Tag Archive | alternatívny

Pět věcí, kterým porozumí jen “staré duše”

Někteří lidé jsou staré duše a je potřeba je takto přijmout. Pokud jste jedni z těch, o kterých ostatní tvrdí, že jsou šílení, protože dokáží vnímat energii lidí, že jsou samotáři, protože občas potřebují být na chvíli o samotě, nebo že jsou „podivíni“ protože věří v alternativní věci, uděláte nejlépe, pokud k sobě budete i nadále upřímní.

Pokud se jako stará duše snažíte zapadnout do společnosti, která je pustá a duševně prázdná, přivodíte si tím akorát bolest a utrpení. Nedovolte autoritám a institucím, aby vás nutili zradit vaše touhy, vášně a přirozený stav bytí.

5 věcí, které chápou pouze staré duše:

1) Potřebujete odloučení a izolaci

Každá stará duše chápe, jak velmi důležité je odpočinout si občas od života, lidí a povinností a strávit čas o samotě v izolaci.

Život je občas zdrcující a energie z ostatních lidí může být vyčerpávající.

Strávit čas o samotě v přírodě, posedět si sám na lavičce v parku nebo zůstat celý den ve svém pokoji jsou věci, které se časem staly pro vaše duševní zdraví nepostradatelné.

Někdo o vás může tvrdit, že jste samotář, nebo že nemáte rádi společnost, ale vy znáte hodnotu času stráveného o samotě a jeho význam pro detoxikaci, přemýšlení a rozvíjení sebe sama.

2) Toužíte po růstu

Více než po štěstí a pohodlí toužíte po životě, který podporuje váš růst a rozvoj. Ceníte si růstu a zkušeností natolik, že jste ochotni snést bolest, utrpení a depresi jen proto, abyste se o sobě dozvěděli něco víc.

Riskujete a vydáváte se na dobrodružství, o kterých ostatní pochybují, ale bezpečí je pro vás příliš nudné. Před koncem své pozemské pouti byste raději prožili život plný pozitivních i negativních zkušeností, utrpení, radosti a skvělých dobrodružství, než život bezpečný a opatrný.

34

3) Jste vysoce vnímaví a intuitivní

Od útlého věku jste byli schopni dobře číst lidi. Krátkým pozorováním jste schopni odhadnout charakter člověka a jeho životní styl. Skoro jako byste v sobě měli program, který vám umožní stáhnout si informace o duších lidí v okolí. Je to proto, že jste již v minulém životě viděli archetyp takové osoby a jste obeznámeni s obecným vzorcem chování a psychologií tohoto archetypu. V minulosti se vaše duše setkala s tisíci lidmi, takže neexistuje archetyp, který byste stále nepoznali.

To však neznamená, že byste někoho odsuzoval. Znamená to, že jste všímavý. Možná se vám stává, že se na oslavách či společenských sešlostech občas rozhlížíte a kontrolujete okolí. Sledujete, jak mezi sebou ostatní lidi komunikují, a pozorujete výměnu energie, ke které dochází během konverzace. Možná se i cítíte pohodlněji jen jako pozorovatel než přímý účastník. Připadá vám to přirozené.

Schopnost dobře číst lidi z vás dělá skvělý detektor lži. Pokud vám někdo lže, poznáte to. Všímáte si disociace v jejich očích, posunů v jejich energetickém poli, změn ve vyjadřování. Byli jste zde již tolikrát, že nejste společensky naivní i přesto, že jste třeba v tomto životě nezažili mnoho sociální interakce. Manipulace s vámi nebyla nikdy jednoduchá, protože vidíte skutečné záměry a touhy ostatních lidí. Dokážete je snadno vycítit.

Někomu to může nahánět hrůzu nebo si může myslet, že jste blázen, co si hraje na jasnovidce, ale pro vás je přirozené porozumět myšlenkám a energiím ostatních lidí.

