AA Michael – Dokonalost Stvořitele

Poselství AA Michaela Přijala Natalii Glasson – 3. června 2016

Já, Archanděl Michael, vás přicházím pozdravit s láskou a andělským požehnáním. V hloubi svého srdce uchovávám vibraci dokonalosti Stvořitele, kterou hojně vyzařuji do vašeho bytí i kolem něj. Vibrace dokonalosti Stvořitele existuje ve všech bytostech; je přirozeným aspektem vaší podstaty, duše a pravdy a přesto je to něco, co se v současné době aktivuje plněji a přitahuje vaši pozornost. Bytosti Venuše, které vám a Zemi po celý rok 2016 předávají svou energii posvátné lásky, podporují lásku, aby proudila četnými úrovněmi vašeho bytí. V této době se jejich láska ukotvuje ve všech úrovních a vibracích vaší duše neboli božská esence spouští aktivaci dokonalosti Stvořitele ve vás. Když se vibrace dokonalosti Stvořitele aktivuje, může vyvolat sérii nových vtělení světla a sebe sama a také úsvit nových perspektiv.

Dokonalost Stvořitele je přítomna ve všech aspektech Stvořitelova vesmíru v různé energetické míře. Dokonalost Stvořitele můžeme rozpoznat jako esenci, skutečnou vibraci a vědomí Stvořitele. Je v ní vibrace jednoty, míru, lásky, vědění a v podstatě vše, čím je Stvořitel. Je to kombinace toho, co si představujeme, čím je nejvyšší Tvůrce či Zdroj všeho, co jest. Abychom se propojili s dokonalostí Stvořitele a zažili ji, je třeba se zaměřit na božský proud Stvořitele, poddat se mu a přijmout ho. Božský proud si můžeme představit jako nepřetržitý proud energie životní síly, který skrze nás proudí, vede nás kupředu, energetizuje nás a hlouběji nás probouzí. Božský proud můžete procítit jako abstraktní energii, která je od nás oddělená ve svých projevech, ve stvořených bytostech, a přesto se božský proud Stvořitele šíří z každé bytosti na Zemi i z vnitřních rovin.

Je to právě vaše přijetí božského proudu, které vás vede k uvědomění a zažití dokonalosti Stvořitele. Obojí je stejná energie a přesto se rozpoznáním různých aspektů této přirozené esence vašeho bytí posunete do stavu harmonie s dokonalostí Stvořitele. Tak budete schopni nepřetržitě poznávat dokonalost Stvořitele v sobě i v ostatních.

Poddávám se božskému proudu Stvořitele.” Význam tohoto je, že necháte odejít připoutanost ke kontrole nad svým bytím, realitou a druhými. Také nechte odejít svou připoutanost k tomu, že budete mít pravdu, k pocitu nadřazenosti nad ostatními, k posuzování, hádání se, k pocitům potřeby, strachu, bolesti atd. Zřeknutím se svých závislostí si uvědomíte, že je ve vás světlo, které vás vede, vědění a posvátný cíl, který vás neustále podporuje v každém okamžiku. Neznamená to, že se vzdáte veškeré zodpovědnosti za svůj život, své činy, myšlenky a pocity. Spíše převezmete zodpovědnost, když si uvědomíte, že všechny vaše zkušenosti, situace, činy, zvyky, pohledy, minulost, přítomnost i budoucnost se rodí z vás. S tímto poznáním budete v sobě hledat a propojíte se se svou čistou podstatou, upřete svou pozornost na božský proud a tak si uvědomíte, kdy je celé vaše bytí v harmonii s vaší podstatou ve vás, takže prostě poplujete životem s lehkostí a dokonalostí.

Proces vzestupu v této době znamená zharmonizovat se s božskou esencí, vibrací a frekvencí v sobě, abyste byli v božském proudu Stvořitele. Způsob, jakým poznat, že dochází k harmonizaci je, že život pluje lehce, přítomnost lásky je hlubší; projevují se synchronicity a otevírá se hlubší vědomí sebe sama. Pak budete vědět, že si vytváříte pouto, propojujete se či zažíváte dokonalost Stvořitele.

