Mahatma – Postupné osvícení / vzestup vašeho fyzického těla

Přijato od Mahatmy skrze Natalii Glasson –   5. května 2016

 

Posílám vám pozdravy kosmických vibrací, jsem Mahatma, Avatar Syntézy. Dohlížím na kosmickou úroveň a jsem známý jako kosmický Logos. Existuje 352 úrovní Mahatma energie, které se šíří napříč všemi dimenzemi Stvořitelova vesmíru. To znamená, že existuje 352 úrovní mého bytí a stejný počet úrovní, které tvoří vaši bytost. Když si uvědomíte takový počet, tak je lépe představitelné dostat se do všech úrovní vašeho bytí, i když je každá dimenze 352 úrovní nesmírně rozlehlá a okupuje obrovské plochy vesmíru a vašeho bytí.

Prozkoumat jednu úroveň vašeho bytí na Zemi může trvat mnoho životů, ale nyní energetická vibraci planety Země rezonuje mnohem rychleji, což znamená, že můžete prozkoumat úrovně vašeho bytí mnohem rychleji. Značí to také, že můžete poznat mnohem více vaše pravé já v jednom životě a to znamená, že vaše tělo a aurické pole musí zpracovat více světla, lásky a vědomí. Pokud vaše tělo není plně v souladu s vaší duší, pak nárůst energie, světla a vědomí, které se objevují, jsou přijímány a ztělesňovány, mohou vytvářet pro vaše tělo výzvy.

Existuje mnoho faktorů, které mohou snížit vibrace vašeho fyzického těla a vytváří nesoulad mezi vaším tělem a duší:

  • Zvýšení duchovního uvědomění, citlivosti nebo vědomí, které nebylo uzemněné ve fyzickém těle a není používáno na fyzické úrovni.

  • Vibrace, kterými se rozhodujete obklopovat: od pracovního a životního prostředí po produkty, které nanášíte na své tělo a konzumujete.

  • Myšlenky a přesvědčení, které máte a podvědomě deklarujete o svém fyzickém těle, stejně jako pocity za myšlenkami.

  • Nedostatek času, naslouchat svému tělu, aby pochopilo zprávy od vedení, které k vám neustále rozmlouvá. Ignorování hlasu vašeho fyzické tělo může vytvořit disharmonii mezi duší a tělem, protože tělo není uctíváno a uspokojováno.

K tomu, aby vaše tělo zůstalo během výrazných posunů, které se vyskytují ve vaší duši v této době osvícení, a dalším přijetím 352 úrovní vašeho bití i nadále harmonizováno, je potřeba si uvědomit, že růst a uspokojení vašeho těla je aspektem vašeho procesu osvícení. Když je vaše tělo spokojeno a sladěno s vaší duší, pak je mnohem jednodušší pro vás ztělesňovat svou pravdu a plně ji zažívat každý den. Vaše touha po dalším duchovním probuzení je silná a vyvíjí se každým dnem, ale navzdory tomu bych si přál, abyste si uvědomili, zda li neignorujete své fyzické tělo. Zeptejte se sami sebe na tuto otázku. Můžete mít pocit, že je nemožné ignorovat své fyzické tělo, protože jste si vědomi svého těla v průběhu celého dne. Nicméně, ve své mysli a podvědomí máte naprogramovaný styl myšlení a názory o svém těle, které by již nemusely být relevantní či správné. Můžete mít pocit, že znáte své tělo dostatečně, nicméně pokud nejste v propojení a nenasloucháte svému fyzickému tělu, pak by mohla být disharmonie v postavení vašeho těla ve všech aspektech vašeho bytí.

