Tag Archive | bohyňa

3 cesty k ženskosti – Bohyně, Kvočna a Vděčná žena

Byl jsem na velmi zajímavém kurzu a znovu si uvědomil, že jsou nejméně dvě cesty k ženské energii. Tu první nazývám Cesta bohyně. Zde ji mírně zkarikuji, aby vynikl kontrast. (Podotýkám, že zcela určitě ne každý kurz tohoto názvu se shoduje s touto cestou). Bohyně v tomto smyslu je žena sebevědomá, nezávislá, samostatná.

V tomto smyslu je jejím mužským protikladem nikoliv Bůh, ale Poustevník. Poustevník je také nezávislý, samostatný a hlavně – odmítl mužskou cestu Ven a místo toho jde Dovnitř. Stejně tak Bohyně více či méně vědomě odmítá ženskou cestu Odevzdání se. Poustevník odmítl mužskou cestu Dávání. (A často dokonce musí žebrat o almužnu. Svatí muži v Indii jsou závislí na tom, co jim druzí dají.)

Podobně Bohyně na hluboké úrovni odmítá ženskou polaritu – Přijímání. O to víc pak na vnější úrovni musí bojovat za to, aby dostala (uznání, úspěch,…)
Bohyně mají stejná práva jako muži (často ve skrytu daleko větší), nemají však stejné povinnosti (vždyť jsou ženy).

Protože každá žena v hloubi duše touží po tom, aby se mohla o muže opřít, musí mít aspoň o kapánek většího Boha, než je sama. Ale přitom jako Bohyně nemůže připustit, aby byl jakýkoliv muž větší, než ona.

Pokud Vám ten paradox ještě nedošel, tak to řeknu znovu jinak: Chce, aby její Bůh byl větší – opřít se můžeme jen o to, co je větší – a přitom, aby nebyl větší – vždyť největší musím být já. Jiný pohled na totéž: Chce, aby všichni kolem ní (včetně partnera!) byli menší (jen tak mohu být skutečná Bohyně!) a současně je strašně vysilující být největší a moc touží se někomu schoulit v klíně. Ale ten někdo musí být větší (abychom se u něj mohli schoulit) a přitom nechci dovolit, aby kdokoliv byl větší. Tento paradox nelze vyřešit jinak, než že se taková žena podívá dovnitř na svůj strach dopustit, aby byl někdo větší, než ona. Dokud si toto nevyřeší, nikdy nenajde klidu. Je asi zřejmé, které ženy budou nejvíce inklinovat k Cestě Bohyně. Jsou to ženy, které dosáhly úspěchu a mají všechno, co potřebují – kromě toho skutečně podstatného. Druhá skupina žen, které mají přirozené směrování k Bohyni, jsou princezničky, za které (jejich) muži dělají všechno a ony stejně nejsou spokojené.

Komu přinesla emancipace štěstí?
Cesta Bohyně přesně zapadá do konceptu rovnoprávnosti. Pokud jsou muži a ženy rovnoprávné anebo dokonce stejné, je jasné, že základním právem ženy je stát se Bohyní. Naše společnost došla v cestě emancipace mnohem dál, než kdykoliv v minulosti. A přineslo to ženám štěstí? Ženy si vybojovaly volební právo. Ale proč jich v politice není polovina? A když už ženy v politice jsou, prosazují se spíše ženy s mužskou nebo ženskou energií? Ženy volí a je jich víc, jak 50%. Proč neexistuje ženská strana? Až ženy budou dostávat stejný plat jako muži, budou mít víc peněz, ale přinese jim to štěstí? Ženy mohou studovat a pracovat. Ale přineslo jim to štěstí?

Úspěch ženě nepřináší hluboké štěstí
Jedna skupina žen dosáhla obrovského úspěchu a muže nepotřebuje. Nejvíc na očích jsou ženy ze showbusinessu. (Úspěch mnoha manažerek je daleko větší, ale záměrně budu  principy ukazovat na lidech, o kterých si můžete číst každý den v bulvárním tisku). Přesto muže chtějí, ale často i nádherné, atraktivní Bohyně mají problém najít si muže. Přesněji řečeno, mužů by byla spousta, ale když hledáte Boha, není jich tolik. Když se pak tyto ženy zamilují a najdou Boha svých snů, co následuje téměř s železnou pravidelností? Po několika letech nebo měsících se ukáže, že nebyl dost Božský. Takto se to opakuje u některých žen až do smrti. Pokud žena dokáže být v ženské energii (stačí mimo pracoviště), nebude hledat Boha, ale prostě se zamiluje. Pokud je žena v energii Bohyně, nedokáže se zamilovat do muže, ale jen do Boha. (Proto je pro mnoho žen důležitější, jak se muž jeví, než jaký doopravdy je). Nebo si žena v mužské energii vezme muže s převahou ženské energie a nějakou dobu jim to funguje. Ale v obou případech nakonec žena zjistí, že jí cosi důležitého chybí.

Peníze také ne
Druhá skupina žen se prostě muži nechá vydržovat. (Zde nemluvím o prostitutkách). Prostě proč pracovat, když díky své hezké tvářičce mohu mít muže, který se o mě postará, a já nebudu muset pracovat. Tyto ženy často nejsou schopny hlubokého citu a jejich děti tím trpí, často o to víc, o kolik víc “chův” mají. Není divu, že takové ženy také nejsou hluboce spokojené a potřebují si pořizovat stále dražší a dražší věci, aby zapomněli na prázdnotu ve své duši. Naopak pokud takováto žena dokáže vytvořit teplo domova pro svého manžela i pro své děti, muž ji bude nosit na rukou. A to stejné teplo zahřívá i ji na duši a bude zdrojem jejího pocitu štěstí a naplnění. Ale proč by se nezávislá Bohyně starala o někoho dalšího?

Práce na 3 směny také ne
Daleko nejvíc je žen, které pracují (mnoho z nich prostě proto, že bez jejich platu by rodina finančně strádala) a pro mnoho z nich je výsledkem emancipace práce na tři směny. Je jasné, že udřená žena nebude asi moc šťastná, i když láska ji zpočátku může dávat křídla.

2. archetyp – Kvočna
Opakem Bohyně je Kvočna. Je to žena, která miluje své děti a zcela se jim věnuje. Často při tom zapomíná na sebe. Ani tahle cesta moc nefunguje, protože muži pak často Kvočny opouštějí. Pro zjednodušení můžeme říci, že Bohyně má ženské tělo a mužskou energii, zatímco Kvočna ženské tělo i energii. Podstatné je, že Bohyně nevypadá jako mužatka. Paradoxně kdyby tak vypadala, musela by být uvnitř hodně v ženské energii, aby přitáhla muže v mužské energii. Z toho také vyplývá, že čím víc Bohyně vypadá žensky, tím méně musí být v ženské energii, aby byla i tak zajímavá pro muže. Bohužel pro tyto Bohyně, štěstí přináší ženě nikoliv ženské tělo, ale pobyt v ženské energii.

