Tag Archive | čeliť

To, čoho sa bojíš

“Niekedy to, čo sa najviac bojíš urobiť,
je presne tá vec, ktorá ťa oslobodí.”

Reklamy

Duchovná cesta

 
“Byť na duchovnej ceste ťa neuchráni od toho, aby si čelil chvíľam temnoty. Ale naučí ťa to, ako použiť temnotu k tomu, aby si rástol.”
~ Jack Kornfield

(Image: Marta Cernicka)

Rodina – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste pohlcení ve svých starostech do té míry, že si nepřipouštíte nic jiného, než co se bezprostředně týká vašich životů. Avšak jste součástí nejen rodiny, ale také společnosti a světa. A jelikož nejste odděleni, tak jak si stále mylně myslíte, je potřeba, abyste vše vnímali propojené. To, co se přihodí vám, jakoby se dělo i těm ostatním. Ano, vaše pohledy na realitu jsou individuální, neboť mnozí z vás ani nechtějí vidět jinak. Mnozí hledáte úkryt od světa a únik od mnohých problémů. Avšak únikem se nic nevyřeší, lidé Země. Ať chcete nebo nechcete, budete postaveni před mnohé skutečnosti. Máte v sobě obavy a strachy, kterým můžete čelit jedině tak, že se s nimi utkáte. Budete nuceni se s tímto vypořádat. Stále znovu opakujeme, že je důležité, abyste věřili pouze sobě samým a tomu, co cítíte. Jsou zde mnohé manipulace a vy jste stále vůči některým slepí.

Lidé Země, využijte příležitost se osvobodit. Nebuďte stále připoutáni k tomu, co si myslíte, že je důležité. Vaše pozemské statky vás svazují, brání v rozletu. Ano, za mnohé epochy se mnoho nezměnilo, neboť jste stále v rukou mocných. Chcete se bránit, avšak dosud jste nenašli pevnou vůli a odhodlanost. A i když cítíte mnohá omezení, stále ještě se domníváte, že máte možnost volby. Lidé Země, kéž byste mohli poznat svobodu vědomí, které je osvobozené ze jha fyzického těla. Kéž byste si mohli vzpomenout. Rázem by se vaše životy změnily. Avšak vše lze uskutečnit pouze cestou práce na sobě samých, cestou uvědomění a pochopení a mnozí tak daleko ještě nedospěli a někteří jsou již velice unaveni. Avšak není všem dnům konec a vy opět načerpáte potřebné síly, abyste byli schopni postavit se za sebe a za své rodiny.

peace-love-joy-universe-world

Chraňte společenství rodin, odpusťte si, ať se stalo, co se stalo a opět se spojte do pevných svazků, neboť toho bude zapotřeba. Jedinec nezmůže tolik, jako celá rodina, která smýšlí jako jeden. Byli jste rozdělováni celé roky, vztahy v rodinách byly degradovány. Každý jste tu sám za sebe, avšak v mnohých rodinách dochází k odcizení, popření vztahů, zpřetrhání pout. Potřebujete moudrost stařešinů, potřebujete důvěru a radostné objevování dětí. Každý z vás má co nabídnout. Uvědomte si to dříve, než bude pozdě. Lidé Země, dostáváte mnohé informace a je jen na vás, jak s nimi naložíte. Někdo je odmítne, někdo je popře a další s nimi souzní. Toto je proces objevování pravdy, toto je proces růstu. Avšak pamatujte, že každý má v sobě skryté informace a stačí je objevit. Stačí naslouchat. Proto pokračujte v tomto procesu. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

OTEVŘENÍ SE JE CESTA ABY DO VÁS MOHLO VSTOUPIT SVĚTLO

Život vždy hledá cestu jak nás pozvednout na vyšší úroveň. Někdy za účelem jít výše potřebujete čelit čemukoliv, co vás drží zpět od přijetí světla.

Aby Světlo mohlo vstoupit potřebujete mít otevřené, přijímající, ochotné a obměkčené srdce. Tím jak společenské a kulturní podmínky často vytváří tvrdé schránky kolem našich srdcí a nutí nás abychom vypadali jako že “máme vše pod kontrolou“, často zamezíme světlu, které hledá jak nás povznést.

Hlavní překážkou k přijetí Světla jsou potlačené a odmítnuté emoce. Krutou pravdou je, že neexistuje cesta jak se otevřít světlu vaší Duše pokud jste zaseklí v emočně mrtvém bodě. Potlačené emoce způsobují energetické uzavření a blokují váš vývoj do moudrosti vašeho Vyššího Já.

