Andromeďané – Kouzlo Květu života

Poselství Od Andromeďanů přijala Natalie Glasson 29. ledna 2016

Květ života je prastarý posvátný geometrický symbol a forma předaná lidstvu ze Stvořitelova vesmíru. Tento symbol byl používán k zobrazení propojení všech duší uvnitř zdroje Stvořitele na vnitřních rovinách a byl lidstvu dán jako připomínka jejich existence na vnitřních rovinách a v jednotě se Stvořitelem. Symbol či forma světla připomíná lidstvu nekonečný mír a lásku mezi všemi bytostmi a také přítomnost Stvořitele ve všem. Meditace se zrakem upřeným na Květ života či při jeho představě může navodit tento smysl a inspirovat probuzení vaší božské paměti, jíž je nevinnost a pravda vašeho bytí.

Symbol Květu života, tuto energetickou formu, si vždy civilizace na vnitřních rovinách předávaly, avšak my, Andromeďané, podporujeme probuzení iniciované silou tohoto symbolu těch, kdo obývají vnitřní roviny i Zemi. Naším přáním je dále probouzet energie míru, lásky a jednoty ve všech a tím podpořit přítomnost Stvořitele.

My, Andromeďané, jsme se napojili na Květ života, který je obsažen v energetické podstatě našeho vědomí jakožto civilizace, abychom podpořili formu zrozenou z naší jednoty se Stvořitelem. Každá duše, ať na Zemi či na vnitřních rovinách, v sobě nese energetickou formu Květu života a jeho symbol ve své energii a svém bytí a my bychom rádi tento jev aktivovali.

Když jsme rozpoznali a manifestovali náš Květ života, či spíše přesněji symbol Květu života, započali jsme poté proces sdílení našeho Květu života zrozeného z našich energií s ostatními dušemi napříč Stvořitelovým vesmírem. Vyzvali jsme každou duši, aby přijala Květ života do své srdeční čakry pomocí zvláštního cvičení na přijímání. Když symbol spočinul v jejich srdečních čakrách, přetransformoval je splynutím s jejich vlastní přítomností Stvořitele. Nejen že tento symbol obdaroval duši nezbytnou moudrostí, klíči, světlem a láskou, také předal svůj smysl a význam a tím probudil mír, lásku a jednotu s duší, aby oživil Stvořitelovu přítomnost. Protože byl energetický symbol předáván od duše k duši a od civilizace k civilizaci narůstalo jeho vyzařování a energetická síla se stala hluboce probouzející, léčivou a inspirativní pro ty, kteří se s ní propojili. Symbol se nyní projevuje jako pokladnice Stvořitelovy energie a moudrosti a zároveň slouží jako klíč k transformaci. Symbol Květu života rozvibroval Stvořitelovu sílu k projevení se. Tento symbol už nenese ani nereprezentuje naši energii, ale namísto toho energii mnoha různých láskyplných aspektů Stvořitele v jeho vesmíru.

Nyní je čas, aby energetická forma Květu života byla poslána lidstvu a vyvolala mocné probuzení paměti u všech, kdo jsou svolní ji přijmout. Účelem lidí na Zemi je přijmout Květ života a předat ho dalším bytostem a vybudovat moc této formy a také moc míru, lásky a jednoty všeho. Vidíme, že Květ života vytváří v duších další světlo a tím umožňuje a podporuje návrat všech aspektů Stvořitele do jednoty a harmonie. Jako členové lidstva bychom vás rádi vyzvali k přijetí Květu života a také k jeho vědomému předávání ostatním. Můžete ho darovat dalším lidským bytostem tím, že se s nimi podělíte o techniku přijímání a pak je povzbudíte, aby si ho zkusili “stáhnout”, až budou chtít. Popřípadě můžete vědomě Květ života předávat i rostlinám, stromům, zvířatům, tedy jakékoli formě bytí, buď během meditace nebo během svých každodenních činností.

Přijímání květu života

Řekněte nahlas: “Mým záměrem je přijmout Květ života původně předaného Andromeďany do mé srdeční čakry se záměrem dalšího probouzení Stvořitelovy energie míru, lásky a jednoty v mém bytí. Přeji si přijmout do své srdeční čakry a vědomí příslušnou moudrost, vědomí Stvořitele, světlo a lásku, které se již nashromáždily v této energetické formě.

