Tvoje myšlienky

“Základnou príčinou utrpenia nikdy nie je situácia,
ale tvoje myšlienky o nej.”
~ Eckhart Tolle

Reklamy

Svět se mění – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, žádáte odpovědi na své otázky. Chcete vědět mnohé, avšak stále jsou vašimi základními tématy vaše zdraví, partnerské a rodinné vztahy, vaše práce a splnění vašich přání. Toto bychom rádi zodpověděli, avšak pouze přímo, každému zvlášť. Zde je potřeba věnovat se tomu důležitějšímu a tím jsou změny, které provázejí vaši planetu, změny ve společnosti a to, co má vliv právě na to, co je uvedeno v začátku sdělení. V tento čas se ve větší míře rozbíhá odkrývání skrytého. Brzy budete vnímat stále více informací, které budou prosakovat na povrch. Toto již nemůže nic zastavit. Informace budou velice závažné a změní také pohled mnohých z vás na život jako takový.

Uvolnění informací je podporováno stále více a není již možné zamlčovat. Musíte se dozvědět pravdu, neboť mnoho let žijete v iluzích. Iluze jsou součástí vašeho života, neboť si je utváříte o sobě samých, o ostatních, o svém životě a toto je podporováno také společností, neboť není pro některé žádoucí, abyste se dozvěděli pravdu. Energie sama vám přinese mnohé změny. Budete konfrontováni se svými skrytými traumaty uvnitř vás samých. Můžete mít pocit, že již nejste schopni zvládat problémy, které vám život přináší. Ale vězte, že toto je tma před úsvitem, neboť pokud toto zvládnete, budete schopni vystoupit velmi vysoko a je to velmi potřeba, neboť lidstvo musí vystoupat co nejvýše za relativně krátké období.

Propojení vědomí každého z vás vytváří celek a vy každou minutou rozhodujete o tom, jaká bude vaše budoucnost. Nezalekněte se problémů, které vás potkávají, neboť jsou pouze dočasné. Potřebujete chápat, že není nic, co byste nezvládli. Přichází doba, kdy budete muset vydat mnoho energie, složité období, které ve vás probudí mnohé z toho, co jste za své životy zapomněli. Všechny zkušenosti, které jste nasbírali, budou nyní důležité. Nechte však spát své strachy, neboť ohromná síly bude tyto vaše obavy ihned materializovat. Ať již vás bude potkávat cokoli, vždy vás udrží nad hladinou to, že si uvědomíte, že tímto jste si již kdysi dávno prošli a vše jste zvládli. Neřešte nic horkou hlavou. Buďte přítomní v tomto čase a sdružujte se, komunikujte. Objasňujte a vysvětlujte. Snažte se porozumět, neodsuzujte a neposuzujte. Hledejte ve všem to pozitivní. Lidé Země, opona padá a svět se mění. A vy s ním. Nejste však sami, jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Mistr Kuthumi – Učení o dvouplamenech

Vy víte, že v každém muži a každé žene, vtělených na Zemi, je přítomna jak mužská, tak i ženská podstata. Ve skutečnosti, ve vašem vyšším aspektu, ve vašich Vyšších tělech nemáte pohlaví, jste androgynní. A jedině podle míry diferenciace, zhuštěním hmoty získáte zpočátku fyzické tělo a pak rysy mužského nebo ženského pohlaví. Chyba předchozích představ pozůstávala v tom, že máte mimo sebe tu část vás samých, která byla na určité etapě vývoje oddělena od vás.

Ve skutečnosti, pokud se dotkneme historie vývoje vašich duší, vaše bílo ohňové jádro, neboli vaše JÁ JSEM Přítomnost, nesmrtelná Boží částice uvnitř vás, nikdy nebyla rozdělena do dvou částí, představující mužskou a ženskou podstatu. Tato mylná představa, kterou jsme připouštěli, vám byla odhalena na určité etapě vašeho vývoje. Nyní nastala nová etapa a my vám můžeme přinést trochu jiný lepší pohled na rozvoj vaší duše.

Takže vaše Nejvyšší tělo nikdy nebylo rozděleno na mužskou a ženskou polaritu. Odkud přišla myšlenka dvouplamene a o všech těchto krásných legendách spojených s hledáním druhé poloviny a získáním jednoty prostřednictvím legitimního manželství mezi dvouplameny?

Dovolte mi, abych to vysvětlil. Vaše duše a vaše Vyšší těla nemají pohlaví. Jsou bez pohlaví. Pohlaví má jenom vaše fyzické tělo a ono získalo pohlavní znaky jenom v relativně nedávné etapě evolučního rozvoje, před několika milióny let.

Do rozdělení podle pohlavních znaků byl proces rození dětí docela jiný. Ale nyní se nebudeme tímto zaobírat.

Takže, odkud pochází myšlenka o vaší druhé polovině a štěstím s tímto spjatým?

V určité fázi evoluce jste získali Vyšší tělo, které má v různých náboženských systémech různé názvy. Je to vaše JÁ JSEM Krista, neboli Vyšší JÁ, neboli Vyšší Manas.

