AA Michael – K současnému dění

Archanděl Michael prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2015

Milí přátelé našich poselství,
dostávám v současné době hodně e-mailů, ve kterých se mě ptáte, zda se duchovní přátelé skrz mne vyjadřují k současné situaci ve světě a zejména  v Evropě. Jsem si jista, že média, jakým smím být i já, dostávají taková poselství, která souvisejí s jejich posláním. Do mé smlouvy nepatří politika, ani odkrývání zákulisí mocných, známých jako Ilumináti, kteří stále ještě ovlivňují dění na Zemi.
Mým tématem je otevírání srdce, to učím a pomáhám při spojování s vlastním božským jádrem, s Vyšším já, a jak to všechno začleňovat do každodenního života. Jsem také přesvědčena, že mír začíná u každého jednotlivého člověka. Měli bychom se tedy ladit na klid a mír, pokračovat v propouštění starých vzorců, působit a jednat ze srdce a tím kolem sebe vytvářet mírumilovné pole, které se pak šíří dál. Přesto jsem poprosila Michaela, aby se k současnému dění v Evropě vyjádřil. V následujícím poselství se dočtete, co nám k tomu sděluje.
Přeji vám krásný listopad, užívejte si přírody, její poklidné nálady a udělejte si na sebe dostatek času, smím-li to tak říct.


Srdečně,
Barbara Bessen


Milí hledající,
jsem Michael, jemuž lidé říkají archanděl Michael. Lidé, jak známo, potřebují vždy všechno někam zařadit. Kam patřím já? Do úrovně vedení, vyrovnávání a stabilizace fyzického světa. Možná se zeptáš, zda jsem archandělem? Pokud bys to tak chtěl, pak ano, jsem archandělem. Pokud by sis přál, abych měl křídla, pak na chvíli zavři oči a vizualizuj si mě. Viděl jsi, že bych měl křídla?

Hm, asi jsem je pro tebe manifestoval. To samozřejmě dokážu. Mohu využívat božskou sílu, energii Stvořitele, pracovat s ní, mohu tvořit, korigovat a měnit podle toho, co je vhodné. A to většinou ani ne tak kvůli sobě, ale kvůli ostatním, ale to je vlastně totéž, že? Podívej se na mne ještě jednou pozorně. Pokud jsi viděl, že mám křídla, tak teď jsou fialová a vzápětí zas nebesky modrá. Jak to dokážu? Úplně jednoduše, prostě to udělám. A jak kouzlíš ve svém životě ty? Jaké věci, záležitosti, zážitky sis vytvořil nebo změnil? Nebo bereš všechno tak, že je to dané? Říkáš si, že je to osud nebo život ovlivněný karmou? Nebo jsi snad dokonce tak unaven pozemským životem, že sedíš vyčerpán v křesle, zbaven odvahy, apatický a říkáš si: „Stejně nemůžu nic změnit. Co bych tak mohl udělat nebo namítat vůči politickému rozhodnutí, že všichni uprchlíci jsou vítáni, i když to vidím jinak? Ne proto, že bych byl bez srdce, ale jak to všechno máme zvládnout?“ To je dobrá otázka. Rozhodně ji nelze vyřešit pouhým rozumem, který dokáže vyvodit jen logický závěr, že jedna a jedna jsou dvě. Ale v tomto případě jsou to možná tři a trojka znamená božské tvůrčí řešení.

Kdo nebo co určuje život lidí? „Ten tam nahoře“, nebo Ilumináti, ekonomičtí bossové, kteří podněcují různé události, jen aby dosáhli světovlády? Nebo jsi to ty sám, kdo určuje, co se děje? Máš život ve svých rukách. Obávám se, že ani „starým mazákům“ duchovního vývoje, jakým jsi i ty, milý čtenáři, ještě dostatečně nedochází skutečnost, že každý je tvůrcem. Každý. A každý jednotlivec může tvořit jen sám pro sebe a rozhodovat jen sám za sebe, za nikoho jiného. Ve vnějším světě existuje samozřejmě mnoho informací a činů, které člověk může nebo chce brát na vědomí a integrovat i to je vlastní rozhodnutí. Brát na vědomí je v pořádku, integrovat a identifikovat se s tím už vhodné není. Nic z toho, co se děje ve vnějším světě, by nemělo ovlivňovat a určovat tvůj vlastní život. Tvůrcem svého bytí jsi ty sám. Pokud jsi aspoň trošku přičichl ke kvantové mechanice, pak víš, že je to pozorovatel, kdo určuje, co se děje. To znamená, že všechno, co pozoruješ a co si myslíš, utváří tvůj život.

Podívejme se teď společně na dění ve vnějším světě. Co se tam děje? Stále ještě probíhá velká transformace. Pořád a pořád. A ještě to bude trvat. Některé události jsou možná řízeny těmi, kteří chtějí rozsévat neklid v Evropě. Není to sice ještě úplně sjednocená Evropa, ale už sedmdesát let neprožila válku, i když nebylo všechno tak pokojné a klidné, jak to mohlo zdánlivě vypadat. Vždy však existovaly potenciály pro mírumilovné činy. Možná je to některým lidem nebo skupinám trnem v oku? Když chce někdo prosadit změnu, co většinou udělá? Vytvoří nepokoj, neklid. Možná i kvůli tomu, aby odvedl pozornost od dění a novot, které nemají být zřejmé. Tuto myšlenku uvádím jen tak na okraj.

Ať je to jakkoli, nic to nemění na skutečnosti, že každý je zodpovědný za svůj život a že si jej každou vteřinu sám tvoří. Zkusme si to shrnout: Každý je odpovědný sám za sebe. Člověk nemusí schvalovat dění ve vnějším světě, ale neměl by se tím nechávat rozčilovat, ani vyvádět z míry. Může s ostatními diskutovat, věcně argumentovat a třeba i nabídnout pomoc. Takto teď pracuje mnoho lidí jako dobrovolníci. Uvažte, že každý z vás byl jednou na útěku, třeba kvůli politice nebo válce. Pokud ne v tomto životě, tak určitě v některém jiném. Být na útěku může také znamenat, že člověk prchá z nějaké komplikované životní situace. Uvažte, že vaši předkové tento druh útěku dobře znali. Ohlédněte se do historie, co všechno už tato krajina zažila.

Vzpomeňte si na slova Kryona, který opakovaně říká, že pokud propustíš nebo vyřešíš nějakou starou zkušenost nebo vzorec chování, má to účinek až do sedmé generace. Pokud se na všechno to současné dění podíváš moudrým pohledem, rozpoznáš, že tu dochází k mocnému uzdravování. Jak u těch, kteří utíkají, tak u těch, kteří je přijímají. Přesto by si měl každý ve svém nitru ujasnit, co považuje za správné udělat. Mohou to být různé petice, kterými se sbírají podpisy, aby se dalo politikům na vědomí, že ne všechno je přijatelné. Mohou to být demonstrace, a i když ne všichni, kteří se jich účastní, touží po zviditelnění na veřejnosti, přesto jsou částí kolektivu a mají právo být vyslyšeni a ne jen prostě umlčeni. I jedna osoba v nejvyšším vedení se vypořádává s tím, že není vždy respektována a její rozhodnutí jsou chápána obráceně. (Michael naráží na situaci v Německu – pozn. překl.)

Pokud chceš povstat a hlasitě se ozvat, pak to udělej. Buď však oběma nohama multidimenzionální, jak tomu říká Kryon, a pracuj z vyšší úrovně svého nitra. Víš přece, že duch utváří hmotu. Představuj si, jak by sis přál, aby lidé, i ti přivandrovalí, v tvé zemi žili. Určitě v míru a přátelství, s respektem k těm druhým. Tvoř si obrazy a pozoruj, jak to může být obohacující, když spolu žijí různé kultury, jak si mohou vyměňovat tradice a životní moudrost. Není to úžasné? Vše začíná v duchu. Konstatovat, že se na tom nedá najít nic správného a bouřit se proti tomu, ničemu neposlouží. Člověk může sdělovat smysluplné nápady, ozvat se nahlas, podepisovat petice a účastnit se demonstrací, ale zároveň by si měl také vizualizovat mírumilovný svět s pomocí svého srdce a duchovní síly. Tuto sílu teď v sobě máte přece všichni. Dodává vám ji „Zlatá vlna“ z centra galaxie. Tvé Vyšší já tě inspiruje, podporuje v nápadech a utváří tvé myšlenky ku prospěchu všech.

Nemůžeme dostatečně často zdůrazňovat, že mír začíná vždy nejprve u vás samotných, aby se pak mohl šířit dál a měnit pole. A to neznamená sedět tiše v koutku, vyčkávat a jen kritizovat. Buď navenek aktivní natolik, jak to považuješ ty a tvé božství za smysluplné a správné, ale  zůstávej zároveň v tichu a na své vyšší úrovni si vizualizuj mírumilovné prostředí. To je to, co můžeš udělat pro ostatní a pro Zemi.

Důvěřuj, neměj strach. Strach je stará energie a často sebou přináší stagnaci. Strach brání rozšiřování vědomí. A dovol, abych se tě ještě zeptal:  Nemyslíš, že jsme všichni uprchlíky? Rozhlédněme se na chvilku po celém světě. Hodně částí vyšších já se nyní inkarnovalo na Zemi. Tato planeta je velmi uctívána kvůli možnosti bouřlivého vývoje. Pokud si odmyslíte věci, které vy osobně nepovažujete ve vnějším světě za dobré, je tato doba mimořádnou příležitostí, jak prožít silnou dualitu. Pohlédni na razantní vývoj ve vnějším světě, změny v národech až po změny v technologiích a uvažuj o těchto zkušenostech jako o možnostech růstu. Sleduj veškeré dění svým interdimenzionálním zrakem, pozoruj je moudrým pohledem. To, co se děje, je koneckonců silné čištění starých vzorců.

V mnoha oblastech na Zemi je zveřejňováno stále víc důkazů o starých dobách. Čtete knihy a milujete filmy zaměřené na vesmírné události nebo tajné nauky. Jaké by to bylo, kdyby se na některých strategicky umístěných místech Země brzo odhalily hvězdné brány, portály, které dřív využívali cestovatelé z jiných galaxií? Až se lidstvo jednou dozví, k jakému účelu byly skutečně vybudovány pyramidy, vyjde najevo, že gravitace a zemská přitažlivost se může měnit nebo zvyšovat. Dojde k objevům starých spisů, v nichž se vypráví o mimozemských návštěvnících a jejich aktivitách na Zemi. Nastal čas pro tato odhalení.

A teď se tě znovu zeptám: Jsi pozemšťan, domorodec na této planetě Zemi, Gaie, nebo pocházíš odněkud zdaleka, možná i z úplně jiného vesmíru? Možná jsi ani nebyl na útěku, ale tahle planeta ti nabídla tělo a prostor k životu. I když jen na dobu určitou.  A ještě bych se tě chtěl zeptat – co tě inspirovalo k tomu, abys byl tady právě teď?

Srdečně tě zdraví Michael, vesmírný cestovatel a strážce pravdy.

Poselství přijala Barbara Bessen v říjnu 2015. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2015/10/internet-channeling-november-2015.pdf  pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s