Kryon – Kryon v Madridu

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Děje se toho zde více, než si myslíte. Jsou tady tací, kteří ucítí tu energii posvátnosti, která se zde nyní nachází. A také tací, kteří ji neucítí. Protože máte něco krásného, co vám Bůh dal – mysl se svobodnou volbou tohle všechno vidět a věřit tomu, nebo ne. Zase sedíme tady ve Španělsku a toto je jediná konference, kterou vám dáváme. Drazí, víme, kdo je zde. S veškerou láskou říkám, že víme, kdo jste

.Na planetě se něco děje. Opravdová změna paradigmatu. A to je něco, co jste stvořili vy, staré duše. Není to něco, co by se stalo v každém případě. Je to něco, na čem staré duše pracovaly po eóny let. Nejdříve mi dovolte promluvit k těm, kteří jsou zde a vlastně nevěří, že se tohle děje. Byli požádáni, aby přišli na toto duchovní setkání.

Drazí, svobodná volba, kterou máte, vám umožňuje odložit všechny tyto věci stranou a odejít odtud bez jakékoli změny přístupu a my to nijak nesoudíme. Žádné souzení, protože Bůh ví, kdo jste a vroucně vás miluje. Už jsme vám říkali nesčetněkrát, že andělé, kteří při odchodu doprovází ty uzdravené, doprovází stejným způsobem i vás. Jestliže tyhle energie neposlouží vaší realitě, není v tom žádné souzení. Přesto tady pro vás máme pozvánku – co kdyby tohle bylo opravdové? (Smích.) Zůstanete dnes ve své krabici? Řeknete: „Ne, děkuji, to není pro mě. Nechci věřit ničemu z toho.“ Jakou škodu by vám to způsobilo, kdybyste jen na moment zbořili zdi své krabice a zeptali se: „Mohlo by to tak být? Možná je toho trochu víc, než jsem si myslel?“ A to je ta svobodná volba, která začíná vést k životním změnám. U těch z vás, kteří jsou spokojení ve své krabici, a nechtějí cítit nic z této nové energie, předpokládám, že v jejich životě jde všechno hladce. Nebo že by ne? Řeknu vám, co se nachází mimo vaši krabici. Není to další doktrína, je to osobní. Má to souvislost s tím, jakým způsobem vás ovlivňuje láska Boha. Proč byste se vůbec zavírali ve své krabici před všemi těmi dobrými věcmi? Věděli jste, že se uvnitř vás nachází část Stvořitele? A čeká jen na to, aby mohla začít vibrovat. Vibrovat v harmonii s vámi a se vším, co jste.

Něco se na této planetě děje. A je to už dlouho, co se věci zde daly do pohybu. Je zde změna paradigmatu, velká změna. A netýká se to pouze lidí. Jsou někteří, kteří se ptali: „Proč se ti říká magnetický mistr?“ Drazí, já vím, že to zní velmi ezotericky, ale já jsem přišel před 28 lety na tuto planetu, abych sloužil lidstvu. A tehdy se magnetická mřížka planety začala měnit. Právě proto jsem přišel. Nyní vyvstanou všechny ty otázky: „Proč bys tohle dělal? Udělal jsi to doopravdy? Není to pouze ezoterická historka, kterou vyprávíš lidem, když channeluješ?“ Drazí, nabádám skeptiky, aby se podívali na záznamy. V letech 1989 až 2002 se magnetická mřížka posunula mnohem více než v jakémkoli stejně dlouhém období v minulosti. Posouvalo se tak rychle, že se vědci začali obávat obrácení magnetických pólů. Čísla runwayí na letištích se musela kompletně předělat podle nových souřadnic. Řekl jsem vám to, když jsem sem přišel. To je to, co dělám.

