Archív

Muži se probouzí

S radostí sleduji dění kolem sebe a zřetelně lze sledovat jednu věc. Již to nejsou pouze ženy, kdo je spiritualitě otevřený, ale stále více mužů se zapojuje do procesu své vlastní spirituality, čímž vyvažují pole energií.
Nelze o nikom říct, že je jeho spiritualita víc skrytá než u ostatních.
Nelze o nikom říct, že je v tomto směru víc zablokován než ostatní.
Nelze o nikom říct, že ho ve spiritualitě diskriminuje jeho pohlaví.
Všichni jsme na tom stejně a ve svých aktuálních podmínkách dokážeme svou spiritualitu probudit. Chce to jen naslouchat svému srdci. Své srdce slyší každý, jen někdo tento vnitřní hlas tlumí a vědomě ho odmítá slyšet. Tím však způsobuje největší škodu sám sobě a sám se pak stává otrokem svých vlastních omezených přesvědčení.
Muži začínají zcela jinak chápat svou vlastní sílu a připouští si, že i ona by mohla být spirituální silou. Ve svém vnímání se nemýlí. Ba naopak, právě mužská síla je to, co vede vzestup. Jen je to mužská síla v jiném pojetí než energie muže běžně žijícího v dualitě.

Právě muži jsou tažnými lany vzestupu a ženská energie mezi těmito lany vyplňuje prostor, což dohromady vytváří nádherné vícerozměrné geometické obrazce. Ty nejdou nakreslit, ale můžete je zahlédnout svým vnitřním viděním. Lady Gaia je obklopena touto energií probouzejích se a probuzených bytostí a je nesena vzestupem, jako by plula na obláčku něhy.
Muži jsou oporou ženám a v jejich světle mohou i ženy růst. Jedna energie pomáhá druhé ve vyvážení.

muzi-vzostup

Děkuji za každého muže na Zemi, který se nebojí najít sám sebe a obnovit v sobě svou prapůvodní vibraci mužskosti. Neboť to chce velikou odvahu a změnit celý život, možná i svůj dosavadní směr.
Někdy se muži své jemné části mužské síly zaleknou. Z duality si nesou naučené vzory chování o tom, že muž nemá city a některé emoce patří pouze k ženskému pohlaví. Tímto strachem ze sebe sama se pak na své cestě stahují zpět. Staví se proti své vlastní Božskosti. Vytváří tím možná největší blok vůči sobě samotnému. Blok, který jim brání nikdy nenaplnit jejich poslání. Zůstávají pak v roli oběti svého vlastního strachu a nedovolí si svou vlastní lásku rozpínat. Tyto muže snadno poznáte, jejich srdce září v krunýři jejich vlastních omezení. Již jednou se dotkli lásky a ví, co bezpodmínečná láska znamená, avšak zůstali věrni omezené lásce lidí. Sami sobě tak brání, aby se jejich Božská část projevila. Neboť ta vždy souvisí s prožitky bezpodmínečné lásky, což pro některé znamená přehodnocení priorit celého svého života.

Proto děkuji všem mužům, kteří tu odvahu mají, a stávají se silnými světelnými pilíři pro Lady Gaia.
Děkuji, že překonáváte svůj strach a jdete příkladem ostatním. Jste důkazem, že v harmonii mužské síly se ukrývá daleko víc tajemství než si dualitní člověk dokáže představit.
A tato tajemství – o těch se nemluví, neboť jsou přístupná pouze lidem s rozšířeným vědomím. Tedy těm, kteří jsou schopni těmto vnitřním tajemstvím porozumět z úrovně srdce.

S láskou Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz

Zdroj: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi/

Reklamy

12 Stupňů Vzestupu

Všichni se vyvíjíme a absorbujeme Světlo svou vlastní rychlostí. Někteří vědomě pracují na těchto změnách a proto je jejich přeměna rychlejší, jiní si jí nejsou vědomi a absorbují toto světlo a změnu v přímém vztahu k planetárním změnám. Nicméně tento vývoj lze rozdělit do stupňů…

1)
– když tělu klesá hustota, většinou se to projeví mutačními symptomy chřipky, bolestí hlavy, průjmem, vyrážkou, bolestí svalů a kloubů. Většina chřipkových epidenií jsou ve své podstatě Světelnou epidenií! Chemické složení mozku se mění, mísí se funkce pravé a levé mozkové hemisféry a hypofýza s epifýzou začínají měnit svou velikost. Začíná se měnit struktura DNA a chemické složky se začínají měnit a přijímají další atomy vodíku a chemikálií potřebných pro buňky k příjmu nerozlišeného vyššího Světla a k jeho rozložení do použitelného Světelného kódování pro DNA.

2)
– éterická mapa (éter) je zaplavena světlem a uvolňuje karmické zážitky, jedinec se může cítit dezorientovaný stejně tak jako zažívat “vlny chřipky”. Mnozí se začínají ptát “Proč jsem tady?” Světlo v éterické mapě uvolňuje struktury 4-té dimenze a způsobuje rotace v geometriích emočních, mentálních a spirituálních těl. Změna je rychlá a mnozí se cítí unavení.

3)
fyzické smysly se stávají silnějšími. Vaše těla nejen že absorbují Světlo pro svou vlastní přeměnu, ale také se chovají jako převodník – dekodér vyšších světelných energií pro planetu jako pro celek. Proces nádechu je nyní nevratný, jako elastická guma která byla natažena na maximální kapacitu, pak uvolněna a vrátí se ke svému přirozenému stavu.

4)
zásadní změny probíhají v mozku, jeho chemii a elektromagnetických polích – symptomy jsou často bolesti hlavy, rozmazaná vize, ztráta sluchu a někdy bolest na hrudníku. Krystalové regulátory v éterickém těle* udržují dráhy světla v 5-té dimenzionální mapě od znovuspojování se do doby, než budete plně připraveni. Bolesti v hrudníku jsou následky expandujících energií srdce, které se otevírá na a do hlubších úrovních. Vidění a slyšení se přelaďují na jinou funkci.

Mentální tělo začíná přemýšlet zda je opravdu ve vedení a jedinci cítí silnou nevysvětlitelnou a nevyvratitelnou nutnost následovat bez váhání svého ducha. Jedinci mohou zažít záblesky telepatie, jasnovidění a brzy všichni začnou zažívat empatii. Toto je doba cítění, ocenění, přijetí a uznání emočního těla a učení se jej kontrolovat a pracovat s ním.

Chakra

5)
– mentální tělo se rozhodne vyladit se na ducha, mění se sny, které se mohou stát více lucidními, zažíváte pocity de-ja-vu. Myšlenkové procesy se stanou nelineárními. Uvědomujeme si podstatu myšlení a chování založenou na zvyku, deprogramujeme a reprogramujeme, abychom stvořili “Já”,kterým chceme býti, ne “Já”, kterým jsme byli díky působení rodičů, vrstevníků, společnosti, atd. Změny jsou konstantní a my vědomě začínáme vnímat srdcem více než odsuzovat na základě “ovlivněných reakcí”.

6)
přitahujeme si do svého života druhé k vzájemné podpoře a stimulaci růstu. Dotazujeme se co je opravdové. Náš mentální proces,to jak poznáváme druhé a sami sebe se rapidně mění. Přehodnocování může být nepohodlné, ale cítíme že to musí být uděláno – díváme se na své vztahy, práci, domácí prostředí, životní styl, je to čas propuštění a pokračování dále. Měníme přátele, vše vypadá že se hroutí, ale cítíme se lehčeji a nějak volněji. V tomto stupni je kvocient Světla v našem bytí 33% – cítíme, že se otevíráme, naše vnitřní smysly a jasnovidnost, jasnoslyšení atd. nám připadají přirozené a normální.

7)
srdeční čakra se více otevírá, stáváme se více “opravdovými” díky dalším emocím, potřebujeme být sami sebou! Uvolňujeme bloky a staré vzorce – je to doba velké emoční očisty a velké intezity, kdy se snažíme zbavit sami sebe emočního zatížení. Cítíme se více zharmonizování s každým okamžikem, velmi přítomní a prosyceni životem.

Často stará přátelství končí nebo se rychle mění když Bytosti sáhnou hluboko a oceňují své pocity – tam zkrátka není místo pro sebezapření na žádné úrovni. Začínáme ztrácet emoční napojení na druhé. Jak srdce pokračuje v otevírání svých energetických polí, bolesti v hrudníku (angína) se objevují častěji.

V tomto období se uvolňuje strach tím, jak se slaďují energetická pole všech těl skrze srdce. Když se zharmonizují, strach odpadá. Tlak na čele nebo v hlavě je důsledkem otevírání hypofýzy a epifýzy jak absorbují více a více světla. Když jsou tyto žlázy plně otevřeny, aktivovány a funkční na nejvyšší úrovni, stárnutí a smrt mizí. Když je epifýza plně otevřená, zažíváme multidimezionalitu, avšak jak opouštíme dualitu, vypadá to, jako by narůstala.

V některé dny se cítíme v napojení a radostní, jindy ve strachu a chyceni v záležitostech přežití. Mnozí si přejí vzestoupit a opustit planetu v momentech, kdy ucítíme reálnou možnost vzestupu skrze prohlubování našeho spojení s duchem. Jak se učíme následovat svoji radost, můžeme potom chtít “zachránit planetu” a nechat každého vydat se směrem své radosti.

Vše je stupněmi progrese a odrazem změny našeho vnímání. Co se týče stravování, jíte méně, lehčeji, živé jídlo – mnozí v tomto stadiu přestanou jíst maso, cukr a pít alkohol, protože “cítí” účinky těchto substancí na vibrační pole těla.

8)
opouštíme model “spasení a zachránění”. Epifýza a hypofýza mění svůj tvar. Pokud bolesti hlavy přetrvávají, požádejte Bytosti, které s vámi pracují, aby to jednoduše utlumily nebo je požádejte o uvolnění endorfinů – mozkových přirozených opiátů. Mozek se aktivuje – zejména cerebrum, “spící obr”. Lebeční rozšíření je běžné, trojstranná “semínka krystalů” na čele a záznamové krystaly v pravé části mozku jsou aktivovány zároveň s 8-mou, 9-tou a 10-tou čakrou. Začínáme být vtaženi do jazyka Světla.

Epifýza a hypofýza jsou plně otevřeny, pracují společně a vytváří “Archu Úmluvy” – duhové světlo, které překlenuje vrchol hlavy do třetího oka, které je dekódujícím mechanismem vyššího dimenzionálního jazyka. Může být pro vás obtížné nalézt slova, abyste se vyjádřili, když už přemýšlíte v geometriích a tónech. Začínáte si být mnohem více vědomí rozsáhlosti a multidimenzionality vlastní přirozenosti, že můžete být čímkoli chcete být, přestáváte fungovat z povinnosti a vztahy začínají být transpersonální.

Sdílíte slova ze srdce a duše a druzí se mohou cítit dezorientovaní, když s vámi jednají, protože již nemají “háčky”, které by je s vámi spojovali. Fungujete z hluboké hladiny vyrovnanosti se zvýšenou citlivostí a uvědoměním, přitom se cítíte uzemněni a transformováni. V tomto stupni je možná výživa čistě ze Světla a prany, být zdravě živen etericky bez přijímání výživy z atmosférických sfér.

9)
dekódování geometrií a tónování je jednodušší, duch používá řeč světla, která povznáší mapu šesté dimenze do nového vzoru pro Světelné tělo páté dimenze. Vaše tělo může měnit tvar tím, jak se energetická pole posunují. Cítíte se propojeni se všemi Bytostmi kolem a jste méně ve spojení s názory druhých. Uvolňujete touhu po a energii k udržení “hry na oddělenost a omezení” a cítíte se opravdově svobodní. Devátý stupeň se stará o sestup Světelného těla do fyzické formy. Stejně jako ve třetím a šestém, tento stupeň přináší silné přehodnocení před tím, než začneme finálně oddávat svému Duchu a opravdově se staneme Božským nástrojem. Zde Duch určuje náš plat, práci, další bytosti v našem životě, zkrátka vše.

Toto je rozplynutí ega-sebe a přestože zažíváme extázi, může to být velmi bolestivé. Udělat takový skok může být zastrašující, přestože jsme se vyvíjeli eony věků k dosažení tohoto bodu. Můžeme se pohybovat dopředu a nazad, vstupovat do starých pohodlných zón, než totálně necháme vše odejít – zde není možnost otočit se a vrátit se zpět. Vše musí být propuštěno. Devátý stupeň je oddání se a pak zažití extáze, propuštění “Já” – uvědomujeme si, že zatímco svobodná volba je opravdová, je to také iluze a existuje pouze proto, aby nás vedla a zplnomocnila nás být s Duchem Jedním. Strachy o přežití odchází – zaměřujeme se na Nyní a v tento moment. Přestože strachy mohou znovu vystoupit, vypadají nereálně a jsou velmi snadno odložitelné.

