Svitek – rukopis psaný životem 6. část

Dnešního rána můj průvodce převedl starodávný svitek psaný životem v nádhernou zvukovou frekvenci, jejíž tóny jsem překládala velmi snadno do obrazů života. Najednou jsem se ocitla svým vědomím v obrovské plasmatické kosmické lodi, seděla jsem v pohodlné perleťově bílé sedačce a tóny zvuku – přenádherné hudby se změnily v promítání dvanáctidimenzionálního filmu…

Sledovala jsem, ale též i paralelně zažívala, co skutečně znamenají ona známá slova: „SVĚTLO a LÁSKA VŽDY VÍTĚZÍ“.  Byla jsem účastníkem bojů Světla a Temna, momentů, kdy se temno velmi nepříjemným způsobem snažilo nositele Světla porazit. Zažívala jsem chvíle dokonalého rozsévání světla mnoha božských jisker, slyšela jsem tóny jejich harmonických duší, prožívala jsem současně s nimi, jak světlem a zvukem nádherně uvádějí temnotu chaosu do Světla a Zvuku božského řádu. Vnímala jsem je, jako pozemskou armádu andělů, někdy ani netušících, jak důležitou roli sehrává v kosmickém dění jejich světelná činnost. I nyní jim za to děkuji, jak jsou úžasní, klaním se v duchu jejich božským jiskrám, rozsévajícím v temnotě božskou záři. Bylo to zcela přenádherné, ještě nyní jsem okouzlena tímto dějem…

Pak jsem však najednou spatřila nepříjemné temné bytosti, jak obsazují energetická pole určitých božských jisker, těch, jež neměly očištěná svá astrální těla – v nichž převládaly sobecké či též naivní touhy, závist, zlořečení apod. Skrze tyto osoby ony nepříjemné temné bytosti začaly ubližovat těm, kteří se snažili jim původně pomoci, vést je. V duchu jsem držela palce těm „čistým“, aby nepodlehli, aby si vzpomněli, že temno je neskutečné, že neexistuje, že naplnění jejich mise spočívající v rozšíření čistého světla a harmonických tónů zvuku, nesmí být přerušeno. Viděla a zažívala jsem, sedíc na pohodlné kosmické sedačce, jak tentokrát málem temno získalo svou převahu…

Najednou děj mnohadimenzionálního filmu pokračoval napínavým a zcela klíčovým momentem, kdy jedna nositelka světla i zvuku si vzpomíná na cenný poklad, který ji kdysi zanechal jí blízký člověk. Vysoká kněžka otevřela onu vzácnou a skrze dlouhá léta zapomenutou truhlu a najednou, čistíc jednotlivé části této substance postupně získávala novou sílu světla, lásky, moudrosti i porozumění tomu, co se v předchozí době odehrálo… Její dávný mistr jí zanechal skutečný poklad, vlastně na něm kdysi dávno pracovali společně, jen „tenkrát“ neznala jeho skutečnou hodnotu. Díky substanci a její vysoké frekvenci se spojila se svými Milovanými Mistry a andělskými bytostmi, svými dávnými „milovanými“, kteří jí nyní pomohli objasnit události předcházejícího období, kdy temno získalo téměř svou nadvládu a málem vše bylo zničeno. Očistný stříbřitě-fialový plamen Mistra Saint Germaina, dokonale transformoval nánosy lží, polopravd, vysoké kosmické bytosti společně s těmi andělskými, použily sílu modrého blesku a všechny události byly najednou zcela jasné a vysoká kněžka konečně jasně viděla…

949

„Tak moc Ti děkuji, můj milovaný Mistře, ty, jenž jsi mi zanechal poklad nejvyšší, onen mocný nástroj, jenž jsem kdysi odložila, neznající jeho skutečnou hodnotu“. Vysoká kněžka děkovala též mocným silám světla, vysokým kosmickým bytostem, jež tak rázně zasáhly svou pomocí. Děkovala z celého srdce i svému příteli, tomu, jenž ji provázel mnoha životy, s nímž měli společnou misi, předávat božským jiskrám čisté paprsky světla a vysoké tóny zvuku, tomu, jenž stál u ní, i když ho ona díky temným zlořečením tenkrát na okamžik kosmického času zavrhla. Můj milovaný průvodce mě jemně upozornil, abych si setřela slzy dojetí a dívala se dále pozorněji..

Ach ano, spatřila jsem světelný koridor vedoucí z planety Země až k ohnisku Zdroje, hrající všemi barvami duhy, znějící božským tónem harmonie. Vnímala jsem, jak síly Světla tentokrát vytvořily neporazitelné brnění čistým božským jiskrám, aby jejich duše mohly rozsévat své jiskřivé světlo a ničivé temné síly je již nemohly zasáhnout. Slyšela jsem frekvence tónů jejich duší, obalených již nyní křišťálovým brněním, chránící je před záludností temna. Viděla jsem však i to, že ti, kdož se rozhodli utápět se ve svých směšných zlořečeních, sami sebe postupně navlékají do šatů temných barev, nepropustných andělskému světlu, božským tónům. Ne, nelitovala jsem je, neboť zákon svobodné volby sám nad nimi vyřkl svůj ortel.

Dále jsem téměř s dětským úžasem zažívala, jak v onom Kosmickém zrcadle zůstává jen to pravdivé, jak někdy byť i hrůzné scény se rozpouštějí silou bezpodmínečné lásky, vnitřní vůlí spojenou díky silné víře s niterným božstvím, a zůstává zde pouze VÍTĚZSTVÍ SVĚTLA a LÁSKY, vytvářející onu MOUDROST VĚKŮ…Vše ostatní zůstává nezaznamenáno, neexistuje….

Slyšela jsem božskou hudbu sfér, kdy HARMONIE NEBES zahrála svým tónem nekompromisního VÍTĚZSTVÍ SVĚTLA A LÁSKY, slzy dojetí a vděčnosti mi stékaly na perleťově bílou kosmickou sedačku..

Děkuji Tobě, můj  příteli, děkuji ti za tvou nezlomnou vytrvalost, děkuji ti, že jsi mě nenechal samotnou prožívat tento příběh, děkuji  i tobě, můj dávný Mistře, za tvůj cenný dar, jenž mi pomohl v tak nelehkých časech, děkuji Milovanému Mistru Saint Germainovi za jeho učení, díky němuž nyní JSEM tím JÁ JSEM

(pokračování příště)

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s