3. cesta – Vděčná ŽENA
Důležité je vědět, že pokud je ŽENA plně v ženské energii a je schopna projevit i mužskou energii, když je potřeba (ale ne častěji, než je potřeba), není to ani Kvočna ani Bohyně. Této třetí cestě říkám Vděčná ŽENA. Vděčná ŽENA je především nesmírně vděčná za to, že smí být ženou. V dnešní době se bohužel vytratila schopnost si uvědomit, že být ŽENOU je dar. Vědomě i podvědomě jsme dnes a denně masírováni tím, že být ženou není to pravé ořechové. Když cílem života je úspěch, být ženou je velké minus. Samozřejmě i ženy mohou mít úspěch, ale musí za to zaplatit velkou cenu – musí se vzdát té části ženské energie, pro kterou úspěch je nic neříkající slovo. Musí se vzdát té části ženské energie, která naplnění a štěstí vidí ve spokojené rodině. A k tomu patří i umění být po nějakou dobu Kvočnou. Všimněte si, jak často vidíme v televizi ženy, které se dokáží radovat ze služby pro svou rodinu a dokáží vytvořit takové teplo domova, že je jejich muži nosí na rukou. Ale hlavně: Mají v sobě tolik tepla a lásky, že tím živí své děti, ale hlavně sebe. Místo toho vidíme rozmazlené nány, které nám říkají, jak to má vypadat.

Ve skutečnosti slovo Vděčná v sousloví Vděčná ŽENA je zbytečné. Pokud je žena ŽENOU, je z definice vděčná. I z toho je vidět, jak jsme se vzdálili pravému archetypu ŽENSTVÍ. Vděčná ŽENA je také vděčná za svůj život a za svého muže. Protože je plně v ženské energii, je šťastná a její muž je plně MUŽEM. Jinak to ani nejde. ŽENA má také perfektní přístup k intuici, takže ví, který muž pro ni není správný a umí ho odmítnout.

Co umožňuje ženám být šťastné
Pozorně se podívejte, kolik znáte žen šťastných nebo spokojených po 10 letech vztahu. Zjistíte, že muži těchto žen mají podobné věci.

Ale co skutečně tyto ženy spojuje?

  • Jejich schopnost ctít mužskou energii,
  • Schopnost si vybírat (a neošklíbat se nad tím, co si nevybrali)
  • Schopnost být vděčné za to, co mají způsobem, který zvyšuje přísun toho, co chtějí.


Co nefunguje:

  • Boj s muži – ženy, které jakkoliv bojují s muži, nemohou naplnit své ŽENSTVÍ, a tudíž nikdy nejsou trvale šťastné.
  • Neschopnost říct NE. Když žena neumí odmítnout, co se jí nelíbí, je odsouzena k tomu žít s tím, co se jí nelíbí. (Stejně tak je k tomu odsouzena, když s tím bojuje).
  • Bianco podepsaný šek: Ať uděláš cokoliv, budu s Tebou.
  • Stejně mi nikdy nebude dost, co děláš.

Vděčná ŽENA SI užije čas, kdy je třeba být kvočnou a místo toho, aby byla z mateřské vyčerpaná, naplní plně svou potřebu péče a starání se. Dokáže neuklidit a místo toho být s dětmi. Dokáže vzít děti mezi další ženy a děti a tam naplnit svou potřebu sdílení. Vděčná ŽENA může být Bohyní, a když je třeba, tak jde klidně i do mužské energie, aby dosáhla úspěchu. Úspěch nemá proto, aby dokázala mužům, že je stejně schopná jako oni (nebo víc), ale protože se jí to líbí samo o sobě. Vděčná ŽENA naplňuje víc své skutečné cíle, než ty náhražkové. Proto může, ale nemusí být navenek úspěšná. Její naplnění je v tom, že má vše, co DOOPRAVDY potřebuje. ŽENA se umí plně odevzdat. Na 100 % se umí odevzdat. V tom je úžasné naplnění, které je podstatné pro ženskou duši. A aby to bylo bezpečné, umí se naplno odevzdat pro TEĎ A TADY, nikoliv navždy. Když je to pro teď a když může své odevzdání se kdykoliv odvolat, může se teď odevzdat naplno a dívat se. A za vteřinu se znovu rozhodne, zda se opět odevzdá nebo ne. Takto může naplnit potřebu své duše a zůstat v bezpečí.

Běžná žena se neumí odevzdat, a když, tak jen plytce. Je to způsobeno mimo jiné proto, že si myslí, že odevzdání se je trvalý akt. Že ho jednou učiním a pak už ho nesmím odvolat. Taková žena se pak neumí odevzdat. Ale protože duše ji vede k odevzdání se – jednoho dne “se zblázní” a bez rozmyslu se odevzdá někomu, kdo si to nezaslouží.

Vděčná ŽENA míru odevzdání se dávkuje. Odevzdává se postupně a dívá se, co následuje. A protože míru odevzdání se může regulovat, velmi rychle oddělí zrno od plev. A odevzdává se jen tam, kde je to bezpečné.

A protože se neodevzdala navždy, muž ji musí stále dobývat a to ji činí v jeho očích nesmírně přitažlivou.

A protože se pro TEĎ A TADY odevzdala úplně, MUŽ ji ani nemůže opustit.
A protože je vděčná a spokojená, MUŽ ani nemá důvod ji opouštět.
A tak přičiněním ŽENY vzniká pevné pouto, které zaručuje, že jejich děti budou vyrůstat v celistvé a spokojené rodině. (Všimněte si, že to vypadá jako pohádka – tak je nám to vzdáleno).

Takhle to zní moc dobře, ale má to i své nevýhody. Bohyně může poslat bývalého do p….  a tím se jí uleví. Vděčná ŽENA to udělá úplně jinak. Procítí naplno dar, který dostala (že jí bylo dáno milovat), i když ji její láska bolí. (Ve skutečnosti nebolí láska, ale její nenaplnění). A plným odevzdáním se lásce (nikoliv tomu muži, co jí “ublížil”) se z ženy přetaví v ŽENU. Protože úkolem ženy je udržovat teplo a lásku. Nikoliv ji posílat někam. A lásku lze nejlépe udržovat univerzálním platidlem Vesmíru – vděčností.