Odpojujeme se od reality souhlasu a naše volby a realita vypadá nereálná druhým. Od sedmého, osmého a devátého stupně z vás viditelně vyzařuje vnitřní světlo a cítíte se silně uzemněni, napojeni, ve svém středu, naplněni záměrem a toužíte jen sloužit. Na chvíli můžete sklouznout mezi osmý a devátý stupeň, z pocitu celistvého v jednom momentě opět do “omezeného lidského bytí”. Toto se ustálí na konci devátého stupně. Potom se následně cítíte napojeni a fungujete z vaší Kristovské úrovně a váš záměr motivace je vždy tím nejvyšším, přestože druzí, v závislosti na jejich vlastních spouštěčích a závislostech, se ne vždy rozhodnou to vidět.

Poslední tři stupně spojují všechny energetická pole, všechny čakry jsou sjednoceny a vy se stáváte totálně propojeni s vaším JÁ JSEM.

vzost

10)
se Zdrojovým vědomím jste jedním a víte, že vše je možné. DNA již není dvou vláknová,ale 12-ti vláknová, teleportace, manifestace atd. jsou okamžité. Merkaba (další jméno pro naše Světelné tělo) je vytvořena a dovoluje nám projít prostorem, časem a dimezemi ve vaší realitě. Má vlastní vědomí, které řídíte tím svým.

11)
– všechny stupně Světelného těla byly zkonstruovány, aktivovány a jsou propojeny s vaším fyzickým tělem prostřednictvím “točivých bodů”. Tato světelná síť leží podél fyzických akupunkturních meridiánů a jsou liniemi světla protínajícími se v nádherné geometrie – nový 5-ti dimenzionální oběhový systém Světla. Bylo dosaženo buněčné regenerace. Čas již není lineární ale souběžný – minulost, přítomnost a budoucnost spoluexistují v paralelách. Není zde separace a vy budete plně manifestovat vaše vize Ráje na Zemi a vyjadřovat extázi Ducha. V tomto “rámci” vědomého uvědomění mnozí nyní vstoupí a vytvoří nové, na Světle založené typy technologií, nové žití v komunitách, nový systém vlády a potravinové a zdrojové distribuční systémy.

12)
– pokračování Tvoření a implementace Nových Světových systémů – se propojuje s dalšími 12-ti stupni zasvěcenců, kteří vnesou do této existence nové vlády, nové finanční a vzdělávací systémy, lepší systém potravin a rozdělování zdrojů etc. jak se bude vše předefinovávat v konečných stupních vzestupu Země tak, aby všichni mohli žít v radosti, rovnosti a harmonii. Do této doby planeta a její obyvatelé budou “přetkáni” do Světla, aby zářily ve své plné nádheře, jak se budou konečné fáze Božského Plánu rozvíjet. Planeta vchází do Světla, vystupuje z této dimenze a přechází do multi-hvězdného systému, kde je každý světelným tělem a následuje Ducha v totálním Mistrovství.

Výtažek z knihy “The Art of Resonance” napsané Jasmuheen

* od jistého momentu na své cestě vnímám na energetických rovinách ve svém éterickém těle krystaly,které pomáhají harmonizovat a vyrovnávat energetické změny v mých tělech /Pozn. překladatele/

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Zdroj: Keeper of the Platinum Ray

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a  překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

PŘÍZNAKY VZESTUPU

1. Pocit, jako kdybyste byli v intenzivním energetickém poli; pocit stresu. Pamatujte, že si zvykáte na vyšší vibrace a nakonec si zvyknete. Na povrch jsou také vytlačovány staré matrice, vzorce chování a systémy přesvědčení. Uvnitř vás se toho děje mnoho!

2. Pocit dezorientace, najednou nevíte, kde jste, ztráta orientačního smyslu. Již se nenacházíte ve 3D, neboť jste již odešli, nebo jste v procesu odchodu do vyšších realit.

3. Zvláštní bolesti v některé z částí vašeho těla. Čistíte si a uvolňujete energetické bloky energie vibrující ve 3D, zatímco již vibrujete ve vyšší dimenzi.

4. V noci se budíte mezi 2. a 4. hodinou. Pak znovu usnete a znovu se probudíte v 5 hodin. Během vašeho snění se děje mnohé. Nelze tam pobývat souvisle dlouho, a proto potřebujete přestávku. Je to také hodina „čištění a uvolňování.“

5. Ztráta paměti. Obtížně si vybavujete slova. Velká četnost ztráty krátkodobé paměti a i svou minulost si vybavujete velmi vágně. Jste ve více jak jedné dimenzi v jednom čase a když jdete vpřed i vzad jako součást prostupu (zažíváte „rozpojení“). Vaše část je také částí Starého a to Staré je již navždy pryč. Setrvání v přítomnosti je způsob Nového světa.

6. „Slyšiny“ a „vidiny“. Při prostupu zažíváte různé dimenze, což je závislé od toho, jak jste citliví a jak jste naladěni.

7. Ztráta identity. Snažíte se dostat do vašeho Starého Já, ale to už tam není. Možná se na sebe díváte do zrcadla a nevíte, kdo jste. Již jste očistili většinu vašich starých vzorců a nyní ztělesňujete více světla a jednoduše řečeno, čistší božské já. Všechno je v řádu… jste OK.

8. Pocit, že jste „mimo tělo“. Možná můžete cítit, jako kdyby někdo mluvil, ale vy to nejste. Naše těla jsou poslední, co lze chytit a nejsou na stejném místě, jako zbytek nás. Tento fenomén může také nastat, neboť je to náš přirozený obranný mechanismus přežití, když se ocitneme v akutním stresu, cítíme se traumatizováni či mimo kontrolu. Vaše tělo nyní prochází lecčíms a možná v něm nechcete být. Může to být také způsob ulehčení procesu přechodu a vy nepotřebujete zažít to, čím zrovna prochází vaše tělo.

9. Období hlubokého spánku. Odpočíváte od veškeré té aklimatizace a integrujete se, zatímco se také utváříte pro další fázi.

10. Zvýšená citlivost na vaše okolí. Davy, zvuky, jídla, TV, jiné lidské hlasy a různé další podněty jsou téměř netolerovatelné. Snadno podléháte a stanete se lehce podráždění. Vylaďujete se! Vězte, že toto brzy pomine.

11. Závratě, ztráta rovnováhy, bolest v zádech a krku, zvonění v uších, „krupičnaté“ oči, rozmazané vidění (velmi časté), nespavost, srdeční palpitace a obtížné dýchání (také velmi obvyklé). Bolesti hlavy.

