Kryon – Série odhalení 2017 – 4. část „Nesmírnost staré duše“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada,  25. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou jako vždycky. A to, co zbývá z jeho nejlepších schopností, je povolení, kterým umožňuje, aby do něj vstupovaly informace, které jsou téměř čistou, nepřetržitou intuicí. To je channeling, dalo by se říct. Tohle je čtvrtý channeling série Odhalení a pojmenujeme jej Nesmírnost staré duše. Namaluji jeden obraz a předám seznam, proč je to tak, jak to říkáme. Je toho tady v této místnosti tolik, ve vás, kteří posloucháte, když vyslovujeme slovo „staré duše“.

Protože historie je historií a protože lidská rasa sama vyvinula vědomí, které je poměrně nízké, staré duše opravdu nevědí, že jsou staré duše. Existuje intuice, která jim říká, že jsou, ale nemají pro to žádný důkaz. Nepamatují si to. Člověk přichází na planetu s vědomím, které není úplné. O tom už jsme mluvili dřív, že vyšší vědomí je něco, do čeho se teprve začínáte rozvíjet. A my jsme vám předali některé atributy tohoto vývoje, ale ten ještě nenastal, teprve začíná.

To krásné na posunu je to, že se teď probouzíte do světla – místa, které bude podporovat tento druh vývoje, rozvoj moudrosti, soucitu, lásky a vědění (poznání). Je to něco, co jsme už viděli dřív v jiných částech vaší galaxie. Viděli jsme to. Říkáme vám, že je to tady. Příležitost pro vás, lidi, je tu, a svobodná volba, kterou máte, určuje načasování. Je to skoro jako sněhová koule, kterou nelze zastavit, pokud nenarazí na strom. Říkáme vám, že to má sílu, jakou jsme už dřív viděli. A je to to, co jsme vás dosud učili. Avšak, drazí, přišli jste na tuto planetu s nízkou energií, která si to nepamatuje nic z toho. Možná jste už prožili tisíce životů. Možná jste měli veškeré vědění, moudrost, které vám poskytly tisíce životů, vy se teď probouzíte a nemůžete si na nic vzpomenout. Nepřinesli jste si to, protože to by bylo možné jen s vysokým vědomím a to je něco, co teprve začínáte rozvíjet.

Děti, které se budou rodit v mnoha příštích generacích, budou úplně jiné, než když jste sem přišli vy. Budou se naprosto odlišovat od dětí, které nyní přicházejí na svět. Budou tak jiní z pohledu za určité časové období, až se bude historie ohlížet zpět a některé věci nově přepisovat, co si lidé mysleli, že vědí o samotném vědomí, o výchově dětí, o jejich vzdělávání. Co byste dělali se skupinou dětí, které se začínají rozpomínat na to, jak se čte, ještě než je to vůbec někdo začne učit? Co byste dělali se skupinou dětí, které zřejmě intuitivně vědí o věcech, které jim nikdy předtím nebyly představeny? Toto je evoluce lidské rasy, a to, že moudrost z předchozích životů, ať už prožili tři nebo tři tisíce životů, se začíná velmi brzo projevovat v jejich životě. Tak daleko ještě nejste, i když v jistém smyslu ano. Protože tato skupina starých duší, která nyní naslouchá, má ve svém nitru veškeré vědění a moudrost minulosti, co jste se naučili, že funguje nebo nefunguje. A tak, jak jsme již dříve říkali, staré duše, které právě teď žijí, začínají přijímat jiskry rozpomínání. Ale chci vám říct, na co se rozpomínáte. Chci, aby to bylo oslavou nesmírnosti staré duše, síly, která se zde shromáždila na židlích, v těch, kteří to poslouchají, jež se nazývají starými dušemi, mimo vaše nejdivočejší představy o tom, kým jste. Je to oslava. Není to učební lekce, ne teď. Je to meditace, je to oslava. Rád bych, abyste si to poslechli. Prosím, abyste tentokrát nevypínali pozornost, chci, abyste poslouchali.

Představte si na chvíli, že by se lidé z jakékoli historické doby mohli vrátit zpět, oživit na nejvyšší úroveň, v jaké existovali. Bez ohledu na to, jak staří byli, mohli by se vrátit. A teď si vyberte, kdo se vrátí, a umístěte je kolem velkého kulatého stolu. Dovolte nám začít s vůdci staletí. Začněme nejlepšími politiky, kteří kdy žili. Vůdci, prezidenty, předsedy vlád, dokonce i králi, jež ti, kteří je obklopovali, milovali za to, co dokázali a dělali. Králové minulosti, kteří byli králi po celá desetiletí, protože je lidé milovali, dbali na své zdraví, chtěli, aby se jejich říše zachovala, a proto dělali to, co dělali, tak dobře. Takoví lidé skutečně existovali. Vůdci zemí, kteří byli tak oblíbení, protože věděli, co lidé chtějí, a také lidi milovali a chápali je. Takoví lidé skutečně existovali. Prezidenti a předsedové vlád, od kterých si lidé přáli, aby pokračovali dál a dál, protože se jim dařilo dobře a za jejich vlády byl v zemi takový blahobyt, jako nikdy předtím. Vládli dobře, rozuměli tomu dobře. Rád bych, abyste odhadli, kolik jich mohlo být. Celá řada. Teď si je jen přivolejte. Jeden po druhém budou přicházet a všechno, co kdy měli, je neporušené – schopnost vnímat, jak je třeba uspořádat věci, aby fungovaly laskavým způsobem, aby ti, kdo je zvolili nebo byli jejich poddanými, mohli říct: „Doufám, že ten muž nebo ta žena bude žít dlouho.“ A teď jsou tady a usedají na svá místa kolem velkého kulatého stolu a dívají se na vás. Chtějí vědět, proč jsou tady.

A vy řeknete: Počkejte chvíli. Je tu jiná skupina.V další skupině budou ti nejlepší filozofové, jací kdy existovali. Ti, kteří dokázali myslet dál než jiní myslitelé, kteří hluboce ovlivnili všechno, co dělali. A teď přisedají ke stolu. Každá generace je měla, dokonce i historie před historií. A oni si teď prohlížejí krále a vůdce. Říkají: „Tady je skvělá skupina. Budeme za chvíli filozofovat o tom, proč jsou tady. Proč jsme tady my?“ A vy řeknete: Počkejte. Je tu další skupina.“ A zapojíte umělce a skladatele minulosti, kteří napsali nejúspěšnější texty o lásce, kráse, které rozezpívaly vaše srdce. A oni přicházejí, jeden za druhým, a usedají ke stolu. Stůl se mimochodem zvětšuje zcela automaticky. Čím více se jich tam usadí, tím větší stůl bude. Skupina za skupinou těch nejmoudřejších a nejlepších. A nakonec přisednou mistři všech dob, kteří byli největšími mistry míru a duchovnosti na této planetě, jací kdy žili. Ti, kteří dokázali svým vědomím změnit fyziku, uzdravovat lidi pouhým dotekem nebo v sobě možná jen měli atribut mistrovství, protože lidé je milovali pro jejich moudrost. Objevují se a zaujímají svá místa. Nyní máte stůl plný bytostí s nesmírnou moudrostí, mocí a milostí, vědomím a krásou. Dívají se na vás a ptají se: „Proč jsme tady?“ A vy řeknete: „Chceme, abyste nás všichni společně provedli tisíciletím.

Právě jsem vám představil starou duši. Starou duši. [Kryon dojatě]Pokud jste prožili tisíce životů, jste alespoň jedním z nich, možná dvěma, možná dokonce i třemi z nich. Umíte si to představit? Pokud si umíte představit tuto skupinu kolem stolu, která dokázala vést planetu, umíte si představit, co by vám mohla přinést? Zaprvé, pamatují si všechno. Pamatují si, proč válka nefunguje, protože žili tak dlouho a bylo jich hodně. Nezapomínají to, tak jak jste na to zapomněli vy. Pamatují si, co nefunguje. Jako kolektiv se v ezoterice a rozmanitosti toho, kým jsou, shromáždili pro řešení, která jsou elegantní a krásná, mají smysl a jsou naplněna láskou. Kulatý stůl duší z minulosti, jimiž jste vy.

