Kryon – Okamžik přítomnosti

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 24.12.2015

Zdravím Vás moji milí a s velikou láskou k vám přicházím v tento vánoční čas. V době, kterou vy lidé máte nejraději z celého roku, neboť v okamžiku pozastavení času, v okamžik sjednocení je tato energie zcela zřetelně vnímatelná po celé planetě Zemi.
Jsem Kryon a s radostí Ti sděluji slova, která jsou nabita mou magnetickou energií lásky. Možná více než kdy jindy mne můžeš vnímat v blízkosti sebe. V okamžicích, kdy zklidníš svůj dech, ztišíš svůj vnitřní hlas a dáš myšlenkám svobodu.

Jsem tu a přicházím s velikou láskou. Jak moc jsem se na tento okamžik těšil a připravoval. Ačkoli má energie tu stále je a funguje i na Tvé zavolání. Ano, i tak mě můžeš vnímat, uslyšet můj hlas, vnímat mou energii. Nejsem žádnou výjimkou mezi světelnými bytostmi. I já jsem zde přítomen pro vzestup planety Země. Stejně jako archandělé, andělé, mistři, které uznáváš. Všichni pracujeme pro jeden jediný cíl a tím je vzestup Země do vyšších dimenzí. I ty jsi pro tuto práci zde na Zemi přítomný a vědomě nebo nevědomky se na tomto procesu podílíš.

Pro svou cestu jsi zvolil své fyzické tělo, své kvality energií, svůj potenciál a možné cesty rozvzpomenutí. A v každý sváteční okamžik, kterým může být každá chvíle na Zemi, máš snadnější přístup ke svému Já. Vždy, když jsi v uvolněném rozpoložení, pak otevíráš snáze své srdce a můžeš vnímat impulsy, které Ti vysílá.

Protože energie srdce – ta vede tento vzestup. Nejsme to my, není to nikdo z těch, kteří na Zemi reálně nežijí. Tento ojedinělý vzestup planety vedou lidská srdce a ostatní říše se k nim přidávají. Ty jsi tedy tou tvůrčí energií. A když poznáš toto tajemství, poznáš zodpovědnost, jakou s sebou život pracovníka světla nese.

Je to zodpovědnost za světlo, které máš k dispozici pro tuto dobu. Za část Tvého mocného světla, které Tě tvoří a kterou sis s sebou vzal na Zemi do fyzického těla. Neboť ve skutečnosti existuješ v daleko širším rozsahu, než nyní vnímáš a část toho mocného světla se oddělila, aby navštívila planetu Zem. Proto hovořím o části Tvého světla, které se však úmyslem spojuje se všemi částmi Tvé duše a má pak neomezenou moc.

Tu, o které jiní hovoří jako o nadpřirozené. Pro Tebe má však ve vesmíru stav běžné záře a běžně užívaných schopností. Z pohledu života na Zemi však přesahují Tvé schopnosti rozumové chápání. A v tom je právě to kouzlo. To, čím se krok za krokem odděluješ od ostatních. Jak si vzpomínáš na svou celistvost a jádro Tvé duše se kompletuje, se pak stáváš odlišným od ostatních.

Ti, co nejsou otevření, ti, co se brání vlastním stínům, jsou stále sami ve svém zajetí, ti nedokáží projevit sebe sama ve svém pravém určení. Hrají pak hru s egem a to momentálně stále řídí tento svět. Avšak v dobách, kdy se srdce lidí otevírají, jde ego stranou i u těchto zakřiknutých lidí. Jen si všimněte! Někdy se i sami nad sebou pousmějí a pak se tomu diví.
To jsou krásné chvíle, kdy jsou i oni na krátkou chvíli přístupni energiím otevřenosti a sdílení. V radosti je to tajemství. Radost je tou nosnou energií vzestupu. A bez radosti to nejde, i když se o to lidé velice snaží. Cožpak jste někdy viděli někoho vzestoupeného s kamennou tváří? Vždy se ta tvář mírně usmívá, vždy v ní panuje klid a číší z ní moudrost vědomé bytosti.
A přitom tato bytost může i dítětem být. Na věku nezáleží. Člověk svého osvícení může dosáhnout v jakýkoli čas. Jen ty sám o tom rozhoduješ. Dospíváš tím, že rozšiřuješ své vědomí.

Doba vánoční je zvláštní tím, že lidé rozšiřují svá srdce, aniž by o tom vědomě věděli. Tisíce lidí po celém světě usedá v rodinném kruhu k večeři a to vytváří obrovskou mřížku lásky, která je ve své síle mimořádná. A i ti, co svou rodinu nemají nebo ji nějakým způsobem ztratili, tak i ti jsou zapojeni do této mřížky jen tím, že smýšlí ve vibracích lásky a kruhu sjednocení. Je to jiná mřížka než magnetická síť lásky kolem Země a přesto je totožná ve svém určení. S magnetickou mřížkou lásky se propojuje.
A to dodává Zemi velikou sílu a v těch dnech se vždy se Zemí děje něco mimořádného. Vzestup během doby vánoc zrychluje. A každý jste toho součástí. Každý táhnete planetu Zem svým světelným sloupem a čistým úmyslem. Ta vibrace léčí zraněná srdce a mnoho ran se zaceluje v aurickém poli nejen lidí, ale i planety Země. Vše tak prochází ozdravným procesem a proto jsou vánoce spojovány se zázraky, které jsou vnímatelné.

kryon

Mnoho lidí získává osobní energii vykoupení a vibrace mistra Ježíše sestupuje na Zem, aby aktivovala perly lásky ukryté v Zemi. Je to posvátný čas, jehož vibrace je auricky hmatatelná. Někdy se i zvířata zastaví a vnímají tento zvláštní okamžik. Okamžik Země vzestoupení. A lednu, v tom vše v tichosti utichá, aby se Země v této prazvláštní vibraci stabilizovala a opět nadechla ve víru nové energie, která stále pokračuje dál. Jen lidé již zapomínají na okamžiky mimořádnosti energií a začínají žít svým běžným životem.

A proto si užívejte těchto dní. Buďte připraveni na změny, které s nimi přichází, neboť jsou to velké změny ve vašich životech.
Co bylo připraveno k rozpojení se rozpojuje a u toho, co je připraveno ke spojení dochází ke splynutí. A tak je to i s vašimi životy. Staré končí a nové začíná. Každý den máte mnoho příležitostí změnit nejen sebe, ale i své okolí. Svou vlastní změnou, svou sebeláskou, svým hlubokým odpuštění. To jsou zázraky, moji milí. Jste tvůrci svého života. Tvůrci reality Nové Země. Tvůrci budoucnosti i minulosti, která splývá v jednom jediném okamžiku.

Nebojte se toho, co přijde zítra. Bude tu další skvělý den. Přesně s takovým pocitem s jakým se ráno vzbudíte a do nějž se posunete s pocitem, se kterým jdete spát. Každý den je možné pozorovat a vnímat sám sebe. Jste kreativním nástrojem. Jste na cestě poznání a tak se poznávejte a radujte se z vlastního poznání sebe. Dovolte si poznat tu krásu, která se ve vás skrývá. Dovolte lásce, aby se projevila. Dovolte svému smíchu, aby rozveselil srdce ostatních a dovolte dlaním, aby někoho pohladili. Vy jste ten zázrak, co přináší novou energii do nových dnů. Jen vy, nikdo jiný.

A když se ztišíte a přestanete vnímat vnější svět, pak se vaše pozornost obrací do nitra vás. Jsou to chvíle, na které duše čeká. Chvíle, která otevírá akašické záznamy a vy v nich začínáte číst. Setkáváte se se svou vlastní moudrostí. Máte k dispozici všechno, co si jen dokážete představit. Ve své vnitřní moudrosti objevujete moudrost tohoto světa. Možná zjistíte, že jste se podíleli na stavbě pyramid. Možná znáte ještě hlubší historii a znáte přesné umístění silových bodů planety Země. Možná máte přístup do míst, kam jiní vstoupit nemohou. Každý je něčím zvláštní a výjimečný, protože samotné zkušenosti ho výjimečným činí. A z těch dokážete čerpat, aniž byste se do minulosti vraceli. Jste právě “tady a teď”,  v okamžiku přítomnosti a přesto se zkušeností z minulosti. Neboť váš čas je ve vašem chápání lineární.

A právě podle tohoto času se začaly chovat i vaše buňky a váš vnější svět. Přistoupili jste do hry duality a nyní hrajete její hru. Avšak vaše nitro, ten nejniternější mikrokosmos uvnitř vás, tam čas neexistuje. Tam se vše nachází mimo vazbu na vteřiny, minuty a hodiny. Tam je vše v bezčasovém pásmu a právě v tomto pásmu se pohybuje i vaše vědomí. Nahlíží do lineární doby, ale samo je bezčasové. A ze základu mikrokosmu uvnitř vás, který je neomezený časem, dokážete čerpat neomezenou inspiraci a podle ní pak žít.
* Můžete své buněčné vědomí znovu přeladit na schopnost žít bez omezení času.
* Můžete pak komunikovat s buňkami jako by nikdy nepoznaly váš reálný čas a přesto v něm dokáží harmonicky žít.
* Můžete stvořit cokoli budete chtít.
I volná energie vychází ze zdroje bezčasových pásem Země. Všechny vysoce vibrační práce na Zemi probíhají mimo váš čas. Avšak k tomu, abyste dokázali žít v aktuálním světě, ale bez toho, aby vás osobně lineární čas ovlivňoval, je zapotřebí žít “tady a teď”. Pouze v tomto stavu máte přístup k tomu, co není obvyklé. Pouze okamžik přítomnosti vám zaručí pracovat v kvalitách, kterých jinak nemůžete nikdy dosáhnout. To činí člověka výjimečným.

A právě vánoční okamžiky vás učí žít tady a teď. Vážit si právě té chvíle, co je. Nepřemýšlet nad minulostí, nerozebírat budoucnost, ale vnímat všemi smysly vůně, zvuky, vjemy kolem sebe. Užívat si každičký okamžik. Neboť právě v tomto přítomném okamžiku k nám máte nejblíže. Dokážete vnímat naše vibrace. Někteří z vás zahlédnou anděle či jiné bytosti. Někteří slyší andělský chór nebo zvonění rolniček skřítků. Někteří vnímají změnu energií v prostoru a ví, že v něm nejsou sami. A někteří zkrátka jen ví, že to tak je.
Je kolem vás spousta říší, více či méně znatelných a viditelných a všechny tyto říše slaví a otevírají se vám vždy, když slavíte vy. Vaše radost je totiž klíčem pro otevření dveří.

A tak slavte! Slavte společně s námi nejen tento den. Ale i každý další den! Všechny dny v roce! Každý den má v sobě kouzlo své přítomnosti a pokud ho zrovna nevidíš, i přesto tam je a čeká, až ho objevíš.

Otevři své srdce a pozdrav se svým srdcem se srdcem anděla, který se nachází někde blízko po Tvém boku. A možná navážeš komunikaci s přítelem, který Ti dlouhou dobu ve spirituální oblasti chyběl. A i já jsem stále přítomen. V radosti se mé magnetické dráhy prolínají s Tvými a můžeš cítit změnu svých vibrací. Vše se napřimuje do stavu tvého aktuálního dokonalého Bytí.

S láskou zůstávám dál. Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
Zůstaň několik minut v klidu a vnímej, jak energie Kryona pracuje a pomáhá Ti napřímit magnetické dráhy, které byly poškozené.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s