Teď po přečtení tohoto článku se podívej, jak se cítíš. Pokud jsi muž, možná jsi naplno procítil, že tohle jsi vždycky chtěl. Ženu, která je ŽENOU, váží si mužské energie a umí si vybrat toho jediného. Pokud jsi žena, možná teď cítíš: Jo, to je ono. Tady tohle je to, co mi chybí. Ale možná cítíš strach. A ten strach má taky pravdu. Ano, jestli tam chceš dojít, bude to bolet. Ale když se zaposloucháš do jemňoulinkého hlasu své duše, uslyšíš: Stojí to za to. Jestli Tě článek rozzlobil, znamená to, že ťal do živého. Můžeš na něj zapomenout, ale na svou duši trvale zapomenout stejně nemůžeš.

Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/3-cesty-k-zenskosti-bohyne-kvocna-a-vdecna-zena.htm

Advertisement

VELKÉ LÉČENÍ ZRANĚNÉHO ŽENSKÉHO SRDCE

Kdybych měla po zbytek života psát o jednom tématu, bylo by to o historicky organizované masové persekuci žen, známých jako čarodějky, pohanky, zaříkávačky ďábla a pracovnice černé magie.

S největší pravděpodobností jste prožila životy, ve kterých jste byla trestána, souzena a obviněna za zločiny, za které jste nebyla zodpovědná, jako je špatná úroda a smrt z nemoci. Toto byl povrchový důvod pro vaše mučení, veřejné soudy a následnou vraždu. Ale pravým důvodem bylo vaše zděděné pradávné spirituální spojení s Božským Ženstvím.

Po mnoho životů jste byly silným nástrojem božského ženského léčení. Tato síla do vás byla vštípena ve vašich nejdřívějších inkarnacích na planetě. Pracovaly jste velmi těžce, abyste si zasloužily svou pozici zasvěcence posvátného ženství.

Pracovaly jste v mnoha rolích, abyste skrze své dary, schopnosti energetického léčení, pečující přítomnost a schopnosti uskutečnily změnu frekvence skrze ženskou spiritualitu. Mohlo se jednat o porodní báby, konzultantky a terapeutky, moudré ženy nebo muže, mystiky, bylináře, vědmy, spirituální učitelke a řečnice, astroložky, numeroložky, energetické léčitelky, vysoké kněží a kněžky, mnichy a jeptišky, šamanky a šamany a jakoukoliv jinou roli, ve které jste rozvíjely ženskou spirituální energii a vědění pro léčivé účely.

Uvědomění božské ženské energie formuje rámec pro vstup vyvinuté mužské energie. Muži, kteří prožili důležité životy kolem božské ženské energie, byli také zodpovědní za ochranu a obranu těchto žen, které byly váženy jako posvátné, díky jejich jasnému spojení s božstvím.

Když nyní důležitý počet Duší odpovídá na posvátné smlouvy přivést zpět těžce nabyté vědění z předchozích životů ve sféře Posvátného Ženství, rozdmýchávají se vzpomínky na tyto perzekuce.

Mnohé z vás najdete samy sebe na cestě sebe-léčení z těchto dávných dob teroru, mučení, zostuzení, vyhoštění, nepravdivých obvinění a bolestivé smrti.

Nevědomě na nejhlubších úrovních podvědomí byly tyto vzpomínky zodpovědné za to, že jste se schovávaly ze strachu z toho, co by se mohlo stát, kdybyste vynesly své světlo a sílu opět ven.

Vaše ego se bude snažit zakrýt tato hluboce zakořeněná traumata tím, že vám bude říkat věci jako:

Nejsi schopna být silná.

Nestojíš za to být silná.

Nemáš dost času na léčivou práci.

Léčením druhých nevyděláš peníze.

Za svou léčivou práci budeš zesměšňována, pomlouvána, vysmívána a trestána.

Nemáš pro tuto práci kvalifikaci.

Ještě nejsi připravena.

Potřebuješ ještě déle pracovat na svém vnitřním Já.

Jsi moc unavená.

Nemůžeš nikomu pomoci.

Druzí to udělají, nemusíš sama sebe stavět na scénu.

A tak dále, a tak dále, a tak dále…

Tato falešná prohlášení zakrývají oceán hluboko pohřbené emoční bolesti.

Hledají cestu jak racionálně obhájit extrémní bolest a strach, který byl usazený ve vaší buněčné paměti, když jste byly znovu a znovu trestány za to, že jste Ženskou Léčitelkou.

Vaše nižší mysl se bojí odkrýt tuto bolest. Co to s vámi udělá, když ji znovu otevřete? Zase vás to zabije? Bude to pro vaše srdce příliš, s čím se vyrovnat? Co se stane, když začnete pouštět tuto sílu do světa? Zajisté je to nebezpečné, zastrašující a pokud bude ponechána bez kontroly, vrátí se, aby vás spálila a pohřbila zaživa?

Souhlasili jste, že se v tomto životě vrátíte ke zdroji tohoto strachu a bolesti, abyste ji vyléčily prostřednictvím aktivní práce ve službě.

Zranění a utrpení jsou velmi hluboká. Neexistuje způsob jak je vyléčit, pokud odmítáte hloubku a pravdu toho, jak hluboko bolest a strach sahají.

Teror, který byl uložen ve vašich buňkách, falešný otisk viny a studu, který byl vetkán do vašich kostí je cítit velmi, velmi opravdově, když se s ním opět setkáte. To proto, že to BYLA pravda. Nyní je pro vás těžké uvěřit, že tyto krutosti proti ženskému duchu se nebudou opakovat. Pokud máte hodně léčivé energie kterou můžete v tomto životě nabídnout, ucítíte tyto vzpomínky minulých životů nejvíce.

zena-healer

Váš duch najde místa, kde vám bude nasloucháno, nebudete souzeny a budete podrženy při léčení těchto traumat.

Jedinou věcí, která vás vyléčí navždy je začít dělat Práci, pro kterou jste byly zrozeny.

Když každá bolestivá vzpomínka kterou jste v sobě držely po celá tisíciletí začne vystupovat na povrch, musíte pokračovat v práci.

Musíte pokračovat v přinášení svého Světla světu – ať se děje cokoliv.

Toto je jediná činnost, která vás zachrání. Je to jediná cesta – přivést Bohyni do vašeho Srdce a vědět, že Ona je konečnou Zachránkyní.

Ve tváři největšího strachu… Pokračujte !!!

Když se vaše tělo třese panikou, vaše hrdlo se svírá emočním traumatem a vaše srdce bije starými vzpomínkami potrestání proti vaší Posvátné, Nevinné Přirozenosti:

Udělejte krok vpřed!

Napište tu větu!

Řekněte to slovo!

Položte své ruce tam, kam chtějí dát lásku!