Kdybyste měli vytvořit seznam silných stránek staré duše, jak by takový seznam vypadal? Ach, byl by dlouhý, ale předáme vám jen pár z těch, do kterých se probouzíte. A předáme vám je podle hierarchie důležitosti, což běžně neděláme. Vždycky vám říkáme, že naše seznamy probíhají v kruhu a že neexistuje žádná hierarchie. Ale tentokrát ano. Podívejte se na to a zapamatujte si to. Pak pochopíte význam síly staré duše.

Uvědomění si vlastní hodnoty

Největší silnou stránkou tohoto seznamu, číslo jedna, je to, že vědí, že jsou hodnotní. Už jste to někdy slyšeli? To není otázka. Pokud se zeptáte každého z nich, vědí, že jsou hodnotní. Řeknete: „Počkej chvíli, slyšel jsem, že umělci jsou trochu dysfunkční.“ Zeptejte se skladatele písní, který psal skladby s příběhem: „Jsi hoden, abys takovou hudbu psal?“ A on za skupinu skladatelů odpoví: „Ano, je to v nás, je to naše představa krásy, Boha a srdce. Jsme hodnotní. Požádejte nás, abychom napsali nějakou píseň.“ To je způsob jejich hodnoty. Zeptejte se králů a vůdců: „Jste hodni vést zemi?“ Oni řeknou: „Ano, jsme hodni vést zemi, být králi království. Víme, co děláme.“ Zeptejte se jich. Zeptejte se nějakého mistra: „Jsi hoden? Jste hodni?“ Odpoví: „Jsme hodni, protože známe lásku. Známe soucit. Známe rovnováhu. Jsme hodni.Žádný z těch, kteří sedí u stolu, nepochybuje o své hodnotě. A všichni to vědí. Číslo jedna, silnou stránkou staré duše je odhalení, že je hodnotná.

Radost

Číslo dvě. Rád bych, abyste si vyslechli tuto hierarchii. Číslo dvě. Každý z nich má radostnou povahu.Byli schopni zachytit a odhalit své vnitřní dítě, aby se dokázali smát. A tento smích vytváří zajímavé řešení skládanky. Je to skoro tak, jako kdyby smích sám o sobě vytvářel soudržnost mezi všemi. Pozdvihuje věci na úroveň, které všichni rozumějí. Číslo dvě, radost, smích, dokázat se bavit v každé situaci. Číslo dvě. „Kryone, je tam někde moudrost? Číslo dvě je radost?“ Ach ano. Proč by měla být číslem dvě?Protože to, co prochází nedotčeno závojem mezi vámi a Bohem, je smích, radost a láska. Nedostanete se příliš daleko, dokud se nedokážete uvolnit ve své osobnosti splynutím radosti a moudrosti. Jsou tací, kteří namítnou: „Dobře, ale je třeba být extrémně seriózní, aby člověk mohl být spirituální.“ Ukažte mi duchovní osobu, která není šťastná, a já vám ukážu člověka, který není opravdu duchovní. [Kryon se směje] Drazí, to k sobě patří. Není nad smějícího se mnicha.[Kryon se usmívá] Ladí k sobě. To bylo číslo dvě.

Zkušenost

Číslo tři, zkušenost. A to je bod, který pak vytváří moudrost. Každý z těch jednotlivců kolem stolu ví, co dělá: „To už tu bylo, to už jsem dělal.“ Slyšíte mě? Ví, co dělá. Jsou hodni dělat to, co dělají. Pokud by nevěděli, co dělají, nebyli by vůdci milovaní svým lidem, neměli by bohaté země, nevěděli by, jak funguje ekonomika, nebyli by vyrovnaní, nebyli by schopni to vůbec dělat. Stará duše, začínáš to chápat? To jsi ty. To je to, co je v tento okamžik v nitru každé staré duše, co se v ní skrývá, co se nedere do popředí, na co si nevzpomíná.To je ta síla, ta úžasná síla, kterou máte. Je to víc než probuzení do světla. Je to víc než probuzení k poznání, že Bůh je dobrý. Je to vyzvednutí zkušeností z vlastního akášického záznamu, co dělat, když jde o to realizovat věci, které nazýváme soucitným jednáním, což mimochodem přijde jako další bod. Číslo tři je zkušenost. Dokážete si představit, kolik zkušeností je kolem vás u tohoto stolu? Dokážete si představit, kolik zkušeností je uloženo ve vašem akášickém záznamu? Dokážete si představit systém, který si pamatuje každý den každého života? Je možné, že by vaše DNA mohla ukládat tolik informací? A odpověď zní: Ach ano, to a ještě mnohem víc!Co kdybyste se na to napojili?To znamená, že byste si mohli tyto zkušenosti vytáhnout a věděli byste, co funguje a co nefunguje, znovu a znovu až do bodu, kdy byste věděli, co děláte. Měli byste intuici, která ví, co dělat dál, protože už víte, co nefunguje. To je moudrost. Pojmenujte si to, jak chcete. Takový je moudrý člověk, který dělá dobrá rozhodnutí, dobré volby. „To už tady bylo, to už jsem udělal.“ Umíte si představit, co je ve vás? Nechtěli byste si to prostě vytáhnout, abyste při dalším kroku věděli, co je správně, co špatně, co je třeba udělat, kam jít? Možná nebudete znát budoucnost, ale budete mít intuici, co nefunguje. Budete schopni to cítit, vnímat a vědět stejně jako to věděli vůdci a mistři, sedící u stolu.

Soucit

Číslo čtyři je soucit, ale není to jen soucit, je to soucitné jednání. Jedná se o sousloví, které je takto nově spojeno. Předtím jste je neslyšeli, až v poslední dekádě nebo tak nějak, a je těžké to vysvětlit. Pokud máte soucit, máte emoci. Je to krásná emoce. Ve skutečnosti je to elegantní, výše vibrující a zralá emoce. Pokud máte soucit vůči nějaké situaci nebo nějaké jiné osobě, cítíte vůči ní empatii a vžíváte se do situace. Mnoho lidí má soucit. Můžete mít soucit s jinými lidmi, se zvířaty, se Zemí. A můžete jen postávat a říkat: „Jsem soucitná bytost.“ Dovolte mi však vysvětlit, co je to soucitné jednání. Je to další krok poté, co zažíváte soucit. Soucitné jednání je soucit spojený s něčím, co k tomu patří, s uskutečnitelným činem, a tím by mohlo být vědění, jak se za to modlit, jak s tím pracovat, co říci těm, kteří to zažívají, mít přehled o tom, proč se něco stalo, mít vhled do soucitu, který byste měli mít, což pak vede k jednání, co je třeba říct, jak se modlit, jak meditovat, abyste mohli pracovat na situaci, která soucit vyvolala. To je to, co dělají mistři, to je to, co mohou nabídnout ti u stolu. Protože každý z nich mohl vidět nějaké situace v životě lidí. Někteří z nich se dokázali postiženého člověka dotknout a ten člověk cítil vzájemné spojení mezi sebou a mistrem, a byl tak vděčný, že měl někoho, kdo ho pochopil, a už nebyl sám. Dokážete to udělat? Máte-li soucit k Zemi, můžete se za Zemi modlit. Můžete se spojovat s přírodou a být její součástí tím, že pro ni uděláte něco soucitného. Někdy, drazí, vyvolá příliš soucitu smutek, a vy víte, o kom mluvím. To je nevyvážený soucit. Soucitné jednání znamená pochopení a vhled, že toho nejste součástí, ale že víte, co je třeba udělat. To bylo číslo čtyři.

Vlastní vyrovnanost

Číslo pět, vlastní vyrovnanost. Každá osoba na planetě prochází cykly a ty cykly nejsou světlé a temné, pojmenujte si je, jak chcete, ale jsou to cykly, které jsou společné všem lidským bytostem. Někdy se cítíte dobře, někdy ne. Jsou dny, kdy nechcete odkrýt nic, co může být tajné; vím, kdo je tady a vím, kdo poslouchá. Jsou dny, kdy dokonce i pracovník světla řekne: Myslím, že to vzdám. To je to ten nejhlubší z propadů, že? Všichni jste se do něj už někdy dostali. A pak existují cykly, kdy říkáte: „Všechno je krásné. Chci zpívat, chci zpívat a je mi jedno, jestli někdo poslouchá. Budu si zpívat v autě, v polích, kdekoli. Je mi to jedno, protože jsem Bohu tak vděčný!“ A mezitím je to, co běžně žijete.

