedává to smysl? Takže, když vaše tělo napadnou viry nebo bakterie – něco, před čím vás váš mozek nedokáže varovat – stejně se to dozvíte! Tento most začne dokončovat vývoj lidské bytosti a je to logicky další krok k delšímu životu. Vím, že vám to dává smysl. Měli byste být schopni cítit tyto věci, když nastanou, a nemuset chodit na vyšetření za lékařem. Na tom, když jdete na vyšetření, není nic špatného, ale mělo by potvrdit to, o čem už víte, že se děje, a ne to teprve objevovat.

Druhý mozek

Innate“ pro vás dělá tolik věcí! Někteří z vás začínají vidět větší obraz toho, kam s touto diskuzí mířím. Zde je koncept, do kterého jsme se nikdy dříve nepustili. Dáme mu jméno, ale prosím, nechápejte ho špatně. Máte pouze jedno slovo pro vaše inteligentní kontrolní centrum, a to slovo je mozek. Proto vám chceme dát koncept, podle kterého je „innate“ vaším druhým mozkem. Rozhodně nemá stejnou funkci jako ten první, ale je inteligentní a chytrý a zná to, co potřebujete. Někdy díky němu může i nahradit funkce, které normálně dělá váš logický mozek.
Dovolte, abych vám ukázal, co mám na mysli. Dám vám hádanku, medicínský hlavolam: když se stane nehoda, při které je kompletně přerušena vaše mícha, ztratíte cit nebo svalové funkce. To proto, že signály z mozku už nedokážou putovat do vašich svalů. Cesta pro tyto signály je přerušena. Vy potom strávíte zbytek svého života v křesle, a dokonce vás možná musí i krmit. Hádanka spočívá v tom, že ve vás existuje ještě něco jiného, co i nadále pokračuje ve svých funkcích. Jednou z těch věcí je vaše srdce. Další je trávení. Mnohé z těchto orgánů pokračují v práci, i když vám řeknou, že váš mozek, centrální nervový systém, orgán, který posílá všechny signály, na základě kterých věci pracují, měl přerušené spojení. Vedení, kterým jsou posílány signály, je rozbité. Tak co udržuje všechny ty orgány pod vaším krkem v chodu?
Aby vaše srdce mohlo pracovat, je závislé na signálech z mozku. Aby mohlo bít, potřebuje elektrické impulzy vyslané z konkrétních částí mozku, které vytvářejí synchronizovaný rytmus.  Ale mozek je oddělen a srdce si přesto udržuje svůj rytmus!. Jak je to možné? Povím vám to. Innate“ se ujímá kontroly a pokračuje ve vysílání signálu. Innate je vždy u toho, protože Merkaba je v celém těle, není koncentrovaná v jednom místě, jako je váš mozek. Orgány budou stále pracovat, ztracena je jen cesta ke svalům. Dokonce může dojít i k reprodukci! Srdce stále bije, trávení pokračuje… to vše bez spojení s mozkem.
Innate“ je chytrá! Je to druhý mozek. Lékařská věda se nad tím často pozastavuje a já jsem vám dal právě odpověď. Takže „innate“ je inteligencí vašeho těla, která je ve věcech týkajících se buněk moudřejší než váš mozek. A teď to všechno spojím dohromady.
Co čekáme, že s těmito informacemi uděláte? Chci, abyste vstoupili do kontaktu s „innate. Je to spojení srdce, moji drazí. Vyšší Já, „innate“ a lidské vědomí jsou ty tři lidské energie, které je třeba spojit dohromadylidské vědomí, Vyšší Já a „innate“.
Když DNA začne pracovat s větší efektivitou, začnou se vytvářet mosty mezi těmito věcmi. Ucítíte je, až rozpoznáte a ucítíte pravdu. Až začnete rozlišovat a poznávat věci takové jaké jsou, přestanete hledat odpovědi kolem sebe. Jste mnohem úplnější a vaše odpovědi jsou často stejné jako těch kolem vás, kteří mají stejné rozlišovací zařízení. To vše teď přichází z nitra místo z vnějšího zdroje.
Mnozí vám budou říkat, že je to všechno nesmysl. Budou vám vyprávět o Bohu a žádat, abyste věřili jim. Budou vám říkat, že jste se narodili nečistí, nebo že existují společnosti, které se vás snaží kontrolovat, nebo že všude, kam se podíváte, existuje nějaká konspirace namířená proti vám. Vytvářejí strach, jehož výsledkem jsou lidské obavy, zmatek, oddělení a dokonce i válka.