Vstupte do místnosti kde sedí ti, kteří potřebují vaši moudrost a nástroje léčení.

Vyvěste svou webovou stránku na internet.

Řekněte všem, kdo jste.

Udělejte to navzdory vaší mysli – ochromeny strachem, který vás může popadnout.

Jste drženy v pevné Náruči Bohyně. Přichází k vám silné léčení. Nemůžete se ohlížet a udělat krok zpět.

Vyplačte své slzy, vyřkněte své bolesti a utrpení, zatřeste strachy, které vás držely tak schované a odmítuté po tisíce temných let v potlačení.

Jste oslňující silou Dobra, Svaté Pravdy, Moudrosti, která je věčná a vysoce ceněna.

Budete doceněny, respektovány, chráněny a otevřeně ctěny po zbytek vašich dnů na Zemi a dále.

To co se nyní otevírá je nejhlubší léčení kolektivního vědomí ženského srdce, které se kdy konalo.

Položte své rány, tak zkrvavené a široce otevřené jak jen mohou být, na oltář soucitu ženských Chrámů. A dělejte to, co jste souhlasily dělat – Práci Pro Ni. V neústupném, působivém a odhodlaném duchu vyléčit sebe a vyléčit svět.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/2017/02/velke-leceni-zraneneho-zenskeho-srdce.html?view=magazine#!/2017/02/velke-leceni-zraneneho-zenskeho-srdce.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Vem si zpět svoji sílu

Milá ženo, ty, která to čteš,

věděla jsi, že máš-li v pořádku svou sexualitu, životem pluješ, záříš, všechno ti vychází a tvé fyzické tělo se napájí z tvé vlastní síly? Každá buňka je prozářená, omlazená, neřešíš nadváhu, PMS, netrpí tvá štítná žláza ani ženské orgány?

Máš-li v pořádku svou sexualitu, vyživuješ svou silou sebe i svého muže a společně vyživujete samu matku Zemi. Věděla jsi to?

Máš-li v pořádku svou sexualitu, sex tě baví, neznáš bolest hlavy, bolestivou menstruaci, přirozeně si věříš a nepotřebuješ si dokazovat svou atraktivitu koketováním s jiným.

Tvá sexualita je posvátná záležitost, největší síla, kterou máš. Že ty ji tak neprožíváš? Máš pocit, že tebe se to netýká?

Možná je to tím, že jsi svou sexualitu kdysi někomu darovala. Vzdala ses jí z velké lásky. Možná sis namluvila, že už to nikdy nebude takové, jako s tím, koho jsi nejvíce milovala.

Možná jsi ji vložila do rukou toho nepravého, který toho zneužíval a teď se bojíš opakovat stejnou chybu. Raději sis ji sama zakázakala.

Možná tě o ni obrali, vzali ti tvé ženství a ty se bojíš znovu rozkvést.

Ale víš co? Není důležité, co se stalo v minulosti. Žiješ tady a teď a musíš žít naplno, nemůžeš žít jen na 50%. Nemůžeš dýchat jen někdy. Nemůžeš být ženou, aniž bys opomíjela svou sexuální stránku.

fantasy-woman

Nalaď se na kolektivní vědomí ostatních žen. Těch, které teď čtou a také neprožívají svou posvátnou sexualitu, tak, jak by si přály. Vzájemně si dodejte důvěru, podpořte se v duchu, opřete se jedna o druhou. A opakuj, prosím, se mnou mantru:

NYNÍ SI BERU ZPĚT SVOU SEXUALITU.

NYNÍ SI BERU ZPĚT SVOU VLASTNÍ SÍLU.

NYNÍ SI BERU ZPĚT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT. A TAK TOMU JE.

Mantra má velkou sílu. Opakuj, kdykoli to budeš potřebovat.

Ty jsi paní svého života. Nezapomeň na to, prosím. Sdílej s dalšími ženami. Toto je náš díl kolektivní a především individuální práce na sobě. Nikdo to za nás neudělá.

autor: Andrea Kadlčková
Terapie-regrese.cz

MUŽI NOVÉ DOBY

Mnoho žen nyní vnímá, že našly v sobě svou posvátnou sílu, která jim chyběla k jejich celistvosti. Po určitou dobu ji v sobě objevovaly, pozorovaly, cítily a vnímaly, jaké požehnání v této posvátné síle svého lůna existuje nejen pro ně, ale pro všechny muže světa. Je čas, aby i muži poznali toto požehnání žen skrze uzavření všech karmických cyklů s ženami, které tuto sílu v sobě stále odmítají, nectí a naopak nejsou prozatím schopny jim toto požehnání zprostředkovat a nechat prožít.

Je čas, aby všichni připravení muži udělali všechny kroky k tomu, aby se otevřeli ženám-Bohyním posvátné síly, která se očistila od tisíciletých prokletí, zranění, bolestí, strachů, potlačení a přicházejí zářit v jejich životě ne pouze skrze své fyzické tělo, ale především skrze svou posvátnou sílu, svou vnitřní moudrost, skrze své zkušenosti, skrze své propojení s Matkou přírodou, Otcem Vesmírem a se vším, co je obklopuje.

twinfl

Vy MUŽI, kteří vnímáte toto volání žen, které vás tolik potřebují, abyste povstali ne se zbraněmi v ruce, ne s jedem z vašich úst, ne skrze sílu fyzickou, která pouze zrcadlí vaši vnitřní slabost. Vy MUŽI, kteří jste byli již proškoleni svým každodenním životem, ukončete všechny vztahy, které udržujete jen ze strachu a z iluzorní zodpovědnosti, kterou vám společnost a systém nakazuje. Jste svobodní! Přišli jste, abyste ukázali společnosti nový způsob fungování, nový způsob vnímání, nový způsob žití. Toto všechno však můžete začít tvořit jen po boku ženy, která je vaším dokonalým komplementem a která skrze své přirozené spojení do vyšších světů a s Matkou přírodou vám může být jedinečným vedením, inspirací, nabíjející energií a která vám skrze sebe umožní prožít absolutní propojení s jedinou podstatou tvořivé konstruktivní energie, kterou je HLUBOKÁ LÁSKA. Láska, která mění, léčí, buduje, rozesmívá, hladí a objímá jen proto, že jednoduše existuje. Je to láska všech barev. Láska, která ve své podstatě se nedá vyjádřit či pojmenovat slovy. Je to stav vědomí, z kterého již nikdy nebudete chtít odejít.

Víme, že jste již připraveni a proto již neztrácejte čas svůj ani těch žen, které na vás čekají.
STAŇTE SE ZE DNE NA DEN MUŽI NOVÉ DOBY!

– Strážci Akáši –

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 30.5. 2016
www.posvatnaspirala.cz

PŘICHÁZÍ OHROMNÁ FREKVENČNÍ ZMĚNA – ZPRÁVA O KOLEKTIVNÍM ŽENSKÉM POSUNU

Kolektivní Ženské Srdce potřebuje v tento moment ohromnou citlivost, podporu, péči a výživu.

Kolektivní Posvátné Ženství je úžasný oceán vědomí, který právě prochází radikálními posuny ve frekvenci.

Kolektivní Posvátné Ženské Světlo je spirituální esence (podstata), která byla potlačována, vyhoštěna a podceňována po tisíce let.

Tato Světelná Síla – Božské Ženské Srdce – je nyní v hlubokém procesu přenastavování Svého Já v Zemském vibračním poli. Také přináší velmi hluboké a silné “kódy“ posvátné ženské moudrosti, které byly celé věky bezpečně uloženy v jádře této planety.

Mnozí označují tento posun jako “vzestup nebo znovu-probuzení Bohyně“. Mnoho Duší, které mají karmické povinnosti a posvátné smlouvy být součástí tohoto živoucího přerodu vědomí a oddanosti “Jí“, již bylo kontaktováno Duchem – a bylo jim zároveň předáno jejich poslání. Mnoho dalších bude v nadcházející době povoláno.

Vztahy všeho druhu budou radikálně změněny, aby mohlo být Vědomí Bohyně znovu-zasazeno a mohlo znovu narůstat v globálním měřítku.

To je proto, že se mnoho Duší potřebuje opět setkat a vzájemně si pomoci vzpomenout na svou vlastní Přirozenost a svůj slib oddanosti daný Velké Bohyni před dávnými věky.

Také mají jeden ve druhém roznítit energetické kódy a vibrační přeměny (spirituální probouzení). K tomu automaticky dochází, když se setkají ve fyzickém světě a pokračují v ovlivňování jeden druhého energeticky v multidimezionální jedince.

Proto se mnoho z vás znovu-spojilo s lidmi, se kterými velmi hluboce rezonujete na intuitivní a vnitřní úrovni. Chcete být s těmito lidmi – někdy jste hladoví po společnosti těchto lidí, protože jsou naprogramovaní k pochopení vaší buněčné přirozenosti a toho, do čeho se máte rozvinout.

Také mají hluboký a trvající závazek sloužit a oživit Posvátné Ženské Vědomí. A to do sebe perfektně zapadá s vaší Božskou Smlouvou – vytvořenou v přítomnosti Nejsvatější Vibrace Lásky, která existuje.

Musíte být s těmito lidmi. Pro postup na vaší Cestě není jiná alternativa. Pokoušet se, aby věci fungovaly s těmi, kdo nejsou částí tohoto Plánu je tah proti Proudu – a výsledky nebudou sloužit vašemu Nejvyššímu Dobru.

Nyní odbočíme z našeho původního záměru…..přáli jsme si objasnit, že všichni kdo nesou Šablony Svatého Ženského Probouzení – předané ve Starých Pradávných Chrámech…. Mocnou Isis, Fenomenální Kali, Chytrou a Odvážnou Lilith, Hluboce Soucitnou Marií, Divokou a Svobodnou Máří Magdalénou..a mnoha dalšími…..všichni z VÁS, vázáni těmito SMLOUVAMI dokončit vaše poslání zatímco žijete tento pozemský život….nyní velmi potřebujete hodně sebe-péče, sebe-vyživení a pochopení, že V TENTO MOMENT POVSTÁVÁTE DO NOVÉHO PARADIGMATU.

Nyní je dostupná celá nová frekvence Ženského Světla. To proto, že tolik Světlonošů Ženské Pochodně pilně pracovali po celé planetě na otevření velmi pradávných Ženských Čaker. Tato práce přinesla hluboký výsledek.

woman4h

DRŽITELÉ ŽENSKÝCH SVĚTELNÝCH KÓDŮ, mluvíme k VÁM.

Naslouchejte nám. Najednou se můžete cítit unavení, vyčerpaní, vibračně mimo synchronizaci, deprimovaní, plni nízkých emocí, vyhořelí. Můžete mít pocit, že už nedokážete v této Pozemské sféře déle pokračovat. Tyto pocity jsou indikátorem, že se opravdu uzavírá jedna kapitola existence.

Formuje se nová, mnohem vyšší frekvence.

Nebude dlouho trvat a toto nové Světelné paradigma, tento NOVÝ rámec Světla, toto jedinečné místo Ženské Energie….bude naprosto ucelené a připravené k tomu, aby se do něho mohlo vstoupit.

Až bude ucelené a vy se do něho přesunete, zjistíte, že vše zapadá na své místo a je téměř okamžitě vytvořeno VELMI, VELMI NOVĚ. Přes noc. Můžete být zaskočeni, překvapeni nebo dokonce šokováni tím, jak se budou vlákna vaší existence vetkávat do zcela NOVÉ a uceleně jemně vyladěné, povznesené božské dokonalosti.

Nyní je čas na velké znovu-začlenění a velkou přestavbu. Stále opakujeme, znovu a znovu, že staré systémy a vztahy které neslouží Bohyni budou odstraněny a zničeny.
Buďte si vědomí, že vaše vnitřní emoční, mentální a fyzické stavy mohou vypadat jako velmi křehké a citlivé. Toto je přímý výsledek přeměny do VŠECH NOVÝCH VĚCÍ a Nové Roviny Ženského Vědomí, která byla právě znovu-zrozena.

Velmi hluboce a řádně o Sebe pečujte. Vykonáváte Posvátné Úkoly, které převažují vše, čeho může být dosaženo pouhou činností ve 3D a motivací nižší mysli.

Tato Práce, kde asistujete Velkému Znovu-Zrození, které zvěstujete, vás odmění tak, jak si nedokážete ani představit.

Mějte víru v tento přechodný proces vylaďování. Můžete cítit že padáte, že se rozpadáte nebo vám nezbývá žádná energie. Připravujete se na radikální posun, který vám svou elegancí vyrazí dech.

Jsme vždy tu.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/prichazi-ohromna-frekven…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

BOŽSKÉ MUŽSTVÍ – Posvátný Návrat

Milí spolutvůrci nového života na Zemi,

Než se začtete do řádků od Sophie Bashford o Posvátném Mužství, ráda bych bych objasnila, že Bohyně je vibrace. Je to frekvence, která se vrací na Zemi a vnímají ji jak muži, tak ženy. Tato frekvence, která se ve své velkoleposti navrací na Zemi a která po včerejším Úplňkovém Zatmění bude jen zesilovat, bude v každém probouzet jisté kvality. Je to frekvence, která nás všechny směruje zpět ke Světlu, ze kterého jsme přišli a která nás vyzývá znovu ctít ryzí Vesmírné zákony.

