Tag Archive | 5D

POSUN LIDSTVÍ NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Po největší geomagnetické bouři v září tohoto roku jsme dostali malou přestávku na pár dní k rekalibraci a integraci. Od začátku září jsou naše fyzická těla stejně tak jako celý organismus lidstva bombardovány velmi vysokými světelnými kódy, které byly pro mnoho lidí na této planetě za hranicí snesitelnosti.

Otevíraly se důležité portály, které vytvářely cestu k portálu 11:11 – k finální očistě roku 2016. Všichni jsme se na kolektivní úrovni rozhodli k vyhrocení časové linie a to znamená, že jsme tlačeni k uvolnění a očistě starých záležitostí ve velmi – velmi krátkém časovém rámci. Připravujeme se na začátek roku 2017. Během prvních třech měsíců nového roku ti, kteří dokončili svou očistu, zažijí velké posuny v realitě a budou plně ukotveni v 5D. Jak se zkrátil časový rámec, očistné cykly jsou mnohem intenzivnější. Ačkoliv to vypadá velmi nepříjemně a nefér, musí to tak být. Systém se může změnit pouze tehdy, když je prvně vystaven chaosu. Jen tak se může přenastavit k implementaci nezbytných změn. To je pravdou pro naše vlastní osobní fyzická a energetická těla, stejně tak jako pro lidstvo jako celek. Nicméně……pochopitelně, že je mnoho lidí nespokojených a unavených a kladou si neustále otázku: “jak ještě dlouho se s tím musím potýkat?“

Odpověď je velmi jednoduchá. Toto potrvá tak dlouho, dokud vaše mentální, emoční a fyzické tělo nebude naprosto očištěno od nízkých 3D frekvencí strachu. Načasování je velmi individuální a záleží na vaší ochotě nechat věci odejít, pohnout se vpřed a na tom, kolik programů stále ještě nesete ve svém osobním baťohu. Je to vše o vaší volbě: Jestli zůstanete ve strachu nebo si vyberete lásku. Přesvědčení které stále existuje – že máme nekonečně trpět jako světlonoši a že mise tady na zemi je břemenem, ničemu nepomáhá. Mnozí jsou stále přesvědčeni, že musíme nést váhu celého lidstva na svých bedrech. Tak tady je dobrá zpráva – Nemusí to tak být!

Jedinou naší zodpovědností je návrat k vlastní pravdě, zdraví a autentickému já. Tak se naše světlo stane intenzivním a silným, a každá nízká vibrace bude prostřednictvím tohoto světla přeměněna. A to bez jakéhokoliv prožitku bolesti. Naším jediným úkolem je inspirovat lidi svým příkladem a autentickým a svobodným životem. Nejsme tu abychom přesvědčovali lidi nebo je tlačili do změny, pro kterou nejsou energeticky připraveni. Víme, že ti kteří jsou připraveni k nám přijdou přirozeně. A ano, v našem očistném procesu existuje bolest, ale bolest je součástí naší přirozené reflexe a radarový systém. Upozorňuje nás, že něco není v souladu a potřebuje pozornost a léčení. Tento signál nám slouží k uvědomění si, že potřebujeme na něčem pracovat. Účelem bolesti je také ukázat nám, co již déle nechceme permanentně zažívat. Bez bolesti bychom neocenili radost a blaženost. Nedokázali bychom rozlišit světlo a temnotu. Bolest je očistný oheň kterým projdeme na mnohem vyšší frekvenční úroveň nacházející se druhé straně. Čím více porozumíme opravdové roli bolesti a že je zde jen proto, abychom ji zdolali, tím snadnější se naše cesta stává. Čím více se léčíme z iluzí 3D, tím více jsme schopni žít radostněji a hravěji a méně bolesti zažíváme. Dostupné navýšené energie nabízí ohromnou šanci k přeměně bolesti a starých vzorců mnohem rychleji. Je to opravdové požehnání. Prosím rozumějte, že držíte v ruce kormidlo. Kdykoliv můžete změnit svou situaci. Vaše svobodná vůle vám dává na výběr – láska nebo strach. 5D nebo 3D. A tak jak to jednoduše zní, zdolání 3D vzorců a programů jednoduché není. Znamená to přesun za to, být člověkem.

Přesun za bytí být člověkem.

upgrading-vibrations-ascension

Abychom vstoupili, rezonovali a přijali vysoké energetické 5D vibrace, musíme se naučit zvednout svou vibraci do frekvence 5D. A to znamená, odnaučit se vše co nás společnost, kostely, vláda, škola, atd. naučili. Tohle je to, co je míněno za slovy “přesunout se za to, být člověkem”. Znamená to vyjádřit soucit a vděčnost za kažou zkušenost, kterou máme bez ohledu na to, jak je nepříjemná. Je to jednoduché. Prostě otočte vše, čemu jste uvěřili že je pravda, o 180 stupňů.

Muži nemají plakat? Opak je pravdou, protože emoce jsou naší přirozenou odezvou k odstranění energií, které nepatří do našeho systému.

Musíte být lepší než ostatní, abyste v tomto světě uspěli? Opak je opět pravdou. Jen když oceníme jeden druhého a naše vzájemné rozdíly a uvidíme hojnost v rozdílnosti našich talentů a darů, které každý z nás má, můžeme spatřit výhody jednoty a přispění každého z nás do celku.

Kamarádi si tohle nedělají? Toto je důvod, proč vás to bolí v první řadě a na jaký spínač je zatlačeno – co je třeba dostat do souladu. Vše otočte a dotazujte se na všechno o čem jste si mysleli, že je pravda a podívejte se na výhody v každé situaci. Tyto otázky vám mohou velmi pomoci:

“Kdo říká, že je to pravda?”