Chytrá „innate

Co kdybyste mohli začít chápat pravdu díky „innate“ ve vašem nitru? Pochopili byste, že jste částí Boha na této planetě a můžete rozlišit, co se děje a neděje kolem vás. Lidská bytost se stává moudřejší, když se spojí dva mozky dohromady. Uvidíte pak svou vlastní zdravotní situaci a zachytíte problémy ještě předtím, než se vám vymknou z rukou. Dokonce pak můžete ucítit pravdu o Bohu v nádherném systému vaší Akáši.
Řekli jsme vám to v diskuzi o Akáše už dříve. Každý z vás se stravuje jinak podle toho, co komu vyhovuje. Neexistuje žádná osvícená dieta, kromě té, kterou vám sdělí vaše schopnost rozlišení. Innate“ je chytrá. Pracuje s vaší Akášou a ví všechno o aspektech vaší duše. Je spojená s vaším Vyšším Já. Ví, jaká strava bude pro vás vhodná na základě vašich minulých životů. Je to ve vaší Akáše a vaše „innate“ je s tím v kontaktu. (Ví, jaká strava vám v minulých životech pomohla k dokonalému zdraví – pozn. př.)
Teď, protože začínáte stavět most k innate, se všechno začíná měnit. Otázky, které si tu pokládáte (a jsou vždy stejné) není třeba pokládat: „Drahý Kryone, jak mohu (vaše jméno) dolovat svou Akášu?“ Já (vaše jméno) tam chci jít, chci vědět to a chci vědět tamto. Jak mohu já (vaše jméno) vytvořit to a ono ve svém životě?“
Moji drazí, přichází den, kdy se na tyto věci nebudete muset ptát stejně jako se neptáte někoho na ulici na to, jak máte chodit. Jednoho dne, když dojde na esoterické věci, nebudete mít pocit, že jste ve tmě nebo že existují nějaké chybějící části. Když začne být „innate“ přítomná ve vašem vědomí, koncepty se začnou propojovat a chybějící části se začnou doplňovat. Začínáte být mnohem chytřejší, pokud jde o to, kdo jste, a jedna z věcí, která se začne stávat je, že budete vědět, že nepocházíte odsud! Ucítíte to! Pocházíte z velkého centrálního slunce. Pocházíte ze stejného místa, odkud pocházím já. A budete vědět, že jste věční! Budete vědět, že máte víc než jeden život a bude to vědět stejně, jako to ví „innate“. Nebude to něco, co jste si spočítali ve své hlavě.
Je to spojení srdcem, moji drazí. To „innate“ vytváří emoce. Dovolte, abych vám řekl, moji drazí, že innate“ vám pomáhá se zamilovat. Innate“ vám dává energie, které nedokážete vysvětlit. „Innate“ z vás dělá trochu blázny (nikdo nedovede vysvětlit pocit „zamilovanosti“), ale „innate“ o tom ví vše. „Innate“ dokáže změnit každou buňku ve vašem těle – a tato informace vám, zazvoní“ pravdou a osobně vám pomůže. Přinese to lepší rozlišení a vytvoří moudrého člověka. Neexistuje nic podobného a to nejdůležitější je, že „pravda je pravda“. Stále víc a víc lidí uvidí to, co vidíte vy. Už rozumíte, jak může „innate“ (vrozená moudrost těla) sloužit lidstvu, jak si podává ruce s vaším Vyšším Já a jak ví o Bohu?
To byl náš příběh pro tento den – o něčem ve vás, co je ohromné a připravené pro vás pracovat. Možná jste neznali ten rozsah nebo o čem to je. Možná jste nevěděli, jak to funguje nebo jak je to důležité. Tak teď už víte trochu víc. A nakonec přijde to nejkrásnější: není to nějaká bytost ve vašem nitru, moji drazí. Jste to vy – most mezi hmotným tělem a Vyšším Já, chytrá část vašich buněk.