Já, Archanděl Michael, poznávám dokonalost Stvořitele jako sídlo světla ve své duši, se kterým se mohu propojit či se mu vzdálit, abych tuto dokonalost plně prožil. Je to úžasný zážitek a jednoduše zázrak podobný pozorování vší krásy a pravdy Stvořitele a také poznání jednoty všeho. Abyste plněji poznali a zažili dokonalost Stvořitele, je třeba nechat odejít svůj současný pohled a přesvědčení týkající se dokonalosti.

Dopřejte si chvíli a představte si sebe jako dokonalého. Můžete si představit, že máte určité schopnosti, jistý vzhled, materiální věci, osvícení atd. Sledujte svá přesvědčení, která máte o tom, co je pro vás dokonalost a jak si projektujete svá přesvědčení o dokonalosti na druhé lidi ve svém životě. To způsobuje buď to, že si je dáváte na piedestal nebo je posuzujete podle jejich nedostatku úspěchu. Zvažte, že přesvědčení druhých lidí a jejich pohled na dokonalost může být naprosto odlišný od vašeho. To ukazuje na to, že dokonalost poznaná myslí a mentálním tělem není vůbec dokonalost, je to jen pohled zrozený z minulých zkušeností a úsudků. Přiznáním si vlastních přesvědčení týkajících se dokonalosti, si uvědomíte potřebu poddat se božskému proudu Stvořitele a tím necháte odejít svou připoutanost k těmto přesvědčením. Toho můžete dosáhnout skrze prosté uvědomění si a podržení záměru nechat odejít či uvolnit energii, pohled či přesvědčení. Dalším aspektem spojeným s dokonalostí, který může u někoho být, je neschopnost dokonce jen rozjímat o dokonalosti. Pochází-li toto ze strachu, pak je třeba poslat strachu léčení, obzvláště zdá-li se dokonalost nedostupná.

Dokonalost je přirozeným aspektem vašeho bytí, dá se popsat jako stav osvícení. Ve skutečnosti se nedá popsat slovy či myslí, dá se prožít a procítit. Dokonalost není způsob chování na Zemi ani to neznamená mít vše, co chci; je to stav propojení a harmonie se Stvořitelem, kde je vám odhalena pravda. “Já jsem dokonalost Stvořitele.” To symbolizuje, že jste jedním v jednotě, harmonii a propojení se Stvořitelem. Toto ovlivní váš způsob života na Zemi, avšak nemusí to být v souladu s vašimi přesvědčeními o dokonalosti. Ve skutečnosti vaše přesvědčení o tom, co je a může být dokonalost, jsou omezená; vaše propojení se Stvořitelem je však neomezené a tak přijměte a zažijete dokonalost, která je za hranicemi vaší představivosti. Výrok, který byste mohli slyšet od druhých, když jsou v souladu s dokonalostí Stvořitele, by mohl být “Vyvolává to pocit, že tak je to v pořádku.” To znamená, že se objeví pocit vnitřního vědění, které vás posiluje. Slova v pořádku a správný ukazují, že je jen jedna skutečná cesta a přesto se dokonalost Stvořitele projevuje mnohými neustále se rozšiřujícími způsoby. A opět je třeba se odpoutat od slov v pořádku a správný. Když to uděláte, zjistíte, že vše, co prožíváte a vnímáte, je v pořádku/správné/vhodné jen pro vás. Nemůžete vtisknout své myšlenky druhým a proto to, co prožíváte vy a všichni uvnitř je správné pro jednotlivce. To znamená, že každý je ve spojení s dokonalostí Stvořitele a má právo ji vyjadřovat plně a tvořivě z podstaty svého bytí.

