Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ II.

Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.
Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození.

V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to, odkud pramení ženské spojení s měsícem. Byl to vliv měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost měsíc programovat. Takže zde byly bytosti které naprogramovaly měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. Potom se samozřejmě věci změnily.

Po celé věky je energie z měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou DNA . Nezlobte se pro to na měsíc. Na měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí nežli je schopen sluneční cyklus.

bohyna10

Chápejte že měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv, jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit, \možná spíše být oplozeny,\ každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnět jen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, Vám nesvědčí aby jste byly přístupny početí každý měsíční cyklus.

Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem živé knihovny. Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se, že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům.

Potrat nemá nic společného s tím, jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno, aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni, aby se ženy cítily oslabeny a myslely si, že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit. Plány k matení žen, co se týče jejich těl, jsou rozvinuty na vysokém stupni. To je fajn. Nevadí to, protože každý z Vás si vybírá své lekce a potřebuje se učit. Můžete otevřít svá srdce a poslat lidem léčivou energii, zvouce je do stavu rozšiřujícího se vědomí, i když, sami je změnit nemůžete.

Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z Vás, kteří jsou ochotni poznat její volání. Její pokyny jsou, aby jste ctili svá těla a Zemi a svou sexualitu, protože skrze tento proces jste všichni stvořeni. Víme, že některé z těchto myšlenek Vám nejsou pohodlné, a proto Vám je předkládáme. Milujte úplnost vašich těl a jejich potřeby a dopřejte je svým tělům. Pracujte spolu, hrajte si spolu.
Ženy probuďte se a studujte manuální vlastníky svých těl a přicházejte na to, že vlastníte něco hodnotného. Muži, vy vlastníte rovněž něco cenného a toto něco, nazývané tělem, má své cykly, rytmy a vzory. Může to dělat zázračné věci.

Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie, které jste byli učeni. Nikdy nikdo nemusí mít dítě, když si to on nebo ona nepřejí. Začněte myslet a cítit v termínech vlivů všech vašich tělesných funkcí, včetně početí. Můžete si říci: “Vím že mé myšlenky a city ovlivňují funkce mého těla. Ovlivňuji to a když jsem připraven mít dítě, dám tomu energii. Jinak toho nejsem schopen.” Je to velmi osvobozující představa.

Kdyby každá žena na této planetě věděla kolik má doopravdy síly, co si myslíte že by patriarchové svedli? Po celé věky byla verze patriarchů strašena silou ženství. Proto ženy, aby udržely patriarchy při síle, zpochybnily sami sebe, takže muži mohli dostat převahu a říkat: “Ted máme šanci se rozběhnout do světa a podívat se, co se s tím dá dělat.” Ženská síla se stáhla do pozadí. Ženy souhlasily, že budou věřit v prokletí svých těl, a že krvácení je špatné. Ženy v sobě zpochybnily pravou životní sílu a to, že nad ní mají nějakou moc.

Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože měsíc kontroluje příliv a lidské tělo je z 90 procent z vody, měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné jako ženské cykly, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menstruací. Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit. Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění, které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům.

Navrhujeme, aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: “Neudělám to. Seknu s tím. Udělám místo toho tohle.” Mužská vibrace běžně dostává impuls, aby hledala stejnou emocionální svobodu jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to, kdo jste. Proto aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit, že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných.

Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco, co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy. Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není to samé. Je přinášena nenávistí a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí dušeného strachu a nátlaku. Je jenom jediná vhodná cesta, kdy mohou muži přijít do styku se silou krve – a je to na ženách, aby jim dali dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů jak to lze dělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menstruační krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění v ní obsažené.

Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip Vás bude učit jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu aby každý a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav. Někdy mají muži z ženské krve obavy. Často se muži stydí mít sexuální styk se ženami v jejich menstruačních dnech. U žen může existovat úzkost, aby mužům jejich menstruace nebyla nepříjemná. Jestliže Vám nevadí mít sex během menstruace, ať jste žena nebo muž, gratulujeme Vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.

Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi starý rituál a neradíme Vám žádné nahodilé sexuální hrdinské činy, při sdílení menstruační krve. Je to ochranný a posilující akt. Proč si myslíte že to bylo tak velikým tabu? Proč jste byli od tajemství krve odstrkováni po celé věky? Možná protože by to otevřelo dveře pro vědění, které bohové nechtěli, aby jste dosáhli. Krev obsahuje záznamy osobních, planetárních a nebeských zkušeností. Když je krev prožívána při sexuálním spojení, jste zaplavováni vlnami poznání, které jsou většinou za vašimi současnými schopnostmi chápání a vstřebání. Může to trvat léta nežli prostřednictvím krve důkladně dekódujete znalosti uvnitř svého těla a rozvinete je.

Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód inteligence pro vývoj vědomí. V současnosti je to oceňováno do toho stupně, do kterého může mužská vibrace poznat a milovat Bohyni. Je to sperma, které rozhoduje, jestli dítě bude žena nebo muž. Vajíčko zůstává stejné, sperma vytváří rozhodnutí. Sperma je příběh Matky, zakódovaný v mužské vibraci a zahrnuje projev toho, jak mužská vibrace tento příběh chápe.

Dokážete přijmout, že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženou při její menstruaci, jeho sperma může fungovat jako badatel a telegrafovat mu zpátky sílu a vědění ženy. Během ženské menstruace může muž dosáhnout její veškeré identity. Ženy, jestliže se jdete milovat s mužem během menstruace, musíte být připraveny sdílet se svým parterem nejhlubší tajemství své bytosti. Musíte být připraveny na to, že svého partnera pozvednete a budete s ním sdílet svou sílu. Toto je nejstarší tajemství. Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svých poddaných, lidí. Vládce Enki lidi získal a skrze ženství dal této rase sexuální poznání. Vládce Enlil lidem sexuální poznání striktně zakázal neboť měl strach, že pak budou rovnoceni bohům. V těchto představách je možná kořen pro moderní vysvětlování příběhu stvoření – Adam a Eva, had a Rajská Zahrada. Sexuální poznání byl dar Enkiho, zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělit je, udržovat je mimo poznání funkcí bohů.

V ženách je krev vibrací červené barvy. V mužích je sperma vibrací barvy bílé. Krev a sperma smíchané dohromady jsou jiným elixírem. Bylo největším kacířstvím, když si muž jenom pomyslel, že by se dotkl ženy při její menstruaci, natož aby s ní měl sexuální styk, natož aby míchal své semeno s její krví, natož aby to požíval. Avšak, daleko v minulosti když byla energie Bohyně chápána a ženy byly ctěny, byla tato mixáž brána pro muže jako elixír nesmrtelnosti. Muži chápali že když pijí menstruační krev, nebo ji mixují se svým spermatem, omladí se a oživí. Byl to jeden klíč k nesmrtelnosti.

Tito bohové \volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádobybohové nebo samozvaní bohové\ se tolik zamilovali do energie Bohyně, že chtěli požívat sílu z kombinace semene a ženské krve. Chápejte že semenem oplodněné vajíčko stále používá krev. Používá jí mnoha různými způsoby. Všichni to máte vtisknuté dovnitř sebe. Vyzvedáváme to na povrch, protože chceme aby jste si adresovali tuto otázku. Chceme aby jste si vzpomněli na sílu přirozenosti vašich těl a posunuli svá těla za věci, za které se stydíte. Uvědomte si, že mnoho verzí autority Vás kompletně oddělilo od pochopení vašich největších darů – životních sil bílého spermata a červené krve.

V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. Nebyla to první žena, samozřejmě. Je to Bohyně, kdo vytváří život. Později byl příběh změněn, aby bylo vidět že mužská vibrace má schopnost tvořit život. V této verzi stvoření žena pochází z žebra muže. Není tomu tak. Je to vždycky Bohyně, kdo zná recept na tvoření života, protože je to Bohyně, kdo přináší krev.

Bible popisuje příběh Stromu Života a Stromu Poznání. Strom Poznání Vám umožní být informováni. Sexuální praxe se rovná Stromu Poznání, stromu, ze kterého bylo lidem zakázáno jíst. Zrovna tak jim byla zapovězena účast na Stromu Života.
Co je Strom Života? Mnozí si myslí že Strom Života je něco co roste a vydává plody. Je pověst, že požíváním ovoce ze stromu života můžete dosáhnout nesmrtelnosti. Ve starých dobách bylo chápáno, že toto ovoce bylo krví Bohyně. To bylo ovoce Stromu Života. Přemýšlejte o svém těle a svém nervovém systému jako o stromu. Příběhy nemluví o ovocích rostoucích na stromech, nýbrž o ovoci těla – výměšcích a substancích, které jsou vskutku dary bohů. Po celé věky Vás bohové od tohoto poznání odstrkovali.

