Kryon – Atributy vaší duše – část 4

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem, v rámci Healing Wednesday, 22. září 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tématem tohoto měsíce jsou mimořádné atributy duše. Znovu zopakuji něco, co bylo nadneseno v dnešní diskusi. Existují duše na této planetě, které nazýváte ‚lidské duše‘. Ale duše je mnohem větší než cokoli jiného, co patří k člověku. Překvapilo by vás, kdybych vám řekl, že v celé této galaxii a možná i v celém vesmíru, jak jej znáte, existují duchovní bytosti, které mají duše, ale nejsou lidé? Duše je součástí Boha, nesmírně velkou částí. Dalo by se říct, že je skoro tak velká jako Bůh, kdybyste mohli kolem Boha nakreslit kruh, a to nemůžete. Probrali jsme to v prvním channelingu.

Řekli jsme vám, jak se duše vzájemně sdílejí. Mluvíme teď o duších „lidských“ (patřících k člověku na planetě). Mluvíme o velmi, velmi komplexním tématu, jak ve skutečnosti můžete sdílet kousky a části vás s jinými, mluvíme o kráse a velkoleposti toho všeho. Mluvíme o multidimenzionalitě duše a o tom, jak může být na více místech najednou. Někteří z vás řeknou: „Nechápu, jak můžu být na více místech najednou?“ A já vám, drazí, odpovídám, že to ani nemusíte chápat, stejně jako nemusíte pochopit, jak Bůh dokáže naslouchat miliardám modliteb najednou, a zároveň se osobně zaměřit na vás a vaši modlitbu. Jste součástí tohoto uspořádání. Jste součástí energie Tvořivého Zdroje. Tak to prostě je.

Pak jsme si povídali o průvodcích a andělech. To byla možná jedna z nejzábavnějších částí, protože se zdá, že každý rozumí andělům. Každý má nějakou představu o tom, jaký by měl být průvodce v jeho životě, a reaguje na to podobně jako děti. Jsou však součástí vaší duše.

Tento měsíc jsme vám předali už tři channelingy a dnes je završíme následujícím čtvrtým mimořádným atributem lidské duše. Pro vás, drazí, je tento atribut vám nejbližší. Je to ta část vaší duše, která je natolik obecně přijímána, že definice a slova o ní budou pro vás pravděpodobně dostupnější. Když se zeptáte, co je to sdílení duší, mnoho lidí odpoví: „Nemám ponětí, o čem mluvíš. To je tak zvláštní a cizí koncept.“ Ale když mluvíte o vyšším já, pak bude souhlasit: „Ach ano, vyšší já.“

Vyšší já

Je mnoho těch, kteří by řekli, že channeling obecně zahrnuje to, co teď slyšíte (čtete) – totiž to, že lidská bytost je schopná přejít (přes „most“) na druhou stranu závoje, jak byste mohli říct, napojit se na tu duši za „mostem“, a odtud pak channelovat informace. Pak by to byl channeling skrz vyšší já. Funguje to takhle? No, to záleží na definici vyššího já.

Za prvé: Patří vám vyšší já? Teď opatrně, protože řeknete: „Samozřejmě, že já mám vyšší já – komu jinému by mělo patřit?“ Už jsem mluvil o sdílení duší. Když se ponoříte do své duše, co kdyby v ní byl celý vesmír? Je to multidimenzionální aspekt Boha. Takže je vaše vyšší já vámi, je to prostě jen vyšší vibrace, nebo představuje něco mnohem, mnohem většího? Odpověď je, že obojí, protože může být malé jako atom nebo velké jako vesmír.

Drazí, vaše vyšší já je váš vztah s vaší duší. Vyšší já je vztah k vaší duši a částečně existuje ve 3D. Proto jsem také čekal na toto poslední sezení, abych vám vykreslil takový obraz, jemuž byste tomu mohli porozumět. Dalo by se říct, že božství vaší duše je vám vždy alespoň zčásti přístupné, a to aniž byste museli přecházet přes „most“, jako to děláme v Kruhu dvanácti a o němž členové vědí.

Někteří o vyšším já řekli: „Je to můj anděl na mém rameni.“ Jiní řekli: „Je to intuice, na kterou se spoléhám.“ Jiní zas řekli: „Moji průvodci jsou jedna věc, moji andělé jsou kolem mě, ale mé vyšší já je mým skutečným průvodcem.“ Tohle tvrdí mnozí, protože takto se vztahují k něčemu, čím jsou, co možná má jejich tvář, ale vibruje to na tak vysoké úrovni, že mohou vzhlédnout a říct: „Toto je moje božství.“

A přesto se to skrývá, že? Když si povídáte s někým, kdo se neúčastní tohoto sezení, nebo neposlouchá (nečte) tento channeling, když mluvíte možná s někým z jiné kultury, a zeptáte se: „Pověz mi o svém vyšším já“, nebude tušit, o čem mluvíte. Možná se zeptají: „Je to snad nějaké svatý v mé církvi?” Odpovíte: „Ne tak docela.” A tak k tomu pravděpodobně nebudou mít žádný vztah, zatímco vy ano. Vidíte, právě teď vám předávám něco, co je docela kontroverzní.