S energií proudící z Venuše do vašeho bytí, která aktivuje dokonalost Stvořitele ve vás, je to skvělá příležitost udělat si čas a zaměřit se na tuto dokonalost, prozkoumat ji a seznámit se s tímto posvátným stavem. Zjistíte, že je to stav velké inspirace a léčení. Soustředění se na vtělení dokonalosti Stvořitele vám dobře poslouží, podpoří vás v rychlejším vzestupu, v hlubším přijetí nejvyššího světla a vědomí. Aktivace a uznání své energie vnitřní dokonalosti zrozené ze Stvořitele má svůj účel; pokaždé, když se zaměříte na vyjadřování lásky ze svého bytí, vibrace dokonalosti začne proudit. Až ji přijmou i ostatní, stane se nesmírně léčivou, protože umožní, aby iluze a ego ustoupily stranou a jednotlivec bude moci nejen zakoušet lásku, ale také cítit či vnímat své pravé já. Energie dokonalosti Stvořitele, když je vyjadřována s láskou, dovolí mnohým uznat, vnímat a přijmout své pravé já. To se může projevit jako vize, zvuk, vibrace či pocit. Umožní to také učinit mocný posun, který je přesune do prostoru otevřeného vědomí a vzpomínky na Stvořitele. Představte si každého člověka na Zemi, že přijímá lásku a stává se svědkem své pravdy/ vyššího Já/ duše, možná poprvé v životě. Je to opravdu kouzelné a vy máte schopnost tyto posuny a léčení usnadnit. Skrze své prozkoumání energie dokonalosti Stvořitele v sobě, se vaše vlastní vědomí své pravdy/ vyššího Já/ duše dramaticky rozšíří. Tak pocítíte, že jste neseni božským proudem Stvořitele a v každém okamžiku budete prožívat pravdu.

Povolejte energie mne, Archanděla Michaela, a také bytostí Venuše. Dovolte si nejprve se soustředit na přijímání naší lásky a přítomnosti s každým dechem, který vdechnete.

Propojte se s láskou ve svém bytí, až ji budete vnímat a plně ji procítíte.

Afirmujte, dokud nepocítíte, že se tato afirmace stala vaší skutečnou zkušeností: “Poddávám se božskému proudu Stvořitele.

Afirmujte, dokud nepocítíte, že tato afirmace je pravdivá či ji procítíte ve svém bytí: “Já jsem dokonalost Stvořitele.Nechť vás tato afirmace vede do vibrace a energie dokonalosti Stvořitele ve vás.

Užívejte si prozkoumávání dokonalosti Stvořitele ve vás, jak dlouho budete chtít.

Pak si uvědomte, že pokaždé, když vyzařujete lásku, vyzařujete dokonalost Stvořitele. Pár chvil si to prožívejte.

Toto cvičení můžete praktikovat tak často, jak chcete a zintenzivnit tak svůj prožitek.

S požehnáním dokonalostí Stvořitele

Archanděl Michael

Zdroj:https://www.omna.org

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

4 thoughts on “AA Michael – Dokonalost Stvořitele

 1. Ahojte :) rada čítam túto stránku nakoľko sa zaujímam o duchovné “veci”. Chcela by som sa s vami podeliť so zaujímavou príhodou, ktorá sa mi stala pred pár mesiacmi. Stalo sa to nadránom v sobotu, ked som sa prebudila nato že moja posteľ začala skákať ale len koniec postele kde mám nohy. Som sa zľakla a myslela som si že sa mi to len snívalo tak som sa otočila na druhý bok a chcela som spať ďalej. Lenže sa to znova stalo, ma to úplne vydesilo a ked som sa priamo pozrela, zazrela som fialové svetielko. Ked som sa ukľudnila, tak som premýšľala nad tým čo to vlastne mohlo byt (možno anjel, verím v nich, i keď občas pozabudnem že tieto krásne bytosti sú s nami ), druhá otázka ma napadla že ak sa to stalo tak prečo zrovna teraz?? Ja som v tom období cvičila jogu. Neviem, možno to nemá žiadnu súvislosť. Ale neverím na náhody :) Odvtedy sa mi už nič podobné nestalo, ale to fialové svetielko zvyknem zazrieť hocikedy počas dňa :) Stalo sa aj Vám niečo podobné?

  • Zuzka, úžasné :)
   Okolo nás je toľko vecí, o ktorých netušíme a ktoré sa nám postupne odhaľujú s tým, ako začíname hlbšie vnímať. Netreba sa báť, neprišli by, keby sme neboli pripravení…
   Len vnímajte, ako sa cítite, aké dojmy to vo vás vzbudzuje, pocity, vnemy – vo svojom vnútri budete vedieť. A odpovede sa objavia tiež :)
   Prajem nádherný týždeň ♥

  • S radosťou :) Ja ďakujem, že ste sa podelili – viem, že si tým idú viacerí, len možno nemajú odvahu o tom hovoriť alebo písať – a práve týmto zdieľaním, vyjadrením toho, čo zažívame, čo všetko je možné, sa mení veľa…
   Ste úžasná, Zuzka ♥

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s