Sexuální styk se ženou, když je v období krvácení má jedny z nejvyšších vibrací, protože při tom procházíte branami do jiných říší, nebo oblastí. Sdílení krve je vyzdvihování do vyššího vědomí. V jednom období byly tyto věci velmi známé a respektovány, protože lidé věděli, o co se jedná. Vzpomeňte si, v jedné době byla největším nepřítelem křesťanů porodní bába, protože byla v těsném spojení se ženami, s jejich těly a asistovala při jejich porodech. Když byly porodní báby postaveny mimo zákon a zrušeny, ženy měly chodit k mužským doktorům, kteří jim nesměli po celá staletí ulevit v jejich porodních bolestech. Víte proč? Protože staré náboženské zákony říkaly, že ženy musí být trestány za usilování o sexuální svobodu. Tento zákon byl současně převzat do oblasti medicíny. Je to jenom posledních sto let, nebo tak nějak, že těhotné ženy dostávají nějaký druh pomoci během porodu a tato pomoc je patriarchální, v mnoha případech není založena na jejich vlastních přirozených znalostech.
Tradičně zde byl strach z neporozumění ženské síle. Strach z toho, že ženství potřebuje být rozřešeno. Toto je období partnerských vztahů, je to období všeobecných vztahů.

Přejeme si mluvit o menopause. Mnoho žen je smutných, že když sotva začaly rozumět síle své menstruace, už jim končí krvácení. Ačkoliv, menopausa je také pro ženy obdobím velké síly. Ve starých dobách byla koruna uctívána pro její moudrost a kouzlo a tento respekt se vrací. Menopausa zahrnuje hluboké vlévání energie, označující čas, kdy je žena schopna udržet svou vlastní moudrost – spojení s předky.
Když žena prochází menopausou, prožívá pauzu. Jestliže je schopna se v této pauze udržet, něco se v jejím nitru transformuje a ona přichází na místo moudrosti. V nejdávnější historii se věřilo, že když se ženě zastavila menstruace, bylo to z poděšení, protože ze strachu ztratila sílu a tím i krev.

Většina žen kolem čtyřicítky a některé ve třiceti, začnou rozhodovat o své smrti tím, že dodávají energii svému procesu stárnutí. Ženy jsou odstrkovány od jejich přirozených cyklů a díky svým myšlenkám, nenávistem a proklínání svých vlastních těl vyvádějí svá těla z rovnováhy. Menopausa je naprosto nepochopena, stejně jako je nepochopeno krvácení žen, všichni mají tendenci toto nepochopení dále přijímat. V menopause je velký dar a neexistuje nic, co by tímto obdobím mohlo být v životě ztraceno. Je to období ohromného dosažení a vzkvétání, naprostý opak toho co Vám bylo říkáno.

Často muži kteří mají vasektomii mají strach o svou sexuální sílu a věří, že nemají nad svým tělem kontrolu. Symbolické projevení vasektomie je způsobeno jejich smyslem pro oslabování se – věří že jejich sperma a penis nedělají to, co oni chtějí. Strach ze spermatu vytváří strach z těla. Ti, kteří mají vasektomii, také urychlují své těžkosti s prostatou, neboť se odřezávají od toku sperma, vytvářejíce obtíže v těle. Nedoporučujeme vasektomii. Doporučujeme, aby jste se učili jak používat svá těla, spíše nežli aby jste zavrhovali své tělesné funkce. Buďte otevřeni své zvědavosti, až začnete znova uvažovat o svých sexuálních vírách.
Bohyně má schopnost vložit svá tajemství do krve, neboť je to krev, kdo tvoří. Proto ženy krvácejí, a proto byly ženy odstrkovány od úcty ke svému krvácení. Toto jsou všechno stěžejní věci.

Chceme, aby jste vy jako lidé rozvinuli intimní vztahy s Matkou Zemí. Jak to budete dělat? Prvotní práce Bohyně zahrnuje vzájemné vztahy. Tím rostete. Nerostete vždy tím, že jste sami. Můžete si myslet: “Ach, mám více klidu a spokojenosti když jsem sám. Mám více času na studia. Mám více času na povídání se svým já a mohu dělat, co si vyberu.” Ano, ale zároveň se také olupujete o čas, který můžete věnovat svému růstu ve vzájemných vztazích. Pro všechny je důležité, aby rozvíjeli svoje vzájemné vztahy. Potřebujete být s lidmi – v lásce a sexuálním vztahu, v obchodování a ve společnosti, s rodinou a nejenom s vaší pokrevní rodinou ale i s Rodinou Světla. Všichni uvnitř svých těl nosíte kódy a všichni potřebujete jeden druhého.
Energie Bohyně není nezbytně něco, co do sebe vtahujete jako třeba pilíř světla. Když si představujete jak světlo vchází do vašeho těla a čaker, doslova tyto oblasti otevíráte. Dostáváte se do stavu, že vidíte sami sebe jako pevné, tupé bytosti, versus bytosti naplněné prostorem a světlem. Bohyně je silou za tím vším. Nemůžete vtahovat Bohyni do svých prstů, do svých očí a do Země – Bohyně prostě je. Buďte si vědomi její životní síly, jíž dokonale vyživuje všechny systémy, protože Bohyně je ten, kdo přináší i odnáší život.