Magnetická mřížka na planetě musela být přenastavena. Tohle je příběh o lásce, protože magnetická mřížka je napojena na lidské vědomí. Byl vám dán signál, že zůstanete na této planetě. Měření v roce 1987 jasně ukázalo, že se neodehraje žádný Armagedon. A opravdu neproběhl. Také ukázalo, že zde budete ještě velmi dlouho po roce 2000. Přišel rok 2012 a ti, kteří si tento letopočet vyložili špatně, pociťovali strach, aniž by kdy pochopili, že staré kalendáře plné staré energie musely pozbýt své platnosti. A nové kalendáře mluví o světle, lásce a konečném míru na Zemi. Mluví o válce mezi světlem a temnotou, ve které světlo zvítězí. A tím by byla stará proroctví naplněna. Změna paradigmatu… musel jsem pozměnit magnetickou mřížku, protože tato změna umožňuje evoluci a nové uvědomění. Dokonce i děti, které se dnes rodí, mají jiný druh vědomí, než jste při narození měli vy. Ony vidí, jak věci fungují. Začínají dělat věci rychleji. Drazí, v téhle místnosti, jestliže máte vnoučata, víte přesně, o čem mluvím. Protože ony nejsou jako vaše děti. Některé z nich si začínají vzpomínat na věci, které vás překvapí. Už to začalo. Tahle nádherná evoluce lidské podstaty. Už to začalo.

A tak vám položím jednu otázku, staré duše, a může být těžké na ni odpovědět. Vyrostli jste ve staré energii. Mluvím k léčitelům, čtenářům (energií – pozn. překl.), k těm, kteří vidí energii, ke všem těm, kteří jsou ezoteričtí. Vím, kdo je tady. V téhle skupině je mistr léčitel, znám tě! (Smích.) Znám vás všechny, protože jste všichni kouskem Stvořitele, stejně jako já. Dovolte mi se vás na něco zeptat. Myslíte si, že se váš vztah ke Stvořiteli změnil? A možná řeknete: „No, nemyslím si to. Je to stále tak, jak to bylo, a nepřišla žádná změna paradigmatu.“ Tohle je to, co jsem vám přišel říci. A ano, opravdu to dělám.

Když na planetě rozsvítíte více světla, stávají se možnými věci, které nikdy předtím možné nebyly. A to začíná vyzdvihovat všechno, co jste již udělali. A velká změna pro tebe, ezoterický člověče, je tvůj vztah se Stvořitelem. Někteří řeknou: „No, Bůh přece vždy byl, je a bude stejný. My to teď zničehonic nezměníme. Takže všechno, co jsme doteď dělali, bude pokračovat stejným způsobem i nadále.“ Ale pravda je tato: ano, Bůh je stále stejný, ale vy nejste. S tím, jak vaše intuice začíná narůstat, můžete odložit některé zvyky staré energie. To je vždy obtížné. Meditace budou silnější, kratší a jiné, protože stačí, když budete dělat méně, a vaše intuice bude přesto narůstat mnohem rychleji. Léčiteli, poslouchej mě. Jestli budeš pokračovat v léčení starým způsobem, dostaneš staré výsledky. Nicméně jsou zde pro tebe dostupné nové věci – něco, co můžeš odložit, a něco, co můžeš dále vylepšovat. Ale ti, kteří jsou uzdraveni, budou mít mnohem více prožitků. Vaše schopnost léčit se může zdvojnásobit. Jestli opravdu rozumíte tomu, co vám říkám, možná je načase podívat se na všechny věci, které máte kolem sebe. Budu je nazývat duchovními doplňky (smích). Věci, o kterých vám bylo řečeno, že je potřebujete, procesy, o kterých vám řekli, že jsou nezbytné, možná ty procesy, které by vyrovnaly světlo a temnotu předtím, než začnete; skoro všechno tohle se změnilo.