Udělejte si chvilku, posaďte se klidně a zaměřte se na své dýchání, tak abyste se dostali do meditativního stavu. Představte si vaše fyzické tělo, jak před vámi sedí a jednoduše vypadá jako váš vlastní obraz. Uznejte, že před vámi sedí vaše fyzické tělo a vyzvěte toto fyzické tělo, aby s vámi sdílelo vše, co s vámi potřebuje sdílet. Vaše fyzické tělo si může začít stěžovat, že je ignorováno nebo že je nemilováno, pokud k tomu dojde, tak jen nechte vaše fyzické tělo toto s vámi sdílet bez jakéhokoli posuzování či netrpělivostí. Vaše fyzické tělo uvolňuje energie, kterou v sobě drželo a nyní potřebuje vypustit, aby se mohlo uzdravit. Vaše fyzické tělo vám může chtít říct o oblasti vašeho těla, která trpí a opět může potřebovat uvolnit energii nebo se chce s vámi podělit o to, jak se uzdravit. V případě, že výraz vašeho fyzického těla je negativní, prosím nebuďte pesimističtí, protože jakmile dojde k uvolnění této energie, tak se spustí léčebný proces a harmonie se projeví. Vaše fyzické tělo s vámi může chtít sdílet vedení, posvátnou duchovní moudrost a vědomí, aby vám dále sloužilo na cestě k osvícení. Čím více se naučíte poslouchat své tělo, tím zdravější a krásnější se stane, a jeho sdílení s vámi budou posvátnější. Představte si, že jste byli ignorováni a celí utrápení, neustále jste se dožadovali pomoci, která nepřicházela a nyní, když je vám dána příležitost vše sdílet, tak se nejdříve setkáváte se spoustou potlačované energie, kterou chcete uvolnit. Prosím, zatímco vaše fyzické tělo sdílí svou pravdu s vámi, chovejte se k němu s velikou láskou.

Každodenní trénování naslouchání vašeho fyzického těla vám umožní, aby vaše tělo přijímalo energie, se kterými jste v těsném kontaktu duchovně, vědomě či nevědomě během meditace, léčení nebo cvičení zvyšování vibrací. Stanete se více úplnými a budete schopni rozpoznat změny nebo uvolnit procesy probíhající ve vašem těle, dříve než se stanou náročnými problémy.

Nezapomeňte, že vaše tělo je vám schopné říci cokoliv a vše, co potřebujete a můžete chtít vědět. Může vám přesně říci, co se ve vašem těle děje, o každé energetické úrovni vašeho bytí, proč se to děje a jak to vyléčit. Je prostě potřeba otevřít se sami sobě: uvědomit si, přijímat a vážit si moudrosti, která k vám přichází, i když vám ostatní mohou říkat něco jiného. Naslouchat svému tělu je přirozená schopnost, kterou je třeba aktivovat a používat. Tak aby se z této schopnosti vyvinul mocný nástroj pro udržení zdraví a vitality vašeho těla, stejně jako pro naklonění se vašeho těla na svou božskost uvnitř sebe.

Další cvičení, které můžete dělat denně a zejména v době odpočinku je, že vyzvete své fyzické tělo, aby dosáhlo procesu omlazení. Stejným způsobem, jako když počítač spustí skenování a řeší všechny oblasti, které vyžadují opravu, tak vaše fyzické tělo může udělat totéž, pokud dovolíte a dáte mu k tomu pokyn. Jednoduše hovořte ke svému fyzickému tělu, vyzvěte jej, aby spustilo nebo provedlo proces omlazení a hojení, a transformovalo všechny oblasti disharmonie. Vaše tělo se automaticky propojí s vaší duší a stáhne léčebné světlo do celého těla tak, aby se všechny oblasti vašeho těla rozkmitaly a vibrovaly, jak jím prochází léčivá energie. Když všechny části vašeho fyzického těla přijímají a vyzařují stejné vibrace, tak se harmonie nastolí a léčení probíhá. Po celou dobu procesu si dovolte vnímat jakékoliv city nebo pocity ve svém fyzickém těle, protože to vám může poskytnout přehled o místech, kde je zapotřebí důkladnějšího vyšetření, nebo můžete rozpoznat existující a neustálé schéma. Dokonce i v tomto procesu jste povzbuzování pracovat se svým tělem láskyplně, tak abyste splnili jeho potřeby.

Stejným způsobem, jako si vaše duše přeje splynout jako jedno se Stvořitelem, přeje si vaše fyzické tělo spojit se s vaší duší a energiemi Stvořitele, které protékají vaší duší. Když vaše tělo vytváří disharmonii a napětí, tak se to děje z nějakého důvodu, a je to často známkou toho, že části vašeho těla jsou odloučeny od vaší duše a potřebují se s ní znova propojit. Vaše tělo je samozřejmě vždy propojeno s vaší duší, avšak vaše tělo se podobá houbě a nasává energetické vibrace. Pokud vaše tělo přijímá energetické vibrace, které nerezonují s vaší duší, pak mohou vzniknout potíže pro vaše fyzické tělo.

