Kryon – Skryté všem na očích – 1

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 5. ledna 2022

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby. Tohle je teď úžasná, neuvěřitelná doba, kterou jste možná nečekali. Veškerá naše „tažná síla“ tohoto programu, pro minulý rok, pro tento rok, příští rok a další roky, spočívá v tom, abychom vám pomohli projít tímto obdobím. Nejlepší způsob, jak to udělat, je to, co jsem již vyvinul se svým partnerem a tím je Kruh dvanácti. Je to metafora pro strukturu všech věcí, dvanáctky krásy a velkoleposti toho všeho. Ale nejdůležitějším krokem je vstoupit do té oblasti svého vlastního života, do které nejsou ani staré duše zvyklé vstupovat, a tou je velkolepost vaší vlastní duše

Tento měsíc vám opět přinášíme čtyři channelingy. Toto je první z nich. Tyto čtyři channelingy nazveme Věci, které jsou skryté na pohled. Takže název (série) bude Skryté na pohled a odhalí skutečnou velkolepost každé lidské bytosti. Skutečnost, že se tyto atributy skrývají, znamená, že o nich většina lidí stále neví. Když je něco skryté, obvykle to také znamená, že je v tom určitý záměr. A to také je. Od začátku jsme vám říkali, že vám byla dána svobodná vůle, abyste hledali a nacházeli věci, jež jsou skryté. Protože kdybyste jen tak kráčeli po planetě a sledovali, co vám ostatní říkají, nebo co tu je a co se vám prezentuje ve 4D, pak byste tyto věci neviděli.

Ti, kdo dokázali nejlépe odhalovat tyto věci před vámi skryté, byli domorodci. Stejně tak si uvědomovali, že je toho víc, než jen lidstvo samotné, než jen to, co viděli. A to je vedlo k tolika věcem, které dnes začínáte znovu objevovat. Objevili tyto věci skryté na pohled včetně spojení se Zemí a spojení s předky. Měli znalosti o astronomii dřív než astronomové. Pochopili také, že to, co se děje na obloze a jak se tam všechno pohybuje, ovlivňuje jejich životy. Stejně jako dnešní astrologové. Existuje tedy spousta věcí, které se před vámi skrývají, a pro tento měsíc jsme vybrali čtyři nejdůležitější z nich. Čtyři hlavní, které už možná znáte, nebo si myslíte, že je znáte, a tak to může být pro staré duše opakování. Ale právě teď to poslouchá (a čte) mnoho dalších, kteří to potřebují slyšet.

Jak vám mám začít vyprávět o té první věci, která je také největší? Nechceme si to nechat na konec, ale odhalit ji už teď v tomto programu v celé její kráse a slávě. Neboť tohle jsou věci, které vám nebyly řečeny, drazí. Dnes neexistuje ani jediný hlavní systém víry, který by vám poskytoval informace, které se vám chystám předat. A bude to kontroverzní. Co když vám to nebylo interpretováno správně? Co když všechny tyto tisíciletí staré systémy víry se všemi svými charakteristickými znaky a pravidly byly vyvinuty ve staré energii, protože tyto věci byly skryté a ony je neznaly? Co když dezinterpretovaly ty největší věci na planetě, které jim byly dány a dnes se odhalují? Co když jste mnohem velkolepější, než vám kdo kdy řekl?

Jste částí Boha

A tady je premisa. Existuje větší pravda, drazí. Největší tvrzení skryté na pohled, které vám chceme předat, je, že jste částí Boha. Pro některé z vás by to bylo rouhání, protože základem vaší víry je, že vy lidé nemáte žádnou hodnotu, že jste se narodili nečistí a že si dokonce ani nezasloužíte vidět Boží tvář, protože Boží tvář je tak krásná, zatímco vy ne! A pokud vám tohle říkali, pak je těžké tento příběh přepsat. Ale říkám vám, že je to přesně naopak. Máte duši, víte, že máte duši. Myslíte si, že by vám Bůh dal nečistou duši? Protože duše je součástí Boha a vy máte duši. Co vám to říká o tom, kdo jste? Drazí, máte v sobě schopnost dělat to, co dělali Mistři na této planetě. Je to nádherné, víc než nádherné, je to velkolepé. Přichází totiž se slibem, že můžete dělat totéž, co dělali Mistři.

A pak vám začneme vysvětlovat, že tohle přichází s vědomím, záměrem a praktikováním, a že to umožňuje energie Země, která se posouvá a mění. O tom je Kruh dvanácti.