Chci pro léčitele načrtnout nový obrázek. A tady je: Chystáte se vejít do místnosti a v této místnosti je někdo, kdo vás potřebuje. Je zoufalý. Je v té místnosti proto, aby byl léčen. Chci, abyste nyní vymazali vše, co jste kdy udělali. Jen na moment vše vymažte ze své mysli. Vcházíte do místnosti a najednou se stane něco, co se ještě nikdy nestalo. Místnost je naplněna světlem. Je to světlo, které nesete vy. Věděli jste, že už ve skutečnosti není nutné, abyste se nadále chránili od temné energie, abyste se jí bránili? A víte proč? Protože vy nesete světlo, které přemůže jakoukoli temnotu ve vašem okolí. Zatlačíte ji pryč, jakmile projdete dveřmi. A světlo zaplní místnost, není už v ní nadále nic nevhodného. Stojíte naproti tomu člověku, který si přeje být vyléčen. Intuitivně víte, co máte dělat, a ihned s tím začnete. Není zde žádná myšlenka na čištění, není zde ani žádná temnota či cokoli, co by zde být nemělo. Pouze vy, světlo a ten, který chce být vyléčen. Tento člověk je naprosto připraven, cítí světlo. To je nové paradigma pro léčitele. Věděli jste, že je to zároveň nové paradigma pro staré duše? Věděli jste, že vy všichni nyní nesete více světla než kdykoli předtím? Co vám bylo řečeno? Jak pracujete/ nakládáte s temnou energií? Před čím byste se měli chránit? Řeknu vám to. Staré duše, kráčíte po světě s obrovským světlem, které mění situace ve vašem okolí, protože s sebou nese moudrost. Můžete odložit strach. Věděli jste, že jste toho hodni? Řekl jsem tohle minulé skupině a chci to říci i vám. Jak si myslíte, že vás vidí Bůh? Opravdu. Ne podle toho, co říkají ostatní lidé. Jak vás Bůh vidí? A odpověď je: jako velkolepé, čisté, ryzí, jako rozšíření Stvořitele…

Slovo „namasté“ je velmi staré. Zamysleme se nad tím, co znamená: „Bůh ve mně zdraví Boha v tobě.“ Prastaré poznání věřilo, že Bůh je doslova uvnitř vás, tedy v každém vašem kousku DNA, která nese krásu a světlo, laskavost a soucit a… léčení. Řešení problémů, intuice, o které jste ani nevěděli, že ji máte, způsoby řešení problémů, o nichž jste si dříve mysleli, že jsou neřešitelné, eliminace strachu ve vašem těle. Takže můžete stát zpříma, zhluboka se nadechnout a říct: „Zasloužím si tady být. Není to žádná náhoda, že jsem tady. Patřím sem.“ Staré duše, opravdu patříte. Chci, abyste slyšeli tohle. Stvořitel vesmíru, galaxie a ten, který stvořil vaši duši, vás sem neposlal proto, abyste trpěli, cítili se nehodní nebo klečeli se skloněnou hlavou před Bohem. Lineární člověk tvrdí, že Bůh je OBROVSKÝ a člověk tak malý! To je špatně, tak je to jen ve 3D! To je pouze zrcadlo, do kterého se díváte. Zastavte se na moment. Jak vás Bůh vidí? Obrovské, velkolepé, jako duše, které jsou součástí rodiny! (Kryon dojatě.) Tak jak vy byste se dívali na své děti, není to o velikosti! Je to o lásce, soucitu a kráse. To je to, kdo jste!

Přišli jste sem s jinou myšlenkou? Možná jste sem přišli s tím, že byste se chtěli vyléčit. Jestliže dokážete porozumět této myšlence, jste součástí světla a již ho nesete. Jak si myslíte, že v lidském těle dojde ke spontánnímu uzdravení? Jsou tací, kteří řeknou: „No, je to zázrak! Protože je to proces, který je mimo 3D a uvnitř reality světla, které nesete. Proč na chvíli neodložíte svou (3D) krabici, abyste viděli tu velkou pravdu, která je plná boží lásky? Není zde žádný skrytý program. Ani od bytosti, která channeluje, ani od člověka. Jen jedna zpráva – zažehněte své světlo a zjistěte, jestli se pletu, protože to musíte udělat se svobodnou volbou. To je zpráva v této nové energii.

Paradigma je velmi odlišné. Je jiné pro modlitbu, pro léčení, pro práci se vší tou ezoterickou energií. Začíná měnit fyziku planety, ekonomii, politiku, jestli jste si všimli (dojatě)… věci, které jste neočekávali… všechno co se stalo od roku 2012, se začíná přesunovat a měnit. A nemusí to být nic negativního, drazí. Když zažehnete své světlo, znamená to, že přijímáte tuhle změnu a začínáte se otevírat. Drahá duše, ukaž mi to. Kryon říká, že máte velké světlo. Ustupte stranou a někteří z vás obdrží potvrzení, že tohle všechno je skutečné. Tohle je zpráva z druhé strany závoje o vás, osobně.