“Kdo říká, že takhle je to správně?”

“Kdo vytváří pravidla?“

Zkombinukte to s otázkou: “Co by udělala bezpodmínečná láska, kdybych neměl/a žádná očekávání nebo připoutanost k této situaci či osobě?“ Tady prostřednictvím těchto otázek a odpovědí na ně najdete dveře do reality 5D.

Přesunout se za to být člověkem znamená posun z boje a pocitu nedostatku a strachu o přežití k přijímání, dovolení, pocitu hojnosti a naprosté víry.

Přijměte všechny své zkušenosti v ten jistý moment a věřte, že mají svůj účel, ačkoliv ho možná ještě nevidíte. Nemusíte je milovat, ale přijměte je a buďte za ně vděční jako za součást vašeho růstu a léčby sebe samých. Řekněte si, že je to jen energie procházející skrze vás a která nedefinuje to, kým jste. Neztotožňujte se s bolestí. Naučte se, jak energie přetvářet.

Energie na planetě se již přesunula do frekvence 5D a my svým systémem – lidským tělem se ji snažíme dohonit. Naše těla se mění a každou minutu se nyní aktualizují. Doceňujte to jako součást vašeho vzestupu a opusťte jakékoliv obviňování, vinu, vztek, odsuzování, hanbu….Máte hodnotu stejně tak jako všichni ostatní. V 5D není lepší nebo horší, správně nebo špatně. Je tam jen láska –  bez jakýchkoliv podmínek, očekávání, připoutanosti. Všichni si zasloužíme vzestoupit a osvobodit se z 3D hustoty, ale pouze ti, kteří pochopí nezbytnost odpoutat se od toho být člověkem, projdou branou do 5D. A vy máte klíč. Tak ho použijte.

Zdroj: Vera Ingeborg

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/11/privedeni-lidstvi-na-vyssi-uroven.html?view=magazine#!/2016/11/privedeni-lidstvi-na-vyssi-uroven.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Reklamy

Sme živá energia – odkaz od Féwy

….Pokiaľ sa pokúšame nájsť odpoveď na otázku, čo sa to teraz deje s nami a so svetom, v ktorom žijeme, odpoveď je vcelku jednoduchá. Vrastajú do seba dva svety. Svet ničoho a všetkého. Celkom ľahko si tento stav môžete predstaviť, keď dáte pred seba ruky s roztiahnutými prstami a približovaním k sebe prsty spojíte….to znamená, že do seba zapadnú ako zuby dvoch časov. Je momentálne nesmierne náročné v takomto svete žiť. A to predovšetkým pre tých ľudí, ktorí zdieľajú najväčšie bohatstvo, ktoré človek má. Tým bohatstvom je vnútorne preciťovaná, nami bezpodmienečne vyžarovaná energia lásky, ktorá v materiálnom svete nie je IN. Nie je na prvých miestach rebríčka hodnôt tohto sveta. Je energiou, ktorá nepotrebuje slová. Energiou, ktorú nevidíme, ale cítime. Energiou, ktorú celkom jednoducho, prirodzene, ľudsky, preposielame ďalej. Vyžarujeme do všetkých strán. Túto energiu vkladáme do všetkého, čo tvoríme srdcom. Čiže mimo frekvenciu hmoty, v ktorej sa nachádzame. Tým sa naše tvorenie /produkt/ stáva žiaričom, ktorý intuitívne pomáha človeku i Zemi. Jednoducho povedané týmto spôsobom šírime, zviditeľňujeme najkrajšiu, najsilnejšiu emóciu – ľudský cit, ľudskú lásku. Lásku, ktorá sa nepýta, ale koná. Lásku, ktorá neočakáva, lásku, ktorá jednoducho vie. Je to vedomie. Bude toho mnoho, na čo si opäť začneme zvykať. Mnoho doposiaľ neviditeľného /blokovaná DNA, malá mozgová kapacita, fyzikálno materiálneho myslenia…/. Preklápanie sa v čase, ktoré fyzicky neviditeľne zažívame ….cítime sa ako na hojdačke…. máme postupne narastajúcimi vibráciami natrénované :) /narastajúci kmitočet, vďaka ktorému sa násobila rýchlosť na “hojdačke”, čo sú vlny, vlnenie Centrálneho Zdroja svetla/.Jedná sa o dimenzionálne posuny kvadrantami multifrekvenčného poľa kvant /energoinformačný Zdroj/. Chcela by som ešte povedať, že všetci, ktorí teraz pracujú s vlastným Zdrojom svetla /intuitívne tvorenie…konanie podľa toho, čo a ako cítime…..konanie srdcom/ je plne podporované duchovne vyspelými realitami – fyzickým zrakom neviditeľného sveta všetkého. Okrem bytostí, ktoré už nepotrebujeme vymenovávať sa teraz výrazne jedná o chrámy svetla duchovnej /dutej/ Zeme, v ktorých meditujú vysoké duchovné bytosti a počas týchto meditácií k povrchu Zeme vyžarujú lásku. Pre lepšie pochopenie si skúste predstaviť, ako zvnútra Zeme stúpajú obláčiky tejto energie. Obláčiky….jemná para. Je to od včera navýšený pocit blaženosti, ktorý rôznym spôsobom vnímame. Niekto ho už registruje, k niekomu ešte nedorazil :)