Možná jste si už uvědomili, že vaše fyzické tělo je jako chrám nebo posvátný ášrám, ve kterém sídlí vaše duše, avšak uvědomujete si své fyzické tělo jako moudré vodítko, zdroj pravdy, odpovědí, transformace a uzdravení? Přijetí svého tělo jako moudrého vědomí, které vás denně podporuje, vám ohromně urychlí váš vzestup a umožní transformaci proběhnout současně v celé vaší bytosti, kde vaše tělo působí jako silná kotva vaší pravdy.

Dalším cvičením jak pomoci vašemu fyzickému tělu být božským ztělesněním a být v harmonii s vaší duší, je přivolat mé energie Mahatma, které vás uvnitř uzdraví. Toto uzdravení bude podporovat další spojení těla i duše, spojení celého vašeho bytí s nejvhodnější úrovní nebo úrovněmi 352 Mahátma úrovněmi. Mějte na paměti, že jsem prostě vyjádřením Stvořitele, takže 352 úrovní Mahatma jsou prostě projevem Stvořitele. Já vás také spojím s nejvhodnější úrovní nebo úrovněmi 352 Mahatma vašeho bytí, tak aby došlo k probuzení a zapamatování si nových vhledů, osvícení, schopností a uzdravení, které skrývá pravda uvnitř vás.

Jednoduše si uvědomte mé tyrkysově bílé perleťové světlo, jak vás zahaluje jako pilíř světla.

Řekněte nahlas, “Mahatma, Avatare syntézy, prosím, začni svůj proces syntézy uvnitř mého bytí na podporu mého uzdravení, probuzení na všech úrovních a harmonizace všech aspektů mé bytosti. Děkuji.“

S každým nádechem přijímejte a zaměřte se na absorbování mého světlo. Možná, že budete mít také potřebu říci nahlas: “Jsem Avatar syntézy.” Je to silná mantra, která dovoluje Stvořiteli transformovat se uvnitř vás, tak aby všechny aspekty vaší bytosti byly harmonizovány a vyjadřovaly božskou pravdu.

Pokud máte dojem, že proces doběhl až do konce, tak poctěte své tělo tím, že rozdýcháte světlo, které jste obdrželi do svého fyzického těla a vyzvěte své tělo, aby ukotvilo vše, co jste přijali, do planety Země.

Je na čase reformovat váš božský vztah s vaším fyzickým tělem. Tento proces je nezbytný, protože v průběhu roku 2016 bytosti z planety Venuše posílají svou čistou lásku do vašeho fyzického těla za účelem modernizace a transformace. Je to ideální příležitost, jak léčit a přinést harmonii do vašeho fyzického těla tak, aby se stalo zdrojem a vyjádřením božské Stvořiteli lásky a vědomím šířícím pravdu. Bytosti planety Venuše podporují přeměnu vašeho fyzického těla tak, aby se probudil skutečný účel a schopnosti vašeho fyzického těla, které budete prožívat v následujících letech. Podpořte bytosti planety Venuše při léčení vašich těl tím, že budete věnovat čas naslouchání a komunikaci se svým tělem, tak abyste se stali krásným příkladem, který bude inspirovat lidstvo. Vaše oddanost vašemu fyzickému tělu a pomoc od bytostí planety Venuše podpoří v budoucnosti realitu bez nemocí a utrpení fyzického těla pro všechny. To bude znamenat významné posuny v osvícení, protože fyzické tělo každého člověka bude neustále existovat ve zdravém a živém stavu, umožňující vyšším frekvencím světla a vědomí být absorbovány fyzickým tělem, což vytváří obrovskou svobodu a expanzi, uvědomění si Stvořitele všemi a v rámci všeho.

Váš Avatar syntézy,

Mahatma

Zdroj: https://www.omna.org/advancing-ascension-physical-body/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lucka L. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s