Tag Archive | autenticita

Veľké množstvo slobody

Reklamy

Sama… no sebou

Počúvala, aké robí chyby… ako má uvidieť… ako má kráčať iným smerom. Počúvala o tom, ako nevidí, necíti správne, nevníma realitu.
Ona však videla… vnímala. Srdcom.
V hĺbkach, o ktorých tí druhí zatiaľ nemali poňatia.

A akokoľvek sa to zdalo byť absurdné, nebolo inej cesty. Lebo duša vníma čosi iné, než správanie ľudí. Srdce cíti čosi iné, než klebety a mienku v okolí.

A akokoľvek ju od toho odhovárali, akokoľvek sa ju snažili presvedčiť, že sa mýli a nevidí – videla. Možno nie to, čo väčšina, no videla. A viac než to… Cítila. A to stačilo, aby stála tam, kde bola. Aby jednoducho bola – sebou. Lebo inej možnosti už niet.

Bez vysvetlení, bez ospravedlnení, bez viny. Celý svet sa ju mohol snažiť zmeniť – no už to nešlo. Vedela. Vnímala.
Vnímala aj tie presvedčenia druhých, ich hry, vzorce a snahy stiahnuť ju späť do kukly – a milovala ich rovnako – no tie farebné krídla… a rozhľad. Už to nešlo.
Aj keď si bola vedomá tých strát, smútku z rozlúčení a neistoty, čo ďalej, inak sa nedalo. Len byť sebou. Byť tým, kým hlboko vo vnútri je – a vždy bola.

A tak tam stála. Sama. No verná svojmu srdcu. Vzpriamená… vzdávajúc sa životu, no nie svojej sily. So všetkou láskou, ktorá v nej bola. Kým sa niekto znovu nepridá…

Užite si týždeň ♥
Katka

S otvoreným srdcom

Posledných pár týždňov bolo náročných pre viacerých z nás… Všetko, čo nám viac neslúži, nefunguje a nie je s nami v súlade, sa jednoducho premieňa. A každá takáto zmena vyplavuje rôzne emočné stavy, nad ktorými často sami krútime hlavou… Dokonca sa niekedy zdá, že keď už nezvládneme viac, príde čosi ďalšie.

To, čo všetko mení, je náš postoj. Skúste ostať s otvoreným srdcom – niekedy je to veľmi ťažké, zvlášť keď sa vás to hlboko dotýka – no skúste to. Jednoducho to pozorujte, buďte s tým, reagovať a hodnotiť môžete neskôr, o hodinu alebo kľudne o 5 minút, no v danej chvíli tam jednoducho buďte, čokoľvek to je, buďte s tým. Ak to bolí, vyplačte sa, ak to zasahuje tie najcitlivejšie miesta, nechajte tú bolesť prejsť telom… A skúste, skúste zostať s otvoreným srdcom, nezatvárajte sa, naozaj sa vtedy dejú zázraky. Častokrát sa celá situácia neuveriteľne otočí, priamo pred našimi očami :)
Toto je to prijatie – dovoliť, aby tá situácia bola, aká je, namiesto aby sme vzdorovali, bojovali, zatvárali sa a bránili…
Nedeje sa to, aby nám to ublížilo alebo aby nás to rozložilo… ale práve preto, aby sme zistili, kde môžeme rásť a čo sa dá premeniť, prijať za svoje, aby sme mohli žiť vo väčšom súlade.

Ako sa to následne odvinie ďalej, určuje práve náš postoj. Môžeme vzdorovať alebo to prijať. Môžeme sa chrániť a zatvoriť alebo ostať s otvoreným srdcom.
Skúste to… Buďte proste sami sebou, otvorení, úprimní, skutoční, takí, akí ste, so všetkým, čo ku vám patrí. Pretože ste úžasní… a pretože to mení všetko :)

Prajem vám pokojný týždeň ♥
S láskou, Katka