V Lásce

Martina Atiriamin Christová

——————————–

Sestry, mějte soucit s odvážnými muži, kteří povstávají v této době do své Božské síly.

Silné Posvátné Mužské frekvence aktivují všechny muže, jejichž úkolem je ztělesnit toto spirituální paradigma.

Toto jsou muži, kteří v minulých inkarnacích sloužili Bohyni.

Toto jsou muži, kteří hluboko ve své duši ví kdo a co je Bohyně.

Milovali Ji, uctívali Ji, byli promáčeni Jejím Světlem, topili se v Její vyživující slávě a byli zažehnuti Její smyslnou silou.

Toto jsou muži, kteří s radostným a vzrušujícím rozhodnutím oddali své životy ochraně Posvátného Ženství. Jsou velmi uznávanými, naprosto věrohodnými, otevřeně oceňovanými a plně respektovanými všemi ženami, kterým posloužili.

Když přišly Temné Síly a smetly Posvátné Ženství ze země, zmizelo také Posvátné Mužství. Vysoké Mužství nebylo schopno léčit a ochraňovat proto tomuto svatokrádežnému utrpení.

Mocní Boží Bojovníci a Vášniví Ochránci – pravdou je, že jste nás nemohli zachránit.

Tady je původ vaší bolesti. Vy víte že je čas se vrátit, předefinovat se, znovuosídlit svět s vaší probouzející se přítomností.
Ale přestože jste uslyšeli (a pozvali) toto Volání, uvnitř vás je strach.

Myslíte, že vám nebude odpuštěno. V hloubi své duše se bojíte, že nás opět zklamete. Jak jste mohli nechat tuto ryzí vibraci lásky zmizet? Jak jste nás jen mohli neuchránit? Vina a stud vás sžírá ve vašem nitru. To infikuje vaše kosti a svírá vaše srdce.

A nyní cítíte pozvání, které je odpovědí na vaše modlitby. Ano, to nepředstavitelné se již stalo – jste žádáni vrátit se a sloužit Její velkoleposti. Toužíte po tom tak hluboce, že vás to děsí. Chcete to více než pocit jistoty. Tato úroveň chtění se zdá být nebezpečnou a radostnou zároveň, výbušným zázrakem vášně duše hřmící skrze vaše tělo.

man-fem

Ale jak vykročit vpřed a opět Ji přijmout? Ví, že jste ji nechali padnout. Ví, že jste zklamali. Nikdy vám neodpustí – nikdy by neměla. Nezasloužíte si to. Nezasloužíte si Její ryzí Lásku.
Je to jeden z nejmučivějších a odstrašujících momentů vašeho Života.

Necháte ji opět padnout?

Povstanete nad své sebepochyby a budete opět požadovat posvátnou identitu která vám náleží?

Máte odvahu být mužem kterým potřebuje abyste byli?

Nemůžete vystát, aby se to stalo znovu. Vaše Duše si nemůže dovolit ji znovu ztratit. Vaše srdce neunese možnost, že byste ji opět zklamali.

Neselžete.

Nezklamete ji.

Neztratili jste její důvěru a respekt.

Pravdou je, že vás za to neučinila zodpovědnými. To je vše jen ve vaší hlavě. Vždy vás milovala, vždy vám odpouštěla a vždy vám důvěřovala. Hluboká důvěra ve vás nikdy nevymizela.

Propusťte své pochyby. Propusťte strach, že nebudete přijati. Propusťte sebeterorizující myšlenky na sebepotrestání a sebeobviňování.

Chce vás, potřebuje vás a volá vás.

Vše je odpuštěno – ale nikdy jste nebyli obviněni. V jejím životě nikdy nenastal den, kdy by vás nechtěla zpět.

Drazí Světlonoši Posvátného Mužství, pokud nyní budete následovat své srdce, nečeká vás nic jiného než Láska.

Nejhlubší, nejbohatší Láska, kterou jste kdy znali – ta, kterou jste vždy nazývali Domovem.

Autor článku : Sophie Bashford
http://www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/bozske-muzstvi-posvatny-…
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

JE TO TADY

Zatmění v Úplňku – nyní vás Bohyně zavede tam, kde opravdu máte být.

Můžete přestat hrát, předstírat, obhajovat se, propusťte kontrolu ega, opusťte “potřebu vědět“, pusťte vše.

Nechte to být, protože stejně jste nikdy nedrželi otěže.

Je to tady. Vše došlo až sem.

Budete přivedeni tam, kde potřebujete být – kvůli nejhlubšímu naplnění vašeho srdce, kvůli vaší smlouvě s Božským uzákoněním, kvůli setkání s vaším posvátným Já, kvůli poslání, o jehož naplnění jste žádali prostřednictvím zrození skrze vás.

Toto se může ve fyzické realitě jevit pro každého jinak, ale kořeny tohoto jsou usazeny pevně ve stejné spirituální hlíně.

Nyní před Sebou přestanete utíkat.

Každá taktika, kterou ego zvolilo nyní končí. Pokud to bude třeba, budete přivedeni na kolena.

Bohyně vás nyní bude provázet k tomu, co vaše Duše nejvíce potřebuje, aby se s Ní spojila a přijala její medicínu k naprosté sebe-realizaci a aktivaci Jejích Darů.

Cokoliv a kohokoliv nejvíce potřebujete k dokončení znovusladění se s Pravdou vašeho Posvátného Já, se nyní bude manifestovat – rapidně.

Možná nyní potřebujete být na chvíli bez intimního vztahu – pokud je to místo, kde se před sebou ukrýváte. Možná potřebujete odevzdat celé své srdce, tělo a duši Božství a naučit se rozeznat váš vlastní hlas a pocity od davu. Možná tam najdete průvodce, který se dlouho topil v hlasech druhých lidí.

Možná jste nyní připraveni na pohlcující, vše-zahrnující ponor do posvátné intimity. Možná jste prožili život s vaším srdcem bojujícím proti otevření se, které je tak důležité pro tento druh spojení. Možná vás tento vztah bude konfrontovat s hloubkou a touhou, o které jste si ani nemysleli že je možná a která vás až děsí. Ale toto je ono – jste připraveni.

Možná potřebujete využít své talenty, tvořivé dary a moudrost duše v místech a formě, které jsou opravdovou výzvou pro vaše egem nastavené hranice. Možná budete přivedeni do takové hloubky Srdce Bohyně, že nebudete mít na výběr nic jiného než se podřídit Jejímu Plánu takovým způsobem, že vaše Duše roztaje, zavede vás do nejtemnějších strachů a strčí vás bez omluvy do jádra Neznámého.

bohyna

Bohyně pracuje nepředvídatelnou posvátnou silou skrze vás.