Snad jste si z těchto poselství uvědomili, že vaše Vyšší JÁ vám bylo dáno jako emanace vyšších duchovních bytostí, které vám darovaly částici sebe sama. A to bylo nevyhnutelné v určitém stádiu lidské evoluce. Člověk musel získat v sobě průvodce a následováním jeho pokynů mohl tak najít chybějící pocit jednoty s Bohem a s celým stvořením.

Milovaný Ježíš, když byl v inkarnaci, přinášel učení o jednotě duše. Pamatujete si podobenství o ženichovi, a pamatujete si zmínku o nevěstě, která se připravovala na příchod ženicha. To je učení o dvouplamenech, vysvětlované Ježíšem, které má druhý, ale správnější význam. Jednota s vaším dvouplamenem je vaše jednota s Vyšší částí vás samých.

Nastupuje nová etapa kosmické evoluce a tato fáze není již daleko, kdy každý z vás bude muset nalézt jednotu se svým dvouplamenem, JÁ Krista ve vás. Jednota dvouplamenů je rituál, ve kterém vaše nižší těla neboli duše podle svých vibrací jsou sladěny s vaším Vyšším tělem, JÁ Krista ve vás.

Jelikož do této doby úplně očišťujete svá nižší těla, pak může energie volně cirkulovat skrze vaše těla, aby je omývala. A tato extáze jednoty, kterou vy prožíváte při sjednocení s Vyšší částí vás samých, vyzvedává vás na vrchol transcendentální blaženosti, se kterou se nemůže porovnat žádná jednota mezi mužem a ženou na fyzické rovině.

Ó, milovaní, Bůh má ještě mnoho tajemství a záhad, které ve svůj čas vám budou odhaleny. A možná dnes jsem zničil ve vaší mysli překrásnou legendu o dvouplameni, která byla od srdce každému, kdo by schopen seznámit se s tímto učením, přineseným skrze předchozího posla. Ale dříve či později se každý bude muset rozloučit s dětskými pohádkami a stát se dospělým.

A je vždy příjemné, když se v dospělém stavu vědomí, setkáte v životě se zázraky, se kterými jste se nesetkali ani v těch nejlepších pohádkách. Protože Boží Skutečnost, chápání Božské Skutečnosti nelze srovnávat s nejsmělejší fantazií vypravěčů, kteří se snaží odrážet Boží Pravdy prostřednictvím svého lidského vědomí.

A teď, milovaní, se zaměřím ještě na jeden okamžik, který vás může velice překvapit. Vzhledem k tomu, že každá Bytost Světla v těch vzdálených dobách obdarovala častí sebe sama mnoho jedinců, pak mnozí z vás mají JÁ Krista, které má stejný původ, patřící ke stejné Bytosti Světla, která vám darovala sebe sama.

A když dosahujete stavu jednoty s Vyšší části vás samých, a i jiní lidé dosahují stavu jednoty s Vyšší části sebe, pak se stáváte jednotou mezi sebou. Cítíte svoji jednotu s každým. A namísto jediného dvouplamene pociťujete svou jednotu s miliony dvouplamenů, kteří mají společnou podstatu JÁ Krista s vámi.

Však existuje jiný aspekt legendy dvouplamenů, a tento aspekt je spjatý ještě s dřívější etapou kosmického vývoje. Kdysi, na počátku stvoření tohoto Vesmíru došlo k rozdělení na mužskou a ženskou polaritu a toto rozdělení posloužilo jako bod, ve kterém se začal projevovat Vesmír. Bod, od kterého se celé stvoření projevilo. Takže když se ve svém evolučním vývoji spolu s Vesmírem opět obrátíte k bodu, pak zmizí mužská a ženská polarita v tomto Vesmíru. Ale to se uskuteční podle lidského měření v nekonečně vzdálených dobách.

A teď vaše vědomí nemůže pojmout mnoho kosmických Pravd. Ano, nedávám si za úkol vysvětlit vám všechny Pravdy, i když je vidím z mého vzestoupeného stavu. Zatím stačí to, co se vám řekl.

Pro útěchu vám můžu říci, že ti jednotlivci, kteří mají JÁ Krista stejné podstaty, jako je mé JÁ Krista, v něčem jsou mými dvouplameny. A proto, kromě vašeho JÁ Krista, který je právem váš dvouplamen, máte ještě několika milionů dvouplamenů, nacházejících se ve vtělení, mající společnou podstatu s vámi na úrovni JÁ Krista.

A někdo může být tímto potěšen, někdo zklamán.

Avšak nelze zastavit proces dosahování Boží Pravdy. Tento proces bude pokračovat, nepřetržité odhalení bude pokračovat. Chcete-li, nebo ne, proces evoluce vašeho vědomí se nedá zastavit, a pokud budete bránit procesu, pak popřemýšlejte, zdali bude konat v souladu s Božím Zákonem.

V dnešním rozhovoru jsem vám zdůraznil váš dvouplamen, který je vždy s vámi a který trpělivě čeká na to, když přestanete být unášeni iluzí tohoto světa a upřímite svůj pohled na něj. Váš dvouplamen chce s vámi komunikovat, čeká na vás. A neexistuje ani jedna osoba v tomto světě, která by byla blíže k vám a s kým si můžete sdílet všechna vaše tajemství a získat spolehlivé rady.

Utišuji se, abych vám umožnil seznámit se s nečekanými informacemi obsaženými v dnešním rozhovoru.

JÁ JSEM Kuthumi.

A JÁ JSEM mající stejnou podstatu na úrovni JÁ Krista s mnohými z vás.

Zdroj: http://www.sirius-cz.net/news/uceni-o-dvouplamenech/

Kryon – Kryon v Bogotě (ze seriálu „Čtyři města v Kolumbii 2014“

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014

                                                  Úvodní mini channeling

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. V této místnosti je velkolepost. Někteří se ptají, jestli je to skutečné. Říkám to pokaždé. Neexistuje žádný důkaz – pokud neotevřete své srdce, neproniknete skrze bariéru své víry. Je zde zvláštní druh lásky – je to láska Boha. Bůh zná vaše jméno, ne to lidské, to je snadné. Nese s sebou něco, co je někde napsané. On zná ale vaše duchovní jméno. To, které není v žádném pozemském jazyce. Je jedinečné, je ve světle. Představte si jméno a světlo s vibrací, kterou si ani představit nedokážete. Jste částí Stvořitele. To je základní Kryonovo poselství.

Já vím, kdo jste. Vím, kdo tady dnes je. Znám staré duše v této místnosti. Máme zde léčitele, máme tu ty, kteří dokážou cítit energie, máme tu channelery. Jsou zde i tací, kteří v sobě nosí knihy, které čekají, až budou napsány. Mluvím k někomu z vás, že? Opravdu pochybujete, zda tu nejste náhodou? Vy víte, ke komu mluvím. Toto je rodina. Chci, abyste to cítili. Rozbijte ty bariéry paradigmat, která možná máte. Paradigmata, která jste se možná naučili, říkají, že se to může stát jen určitým způsobem. V nové energii na této planetě se vše mění. To už jsme říkali. V této místnosti jsou staré duše, které se nad tou zprávou zaradují. Říkají – je na čase, aby světlo začalo vyhrávat bitvu.

Stará energie zná jen přežití, barbarství a válku. A vy se postavíte a budete slavit. Nemusíte vědět, co to znamená. Potom jsou ti druzí, a ti řeknou: „Ale já si právě zvykl na to jaké to je, prosím nic neměňte.“ Já vím, kdo jste. Lidská přirozenost nemá ráda změny. Předali jsme vám podobenství a bylo většinou pro anglicky mluvící. Byl to příběh, velmi krátký příběh. Jaká je nová energie pro staré duše?

Představte si, že opouštíte svůj dům, a když se vrátíte zpátky, všechen nábytek se sám přemístil. Co uděláte? Nejdříve ze všeho se budete ptát, jak se může nábytek sám od sebe přemístit. To je metafora, proto předstírejme, že může. První věcí, kterou uděláte je, že jej vrátíte zpátky. Pravděpodobně budete stát v pokoji a řeknete: „Už to nikdy více nedělej!“ Odejdete na nákup, vrátíte se a on se přemístí zase jiným způsobem. Velice brzy si uvědomíte, že je to nějaké nové paradigma. Pokaždé, když jdete na místo, o kterém věříte, že je pořád stejné, je jiné. Drtí vás to? Nejspíš ano.

A takové byly naše instrukce vždy. Vyjma těch ezoterických změn, ty přicházejí. Když budete meditovat, budete to nyní vnímat odlišně. Co se děje, když se naladíte na rozhlasovou stanici a ta stanice najednou ztratí svou frekvenci a vy ji neslyšíte čistě? Tak uchopíte knoflík na rádiu a přeladíte na novou frekvenci. To je jednoduchá metafora, taková, jaké používám stále znovu. Moji drazí, bude to vyžadovat určitě úsilí, abyste se rekalibrovali na tuto novou energii a když to uděláte se vším, co jste znali, všechno bude lepší. Jestliže jste léčitelem v této místnosti, víte, o čem mluvím. Věci se začínají posouvat. Jestliže věci nejsou tak jasné, rekalibrujete se? Vaše léčivá energie vzrůstá. Má vyšší vibraci.

Ti, kteří sedí před vámi, to vědí. Jestliže jste tím, kdo cítí energii nebo channelujete, pak víte, že se něco děje. Když se rekalibrujete, jste citliví moudřejším způsobem. Způsobem, který zahrnuje rovnováhu, cítíte více z moudrých věcí. Poskytujete lepší informace. Možná, že čtete (energie) a lidé k vám začnou chodit, protože si uvědomí, že vaše informace jsou mnohem přesnější, než bývaly. Moji drazí, je zde více světla, více světla než si myslíte. Nebuďte zoufalí z toho, co vidíte ve světě. Jak jsme vám řekli, tyto věci se urovnají.

A temnota teď dělá mnoho povyku, bojí se ztráty. Já vím, kdo tu je. Později vám předáme channeling o tom, co se děje na planetě – duchovní evoluce. Tento druh změn a nový druh paradigmatu, jak se na ně dívat, a jak rychlé to bude. Mezitím spolu strávíme čas během učení mého partnera a těch ostatních na semináři. Protože těchto několik hodin se budete věnovat novému paradigmatu, možná tomu, které je výjimečnější. Probijte se z krabice víry do místa, které je výjimečné – je to něco, co jste nečekali.