Teď vám něco sdělím. V těch několika letech, která následovala po přechodu středem precese rovnodennosti, existuje atribut, který někteří z vás vnímají. Léta, o kterých mluvím, je oněch 18 let od 21. prosince 2012 do konce precese rovnodennosti. Tato precese je 36letým oknem, ve kterém se pohybujete přes oblohu, doslova astronomicky, skrz pás Mléčné dráhy. Ezotericky to znamená posun, o kterém jsme mluvili. Teď se nacházíte v těch 18 letech, které následují od roku 2012. V těchto a zbývajících letech bude docházet k vyšším výšinám a hlubším propadům, než jste zvyklí. „Proč by to tak mělo být, Kryone? Co se bude dít?“ Proč to bude atributem staré duše v nové energii? Řeknu vám to, drazí, protože byla odstraněna omezení, jak vysoko nebo jak hluboko vás může vést vaše svobodná volba. Důvodem je to, že byla odstraněna omezení, aby se stará duše mohla dostat výš, než kdykoli předtím, až najde jiskru osvícení. Sebe sama vyrovnávající duše si uvědomí, že pokud na chvíli nebo trochu delší dobu upadne do deprese, nebude muset volat svému astrologovi. Astrologové, víte přesně, co tím myslím, nestojíte o tolik telefonátů. Jinými slovy zjistíte, že se sami zas brzy dostanete do rovnováhy. Budete vědět, že až to přestojíte, světlo se vrátí jako obvykle. Vždycky se vrátí. A čím více se vyrovnáváte (uvádíte do rovnováhy), tím lepší a zkušenější v tom budete. Jiskra říká: „Vyrovnávám sama sebe.“ Je důležité, abyste se uváděli do rovnováhy natolik, abyste zůstávali vyrovnaní, a ostatní to uvidí, bez ohledu na to, co se děje.

Dokonce i na tomto pódiu vám někteří vaši učitelé představili toto učení, které říká, že až budou mít ostatní kolem sebe chaos a uvidí, že procházíte situací s dokonalou vyrovnaností, pak možná, až ten chaos skončí, přijdou za vámi a zeptají se: „Jak to děláš?To je vyrovnanost. To je mistrovství, že máš nad sebou kontrolu. To bylo číslo pět.

Vytváření vlastní reality

Číslo šest, poslední atribut. Z rozsáhlého seznamu atributů, nesmírnosti talentů, vám jich předáme jen šest. A tím posledním je, že stará duše se učí vytvářet svou vlastní realitu, a tak se nikdy neobává budoucnosti. Kolem vás se mohou dít věci, nad kterými nemáte kontrolu. Nemáte žádnou kontrolu nad tím, co se přes vás přelévá. Ale nebojíte se toho, protože víte, že máte kontrolu nad tím, co pro vás bude následovat dál. A vždycky bude existovat synchronicita, která vás z toho nevhodného vytáhne, protože otázka je vždy tato: „No dobře, mohu ovládat sám sebe, ale nemohu ovládat ostatní. Co mám dělat, když za mnou přijdou? Nebo když se ocitnu v situaci, nad kterou nemám kontrolu kvůli někomu jinému?“ A odpověď, drazí, zní: Synchronicita vás z těchto věcí dostane, pokud to budete očekávat.

Děje se tedy něco, co je výzvou. Sledujte pozorně to, co říkáte. Pokud se něco děje, co je výzvou, co říkáte? Někteří řeknou: „Věděl jsem, že se to přihodí.” Co jste udělali? [Kryon se směje] Právě jste sdělili vesmíru, že jste očekávali špatné věci. To je těžký oříšek. Ale co kdybyste to nově přepsali? Bez ohledu na to, jaké výzvě čelíte, řekněte: To je další výzva a já tím projdu.”

A na druhé straně této výzvy se stane něco jiného, co jste neočekávali, protože jste tou výzvou prošli. Co je to za člověka, který dokáže čelit věcem, které jsou pro mnoho ostatních negativní a pro jiné tak dramatické, že zůstane vyrovnaný a řekne: „To anebo ještě něco lepšího. Laskavost se projeví, až se tento problém vyřeší.“ A oni se na vás budou dívat, jako byste přišli z jiné planety. A to jste mimochodem přišli! Stará duše, jsi tak jedinečná na této planetě. A jsi tak nesmírná se svými talenty. Ten kulatý stůl, to jste vy.

A pokud tomu uvěříte a porozumíte tomu, pak vám řeknu, že tento vývoj bude pomalý. Bude to trvat generace, než se to začne rozvíjet a uvidíte to v akci. A když řeknete: „Nu, přál bych si, aby se to stalo v mém životě,“ pak odpovím: Stane se to, protože se vrátíte zpátky. Je mi to líto, ale takový je člověk ve starší energii, který je unaven a říká, že se nevrátí. Co když vám řeknu, že se znovu probudíte jako mladí. A v tomto probuzení se už nikdy nedopustíte stejných chyb, které jste tentokrát udělali. V tom je ten rozdíl.A budete žít déle. A vzpomenete si na věci, které vytvářejí život, který jste tentokrát neměli. A řeknu vám, že nebudete chybět na oslavě! Jakmile se ocitnete na mé straně závoje a podíváme se na sebe, a to se podíváme, veškeré nápady, které máte, kdo kdy a proč se vrátí, to všechno odplaví a vy se mi pak podíváte od očí a řeknete: „Chci se vrátit. Jak rychle se mohu vrátit?“

Už jsme vám říkali, že systém návratu v nové energii bude tak odlišný. (Ve staré energii) vám bylo řečeno, že bude muset uběhnout tolik a tolik let, nebo se bude muset stát tohle či tamto. Tohle neplatí. Můžete se vrátit během měsíců, drazí, někteří to tak dělají, někteří to udělali a někteří to tak udělají. Jsou to ti, které jste milovali a ztratili. Poslouchejte, víte, o kom mluvím. Matka, otec, manžel, manželka, bratr, sestra, to jsou ti, které jste milovali a nedávno ztratili, a kteří jsou zpátky, právě teď. Cožpak to nevnímáte? Je to téměř tak, jako kdyby vás neopustili. Jejich vědomí je tady. A kdybyste se na něj mohli napojit, a to můžete, pak by se objevil velký úsměv: „Jsem zpátky.“ [Kryon se usmívá] Jako by nikdy neodešli. Láska prochází věky, závojem, smrtí a můžete ji vnímat, neboť smrt neznamená konec. Je to prostě jen přechod. A v tomto konkrétním případě, v této energii, je přechodem světla. Někteří z vás to potřebovali slyšet.

To prozatím stačí. Už se vidíte, jací jste? Pokud ne, tak vám něco řeknu. My vás takové vidíme. Proč bychom vás měli vidět jinak, než jak vidíte sami sebe? Chci, abyste prolomili paradigma, které vás drží v temnotě, a začali rozpoznávat, co přichází.

Drazí, tolik vás miluji za to, co děláte na této planetě, v tomto životě i v těch následujících.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Discovery 2017 – 4/6 – MP3 – 33:17 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Rytmus Země

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Jste mi drazí. Vážím si vás a respektuji vás za vaši odvahu a vytrvalost. Jste ve své lidskosti zranitelní: v tom, že nevíte, ve hledání, ve vstupu na neznámé cesty. Vnímám váš strach, toužení, stesk po světle, jistotě a svobodě. Stále hledáte a občas se ztratíte na cestách, které byly vyznačeny společností, hlasy strachu, které vám říkají, že nejste dostateční nebo že nemáte dost a že potřebujete ochranu. Tyto hlasy byly v minulosti tak hlasité, že do vás hluboce pronikly a zesílily víc než hlas vašeho srdce, váš vnitřní hlas. Vy všichni bojujete proti hlasům strachu, hlasům minulosti.

Vážím si vás, neboť jste podnikli toto úsilí, tento zápas, tuto výpravu. Učinili jste skok důvěry a to vyžaduje odvahu a odevzdání. Važte si za to sami sebe a uvědomte si, že to, co tu ve svém životě na Zemi děláte, je součástí většího celku. To, co činíte, má vliv na druhé, na celou síť životů a duší, se kterými jste spojeni. Tento vliv je větší, než si dokážete představit. Vyzařujete do jiných částí světa, k jiným žijícím bytostem, aniž byste to věděli. Jste větší než si myslíte.

Velkou část času je vaše vědomí ponořeno do strachů, problémů a obav, které vás ve vašem každodenním životě zaměstnávají. Energie vaší duše je však mnohem větší, mnohem rozsáhlejší a širší, než osobní záležitosti, kterými jste zaujati a se kterými se identifikujete.

Žádám vás, abyste si dnes uvědomili nekonečnou bytost, kterou jste. Vaše duše si vybrala tohle tělo, ve kterém se v tomto životě projevuje. Vybrali jste si tohle tělo a taktéž jste si vybrali jisté rodiče a rodinu, do které jste se narodili, životní podmínky, ve kterých jste vyrůstali. Duše se odevzdává dobrovolně a dovoluje si být sevřená a chycená v síti, která je utkána jak ze strachu, tak z lásky. Prostřednictvím svých rodičů a později skrze svět kolem sebe, skrze vztahy a vaše pracovní prostředí, se setkáváte se strachem, omezením a temnotou.

Přesto je tu vždy přítomna láska, kterou můžete nalézt jedině tehdy, když si ji zvolíte. Když jste si velmi vědomi svého vlastního středu, dokážete vidět skrze své strachy, masky a iluze světa, který vás obklopuje. Namísto zaměření se na své starosti a takzvané zkratky, si můžete být vědomi světla, které je stále přítomné a září zevnitř, světla, které pochází z velmi odlišného světa, které není omezeno strachem, hodnocením nebo nedostatkem. Váš nejdůležitější úkol na Zemi je nalézt toto světlo uvnitř sebe a pečovat o něj, dát mu pozemské ruce a nohy, skutečně mu dovolit proudit do a na Zemi. To je váš skutečný smysl, vše ostatní je druhotné.

Nyní se spojte se svými chodidly, vnímejte je na zemi a vnímejte, jak jste zrozeni z Matky Země. Země jako živoucí bytost je vašim spojencem. Její vibrace, ticho přírody, prchavá lehkost, ve které se rozvíjí procesy života. Vnímejte esenci Matky Země ve svých chodidlech a pod nimi. Země vás vítá a miluje vás jako své dítě. Chce, abyste měli vše, o co žádáte, a především vám chce pomoci objevit své vlastní světlo, neboť vaše světlo potřebuje. Inspiruje se vašim vědomím a činí ji plodnou. Vy jste stvořitelem a Země vám chce sloužit. Vnímejte, jak vás Země miluje. Vnímejte její mateřský proud, který vystupuje nahoru vašimi chodidly a lýtky, naplňuje vaše kolena a stehna a vnímejte, jak esence Země a její vědomí naplňuje váš podbřišek a vaši pánev.

Staňte se znovu dítětem, které ví, že se zrodilo a nemusí se bát o to, jestli je v bezpečí. A tak tomu ve skutečnosti i je: vy jste v bezpečí v náruči Matky Země. Když jí to dovolíte, postará se o vás od vašeho narození až do vaší smrti. Když jste na ni naladěni, jste sjednoceni s rytmem, který je pro vás správný. Všechny životní procesy a vnitřní procesy růstu mají jistý rytmus, tempo. Váš rytmus klopýtá jen kvůli vašim strachům nebo proto, že mu nedůvěřujete a tomuto rytmu nenasloucháte. Jsou to energie hlavy, které zasahují do přirozeného proudu vašeho života. Osvoboďte se tedy od těchto představ, které jsou mentálními hodnoceními. Sestupte svým vědomím do pánevní kolébky a vnímejte jemný hlas Matky Země: zpomal a spočiň zde!

Představte si, že vaše pánevní kolébka je sama o sobě lůnem Matky Země a vy se v ní houpete jako v houpací síti, která se pohybuje tam a zpátky. Je zamýšleno, abyste se na Zemi cítili v bezpečí, jedině pak můžete rozvinout svou vlastní cestu. Vyvinout sebe sama je jako pomalé rozvíjení, rozkvétání jemné květiny, která nese energii jiného světa. Tato květina potřebuje čas, řádnou výživu, ochranu a stabilitu.

Nyní si představte, že jste těmito energiemi obklopeni a dáváte sami sobě prostor růst způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Potřebujete právě nyní především odpočinek? Vnímejte to na chvíli. Odpočinek neznamená nic nedělat. Nejčastěji znamená, že dáváte pozornost sami sobě, svým skutečným potřebám. Je také možné, že byste rádi dělali něco, po čem toužíte a co jste si dlouho odpírali. Možná je právě nyní čas vyživit svou duši. Položte tuto otázku Matce Zemi.

Představte si, že se v houpací síti jemně houpete tam a zpět. Je bezpečná a vy jste uvolnění. Nyní k vám přichází zvíře z přírody, které vám přináší zprávu a tou zprávou je energie, léčivá energie. Přijměte ji a pohleďte tomuto zvířeti do očí – přijměte ho jako průvodce od Matky Země.

Jste tu na Zemi, abyste dali formu své energii duše pozemským způsobem, a to je možné jedině tehdy, když se cítíte na Zemi doma. Všichni nesete náklad z minulosti, který to ztěžuje, a vy se cítíte mezi lidmi ve svém těle a dokonce sami se sebou a svými emocemi nejistí – vidím to.

Je tu boj způsobený trhlinou mezi světlem, teplem a bezpečím na straně jedné a strachem a chladem, který zažíváte, na straně druhé. Přesto vás vyzývám, vaše nejhlubší vědomí uvnitř vás, že toto světlo, teplo a bezpečí je mnohem silnější než strach a chlad. Můžete to vnímat ve svém každodenním životě spojováním se se Zemí, přírodou a svým vlastním podbřiškem a pánví.

Tam je bezpečí, tam je láska a naleznete tam odpovědi na otázky, které hledáte – přichází z odpočinku a uvolnění. Nikdy se nespojujte s odpověďmi, které pochází z vaší hlavy. Je to spojení s vašim pozemským bytím a pozemskou povahou, ze které můžete skutečně pochopit, utěšit a povzbudit sami sebe. Odevzdejte se Zemi! To je první krok, jak se stát celistvými.

Když prožíváte základní bezpečí, můžete slyšet vnitřní hlas svého srdce, jasně slyšitelný jako by to byla píseň ptáka. Můžete také oživit trpělivost, aby se věci odkryly a rozvinuly svou vlastní cestou. Následujte rytmus Země a mějte pro ni soucit. I když se někdy cítíte ztraceni ve strachu, chladu, ignoraci, máte uvnitř sebe ohromné světlo a Země vaše světlo vítá a vítá vás.

Nyní vnímejte toto zářivé světlo ve svém srdci: čisté a živé vědomí. Vnímejte, odkud pocházíte, místa, ve kterých jste ve vesmíru byli – máte bohatou minulost. Máte mnoho vědění a zkušeností, které nyní můžete sdílet se Zemí a lidmi kolem vás. Nebojte se. Jste nositeli světla a těmi máte i být. Vnímejte toto světlo uvnitř svého srdce. Vnímejte, jak vás toto světlo spojuje s dalšími žijícími bytostmi: lidmi, zvířaty, přírodou.

Pokloňte se tomuto světlu uvnitř sebe. Vnímejte, že je větší, než vaše osobnost a vaše starosti, které mají právo existovat. Vnímejte však zároveň nevyčerpatelný zdroj světla uvnitř sebe. Nechejte toto světlo, aby vás umylo a očistilo vaše energetické pole jako fontána z vašeho srdce. Vnímejte světelný proud, který proudí přes vaši hlavu a ramena dolů vašim tělem, pánví, nohama a chodidly, dolů do Země.

Mnohokrát děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Horoskop na obdobie 16. 7. – 22. 7. 2018

Prožívání

Slunce je 17. – 22. 7. v opozici s Černou lunou. Zviditelní se zodpovědnost – nezodpovědnost, musím – nesmím, řád – neřád, dítě – stařec, naděje – strach. Zviditelní se, kde jsme dozráli a dospěli a kde ještě ne. Jsou důležité pocity, protože je tendence prožívání zavřít, jednat jako stroj. Ukáže se nám tíha bytí, pokud ji ve svém životě žijeme. Projeví se strach a vztah k autoritám. Tento aspekt zviditelní určitou dětinskost, která se projeví přes ego. Malé uražené dítě, které si vynucuje nebo naopak tvrdý dospělý, který plní své povinnosti. Uprostřed je člověk, který přiznává své pocity a přijímá svou zodpovědnost. Budeme přecitlivělí, snadno se nás něco dotkne a náš egoušek velmi razantně zareaguje. V tomto týdnu se mohou objevit zranění, která si hned neuvědomíme, pokud popřeme své city a nepojmenujeme si je. Mohou tak do budoucna být příčinou důsledku – zásadního obratu v životě, možná osudové chyby. Pokud přiznáme, že se nás něco dotklo, co cítíme, tak nemusíme své „ponížení, odmítnutí, bolestivý pocit“ vyrovnávat na úkor něčeho nebo někoho.  Buďte proto bdělí, pravdiví a otevření.

Koncem týdne se začne projevovat dynamický aspekt Slunce kvadratura Uran, který bude v plné síle v dalším týdnu. Zrychlení času, událostí, spěch, časté změny a vnitřní napětí. Stres, kterému v této době snadněji podléháme, lze uvolnit sportem, fyzickou prací či dynamickou meditací. Nejdříve je potřeba ze sebe dostat napětí přes fyzický pohyb, přes hlas a pak teprve jít do meditace, do klidu. Aspekt přináší rychlost, pravdivost a schopnost projevit své pravé Já.

K tomu se dostává další aspekt – retrográdní Mars se dostává do neharmonického aspektu s Uranem. Tento aspekt se opakuje z druhé poloviny května 2018. Navrací se nám nějaké téma, rozhodnutí, které jsme v té době udělali. Mars je retrográdní, což nás vede k přehodnocení těchto rozhodnutí, činů a událostí. Červencové novoluní odstartovalo proces (smrti a znovuzrození) konce starých programů, vystoupení ze starých reakcí a ukončení všeho, co již není života schopné. Dostane se nám proto pochopení, uvidění toho, co jsme ještě v květnu nebyli schopni rozpoznat, uvidět. Nový pohled umožní nové řešení. Tento aspekt vzhledem k tomu, že je dynamický, přinese hodně napětí, nervozity, neklidu a podrážděnosti. Velký příliv energie bude způsobovat výbuchy emocí – vzteku, lítosti, objeví se nespavost. Energie Urana s Marsem přináší rychlost až zbrklost, odvahu, ale i sklon k riskování, hlavně rychlou jízdu. V této době je potřeba velké opatrnosti na silnicích a zejména udržení pozornosti. Lidé budou nepředvídatelní, a to nejen na silnicích. Tento aspekt bude nejsilnější v příštím týdnu a v prvním týdnu srpna. V tomto týdnu ucítíme nástup zrychlení času, událostí a změn. Objeví se technické závady, předpokládám také velké výkyvy počasí, velká horka se silnými bouřkami. V tomto týdnu ještě máte šanci svůj čas plánovat, ovlivnit, realizovat své plány, využijte čas k přípravě na energeticky bouřlivé a hektické dva týdny, přestože tento revoluční aspekt bude působit až do 2. 10. Procházíme osvobozením od „starého“ ega, vůle a konání. Energeticky přichází velmi silná energie, která vstupuje v impulzech do všech rovin jemnohmotných těl a též do těla, do buněk, do hmoty. Naše svobodná vůle má určité meze. Vždy na určitý čas dostaneme volné pole působnosti a prozřetelnost pozoruje, jak umíme se svobodnou vůlí zacházet a jak jsme se vyvinuli. A v určitém čase vstoupí do hry, aby udělala pořádek a postavila vše na své místo a určení.

Objeví se proto určitá překvapení, změny a nové situace, které jsme neměli v plánu. Ne vůle má, ale vůle vyšší se projeví a ta ví, co je pro nás všechny nejlepší. Proto důvěřujte! Jsme vedeni k tomu, abychom vystoupili ze své komfortní zóny a reagovali autenticky, pravdivě. Určitá „překvapení“ se dějí proto, abychom naučené reakce, které standardně používáme, nemohli použít a abychom reagovali pravdivě.

K čemu všemu to vede? Je to trénink, jak se naučit být v chaosu a neklidu zatímco v našem středu panuje mír – universum -božské vědomí. Svět, hmota, kolektivní vědomí se proměňuje a my jsme vyučováni, jak projít procesem transformace s láskou a mírem bez utrpení.

Objevují se negativní předpovědi, co vše se stane, a tyto předpovědi zbytečně tvoří shluk energie, která roste a je posilována strachem lidí, těch, kteří na to reagují. Tím se vytvářejí katastrofy, které se projeví v realitě. Pokud by člověk tyto myšlenky netvořil, tak se nemusejí dít. Pokud dokáže v sobě udržet pocit bezpečí, důvěry a míru. Je proto velmi zásadní udržovat si v sobě optimistickou mysl, důvěru a pochopení celého procesu, který prochází. Můžete využít každý den techniky meditace, modliteb, afirmací atd.

Je možno energii využít k procesu osvobození se od starých zátěžových vzorců a situací. K možnosti projít osobní revolucí. Aspekt Urana a Marse má v sobě i přímost, pravdivost a prozíravost.

Máte možnost veškerou energii využít pozitivně pro svůj život. Počítejte s tím, že nezůstane kámen na kameni a vy se stanete novými lidmi s novou perspektivou.

Harmonický aspekt mezi Saturnem a Uranem (do října 2018) ukazuje, že vše, co se děje, vede k nové struktuře. Opustit zátěžovou minulost, vzít si z minulosti ponaučení, pochopení, zkušenosti a uctít ji. A směřovat k novým možnostem, zkušenostem, které mají změnit hodnotový systém lidstva.

Harmonický aspekt Jupitera a Neptuna (do 30. 9. 2018) je o milosti, důvěře a možnosti spojit se s jemnohmotným světem, vnímat andělské bytosti kolem sebe. Je zde připravenost vám pomoci. Pomoženo vám může být, pokud se ztišíte, uvnitřníte, abyste mohli vnímat, cítit a naslouchat jemnějším vibracím. Meditace nebo modlitba a pobyt v Tichu je to, co vám dodá sílu, energii a vnitřní klid.

Když v sobě ucítíte velký vnitřní zmatek, rozvibrování, paniku, udělejte toto: Postav se bos na zem, levou ruku, její dlaň otoč k zemi, zvedni pravou ruku a otoč dlaň ke Slunci. Přijímej energii Slunce skrze pravou ruku s myšlenkou – „vstupuje do mne světlo a láska“. Energie prochází rukou skrze srdeční čakru do levé paže a ruky. Energii nech vycházet ven do země skrze otočenou levou dlaň, kam odchází tvoje vnitřní rozpoložení. Nech působit tak dlouho, až levou rukou ucítíš, že Matce zemi již dáváš světlo a lásku. Proudění energie ukonči pozorností na propojení se se zemí. Uvědom si svá chodidla a vnímej propojení, sílu a pevnost země.

Radostný a plodný týden, s láskou Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Oddělení zrna od plev – odkaz od Zlatej dušičky

Mnohé se opakuje, lidé Země. Stále se mnozí honíte za svými snovými představami, nejste ochotni opustit vaše iluze, a pokud, potom tímto procházíte velice bolestivě, neboť se nechcete poddat, bráníte se vidět pravdu, bráníte se svému růstu. Mnozí z vás již pochopili, že tudy cesta nevede. Že pouze tam, kde je nesoulad, kde je špatný směr, tam je bolest. Nepochopení vás vede též do bolesti, stejně tak, jako lpění. Lidé Země, je velice náročný čas. Brzy budete muset zmobilizovat všechny své síly, abyste ustáli některé situace, které vás potkají. Je a bude zde obzvláště mnoho psychických tlaků, které vás nenechají vydechnout. Budete muset mnohé pochopit, budete se muset smířit a přijmout aktuální stav věcí. Mnozí z vás cítí podvědomě, že přichází velice závažný čas, kdy budete otestováni, jak jste schopni kráčet dále ve svých životech. Mnoho z vás se bude stále bránit a hledat všechny možné výmluvy, namlouvat sami sobě, ale nic platné. Musíte si projít změnami a též změnou vědomí, která probíhá již po mnohé dny a měsíce. Každý si do života přitahuje to, co ještě potřebuje zpracovat, aby ozdravil svou duši, ozdravil sám sebe.

Lidé Země, toužíte po lásce, avšak dokážete sebe samé milovat? Zbavte se závislostí na ostatních lidech, buďte sami za sebe. Vědomě sami sebe rozvíjejte, neboť mnozí dosud nedošli tam, kam by měli, kam si naplánovala jejich duše. Budete zbaveni mnohých iluzí, budete cítit smutky, neboť odejdou vaši nejbližší a mnozí vedle vás se změní. Myslíte si ve svých iluzorních představách, že znáte lidi kolem sebe. Avšak budete se v některých případech moci přesvědčit, jak hluboce jste se zmýlili. Promění se vaše pohledy na lidi kolem vás. Budete se znovu učit poznávat sami sebe, neboť kdo z vás si je jistý sám sebou? Jistý tím, kdo je, svými reakcemi. I zde budete prověřeni. Možná budete mít pocit, že nezůstal kámen na kameni a váš vnitřní svět se otřese a bude zcela převrácen. Tam, kde nyní cítíte jistoty, budete oslabeni, tam, kde se cítíte nejistí, budete ujištěni, obohaceni. Projevy lásky budou pozvedat mysl, avšak i manipulace bude přibývat. Přijde změna, na kterou nemusíte být připraveni. Avšak pouze na vás záleží, jak ji vpravíte do svých životů. Ten, kdo se naučil nelpět, se bude cítit osvobozený, ten, kdo hromadí, bude ochuzen.

Lidé Země, pamatujte, že v každé situaci vám pomůže naladění se na klid v duši, láska a přijetí. Máte před sebou ještě mnoho práce, avšak také přichází čas velikých odměn za vykonanou práci. Partnerské vztahy se prohloubí, nefunkční budou přerušeny. Mnohé iluze budou vyčištěny a přijde doba vztahů nových, založených na nových principech, na nových základech. Také vztahy mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci musí být dořešeny. Lidé Země, vstupujete do období, které bude opravdu časem oddělení zrna od plev. Avšak toto nesmí budit strach a obavy, neboť posuzovat budete pouze sami sebe a vy budete tím, kdo si bude vybírat. Nezapomeňte však, že mnohé věci nejsou takové, jaké se zdají být, takže i vaše představy jsou a budou úplně odlišné. Můžete si však vytvořit nejen svou přítomnost, ale i budoucnost. Proto chápejte, že i to, co nastane, není zde proto, abyste byli nějak potrestáni, nýbrž proto, abyste byli pozvednuti. Neboť vše souvisí se vším a vy, pokud nejste vědomí a neznáte svou cestu, nikdy nevíte, co a k čemu je dobré. Proto se učte přijímat věci tak, jak přicházejí a nadále pracujte na své sebelásce a nalezení odpovědí na vaše otázky. Mnozí brzy pochopíte, že nic ani nemůže být jinak. Následujte hlas svého srdce, to je jedna z rad, která vám může být poskytnuta. V tomto čase a v tomto okamžiku. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Série odhalení 2017 – 3. část „Jsem hoden“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 25. srpna 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je třetí channeling série, kterou jsme nazvali Odhalení. Před pár lety pomáhal můj partner při psaní knihy Indigové děti*. Stala se mainstreamem, jinými slovy nebyla ezoterická. A popsala nový druh vědomí, přicházející na planetu s dětmi.Opravdu to byl začátek, předchůdce posunu, protože potenciál posunu tam byl. Lidstvo se samo nezničilo. Některé procesy vyššího vývoje lidstva již začaly. A v očekávání toho se děti začaly posouvat a měnit. Jedním z atributů dětí nového vědomí, že je vnímáte jako obtížné. Jsou s nimi časté problémy, protože jsou trochu příliš tvrdohlavé. Dovolte mi, abych to definoval. Rodí se s vědomím, že jsou hodni toho být tady, ale vy jste se s tímto vědomím nenarodili. Drazí, je to kvůli Akáše, kterou si sebou nesete, kvůli systémům, podílejících se na vaší kultuře, je to dokonce kvůli výrokům, které vám předali rodiče. Nikdy hlasitě nevykřikujete a nebušíte se do hrudi: „Jsem hoden tady být,“ protože by vás vaši přátelé opustili. Je to něco, co je ukryto v každém z vás, kdo sedíte tady v místnosti, pocit, že toho nejste hodni .

Nu, staré duše, odkud to pochází? Skutečně, proč byste měli přijít na svět a mít možná pocit, že nejste hodni toho být tady? Co se s vámi stane, drazí pracovníci světla, v těch tisíci životech, když se v určitém bodě probudíte do pravdy, krásy a lásky Boha? Co s tím uděláte? Někteří z vás se stali šamany a o tom už jsme mluvili. Většina z vás vstoupila do systému, který vám později způsoboval problémy. Který systém by to byl? Říkají vám něco slova „kněží“ a „jeptišky“? Dovolte mi něco říct. Kdybyste nyní provedli průzkum mezi pracovníky světla na této planetě, byl by mezi nimi nepřiměřeně velký počet těch, kteří zůstali svobodní nebo se pokusili oženit, ale nefungovalo to. A důvodem bylo to, že jste po mnoho životů skládali slavnostní (řeholní) sliby. Bylo to pro vás bezpečné místo, kde jste mohli milovat Boha. Nikdo se na vás nekoukal s úšklebkem, že nosíte řeholní roucho, které vyzařuje poselství: Jsem duchovní, jsem tomu oddaný, žiji v celibátu a jsem kněz, jsem jeptiška, po celý svůj život.

Najednou vstoupíte do tohoto života. Opravdu si myslíte, že si v něm nenesete pozůstatky z těch minulých životů? Složili jste sliby a najednou se k vám vracejí. Jeden z těch slibů, které jste složili, je, že jste nehodní. To přece víte, že? Jenom Bůh je hodnotný, lidé ne. Měli byste se před Bohem plazit. Nemůžete ani přímo mluvit s Bohem, ale jen zprostředkovaně skrz někoho více duchovního než vy, který zaujímá v hierarchii systému vyšší postavení než je to vaše. A pak přijdete sem v této (nové) energii a nejen že se učíte o Boží lásce, kterou dobře znáte, ale i to, že můžete mluvit přímo s Bohem, že Bůh je uvnitř, ve vašem nitru. A teď jste tady, hodnotní od svého narození. Někteří z vás měli motivaci vrátit se přímo do systému, jehož součástí jste byli, a ono to nefungovalo. Někteří z vás se proti tomu systému vzepřeli, protože jste intuitivně věděli, že to v nové energii nebude fungovat. Na některé z vás se dodnes vaše rodina zlobí, protože jste vystoupili z duchovního systému, ve který věří. A celý váš život vás pronásledují: „Když se už vrátíš do stáda? Pokud budeš pokračovat, dostaneš se na hrozné místo, kde budeš každý den zaživa pálen.“ To je to, co pro tebe připravila láska Boha. A oni v to věří. Věří, že Bůh, který stvořil věci z čisté lásky a vložil do vás lásku a soucit, vás pak bude soudit. Znovu zopakuji, že soudit je lidským předpokladem, nikoli božským. Ale přesto to přetrvává a pevně se drží, že? Mnozí z vás se nyní vydávají zcela soukromou cestou. A dokonce tichou, protože ani nechcete, aby o tom ostatní věděli. Někteří z vás vyšli ze skříně, z té skříně pracovníka světla, a sami jste se odhalili: „Věřím tomu nebo tomu.A ztratili jste své přátele a rodinu.

Znovu opakuji: Teď sedíte u své rodiny. Toto je vaše rodina. Proto bych vám chtěl v těchto krátkých okamžicích poskytnout axiom a pak něco společně uděláme. Ten axiom, drazí, spočívá v tom, co se v těchto dnech učíte – od toho nejzákladnějšího až po to nejpokročilejší – a vy to nebudete moct správně přijmout, dokud si teď hned něco neuvědomíte. Dvě slova. Vsadím se, že je uhodnete. „Jsem hoden“. Nezáleží na tom, co slyšíte z pódia, co říkají lidé, bez ohledu na to, co říkám já, je třeba rozrazit ty dveře nehodnosti (že nejste hodnotní) a to také udělejte. Kolik zámků dnes mají, drazí? Můžete říci, že jste připraveni, ale ve vaší mysli, ve vašem akášickém záznamu, existuje pozůstatek, který vám tvrdí, že tímto způsobem věci nemohou fungovat. A přestože to víš lépe, drahý člověče, cítíš to a znáš pravdu, ten pozůstatek často říká: Nejsi hoden (nejsi hodnotný). Pamatuješ? Prostě nejsi hoden.“ To není ego. To je pravda. Být hoden znamená, že jste se narodili velkolepí, protože v sobě máte kousek Boha. A co opravdu znamená velkolepost? To znamená, že jste soucitné, vyvážené lidské bytosti. Máte schopnost ovládat své tělo tak, že dokážete být vyvážení a soucitní, schopní šířit světlo a pomáhat. To je ta velkolepost. Není to velkolepost, která říká, že se staneš filmovou hvězdou nebo slavným politikem, to není ten druh velkoleposti. Je to klidná, nádherná, silná velkolepost pomáhat planetě. To je to velkolepé.

Požádám vás, abyste se mnou něco vyslovili. Uděláme to třikrát. Nedělejte to, pokud to nemyslíte skutečně vážně. Vás, kteří to uslyšíte později, zvu, abyste se toho také zúčastnili, pokud to teď posloucháte a jste pracovníkem světla, starou duší a víte, že tím jste. Tato podmínka se týká také vás. Vyslovíme společně slova: Jsem hoden. Zúčastněte se, pokud si přejete.

Uděláme to teď, jste připraveni? „Jsem hoden.“

Zvuk, který vytvoříte, je energie. Řeč je chápána vašimi těly kolem vás. Vrací se zpět skrz vaše uši a tvá innate to uslyší, tvá duše začne vibrovat touto pravdou: „Myslíš to skutečně upřímně, nebo ne?“ Pojďme to vyslovit znovu: „Jsem hoden.“

Innate tomu začíná věřit:Poslouchej, je za tím skutečný záměr. Nevyslovuje to jen tak. Wow!Co kdyby to tak myslel/a doopravdy? Co kdyby to byl okamžik, kdy by se dveře mohly zhroutit? Zámky by se rozlomily a už se nikdy nevrátí. Myslí to skutečně vážně? Zjistíme to.“

Vyslovme to potřetí:„Jsem hoden.“

Je to jen malé cvičení, pár slov, a začnete cítit rozdíl. Kolika z vás vykládali, že jste se narodili špinaví, hříšní? To není pravda. A teď to víte. Kolik z vás učili, že se musíte před Bohem plazit? To není pravda. A teď to víte. Pro mnoho z vás se ty dveře zhroutily s čistým záměrem a odteď se věci, které se dějí na tomto pódiu a budou dít dál, které jsou učením, budou vnímány jinýma ušima, jiným vědomím, protože teď jste hodni, abyste je přijímali. Blokády, které existovaly, které vám bránily v tom, abyste některé tyto koncepty brali i jen v úvahu, se zbortily přímo před vašima očima.

Dojde ke změně života, drazí. Sledujte, co říkáte. Volte svá slova pečlivě, protože některá z nich jsou jen zvykem. Pokud vám někdo dá dárek, učili vás rodiče říkat: „Ach, to si nezasloužím.“ [Kryon se usmívá] Sledujte svá slova a místo toho řekněte: „Děkuji mnohokrát za tento nádherný dárek,“ a ani chvíli nemyslete na ten zvyk, který vám vštípili rodiče ze zdvořilosti, protože vaše slova jsou králem. A vaše innate slyší všechno, co říkáte, jako instrukce tělu. Podobně jako je tomu u homeopatie, co říkáte, jsou pokyny, instrukce.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Discovery 2017 – 3/6 – MP3 – 14:44 min

* V současnosti je k dostání pokračování této knihy s názvem „Indigová oslava“. Blíže ke knize na webu https://kryon.webnode.cz/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 9. 7. – 15. 7. 2018

Konec a začátek

Na počátku týdne ještě doznívá harmonická konstelace milosti, empatie a požehnání.
Slunce v opozici s Plutem 9. – 17. 7. začne přebírat pomalu svůj vliv, kdy Světlo – Slunce ozáří mocenský princip v nás. Objeví se touha po moci, vládnutí, mít věci pod kontrolou a tendence k destrukci. Snadno podlehneme bezmoci, smutkům a pocitu konce. Nebo se ve vnějším světě objeví potřeba skoncovat s něčím, co již není funkční. Omezení, které nám bylo nastaveno nějakou autoritou či společností, budeme vnímat jako velkou zátěž, která vede k pocitu bezmocnosti. Pocit, že s něčím nemůžeme hnout. To nás vede dostat se ke svým silám, které používáme jen v krizové situaci. Toužíme po zásadní změně, což nás vede k přerodu. Můžeme se tak podívat do hlubin svého nevědomí, kde nám naše vnitřní autorita nastavila nějaké omezení, kterému podléháme v situacích každodenního života. A protože si toho nejsme vědomi, zviditelňuje se náš program v reálných situacích, abychom byli vedeni ho odhalit a přetvořit. Přerod, transformace. Je potřeba něco nechat za sebou, odpoutat se od minulosti. Tento čas je ideální k regresním terapiím, ukončení, uzavření.

Venuše vstupuje do znamení Panny 10. 7. a vytváří Velký trigon s Uranem a Saturnem v Kozorohu do 18.7. – napomáhá s láskou rozpoznat detaily nedokonalosti a tím se osvobodit. Příznivá doba pro vztahy, kde se ujasní budoucnost vztahu. Partnerské vztahy se oživí, dostanou novou jiskru, náboj a zároveň se upevní. Snadno v tomto čase rozpoznáme, co je života schopné a plodné do budoucnosti. Kde láska je a kde to bylo jen poblouznění. Ženský princip „určuje“ nebo spíše cítí, co má dobrý zárodek, aby mohlo být dáno do života. Kde ženský princip necítí lásku, pevnost a budoucnost, bude ukončeno – vztahy, přátelství, spolupráce, plány atd. Ano, více to půjde přes ženy. Ony budou projevovat případnou nespokojenost a rozhodování, že dále do něčeho nechtějí investovat energii. Kde ucítí, že to má budoucnost, budou investovat hodně energie, nadšení, lásky a péče. Projeví se více hravosti a kreativity.

Venuše se dostane do harmonického aspektu s Jupiterem, což podpoří radost, naplnění, hojnost, tvořivost a lásku. Jupitere podporuje vývoj a expanzi. Ženy by proto měly dát na pocit a pokud necítí, že je naplněno a má to budoucnost, měly by mít sílu to ukončit. Ať se to týká vztahů, či projektů. Pokud cítí opak, pak by měly věnovat veškerou pozornost a péči k rozvíjení. Venuše v Panně pomůže odhalit detail nedokonalosti v projektu, vztahu a může být odstraněna jen nějaká část, která je potřeba transformovat. Je proto důležité otevřeně komunikovat. Ubrat vliv logiky a analýzy, kalkulu a domněnek. Merkur – mysl se dostává do neharmonického aspektu s Jupiterem, což ukazuje na přehlcenou mysl, nejasnost a neobjektivita myšlenek. Snadné podléhání domněnek, nafukování a přehánění myšlenek.