Má každý vyšší já? Odpověď zní: Ano! Každý člověk má vyšší já. Je toto vyšší já vždy k dispozici? Ano, je vždy k dispozici! A co dělá vyšší já? K tomu se teď dostaneme. Ale zásadní otázkou je, když každý má vyšší já, tak proč si je neuvědomuje? Odpověď zní: Protože je to ten nejkrásnější a vám nejbližší atribut vaší duše, která jen sedí v pozadí a čeká, až jej uznáte.

Uvědomujete si, že všemohoucí přítomnost božského Stvořitele vám dala svobodnou volbu, zda chcete nalézt svou posvátnost, nebo ne? Na této planetě neexistuje nic, co by říkalo, že musíte najít vyšší já. Je to vaše svobodná volba, kterou máte. Na této planetě jsou miliony lidí, kteří se nezajímají o své božství. Na této planetě jsou miliony lidí, kteří žijí své životy a dokonce to ani nechtějí objevovat, protože mají pocit, že mají vše, co potřebují. Existují ve 3D, v režimu přežití, kde vědí, jak se dostat z bodu A do bodu B. To si dovedou představit, protože jim to bylo řečeno. Jejich rodiče se tímto tématem nikdy nezabývali nebo neměli přátele, kteří by řekli: „Víš, že existuje Bůh?“, na což by odpověděli: Ne. A přesto celou dobu jsou s nimi jejich průvodci a andělé, jejich vyšší já a jejich duše.

Jaký je to pro vás pocit, když víte, že všechny nástroje, jaké jste vždy potřebovali k tomu, abyste se sami vyléčili, abyste získali svou vysněnou práci, vytvořili požadovanou synchronicitu, všechno, po čem toužíte, přichází do tohoto života s vámi a čeká. Čeká, až uznáte, že to existuje. To za prvé. A pak to často vyvolá probuzení. A toto probuzení člověka k možné větší pravdě ho vede k otázkám: „Jak poznám, že jsi tam? Existuje nějaký důkaz? Co mám udělat dál?“ A pak se objeví synchronicity a vy nakonec dojdete k pochopení: „Jsem stará duše na této planetě. Mohu si vytvořit svou vlastní realitu. Mohu se sám uzdravit. Mohu použít vše, co mi bylo dáno a co mám k dispozici od narození.“

To je premisa, kterou si možná ani neuvědomujete. Někteří z vás říkají: „Bůh mě opravdu miluje, ukáže mi to. Bůh mě před tím či oním ochrání a udělá pro mě nějaké věci. Bylo mi řečeno, že vše, co musím udělat, je sedět tady a pak se to stane.“ Něco pravdy na tom je. Pravda je, že Bůh vás miluje. Ale musíte mu podat ruku a souhlasit s tím. Musíte to uznat a vzít to za své. Není to jen tak nějaký dar, jak byste čekali. Je to ruka z druhé strany závoje, od rodiny, naplněné láskou, která říká: „Jste připraveni pustit se do práce? Jste připraveni převzít tu druhou část sebe samých, přejít ‚most‘ a začít vytvářet krásu, která ovlivní vás, ostatní lidi, planetu, Gaiu, zvířata, stromy?“ Protože se stáváte součástí – jste připraveni? – skupiny. Součástí té skupiny je vyšší já. Je to tak osobní. Někteří se teď zeptají:  „Jak to funguje? Řekl jsi, že o tom promluvíš.“  Dobře. Vyšší já je spojeno s druhou stranou závoje mnoha způsoby. Ale lidé mají svou biologii, jež má své vlastní atributy. A součástí toho je epifýza. Šišinka se nachází v přímé linii s třetím okem (bindi). Některé kultury třetí oko plně uznávají, protože o něm vědí a vnímají je. Je to ve skutečnosti multidimenzionální částí vašeho těla, která vysílá a přijímá prostřednictvím šišinky. Je to kousek a část spojení k vyššímu já a k innate, ke všem vašim částem, které se zdají být součástí druhé strany závoje nebo vědí víc než váš rozum. Takto to funguje. Ale to není vše.

Toto vaše vyšší já – ach, vy všichni máte vyšší já. Co jsme vám řekli o tom, že „vy všichni“? Znamená to, že když se dostanete do toho určitého místa, kdy přejdete „most“ a vstoupíte do své krásné duše, kde je také vaše vyšší já, pak jsou tam stejně tak i všechna vyšší já vaší rodiny. Nemůžete oddělit své vyšší já od vyšších já všech starých duší na této planetě. A to, moji drazí přátelé, také vysvětluje synchronicitu. Protože vy všichni společně pracujete na tom, aby se věci staly. Každý, kdo se chce zapojit do tohoto plánu nebo této větší pravdy, tak může okamžitě učinit. Není to nějaký klub, ale děje se to na základě vaší svobodné volby.

Když se však začnete zabývat svým vyšším já, nezůstanete v tom sami, ale vždy se zapojí i ostatní, rodina, vyšší já každého člověka. Je to v poli a vytváří to synchronicity, o které žádáte a které hledáte, které vás chrání před „výmoly“ života a směrují pomocí intuice na ta nejkrásnější místa, která si dokážete představit a která si zasloužíte.

To je to, co dělá vyšší já. Jako skupina, ne jako něco jednotlivého.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – Attributes of the Soul – Part 4 – MP3 –  min. 16:35

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s