4) Odmítáte vše „mainstreamové“

Mainstreamová hudba je bezduchá, bez vášně a ohraná. Mainstreamová média jsou zamořená, neobjektivní a klamavá. Mainstreamový životní styl je suchý, nudný a neuspokojivý. Protože to chápete, přijali jste „alternativní“ způsoby myšlení a života, které ostatním lidem mohou připadat podivné.

Osobně často poslouchám atmosférický metal a post-rock, protože mi nabízí to, po čem v hudbě spirituálně a existenciálně toužím. Nemůžu vystát rádio. Pamatuji si, když jsem několika lidem pustil hudbu, kterou poslouchám, a oni odpověděli, že „to snad ani není hudba“. Jsem si jistý, že nejsem jediný, kdo chápe, jaké to je, cítit se vyloučený kvůli svému alternativnímu přesvědčení, vkusu a preferencím.

5) Dokážete ocenit cestu

Naučili jste se věřit a cenit si cesty. Nesnažíte se být „hlubocí“, jen si nemůžete pomoci být občas zavaleni pocity vděčnosti, díků a pokory.

Chápete, že život je nestálý a nic nepovažujete za samozřejmost. Lidé kolem vás nechápou, proč tak rádi trávíte tolik času v přírodě, proč tak často meditujete nebo proč pořád sledujete hvězdy, ale to jen proto, že se příliš rozptylují pozemskými záležitostmi, než aby viděli, na čem opravdu záleží.

Pokud se poznáváte v některých nebo dokonce ve všech bodech, pak si můžete být jisti, že jste buď na svůj věk mnohem dospělejší, nebo jste již na této planetě několik životů prožili. Většina lidí těmto 5 věcem nerozumí a s radostí si utahují z těch, kteří vybočují z normy.

Nesnažíte se být jiní, jasnovidečtí, intuitivní nebo hlubocí. Vaše duše se pouze vydala jinou cestou. Nenechte ostatní, aby vám říkali, že se musíte změnit, abyste splnili očekávání okolního světa. Svět nepotřebuje další kopie. Potřebuje více jednotlivců, kteří následují cestu, na níž jejich duše ožívají.

Zdroj: http://www.energiezivota.com/

Reklamy

Krásné narozeniny – znovuzrození

Milí Přátelé,

dnes mám narozeniny – završení mých Kristových let, které byly doposud nejvíce zlomové, nejvíc proměňující a nejintenzivnější v mém životě. Byl to rok ohromného návratu k SOBĚ, své síle, své svobodě, ke svému tělu, do jádra svého bytí, k srdci, k Zemi.

Už asi tři dny procházím další energetickou proměnou, která se velmi intenzivně odráží na mém těle. Včera v noci proběhlo vyvrcholení (alespoň tak mi to teď připadá… nikdy nevíme, co ještě přijde :) ) tohoto celého stavu, kdy jsem nebyla schopna ani sama chodit, jak silně tato přeměna probíhá. Cítím , že mé narozeniny a ukončování mého 33. roku života s tím velmi souvisí.

Mám potřebu i v mém stavu „centrifuga“ sdělit pár slov. Poslední čas se k nám dostávají pohledy, které nás označují za alternativní. I lidé, kteří se vrací k sobě a své přirozenosti se sami za alternativní označují, tak moc je to v nás zakořeněné.

Způsob, jakým žijeme, porod doma, léčení, vnímání svého těla, pocitů, energií a vůbec celého Stvoření s láskou a úctou.

Nejdřív mě to doslova štvalo. Nakonec jsem si uvědomila, že je to jen přirozený důsledek toho, co ve světě zažíváme, kde jsme se jako společnost odchýlili z rovnováhy a kam směřujeme.

Betonová města, technický vývoj, porod jako operace, média, léky i na neexistující choroby existují možná posledních sto let a mnohem míň. Žijeme jako bychom znali jen tuhle poslední etapu lidstva, která je v porovnání s tisícemi, desetitisícemi let na planetě Zemi pouhým nepatrným zlomkem.

