Archív

Príčiny chorôb podľa Louise L. Hay – 2. diel

Cesta Lásky

Nemoc Duchovní příčina Afirmace
MALÁTNOST Viz. ÚNAVA
MASTOIDITIDA Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života. Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.
MDLOBY Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“ Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul
MENSTRUAČNÍ POTÍŽE Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté. Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená
MIGRÉNY Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. (migrénu lze většinou odstranit masturbací) Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
MIŠNÍ MENINGITIDA Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých. Jsem ochoten…

View original post 3 920 more words

Reklamy

Príčiny chorôb podľa Louise L. Hay – 1. diel

Cesta Lásky

Nemoc Duchovní příčina Afirmace
ABSCES Hlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu. Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.
ADDISONOVA NEMOC Citová podvýživa. Vztek na sebe sama. S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.
AFTY Nevyřčená jedovatá slova. Obviňování Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.
AIDS Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád
AKNÉ Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě. Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.
ALERGIE Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly. Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem
ALKOHOLISMUS Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama. Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád
ALZHEIMEROVANEMOC Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost…

View original post 2 254 more words

Vaše štěstí vytváří štěstí ve světě

Peníze jsou ve vašem světě hmotným projevem energie hodnoty. Pokud máte nedostatek peněz, pravděpodobně ve své energii nesete stopy nedostatečné hodnoty. Těžko si přitáhnete hodnotné věci, když vyzařujete přesný opak. Abyste změnili svou energii, je třeba nejprve zjistit, kde přesně se nachází to konkrétní “nemocné” místo.
Ve které oblasti svého života si nedovolujete být sami sebou? Ve které oblasti se podceňujete a nevěříte si? Ve které oblasti dáváte přednost druhým na svůj úkor? Považujete někoho jiného za důležitějšího než sebe samé? Pochybujete v některé oblasti o svých schopnostech? Děláte ve svém životě něco, co podkopává vaši sebeúctu? Ponížili jste sami sebe a svou hodnotu nějakým rozhodnutím? Srovnáváte se s někým jiným a připadáte si horší nebo méně hodnotní?
Existuje mnoho dalších otázek, které si můžete položit, abyste zjistili, zda v některé oblasti svého života nesnižujete svou hodnotu, a tím i energii, kterou vyzařujete.

I tak obyčejné a zažité věci jako je strach nebo pochybnost jsou formou sebePODcenění, a tedy nedostatečné víry ve svou hodnotu. Když máte strach nebo pochybujete, vysíláte energii nedůvěry, nejistoty a nedostatečné víry v sebe samé i v Boha/Vesmír – jinými slovy, sami sebe i Boha/Vesmír PODceňujete. Nebo když máte pocit, že si něco dobrého nezasloužíte, nemáte na to právo, nejste na to připravení, nejste toho hodni, nebo že přijímat je špatné a jen dávat je dobré, apod., pak tím rovněž vysíláte energii nedostatečné vlastní hodnoty, která vám pak následně přitahuje situace, osoby a okolnosti, jež vám vaše přesvědčení potvrdí. Potkáváte pak lidi, kteří vás odsoudí, když o něco žádáte nebo něco přijmete vy sami, zažíváte okolnosti, které vám odráží vaši víru ve svou neschopnost nebo nízkou hodnotu, potkávají vás situace, v nichž je podkopávána vaše sebeúcta… To všechno si přitahujete svým strachem a přesvědčeními o nízké vlastní hodnotě, která se odrážejí ve vaší energii.

Abyste změnili to, co přitahujete, je tedy velmi důležité změnit svou energii. Začněte tím, že odhalíte ony oblasti, v nichž leží skrytý pocit nízké hodnoty. Mohou to být i neodpuštěná stará zranění způsobená jinými lidmi, např. něco ošklivého, co vám někdo řekl nebo udělal, i zranění, která jste si způsobili vy sami svým myšlením nebo jednáním. Uvolněte tyto staré pocity, tuto starou energii, odpusťte si, odpusťte tyto staré zážitky, a umožněte tak jejich vyléčení. Tento akt sebelásky vám velmi pomůže zvýšit energii vlastní hodnoty, a tím i energii, kterou vyzařujete. Když se máte natolik rádi, že se odmítáte trápit, přirozeně se mění také vaše vyzařování na mnohem láskyplnější a hojnější.