A tak to je.
KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – “The Mysterious Innate”

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Probuzení vaší schopnosti zprostředkovávat zprávy

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Toto poselství bylo přijato v souvislosti s workshopem poskytnutým Gerritem a Pamelou na téma zprostředkování poselství (pozn. překladatele: channelingu). Mnoho lidí, kteří se zúčastnili tohoto workshopu bylo spirituálními poradci toužícími pozvednout své dovednosti zprostředkovávat zprávy a povznést se v této oblasti nad nedostatek sebedůvěry.

Drahé sestry a bratři, zdravím vás všechny ze svého srdce. Jsem Marie Magdaléna a nejsem sama. Jsem zde s mnoha dalšími. Dnes budeme hovořit o umění zprostředkovávat zprávy (pozn. překladatele: channelovat). Mnoho z vás touží zprostředkovávat zprávy, ale cítíte se v této souvislosti uzavřeni v sebe-pochybách a úzkosti. Někteří z vás již zprostředkovávali zprávy, ale neodvažovali jste se to vyjádřit veřejně. Dnes bych vám ráda nabídla jiný pohled na otázku, zda můžete nebo byste měli zprostředkovávat zprávy. Pravím vám, že zprostředkování zpráv není pro vás ničím novým. Prováděli jste to pod jinými jmény v mnoha dřívějších životech. Není to takový problém! Otevření se zprostředkování zpráv pro vás není o učení se něčemu novému, je o probuzení schopností, které jsou vám známé, dokonce vrozené.

Vy všichni jste na této planetě byli již dříve a vyjadřovali na Zemi v předešlých životech své vnitřní dary: dary intuice, zprostředkování zpráv, dary třetího oka. Vaše předchozí životy se těmito dary vyznačovaly a ony jsou dnes stále zde. Každý z vás je obklopen osobnostmi, kterými jste kdysi byli, které v té či onaké podobě vyslyšely tento vnitřní hlas, hlas duše a předaly ho ostatním lidem na Zemi. Byli jste mostem mezi tímto světem a tím druhým, světem duše, ze kterého jste zrozeni. To vás již dlouhou dobu volá vaše duše. Pokuste se vnímat, pokud můžete, tyto osobnosti kolem sebe. Jsou součástí vaší duše, jako je sluneční paprsek součástí slunce. Nejsou celkem, přesto jsou stále jeho nezcizitelnou součástí. Možná vidíte nebo cítíte některé z těchto postav z minulých životů kolem sebe. Dopřejte si chvíli pocítit to, klidně a jasně.

Zprostředkování poselství pro vás není nic nového. Prováděli jste to mnohokrát předtím, jinými způsoby a jinými formami, a bylo to něco známého, co z vás vycházelo přirozeně. Žádám vás nyní, abyste učinili spojení s tímto důvěrně známým a přirozeným způsobem zprostředkování zpráv, který jste znali v minulých životech, nebo je nazvěme „jinými životy“ – tyto věci nejsou tak vázané na čas, jak si možná myslíte. Dovolte jedné z těchto osobností, kterou jste kdysi byli, aby k vám přišla a proudila skrze vás. Jen pozorujte, kdo přistoupí a nevstupujte do toho příliš svou hlavou. Jen ať se to stane přirozeně z pocitu. Nemusíte vidět žádnou osobu, můžete ji jednoduše cítit. Někdy to zkrátka trvá, než něco ucítíte. Tato žena nebo muž, kterou/kterého můžete blízko sebe cítit a která/ý je součástí vaší duše, vám chce nyní něco předat.