Já jsem Kryon a miluji lidstvo.

A tak to je!

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Josef D. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

                                                         Kryon v Bogotě
         Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bogotě, Kolumbie, 3. 11. 2014

  Hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci uctít ty, kteří jsou tady v místnosti. Ty, kteří opravdu cítili něco z dnešní energie. Chtěl bych uctít ty, kteří možná právě nahlížejí na život trochu jinak. Začali jsme používat slova „duchovní logika“. Také jsme vám řekli, že se věci mění. Můj partner užívá termín duchovní evoluce“. Velké probouzení lidstva. Dostávám otázky: Co tohle znamená? Jak dlouho to potrvá? Dej nám něco konkrétního. Udělali jsme to dříve. Ale ne nutně všechno v jednom channelingu. A tak vám dnes předám nějaké detaily. Také se vám chystám předat něco, co by mohlo změnit způsob vašeho myšlení – o určitém paradigmatu a o tom, kolik času zabere, než věci nastanou.

Drazí, v této nové energii se probouzí mnoho pracovníků světla k mnohem většímu účelu. Mluvím k těm v tomto sále. A také k těm, kteří teď poslouchají. V procesu probouzení se k většímu účelu je rozdílné paradigma reality. Duchovní reality. Když se vzbudíte a ve svém těle cítíte, že je tam nějaký vyšší účel, co uděláte? Staré paradigma říká, že tedy začínáte hledat informace. Možná jdete do školy. A možná věnujete potřebný čas učení se postupných kroků. Tohle dává smysl. Dává to smysl ve staré energii. Není to koneckonců stejný vzdělávací systém, z jakého jste sami vzešli? Nedává to takhle smysl? Aplikovat tohle paradigma na učení o novém „já“? Možná ne. Takže, abych to řekl naprosto jasně: Nelze to udělat špatně. Drazí, když vás vidíme probuzené, je tam tolik lásky. Kdybyste jen věděli (s dojetím)… zástupy andělů poznají, že jste se probudili a je to oslava světla. A nezáleží na tom, co děláte. Chcete chodit osm dalších let do školy, abyste se o nás učili? Máme trpělivost. Ale probouzíte se. A není žádný špatný způsob, jak to provést. Ale drazí, měli byste vědět o novém paradigmatu. Existuje rychlejší cesta, jak to udělat. S novou energií je to něco jiného, než myslíte. A proto nás nechte ten příběh povědět od začátku.

Vraťme se k pracovníkovi světla, který se probouzí k většímu účelu. V minulosti jsme mluvili o takzvaném „faktoru moudrosti“. Všechno na této planetě vás v této chvíli podporuje ve faktoru moudrosti. Mnohem víc, než si myslíte. Myslíte si, že jste sami? Nejste. Všechny uzly a nuly* na této planetě vědí, kdo jste. Představujte si je jako „multidimenzionální školu“, která vám dovoluje vytáhnout poznatky ze své Akáši a vzpomenout si na pravdu. „Kryone, co tohle znamená?“ Jak se mnoho z vás probouzí, objevuje se vaše intuice. Začínáte rozeznávat věci sami – jen s tím, co znáte ze stovek předchozích životů. Zamyslete se nad věděním, které máte. Nad tím vším, co víte. Čím vším jste prošli. Jaké byly vaše zkušenosti jako šamana, které jste prožili? Kolik lidí jste v minulosti vyléčili? Když vypukly války a vy jste šli na jinam. Byli jste jiní. Tohle je moudrost. Byla s vámi po celé věky. Její semena byla zaseta do vaší Akáši. A rostliny jsou nyní připravené ke sklizni. Probouzíte se v této energii po roce 2012 a tou školou jste vy sami. Je to odlišné paradigma. Jste schopni dívat se dovnitř na další, nový krok. Nedívejte se vždy na ostatní. Proč byste to dělali? Když máte za sebou tolik životů… Zasloužili jste si právo být studentem, který již absolvoval. A teď, když jste probuzení, není správný nebo nesprávný způsob jak to udělat. Je to pozvání k tomu, abyste používali zdravý rozum. Zvažte, co říkám. Ohodnoťte to. S vaší intuicí sedíte uprostřed dávných proroctví. A všechna říkají totéž – nová energie změní lidské vědomí. Nemáte čas chodit do školy!