fewa1

Ja, sama za seba mám potrebu povedať, že som zásadne proti implantovaniu akéhokoľvek druhu strachu, alebo obáv do myšlienok /v súvislosti so zmenami, alebo zmenou/. Je dôležité si uvedomiť jeden zásadný fakt. Skutočnosť, že sme živá energia. Že vlna, vlny, vlnenie, ktorého frekvencia preniká subatomárne naším fyzickým telom /každým atómom, bunkou/ je rovnako živou energiou, ktorá je koherentná /plynulá, neprerušená…/. Inými slovami, i keď sa jedná o nahustené paprsky svetla /to znamená i namnoženie svetelných častíc, ktorých energia je nesmierne jemná – je to svetlo, ktoré je pre nás, pre človeka absolútne prirodzené. Na túto hustotu /svetelnosť/ sme si dlho postupne zvykali. To sú sledované nárasty. Čiže sme sa plynule, postupne prispôsobovali meniacemu sa kmitočtu, ktorý aktivuje zablokovanú DNA a všetko, čo s blokádou súvisí. Som presvedčená, že ľudia /to znamená človek, ktorý má dušu, ktorý nie je energiou temného prítomna, alebo temnom vyprodukovanou, čo sú i klony, atď. …/ SA NEMAJÚ ČOHO OBÁVAŤ.

fewa2

Počas maľovania dvoch obrazov /kozmický kvet a duša stromu/ odbieham k počítaču :)…..ešte stručný extrakt z informácií o rozmerovosti bytia, ktoré som nestíhala zdieľať /sme v časovej tiesni, ako hovoria naši svetelní priatelia…čiže stíhame, čo treba….vypĺňame každú skulinku, ktorá zostala nevyplnená :) /. Tento extrakt sa týka rozdielu vo vnímaní 3D a 5D /multifrekvencie, čo je náš stred/. Pre lepšie pochopenie si predstavte, že sa nachádzate v 5D kine, pričom sa na film pozeráte bez 5D okuliarov. Čiže 5D rozmer nevidíte. Ale, práve priebežne zdieľanými info – kódmi, sme si všetko potrebné načítavali a takpovediac si postupne zvykali aj na vnímanie iných rozmerov bytia :). Energie sú nasadením potrebných okuliarov, kedy zrazu vidíte a zistíte, čo všetko bolo pred 3D zrakom utajené. Niečo podobné, ako keď potrebuje človek viac dioptrií a bez nich jednoducho nevidí okolitý svet. Keď si potrebné dioptrie pridá – hneď sa lepšie cíti a inak sa mu na svet pozerá. Zistí, že to dôležité bolo pred jeho zrakom skrývané. A tým dôležitým je radosť. Ešte by som chcela spomenúť, že absolútne nesúhlasím s informáciou, ktorá hovorí o vytiahnutí zástrčky vo chvíli avizovanej vlny energií. Vytiahnutie zástrčky je jednoznačne ukončenie života. To nie je o koherentnej energii. Skúste si opäť pre lepšie pochopenie predstaviť vianočný stromček :). Stromček 3D, kedy máte v zástrčke dvojkábel /dvojvláknová DNA/ so svetielkami. To znamená – málo svetla na dovidenie. Vlna nie je vytiahnutie zo zástrčky, ale pridanie na intenzite svetla. Ako keby sme zasunuli ďaľšie zástrčky a – stromček sa rozžiari uspatými svetielkami. Čiže zažiari v plnej kráse.

Féwa (20. 8. 2015)

fewa3

Zem meniaca sa novou frekvenciou – aktivácia krištalizácie

V smere i protismere hodinových ručičiek sa preorientováva 3D časopriestor – smerujúci rastom frekvencie do priestoročasu 5D. Matka Zem sa plynule prispôsobuje vibráciam, ktoré sa na jej energetický systém navíjajú v protismere, čím sa zrýchľuje pohyb elektromagnetických vĺn 3D.
Sú to elektromagnetické polia vyšších /tzn. frekvenčne rýchlejších/ vrstiev času, ktoré menia zemskú polaritu. Väzbou na 3D magnetizmus polí Zeme intenzívne ovplyvňujú tieto vysoké frekvencie našu realitu. Geometrickými tvarmi preposielanými do kozmického priestoru zo 6. dimenzie sa mení myšlienkový potenciál Zeme, ktorý korešponduje novej matrici a tým i novému fraktálu. Posun Zeme v čase prebieha pomocou časopriestorových strún, pričom sa 3D realita viaže na 5D priestor jednotného času. Týmto procesom nastáva vzájomné spájanie a súčasne harmonické vyrovnávanie energií predstavujúcich frekvenciu 3D, posunom cez 4D v ktorej sa ešte stále nachádzame – a 5D do ktorej naplno vstúpime vo chvíli absolútneho oddelenia sa od tretej dimenzie.

Je to plus a mínus, elektricita a magnetizmus, ktoré sa teraz výrazne menia. Jednoducho povedané – elektromagnetická vlna našej reality. Čo sa prejavuje na fyzickej úrovni svalovým diskomfortom, ale súčasne psychickým disbalansom. Je to ako hojdanie sa lodičky na vlnách.

Vonkajšia Zem sa vysúva z časového intergalaktického lieviku a súčasne vnútorná Zem zo svojej ulity, aby sa zjednotila svojím vnútorným i vonkajším potenciálom /tzn. frekvenciou vonkajšej i vnútornej Zeme/ so zámerom jednotného vzostupu, čiže posunu v čase. Tretia dimenzia zostáva naďalej súčasťou dimnezionálneho reťazca /1D – 13D/. Dá sa povedať, že Galaktický stred “drží” v ruke fotoaparát s prstom na spúšti a pripravuje sa na najoptimálnejší záber, kedy sa pulzom galaktického žiarenia /a jeho návratom späť/ prekopíruje tá frekvencia organického sveta /3D reality/, ktorá dosiahla potrebnú hladinu vibrácie umožňujúcej jej zjednotenie sa s 5D realitou.