Jupiter ve Štíru od 11. 7. přestává být retrográdní, působení štěstěny a expanze se tak projeví navenek. Proměna, kterou jsme vnitřně prošli během retrogradity od března 2018, se zviditelní, projeví. Při Jupiteru ve Štíru jsou to témata přijetí sama sebe se svými stíny, sexualita, proměna, transformace, regenerace, mocenské principy, manipulace, smrt a znovuzrození a schopnost změny.
Jestli jsme měli pocit, že nás opustilo štěstí, naděje a víra, tak v této době se nám do života navrátí. Vychází ze sklepení na světlo, do projevení.

Novoluní v Raku nastává 13. 7. v 4:48 hodin v harmonii na Jupitera, Neptuna a opozici Pluta.
Je to velmi mocné novoluní. Celý horoskop ukazuje na proces smrti a znovuzrození, hluboké regenerace a přílivu velké síly. Je dobré, že prochází v době spánku, ticha, těsně před svítáním.
O to více bude pracovat. Jestli můžete zůstaňte v běžném režimu, aby mohlo projít novoluní právě ve spánku. Nebezpečím je, že se této velké síly bude chtít chytit mysl a kdybyste se chtěli záměrně probudit k využití síly novoluní, zamezíte důležitému procesu. Vaše vědomí, mysl, není schopna ve všech rovinách využít potenciál novoluní. Když člověk spí, pracuje Duše a ta umí využít potenciál této síly. Pokud se probudíte sami od sebe, je to v pořádku. Nechte projít pocity, emoce, které se objeví. Ve spánku se mohou objevit živé, léčivé, jasnovidné sny. Důvěřujte moudrosti své vyšší bytosti v sobě a moudrosti universa, že se stane, tak jak má.
Můžete si před spánkem požádat modlitbou: „Můj Bože, dovol mi vejít dnes večer do Tvé školy Lásky, Moudrosti a Pravdy, tak abych se mohl naučit, jak sloužit Tvému záměru, jak pomáhat tomu, aby Tvé království a Tvoje Spravedlnost mohly přijít na svět.“

Zůstanu trochu tajemná, protože jinak bych krmila vaši mysl, představivost a domněnky. Jen vám prozradím, že může něco zásadního ve vás zemřít, aby mohlo být zaseto nové semínko.

Tady se hodně projeví, kdo dokáže být v hluboké pokoře a odevzdanosti.

Požehnaný týden, s láskou Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

MĚSÍC ČERVENEC V KOSTCE

Zdá se, že v červenci planety nebudou mít prázdniny, ale budou se vůči sobě stavět do dost vyhraněných pozic. A my dole na Zemi samozřejmě tyto pohyby v mnohém kopírujeme, tak jak je nám předepsáno vesmírnými zákony i sociálními pravidly. Klíčové bude novoluní v Raku, bude to skutečně klíč k další etapám života. Pro všechny, ale přece jen o něco více pro Raky, Kozorohy, Váhy a Berany. Události z konce měsíce budou už jen rozpracovávat téma novu.

Po celý červenec bude retrográdní Mars, což nevnímejme ani jako průšvih, ani pohromu. Zpětný pohyb této planety ve Vodnáři a ještě v konjunkci s jižním lunárním uzlem (Mars se bude uzlu držet, budou spolu postupovat zpět znamením Vodnáře) ukazuje na to, že se přeci jen potřebujeme vrátit. Ke svým plánům, vizím, představám, které jsme kdysi začali naplňovat, které nás zaujaly, uchvátily.

Počáteční červencové dny se dostaví podivné zpomalení, vytoužené velké prázdniny přijdou, ne vše bude podle očekávání. Mars (aktivita) ve Vodnáři bude retrográdní, Saturn (hodnoty, čas) v Kozorohu bude retrográdní, Jupiter, (životní navigaci, směřování, cesty) bude stát na místě. Slunce v Raku v kvinkunxu s Marsem a jižním uzlem ve Vodnáři vytvoří rozpačité situace. Nebudeme tak mít o svých plánech, představách a vlastně ani citech moc konkrétních představ a ani přesvědčení. Spíš bude zapotřebí ujasnit si, co skutečně potřebujeme. A tak budou vznikat protichůdná řešení celkem jinak jasných situací.

Pohne se to 10. července, kdy Jupiter se po několika měsících obrátí, přestane couvat a vydá se znamením Štíra vpřed. Akce nebudou již tak teoretické a rychle se zorientujeme a pokusíme se představy směřovat tam, kde je potřebujeme mít. Nebudeme přešlapovat na místě a řešit nesmrtelnost chrousta, Venuše vstoupí do znamení Panny. Ta se nás pokusí dostrkat k rozumným myšlenkám a praktickým řešením.

Silný bude nov v Raku! Slunce se sejde v pátek 13. s Lunou a vytvoří nepříjemně přesnou opozici s Plutem v Kozorohu. Mohli bychom se bát, když bychom nevěděli, že opozice je vždy výzvou k dialogu, přemýšlení, rozhodnutí. Proto s klidným srdcem můžeme tuto konstelaci definovat jako konec rozhodování v důležitých problémech a otázkách, kterými v posledních měsících a letech žijeme. Tam, kde sami nebudeme dost silní, tam se situace vyřeší samy, jen si nebude komu stěžovat. V příznivém velkém trigonu se Sluncem a Lunou budou i Jupiter ve Štíru a Neptun v Rybách. Vytvoří se konfigurace Draka. Tady bude jeden z vrcholů roku. Vliv konstelace bude dlouhodobý a její účinky pocítíme až v následujících dnech, měsící a také (!) letech. Ukazuje se, že zvolená řešení, pokud budou v dobrém souladu s námi a záměry, mohou výrazně jednotlivce i skupiny posunout dále a výše. Tématy budou rodina, city, povědomí, národ, ale také jistoty a hodnoty, zejména ty nadčasové a kolektivní. Také zdraví a to, co pro něj můžeme udělat, rovněž rodičovství, vztahy v rodině … Pokud náhodou něco zpackáme, nestane se nic. Tedy krom toho, že si nedopřejeme ten luxus hlubokých a naplněných zážitků, o které mimochodem při pobytu na tomto světě také jde.

Během novu se vytvoří ještě jeden velký trigon, mezi Venuší v Panně, Uranem v Býku a Saturnem v Kozorohu. Pravděpodobně nám dá odvahu a nástroje k tomu, abychom vyjádřili dobře a nahlas svoje city.

(Art by Christina DeHoff)

V různých variantách bude téma novu dál rozpracováváno dalšími aspekty planet. Hned 16. 7. konjunkcí Venuše a Luny v Panně, kdy se teprve ukáží některé důsledky pátečních akcí. Také kvinkunxem Merkuru ve Lvu a Plutem v Kozorohu tentýž den, kdy půjde o to, že budeme muset ještě leccos dotáhnout a doříci.

Dlužno podotknout, že páteční konstelace za novoluní bude v praktických ohledech snová a virtuální, asi co do zážitků podobná tomu, co probíhalo v první červencové dekádě roku 2017. Proto bude třeba vše pěkně usadit do reality a pomůže k tomu i konjunkce retrográdního Marsu s jižním uzlem ve Vodnáři, která vyvrcholí 19. července a ukáže velmi jednoznačně na to, kde by nadále měly být naše jistoty i silné projevy.

24. července se vytvoří mezi Jupiterem ve Štíru, Venuší v Panně a Neptunem ve znamení Ryb konfigurace Polovozík. Může znejistit a v důsledku vést k tomu, že zapochybujeme o mnohém, v co věříme. Nicméně pochyby budou spíše motivační než devastační.

29. červenec bude s opozicí Slunce ve Lvu (spolu se severním uzlem) a Marse ve Vodnáři (v konjunkci s uzlem jižním) momentem, kdy opět, pokolikáté už!, se bude nutno rozhodnout v důležitých otázkách. Navážeme v tom na události z poslední červnové dekády.

Věřme, že až skončí červenec, budeme o mnoho dál. Silnější, spokojenější, ale také inspirováni v tom, kam pokračovat v životech dál. I když přijdou transformační momenty, kdy bude záhodno mnohé přeskládat, věřme, že nové uspořádání bude pro nás vhodné, komfortní a zajistí nám další růst.

Ondřej Habr