Dřívější životy jsou jako všechny životy, směsice krásného a méně krásného: světla a temnoty, dobra a zla, když chcete. Tato osoba, která je nyní s vámi, vám přišla poskytnout své Světlo a svou krásnou proudící část sebe, která cítí spojení a vytváří most s jiným světem, ze kterého vysílá lásku, povzbuzení a naději lidem kolem. Připomeňte si toto spojení, ne skrze vaši mysl, ale prostřednictvím vašich buněk a pocitů. Získejte znovu pocit, jakým tento most do jiného světa byl.

Dovolte, aby vám bylo pomoženo s tímto procesem touto osobou z jiného světa jako vašim průvodcem. Představte si dobu, kdy jste zprostředkovávali zprávy lehce a byli jste schopni sdílet proud své duše s ostatními. Nemusíte si představovat detaily toho, co se stalo. Je to o proudu a jeho bezpečí a stejně tak o jeho důvěře a samozřejmosti. Ve skutečnosti se nikdo z vás nemusí učit zprostředkovávat zprávy, protože zprostředkování zpráv je něco, co jste již mohli dělat. Klíčem je obnovit způsob, jak se to dělá: znovu se spojit s tou částí sebe sama, která to tak jednoduše dělá. Ačkoli ve vás existují vytvořené strachy a bolesti, které vzdorují, tím, že si připomínáte, jak snadno toto zprostředkování proudilo, něco tak z tohoto vzdoru odstraňujete.

Na Zemi nyní nastává doba, kdy je opravdu příležitost pro to, co máte dát. Existují lidé, čekající na tuto energii proudící skrze vás a skrze vaše sestry a bratry Pracovníky světla – svět vás očekává! Zatímco jste v minulých životech, v dřívějších životech, museli být často obezřetní a fungovat téměř v utajení, nyní je potřeba příležitost a otevřenost své dary přijmout. Ženská energie vnitřního oka a intuice je znovu vítána – a to je ve skutečnosti slabé označení. Není vítána, je zoufale potřeba! Lidstvo strádá. Po celém světě probíhají krize: ekonomické krize stejně jako krize environmentální. Je to hluboká krize, ze které vyvstává otázka: „Jak se k sobě chováme, jak se chováme k našemu světu a Zemi?“ Celá podstata toho, jak budete vycházet sami se sebou a s „okolím“ v budoucnosti, se točí kolem této otázky.

Existují lidé lapeni ve strachu, boji a iluzi. Lidé ztratili sami sebe a v srdcích lidských bytostí je hluboká osamělost. Z této osamělosti pochází zoufalé hledání po světelném znamení mimo sebe sama, kterého byste se mohli držet. Toto světelné znamení však není mimo vás a vy ho nenaleznete v druhých nebo v nějaké instituci či organizaci. V této době je zřejmé, že nejsou žádné jistoty, které by ležely mimo vás: ani v práci ani v domě, dokonce ani v osobních vztazích či okruhu přátel. Jste vedeni stále hlouběji dovnitř vším, co se děje vně a to může být pro mnoho lidí hrozivé. Cítíte to právě teď v meditaci, když jste spojeni s kolektivní energií. (Před channelingem Gerrit nabídl skupině řízenou meditaci). Pozorovali jste strach a napětí, které mnozí lidé nyní zažívají.

Jaká je v tomhle všem vaše role: vaše úloha, vaše cesta? Odpověď leží ve vaší vnitřní realitě. Je to vždy o tom zůstat blízko sebe sama, protože vy znáte „cestu“ ležící uvnitř. Vy jste s tímto vnitřním světem již důvěrně obeznámeni, jste obeznámeni s tímto mírem a klidem, který zde můžete nalézt. Právě proto jste v této době průvodci či učiteli druhým a to v tom nejsvobodnějším a nejjemnějším smyslu slova. Ne jako ti, kteří jsou vůdci v tradičním smyslu, ale jste živoucím příkladem toho, jak učinit hluboké spojení uvnitř sebe sama s tím, co překračuje pozemský život, s tím, co překračuje vnější jistoty, a s tím, co je na nich nezávislé – je to spojení se svou duší. Vyzařování tohoto spojení druhým je v jistém smyslu vašim životním posláním. Přivádí vás přímo do jádra toho, kdo jste a tímto způsobem můžete také zasáhnout ostatní a vyzvat je, aby učinili totéž.