Zároveň si přeji ukotvit pravdu své duše v Květu života, aby se stala součástí Stvořitelova vědomí, jehož formu nabírá a aby pomáhala druhým a léčila je. Přeji si probudit se do světla, lásky a vědomí Stvořitele a také přijmout hluboké a silné léčení. Děkuji za tuto posvátnou službu a za podporu mé služby druhým.“

Zhluboka dýchejte a dovolte, aby se váš záměr ve vás usadil.

Řekněte nahlas: “Nyní volám tu nejvhodnější bytost světla a lásky ze Stvořitelova vesmíru, aby mi předala Květ života. Děkuji.

Představte si, prociťte či jen vezměte na vědomí bytost či světelné vědomí po své levici. Obraťte levou ruku dlaňovou čakrou směrem vzhůru. Obdržíte skrze svou dlaňovou čakru na levé ruce Květ života, jeho energetickou formu. Nechť ve vaší dlani po několik chvil zůstane, postupně si uvědomujte jeho energii a symbol Květu života si vizualizujte či prociťte.

Zhluboka se nadechněte, představte si, prociťte či jen vezměte na vědomí tento symbol, jak pluje vzhůru po vaší levé paži, aby spočinul ve vaší srdeční čakře.

Nadechněte a vydechněte se srdeční čakrou a začněte si uvědomovat energii symbolu, jeho vliv na vaše bytí a probouzení, které ve vás podněcuje. Vězte, že také energetizujete tento symbol vaším vlastním posvátným božstvím.

Předstoupí před vás bytost, aby od vás přijala dar, může to být člověk, kterého znáte v energetické formě jeho současné reality, průvodce či neznámá bytost světla. Nechť Květ života putuje dál. Dopřejte si čas v klidu, dýchejte zhluboka a meditujte o energetických posunech a o probouzení, které se odehrává ve vašem bytí.

Tento postup přijímání Květu života, o který jsme se s vámi podělili, je velmi zásadní, protože má mocný vliv na váš mozek a mysl. Přijímání levou rukou symbolizuje, že otevíráte tvořivý a neomezený aspekt své mysli, abyste objali Stvořitele, neboť Květ života Stvořitele představuje. Poté předáváte Květ života pravou rukou, která symbolizuje, že energie této formy byla přijata a splynula s logickou částí vaší mysli, tudíž Květ života opouští vaše bytí skrze čakru pravé dlaně a vy sami sebe respektujete jako celistvý a úplný aspekt Stvořitele v současné vibraci svého bytí. Z tohoto stavu bytí můžete zažít další růst a přijímání Stvořitele a jeho rozpoznání v sobě. Jeden z mnoha významů přijímání tohoto symbolu tímto způsobem je splynutí duchovního s logickým, tedy duchovních rovin s fyzickou realitou a také iluze s pravdou, takže se zrodí prožitek probuzení Stvořitele.

Toto cvičení je darem od nás, Andromeďanů, jsme hvězdné bytosti; tento symbol také podpoří vaši důvěru v propojení s hvězdnými bytostmi a aspekty Stvořitele mimo Zemi, aby se vytvořil hluboce zakořeněný smysl pro jednotu, harmonii a mír, který je usazen nejen v energetické struktuře Země a lidstva, ale je také šířen celým Stvořitelovým vesmírem.

My, Andromeďané, jsme tu, abychom poskytli láskyplnou službu lidstvu, podporujeme zarovnání Země s Venuší, aby se během roku 2016 stala planetou lásky. Nabízíme také lidstvu léčení, inspiraci a nástroje probuzení, abychom vás všechny povzbudili k posunu do Věku rozpomenutí, času ohromného vědomého poznání Stvořitele. Prosíme, zavolejte naše vědomí a vysokovibrační světlo, aby vás podpořilo v jakékoli oblasti vašeho duchovního vývoje. Rozšíření, které zažíváte, změní Zemi a vědomí lidstva, takže dojde k hlubokému probuzení mnohých a také k zažehnutí vzpomínek na sebe sama jako Stvořitele. Můžete se posadit v meditaci a vyzvat sebe sama k uvědomění, když si položíte tyto otázky: Jsem ochotný vzpomenout si na Stvořitele? Co mne omezuje v rozpomenutí se na Stvořitele? Jak si mohu plněji vzpomenout na Stvořitele, který ve mně sídlí? Vhledy, které dostanete, podpoří vaše vnitřní rozšíření a tím i vaše další propojování s Květem života.

V rozpínající se lásce

Andromeďané

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s