AA Michael – Smaragdové kódy a návrat do Zahrady tvořivosti – ČERVEN / ČERVENEC 2016

SLUNOVRAT, PLANETÁRNÍ NOVÝ ROK A LVÍ BRÁNA

Milovaná světelná rodino, znovu se blížíme k polovině roku s jeho mocnými vlnami Vesmírné Energie. Nejdřív je tu Slunovrat 20. června, který vyznačuje „bod obratu“ ve vašich spirálách tvoření. Země dosahuje svého nejzazšího „vnějšího“ bodu a v tomto okamžiku udělá přestávku, jako kdyby tiše stála, a pak se vrací, aby udělala další tvořivou spirálu kolem Slunce. Na Severní polokouli to bude Letní slunovrat, vyznačující se nejdelším dnem a nejkratší nocí roku; na Jižní polokouli to bude Zimní slunovrat, vyznačující se nejkratším dnem a nejdelší nocí roku.

Tento posun energií spustí sérii mocných událostí, které budou určovat další fázi vašeho osobního a planetárního vývoje. V červenci, 26.7., vstoupíte do Planetárního Nového roku, kdy přicházejí vlny Energie Přeměny předcházející Velkou vesmírnou vlnu Lví brány 8. srpna (8/8/1). V té době jsou do Zemských krystalových Nových mřížek Země vstřebávány šablony nových Světelných kódů pro následující rok.

V té době, milovaní, nastanou mocné vlny Diamantového Světla pramenící v Galaktickém středu. Pak také budete dostávat mocné přenosy červenofialových (Magenta) a tyrkysových světelných kódů, aby se dostaly do rovnováhy Ženské a Mužské Andělské energie. A nakonec budou z vesmírného Srdce přenášeny zářivé Smaragdové kódy, aby vám umožnily plně vstřebat, začlenit a zažít svůj požehnaný dar života v biologickém světě, kde ve hmotných říších tvoříte a spolutvoříte.

Smaragdové kódy a opětné spojení s Duší a Přirozeností

Tanec Magie a Vnímavosti

Milovaní, Diamantové světlo a Diamantové kódy jsou tu proto, aby vám pomohly se znovu spojit se svým Galaktickým Já a chápat svůj původ v Galaxii a své spojení s Hvězdnými Národy. Smaragdové kódy jsou k tomu, aby vám pomohly se znovu spojit se Zemí, se svou fyzickou bytostí a svým dědictvím a mocí jako Bytosti Světla ve Fyzické formě.

Žádáme vás, abyste cítili zářivé Smaragdově zelené Světelné kódy, které vstupují do vašeho Světelného a Fyzického těla, aby znovu probudily vaše hluboké buněčné vzpomínky na život v Rajské Zahradě Lásky, Harmonie a Tvořivosti. Pro lidský život bylo vždy v plánu, aby se žilo v harmonii s Přírodou v Zahradě Planety, v zahradě Smyslové Radosti a Smyslového Prožívání.

Možná se ptáte, proč to tak dneska není? Proč jsme od této myšlenky tak daleko? Když se díváte kolem sebe, vidíte zmatek, násilí a neštěstí, což se zdá být od původního plánu na hony vzdálené. Milovaní, přišel čas, kdy jste se vy, jako Lidstvo, rozhodli zaměřit svůj Kolektivní vývoj na prozkoumání nižší hustoty a duality. To zahrnovalo zakusit povahu „dobra a zla“ ve hmotné podobě. Tento „experiment“ kolektivního vědomí, popsaný v Biblických příbězích jako „Pád“, je nyní dokončen, a vy, jako Rodina Světla, jste připraveni se vrátit „domů“, do Zahrady a Vyššího Vědomí existujících za omezeními duality.

Toho lze dosáhnout procesem, který se nazývá Vzestup. První fáze tohoto procesu měla být aktivována Tělem Diamantového Světla, které bylo v době „pádu“ odpojeno. Toto opětovné spojení je práce Diamantových Světelných kódů. První fáze znamená opětovné natažení drátů, zapojeni Fyzického těla a Světelného těla, a vyléčení z oddělenosti od vaší Vnitřní Andělskosti a Přirozenosti, které byly následkem pádu do nižších frekvencí a do duality.

Jak zvyšujete své vědomí, vracíte se do stavu Sjednoceného Vědomí a do „Jednoty“, což vám umožňuje být v Páté dimenzi Nové Země. Ale, abyste dokončili proces, potřebujete také nechat udělat svou práci Smaragdové Světelné kódy, tj. aby otevřely Srdce a Duši proudům Andělského Světla, které tvoří Kouzla a Hojnost na Nové Zemi.