Mistr Ježíš

Byl jeden Mistr jménem Ježíš, kterého dnes následují miliardy lidí. Bylo to pečlivě připraveno.  Přišel na tuto planetu jako člověk, ne jako anděl jménem Ježíš, ale jako člověk. A během krátkého života tohoto muže, zvláště ke konci, ukazoval každému, kdo tam byl, co může dělat. A to bylo zázračné a je to i dodnes. Probouzel mrtvé, vytvářel věci z ničeho, poskytl lidem ryby a bochníky chleba, chodil po vodě. Dělal tolik věcí, že jeho následovníci říkali: „Podívejte se, vidíte to? Proto ho uctíváme.“ On však nepřišel proto, aby byl uctíván. Drazí, tento muž přišel na planetu, aby vám ukázal, co můžete dělat i vy. Byl nazýván Synem Božím, ale sám sděloval mnoha způsoby, třeba i skrytě, v různých metaforách: „Všichni jste synové Boží.“ A to byl ten důvod, proč přišel na Zem – aby vám ukázal, co můžete dělat. Ale ve staré energii byl uctíván a pak byl samozřejmě sprovozen ze světa, protože tak jste to s tehdejšími proroky ve staré energii dělali. Ježíš nebyl jediný. A tady je to, co vám chci říct: Téměř vše, co dělal, dnes dělají někteří lidé v některých zemích. Ale západní svět si to ani neuvědomuje nebo to nechce uznat, protože je to prostě příliš zvláštní. Vytvářet věci z ničehoano, děje se toProbouzení mrtvýchano, děje se to. Dotýkat se lidí a přimět je, aby se spontánně uzdraviliano, děje se toVytvářet změny ve fyzice, abyste mohli dělat i takové podivné věci jako je chůze po vodě, ano, děje se to. V této moderní době to můžete objevit i vy. Protože to bylo Mistrovo poselství: „Dokážete dělat tyto věci stejně, jako jsem je dělal já.“ Protože uvnitř sebe máte Tvořivý zdroj. To je vaše dědictví, se kterým přicházíte, staré duše.

Celou dobu od r. 2012 dodnes se dějí změny v magnetické mřížce. Ta se od r. 1989, kdy jsem sem přišel, změnila natolik, aby se také mohlo začít měnit a posouvat vědomí. Projevil se vztah mezi vědomím a magnetismem a byl vědecky prokázán. Proto je vědomí energie. A nyní víte, že vědomí může hrát důležitou roli ve fyzice. A vědci to zkoumají a odhalují. Už začali pracovat s koherencí – s tím, co může jeden člověk dělat s druhým člověkem nebo se skupinou. Všechny tyto věci přepíšou vaše přesvědčení o tom, čeho jste schopni. A někteří hosté, kteří se připojují k tomuto programu, začnou používat stejná slova, jaká jsem používal v průběhu let. Podívejte se na ta slova: jste velkolepí, to je to, co jsteJe těžké přepsat ten narativ, který vás provází od narození a který vám říká, že nejste schopni dělat určité věci, že nejste hodni je dělat. Když lidé ve vysoce respektovaných pozicích, možná i ti, které milujete, stojí před vámi a dívají se vám do očí a tvrdí: „Víš přece, že nejsi hoden“, pak jim věříte. A není to konspirace, aby vás učinili nehodnými, ale je to prostě jejich víra a to nejlepší, co mají, drazí. Je to prostě jejich víra.

Ale co když se to prostě změnilo? Co když teď odhalení větší pravdy, nádherné pravdy, může být vaše? Co když začalo svítit slunce, v duchovním slova smyslu, a poskytlo vám schopnost rozhlédnout se kolem sebe a říct si: „No, možná to špatně pochopili. Není to jejich chyba, jen to špatně pochopili. A stále to ještě špatně chápou, ale není to jejich chyba. Je to jejich příběh, jaký jim byl vyprávěn, a oni mu věří. Ale co když je toho mnohem víc?“

A co když už v tom všem nepotřebujete mít nějaký systém, kterého byste se měli držet? Možná, že vše, co potřebujete, je láska a soucit. Vzít Ducha za ruku a říct: „Ano, teď chápu, že jsem součástí božského plánu, že jsem tady z určitého důvodu, který je mnohem, mnohem větší, než mi kdokoli říkal. A tím důvodem je pomoci planetě soucitem a láskou. A mohu to dělat tak, jak to dělali Mistři. A mohu kolem sebe shromáždit lidi, kteří o tom chtějí vědět, protože je tak moc miluji, že to poznají a sednou si k mým nohám a já jim povím o lásce. A někteří z vás to uděláte.

A to je důvod, proč někteří z vás tady jste, abyste následovali příkladu Mistrů této planety, kteří sem přišli z jediného důvodu – aby vám pověděli o lásce Boží a ukázali vám, co můžete dělat. Neviditelně skryta je velkolepost, kterou jste nečekali – Mistrovství, vzestup vědomí a začátek nové energie planety. Proto jste tady.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Zamilovaný do lidstva kvůli všemu, co je před vámi a co děláte.

A tak to je.

Kryon
 

Zdroj: http://www.kryon.com – Hidden in Plain Sight – Part 1 – MP3 –  min. 15:43

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s