Tag Archive | bytie

Zdieľajte to, čo hľadáte

Jednou z najkrajších a najprekvapujúcejších skutočností, ktoré môžeme objaviť, je táto:
Čokoľvek hľadáme u iných, už máme, aby sme to sami zdieľali.

Majte krásny deň a zdieľajte to, čo hľadáte… Možno vás prekvapí, koľko možností sa zrazu objaví:)

cl2

Štěstí nehledám, ale nacházím

Nemám pocit, že bych něco hledal, já mám pocit, že jsem to všechno znal, že to nacházím.

Já to nehledám. Já si myslím, že když to člověk začne hledat, tak to nikdy nenajde. Vždycky člověk dělá to, co si jakoby naprogramuje. To znamená, že když si dá program, že bude hledat, tak to bude hledat.

Když to budete hledat, když budete stále hledači, tak nic nenajdete, člověk to musí chodit nacházet.

Někdo hledá štěstí, no tak když bude hledat štěstí, tak ho nikdy nenajde, jak by ho mohl najít, vždyť je všude. To říká Miguel Ruiz, všichni hledají štěstí, všichni hledají krásu, hledají lásku a nevšimnou si, že je toho plný vesmír, je to tady, přímo před očima. Co chci hledat?

Vždyť to tu je.

Nám se to nějak popletlo v hlavě, že šťastný můžu být až když dosáhnu toho, budu mít tamto, všichni budou zdraví… pak budu šťastný. No a je to obráceně, nejdřív můžu být šťasten a toto všechno ostatní pak uvidím úplně jinýma očima.

Jaroslav Dušek

Zdroj: http://www.seberizeni.cz/

Jaroslav Dusek,herec

Jaroslav Dusek,herec

Sunshine sveta lásky…

…ticho nami prejaveného bytia, ktorým sme. Čas, kedy menej znamená viac. Kedy sa kvantum skúseností školy života /životov/ nami prejavuje nie množstvom, ale kvalitou. Skutočnosť, ktorú si uvedomujeme a čoraz viac uvedomovať budeme. Že nami vyžarované dobro a tým i láska je dôležitejšie ako tisíce slov. To ticho v nás rezonuje s múdrosťou. Cítite to? Aké zbytočné a bezpredmetné je vírenie slov o ničom….o ničote, v ktorej je všetko, čo nechávame za sebou, čo máme v minulosti prežité a na vlastnej koži odskúšané. Zaznamenané v bunečnej pamäti. A súčasťou týchto záznamov /stopy/ je, alebo lepšie povedané – bol i strach a všetko, čo so strachom a negativitou v živote človeka súvisí. Všetko, čomu hovoríme nízke vibrácie myšlienok. Pre každú vrstvu /sféru…kvantum/ myšlienkových vzorcov je typická určitá hutnosť svetla a vibrácií zvukov /hustota, frekvencia/.

fewa

Narastaním jednotiek, zhusťovaním svetla narastá i kvantum informácií poľa, v ktorom sa nachádzame a v ktorom majú už niektorí problém sa orientovať. Každý z nás je ako bunka. Niektoré sa na svet pozerajú starým spôsobom /staré vzorce myslenia, v ktorých je všetko, čo v novom svete a jeho myšlienkových realitách už nemá miesto/ – niektoré už spôsobom novým, uhlami pohľadu nového sveta a tým i nového svetla, ktoré čoraz viac vyžaruje človek i planéta. Celkom jednoducho by sme mohli povedať, že motto nového sveta je veta: “Kto s dobrom prichádzaš, buď vítaný.” Všetko, čo je opakom dobra je zlo, ktorému dovoľujeme do našich životov vstupovať tými, ktorí sa v nízkych myšlienkových vibráciach nachádzajú a sami na prejavy ne-lásky reagujú. To znamená, zachytávajú svojimi myšlienkami pre človeka nepozitívne myšlienkové vzorce, ich štruktúry. A to je to, čo teraz skutočne nepotrebujeme. Ani my, ani Zem.

Dôležitým medzníkom…miestom…bodom…akékoľvek pomenovanie použijeme – sú vibrácie slova SOM. Slovo SOM je hranicou myšlienkového rozhodovania sa, či chcem byť tým, kým som bol /a/. To znamená v akých myšlienkových vibráciach sme sa individuálne pohybovali. Na akých vlnách /vlnenie/ sme “plávali”, v ktorej vrstve rieky života sme sa nachádzali. Čo pochopiteľne súvisí s elektromagnetickým vlnením, frekvenciou, mozgovou kapacitou, atď. Kým vyslovíme slovo SOM /rôzne vyskloňované/, je dôležité si uvedomiť, že je to o tom istom momente, ktorý je dobre známy každému maliarovi. Keď zoberie do rúk štetec a paletu a je pripravený maľovať obraz. Keď načrie do farieb a zvukov nízkych vibrácií /keď ku slovu SOM pridáme myšlienky ovládané, manipulované negativitou, strachom/ – podľa toho vyzerá i jeho obraz. Rovnakou energiou pôsobí na okolie, rovnakú energiu vyžaruje. Ale akonáhle vyberie farby a zvuky pozitívnych myšlienkových vibrácií sveta lásky, sveta dobra, sveta krásna a radosti /s čím súvisí príroda a všetky živé bytosti/ – hneď je lepšie na duši každému, kto sa na obraz pozerá. Je na nás, na našej slobodnej vôli, na našom rozhodnutí – aký obraz chceme maľovať. Či negatívny, alebo pozitívny. A nezabúdajme, maľujeme ho spoločne. Bytie nie je o oddeľovaní sa, bytie je o znovu si spomínaní na dobro, ktoré je v nás. Na lásku, ktorou sme. A láska, jej živá a neustále sa pohybujúca, vlniaca, tvorivá energia je jednotná. Je to stav, kedy jeden je všetkými a všetci jedným sú….

Féwa (9. 9. 2015)

Žijeme se Lvem

Archetyp Lva je v každém v nás, možná víc než si myslíme. Představuje naše vědomé bytí, naše prostřednictvím realizace manifestované já. Kdy jindy je to více vidět a znát než v čase Lva.

Lev přichází jako druhé letní znamení. Po bouřkách duše a vnitřní zahleděnosti Raka přináší jasné a konkrétní světlo, jež vrhá všemi směry. Je potřeba vidět a být viděn. Ostatně proces zviditelnění a vizualizace je jedna ze základních lvích potřeb.
Tak jako Rak symbolicky představoval rodinu ve smyslu početí, péče, intimity a mateřství, manifestoval tak spíše energie jinové, vnitřní, Lev tu ukazuje samostatnost a svébytnost. Však je založen na oddělení se od mateřského stromu a kmene, na uvědomění si sebe a svého já. A tady se jedná o pochopení a vědomé prožití si vlastních schopností a samostatného vývoje.

Rak i Lev jsou znamení rodinná. Rak jako matka a jako matriarcha pečuje o duši a podporuje růst ducha, patriarchální otcovský Lev se stará o fyzický vývoj, o rozvoj tvořivých vlastností. Slunce těmito dvěma znameními putuje během prázdninového období v průběhu nejteplejší části roku. Je tedy mnoho příležitostí se i v červenci a srpnu, ve druhé polovině prázdnin plně realizovat. V čase Raka jsme se víc věnovali sobě a rodině, v čase Lva bychom se mohli zabývat víc sebou a svým vývojem, rozvojem, svojí cestou života.

Symbolem Lva je kruh, ze kterého vybíhá dvojitě prohnutá vlnovka. Představuje tak svět (kruh), na kterém se máme samostatně projevovat. Znamení vždy představuje nástroje, soubory programů a úkolů. A ty jsou v čase Lva opravdu zaměřeny na poznání a pochopení sebe sama, své podstaty a způsobů, jak fungujeme. Ve znamení Lva máme možnost prožít si sebe sama, zažít svoji samostatnost a ochutnat svou svébytnost. Se všemi pozitivy i negativy. Tak můžeme mít pocit, že je dovoleno vše, všechno, co zvládneme a co vyžadujeme. Není tomu úplně tak. Za to, co tvoříme a co vytváříme, jsme bytostně zodpovědni. A ona zodpovědnost a současně respekt k druhým samostatným bytostem jsou základem fungování a působení lvích energií.

Nacházíme se v periodě, ve které má nejlepší šance se projevit naše já. Kdy si můžeme trochu nanečisto, přesto ale se vší vážností, ale i radostí vyzkoušet, co vše umíme, zvládneme a dovedeme. Můžeme se učit, poznávat svět. Setkávat se se sobě podobnými, vzájemně se podporovat, bavit se, radovat a slavit. Vytvořit funkční lví smečku. Čím jiným než oslavou života a sebe sama by také čas Lva měl být. Pro někoho nekončící párty, pro jiného doba naplněná kontemplací. Zdánlivě nesourodé činnosti mají základ právě v radosti z života.

leo10

Lví bytosti jsou velmi otevřené, připouštějící změnu, podporující změnu. Proměnlivé tak jako oheň, který je jejich živlem. Žijí velmi často přítomným okamžikem, nesní o budoucnosti a nevracejí se k minulému. Společnou s Raky mají i astralitu, schopnost mluvit o tom a vytvářet to, co nikdy nebylo a není, ale celkem v klidu vzniknout může. Zatímco Raci jsou spíš motivátory, filozofy, mysliteli, básníky a zpěváky, kteří se obracejí k hloubce duše, Lvi, kteří na ně navazují, jsou tvůrci, bojovníky, teda těmi, kteří již jim jasnou vizi rozpracovávají a pohrávají si s ní.

Co nás bude motivovat na našich vnějších i vnitřních cestách? Na začátku srpna se Venuše znovu sejde s Jupiterem ve Lvu, abychom si probrali to, čemu věříme a co budeme na dále provozovat. Rovněž se Saturn otočí a z retrográdního se změní na přímý. Přijde čas dokončování a uzavírání všeho volného, nejasného i nedodělaného. A 12. srpna vejde Jupiter do znamení Panny. Bude to důležitý moment, Jupiter je v jednom znamení rok a ukazuje na naše rozumové zakotvení v životě, na naše základní zájmy a směřování. Proto změna znamení u Jupitera vždycky ukazuje také na změnu paradigmat, postojů a motivací, kterými se v životě řídíme. S Jupiterem v Panně vystřízlivíme, zklidníme se. Začneme přemýšlet prakticky a pragmaticky. Také na nás dolehne tíže úkolů a povinností, které jsme si na sebe vymysleli. Na druhou stranu tento aspekt podpoří všechnu práci, pracovní úsilí i naše pokusy o realizaci a uskutečnění toho, co máme rozjeto, dojdou postupně naplnění.

Kromě zmíněných stěžejních aspektů nás v čase se Sluncem ve Lvu čeká i řada drobnějších, ale osobně možná i významnějších. Tak jako ty významné ukazují na společenské a planetární trendy, ty další předznamenávají už konkrétní činnosti a nebo ryze osobní vlivy. A nezbývá než si popřát, ať jsou nám příznivé ve všem, co budeme vymýšlet, rozmýšlet, řešit a konat tak svoji lví práci.

Ondřej Habr

Astrologická předpověď na červen 2015

Tento měsíc k nám přichází s tekoucí a skrytou tvořivou energií, jemnou, ale mocnou, která nám přivádí na vědomí hluboké proudy pod klidným povrchem. Je to čas přijmout naši tvořivost, ať už to pro nás znamená cokoli. Nemusíme být Picasso ani Beethoven, abychom to dokázali. Není třeba mít žádný “talent”, ani splňovat nějaké standardy. Jednoduše je třeba si dovolit přijmout krásu přirozeného světa, duchaplný pohled do očí zvířete nebo jemné nadzvedávání a klesání hrudi našeho spícího dítěte – všechny tyto věci a mnohé další nás spojují s tvořivou krásou vesmíru, která navždy představuje svůj úžasný zázrak, i když zůstáváme nevšímaví a se sklopenou hlavou spěcháme do dalšího dne.

V tomto smyslu tvořivost není něco, co děláme, ale způsob bytí. V oceňování mnoha stínů zelených jarních barev u stromů, symetrie odrazu ve výloze obchodu nebo lásky se dostáváme do souladu se silou krásy, která probouzí tvořivého ducha. Příliš často jsme vedeni k víře, že tvořivost vyžaduje talent, dar a konečný produkt, jehož hodnota je určována druhými. Ve skutečnosti je tvořivost jednoduše naše tělo, které dělá vše, co je třeba, aby nás udrželo naživu, a naše srdce dosahující spojení se světem kolem nás. Tato srdečná odpověď na okamžiky krásy je projevem naší duše, jež s nimi chce být zajedno a vyjednat si své místo v tvořivém tanci vesmíru.

 
V tomto měsíci jsme k tomuto tanci hluboce zváni. Nejprve s Ceresem 3.června, pak s Neptunem 12.června a pak s Cheirónem 24.června, který vstoupí do retrográdní fáze, se opět obrátíme k sobě, abychom objevili bohatý a dobrý pramen života, lásky a tvořivosti, který pramení v našem nitru. Tento zážitek je jedině pro náš prospěch. I když ho můžeme chtít sdílet s druhými, není to vůbec povinné! Vnitřní světy jsou nyní osvětleny, nabízejí nám své bohatství a odhalují aspekty naší mysli a duše, které byly dříve v temnotě. Ochota je přijmout a prozkoumat nás odmění ještě hlubším oceněním jak naší složitosti, tak i jednoduchosti naší vnitřní krajiny zároveň. Můžeme ji chtít nakreslit, vypsat si svou cestu slovy, tančit, zpívat, utíkat nebo se smát společně se svou duší. Tento proces je čistě osobní, jeho plody jsou soukromé, ale jeho následky budou prozařovat našimi životy jako znovuprobuzený tvořivý duch, který nabývá většího vlivu i v rámci kolektivního vědomí.

Úplněk ve Střelci, který nastane 2.června, pozvedne naši perspektivu. Dojde ke kulminaci našich starých návyků, které nás udržovaly uvíznuté v nezdravých vzorcích myšlení, cítění a chování, což nás však povzbudí k tomu, abychom reagovali na podobné situace novým způsobem, přestože se nás naše emoce budou pokoušet přimět jít po staré cestě. Tento úplněk poskytne velkou podporu těm, kteří si zvolili žít jinak a vyjet ze zajetých kolejí. Vyzývá nás k tomu, abychom se podíleli na jednom z nejtvořivějších uměleckých děl: na změně svého chování. Bez ohledu na to, jak silné jsou naše staré zakořeněné emoce, jsme vedeni k tomu, abychom si zvolili odlišnou cestu a učinili tuto volbu jako jedni z prvních, což nám odhalí nové možnosti našeho tvořivého ducha.

Venuše vstupuje 5.června do znamení Lva, kde zůstane až do začátku října, avšak dva týdny v červenci stráví ve znamení Panny, neboť tehdy vstoupí do retrográdní fáze, což se stává jednou za dvacet měsíců. Venuše ve Lvu je vřelá a demonstrativní, barevná, sebevědomá a tvořivá. Poskytuje úžasné pozadí jemné kreativní energii tohoto měsíce a přidává nám dávku sebevědomí do našeho vyjadřování a oceňování sebe samých i druhých. Venuše ve Lvu miluje já, které se odráží v očích druhého, stejně tak, jako miluje jeho, v němž odraz nachází. Klanění se sobě sama není nic pro ni a může být skutečně spokojená pouze ve vztahu, který zahrnuje tvořivou sílu sebelásky. Tato Venuše potřebuje zářit a také potřebuje, abychom zářili s ní a přijali svou kapacitu k přetváření sebe samých, svých životů i našeho světa v jediném kouzelném okamžiku.

aastr

Jakmile 11.června vystoupí Merkur z retrográdní fáze, v níž setrvával již od 19.května, dostaneme příležitost reflektovat nedávná zjištění o svých vztazích. Možná to už pár týdnů není příjemné, ale pokud se dokážeme podívat na současnou dynamiku objektivně, můžeme z ní vystoupit s hlubším vhledem do toho, jak my a druzí lidé fungujeme v nádherné směsi lidských vztahů. Pokud se však naším hlavním nastavením stala obrana a obviňování, pak možná dosáhneme konce retrogrády zahaleni těžkým brněním, které nás v konečném důsledku ode všech jen izoluje. Mezi 11. a 27.červnem budeme mít konečnou šanci vyřídit zbývající problémy, ještě než se Merkur vydá na novou pastvu, ale pak se budeme v následujících měsících muset naučit, jak v tomto neobratném brnění chodit. Bude pro nás tedy mnohem lepší ho zavčas shodit, postavit se dialogu a udělat to, co je nezbytné!

Retrográdní fáze Neptunu (12.června – 18.listopadu 2015) ve spojení se Saturnovým pobytem ve znamení Štíra (15.června – 18.září) zesiluje potřebu spojit se s naším vnitřním Božstvím, neboť jedině tím, že se zakořeníme v posvátném zdroji, se můžeme skutečně svobodně sdílet s druhými zcela autenticky. Tak najdeme odvahu říkat pravdu, sílu k činům, sílu ke změnám a moudrost potřebnou k odpoutání se. Je důležitá znalost sebe samých jako něco většího než to “malé já”, které se bojí odmítnutí, odvrací se od nedorozumění a vyžaduje být všemi přijímáno, aby se mohlo cítit v bezpečí, které brání tvořivému duchu ve volném letu a ztělesnění síly Matky Přírody, úžasnost Nebes, hloubku těch nejhlubších oceánů a majestátnost těch nejvyšších vrcholů. Osvobození, jak nám Saturn a Neptun říkají, není o osvobození se od něčeho, ale svoboda prostě být. Pokud vyhledáváme osvobození se od něčeho, co nás spoutává, mnohem spíše se právě k tomu připoutáme. Avšak svoboda prostě být tím, kým jsme v celé komplexitě a jednoduchosti našeho Božství – to je skutečné osvobození, to je vzlétnutí Fénixe z plamenů egoistické nejistoty a strachu.

Novoluní ve znamení Blíženců 16.června pokračuje v tématu emancipace. Ukazuje nám jasnost spojení s nezbytnými energiemi, které vyrvou z kořenů nežádoucí vlivy v našich životech. Tím však vyvstává otázka, co uděláme s výslednou svobodou? Přání se osvobodit je u mnoha lidí v těchto dnech velmi silné, ale svoboda přichází také se zodpovědností a konjunkce mezi Černou Lunou Lilith a Severním Uzlem v čase tohoto novoluní nám připomene, že se nemůžeme osvobodit jeden od druhého. Náš kolektivní úděl nás nyní volá a vede nás k tomu, abychom se postavili za pravdu, přijali své možnosti a dovolili novým způsobům bytí, aby se usadily v naší společnosti. Na této planetě nemůžeme přežít, když budeme sami, ani tím, že budeme vykořisťovat její obyvatele pro svůj vlastní prospěch, ale jen tak, že je uznáme jako Božské paprsky, jimiž ve skutečnosti jsou. Když tak učiníme, oceníme tvořivého ducha, který se zrodil již před věčností a který přežívá v každém z nás. Dívat se na svět tímto způsobem je projevem síly, okamžikem rebelství proti úzkoprsé mysli, která vás vidí tady a mě tam, která soutěží o zdroje a bezpečí i o samotný život. Život není soutěž, ale týmová práce, kde každý vítězí, kde si je každý svou hodnotou roven a je ctěn jako paprsek posvátného Zdroje, který stále jasně září již celé věky.

19.června se Cheirón, Uran a Jupiter dostanou do přímky, v níž setrvají až do druhého týdne v červenci. V tomto spatřujeme touhu po individualitě a zároveň přání rozpustit se a sjednotit se s Božstvím. Tyto dva impulsy, jak za individualitu, tak za jednotu, existují v lidském duchu bok po boku a jsou často vnímány jako navzájem se vylučující. Ve skutečnosti jsou to však dvě strany jedné mince, nikoli překážky k našemu potenciálu. Jsme jak unikátními individuálními jedinci, tak i částečkami jednoho nekonečného celku. Můžeme dosáhnout identity, osobnosti a individuální přítomnosti, a zároveň i rozpuštění svého já v kolektivním poli, které nás všechny spojuje. Proces vědomé evoluce vyžaduje blízkost s oběma těmito aspekty lidského prožitku. Avšak touha vyhnout se nepořádku lidského života a lstivost identifikace našeho ega může vyústit v to, že vlétneme do “ducha” bez potřeby zakořenit se ve světě formy, kde setrvává naše tělo, ochrana duše. To pak není probuzení, ale pouhé popření inkarnace a všech jejích výzev. Jistěže může být těžké prohlédnout skrze šílenství tohoto světa, ale my jsme stále jeho součástí. Musíme prožít své probuzení – se všemi jeho okamžiky vhledů, svobody a temných průchodů osamění a těžkostí – tady v tomto světě, v žádném jiném. Jak nám připomínají velcí mistři Zenu, probuzení není jen potěšitelně slušné, elegantní a příjemné. Je to stejnou měrou zmatený, těžký, vyčerpávající, osvobozující a děsivý zážitek! Učí nás, jak být vícero věcmi v jediném prostoru, jak žít s paradoxy, přijmout protiklady a riskovat vše, abychom se osvobodili.

Zatímco Slunce (21.6.) a pak i Mars (24.6.) vstupují do znamení Raka, Venuše a Jupiter pokračují ve své cestě znamením Lva, mezihrou inspirace a emocí, která se ke konci měsíce zdůrazní. Při současném nedostatku planet v zemských znameních (pouze Pluto je ve znamení Kozoroha) můžeme mít problém vnášet své tvořivé představy do hmotné formy. Možnosti a potenciál nás možná přímo zahltí, ale energie a úsilí potřebné k jejich zhmotnění nám může scházet. Což nás v kruhu vede zpět k našemu problému tvořivosti, neboť čím tvořivější dokážeme být ve svém každodenním životě – čím více se nočíme do zázraku života a vší jeho zmatené slávy – tím lépe jsme schopni svou vlastní tvořivou snahu v pravý čas uskutečnit. Nemůžeme se spoléhat pouze na moment inspirace, abychom naplnili svůj potenciál, ani na ten pravý pocit, abychom vynesli na povrch vše, čím můžeme být. Musíme v tomto procesu také konat, kráčet po cestě hladomoru i hostiny, a dělat vše, co je třeba, abychom zhmotnili do světa hmoty všechna potěšení své mysli a srdce.

Po ukončení retrográdní fáze Merkuru, jež trvala od poloviny května, se 27.června skončí všechny starosti posledních šesti týdnů a očistí naše štíty pro novou fázi. V brzkém času po vstupu do vodní říše Raka se nám naskýtá několik dní navíc k logickému popřemýšlení nad současnými starostmi, ještě než se přikloníme k intuitivnějšímu přístupu, jímž vyrovnáme ten mentální. Oba mají svou hodnotu. Žádný není cennější než druhý a my si nyní můžeme uvědomit, jak spolu dokážou pracovat a vyrovnaně oceňovat všechny možné informace! Ctít jeden a zavrhovat druhý znamená odřezávat polovinu sebe sama a zahazovat velkou část toho, kým jsme. Mysl a srdce musejí pracovat společně a tím nám dají veškeré vedení, které potřebujeme na další cestě kupředu. Zde leží klíč k tvořivosti: plný a vyrovnaný vztah se sebou samými, s druhými lidmi i se světem kolem nás, díky kterému přijímáme paradoxy a oslavujeme odlišnosti uvnitř i vně.

Konjunkce mezi Venuší a Jupiterem ve Lvu, která nastane ke konci měsíce, oslavuje všechno, čím jsme, coby unikátní jedince, a naši sílu změnit svět k většímu dobru. Není to jen o uznání sebe samých coby součásti celku, který měníme, ale také v umění mít od něj odstup, vyzařovat své výjimečné světlo sebe sama a své individuality. Duhové barvy lidskosti protkané různými vzory a tóny se nejkrásněji projeví, když každý z nás bude plně sám sebou, sdílet své dary, bude upřímný ohledně svých slabostí a nikdy se nevzdá potenciálu lidstva, v jehož rámci měníme svět všude, kudy procházíme.

– Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/june-2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová
Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/