Hledáme rovnováhu. Jestliže se díváte kolem sebe, jste mužství a ženství a všechny příběhy vaší identity, včetně stvoření, mají za základ spojení obou sil dohromady. Když v sobě hledáte rovnováhu mezi mužstvím a ženstvím, v ideálním případě k sobě budete přitahovat partnera, který je stejným způsobem vyvážený jako vy. Vnitřní rovnováha znamená, že jste sami sobě zdrojem, a že váš další krok je aby jste svou sílu vnášeli mezi ostatní, aby se stala ještě větším zdrojem. Neznamená to že by jste nezbytně potřebovali manžela. Avšak, vaším přirozeným procesem je něco dávat dohromady – skládat své klíče dohromady jako mužské a ženské aspekty. Tyto aspekty souvisí s fyziologickými aspekty, které Vás vedou do duchovních a emocionálních říší.

Androgynové reprezentovali božský aspekt spojeného mužství a ženství. Každý z Vás má v sobě uloženou životní sílu nazývanou kundalini, nebo hadí síla, která je vyjádřením energie tvoření. Velká většina lidí na planetě však nechápe, že v sobě mají tuto sílu.
Nejideálnější by bylo, kdyby bylo mužství a ženství vyvážené. Jako muži i ženy máte tuto sílu kundalini v sobě. Je vaším vlastním přirozeným cyklem, vaším velkým vrcholem aktivity. Všichni musíte pro tuto životní sílu ve svých tělech vytvořit příbytek, aby jste se mohli potkat s energií Bohyně a tvořit život, transformaci a realizaci. Tato energie se podobá hadu stočenému v základu vaší páteře – když stoupá sloupcem vaší páteře, její energie prolíná vaším tělem.

Nemůžeme se hýbat, protože vy se nemůžete hýbat. Vy se nemůžete hýbat, protože Vám bráníme ve vývoji vaší genetické přeměny. Udělali jsme to, aby jste nemohli mít stejné schopnosti jako máme my a nemohli si nás násilím přisvojit a používat nás. Nyní, o půl milionu let později, jsme v silném presu. Víme, že jsme udělali velkou chybu, pokud existují vůbec chyby.

Krátce, odhalíte svou schopnost tvořit a schopnost být bohy. Po čtyřicet let si vaši vědci mysleli, že jsou božští, když vytvořili v podzemních laboratořích život, když objevili drama Atlanťanů. V ideálním případě bude vliv Bohyně obnovovat morální hodnotu a hodnotu života, protože Bohyně miluje své děti, včetně plazích, hmyzích, kočičích lidí a všech forem života. Pak se na Vás budeme dívat a uvidíme jestli, tvoříce život, jej také omezujete. Budete se bát, že život který stvoříte, bude větší nežli vy? Budete chtít zakazovat životu, který stvoříte aby se spojoval se Stromem Poznání a Stromem Života? Nebo budete životy které stvoříte povzbuzovat, neboť jsou to vaše děti – budoucí rasa modrých dětí – aby rostly, hledaly a měnily, poskytujíce jim všechno, co znáte? Jestliže tak budete činit, budou Vás na oplátku všechno učit.

Když jsme Vás vytvořili, neuvědomili jsme si, že by jste nás mohli cokoliv naučit. Byli jste otroci, byli jste kutači zlata. Někteří bohové jsou stále polapeni v iluzi. I když, někteří z nás se vyvíjejí a je to díky těm z Vás, kteří jste byli zasazeni sem na Zemi, aby jste nám pomohli s tímto momentálním úkolem.
Nyní musíte vyslat své vzpomínky do nejhlubších hlubin Země k těm, kteří nechtějí rozumět, k těm, kteří zde byli díky své genetické přeměně zdánlivě polapeni navěky. Všichni musí pochopit a předat drama tohoto příběhu. Galvanizování Bohyně bude zakotveno ve smyslu ohromného léčení.
Bohyně to ve svém soucítění umožňuje. Svým milováním Bohyně všichni přinesete nové pochopení a oceňování života a novou a hlubší lásku pro celé stvoření. Milování Bohyně Vám bude otevírat živou knihovnu a učit Vás tajemstvím uloženým hluboko v útrobách Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když ne Bohyně samotná?

Zdroj: http://indigosoul.blog.cz/

Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ I.

Reklamy

3 thoughts on “Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ II.

  1. Spätné upozornenie: Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ I. | Cesta Lásky

  2. Přečetla jsem oba články jedním dechem! Moc děkuji za sdílení, cítím v těchto větách hlubokou pravdu a věřím, že mnozí jsou jí blíž a blíž. Těším se na příští úplněk a menstruaci, abych využila jejich potenciál k zesílení Bohyně Země v sobě i ve svém partnerovi. Děkuji.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s