Je to krištalické jadro planéty, ktorého potenciál už reaguje na mimoriadnu blízkosť vysokej frekvencie /jej energetických polí/. Čím jeho vysoká frekvencia postupuje k povrchu zemskej matrice.

Možno sa Vám niektorým zdá, že celý transformujúci proces niekde zastal, alebo sa už skončil. Nie je tomu tak. Tým, že mnoho ľudí nemá schopnosť energeticky vidieť, nemá možnosť sledovať pohyb a posun energií. Jedná sa o navýšenie energetického potenciálu vonkajšej Zeme, ktorej elektromagnetické polia predstavujú vlnenie 3D reality. Súčasťou týchto polí sú jednotlivé nadzemské sféry /troposféra, atmosféra, atď./, ktoré sú heliosféricky kompletizované a viažu sa na nové energetické polia a súčasne priestor a tým i vysokú frekvenciu. To sa týka nadpozemského pásma. Vnútorná Zem je vplyvom vysokých frekvencií krištalického jadra /jeho expandujúceho potenciálu/ “posúvaná” objemove k povrchu Zeme. Je to proces vzájomného približovania sa navýšenej frekvencie v rámci 3D a expandujúcej frekvencie vnútornej zeme. Tým sa horizontálne i vertikálne jednotlivé polia zjednotia a nastáva posun v čase do 5D. Súčasťou tohto posunu v čase je 180 stupňové magnetické prepólovanie. Predstavte si pomaranč, ktorého kôru otočíte naopak. To znamená, že oranžový povrch bude tam, kde bola biela dužina a naopak, biely povrch pomaranča je nová krištalická vrstva Zeme.

Aktuálny stav:
Energia fotónových zväzkov /žiarenia/ mení štruktúry vedomia /sivej kôry mozgovej, mozgového kmeňa/. Na fyzickej úrovni sa tieto zmeny prejavujú bolesťami hlavy rozptyľujúcimi sa smerom od prvého stavca. Závrate, miestami pocit miernej dezorientácie v priestore, žalúdočná nevoľnosť. Prebieha aktivácia krištalizácie vedomia – aktivácia vlákien DNA, momentálne väzbou na 6 vlákien. Procesom prekrištalizovávania jemnými pulzujúcimi energiami Galaktického stredu.

S láskou Féwa

dna

Božský doplnok

Náš Božský doplněk, též známý jako náš dvojplamen, je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita.  Proto tam nejsou žádní “muži” a “ženy”. Všechny bytosti jsou svou přirozeností androgynní (oboupohlavní), ale mohou si zvolit šat mužské či ženské formy, stejně jako my bychom se mohli rozhodnout obléci si oděv druhého pohlaví. Jestliže rezonujeme s 5. dimenzí, můžeme se rozhodnout vyslat do nižších dimenzí své vědomí či část své esence, jež podnikne vtělení. Pak si musíme zvolit ženskou či mužskou podobu.

Náš Božský doplněk či dvojplamen je částí našeho androgynního Já, které zůstává v 5D, aby sloužilo jako inspirace a vedení pro svá nižší dimenzionální těla. Jelikož náš Božský doplněk s námi sdílí tutéž podstatu, je naším nejsnazším portálem do 5D. Ačkoliv je naše manifestované tělo jednoho pohlaví, jsme trvale propojeni se svou opačnou polaritou, jež setrvává nemanifestována v našem 5D androgynním těle. Právě toto propojení nás nutí hledat jednotu pravé lásky.

Naše Vyšší Já vysílá do nižší dimenze za účelem získání zkušeností mnoho součástí sebe sama. Právě zkušenosti 3. a 4. dimenze umožňují získání větší moudrosti, lásky a síly. Naše Vyšší Já  “výdechem” vysílá svou esenci, aby zakusila život v nižších dimenzích. Poté  “nádechem” přivolá tyto “výhonky” domů se vším, čemu se naučily.

Tuto výzvu k návratu domů lze vnímat jako lásku… bezpodmínečnou lásku. Často neslyšíme toto volání z vyšších dimenzí, neboť tuto lásku hledáme v realitě, kde žijeme. Potkáme-li ve fyzickém vtělení další část svého JÁ, cítíme se být puzeni s tímto člověkem splynout. Někdy uspějeme, ale mnohem častěji nám složitosti života ve 3D nedovolí úspěšné splynutí. Nicméně již jen pouhé setkání s onou druhou částí našeho JÁ zažhne oheň rozpomenutí. Poté hluboce toužíme po návratu Domů, kde je splynutí jisté. Též se můžeme vrátit Domů svým vědomím, takže pak můžeme získat euforickou zkušenost splynutí na psychické úrovni a naše projevené, fyzické Já se spojí se svým neprojeveným, duchovním Já. Carl Jung tomuto říkal “Mystická svatba”.

Zdroj

734

Galaktická zrenica – prechod do spirituálneho sveta (odkaz od Féwy)

Dôležitosť oka, jeho involučného a evolučného pohľadu na galaktický svet, prechodom do vyšších hladín svetla, duchovného pásma vesmíru. Absolútnym stredom čiernej a bielej, krištalickým splynutím paralelných i neparalelných realít, prechodom do novej dimenzie. Nekonečných realít, ktoré sa ako bunky delia, aby hutnosťou ďalších nadobudnutých frekvencií zvládli svoju šancu posunúť sa na vyššiu vetvičku vesmírneho stromu života. Kozmickou parabolou, spájajúcou koridormi časopriestoru ďalšiu novú sféru. Je to imatrikulácia mikro a makrozámeru –  byť tou organickou bytosťou /človekom, planétou/, ktorej tvorivé biele svetlo bude expandovať do priestoru. Vyšším zvukom a jeho rezonanciou. Je to zázrak spirituálneho zarovnania všetkého, čo je v láske absolútne nemenným faktorom. 