Soustřeďte se znovu na tento malý kruh osobností minulých životů kolem vás, jež jsou vaší součástí. Sdílíte s nimi kvality a vlastnosti, byť žily ve zcela jiných dobách a prostředí. V podstatě je to stejné srdce. Povězte těm, kteří působili v přítmí a utajení, že cesta je nyní otevřena: „Nechť nyní odkryji všechny kvality, které jste rozvinuli v minulém životě. Nyní mohu vyzařovat své vlastní Světlo. Jsem na Zemi vítán/a.“ V některých z těchto osobností můžete cítit bolestné vzpomínky na nepřijetí a odsouzení toho, čím byly a že neměly příležitost sdílet realitu, kterou měly předat. Nyní je čas vyléčit tuto starou bolest. Musí být viděna, připomenuta a uctěna, aby tak uvolnila cestu pro novou radost, novou lehkost, cestu pro to být bez námahy sám/a sebou.

Tyto staré osobnosti vám mohou připomenout vaše dary, vaše přirozené spojení, vaši duši. To jsou jejich dary pro vás: kvality, které jste již vytvořili a vyvinuli velmi pečlivě v jiných životech prostřednictvím zkušeností, praxe a tréninku. Vy pro ně však máte na oplátku také dar. Povězte jim, že nyní mohou nechat odejít svá stará břemena a mohou propustit pocit nepřijetí, tu bolest z minulosti. Necítit se být přijat a nežít to, co vám bylo přirozené, pro vás bylo hlubokou bolestí. Přesto se díky této zkušenosti vypěstovala vaše moudrost, vaše pochopení lidské povahy, pochopení světla a temnoty. Přijměte tuto minulost a dovolte těmto starým životům, aby se znovu osvobodily, aby již nebyly svázány se starými bolestmi či traumaty, ať si jdou svou cestou. Vezměte si to, co je na nich moudré a krásné s sebou do svého srdce. Poděkujte jim za to – skutečně tak učiňte ze srdce! Poděkujte jim za dary, které vám zanechaly, a poté je osvoboďte, aby mohly konečně dát k odpočinku své bolestivé spojení se Zemí. Takovým způsobem je minulost léčena.

female

Vše, co je z minulosti dobré a neměnné zůstává s vámi. Není to ztraceno i přesto, že to bylo dlouho obklopeno bolestí, nejistotou, strachem a frustrací. Můžete to osvobodit a přinést z minulosti diamant. Právě nyní v tomto životě tento diamant může svítit a zářit do světa a přinést vám štěstí, štěstí z prostého bytí sám sebou bez nutnosti skrývání se. To je klíč ke všemu. Pakliže chcete prožívat tento krásný diamant v sobě, pak vše ostatní se ve vašem životě děje téměř samo. Přitahujete vztahy, životní a pracovní prostředí, které náleží k tomuto diamantu. Pociťte v sobě přítomnost této zářivé energie. Tolik síly a moudrosti je ve vás z mnoha staletí a mnoha osob, kterými jste byli, zabaleno. Pociťte její hloubku, mystérium a zázrak. Mějte úctu k tomu, kým jste a přestaňte na sebe pohlížet s opovržením a kritikou.

Vnímejte, jak jste kanálem (pozn. překladatele: zprostředkovatelem). Pociťte diamant, kterým jste. Jen pozorujte toto místo uvnitř svého těla, kde můžete tento klenot cítit. Dovolte jeho zářivé energii proudit skrze celé vaše tělo, abyste se tak koupali v jeho Světle. Jsem zde jako vámi rovnocenná. Nejsem učitel, který stojí nad vámi. Jsem právě jako vy a cítím se k vám ve svém srdci velice blízko, rovnocenně. Když máte pochyby, které v realitě lidských bytostí snadno vyvstávají, jsem s vámi, abych se dovolávala vaší síly a připomněla vám, kdo jste. Abych vás vyzvala, abyste skutečně věřili sami v sebe a zůstali ve spojení s oslnivým diamantem, kterým již jste, tady a teď.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

pozdrav