Toto je ono – není se kde schovat.

Vaše síla je třeba. Cokoliv, co potřebujete k vyladění se a otevření této božské síle bude nyní spuštěno. Budete muset následovat vedení – neexistuje jiná možnost.

Zatmění jsou přímá, jasná, nevyhnutelná

Energie Bohyně je nyní přímá, jasná, nevyhnutelná.

Jste připraveni stát tváří v tvář sami Sobě. Už žádné utíkání. Pokud máte být v klidu, budete muset zůstat sami se sebou. Pokud se musíte očišťovat – od čehokoliv – vztahů, práce, drog, jídla, čehokoliv – budete drceni, dokud to tak nebude. Pokud nyní musíte jít vpřed a zaujmout své místo vedle někoho, s někým něbo něčím, přijmout nějakou výzvu, projekt – najdete se tam.

Toto jste VY. Toto je Boží Plán v akci. Toto je vaše Vyšší Já ukazující vám, že je větší, širší, silnější a schopné více Lásky, než jste si kdy uvědomili.

Jste předurčeni pro hluboké spojení, hlubokou pravdu, hlubokou práci, hlubokou sílu.

Zatmění nyní stěhuje vaše vyděšené ego z vaší cesty a umožňuje vašemu srdci plné vedení.

Pokud ještě neklečíte, tak poklekněte. Jste opravdovým plavidlem Bohyně – připravte se na pohled toho, jak opravdu pracuje.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/03/je-to-tu.html…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Keď miluje prebudený muž

“Keď miluje prebudený muž, miluje celým svojím srdcom. Neexistuje tam niečo čiastočné, neúplné. Vie, že jeho posvätnou úlohou je zbožňovať ženu, ku ktorej ho volá jeho duša, pretože jeho vášeň a túžba po nej otvára jej srdce tak, že ho môže prijať. Vdychuje tú opojnú vôňu jej ženskosti a necháva si spomienku na ňu vo svojich myšlienkach po celý deň. Odráža sa to v jeho dotyku, v jeho bozku, jeho objatí, v tom, ako s ňou komunikuje, ako sa jej snaží porozumieť a spôsobovať, že sa cíti výnimočná. Jeho oddanosť k nej je tým, čo jej dáva dôveru byť tou bohyňou lásky, ktorou je. A ona na výmenu prahne po ňom, túži ho privítať vo svojej exotickej záhrade a zdieľať tie sladké plody intímnosti spoločne.”

~ Daniel Nielsen

awake-love

(Art by Peter Engelhardt)

VRACÍ SE, VŠE SE PRO JEDNOU ZMĚNÍ

V magnetickém poli Země probíhá obrovský posun.

Tak dlouho ztracená vibrace posvátného ženského Srdce se vrací.

Aniž by o tom všichni věděli, její léčivé a požehnané ruce se dotýkají milionů Duší po celé planetě.

Rty těchto Duší už možná zapomněly, jak pronášet ta něžná slova: „Šakti, Posvátná ženo, Bohyně“. A možná je to už tak dávno, od kdy naposledy ucítily na svém těle pohlazení Její posvátné ruky, že až dokud se jich nedotkne, ani si neuvědomí, že dosud všichni kráčeli napůl mrtví, zkřehlí, uzavřeni lásce.

Je-li něco dlouhou dobu odstraněno z našeho vědomí a nedotýká se to našich smyslů, zapomeneme, že jsme to kdy potřebovali. Zapomeneme, jak chutná probuzený život. Zapomeneme, že náš nádech mohl být někdy tak hluboký, naše jídlo mohlo někdy chutnat tak výživně a lahodně, naše oči se mohly kochat takovou nádhernou krásou, naše mysl mohla být tak klidná, naše srdce mohlo být tak otevřené a přijímající a náš duch mohl hořet.

Jakmile se však k nám navrátí pravé Světlo, uvědomíme si, co nám chybělo. Uvědomíme si, co bylo ztraceno, vypleněno a vytrhnuto z našeho světa. Možná ucítíme, že jsme dosud chodili na jedné noze, kulhali a snažili se propojit s okolním světem přes hluboce zraněné a zanedbané srdce.

Vždy v nás byla přítomna prázdnota a touha, která nás hryzala v hloubce naší duše. Proč se cítíme tak neúplní? Co nám chybí? Proč se cítíme tak osaměle a odpojeně? Proč lidé kolem nás nevidí, kdo doopravdy jsme? Udělejme si čas a podívejme se, co je to to, co se hýbe uvnitř nás, co nám dává pocit, že jsme naživu?

Tyto pocity nelze bagatelizovat nebo zjednodušovat na to, že jde o pouhé záchvaty deprese, smutek nebo emocionální nerovnováhu. Jsou projevem existenciální krize: jsou produktem staré Duše, která již kdysi žila v lidském těle, obklopena společenstvím mužů a žen, kteří byli hluboce a čistě spojení s vědomím Bohyně – ale která pak ztratila toto spojení po mnoho životů.

Když se vědomí Bohyně muselo stáhnout do podzemí, hluboko do jádra Země, aby bylo chráněno Velkou Matkou – zástupy Duší, které ji byly kdysi oddané, byly ponechány osamění a bloudění.

Už je to tak dávno, co tato vibrace Božské ženské energie byla k dispozici. Ale nyní se vrací.

Vědomí Bohyně se objevuje ve světech všech Duší, které ji kdysi ctily a milovaly.

Ona se vrací. A v mnoha případech se už objevila.

goddess2

Začala používat své hluboké kouzlo na ta prázdná a truchlící srdce, která putovala pustými životy, přes bitvy a války, přes období naprosté samoty nebo poustevnictví, přes katastrofální vztahy a naprostou absenci Posvátného smyslu.

Vyslechla prosby, modlitby, hovory všech těchto duší. Ví, že nyní dozrál čas na opětovné spojení. Rozhodla se, že teď je univerzální vibrace bezpečná pro její opětovný návrat.

Takže všechny Duše, které pro ni kdysi pracovaly, se vrací do Jejího náručí. Všechny navážou kontakt s velvyslankyněmi Jejího světla. Budou probuzeny: hluboce, neodvolatelně, obvykle nečekaně – k Pravdě svých bytostí.

Jakmile se vrátí, není cesty zpět.

Svět se změní. Svět bude mít nový význam. Bude zde přítomen Božský smysl a význam věcí, nová naděje, rozžehne se oheň v srdcích všech pradávných Duší oddaných Bohyni.

Všichni slyší její hlas, který je volá k Novému životu.