Ľudské a galaktické oko, jeho funkčnosť, zámer, polomerom Zeme sa zarovnávajúci nepomer čiernej a bielej zrenice /i rohovky/ ich absolútnym stredom. Ľudskej /mikro/ a galaktickej /makro/ reality a tým i všetkých budúcich a minulých existencií  –  absolútnou prítomnosťou svojho tu a teraz.

   Jednotlivé časti ľudského oka, cez ktoré prechádza lúč svetla sú priehľadné. Rohovka a šošovka spájajú svetelný lúč a zaostrujú na sietnicu v zadnej časti oka. Pôsobením svetla na svetlocitlivé bunky /tyčinky a čapíky/ vysielajú tieto bunky zrakovým nervom nervové impulzy do mozgu, kde je obraz spracovaný a súčasne obrátený.  

Predstavte si oko vložené do Galaktického stredu, v ktorom sa nachádza čierna a biela zrenica, modrá a červená farba splývajúca do fialovej. To znamená  – červia diera. Takým spôsobom, že v absolútnom strede sa vzájomne prelína a súčasne neustále rotuje absolútny stred Galaxie. Z nášho pohľadu vidíme čiernu dieru, v ktorej je obrovská rýchlosť rotácie. Čierna diera absorbuje /pohlcuje/ konkrétny obraz /tvar/ hmotného vesmíru, ktorý sa k nej priblíži. Ak by sa jednalo len o čiernu dieru, všetko čo pohltí, by sa v nej stratilo, zaniklo. Lenže sa tu súčasne nachádza biela diera, vyššie nadhmotné frekvencie, ktoré pohltené tvary hmotného vesmíru v absolútnom strede pretransformovávajú a prenesú bielou dierou, ktorá na rozdiel od čiernej diery pohltené obrazy uvolní do priestoru. Holografickým prenosom svetelnej informácie. Je to posun v čase – v jeho mikro a makrorealite. Transit touto hmotne-spirituálnou cestou /jeho stredovou líniou/ plní rovnakú funkciu ako optický nerv prechádzajúci do mozgu. V tomto prípade do mozgu vesmíru. To znamená, že obraz hmotného vesmíru, ktorý je pohltený absolútnym stredom čiernej a bielej diery sa prekopíruje /preprojektuje/, pretransformuje do novej jemnohmotnejšej podoby a holograficky prenesie do spirituálnych realít.

zren1

Je to gigantická šošovka, zrenica, rohovka v absolútnom strede Galaxie, ktorá periodicitou časových cyklov mení gradáciou vibrácií /žiarenia galaktického stredu, jeho aktivovaného oka/ štruktúru obrazov predchádzajúcej dimenzie, ak je ich frekvenčná hladina dostatočná, čiže ak daný jedinec /súčasť organického sveta/ dosiahol svojím zámerom potrebnú spirituálnu /duchovnú/ výšku vedomia. To znamená frekvenciu. Posunom v čase nastáva holografický prenos do novej časovej vrstvy, kde sa ukotví a tým nastáva definitívna aktivácia vyššieho stupňa vedomia. Jedná sa o pravidelné časové intervaly, kedy v danom okamihu splynie pôvodná galaktická hypermriežka makroreality /kde jej jednotlivé body sú planéty/ a nezávisle od toho  –  mikroštruktúry atomárnej mriežky bytostí organického sveta pôvodných a súčasne nových realít. Splynutím /akoby zacvaknutím frekvencií v jednotlivých bodoch mriežky/ sa súčasne oddelia reality, ktorých vibrácia je ešte nedostatočná  –  čiže tým, že sa oddelia, budú stále súčasťou 3D frekvencie. Ako v malom, tak i vo veľkom. To znamená planetárne i bytostne. Vytvorí sa tým v poradí ďalšia nová dimenzia. Alebo  –  čo je prípad evolučného návratu človeka a Zeme  –  opäť sa zviditeľnia vo frekvencii 5D tí, ktorí s ňou rezonujú. Súčasne s aktivovanou sférou novej vrstvy Zeme. Zemi a bytostiam organického sveta, ktoré dosiahli frekvenciu absolútneho prechodu do 5D  –  sa impulzom galaktickej zrenice /nepolarizovaným živým bielym svetlom/ simultánne zmení uhlíková mriežka na krištalickú. Pričom pôvodná bude anulovaná takým spôsobom, že spirituálnym lúčom galaktickej zrenice bude dematerializovaná negativita /neduchovný zámer, program, ktorý bol vložený do styčných bodov elektromagnetického vlnenia/, čím sa automaticky zmení myslenie, ktoré bude žiarivým paprskom spätne zarovnané, splynutím s krištalickou mriežkou. Tým sa dá do rovnováhy  –  zharmonizuje  –  kolektívne myslenie a automaticky i tvorenie v 3D/. Následne bude uhlíková mriežka aktivovaná súčasne s krištalickou mriežkou. Svojím galaktickým “tu a teraz”. Absolútnym vynorením sa Zeme nad hladinu koridoru /toho času je ponorená do časového koridoru tvarom tenkého srpku mesiaca/. Tá časť organického systému Zeme, ktorej vibračná úroveň sa navýšila, sa posunom v čase holograficky prenesie do vyššej dimenzie /alebo dimenzií/. Je to nanosekundové napojenie myšlienky na jej novú realitu. Uvolnením posledného zovretia Zeme zo spleti všetkých frekvencií časového tunela. 

Je to realita spirituálneho tvorivého bieleho svetla, jeho spirituálnych krištalických paprskov expandujúcich neustále z Vášho duchovného vedomia, ktorých zámerom je dokonalosť najjemnejších disperzných tónov farieb nového farebného spektra, druhej časti galaktickej zrenice, ktorú fyzickým zrakom nevidíte. To znamená ozvučenie do tej chvíle fyzicky neviditeľného sveta –  jeho transparentnejších, transpersonálnych realít. Pričom spúšťačom dokončenia transformácie je duchovné srdce Zeme, duchovné srdce človeka – spirituálne so Zemou zarovnané /prebieha dobeh duchovného zarovnávania kolektívneho vedomia – individuálnou cestou/ a duchovného srdca Galaxie. Pričom je celý proces /cesta/ podmieňovaná centrálnymi kódmi Galaxie, ktoré sú k Zemi vysielané solárnym vedomím. Inými slovami sa bude jednať o –  hlasom duchovného srdca vyslaný impulz z dvoch miest /absolútneho stredu duchovného srdca Zeme a Galaxie/, ktorý aktivuje Zem i jej organický svet, to znamená, že ho začlení do galaktických spirituálnych súradníc božského zámeru, stotožňujúceho sa s duchovným zámerom Zeme, človeka, organického sveta a galaktického srdca.

zren6

     V tejto chvíli ste už v určitom úhle pohľadu súčasťou spirituálnych realít /ak ich svojou frekvenciou k sebe priťahujete/. Čiže ste ich duchovnou súčasťou, ale neabsolvovali ste záverečný moment prieniku realitou všetkými úrovňami svojho tela. Čo vyvoláva u niektorých jedincov mylný dojem, že vzostup už prebehol. Jedná sa zatiaľ len o intuitívne sledovanie a prijímanie /akceptovanie/ spirituálnych energií, ktorých zámerom je povzbudiť človeka a dokonale pripraviť na absolútny záver prieniku realít. V žiadnom prípade sa nejedná o zánik existencie, ale o splynutie ilúzie s realitou a oddelenie tej frekvencie, ktorá sa už vedome absolútne nestotožňuje s predchádzajúcou ilúziou. Jedná sa o aktiváciu realít jednotného času. Atypické emočné stavy niektorých ľudí, ktoré by sme mohli prirovnať k miernej eufórii sú spôsobované tým, že ako Zem postupne vychádza z koridoru a vrastá do spirituálnych realít, aktivujú sa doposiaľ neaktivované éterické prvky, ktoré sa špirálovite viažu na aktivovanú skupinu prvkov pôvodnej reality a kombináciou s oxidom uhličitým  –   prekrištalizovávaním pôvodnej uhlíkovej mriežky sa telo plynule pripravuje na svoj jemnohmotnejší zámer. Takže presvedčenie, že sa už nachádzate v 5D realite je mylné. Niektorí ľudia prechádzajú ešte skúškami /väčšinou sa jedná o emocionálnu úroveň/, čím dobiehajú maličký kúsoček, ktorým je Zem vnorená do koridoru. Pochopením niečoho, čo je pre nich osobne dôležité. Aby sa v každom ohľade plne pripravili na globálny časový posun. 

Maličké prirovnanie….ako keď napíšete spoluhlásku  “Š” a práve teraz gumujete mäkčeň, aby bol jej zvuk absolútne čistý. Rôznorodými, dobiehajúcimi emóciami, ktoré Vami previbrovávajú. Aby sa Vaša duša dokonale očistila a beloskvúcou farbou  previbrovala cez osobnú modrofialovú bránou  –  jej spirituálnou mantrou.

Ste v otvorených dverách svojho nového domova. Vnímate ho intuitívnym pohľadom, vnútorným zrakom sledujete všetky rôzne deje. Cítite už vôňu “pečúceho sa koláča”, ale ešte nie ste vnútri. Ešte stále sa niektorí z Vás rozhodujú, čo spôsobuje intenzívny tlak. Dá sa povedať, že kolektívne vedomie dobieha individuálnou cestou duchovné vedomie Zeme. Je to separovanie niektorých jedincov, ktorí sa z Vašej cesty oddeľujú, takže sa od Vás vzďaľujú, svojou osobnou túžbou. Vzhľadom na iný stupeň vedomia, ktorým sa do svojich vybraných realít začleňujú. Osobnou hranicou svetla, ktorého spektrum mali šancu dosiahnuť. 

Je to čas a priestor, jeho duchovné zarovnávanie a začleňovanie sa do spirituálneho pásma vesmíru. Kulantne sa meniaci v prospech rovnováhy, harmónie, absolútnej dokonalosti všetkých úhlov krištalického pohľadu. Krištalická symfónia jemnohmotných svetov, ich realít, ktorá sa práve stará o energetické dočisťovanie vysúvajúcej sa Zeme – jej vzostúpenej časti a tým i tej časti, ktorá je ešte vsunutá do koridoru. Pretože čo sa deje hore  –  deje sa i dole.

Odstraňujú sa už všetky spirituálne závoje, ktoré pohybom pripomínajú morské sasanky. Mení sa tvar i farebnosť oblohy, ktorá je projekciou vysokých ….postupne sa aktivujúcich zemských sfér, ktoré sa holograficky zrkadlia v 3D realite. Rovnako ako biele žiarivé Slnko, ktoré Vás teraz sústredene pripravuje na nové tvorenie.