Chci mluvit k některým léčitelům. Chci mluvit o změnách paradigmatu. Není žádný nesprávný způsob, jak to udělat. Ale chtěl bych vyzvat tradici. Někteří to cítí tak, že tradice by měla být dodržována za každou cenu. Ale v některých případech byla tradice založena ve staré energii. Někdy se tradice založila kvůli staré energii. A vy stále kráčíte v ní a nepřemýšlíte o tom. Například: k léčiteli světové úrovně přijde pacient. Ten pacient není v rovnováze, neví přesně co se děje. A to je to, co léčitel ví. Používá svou intuitivní energii. Stává se z něj intuitivní lékař. On cítí nerovnováhu; můžete dokonce říct, že v některých chvílích to přímo žije. Ve staré energii léčitelé chránili sami sebe před touto nerovnováhou. Kdybyste byli pracovníky světla, kteří pracují s temnou energií, ve starém paradigmatu to dávalo smysl. Chráníte se. A jak to děláte? Ezoterici vědí jak. Může to být s pomocí afirmací, různých vůní… můžete dělat různé věci, abyste zajistili čistotu energie v místnosti. Tak, aby se vás temná energie nemohla dotknout. Rozmístíte krystaly a zapálíte svíčky. Nebo se obrátíte čelem nějakým konkrétním směrem. Možná zapálíte vonné tyčinky. Vše kvůli ochraně. Dává tohle smysl? Ano. Funguje to? Ano. Tak o co tedy jde? Řeknu vám toto: není žádná špatná cesta. Ale drazí, může vás to zpomalit. Je zde nové paradigma v této nové energii. A chci, abyste to zažili. Chci, abyste zjistili, že mám pravdu.

Nejprve začněme s prozkoumáním sebe sama. Léčiteli, kdo jsi? Řeknete: „Já jsem léčitel.“ Odkud máš energii? Jak můžeš vidět problémy lidí? Jak cítíš, že je někdo v nerovnováze? Nejspíš řekneš, že je to dar. Předám vám jinou myšlenku. Zasloužili jste si to. Život za životem jste experimentovali, probouzeli se do ezoterické energie a učili se, jak ji používat. Probouzeli jste se znovu, stále znovu se rodili a používali ji znova a znova. A život za životem jste se zlepšovali v tom, co děláte. Není náhoda, že jste tady.

Nyní dovolte, ať vám povím o této energii. Uzly a nuly se otevírají a „vylévají“ moudrost a pokrývají Zemi tím, co bychom nazvali „vodami ducha“, ve kterých můžete plavat. A je to světlo. Je zde pro vás tolik energie. A poprvé se hlásí všechny vaše minulé životy. Sedí tady s vámi, drazí léčitelé a vytvoří tolik světla, že se vás nikdy nemůže nic dotknout. Opravdu potřebujete ochranu? Už ne. Jak naložíte s touto informací? Dokud budete využívat ochranu energie starého paradigmatu, blokujete si novou smlouvu, která vám byla dána v nové energii. Neznamená to, že to děláte špatně. Je to jen vaše volba postupovat pomalu. Ale dovolte, abych se zeptal léčitelů, kteří tohle poslouchají: Jste připraveni na nové paradigma? Řeknu to znovu. Stojíte tam a potřebujete trpělivost. Možná je tam temnota nerovnováhy. Vy ale máte tolik světla, že se vás tato temnota nemůže dotknout. Vaší ochranou je právě vaše světlo. Vaší ochranou jsou vaše minulé životy a vy jste si to zasloužili. Může se vám zdát obtížné odložit stranou tradici. Ale tahle energie je jiná. A věci se mění. Co s tím uděláte? Vyzývám vás – sedněte si na chvíli a přehodnoťte to, kdo jste. Vyzývám vás, abyste konečně viděli velkolepost, která k vám přichází. Můžete kráčet v obrovském množství světla. O tom je tato energie. Ctí staré duše. Změna paradigmatu. Paradigma je slovo, které pro nás znamená „způsob, jakým věci fungují“. Mění se spirituálně. Když je více světla, celé lidstvo může vidět lépe. Víte, co tohle znamená? Není to lineární proces. Stojíte jako součást davu v temnotě; vy zapalujete sirku. Teď vidíte. Kolik dalších lidí kolem vás také vidí? Jeden? To by bylo lineární. Ne – dokonce i jen malá zápalka v temnotě by způsobila, že by mohlo vidět pět nebo šest lidí. A co kdyby polovina z nich viděla, co děláte a každý z nich by chtěl svou vlastní zápalku? A nyní zapálí své zápalky. Jste schopni vidět matematický odhad? Není to lineární. Malé světlo může ujít dlouhou cestu. A mnoho světla zcela změní planetu.

Nyní bych vám chtěl předat příběh. Bude to příběh o novém paradigmatu. O tom, jak se lidské vědomí může vyvíjet. Začnu paradigmatem, které očekáváte. Chtěl bych, abyste se seznámili s mužem, kterému se říká „Wo“. Wo je pracovníkem světla. Vyrostl ve stejné energii jako vy. Budeme ho nazývat „Wo číslo jedna“. Pracuje s energií nejlépe, jak umí a překračuje most roku 2012. Žije podle svého nejlepšího svědomí se světlem, které má. Přijímá změnu. Wo nakonec umírá a reinkarnuje se. A nyní tady máme „Woa dvě“. A když se znovu narodí, nachází se v naprosto nové energii, kterou vytvořil Wo 1. Wo 2 je dokonaleji vyvinutý. Má větší moudrost a pracuje s vyšším vědomím lidstva. Celý svůj život pracuje nejlépe, jak dokáže. Nakonec umírá. Nyní se potkává s „Woem 3“ v následující inkarnaci. Wo 3 je spirituálně ještě dokonaleji vyvinutý. A tak dále, a tak dále. Tohle je paradigma, které vidíte. Založené na chemii evoluce. Tohle je 3D model generačního duchovního posunu. Celá evoluce se odehrává na jednom jediném místě, v duši, která se rodí znovu a znovu. Proto musíte čekat celou generaci. Jedna generace byla definována jako doba dlouhá něco mezi 25 a 30 lety. Až vaše děti vyrostou a budou také mít děti. Tedy, staré paradigma definuje rychlost generačního vývoje v bloku 25 let.