Nebojte se být sebevědomí a milovat se. Není to nic špatného. Nemá to nic společného s arogancí, povýšeností, sobeckostí ani agresí. Chtít něco pro sebe a dovolit si být spokojení je naprosto samozřejmé – avšak mnozí tomu nevěříte, protože vás druzí naučili myslet si přesný opak. Pracujte tedy také na změně svého smýšlení o penězích (nebo jiných věcech, které si přejete), o přijímání a o chtění něčeho pro sebe samé. Máte-li strach, že sklouznete k nějakému negativnímu přístupu či chování, požádejte nás, abychom na to dohlédli a pomohli vám ke zdravému přístupu a způsobům, jak se postavit k sobě samým, svému životu a svému dostatku.

Také přestaňte činit rozhodnutí, která vám ubližují a která neberou ohled na vás a vaše štěstí. Přestaňte upřednostňovat všechny a všechno ostatní na svůj úkor. Je v pořádku druhé milovat a pomáhat jim, ale pokud je to na váš úkor, dochází k disharmonii a nejedná se tedy o skutečnou pomoc. Ve skutečnosti tím vytváříte dluh vůči sobě samým, který se nepříznivě odrazí ve vašem vnějším světě, a rovněž tím nepomůžete ani těm ostatním, protože někde uvnitř ponesou skrytý pocit viny. Nesnažte se tedy všem zavděčovat a berte ohled na sebe STEJNĚ tak, jako na druhé. Neznamená to povyšovat se nad ně nebo se považovat za důležitější než jsou oni, ale věnovat sobě samým stejnou péči, jakou věnujete jim. Uvědomte si, kde máte své hranice a pevně si za nimi stůjte. Udržujte si své hranice zdravým a láskyplným způsobem. Nenechte se citově vydírat ani se sebou manipulovat. Na to nikdo nemá právo, ať už je to kdokoli a ať už ho milujete jakkoli. Nikdy nejednejte způsobem, který vám ubližuje, neboť tím se uvádíte do bludného kruhu neustálého a stupňujícího se strádání. A to nikomu, ani druhým, nepomůže.

Pomozte tomuto světu tím, že pomůžete sami sobě. Udělejte svět lepším tím, že uděláte lepším svůj vlastní život. Když změníte sami sebe a svou energii, změníte tím to, čím přispíváte do světové energie. Dokud budete ve své energii nosit strach, pocity nezasloužení si, pochybnosti, víru v neschopnost nebo omezení, pak přesně to budete vysílat do světa a posilovat to v něm.
Na vás a vaší energii záleží! Uvědomte si prosím, že vaše pomoc sobě samým opravdu může ovlivnit pozitivní energii ve světě! Všechno, co děláte, vše, na co myslíte, vše, co cítíte a jak jednáte, to všechno má vliv na vás i na vaše okolí, na jiné lidi, na společnost a na svět. Možná svět nezměníte celý, ale změníte ten podíl, který v něm máte vy. Jste přece jeho přímou součástí! Vy sami napomáháte utvářet tento svět! Dovolte si tedy být šťastní a naplnění už kvůli světu samotnému. Všichni si přejeme, aby tato planeta byla šťastná. A když budete šťastní vy, budete posilovat štěstí i ve světě a pomůžete mu tak růst a rozkvétat. Je to krásné a není na tom nic, čeho byste se měli bát. Ať potřebujete cokoli, pomůžeme vám to získat. Cokoli je pro vaše vyšší dobro, k vám vždy přijde. Je však třeba, abyste tomu uvolnili cestu a otevřeli tomu své dveře. Změňte svou energii a změníte i to, co přitahujete. Pozvěte si dobré věci do svého života. Právě tím můžete nejvíce pomoci sobě, druhým i světu samotnému.

Pamatujte na to prosím. Jste velmi důležití a záleží na vás! Milujeme vás a pomáháme vám, jak jen můžeme. Přestaňte o sobě pochybovat a uvědomte si svou sílu. Věřte si! Milujte se a mějte k sobě a svým potřebám stejnou úctu, jakou máte k druhým a jejich potřebám. Respektujte své hranice, dodržujte je a buďte sami sobě věrní. To všechno se velmi pozitivně odrazí na všem, co v životě zažíváte, a na všem, co vám dosud působilo problémy a těžkosti. Nebojte se a změňte to, co potřebujete změnit. Pomůžeme vám. Když sami sebe milujete a jste naplnění, dělá to šťastnými i všechny ostatní. A to je nejlepší cesta k míru a lásce na celém světě.”

* * *

(Poselství andělů, M.T.) 

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz