AA Metatron – Nový ty

Poselství AA Metatrona přijala Natalie Glasson, 08-01-16

Protože Země vstupuje do nového cyklu/roku, jsou v tuto chvíli iniciovány a uskutečňují se velké posuny v lásce. Země a lidstvo začínají dlouho očekávané slaďění s planetou Venuší, které bude probíhat po celý rok 2016. Venuše je známá jako planeta lásky a tak se sjednocení mezi Zemí a Venuší koná a bude konat pro podporu Země při jejím hlubším ukotvování ve Věku lásky. To umožní Zemi přijmout svou přirozenou vibraci ve chvíli, kdy se zarovná s frekvencí lásky stvořenou a uchovávanou na Venuši. Je ve schopnostech lidstva přijmout a otevřít se  tomu, co sladění Země s Venuší napomůže. Až obě planety budou zrcadlit rovnocenné a zesilující vibrace lásky, budou odhaleny poklady Země. Těmi poklady myslím, já, Archanděl Metatron, jedinečnou posvátnou moudrost a kvality, Stvořitelovy vibrace a poslání Matky Země a těch, kteří ji obývají. Je aspektem lidstva a vaším účelem přijímat lásku, abyste v průběhu roku 2016 vyrostli a rozšířili se jakožto bytosti a projev bezpodmínečné Stvořitelovy lásky. Je důležité přijímat lásku od bytostí Venuše, svých průvodců, andělských přátel, nanebevzatých mistrů, přírody, lidí kolem sebe i Stvořitele. Je nezbytné si uvědomit, že vždy je tu hojnost lásky, která je vám dostupná a můžete ji přijmout. Neznamená to vyžadovat lásku; znamená to vyživovat se láskou. Čím více otevřete svou mysl, vědomí a myšlenky přijímání všech forem lásky, tím jednodušší pro vás bude lásku přijímat a také ji využívat ve své realitě, jak vás povede vaše duše. Nezbytným záměrem je v současné době vědomě přijímat lásku své duše a skupiny duší do všech aspektů svého bytí a vaše tělo bude moci prožívat plnější propojení se všemi aspekty Stvořitele.

Soustředění na přijímání přetékající lásky, která je vám k dispozici, abyste ji mohli vstřebávat, vám umožní, aby do vaší reality mohly vstoupit krásné a skvělé zážitky. Přijímání lásky Stvořitele znamená a dovoluje, že se otevíráte přijetí veškeré podpory, krásy a radostných zkušeností, které jste možná omezovali nebo jste jim bránili, aby se zpřítomnily ve vaší realitě. V této době vám přijímání nejenže umožní posílit svůj duchovní vývoj a propojení se Stvořitelem, napomůže také hlubším prožitkům štěstí a naplnění ve vaší realitě a také podpoří vaše zaměření na přijímání do vědomí lidstva. Až bude vyšší procento lidského vědomí zaměřeno na přijímání lásky, pak to ovlivní mnoho lidí a povzbudí je to, aby otevřeli svá srdce. Jim se to nemusí zdát jako přijímání lásky nebo nějaký božský zásah, může to vypadat, že mají štěstí nebo jako odměna za namáhavou práci. Při hlubším přijímání do vědomí lidstva, bude moci dokonalý Stvořitel pracovat skrze mnohé a projevovat se na Zemi plněji.

Když do své reality přijmete boží požehnání a svá přání, již není třeba věřit, že je zapotřebí těžké práce. Místo toho je třeba posílit svou vnitřní víru, kterou již máte, že vše, co žádáte, je vám k dispozici. Skrze své zaměření na přijímání se můžete napojit a prožívat vše, co žádáte. Díky tomuto posunu ve vědomí budete vymazávat energii boje, utrpení a nedostatku z vašeho vlastního vědomí a z vědomí lidstva, neboť toto jsou jen produkty ega. Představte si svět s menším utrpením, bez boje a zakoušení nedostatku; toto se může stát, když se prostě zaměříte na přijímání lásky své duše.

Pamatujte, že vaše duše je propojená a je všemi aspekty Stvořitele.

Toto je rok významných posunů a zrychleného růstu ve vašem bytí, což ovlivní vaši realitu a vědomí lidstva. Láska a podpora Venuše způsobí dramatické posuny ve vašem vlastním vědomí a ve vědomí lidstva, neboť rozpustí hranice a omezení, aby všichni mohli prožívat více lásky. Procesy uvolňování, ať už prožívané skrze nemoc, emoce, vymazávání strachů či jinými formami, se u vás ještě mohou odehrávat. Toto se bude stávat, dokud se vy i lidstvo nenaučíte léčit a uvolňovat nepotřebné energie silou přetékající lásky ve vašem bytí. Jak budete procházet rokem 2016, budete postupně schopni uznat, že se učíte léčit a uvolňovat strachy pomocí síly své lásky; toto bude zjevný posun ve vašem bytí. Pro vás to bude znamenat, že přebíráte větší zodpovědnost za svůj osobní vývoj, že přijímáte svou sílu, následujete své vnitřní vedení a slaďujete se se vším, čím je Stvořitel. Toto vyústí v pocit, že skutečně začínáte třímat ve svých rukou proces vzestupu na Zemi.

Zarovnání Země s Venuší umožní, aby se z nitra vašeho bytí manifestovaly nové aspekty vás samých – vyšší božské rozvinuté aspekty pravdy. Díky navýšeným vibracím lásky na Zemi, ve vás i kolem vás, budete po celý rok podporováni, abyste poznávali božské frekvence ve svém bytí. Jste-li odhodlaní a máte-li silnou vůli rozvinout svůj duchovní vývoj, pak si povšimnete hlubších prožitků boží podpory, která vás obejme a rozvine/rozkryje pravdu z nitra vašeho bytí. Toto může vyústit v to, že budete vedeni, abyste se obrátili k určitým záležitostem, energiím, zvykům ve vašem bytí a všimli si, že je lze snadno rozptýlit. Při nedostatku silné vůle můžete mít pocit, že jste vyloučeni z lásky, která proudí na Zemi z Venuše a cítit se uvízlí, stagnující či chycení v pasti. Na sílu vůle je nyní důležité se zaměřit, kvůli cyklu, jež se začíná na Zemi odvíjet. Budete-li si vědomi síly své vůle nebo nedostatku silné vůle a také záměru tvořit, tak to vyvstane v mnoha zkušenostech a situacích ve vaší realitě. Abyste podpořili proces učení a růstu, můžete si v klidu sednout v meditaci či božském propojení a ptát se sebe sama:

“Jaká je síla mé vůle? Kde vzniká? Vyžaduje síla vůle, abych se na něco zaměřil? Jaký záměr by byl nejvíce v souladu s mou duší? Jak mohu zvětšit sílu své vůle?”

Toto jsou cenné otázky, které probudí vaši rezonanci se Stvořitelem uvnitř. Vaše vhledy mají velkou hodnotu, avšak rád bych vám připomněl, že přijetí přetékající Stvořitelovy lásky probudí a navýší vaši sílu vůle. Síla vůle je silná koncentrace vaší duše, která se rodí z energie a vedení Stvořitele. Přichází skrze přijetí a vtělení lásky všech forem, která podporuje rozvoj vaší síly vůle.

Já, Archanděl Metatron, vás chci povzbudit, abyste přijali to, že v průběhu tohoto roku se zrodí vaše nové já. Odehraje se to skrze přijímání lásky, propojování se a posilování vaší síly vůle a také přes uvědomění, že jste nyní více než dříve zodpovědní za rozkvět pravdy ve svém bytí a že toto se odehraje skrze jasné uvědomění a podnícení posunů ve vás.


“Dovoluji si přijímat lásku s lehkostí.”

(Nadechněte se zhluboka a vydechněte.)

      “Snadno se spojuji se silou své vůle, která pozitivně ovlivňuje mou realitu.”

Nadechněte se zhluboka a vydechněte.)

  “Nyní jsem si vědom posunů probíhajících v mém bytí.”

(Nadechněte se zhluboka a vydechněte.)

  “Skrze přijetí sebe sama a Stvořitele, jsem svou duší, propojuji se se svou pravdou, cítím sebe sama            a stávám se novou a bohatší verzí sebe sama.”

(Nadechněte se zhluboka a vydechněte.)

2016 – tento nový cyklus vás podpoří v manifestování své nové podoby z čistoty své duše, tím dojde ve vaší realitě k posunům, které jsou nezbytné pro váš duchovní vývoj. Díky velkému množství lásky je tu příležitost k prožitkům naplnění, k léčení a ve skutečnosti ke všemu, co si přejete. Já, Archanděl Metatron jsem se s vámi podělil o záměr, který vám umožní přístup ke krásným příležitostem přístupným v této době. Vaši průvodci z vnitřních rovin jsou s vámi, aby vás podpořili, stále více vás žádáme, abyste nás volali na pomoc, protože jak duchovně rostete, je snazší s vámi komunikovat, ale vaše zodpovědnost za duchovní vývoj znamená, že můžeme čím dál více zasahovat jen s vaším dovolením.

Jsem stále přítomen, abych vás vedl a pomáhal vám.
Archanděl Metatron

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s