Chtěl bych vám představit nové paradigma založené na nové energii na Zemi. Říkáme tomu nový typ matematiky. A teď se prosím znovu vraťme k Woovi 1. Začněme ten příběh znovu od začátku, ale tentokrát v novém paradigmatu.Wo 1 je stará duše, zná ezoterické pravdy, žije život nejlépe, jak umí, překračuje linii roku 2012 a nachází se nyní v nové energii. Wo se začíná probouzet k větší, silnější energii díky uzlům a nulám, díky podpoře planety, díky tomu že milník byl překročen. U Woa dojde k odhalení, změně světla, zvýšení duchovní moudrosti. Začíná vytahovat své Akášické záznamy a proměňuje se ve velkého pracovníka světla, kterému se říká Wo 2. Nikdy neumřel. Wo 2 žije dobrý život, umírá a stává se Woem 3. Wo 3 se probouzí do energie, která postupně zvětšuje jeho světlo. Jakmile si Wo 3 uvědomí, kým je, hledá způsob, jak být ještě víc. A v tom momentě už je na planetě více světla. Prožívá odhalení mistrovství a s čistým záměrem doluje ze své vlastní Akáši. Zároveň se mění ve Woa 4. A za dvacet let to udělá znova – Wo 5. A to máme zatím pouze jednu a půl generace. Vidíte, co vám říkám? Drazí, nemusíte čekat na reinkarnaci, abyste se toho mohli zúčastnit. Na téhle planetě bude moudrost stoupat exponenciálně. A začne to brzy. Jak dlouho tohle zdvojení potrvá? To nevíme. Rychlost, kterou se to stane, je otázkou svobodné volby.

Teď vám řeknu ještě dvě další věci předtím, než skončíme. Věci, které budou stát v cestě rychlosti, kterou můžete pokračovat. Řekli jsme to dříve; je to strach. Cokoli, co ve vás vyvolává strach, zastaví váš vývoj. Drazí, teď je čas, abyste si poradili se strachem ve vašem těle. To znamená zbavit se tohoto strachu, přenést se přes něj. A pochopit, že strach není nic než temnota, že vy máte světlo a proto s vámi (temnota) zůstane jen tehdy, když to dovolíte. Temná energie není aktivní! Je to absence světla. A vaše světlo může osvítit jakoukoli díru s temnou energií. Takovou máte moc!

Nyní vám řeknu ještě něco. Tohle jsme zmínili dříve pouze dvakrát a už hodně dávno. Teď vám odhalím jistý proces – nové paradigma velmi rychlého duševního vývoje. Čím více je na planetě světla, tím více lidí „uvidí“. Spatří pro sebe cesty, které jsou lepší než ty, které viděli dosud. Již se nedívají na své sousedy proto, aby je soudili, protože jim světlo umožní vidět srdce těch, kteří jsou okolo. Kolik generací zabere, než přijde na Zemi mír? Mohla by to být pouze jedna. Mohla by to být jedna. Jste na to připraveni? Ale něco se stane v tomto procesu. Chci, abyste to vyhlíželi. Informace, kterou vám nyní předám, to vysvětluje. Předám vám to takovým způsobem, abyste si nemysleli, že je to chyba. A nebudete se toho tedy bát. Lidstvo má svobodnou volbu. Malá část lidstva bude vždycky chtít temnotu. Nebudou chtít světlo, protože se mohou lépe plížit temnotou. Mají své vlastní plány. Někteří z nich předstírají, že jsou pracovníky světla. Tohle nepotrvá dlouho, protože vaše světlo je velmi rychle odhalí. Ale jisté procento lidských bytostí na planetě využívajících svou svobodnou volbu nebude akceptovat světlo. Předám vám teď atributy faktoru moudrosti lidstva. Vyšší vědomí zvyšuje efektivitu DNA, překračuje hranici mezi fyzickým tělem a inteligentním tělem (innate), zajišťuje lepší schopnost rozlišení a zachycení intuitivních myšlenkových procesů, snižuje rozsah nemocí, vytváří lepší zdraví a mnohem delší život.

Co se tedy děje těm, kteří na základě svobodné volby odmítají světlo? Odpověď je, že se jim nic nestane. Prostě zůstanou ve starém paradigmatu. Ale použijte duchovní logiku. Najednou budou rozdíly mezi těmito dvěma skupinami lidí, které jste nikdy předtím neviděli. Objeví se mezi nimi tzv. „společenské zdi“ – mezi těmi se světlem a těmi bez světla. Načrtnu vám obrázek. Řekněme, že za mnoho dalších generací přijdete na tuto planetu a průměrná délka života na Zemi je nyní 150 let. Zdravého života. 150 let, kromě malé skupiny, která je zaseklá na 70 letech. Co si myslíte, že se stane? A na to vás chci připravit. Každá planeta, která tímto prošla, to prožila. Někteří se vás proto budou bát. Bude jich opravdu malá menšina. Během dalších generací se bude nadále zmenšovat. Nebudou si vybírat prodlužování temnoty na planetě dlouho, ale během toho, co budou ještě stále následovat tuto temnotu, promění se tato činnost ve velmi zajímavý společenský aspekt planety – totiž že mnoho lidí bude žít dlouhou dobu a několik málo bude žít stále krátce. Co budou říkat, když se na vás podívají? Připravte se, budou užívat duchovní výrazy. Dle jejich vlastního paradigmatu vám budou říkat, že „zaprodáváte vlastní duši ďáblu“. Tak budou vnímat světlo. Jen chci, abyste byli připraveni na to, co se dělo na všech planetách svobodné volby, které si tímto prošly. Nebude to trvat dlouho, ale bude to s vámi. A o tom je svobodná volba. Bůh s pravdou na lidstvo nijak netlačí.Lidstvo musí najít Boha v sobě samých. A to, co vám tady říkáme, je, že jste na počátku tohoto procesu.

Blížíme se ke konci. Co jste se dnes večer naučili? Zaprvé: Jste velkolepí. Zadruhé: Všechno, co jste prožili dříve, můžete nyní vidět. Ne fakta, ne detaily, ne emoce, nýbrž moudrost staré duše, kterou si vytáhnete ze všech těch let zkušeností. Byli jste všude a dělali všechno. Nepotřebujete ochranu. Vaše světlo je dostatečné. Nyní, až opustíte tuhle místnost, budete jiní, než když jste do ní vstoupili.

A tak to je.

Kryon

* viz článek Uzly a nuly a channeling o uzlech a nulách

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 13. 11. – 19. 11. 2017

Ego nebo Láska

V pondělí ráno vrcholí konjunkce Jupitera s Venuší, která je požehnáním hojnosti a lásky. Podrobně byla tato konjunkce popsána v minulém týdnu a tento týden bude spojení doznívat. Venuše se pomalu dostává do silnějšího propojení s Neptunem, které vrcholí 15. – 17. 11. Venuše se spojuje s vyšší oktávou lásky – bezpodmínečnou, soucítící láskou. Tato láska dokáže rozpustit veškeré bolesti, strachy, omezení a karmu. Ano, pokud dokážete milovat tak hluboce, zaplaví vás nekonečná láska, která rozpustí vnímání nižších vibrací, kde je strach, omezení a bolest. Uvědomujete si jen svou bezpodmínečnou lásku a tím dokážete naprosto všechno. Cesta se vám otevře a překážky s lehkostí překročíte, vlastně si je ani neuvědomíte. Proto se v pohádkách říká: „Láska hory přenáší.“ Když tvoříte s láskou, jde všechno hladce a požehnaně. Jste ve vyšších vibracích, jste nad problémy a pokud se nějaké objeví, umíte je překročit, opět přes uvědomění své lásky.

Proč myslíte, že Mistři dokážou druhé lidi vést, zabývat se lidskými starostmi a utrpením? Jsou spojeni s bezpodmínečnou láskou. Mají v sobě tolik lásky, a tak hluboce milují lidi, že se dokáží stále zabývat lidskými strachy, omyly a stále předávat a vést do vyšších rovin. Mají pochopení pro lidskou přirozenost a pracují, aby byla probuzena v člověku jejich božská přirozenost, která je pravou podstatou Vědomí lidské bytosti. Mistři mají v sobě jistotu a nekonečnou naději, protože ví, že jednou se v člověku jeho božská přirozenost probudí. To je jasné, to je dané. Tak jest, a tak i bude! Proto jejich péče a láska je nekonečná. Pracují s trpělivostí a pokorou, ví, že až nastane ta správná doba, božská přirozenost se ve vás otevře jak květ. Božská přirozenost vnímá každou bytost projevenou v lidském těle, že je Mistr, který sestoupil do hmoty, (kde jsou strachy, bolest apod.), aby se s ní naučil zacházet. Proto lidé, kteří jsou již probuzení a nastoupili cestu služby, tvoří z lásky božské přirozenosti. Mohou proto být ve službě a unést bolesti a utrpení i druhých lidí.

Každý člověk může svou práci a to, co tvoří, dělat z lásky. Milujete to, co děláte? Je potřeba se naučit v této chvíli milovat to, co ve svém životě máte, děláte, nebo najít odvahu a jít za tím, co milujete.

O víkendu 11. 11. začal do 24. 11. působit aspekt Marse v disharmonickém aspektu na Pluta. Objevuje se v nás mocenský princip, chtít mít to podle své vůle, prosadit si svou, mít to ve své moci. Podléhá se snadno egu, podrážděnosti, boji a soupeření. Začíná boj uvnitř nás. Boj sám se sebou, boj se svým osudem. Nejsilnější působení je 15. – 21. 11. Pokud podlehnete svému egu, touze, pocitu sebe ohrožení a tím spuštění pudu sebezáchovy, můžete napáchat zásadní škody. A to, na čem vaše vyšší vědomí pracuje, může být zničeno.