To, co je přirozené, co máme dlouhé generace, a to mluvím o stovkách, tisících let, v paměti svých těl, v každé jeho buňce, ve své DNA, necítíme a nevidíme. Odpojili jsme od Matičky Země, od přírody a tím pádem od svého těla, od SEBE.

Dnes nám připadá alternativní žít v souladu s přírodou, vnímat ji jako živou a živoucí bytost – zvířata, rostliny, půda, skály, řeky, vítr, oheň…. copak jsou mrtvé, neživé, umělé?

Zavřeli jsme se do umělého světa a odpojili se od své přirozenosti, od sebe, své síly, od svého těla a jeho samoléčících schopností, obrali jsme sami sebe o svobodu. Svobodu cítit, vnímat, svobodu BÝT jen tak, svobodu ŽÍT.

Co je alternativního na tom důvěřovat svému tělu, svým pocitům? Co je alternativního na tom vnímat přírodu a Matku Zem jako živoucí bytost, která nás všechny vyživuje. Co je alternativního na tom utrhnout si na zahradě jitrocel a řebříček, když se říznu do prstu, aby mi zastavili krvácení a s ohromnou rychlostí můj prst léčili? Co je alternativního na tom mít úctu k Zemi, k přírodě – cítit k ní lásku?

To, jak vnímáme Zemi odráží to, jak vnímáme sami sebe, své tělo, svou celou bytost.

female

Píšu tyto řádky jako žena, matka, která se díky sobě, díky svým dvěma milovaným mužům, díky podpoře Matky Země, Vesmíru, ŽIVOTA dotkla síly Země, síly svého těla, svého bytí – A to tak, že s důvěrou dovolila procesu zrození projít svým tělem, celou svou bytostí. Tím, že jsem umožnila s láskou a úctou svému synovi, aby se narodil skrze mé tělo a umožnila mu čas na jeho vtělení a ukotvení zde na Zemi. Tím, že jsem důvěřovala celému Stvoření, Zemi, svému TĚLU a SRDCI přirozeně fungovat.

Spíše vnímám alternativu jako něco, co je jiné, než je přirozené. Technický pokrok je fajn, když nám SKUTEČNĚ slouží, sami cítíme a víme, kdy tomu tak je. Každý má však právo na svůj pohled a způsob žití.

Co jsem si za poslední absolutně přeměňující rok života znovu uvědomila je, že vše je o nás. Je jen na nás, kdy si znovu dovolíme ŽÍT SEBE… vnímat a cítit svobodně.

Jsme těmi, kdo vám tím, jak JSME, svítí na cestu návratu k sobě. Jsme těmi, kdo jsou tu, aby vám dodali odvahu a sílu znovu spustit vaše samoléčebné vlastnosti. Tyto vlastnosti a schopnosti nepatří jen nám, ale každému jednomu z vás. Jsme těmi, kteří vás inspirují a s ohromnou láskou podporují na cestě k vaší síle, přirozenosti, k sobě.

Je to cesta dostupná všem tvorům. Je to přirozenost a podstata nás všech. Stačí začít naslouchat svému tělu a svým pocitům. Opravdu není třeba vnímat a cítit energie a věci „zatím neviditelné“. Tělo je našim kompasem, skrze něj promlouvá duše ke každému. Všechny další schopnosti, v naší společnosti stále zakořeněné jako „nadpřirozené“, se PŘIROZENĚ otevírají právě s naším návratem k sobě, do svého těla, do svého srdce. TAM JE UKRYTÁ NAŠE SÍLA.

Přejeme každému z nás dovolit si BÝT, EXISTOVAT A ŽÍT SEBE ve své opravdovosti a přirozenosti s láskou k sobě i k Matce Zemi.

Krásné narozeniny, drazí přátelé. Nám všem, hezké ZNOVUNAROZENÍ.

S láskou a z lásky od nás k vám, milí LIDÉ…

Denisa, Filip, Natai

www.bytvsrdci.org