V naší společnosti máme velké stigma co se týče “zhroucení“. Učí nás dívat se na jakýkoliv kolaps nebo zhroucení jako na slabost. Co se týče spirituálního vývoje, zhroucení jsou nezbytná. Takže když člověk zkolabuje pod tíhou jeho nebo její neléčené emoční zátěže, pak teprve může začít docházet k vnitřním změnám. Je to tehdy, když všeho začne být opravdu příliš mnoho to unést a člověk padne na kolena a začne prosit až nakonec vše přenechá Bohu.

V tomto bodě fyzického, emočního a spirituálního odevzdání se začne Vesmír radovat. Konečně,konečně,konečně – Světlu je dovoleno vstoupit. Konečně může dojít k léčení. Až po celé této době spadnou zábrany a opravdová transformační síla Duše může začít dělat svou práci.

surrender31

Nikdy nezaměňujte “zhroucení“ za selhání. Nikdy si nemyslete, že protože něco nezvládáte, cítíte se neuspořádaně a rozpadnutí na kusy, že je váš život neadekvátní. Zmatek je často opravdovým drahokamem. Tady žije pravda; tady žije vaše opravdová schopnost důvěrnosti s Bohem; tady žije vaše hluboké spojení s druhými lidmi.

Když se “hroutíte“ – ikdyž jen na 15 minut u kuchyňského stolu vašeho nejlepšího přítele – ukazujete dalšímu srdci vaši vlastní posvátnou zranitelnost. Ukazujete jim ochotu přijmout krásu a posvátnost čisté emoce a dáváte jim povolení udělat to samé. Tím si druhé přiblížíte a žijete v autentickém a mimořádně léčivém vztahu s Bohem a druhými.

Bůh vás přivede na kolena když je čas postoupit Výše.
Zcela upřímně, pokud byste ještě nebyli přivedeni v tomto životě na kolena, nezačali byste s Opravdovou Prací na otevírání vašeho srdce.

Jakmile jste opravdově na kolenou (ne jen stěžující, naříkající a hrající si na oběť) – a jste připraveni přijmout Světlo, aby vám ukázalo vaši jedinečnost, sílu a Božskost, kterou opravdu jste – bude vám odhalena řada zázraků.

Uvidíte, že postavit se tváří tomu, na co jste vynaložili tolik energie abyste to potlačili, je klíčem k vašemu vzestupu, růstu a naplnění v tomto životě.

Vesmír stále hledá jak vás vzít Výše. Na posvátné cestě se nesoudí a mít vše pod silnou kontrolou neznamená, že jste úspěšní. Posvátná cesta zpět do Lásky vyžaduje abyste uznali velkou důležitost emocí, které ve vás žijí. Jste vyjádřením přírody,Božství, Velkého Světla. Nejste roboti a vibrujete v přírodních zákonech, ne v uměle vytvořených.

Boží vůle někdy potřebuje udělat váš život chaotickým abyste ztratili kontrolu. Život někdy potřebuje zlomit vaše srdce, aby se naprosto otevřelo tak, že nemáte jinou možnost než padnout na kolena.

Toto je ten Posvátný Okamžik. Toto je okamžik výjimečné Milosti. Toto je moment, kdy uvnitř sebe řeknete “Ano“ podpoře a vedení síly větší než jste vy sami.

Tady je to místo, kde Světlo často musí proniknout. Nejsurovější část, část kde už se to nedá déle vydržet a udržet vše pohromadě, část která jen říká Životu “Pokračuj, vem si mě. Vem si to všechno. Jsem tvůj.“

A pak začnete vidět Vesmír jak s vámi tancuje.

Toto je tanec odevzdání se a tanec návratu Domů.

Toto je tanec Tajemství, a znovuvstoupení Světla.

Toto je tanec Srdce, Duše a Boží Milosti.

To je to, co vás ochrání před sebou samými. Ochrání vás před sebe-trestáním a dokonce sebe-nenávistí. To je to,co vás přivede zpět na oltář sebe-lásky.

Být svědkem sebe-otevření bez souzení znamená přijmout, že jste v Božích očích nekonečně Celiství.

Nikdy se nebojte otevřít: na pět minut, pět měsíců nebo pět let. Otevřít se nebo se zhroutit vždy znamená nový začátek a úsvit nového světla. Vždy je to Božská Metoda, která vás vyzdvihne do Vyšší Úrovně.

Autor: Sophie Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová

Zdroj: https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1020903227983524:0

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky Martina Christová a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Podstoupení rizik

Je-li pro nás něco velmi důležité, jsme ochotni kvůli tomu mnohé riskovat, jen abychom toho dosáhli – ať již riskujeme ztrátu, odmítnutí, nesouhlas, posměch okolí, někdy dokonce život samotný, neboť to, co chceme, co se pro naše nejniternější bytí zdá být nejpodstatnější, nám za to všechno stojí.

Abychom riskovali sebe sama, musíme něco opravdu hodně chtít. Také musíme mít na tom, co chceme, takový zájem, že budeme pokračovat i tváří v tvář obtížím, tváří v tvář možnému zklamání. Základnou tohoto riskování je nejen zainteresovanost srdce, odevzdání se něčemu, v co  skutečně věříme – určitému  ideálu, způsobu života, osobě, kterou milujeme, ale i pocit, že s tím, co požadujeme, plně rezonujeme celým svým vědomím i energetickým polem.  Tuto touhu pak můžeme hrdě nazvat „touhou po lásce“. Neboť esence lásky znamená souzvuk – afinitu, spojení prosté všech filtrů nastavených kolektivním nevědomím coby ukazatelů lásky. Ačkoliv existují další motivy, jež vedou lidi k podstoupení rizik, právě rezonance – souzvuk je součástí duchovního aspektu, neboť je založen na riskování kvůli tomu, čeho si vážíme, co milujeme, s čímž jsme ve vzájemné rezonanci – souzvuku a tedy tím pádem kde se nachází esence lásky.

Život v nezájmu, cynismu či stažení nepovede k riskování. Abychom něco riskovali, musíme v něco věřit. Musíme na tom být zainteresováni, ať již jde o osobu, myšlenku či samotný Nejvyšší Zdroj. Abychom riskovali něco rozsáhlejšího, musí být úroveň naší oddanosti stejně rozsáhlá, aby to, co nás pohání kupředu, nebylo nic jiného než láska sama.

Pro ty, kteří se něčemu nedokážou plně oddat v celé úplnosti toho, kým jsou, bude obtížné podstoupit rizika, jež ovlivňují právě tuto úplnost, podstatu – toho, kým skutečně jsou. Cítí se pohodlněji jen s částečnými riziky, která se dotýkají pouze malé části jejich života spíše než celku. Nemůže-li někdo milovat celým svým Já, pak nemůže celým svým bytím riskovat. Jedno je úměrné druhému. 

Toto je také důvod, proč toho rodiče tak často dokážou riskovat tolik pro své děti, dokonce svůj vlastní život, kdyby toho bylo zapotřebí. Je tomu tak proto, že rodičovská láska může být planoucím ohněm, který nemůže uhasit nic, ani hrozba vlastní smrti. Ale rodičovská láska není jediným vztahem, jenž je schopen vytvořit takový oheň. Láska k Nejvyššímu Zdroji skrze naši vnitřní životní esenci je nejvyšší formou síly lásky a plamen takovéto lásky nás může posílit, abychom zvládli a vyzkoušeli věci, které bychom jinak sami – svým osobním já nedokázali.

FireEverywhere1

Síla touhy nalézt v sobě vlastní božskou jiskru nás dokáže dohnat do stavu vnitřního puzení, kdy to, k čemu jsme povoláni nebo to, čím se dle svého vnímání musíme stát, má pro nás důležitost, jež přesahuje všechny ostatní pohnutky. Taková láska dokáže v životě jedince vytvořit velké transformační změny, částečně proto, že takový člověk je ochoten zkusit cokoliv, všechno riskovat, aby se stal a byl tím, co po něm jeho nejniternější Já – jiskra božské esence žádá.

Nicméně v běžném toku záležitostí, není většina lidí žádána, aby riskovala v tak velkém měřítku. Pro mnoho lidí rizika spadají spíše do mnohem umírněnější kategorie, kategorie nepohodlí, odmítnutí, zklamání či nesouhlasu, než do kategorie života či smrti. V oblasti vztahů, například, máme mnoho příležitostí přiměřeně riskovat kvůli hodnotám, jež zastáváme ohledně toho, jak by vztahy měly nebo mohly vypadat a jak chceme existovat v jejich rámci.

Když toužíme žít naplňující život, vztahují se rizika, která s druhými podstupujeme, k našemu přání uvést každý z našich vztahů do hlubší a dokonalejší podoby. Bez tohoto vedeme skutečný a naplňující život jen podle jména….

Kvůli tomu, po čem toužíme, nás rizika, jež podstupujeme, často přinutí překonat strach z oné větší a skutečné bytosti, kterou uvnitř sebe jsme, onomu skutečnému já sloužící větší pravdě, větší lásce a větší celistvosti. Tato zodpovědnost za lásku, pravdu a celistvost je, ve velké míře, tím, čím skutečný vztah je. Z tohoto důvodu, vidíme-li, že se my sami tomuto ještě stále či jen občas vyhýbáme, měli bychom najít způsob, jak s tím něco dělat. Měli bychom najít způsob, jak se stát více sami sebou.

(ukázka z elektronické knížky „Vztahy na cestě osobně-duchovního rozvoje“ – více viz rubrika Knížky).

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)