Mars je ve Vahách a pokud tedy musíte dělat rozhodnutí, snažte se je dělat s láskou a pro dobro VŠECH zúčastněných. Spojením se s vyšší oktávou lásky v sobě, vás může přenést přes nebezpečí upadnutí do nižších mocenských her ega a touhy. Je to otázka umění zacházet se svou vůlí, chtěním, pocitem ohrožení a agresí. V tomto týdnu se projeví, kdo je spojen s vyšší oktávou Lásky a kdo s egem. Lidé ještě spojení s egem, budou kolem sebe šířit velmi negativní atmosféru pramenící z touhy po moci, mít pravdu, prosadit své zájmy a dostat druhé do pocitu bezmocnosti a oběti. Snažte se proto v sobě aktivovat uvědomění soucitu a dívejte se na takového člověka, že i v něm je skryta božská přirozenost – Mistr v těle. Je vám pomocníkem, aby skrze jeho chování vy jste mohli procítit bezpodmínečnou lásku k němu a tím být obohaceni. Váš prožitek rozvibruje energii, která se kolem vás rozšíří, a i ten druhý snadněji vystoupí ze svého strachu z ohrožení. Mocenský princip je ve skutečnosti strach o existenci, že nedostane to, co potřebuje. Pokud máte v sobě nějaká potlačená emoční traumata, strach o existenci, (strach o život, i o život druhého, téma smrti) i o smyslu existence vůbec, tak budou vynesena na vědomou úroveň. Objeví se pocity bezmoci, které se mohou projevit až jako deprese. Je třeba tyto emoční traumata zpracovat – pojmenovat, přijmout, přetvořit. Když se ve vás tento pocit objeví, přijměte ho s láskou. Uvědomte si mateřskou náruč Božské Matky. Jste v bezpečí. Ve společnosti se může projevit více boje, hádek, agresivity a násilných činů.

Slunce v harmonickém aspektu na Chirona 15. – 19. 11. pomáhá v sobě najít sílu sebeléčení, přijetí sebe sama. Dostáváme se ke schopnosti, aby síla Duše, nevědomí a vědomí, zasáhla do očištění ega.

Merkur ve Střelci je v disharmonii s Neptunem do 17. 11. Představy a očekávání z minulosti mohou zhatit příznivý vývoj. Myšlenky jsou v rozporu s Božským vědomím. Obraz je pokřiven. Odraz toho, co vnímáme, může mysl tak pokřivit, že se ztratí kontakt se skutečnou realitou. V lepším případě vám bude vypnuta mysl, aby nebránila vyššímu Vědomí v naplnění vaší cesty. Nebudete si nic pamatovat, budete bloudit a náhodou se objevíte tam, kde je pro vás něco připraveno. Často bude docházet k omylům z pohledu lidského. Když se stane omyl, ve skutečnosti zasáhla vyšší moc. V tomto týdnu můžeme využít podporu Marse k otevřené komunikaci. Od 17. 11. se snadněji vyjasní situace.

Novoluní nastává ve Štíru 18. 11. ve 12: 42 hodin. Sabiánský symbol: Vojenská kapela hlučně mašíruje ulicemi města. Klíčová myšlenka: Agresivní glorifikace kulturních hodnot.

Každý kulturně-společenský kolektiv se pokusí násilně a hlučně vnutit hodnotu toho, čeho dosáhl a pokládá, že je to jediné a to správné. Na individuální – mentální úrovni se projevuje pýcha a vzrušení z toho, co bylo dosaženo ve svém vědomí, poznání. Opatrně na projevení ega a potřeby strhnout druhé, aby přijali vaši pravdu. Stále zůstávejte jen v nabídce pohledu, zkušeností, pochopení. Novoluní je dva stupně od přesného trigonu na Chirona, vzpomeňte si na důležitý pocit uvědomění, které nastalo 15. či 16. 11. To v sobě udržte a použijte sílu novoluní k zasazení, realizaci, počátku tohoto uvědomění, aby bylo projeveno. Zviditelněno bude kolem úplňku 3. 12. na první Adventní neděli.

Působení Venuše s Neptunem je silné spojení, které propojuje lidské hodnoty s vyšší úrovní hodnot. Může proto dojít k přijmutí Daru. Uvnitř vás a následně zhmotněná, naplněná vyšší vůle ve hmotě, která vám přinese naplněné srdce Láskou. Působení Božského ženského principu je silné a žehnající. Boží Matka objímá, hýčká, utěšuje a naplňuje lidská srdce něhou a bezpodmínečnou Láskou. Jsou rozdávány Dary od Božské Matky. Mužský princip bude vystaven zátěžové zkoušce. Ženský princip může dodat Lásku, něhu a laskavost k podpoře mužského principu.

Miluji Tě a přijímám Tě takového, jaký jsi v této chvíli. Když mluvím s muži, velmi často opakují to samé, že jim chybí od žen pochopení, něha a laskavost.

Přeji všem, ať si navzájem dokážeme dát pochopení a jsme k sobě laskaví.

Černá luna vstoupila do znamení Kozoroha, vstoupili jsme do procesu zrání, kdy se máme naučit zacházet sám se sebou a dostat se k Mistrovství být sám sobě učitelem a rádcem. Více v článku, http://www.astrologiepetranel.cz/cerna-luna-kozorohu-10-11-2017-5-8-2018/.

S láskou, Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz