Odkaz pre nezmysly : “Vráťte sa tam, odkiaľ ste prišli” :)

…a to je veta, ktorou sa budeme v zrýchlenom tempe postupne zaoberať. Dovolím si tvrdiť – celoplanetárne. S tým súvisia i nesprávne “dabované filmy” a to nielen fyzické, ale i duchovné. Ale i vety typu : …mlčať je zlato …..a….múdrosť nadovšetko.

Takže ahojte, kukláči /nebudem sa pýtať, ako sa vo Vašej kukli cítite, pretože viem, že je to bezpredmetné…ešte nedozrel Váš čas/….ahojte všetci, ktorí vnímate svet bez kukly, pretože veríte v seba a jednoducho viete bez ďalších “príkras”, o čom to celé je.

Je viac nesprávne dabovaných viet kozmickej reči. Jednou z tých, ktoré mali nepozitívny dopad na myslenie je veta….všetko sa deje tak, ako má. Čoho dôsledkom bolo udržiavanie človeka v submisivite, odovzdanosti sa osudu. S jednoduchým odôvodnením – čo sa má stať, sa stane, aj tak s tým nič nenarobíme. Dovolím si povedať – nezmysel s fatálnym dopadom na život – človeka trpiteľa. Každému, kto vie trochu viac ako sa hovorí…píše… netreba pripomínať, že ľudský život je cesta /línia/ “nakreslená” z bodiek jeho vlastných rozhodnutí, ku ktorým dospel. Čiže v danom momente je dospelý. Nakreslenie v poradí ďalšej a ďalšej bodky jeho cesty životom je jeho vlastné rozhodnutie. Kým dospeje k ďalšiemu nakresleniu bodky – absolvuje skúsenosti, ktoré sú pre pokračovanie cesty dôležité.

S touto vetou súvisí i čakanie na Godota…na spasiteľa…na zázrak..až to niekto urobí za nás…..nejako už bude…atď. Či v malom, alebo vo veľkom. A to sa týka človeka i národa. Čakanie… očakávanie… idúce ruka v ruke s pasívnym pristupovaním k životu, k sebe, ku všetkému, čoho sa život týka. Čakanie na zázraky, ktoré sa budú diať na nebi i na Zemi a pritom tým zázrakom je človek….každý z nás. My predstavujeme nebo /naše neviditeľné duchovné vnútro – duchovný aspekt/ a Zem /fyzický aspekt/. No a cez solar, ktorý je ako mlynček, alebo stred presýpacích hodín čakier fyzických a duchovných – sa to všetko melie :). Čo logicky súvisí so Slnkom.

Druhou stranou mince – spomenutej nezmysluplnej vety, podporujúcej pocit nemohúcnosti, je veta – “všetko má svoj čas”…..dozretia pre človeka najoptimálnejšej chvíle. Čo súvisí s rôzne veľkými zmenami v živote. Jedná sa o rozhodnutia akéhokoľvek druhu v rámci do-pochopenia, do-uvedomenia si, do-zretia, do-bodkovania.

Pri práci s geometriou si mnohí neuvedomujú, že základom akéhokoľvek tvaru /čiary, línie, …/ je bod. Čo súvisí s prvotným bodom Prazdroja. Každý obraz, na ktorý sa pozeráme, je vytvorený z bodov. S tým súvisí i naša životná cesta /individuálna i planetárna/. Je “líniou” vyskladanou z bodov rozhodnutí, zmien. Kým nie sú nakreslené všetky bodky – máme obrazne povedané zviazané ruky a nohy a v dôsledku vlastnej netrpezlivosti, nedočkavosti máme pocit, že sa nám nedarí, že si nevieme dať rady, nevieme nájsť cestu po ktorej chceme, alebo túžime ísť. Do absolvovania posledného bodu máme v hlave vymetené :) …chaos v sebe…striedavé pocity zúfalstva, neschopnosti, nepoužiteľnosti, zbytočnosti. Sú to pocity, ktoré nás ešte viac deprimujú a v ničom nám nepomáhajú. Maximálne tak k depresii :) . Je dôležité sa z týchto neplodných, bezperspektívnych pocitov uvolniť, nezostať stáť /pasivita/. Nedovoliť, aby nás tieto negatívne emócie ovládali. Akonáhle venujeme týmto nízkym vibráciam myšlienok svoj čas, energiu – sami sebe zastavujeme cestu k životu po akom túžime, aký chceme mať. A nakoľko každý má svoje predstavy o živote – týka sa to každého z nás.

Ako v malom tak vo veľkom….ako dole /hore/, tak hore /dole/ :). Stále platia písmom kozmickým napísané pravidlá. Inými slovami povedané – bodky kreslí i planéta. Aj ona je živým organizmom a evolučne rastie. Trochu iným spôsobom ako my, ale nakoľko sme súčasťou jej tela fyzického i nefyzického – eminentne sa jej evolučný rast týka nielen nás, ale každej bytosti na planéte. S bodkami, ktoré kreslí Zem, súvisia i merané nárasty bovisov /ionizovaných jednotiek času/. Bovisy sú uvoľňovaním “zátky” fľaše. Každým nárastom. Keď si predstavíme, že je vo fľaši poriadne spenené šampanské /aktuálne dianie/, je pochopiteľné, že vytiahnutiu zátky pomáha poriadny tlak zvnútra. A to sa práve deje ľudsky i planetárne a vzhľadom na “x” skutočností je každému normálne, čiže rozumne mysliacemi človeku jasné, že zátka sa už vo fľaši nemá šancu dlho udržať. Tak silný je tlak, tak spenená je vlna, tak rýchle časové tempo zmien.
Kto sa napriek všetkému snaží nič nevidieť a nepočuť a kŕmi sa jedine mediálne ponúkaným menu, bude poriadne doširoka otvárať oči a dobiehať učivo, ktoré mu na tanieri bolo ponúknuté z nemedializovaných strán. Dôvodom sú aktivujúce sa vlny /vlnenie/ Centrálneho Zdroja, ktoré so sebou nesie zabudnuté vibrácie myslenia. Je to myslenie neprotipólové /Jednota/.

Mimochodom – tiež Vás tak svrbí dekel na hlave? :) /môže sa to diať aj s dolnou čelusťou/. To isté sa deje Slnku i Zemi. Len s tým rozdielom, že sa chúdence nemôžu poškrabať :). Ale zrejme to na rozdiel od nás nepotrebujú……:). Pokiaľ máte tento “problém”, nakuknite na dnešné kódy, ktoré budem zdieľať. Môže za to rozširujúci sa kozmický stĺp svetla / s čím súvisia čakry/, ktorý je plný adamantínových častíc….

Ilona – Féwa (19. 10. 2015)

fewa

fewa1

Keď sa nám zdá….

….že to “balíme”, pretože už nemá význam donekonečna vysvetľovať niekomu, kto odmieta slová normálne mysliacich ľudí. Ľudí, ktorí vedia viac, ako je “IN”…..pretože zostali pri zdravom rozume. Keď konštatujeme: …” jednoducho je tomu tak, že je bezbrehá ľudská naivita, pasivita, hlúposť, prameniaca vo vlastnom nevedomí, v odmietaní prijať i iný ako mediálny zdroj, ktorý logicky podporuje stále tie isté vzorce v mysleni.”…

….keď už mnohí padajú od únavy neustálym dopĺňaním potrebnej hustoty lásky do energoinformačného poľa kolektívnej siete vedomia, aby sa rovnaká hustota vysokých vibrácií zrkadlila i v energoinformačnom poli Zeme, ktorá je rovnako unavená…

….keď sa začínajú zviditeľňovať prvé lastovičky dávno zabudnutej myšlienkovej sféry /dimenzie/….

….keď sa objavujú prvé štruktúry, tvary obrazu, ktorý sme kedysi spoločne maľovali….

….keď sa čas mení pre materiálne mysliaceho človeka nepochopiteľným spôsobom…

….keď záblesky spomienok lámu lineárne vnímaný čas…

….keď človek čoraz častejšie kladie otázku svojmu okoliu…”videl si to?…..videli ste to?…….čo to bolo?…..

….keď sa aktívne začína ohlasovať prítomnosť sveta, na ktorý človek zabudol…

….keď z myšacej diery vylieza na svetlo božie pravda….

….keď prichádza informácia Zdroja pre bezemočných “majstrov sveta” preložená do 3D jazyka: “Ešte stále Vám nestačí očividné zviditeľňovanie indícií novej ľudskej éry? Ešte stále je Váš zámer rovnaký? V tom prípade je zjavne treba šliapnuť na pedál a pridať na rýchlosti zviditeľnenia Vašej neschopnosti byť súčasťou sveta. po ktorom túži každý človek /nosič dobra, lásky/ i planéta. Tak dlho ste kalkulovali s ľudským dobrom. Tak dlho ste zámerne jeho podstatu zneužívali, zatlačovaním človeka do submisivity, do pocitov nemohúcnosti – až ste vo svojej bezemočnosti prekročili hranice času /svetlo, zvuk, vlnenie/, kde sa bezemočná energia otáča proti Vám. Sú to nízke, veľmi nízke vibrácie, ktoré na rýchly kmitočet nestačia. Čas sa napĺňa a Vaše chýše, ktoré ste plnili hojnosťou, patriacou každému na tejto Zemi, budú sprístupnené /galaktický kódex/…..

….keď sa sploštená zrenica /oko/ doplní vysokým nárastom energií /dofúkne ako balón/…

….skladanie účtov naďalej sa prejavujúcej bezemočnosti….

….vtedy nastupuje energia Michaela, energia božskej prítomnosti na planéte – vtedy je čas zrelý.

….posledný bod informácií pridávam ja, osobne. Konečne dúfam pochopia nielen ľudia, ktorí ničomu neveria….ale i moje najväčšie poklady – moje deti, ktoré sa zvykli pýtať, vidiac ma unavenú…..že, prečo to vlastne všetko robím. Vždy som odpovedala, myšlienkami zahľadená do diaľky – “z vlastného presvedčenia.” A bodkou za mojou odpoveďou bol úsmev a pohladenie po ich hlávkach. Len pre seba, vduchu som v odpovedi pokračovala…..dôvodom, prečo to robím je svetlo mojich očí, ktoré sa rozžiari, keď vidím usmievajúcu sa, šťastnú tvár svojich detí. Také sme my, mamy a iné to nikdy nebude. To isté Vám všetkým odkazuje matka Zem ♡ ♡ ♡

Ilona – Féwa (19. 10. 2015)

fewa2

Informácie:

1.
Dnešný infokód – napojenie na myšlienkové súradnice srdca Jednoty….srdce, ktoré reaguje na dávno zabudnuté vibrácie našich myšlienok, to znamená i človekom zabudnutých spomienok, s čím súvisí čas našich predkov. A to nielen lineárne vnímaného rodokmeňa.

2.
Vzdušné mosty do inej dimenzie – vzduch, ktorý bol človekom vnímaný ako nič nehovoriace prázdno, sa stáva centrom zviditeľňujúcich sa zmien. Vibráciami myšlienok, ktoré sme dosiahli. Veľmi zjednodušene povedané je tomu asi tak, ako keď sa pozeráme napríklad na vetvičku stromu, na ktorej sedí chameleón. Kým sa nepohne, vôbec si nevšimneme, že tam sedí :) .

3.
Esencia ženy – dôležitosť ženskej energie…..vôňa ženy. Čo by sme mohli prirovnať ku bezdotykovej aromaterapii :) . Jednoducho – kde je žena, tam to hneď inak vonia :) .

4.
Trochu načrieme do vedeckého súdka, pretože i o tom to celé je. A síce – prebiehajúce zmeny sa týkajú RNA, RNK /ribonukleová kyselina/. Jednou z najdôležitejších úloh RNA je prekopírovanie genetickej informácie z DNA /prepis kódov/ a fyzické prenesenie na miesto, kde dôjde k jej preloženiu na výsledný protein. Túto funkciu plní iba jedna trieda RNA – mediátorová RNA /mRNA/.

5.
Odovzdávanie božského dychu vzduchu planéty /ako keď fúkame do balónika vzduch ….božský dych/.

6.
Keď prstom nakreslíme do vzduchu tvar, ktorému vdýchneme život a – on sa znovu začne hýbať.

Ilona – Féwa (21. 10. 2015)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s