   Je pripravený ďalší impulz Centrálneho Slnka. Momentálny planetárny stav, v ktorom sa Zem a tým i človek nachádza, je rovnakou situáciou, ako keď plávate v rozbúrenom mori frekvencií, pričom tie najvyššie vlny dosahujú najvyššiu frekvenčnú výšku /tak ako i najvyššie pohoria na Zemi/. Aktuálna pozícia Zeme je – vysúvanie  z koridoru času,  tlakom frekvencií /oddeľujúcej sa pupočnej šnúry, ktorou bola doposiaľ posielaná Zemi svetelná výživa/. Keby ste mali schopnosť sledovať planetárne energie, videli by ste pupočnú šnúru Zeme /zväzok frekvencií/, visiacu na končekoch jej frekvenčných “vlasov”, ktoré rýchlym prestrihnutím /prostredníctvom druhého a okamžite i tretieho paprsku, ktorý má aktiváciu istiť/ pôvodného času Zeme od seba oddelia  3D a 5D reality.

S láskou Féwa

zren5

Zem je rozhodnutá vzostúpiť – odkaz od Féwy

Spirituálne zarovnanie interferenciou mosta  –  Arkturiánskeho koridoru

Do polnoci z 31.12. 2012 – 1. 1. 2013 prebiehala výrazná očista od vlákien negativity, ktorou sa tmavá energia pokúšala zadržať vzostup kolektívneho vedomia. Čo bolo i dôvodom, prečo 21. 12. 2012 nenastal prechod do novej dimenzie. Nebudem do detailov rozoberať negatívne vstupy. Dôležité je, že nastal veľkolepý okamih v dejinách Zeme i ľudstva /i keď je takmer fyzicky neviditeľný, okrem fyzicky videného polnočného oficiálneho preletu cca 20 lodí, ktoré sprevádzali veľkú striebornú loď  –  na palube s Andromeďanmi, Arkturiánmi, Plejáďanmi a Síriancami./

Nastalo spirituálne zarovnanie frekvencií arkturiánskeho koridoru  –  to znamená priestoru /časového tunelu/, v ktorom sa Zem nachádzala a ešte čiastočne nachádza. Jeho stredovou líniou. Predpokladom tohto spirituálneho zarovnania bolo planetárne zarovnanie konkrétnych planét s Galaktickým stredom, ktoré tomuto dôležitému momentu predchádzalo. Je to v konečnom dôsledku hlavný dôvod, prečo 21. 12. 2012 nenastal rýchly posun.

Orientácia trigonu časovej brány, ktorá je vstupom do novej reality /realít/ – je z nášho pohľadu smer severovýchod  –  juhozápad, pričom stredová línia je spirituálnym zarovnaním s novou realitou. Tento pohyb v čase, ktorý je náročné slovne opísať, bude znázornený na kódoch. Momentom spirituálneho zarovnania nastal časový posun Zeme, pričom sa čiastočne “vnorila”  do trigonu centrálnej /2./ brány. To znamená, do energetickej brány, ktorá je priamym vstupom do novej dimenzie. Na rozdiel od 1. brány, ktorou sme sa posunuli do Arkturiánskeho koridoru. 

fewa

Spirituálnym zarovnaním mala Zem dovolené vstúpiť do 2. brány. Čo bol najnáročnejší moment cesty návratu. Vstúpili sme tým takmer pol na pol /pohľadom času/ medzi národy Galaxie. Do vrstvy reality, ktorá už dovoľuje fyzicky sledovať ich plavidlá, ale i konkrétne bytosti. Prenikáme do ich frekvencie /vraciame sa/.

Dá sa povedať, že od tejto chvíle nastal moment pôrodu absolútne pripravenej Zeme do jej jednotnej frekvencie. Úplné prekopírovanie Zeme a tým i kolektívneho vedomia nastane vo chvíli /v nanosekunde/, kedy celá prekĺzne do vibrácií 5D. Bude to jej signál vyslaný vesmíru /božskej esencii/ a tým i okamžitá rezonujúca odpoveď. Je to matka Zem, ktorá sa rozhoduje a je rozhodnutá vzostúpiť. A sama najlepšie vie, kedy nastane tá jediná správna chvíľa. 

   Potrebujete vedieť, že je mimoriadne dôležité, aby ste vďaka najväčšiemu daru človeku  –  jeho schopnosti vizualizácie  –  nasmerovávali neustále svoj pohľad do 5. dimenzie, ktorej existencia je absolútnou ľudskou hojnosťou, šťastím, láskou. Vizualizujte si svoj nový nádherný svet. Pomôžete nielen sebe, ale i matke Gáii. To isté teraz robí matka Zem. Chcela by som opäť nasmerovať pozornosť na stránku Zlaté Živé Světlo Lumír a na stránku Jana Bergmanna. Prosím, pozrite si videá, obrázky, informácie. Veľmi Vám to pomôže. Tak trochu hráme o čas.  A jednotný zámer, ktorým je absolútne šťastie každého človeka predstavuje spoločnú snahu o vytvorenie nového, lepšieho sveta.

     Sme v očakávaní nečakanej chvíle, ktorá dovolí prekĺznuť celej Zemi do nových frekvencií, zanechajúc za sebou predchádzajúcu realitu. S hlbokým nádychom a sústredením sa na cieľ….ako keď sa žene rodí dieťa.

S láskou Féwa

Ešte pár dní k 21. 12. 2012 – Apukhe

Už niekoľko dní cítim potrebu podeliť sa s vami, priatelia, o mojich pocitoch, vnímaniach, meditáciách.  Pravdepodobne teraz a tu je ten správny okamih, aby som začal ťukať do kláves. Je presne 00:00 hod.  18.12.2012. Doteraz som mal v sebe pocit, že ešte nie, ešte nedozrel ten čas, ako by ma niečo alebo niekto brzdil v písaní. No teraz už viem, že to boli moji milovaní duchovní pomocníci a určite vedia, že prečo som potreboval čakať do tohto tu a teraz.

Teraz, keď už môžem písať, sedím pred PC a nepíšem. Len som, myslím na vás všetkých, ktorí možno čítate tieto riadky a s láskou vás objímam. Nie je dôležité, či sa osobne poznáme alebo nie. Možno niektorí z vás sa aj hneváte na mňa z nejakého dôvodu alebo ma vnímate ako čudáka, a predsa vás milujem.

Všetko to, čo pomenujeme, vlastne zaškatuľkujeme a túto krabicu  nosíme stále v sebe, so sebou a často to ponúkame aj druhým. Je to jedno, či je to niekto alebo niečo v tej krabici. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale tak to cítim, že pokiaľ sa jedná o človeka, ten človek sa môže aj zmeniť, alebo ho vôbec nepoznáte a do tej krabice ste zavreli časť niečoho jeho (osobnosť, prejav, ja,…), čo ste zachytili. Prečo o tom píšem? V takomto prípade vlastne okliešťujeme seba samotného. Ak nedokážeme dať slobodu niekomu inému, rovnako nedokážeme dať slobodu ani seba samému.

O niekoľko dní, bez nášho súhlasu či nesúhlasu, sa dostaneme medzi energie, ktoré tu budú a hotovo. Záleží len na nás, akú silnú stopu zanechajú tieto energie v nás, koľko informácií dokážeme prijať, ukotviť.  Nezáleží na tom, či na tieto energie veríte alebo nie. Je to žiarenie, pred ktorým nikto neujde. Len tí to budú vnímať, ihneď reagovať na tieto informačné rezonancie, ktorí sú na to dostatočne pripravení.

Takíto ľudia sú ako také jemné prístroje, ktoré dokážu zachytiť takéto vibrácie z éteru. No ale sú tu aj takí, ktorí nie sú citliví, nezaujíma ich a majú úplne iný, odlišný cieľ. Chcú žiť po starom, pokojne, so starými istotami.

Chcem vás trocha vyprovokovať teraz, aby ste sa zamysleli a robím to s najväčšou pokorou, láskou. Predstavte si únik žiarenia odniekiaľ a nemáme nato prístroje, aby to zachytili. To žiarenie prejde cez nás, nič sa nedeje, nikto nič nezbadal. Po čase sa ale následky žiarenia ukážu. Pamätáte sa na Černobyl? Aj Slovensko to zasiahlo, koľkí za to zaplatili zdravím. Videli ste pritom niečo, cítili ste niečo, zmenilo sa niečo vtedy? Nie!!! Všetci sme išli do práce, do školy, tam kam sme mali ísť. Až po niekoľkých rokoch ľudia pochopili aj u nás, že z akého dôvodu zrazu niektorí boli chorí, s chorobami sa narodili atď… Nestraším vás, lebo toto žiarenie, energie, nie sú takéhoto rázu, naopak prinášajú zdravie, lásku, šťastie. Opäť iný čas a iný priestor vám/nám ukáže čo, že aké to svetlo prišlo k nám 21.12.2012.  Zbytočne sa nám vysmievate, že sme šibnutí. Viem to istotne, že prídete nato, že máme pravdu, len to potrvá, kým sa ukážu následky tohto svetla zo stredu galaxie.

Už je to 10 rokov dozadu, keď sme sa rozprávali s priateľmi o roku 2012 v súvislosti so vzostupom. Stále to rovnako cítim a tak to sem chcem dnes napísať, k čomu sme sa dopracovali. Áno, bude vzostup a niektorí jedinci prejdú do 5D. No budú to jedinci. Prečo? Väčšina ľudí, ktorí síce veria všetkému možnému a tvrdia, že prijali aj lásku do svojho srdca a žijú v láske s láskou, dostali sa do duchovnej ilúzie. Prečo ilúzie? Mali sa tu niečo naučiť, riešiť. No neurobili to, utekajú pred tým a očakávajú, že to za nich vyrieši vzostup. Nie milovaní, vzostup to nevyrieši. Tieto energie lásky, vás s láskou nechajú tu, aby ste to vyriešili sami. Inak by predsa samotný prvotný stvoriteľ šiel sám proti sebe. Dal nám slobodnú vôľu v rozhodovaní a v konaní. Keď ste sem prišli, do tejto inkarnácie, tak ste si urobili životný plán, ktorý bol schválený duchovnou radou, pánmi karmy. A teraz čakáte, že tento plán za vás vyrieši vzostup? Nie.  Budeme sa reinkarnovať do vtedy do tohto časo-priestoru 2012, kým to nezvládneme.  Teraz som myslel na tých, ktorým chýba len krôčik ku vzostupu.

Odkaz teraz pre tých, ktorí sa nám rehocú a vôbec, berú to ako dobrú srandu. Nech sa páči, môžete pokračovať. Vás čaká kompletná reinkarnácia od „A“ po „Z“.  Ja sa vôbec nesmejem, lebo viem, že keď si to uvedomíte časom, žiadna modlitba vám vtedy už nepomôže. Teraz je čas, vážení, sa zmeniť, ste krôčik k niečomu unikátnemu a vy si to zahadzujete so smiechom. Nuž čo už, je to vaša voľba. Všetci sme tvorcami vlastného šťastia, vlastného života, takže vám prajem krásne nažívanie v tom, čo sme si vytvorili a vytvárame naďalej.

Milujem nás, vás, seba, teba, všetkých a všetko, čo vesmír, prvotný stvoriteľ stvoril, vytvoril. Všetko bolo vytvorené láskou a z lásky. Ako tvoríš ty priateľu, ktorý čítaš tieto riadky.

S láskou pre vás 18. 12. 2012 napísal Apukhe

apukhe

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Apukhe Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.