Patříte sem a jste milováni Bohem. Chytněte za ruku anděla, který je zde s vámi a začněte nové paradigma vaší existence. Nejste oběťmi tohoto života, drazí, proto jste sem nepřišli. Jste součástí světla Země. To je to, co zde nyní dělají staré duše. To je zpráva od Kryona, vždy bude. Nikdy se nemění. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – „Madrid Channeling 1 “ – MP3 27:23 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Černá a bílá Luna

Bílá Luna (Selena) přešla ze znamení Blíženců, kde přála propojování, argumentaci, vztahům mezi lidmi, do následujícího Raka (15.1.). Tedy vyměnila prostředí, kde byla dobrá vůle a přirozené spojenectví, za místa poněkud senzitivnější. Nyní bude po sedm následujících měsíců procházet znamením Raka. Najdeme tak více klidu v sobě, budeme umět lépe odpočívat, budou pro nás důležité rodinné hodnoty, intimita se stane přirozeným prostředím. Lépe se i nacítíme a naladíme. Bílá Luna tak bude dělat více než důstojnou protiváhu své kolegyni, Luně černé (Lilit), která v Kozorohu tak trochu tlačí na samostatnost, autoritářské projevy, ale i určitou neosobnost v chování lidí i jejich skupin.

…………………………

Aby bylo jasno, text se týká černé (Lilit) a bílé (Selena) Luny. Obě Luny jsou, abychom čtenářstvo nepletli, jen body. Body na elipse, na dráze té skutečné hmotné Luny, našeho Měsíce, kolem Země. Víceméně se shodneme, že Lilit je tím nejzazším bodem, kam až se Luna může dostat. Lilit bere tím symbolicky na sebe roli toho nejvzdálenějšího, nejskrytějšího z toho, co přisuzujeme archetypálně Luně. Neboť je jen její projekcí a odrazem. Selena je naopak naší Zemi nejbližším bodem. Projektuje tedy na sebe to vyšší a světlejší z Luny jako takové. Odráží tedy hodnoty, postupy a principy, ke kterým intuitivně směřujeme a nebo bychom směřovat měli. Či snad mohli?

Tak, jako se s každou z planet v horoskopech setkáváme v průběhu našeho vývoje (například s Merkurem při mezi 2,5 až 5 lety) v určitém období tak, abychom si manifestovali a prakticky prožili to, co je nám dáno do vínku v radixu, tak probíhá i reflexe černé a bílé Luny. Kdypak to ale je? Je vidět, že postavení Lilit i Seleny ukazuje na naše transpersonální prožitky v prenatálním období. Kdy jsme i nejsme na tomto světě. Kdy vnímáme prostřednictvím matky. Tehdy její obavy, překážky a strachy – a tedy to, co zasunuje aby mohla klidně žít – dítě cítí a ukazuje se, že podle charakteru odpovídají postavením černé Luny v jeho horoskopu. Neboť horoskop je jen individuálním otiskem reality do našeho prožívání. Naopak, to, kam matka směřuje, k čemu se upíná, kde vidí progresi, představuje symbolicky Luna bílá.

Dostáváme tak do vínku ještě než se narodíme (a můžeme spekulovat, zda do té doby není naším jediným “horoskopem” postavení obou Lun) základní polarizaci; černou a bílou. Prvotní navigaci, čemu se do budoucna vyhýbat a k čemu směřovat.

To, co nás na naší cestě k vývoji a snad jednou i osvícení zdržuje, zpomaluje a nutí nás vychutnávat si takřka až fyzickou realitu prožívání představuje ta černá strana. Tmavá, vedoucí primárně k pasivitě v přijímání nezpracovaných podnětů, které přicházejí z vnějšího prostoru. Podvědomě očekáváme zdržení, nechceme řešit něco, co nám život a komplikuje; směřujeme přeci ke světlu! A přesto ona tmavá Lilit reprezentuje ty situace, které nás zdržují, nutí, prožívat, tlačí k tomu, abychom se jim nevyhýbali, abychom se účastnili. To ona ukazuje na ty banální situace, ze kterých, nejsou-li řešeny, se mohou stát tragédie. Vzpomeňte si na slavnou fimovou scénu, ve které Mister Bean opravuje kaňku na obraze v galerii. Každý z nás nechť si vzpomene na své variace na téma černé Luny.

Bílá Luna je naopak prvkem urychlujícím, uvolňujícím a rozvíjejícím. Porozumíme-li tomu, jaké má pro nás poslání a úkoly, naše cesta životem se zjednoduší. Její povaha je – naopak od černé Luny – jinová. Vybízí tak k nacítění se, naladění se, k pozornému vnímání. Kdo takto nepracuje, může páchat dobro – aniž by prospíval jak obdarovaným, tak sobě.

Lilit je tak odrazem našeho podvědomí, toho v nás zapomínaného, utiskovaného, zatracovaného, toho, co nechceme a posléze už ani neumíme řešit, zabývat se a žít. Symbolizuje závazky a dluhy, které si takto během života, pamětlivi prvotních prenatálních prožitků, tvoříme, kupíme a tu a tam sporadicky čistíme. Ukazuje na to, kde nás osud, ti kolem nás a koneckonců i my sami sebe můžeme nachytat na švestkách. Selena je méně uchopitelnější a neprojevuje se tak dryjáčnicky. Objevuje se hlavně ve zmařených šancích, neproměněných talentech a nezvládnutých okamžicích. A tam jsme při prožívání k sobě shovívavější. Naopak, můžeme ji vidět všude tam, kde nám to vyjde, kde se přesně trefíme do podmínek, kde využijeme takřka geniálně to, co nám bylo poskytnuto.

Můžeme tedy charakterizovat naše postavení Lilit a Seleny jako to, “jak to chceme v životě mít, jak to máme nastavené”. Co nám denodenně připomíná, někdy nevybíravými způsoby, že žijeme a ukazuje, čemu se věnovat a čemu nikoli. Nabízí se tedy nazaplétat se dál do toho, co symbolizuje minulost a připoutává nás k ní. Pokusit se dál nehrát s Lilit její hry na schovávanou, hry, jež nemůžeme vyhrát a které nás brzdí. A naopak se podívat, co si osvojit, co by mělo být naším plánem na záchranu a spasení, na Selenu, v jejích znameních, domech a aspektech.

Z vyššího principu je jedno, jestli se naše cesta přibrzdí a nebo naopak zrychlí, ale stojí za to si uvědomit, že tím, kdo se pohybuje, tím chodcem, jsme my. A upravit podle toho svoje kroky.

Žena a mesačný cyklus

“V lunárním cyklu začíná lunární měsíc novoluním, kdy se z temnoty rodí nový měsíc, který dorůstá až do úplňku a couvá až do dalšího novoluní. Jednotlivé fáze měsíce tak působí na planetu Zemi různým způsobem ať již fyzicky, ovlivňujíc třeba výšku přílivu a odlivu, anebo energeticky či na jiných úrovních. Měsíc obíhá kolem Země zároveň s tím, jak se Země otáčí (proto taky vidíme stále stejnou stranu – přivrácenou stranu Měsíce). Měsíc je tedy přímo propojen se Zemí.

Žena je rovněž propojena se Zemí a se zemským principem, s Matkou Zemí a tudíž i s jejím Měsícem. Stejně jako ve středu Země se nachází zemské jádro, v pomyslném středu ženského těla se nachází děloha, kde se koncentruje a uchovává energie. Taoisté nazývají tuto oblast těla spodní či dolní Tan Tien, což doslovně znamená „červené místo“, „zdroj elixíru“, „moře chi“ nebo jednoduše „energetické centrum“.

Pozorování svého měsíčního cyklu a zapisování si do deníku nebo měsíčního kalendáře a provedení takové analýzy nám pak pomůže přijmout to, že se měníme a že se posouváme v časovém úseku jednoho měsíce skrz různé energetické vzorce. Pomůže nám to přijmout sebe v různých formách, přijmout svou ženskou cykličnost, přijmout své tělo za každých okolností – prostě všeobecně přijmout změny, které přichází. Základním posunem v těchto čtyřech aspektech, které jsou dost zjevné, je posun ze světla, z projeveného, vědomého, fyzického či materiálního do tmy, do neprojeveného, nevědomého, emočního a duchovního. Tímto uspořádáním vlastně přecházíme z dynamické a vně nasměrované energie Panny a Matky do zvnitřněné energie Čarodějky a Moudré ženy.”

Cesta Lásky

V lunárním cyklu začíná lunární měsíc novoluním, kdy se z temnoty rodí nový měsíc, který dorůstá až do úplňku a couvá až do dalšího novoluní. Jednotlivé fáze měsíce tak působí na planetu Zemi různým způsobem ať již fyzicky, ovlivňujíc třeba výšku přílivu a odlivu, anebo energeticky či na jiných úrovních. Měsíc obíhá kolem Země zároveň s tím, jak se Země otáčí (proto taky vidíme stále stejnou stranu – přivrácenou stranu Měsíce). Měsíc je tedy přímo propojen se Zemí.

Žena je rovněž propojena se Zemí a se zemským principem, s Matkou Zemí a tudíž i s jejím Měsícem. Stejně jako ve středu Země se nachází zemské jádro, v pomyslném středu ženského těla se nachází děloha, kde se koncentruje a uchovává energie. Taoisté nazývají tuto oblast těla spodní či dolní Tan Tien, což doslovně znamená „červené místo“, „zdroj elixíru“, „moře chi“ nebo jednoduše „energetické centrum“.

Ve chvíli, kdy se z dívky stává žena – kdy dostane svou první…

View original post 1 288 more words

Horoskop na obdobie 15. 1. – 21. 1. 2018

Dobývání vrcholu 

V tomto týdnu nastává konjunkce Merkura s Černou lunou do 19. 1. a je potřeba dávat si pozor na své myšlenky a slova. Necháváme se velmi ovlivnit a mysl má tendenci vše vidět černěji, než ve skutečnosti je. Hledání problémů nebo spíše zaměření pozornosti na problémy a tím pak nevidíme i to dobré. Když vás popadnou neodbytné negativní myšlenky, nechte je projít jako chodce před svým domem. Nezastavujte chodce, nechte ho jen projít.

Tato konjunkce vede i k potřebě mlčet, nechuti mluvit, něco vysvětlovat. Někdy je lepší mlčet, než si v sobě uděláte jasno. V této době můžeme mít pocit, že naše rozhodnutí jsou zásadní a osudová. Nepřeceňujte své myšlenky, svá rozhodnutí a zároveň je neponižujte, že nejsou důležitá. Realita je taková, jaká je a je to pravda tohoto okamžiku.

Slunce v konjunkci s Venuší v kvadratuře na Urana symbolizuje schopnost opustit staré zvyklosti, reakce. Rychlost událostí a vytvořený chaos povede k ráznému a rychlému rozhodnutí. Tak a dost! A tím můžete udělat rychlé změny. Doba je to velmi rychlá, hektická a chaotická. To vše vede k tomu, abyste těžké a někdy zkostnatělé energie (energie Kozoroha) mohli rozbořit. Přijdou nečekané změny a v tomto týdnu je potřeba počítat s tím, že vše bude jinak. Náhlá rozhodnutí a změny jsou v naprostém v pořádku. Konjunkce Slunce a Venuše je v harmonickém aspektu na Marse, a to dává schopnost situace zvládnout a realizovat svá rozhodnutí. Přichází příliv energie, odhodlání a akce!

Novoluní nastává 17. 1. ve 3:17 hodin – Slunce v konjunkci s Lunou, Venuší a tato trojkonjunkce je v disharmonickém aspektu na Urana a v harmonickém aspektu na Marse a Jupitera.

Sabiánský symbol, na kterém stojí novoluní ukazuje: Poutníci stoupají po strmých schodech, které vedou ke svatyni na hoře. Klíčová myšlenka: Vzestup individualizovaného vědomí k tomu nejvyššímu, čeho dosáhli duchovní vůdci příslušné kultury. Dobývání vrcholu!

Potřeba odhodit vše staré, zatěžující a nepodstatné věci, očekávání, programy. Zaměření se a skrze osvobození se od staré struktury, můžeme dosáhnout svého vlastního vrcholu v sobě a ve svém životě. Může přežít, a u vás zůstane jen to, co je v čisté lásce, to, co milujete. To je to, co k vám přirozeně patří. Tak, aby impulz a zhmotnění vytvořily lásku, harmonii, vyrovnání, přijetí. Aby vědomí a nevědomí se propojila v záměru Lásky a harmonie. Aby spojení Slunce – muže a Luny – ženy bylo spojeno Láskou – láskou, která nelpí, nevlastní. Láskou, kterou nosíte v srdci a tím to k vám patří, je to vaší součástí. To vám nikdo nemůže vzít. Vše ostatní nechte být, odevzdej, pusťte: Jestli to k vám patří, přijde to samo. Vydejte se ke svému vrcholu, vrcholu Lásky k sobě.

Do doby úplňku 31. 1. v 14:26 hodin, kdy v lednu nastává druhý úplněk, se naplní, ukáže, co je ve vašem životě v Lásce, co je vaší podstatou a co k vám neoddělitelně patří. Jak jste schopni tvořit, plodit a zhmotňovat ve své realitě. Požehnaný čas k naplnění.

Chiron v harmonickém aspektu na Marse, Slunce, Venuše symbolizuje léčení vůle, ega, odvahy, mužské síly. Mohou se objevit mystické prožitky skrze přijetí svého ega, vůle a soudu. Prochází léčením city, prožívání a vztahy. Přijetí sama sebe a své seberealizace.

Venuše nad ránem 18. 1. vstupuje do znamení Vodnáře a láska dostává větší svobodu a rozlet. Venuše shodí těžké okovy Kozoroha a rozlétne se do života. Následně Slunce vstoupí do Vodnáře v brzkých ranních hodinách 20. 1. Ucítíme úlevu, odlehčení a uvidíme nové možnost a řešení. Slunce stále vytváří konjunkci s Venuší, toužíme po harmonii, kráse a lásce. Potřebujeme si pustit více radosti do života. Důvěřovat, že láska existuje a uvědomovat si ji v sobě. Co dělám s radostí a hravostí? Kde konám z povinnosti a bez radosti?

Přeji Vám bohatý a požehnaný týden. S láskou Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Abraham Hicks – Nechte, aby to stačilo

Abraham: Ať jde o vztahy, peníze, kariéru nebo spoustu jiných věcí, spousta lidí má svou mysl zaměřenou na manifestaci…. peníze v bance, partnera v posteli, atd. a tudíž nalézají nespokojenost, pokud ta manifestaci ještě nepřišla.

K čemu dochází… jste ve stavu přijímání, cítíte impuls, zareagujete na něj a dorazíte na velmi uspokojivé setkání. Nechte to být setkáním, které je velmi uspokojivé, nechte to být uspokojivým setkáním. Něco vám řekneme. Tohle jsme takto jasně ještě neřekli. Každý moment v této časoprostorové realitě je manifestace. Je to manifestace toho, co vidíte, slyšíte, cítíte, chutnáte, dotýkáte se… tohle je manifestace.

V této manifestaci se neděje vše, co byste mohli chtít. Nemilujete se nyní, nejste nyní na obědě… je spousta věcí, které máte v životě rádi, které nejsou přítomné v této chvíli, v této manifestaci. Ale tato manifestace má spoustu hodnoty, na kterou se zaměřit a uvědomit si a užít si. Chceme vás pobídnout, abyste nechali každou manifestaci se zaplnit co nejvíce, jak dokážete, a nechte, aby to stačilo.

Ano? Nechte, aby to stačilo. Víte proč? Musí to stačit. Protože je to vše, co to může být. V každou chvíli vaše manifestace je vše, co si umožňujete zažívat. Pokud trváte na tom, aby to bylo jiné, než jaké je, ve skutečnosti trváte na tom, abyste přijímali více, než co přijímáte, ale nyní se zaměřujete na nedostatek, čímž to blokujete. Víme, to se zdá nefér. Chci více, všímám si, že nedostávám více, a když si toho nyní všímám, nemohu více získat. Zatraceně!

Ale pokud říkáte: Chci více a tohle jsem si umožnil přijmout, a tohle je tak dobré, tohle se mi moc líbí. Miluji, co tady vidím. Miluji zkušenost, kterou tady zažívám. Jak se naladíte na větší rozhodnost nebo odhodlání být uspokojeni v této chvíli… pokud se vám podaří mít ten faktor uspokojení, což znamená, že v uspokojení jste v souladu se svým zdrojem, a když jste v souladu se zdrojem, vaše manifestační dveře jsou otevřené a přijímají dovnitř toho více a více.

Proudí to od jednoho uspokojivého momentu k dalšímu. K momentům, které jsou tak plné toho, co milujete a zbožňujete, že s jistotou víte, že jste v souladu. a že jste na správné cestě a život se vám skvěle odvíjí a že se řídíte podle svého plánu…

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/je-to-jen-nahoda/