Když jste začali žít v hustších dimenzích Třetí dimenze a zkoumat dualitu, zjistili jste, že je vhodné pracovat s myslí a s egem, a s tím, čím se zabývá levá polovina mozku, hemisféra lineárních myšlenek a logiky. Časem se tento „obchvat“ pravé poloviny mozku s její intuitivní moudrostí a srdce s jeho starodávnou moudrostí pro vás stal způsobem bytí. Jste opravdu „odpojeni“ a vaše fyzické tělo bylo časem znovu zapojeno, aby si zvyklo na tyto nové zkušenosti a nové plynutí energie. Výsledkem toho se Duše posunula nahoru a ukotvila se nad fyzickým tělem, v energetickém centru známém jako „Čakra Hvězdy Duše“. Duše stále byla schopna vést tělo, ale „zpovzdálí“, a tuto vzdálenost bylo možné překonat, přemostit, meditací a modlitbou. Čakry vytvořily nové cestičky energie, kde vládla mysl Levé strany mozku a Solární plexus, a Pravá strana mozku a Srdce byly široce obcházeny. Toto „zapojení“ Těla a Duše/Ducha vytvořilo poněkud destruktivní a ustrašenou společnost, kterou vidíte dnes. Máte kulturu, která nedokáže vyřešit své problémy nebo najít cestu ven, protože není schopna fungovat dohromady se Srdcem, Duší a s Tvořivou Esencí.

Tak, milovaní, proces Vzestupu, vedený nejdříve Kristovým Vědomím, otevřel Srdce těch, kteří byli připraveni začít zažívat energii Lásky a Jednoty a znovu se spojit s Pravou polovinou mozku a s Andělskou Ženskou intuitivní moudrostí. Pak následovaly Diamantové kódy, které znovu aktivovaly Světelné Tělo a dovolily Duši sestoupit a ukotvit se v Srdci, které se stalo centrem bytosti Nové Země.

Milovaní, Smaragdové kódy vám nyní umožňují dokončit proces. Znovu propojit Srdce a Duši se Zemí a „znovu vytvořit vedení“ pro proud Andělské Tvořivé energie z Korunní Čakry rovnoměrně přes levou a pravou polovinu mozku, a tím vytvořit nový vyrovnaný Proud Magické Tvořivé Energie, který je možné prostřednictvím vaší Tvořivosti na Zemi vyjádřit. Když dáte svolení k tomuto procesu „opětovného zapojení“, znovu se spojíte s Tvořivým Tancem Duše a také s proudem Kouzla a Synchronicity, které se objeví, když Duše tvoří a tancuje s Andělským Světlem na Zemi a s Přírodou.

Budete zase znovu cítit smyslovou a tvořivou radost, když Duše zažívá Pozemskou existenci ve stavu vědomí Páté dimenze a „Jednoty“, a tvoří stav rovnovážného Plynutí a Tvořivosti.

Vaše Diamantové/ Smaragdové Srdce a vaše Tvořivá esence

Tak, Milovaní, v této konečné fázi procesu Vzestupu a Přeměny (Transformace), jste pozvání k tomu, abyste plně aktivovali Světlo svého Diamantového/Smaragdového Srdce a vrátili se k Esenci toho, Kým Jstek Tvořivé a Vyrovnané Bytosti žijící ve Vnitřní Harmonii, ve Vnitřním Souladu se svým Já a s Duší.

Nyní je čas opravdu začít aktivovat rovnováhu mezi Pravou a Levou polovinou mozku. Vyléčit „oddělenost“ tím, že se opětovně spojíte se svými tvořivými schopnostmi a obklopíte se Krásou a Vysokými Frekvencemi Vibrací Harmonického Tvoření.

Když aktivujeme své Svaté Srdce a dovolíte mu, aby bylo součástí Proudění Andělského Světla ve Čtyřfázových Diamantových, Smaragdových, Magenta a Tyrkysových energiích, pak se bude aktivovat Pravá polovina mozku a Duše začne vyjadřovat sama sebe prostřednictvím Vnímavosti smyslů, Hravostí a Kouzelným Tvořením.

Milovaní, když dovolíte toto vyrovnané plynutí Andělských energií ve své Bytosti, budete cítit, že jste sladěni s odlišnými frekvencemi a že žijete v jiném tempu a rytmu! Budete se cítit Klidní, v Míru a zaměřeni na Vyšší Účel života, a to, že se dostanete se k Práci své Duše na Nové Zemi, je zrození.

Tak vás žádáme, abyste si užili tyto mocné vlny energie a dovolili jim aktivovat vaše Tvořivé a Intuitivní Já, společně s energiemi svého Srdce. Je čas se vrátit do Zahrady Tvořivosti!

Archanděl Michael

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s