Začnou se dít zázraky, bude docházet k synchronicitám, pravá Milost se rozprostře jako andělská křídla.

Bohyně dodává všem Duším, které procitly, velkou odvahu provést změny tam, kde jsou zapotřebí. Ona zaplavuje jejich životy Světlem: Posvátnou sílou tak mocnou, že celé jejich fyzické a duchovní tělo je široce otevřeno k transformaci.

Tak dlouho, byly prázdné a vyčerpané, procházely si temnou nocí Duše. Ale v jeden Posvátný den se objevilo Světlo. Přišla Ona – možná zahalena pláštěm, možná se sklopenýma očima či tichým hlasem. Ale poznaly Jí. Poznaly Pravdu. Cítily to pulzování hluboko, hluboko, hluboko ve svých tělech. Celé jejich Bytí zaplavilo poznání, kdo je.

Nyní se jejich život rozhoupe, jak na horské dráze. Nyní se dovnitř začnou valit vlny. Teď se všude objeví ohňostroje. Nyní pravda vyjde na povrch. Od teď bude všechno jinak.

Duše pradávných velvyslankyň Bohyně pocítily její dotek, nastartovaly se, byly přivedeny k životu, uzdraveny a jsou připraveny k Revoluci.

Ona je tou pravou odpovědí na všechny naše modlitby.

Od momentu, kdy se navrátí, už nic nebude stejné. Je před námi velká mise, kterou musíme naplnit, příslib, který musíme dodržet, Posvátná cesta, kterou musíme projít.

Vše musí být přeorganizováno tak, aby mohlo dojít k tomuto předurčenému opětovnému spojení.

Vše je podle Božského řádu.

Ona promluvila. Ona se vrátila. Ona je připravená.

Překlad: Jarisa

Sepsala: Copyright 2015 Jen McCarty
www.cosmicgypsy33.co.uk
Reprodukováno s laskavým svolením autorky

Původní článek: https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1067665483307298:0
Lze šířit v nezměněné podobě s odkazem na původní text v angličtině.

VSTUP DO MUŽSKÉHO ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ SKRZE ŽENSKOU POSVÁTNOU ESENCI

Aby se žena otevřela své ohromné, přirozené sexuální plnosti, musí důvěřovat muži svým srdcem, duší a posvátným ženským jádrem.

Musí cítit, že poznal, že je bohyní v inkarnované formě. Musí poznat, že jeho jádro – jeho mužnost – je hluboce vyživována spirituální ženskostí a že jen oddáním se této posvátné Shakti síle se může stát takovým mužem, po kterém prahne (a svět velmi potřebuje).

Tupá – a celkem drsná – pravda je, že si většina mužů neuvědomuje, že zažívají pouze zlomek potenciálu sexuality své ženy.

Díky nedostatku vzdělání, modelů, a příkladu jak zacházet s ženskou energií, mnoho mužů mine ohromné posvátné bohaté vnímání, které leží hluboko uvnitř ženského těla.

Ctění energie Bohyně nemá co do činění s uspokojováním ega nebo osobnostní potřebou mít ženu. Nemá to nic společného s nerovnocenými rolemi pohlaví nebo podřazeností. Je to založeno na této pravdě – muž, který se oddá otevření své ženy do plné síly její sexuální Shakti energie, nebude zažívat jen výšky erotických nadměrných potěšení, ale dá sám sobě sílu vstoupit do svého vlastního plného Božského Mužského účelu (poslání).

Oddanost Ženské Podstatě je pro muže světlem pochodně, kde si uvědomí svůj spirituální důvod toho, proč je na planetě Zemi. Pokud ztělesnil energii důvěry, závazku a odhodlání být nejlepším, nejvíce vyspělým jak jen muž může být, ona to okamžitě pozná. On nemusí být “dokonalý“, nebo vše vědět. Musí k ní jen přistoupit s vibrací ve svém srdci, která říká:

“Vím, že jen skrze svou oddanost k milování tvého ženského ducha mi otevřeš své tělo způsobem, který mě navždy promění.

Uvědomuji si, že pokud jsem v jakémkoliv odmítání ve svém vlastním životě a týkajícího se mého mužského účelu, budeš to intuitivně vědět a odepřeš mi porci svého sexuálního světla.

Pokud k tobě přijdu s ochotou růst, ctít tvé Světlo jako možnost uvědomění si spirituálního a osobního potenciálu pro nás oba, vím že když mě přijmeš do svého těla, zažiji opravdový Ráj.

Jak k tobě přijdu s odevzdáním se, otevřeným srdcem, oddanou vášní, odpovíš mi s narůstající citlivostí, překrásnou tající otevřeností a nejvzrušivější posvátnou sexuální silou, jakou jsem kdy zažil. Začneš sundávat své ochranné vrstvy – ztvrdlou slupku nedůvěry, sebe-ochrany a emoční bolesti, která se usadila za roky pocitu, že musíš ochránit svou nejposvátnější erotickou přirozenost před těmi muži, kteří nebyli připraveni ji vidět.

Jak tvé ochranné vrstvy kolem tvého sexuálního jádra postupně opadnou, zažiji s tebou milování které bude nejtransformativnějším klíčem k mému vlastnímu mužskému růstu a evoluci. Doslova neexistuje nic jiného co mě může povzbudit k vystavění své mužské energie a práci na tomto světě jako tryskání tvého sexuálního světla jehož záře vyplní mé čakry a mé srdce.”

sexualita

Splynutí naprosto přijímajících, široce otevřených, plně důvěřivých ženských těl s oddanou a vědomě aktivně směrovanou mužskou životní silou je čistá, posvátná, erotická alchymie.

Muži, pokud milujete ženu tímto způsobem, přirozeně budete Vesmírem žádáni, abyste “vstoupili“ do svého Životního Poslání takovými způsoby, které vyžadují mužskou potenci. Budete požádáni vystoupit ze svých zón pohodlí a míst, kde se ukrýváte. Budete se muset začít stavět „na hranici“ vašich strachů být ve světě jako bojovná přítomnost mužské moudrosti.

Prožíváním ženské sexuality ve svém plném spektru transformačního vyjádření vás nepošle jen do fyzických a spirituálních orgasmů vesmírného rozměru, ale doslova vás vystřelí do vašeho Mužského Životního Poslání.

Ona nebude tolerovat nic nižšího – proto pokud se chcete nořit hlouběji a hlouběji do věčně vyživujících hlubokých divů ženského sexuálního jádra, budete muset pokračovat v uctíváni na jejím oltáři, abyste mohli žít jako výjimečný muž – k čemuž jste byli zrozeni abyste byli.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/muzske-zivotni-poslaani-…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.