12. Rozbrečí vás cokoliv, ať již smutné, nebo úžasné věci.

13. Nepamatujete si významy věcí. Když zažíváte intenzivní období přechodového období a jste vrženi prostřednictvím jemných energií do vyšších realit, můžete například pozorovat koš na odpadky a nevědět, k čemu to je. Budete se muset dlouho spojovat s vaší pamětí „starého“ a sáhnout hodně daleko. To, k čemu přitom dochází je to, že vibrujete v bodě, kde všechno udržuje pouze význam a identitu, kterou tomu dáme. Ve vyšších realitách je energie prostě jenom energií bez nějaké nálepky či významu. Vše je čerstvé a nové. Jakýsi Kurs v odvolávání zázraků, bez „pokoušení se“.

14. Nemůžete si vzpomenout, co jste dělali, či s kým jste mluvili včera, občas dokonce ani na to, co jste dělali před hodinou. Ve vyšších dimenzích je realita právě v ten okamžik. Pokud něco nedržíme ve svém vědomí, prostě to přestane existovat. Nemáme žádné přílohy. Vytváříme si kolem sebe náš vlastní nový svět a to, co „nepodržíme“, přestává existovat. Vše je zcela nové, neboť začínáme zcela znovu, moment od momentu. Tento stav přichází a probíhá, ale je cvičením pro život ve vyšších dimenzích. Když nastává, může vzbuzovat trochu hrůzu.

15. Necítíte, že byste měli něco dělat. Jste v období odpočinku, „restartu“. Vaše tělo ví, co potřebuje. Navíc když začnete dosahovat vyšších hladin, „dělání“ a „nucení věcí, aby se staly“ se stane zastaralé, neboť Nové energie podporují ženskost vroucností, přijímání, tvoření, péče o sebe a vyživování. Požádejte Univerzum, aby vám „přineslo“ to, co chcete, zatímco vy se budete radovat a užívat si!

16. Ztráta touhy po jídle. Vaše tělo se připravuje na nový, vyšší stav bytí. Přinejmenším vaše část již nechce být více ve Starém.

17. Náhlé vymizení přátel, aktivit, zvyků, profesí a bydlišť. Vyvíjíte se až za to, čím jste bývali a tihle lidé a prostředí již nevyhovují vašim vibracím. Noví přijdou již brzy a bude to ta-a-a-ak dobré!

18. Již absolutně nemůžete vykonávat některé aktivity. Když se pokusíte dělat svou obvyklou rutinu a aktivity, cítíte se příšerně.

19. Dny extrémního vyčerpání. Vaše tělo ztrácí hustotu a prochází intenzivní restrukturalizací.

20. Energie chodí doslova ve vlnách. Někdy celý den něco pociťujete, s výjimkou například dvou hodin, kdy se vám zcela uleví a pak to začne nanovo. Dříve to bývalo obráceně, ale s blížícím se vstupem Země do vyšších vibrací se poměr obrací.

21. Potřeba velmi často jíst, kombinovaná s něčím, co vypadá jako záchvaty nízké hladiny cukru v krvi. Nárůst váhy (zejména v oblasti břicha). Touha po proteinu. Pro proces vzestupu potřebujete enormní množství paliva. Nárůst váhy společně s nemožností ji shodit, ať děláte cokoliv, je jedním z nejvíce typických prožitků. Věřte tomu, že vaše tělo ví, co dělá.

22. Emoce vám lítají nahoru a dolů. Naše emoce jsou otvorem pro uvolnění a uvolňujeme toho mnoho.

23. Zvětšující se „rozmluvy a mluvení sám se sebou“. Zjistíte, že k sobě mluvíte stále častěji. Najednou zjistíte, že už 30 minut chatujete sám se sebou. Zažíváte novou úroveň komunikace, která se stane plynnější, soustředěnější hlubší. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie.

24. Uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy. Tyto pouta se postupně uvolňují a jste volní. Bude to vypadat, že se kamarádům a rodinným příslušníkům vzdalujete, ale pomine to a budete mít šanci navázat vztahy nové úrovně.

25. Chcete jít Domů, jako kdyby všemu byl KONEC a vy jste sem již vůbec nepatřili. Vracíme se ke Zdroji. Všemu JE skutečně konec. (Ale mnoho z nás zůstává, aby si vyzkoušeli tvoření Nového Světa). Také naše staré plány pro příchod byly završeny.

26. Pocit, že zešílíte, či se u vás rozvinula nějaká psychická nemoc. Rychle zažíváte několik dimenzí a velké otevírání se. Nyní je vám již většina přístupna. Zatím jen nejste zvyklí to používat. Vaše vědomí bylo posunuto výše a vaše bariéry jsou pryč. To pomine a nakonec se tam budete cítit Doma jako nikdy předtím, neboť Doma jste nyní zde.

27. Deprese. Vnější svět možná není v souladu s vaším Novým, výše vibrujícím já. Příliš dobře se tam necítí. Uvolňujete také nižší, temnější energie a díváte se skrze ně. Vydržte to!

28. Živé, ostré a někdy násilné sny. Uvolňujete mnoho, mnoho životů s nižší vibrační energií. Mnozí nyní hlásí, že zažívají úžasné sny. Vaše snění se nakonec zlepší a budete si to zase užívat. Noční můry se mohou objevit i za bílého dne.

29. Noční pocení a návaly horka. Vaše tělo se „přehřívá“ a spaluje zbytky.

30. Vaše plány se najednou v půli mění a jdou zcela jiným směrem. Vaše duše vyrovnává vaši energii. Obvykle se cítí v tomto novém směru SKVĚLE, neboť vaše duše toho ví více, než vy! Narušuje to vaše „rutinní“ volby a vibraci.

Zdroj: http://www.astragal.cz/

art-of-transmutation

Kryon – Energetické změny na Lady Gaia

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 21.09.2015

Zdravím vás moji milí. V těchto napínavých dnech čelíte nárazům různých druhů energií a podle toho vypadá váš energetický stav. Jsou ti, kterým se daří skvěle. Jejich těla září a stejně tak i jejich nitro. Pak jsou ti, kteří odolávají nátlakům energií a pod svým vlastním tlakem upadají do stínu svých nezpracovaných programů a poté jsou ti, co snadno přijímají vše, co jde kolem nich a tito lidé již dávno ztratili schopnost být ve svém určení “sví”.
Právě nyní se na Zemi, potažmo v Evropě, odehrává silná výzva světla spojená se silnou transformací. Jsou ti, kteří zažívají hluboký klid a ti, kteří se topí ve vlastní panice svých emocí. Světlo ukazuje směr a jen málokdo na Zemi ho vidí. Přitom je na Zemi nyní nejjasněji ze všech etap Země. Vyslanci světla tento stav na Zemi již dávno ohlašovali.

Je to tady a vy nevíte, co si počít a jakou cestou jít společně dál. Přitom máte vše na dosah a odpovědi jsou uchované ve vašem nitru. Klid a mír jsou prioritou pro příchod dalších dní. Dny obsahují kvality energií míru a jsou velmi podporovány bytostmi z druhé strany závoje. Bouří se vše, co se na Zemi cítí ohroženo a chce se na ní uchovat a přitom nezůstává kámen na kameni. Začala očista nitra lidských bytostí. Je to součást vstupu do vysokých vibrací. Na povrch vyplouvají energie, které byly dlouhou dobu skryty. Otevírají se témata skrytých částí osobnosti. Objevují se emoce, kterým jste se dlouhou dobu vyhýbali a přitom je ve svém nitru nechávali klíčit a zrát. Je to tu, moji milí. Tuto dobu jste si ze srdce přáli. Doba přechodu do vyšších vibrací, kdy nezůstává kámen na kameni. Jen to čisté a ryzí zůstává. Jen to, co je napojeno na Slunce hvězd a na nitro Země. To, co pochází z čistých úmyslů a z nitra srdce.

Vaše vnitřní síla získává podporu z vnějšku a můžete kompletně změnit své životy a přetvořit je na život v hodnotách, které vyznáváte. Stojíte na začátku nové doby a vnímáte boje, které kolem vás panují. Země odolává tlaku, který na ni lidé vyvíjí a přesto ze svého úmyslu jít vpřed neuhýbá. Ba naopak radostněji se rozbíhá vpřed. Je totiž naprosto zřejmé, že vzestup funguje. Probíhá a začínáte přecházet do druhé fáze vzestupu, která vše skryté odkrývá. Ta doba je napínavá a dobrodružná zároveň. Je přesně taková, o jaké jste v lůně vesmíru snili.

Země vnímá změny v energetickém poli lidí. Lidé jsou součástí světa, na kterém ji záleží. Má však na starosti i jiné říše, které se na ní nachází. Nejste jedinou složkou, která na ní povstává. Existují světy, které se na Zemi nachází v ještě hlubších vibracích než lidský svět a světy, které jsou již vzestoupeny a ve vyšší vibraci než je svět lidí. Země bere ohledy na všechno, co je její součástí. Na všechny své dimenze a světy, na všechny reality, které se slučují do jednoho okamžiku stvoření. Vize budoucnosti Země je nejistá a přesto je přesně psána a definována. Vědomí každého z vás rozhoduje o tom, jaký scénář se se Zemí bude odehrávat dál. Čím více probuzených lidí, tím snadnější je přechod směrem vpřed. Jsou to nezvratitelné okamžiky, na které Země čekala tisíce let. A těší se. Těší se společně s těmi, kteří dokázali opustit svůj strach. Možná jsi mezi nimi i ty a svůj život jsi již přetvořil v život harmonie. Možná teprve váháš, zda se pustit starých pout a vplout do neznámých vibrací, které nehodnotí a neposuzují a přitom všechny stejnou mírou milují. V tom světě se komplexně změní pohled všech lidí. Již nebudou státy, které mezi s sebou bojují. Již nebudou národnosti, mezi kterými panuje napětí. Již nebudou rozdíly mezi těmi, kdo na Zemi žijí a tolik ji milují. Svět se změní. Zůstanou stát jen prastaré hodnoty, které se v nitru každého z vás obnovují s tím, jak se rozšiřuje a reaktivuje vaše DNA. To, co jste se naučili v dualitě, to vezme minulost a promění se to v prach. Přestane to existovat, protože v tom novém světě, kam Země míří, tam neexistuje nic, co by vás mohlo k minulosti stahovat.

Ta cesta do nového světa se stále ještě jeví jako trnitá. Však trnitou je pro ty, kteří se bojí nového a nedokáží se pozvednout nad to, na čem lpí. Opustit myšlení duality je jednou z největších výzev člověka Nové doby. Je to skok do neznáma, do absolutní důvěry ve své Já a rozpuštění falešného ega. Pak nastává změna myšlení a člověk se kompletně přeměňuje v bytost, která vibruje výše než ostatní. Mění se jeho fyzický stav, mění se jeho energetické pole. Vnitřní dráhy se prodlužují a začínají vibrovat jemněji. Vše se přetváří k tomu, aby člověk dokázal nést vyšší vibrace a jeho vibrace se přizpůsobovaly vibracím dopadajícím k Zemi. Takový člověk se uzdravuje, přestává chřadnout a začíná tvořit ve svém novém myšlení. Bez omezení, bez připuštění neúspěchu.

kryon

To, kam míříte, je nová doba a přináší každý den něco nového. Vy lidé se již nyní od sebe jednotlivě velmi vibračně odlišujete. Jsou ti, kteří vystoupali ve svých vibracích na maximální možnou hranici ve svém fyzickém těle a ti, kteří jsou rádi, že nějakým způsobem vibrují. Ta jejich vibrace je nutná pro přežití na Zemi. Ale nejsou takto šťastni ve svém fyzickém těle. A jejich duše hledá a touží jít dál. Síla falešného ega je však stále brzdí a vystavuje je nástrahám. Ještě nikdy v historii Země se lidská rasa tak velice vibračně neodlišovala ve smyslu jednotlivec od jednotlivce. A ten rozdíl se stále prohlubuje. Až nakonec dojde u některých k definitivnímu odpojení. Zatím je stále čas pro přechod těch “spících” do fáze otevření. Jsou podporováni ze všech stran, aby i u nich došlo k procitnutí. Jejich stres a vnitřní nejistota je však to, čím se od zdroje stále více vzdalují, až jednoho dne nemusí najít směr. Neuslyší výzvy duchovního světa a neuvidí ty, kteří se ze stejné cesty již dávno vzdálili a nabrali nový směr. Země je skutečně z pohledu z nebe rozmanitou vibrační podívanou a každý určuje, kam ho jeho aktuální vibrace přivede. Každý má stále šanci toho u sebe velmi mnoho změnit.
Duchovní svět se nevzdává podat pomocnou ruku těm, kteří ji mnohokrát odmítali. Je stále šance pro globální změnu světa u všech bytostí na Zemi nehledě na věk, příslušnost a náboženské vyznání. Každý má šanci rozhodnout se pro život “tady a teď” a začít vnímat svět srdcem, a protože je Země planetou, která každého velice miluje, dává miliony šancí každý den.

Přestaň se proto i ty bát nového směru a všeho, co k Zemi míří. Přestaň se strachovat sám o sebe, o svůj kraj, o své příbuzné. Vyřeš jednou provždy strach, který ti způsobuje jen pocit oddělení. Strach, který ti brání se zhluboka nadechnout. Jsi hvězdou, která dopadla na Zemi a cíl tvé cesty je najít svou zář a být hvězdou, která září. Ne hvězdou, která se vzdala své záře ze strachu, že by byla jiná než ostatní. Že kolem tebe jiní nezáří, neznamená, že nemůžeš být jiný. Najdi zpátky svou zář a obdaruj se klidem a vnitřní vyrovnaností. Obdržíš velikou podporu z duchovního světa, a když požádáš o pomoc, pomůžeme ti najít tvůj směr. Obdarujeme tě impulsy, které tě navedou na vibraci tvého srdce. Otevřeš se tak své vlastní moudrosti. Ta se ti nedá nikdy vzít. Můžeš na ní jen zapomenout a dobře ji uvnitř sebe skrýt.

Vystup z kolektivu těch, kteří se bojí, kteří nevidí světlo tam, kde skutečně je. Někdy je potřeba odhrnout obě strany závoje, aby vysvitlo to, co je za závojem skryto. Někdy musíš jít jen cestou své intuice, protože zář za zataženým závojem nevidíš. A za tou nejhlubší tmou se může skrývat zář, která je tou nejsilnější září, co znáš. Proto vystup z kolektivního myšlení a osvoboď se od myšlenek, které tě tíží. Pak znovu nabereš svůj směr. Směr svého srdce. Směr, který vede do jednoty tvého Já, a který se ti odmění stabilitou a jasností tvého určení na Zemi. Jsi světlo, které svítí na Zemi a já jsem rád, že tě znám. Jsi můj pozemský přítel a přítel Lady Gaia. Jsi šperkem, který zdobí její tvář. Čím více záře z tvého nitra půjde, tím jasnější tvé a i její světlo bude. Tvá zář je tak i její září. Buď stabilní, buď svůj a období, kterým Země nyní prochází pro tebe bude příjemné a přívětivé, bez prudkých změn, pádů a kolísání.

S láskou Kryon.

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Vztahy nové doby – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste obklopeni mnohými dezinformacemi. Jste zkoušeni, abyste rozeznali pravdu. Nacházíte se na přelomu, který odděluje připravené od nepřipravených. Připravenost tkví v tom, konečně přijmout své životy, přijmout možnosti změn, přijmout víru. Neboť víra je základ života. Jedině víra dokáže probudit lásku. Téma lásky je velice důležité v tomto čase. Vaše touhy se stupňují. Mnozí však žijí osamělým životem, cítí se nepochopení, cítí bolest. V těchto bytostech je potřeba zažehnout jiskru, která rozpálí jejich srdce a láska se stane hybnou silou v jejich životech. Ne všichni však jsou připraveni. Mnozí žijí stále v iluzích, další v sobě nosí pokroucený vzor lásky k sobě samým, k bližním. Je zde mnoho způsobů vlastnictví a chtění, mnoho způsobů manipulace, která lásku zabíjí. Mnozí jste tak pohlcení vlastnit druhé, že ani nevidíte jak tímto svazujete sami sebe.

Je zde čas rychlých změn, ale též příchodu dlouho očekávaných proměn lidského vědomí. Stále více se očisťujete a nacházíte štěstí v sobě samých. Vaše probouzení probíhá velice rychle a spontánně, i když mnohdy za velice složitých podmínek. Neboť probouzení vědomí závisí na přání duše. A jedině duše je zde hybnou silou. Tento čas je spíše vnímán jako velice náročný na jakékoli vztahy. Procházíte zatěžkávací zkouškou, neboť mnozí žijí v partnerství na dluh. Přesluhují. Nechávají se dotovat energií, či naopak. Setrvačností se pohybují jako slepci, kteří mají strach vykročit do neznáma. Mnoho vztahů vyznává falešné hodnoty. Děti vyrůstající v takových vztazích si poté do budoucnosti nesou zranění, která se znovu aktivují v jejich partnerství. Tyto podvědomé způsoby se musí změnit. Toto není možné dále tolerovat, neboť tento svět je nemocný a nikdy by nemohl procitnout. Proto se projevuje síla, která nepustí člověka dále dříve, dokud nebude jednat v souladu s tímto plánem uzdravení. Zastavení takové bytosti však bude velice bolestné a též velice náročné, neboť nebude možné se tomuto vyhnout.

twin21

Budou však uzavřeny i vztahy „nové doby“. Tyto budou splňovat veškeré podmínky pro společný vzestup spojených vědomí a dojde k výraznému posílení spolupráce a násobení energie. Tato spojení budou vykazovat velikou sílu tvoření. Tato spojení již patří do oblastí vyšších dimenzí, kde se vědomí ocitají vzájemně propojená, naladěná na jednu společnou mysl a toužící po prospěchu všech, nikoli egoisticky sebe samého. Tato vize však zpočátku může být prostupná pouze pro některá vědomí. Avšak čím více jich bude, tím větší předpoklad bude vytvořen pro vstup dalších. Vždy však teprve po splnění individuálních podmínek pro tento postup. Vlivy na vztahy jsou zde, ať chcete nebo nechcete. A již je na čase. Neboť není podporováno, aby se dále rodily děti deformované skrze své předky. Je potřeba vytvořit typ nové rodiny, která bude plnit svou pravou funkci. To však neznamená, že všichni se pro toto rozhodli. A také je to plán dlouhodobý. Avšak postupně realizovatelný. Mějte vize těchto spojení a volte je do svých životů. My vám v tom pomůžeme. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Rozvíjím se k univerzálnímu člověku – Poselství od Archanděla Metatrona

Channeling od Ingrid Auer, 29.04.2015

Buďte pozdraveni, já jsem Archanděl Metatron. Mám velikou radost, že k vám mohu dnes hovořit! Duchovní svět vás již dlouho připravoval na globální změnu paradigmatu, který označujete jako skok vědomí nebo proces transformace. Doba přípravy zahrnovala celou planetu Zemi se všemi jejími obyvateli, je jedno jestli lidmi nebo zvířaty, rostlinami nebo kameny, bakteriemi nebo mikroby. Vše, opravdu vše podléhá tomuto mocnému procesu změny, který právě teď začal.

Několik z vás to už velmi zřetelně cítí, protože se tím již déle vědomě zabývali. Ostatní o tom nemají ani tušení. Jsou ještě příliš zaměstnáni svým pozemským programem učení, takže si ještě vůbec nevyvinuli žádné senzory pro změny kolem sebe. To však nehraje žádnou roli, protože dříve či později také oni začnou a budou procházet svým vlastním transformačním procesem.

Mezi vámi existuje mnoho lidí, kteří mají velký strach z toho, aby v prožívání tohoto procesu změny neudělali něco špatně. Přitom zapomínají, že ve své duši, ve svých buňkách těla a ve svém jemnohmotném DNA mají uloženy všechny informace, které potřebují pro svůj další rozvoj. Pomysli na malou housenku, která se stane motýlem – “ví” přesně, co potřebuje, aby se zakuklila, aby pak jednoho dne vyklouzla ze svého kokonu a roztáhla svá křídla. Přesně tak je to s vámi!

2819

Pokud bychom nyní váš čas posunuli o sto let dopředu … byli byste velmi překvapeni! Samozřejmě byste měli žasnout nad tím, jak silně se změnilo vaše prostředí – například vaše domy, vaše vozidla nebo jiné technické přístroje. Ale rovněž byste žasli nad tím, jak se vyvinuly a zdokonalily vaše metafyzické schopnosti.

Mnoho z toho, co se dnes zdá být nemožné, pro vás bude samozřejmostí; například bilokace (tedy schopnost být na různých místech současně) nebo vyživování se světlem a energií, vzájemná telepatická komunikace nebo provádění operací bez chirurgických nástrojů, jen holýma rukama – abych jmenoval pouze několik. První kroky do této nové doby máte již za sebou. V dalších letech jde tedy o to pokračovat, zlepšovat a zdokonalovat. Přitom budete na vyšší úrovni vědomí doma a přesto zůstanete pevně zakořeněni v pozemském životě. Jak to funguje? Dočkáte se a prožijete to. Čas je tomu nakloněn!

© zprostředkováno Ingrid Auer

Zdroj: Anjelské symboly /Andělské symboly Ingrid Auer

Kryon – Různé úhly pohledu

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 27.04.2015

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a pln lásky a radosti sděluji slova, která se týkají vašich prožitků na Zemi.
Jste výjimeční v tom, že máte fyzické tělo. To o sobě já říct nemohu a rovněž jsem nikdy neměl možnost prožívat inkarnaci ve fyzickém těle jako ty. Mé pocity ohledně projevů fyzického těla jsou tedy vypozorovány a vyčteny z barev, tónů a struktur tvých světelných těl. Již mnohokrát jsem sděloval, že z našeho pohledu vnímání jste jako otevřená kniha, ze které lze vyčíst vše, aniž by se na to někdo ptal. Zkrátka je to otevřené a dle viditelných struktur lze vnímat vše, co prožíváš. To je nejčastějším důvodem toho, že duchovní bytosti znají odpověď na tvé otázky a na tvůj energetický stav. Jednoduše se orientují v barvách tvého vyzařování.

Je vidět vše, na co myslíš, co prožíváš, kam míříš. Jsou vidět tvé sny, tvé úmysly i to, co skrýváš. Před duchovně otevřenou bytostí se nic neutají, tam není co skrývat. A přesto plně respektují to, že si tvá duše přeje něco skrýt a vidí to jako zapouzdřené. To znamená, že je v daný okamžik vidět blok, ale není vidět to, s čím tento blok souvisí. A tak každý máte víc nebo méně svých schovaných, zapouzdřených kapslí, které jsou přístupné jiným jen v okamžiku, kdy si to vědomě přeješ a dvířka k nim tak pootevřeš.
A každá ze světelných bytostí má přístup k informacím podle svých znalostí a svého rozvoje. Proto, když na jednu otázku odpovídá více bytostí, od každé dostaneš jinou odpověď a přesto jsou všechny správné a přesné. Jen každá z informací vibruje jinak a je uložena v jiné vrstvě. Každá bytost ti také zprostředkuje informace ze svého postavení a ve vztahu tvé energie k jejímu světlu.

Když se například zeptáš Archanděla Chamuela na své prožívání lásky, dostaneš odpověď. Když stejnou otázku položíš mě, pak dostaneš odpověď, která vůbec nemusí být podobná odpovědi Chamuela, ale přesto bude velmi přesná a osloví tě. Vždy vyhledáš bytost, která je ti schopna poskytnout informace, kterým rozumíš, a které jsou ti podané způsobem, který chápeš, a který chceš.

Ukážu Ti to na stavu Lady Gaia.
Na Zemi se toho děje stále víc a každý den se Země potýká s kumulováním nějaké formy energie, kterou se snaží dostat ven. Každý den se snaží vystoupit o kousek výš ve svých vibracích. A přestože ji v tom podporuješ, tak stejně je to právě ona, kdo o svých krocích rozhoduje. Jsi jen podpůrným kamenem, o který se opírá, když postupuje. A jak moc velkou jsi pro ni oporou, záleží na čistotě tvého křišťálového srdce.

Když se nyní zeptáš Archanděla Chamuela na to, co se nyní děje s oblastí Nepálu, dostaneš možná tuto odpověď:

Já Chamuel k vám promlouvám a tóny lásky se snažím rozvířit vzniklé emoce, aby zmizel bol a žal a Země se mohla znovu nadechnout. Událost, která ochromila oblast hor, byla předvídaná a ze srdcí lidí byly vysílány modlitby k tomuto okamžiku, aby se uvolnilo to, co spalo a přitom to vystoupilo na povrch, aniž by to způsobilo mnoho škod. Bylo proneseno tisíce modliteb před okamžikem, který nastal a zbořil nejeden chrám. Před událostí této velikosti byla provedena řada energetických opatření a všechna souvisela s láskou a s uspořádáním vnitřních sil v této části Země. Co se jako destrukce zdá, se v očích jiných může jevit jako cesta k návratu do vesmírného pořádku. Lidský žal je však to, co tuto oblast sužuje a trápí. Šíří se strach a to je slabým místem pro všechny, kteří se v oblasti nachází. Je to strach o své blízké a strach o posvátné klenoty. Dědictví Země v Nepálu uložené.

Když položíte stejnou otázku Lady Gaia, pak sdělí následující:
Milovaní lidé, mé srdce v této oblasti krvácí a bylo zasaženo vibrací, která pochází od lidí. Zacelené bylo rozdrásáno, aby se znovu zacelilo v silnější a vyšší rovině. Aby vyplavilo na povrch to, co mé nitro již nepotřebuje a očistilo se tak od významných stop dějin, kterými prošla tato oblast ještě před vašim narozením. Nic není tak, jak se vaše vědomí domnívá. Vše má podtext energetického pojetí. Vše má své zrození a svůj konec v nekonečné smyčce jednoty. Tektonické desky, které toto způsobily, byly zneužité lidskou silou a byl využit okamžik, kdy se k sobě přiblížily. To proto má vše takový dopad, jaký znáte z úrovně lidského vědomí. Ne všechny informace, které se k vám dostávají zvnějšku, jsou ty pravé a proto následuj energii svého srdce, spoj se se srdcem mým a to ti o této situaci více sdělí a napoví.

A ještě stejnou otázku zodpovím já sám:
Když došlo ke střetu magnetických polí a byla narušena a zbořena struktura jednoho z nich, došlo k vlnění, které se odrazilo právě v této krajině. Záměrně byla zvolena právě ona, protože ukrývá to cenné, po čem lidstvo odnepaměti touží. To, co jste viděli v této oblasti, zažíváte v menších erupcích denně po celém světě, jen to vaše duše tak nevnímá. Vnímáte to až v okamžiku, kdy se vaše duše třese, a když se změní váš energetický stav. Vnímáte to až ve chvílích, kdy utrpí újmu nevinní lidé. Ti, o kterých sice nic nevíte, ale z vašeho pohledu jsou nevinní. Vnímali byste to stejně, pokud by se toto téma týkalo jiných skupin lidí? Někteří z vás ano, jiní snad. Je to stále o tom jistém úhlu pohledu a o tom, že nikdy neznáte ani 1/10 z toho, co se za tím vším ukrývá. Pouhým okem sledovatele vidíte, že se něco děje, avšak neznáte pravý děj. Znáte jen scénu, která právě probíhá. Neznáte přípravu, jednotlivá dějství, celý průběh ani vyvrcholení. Znáte jen jednu částečku pravdy, která se zveřejňuje. A ano, je to vždy smutný příběh, když jsou ve hře lidské životy. Když Země strádá a něco se s ní děje.
Je to však stále jen jedno dějství jednoho představení. A vy nevidíte za oponu toho, co to vše obsahuje a pojímá, ani neznáte rozřešení, neboť příběh ještě neskončil a stále probíhá.

kryon

Podzemní říše Lady Gaia nyní intenzivně pracují na obnovách toho, co ztratily a co jim bylo odebráno. Stále se i u Lady Gaia aktivuje Nové vědomí a jsou povoláni zástupci různých říší na pomoc ke stabilizaci magnetických drah v místech, kudy prošla v posledních letech hadí síla Země. Lady Gaia samotná tento tunel již nepotřebuje, neboť Kundaliny Země byla již přesunuta, avšak je třeba stále udržovat v těchto místech propojení podzemní mřížky Lady Gaia a k tomu bych vás i já chtěl vyzvat.

Spoj se se svým vlastním magnetickým polem. S energií, která tě obklopuje a která je propojena tisíci body s tvými jemnohmotnými centry pokožky a vede pak dál do nitra tvého těla. Dovol si aktivovat magnetismus ve svých dlaních a chodidlech a spoj dlaně a chodidla k sobě, aby byl okruh uzavřen. Pak pozoruj své tělo, jak se nabíjí a harmonizuje a vyčkej na znamení, které ti dá, abys pak chodidla a dlaně položil na zem a spojil svůj magnetismus s magnetismem Země. Nemusíš nic nikam posílat. Ani to od Země není žádoucí. Stačí jen úmysl svobodného Bytí a Lady Gaia sama ví, že s tebou může počítat. Spustí se proud energie, který si Lady Gaia pošle právě do míst, která to potřebují.

Mnoho z vás se tak stane přímými spolupracovníky práce na obnově poškozené dráhy magnetické mřížky pod povrchem Země. A protože tato mřížka má nejedno poškození, tak bude vaše energie směřována do různých míst. Proto do toho nezapojuj rozum a sám poznáš, kdy je možné práci ukončit a Lady Gaia samotná se ti poděkuje.

Takovou léčivou sílu má schopnost tvého světla. Tímto jednoduchým způsobem můžeš kdykoli podpořit mřížku, která kolísá. Ať jsi kdekoli a kdykoli uslyšíš, že tě Lady Gaia k pomoci vyzývá.

Nyní vidíš, jak různé pohledy na jednu událost může mít duchovní svět. A co si o této akci myslí lidé, se dozvídáš běžně z různých zdrojů. Záleží tedy k jaké bytosti se přikloníš a z jaké úrovně vědomí tento stav sleduješ. Záleží, jaký máš energetický úkol na Zemi a podle toho se tě energetický stav Země dotýká. Ti, kteří jsou vysoce energeticky postavení, ti cítí silné prosby Země a její vyzařování. Dokáží svými myšlenkami spolupracovat na obnovení všeho, co umožňuje Zemi pokračovat dál.

Ostatní se přizpůsobují právě tomu, co sami u sebe zpracovávají a jaké téma se jejich nitra dotýká. Mnoho lidí stále potřebuje ve svých srdcích oživit téma soucitu a tak dostávají stále více podnětů k tomu, aby se srdce probudilo. Někteří potřebují potvrzení toho, že se něco se Zemí děje a tak neustále hledají, co nového se děje na Zemi. Jsou poutníky na své cestě, která ztratila směr, protože zaměnili pozornost na sebe za pozornost k jiným a ztratili z dohledu základní pravidlo vzestupu Země, které zní: Vzestup Země začíná uvnitř tebe a nikoli vně.

Proto cokoli, co tě vně trápí, co vně vyhledáváš a řešíš, jaké myšlenky ti běhají hlavou, co toužíš změnit a kde se cítíš být prospěšný vždy souvisí s tvým nitrem a jsou jen výzvou k tomu, abys změnil něco uvnitř sebe a nitro uvedl do harmonie.

Tyto informace již víš a přesto je stále zmiňuji, neboť jen málo z vás má odvahu přiznat si vnitřní sílu a poznat ji ve své pravé velikosti. To dokážete jen v případě, že zaměříte pozornost na sebe a tím změníte vibraci celé Země. Staň se vědomým pracovníkem Nové doby a nikoli tím, kdo zaměřuje pozornost mimo sebe, aby se sám nemusel posunout dál. Cestu sebepoznání vždy vede láska a vždy to může být cesta radosti, když si ji takovou uděláš. Avšak pokud chceš jít cestou sebepoznání skrze utrpení, pak i o této volbě rozhoduješ sám. Vše je jednoduché. Víc, než si myslíš. Stačí jen, když si to dovolíš a na vibraci jednoduchosti přistoupíš. Nechť se ti to povede!

S láskou Kryon.

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sobě.