Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ I.

GALVANIZACE BOHYNĚ

Přijetí Bohyně Vám otevře živou knihovnu a bude Vás učit tajemství držená hluboko v prsou Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když to není Bohyně sama?

Když přemýšlíte o Prvotním Stvořiteli co, nebo koho si představujete? Ve vaší společnosti jste se učili, že boží energie reprezentuje zdroj a ženská energie reprezentuje její použití nebo její aktivitu. Říkáme, že je to naopak – ženská energie reprezentuje zdroj a mužská, to jak tohoto zdroje použít. Je pravdou, že Bůh je ženská vibrace. Zdroj, tak jak jej znáte, je ženská vibrace. Manžel ženského principu, mužská vibrace se v soutěži o lásku Bohyně začala před miliony let při zneužívání energie tříštit. Dva plejádští synové prostředního boha, který měl dohled nad Zemí mezi sebou začali bojovat a vytvořili dilema dnešního dne. Z širšího pohledu to byla jen menší rodinná hádka. Božská Matka Bohyně se rozdrobila a stvořila se do mnoha forem, aby mohla být manželkou mnoha bohům. Všichni ji chtěli uspokojit, milovat a být v této mateřské vibraci, protože je zdrojem životních sil, odkud všichni vzešli.

Bohyně je takové vědomí, které dovoluje všechny věci. Je zdrojem, který udržuje věci pohromadě, lepidlo stvoření. Pro někoho je to těžké tuto představu vstřebat, ať ji tedy vezme alespoň v úvahu. Je to těžká představa pro ženy, které si o sobě myslí že jsou slabou entitou, že jejich vlastní krví koluje tato podoba Bohyně. Je šokující pro muže, když si pomyslí že by ženská vibrace mohla být zdrojem za všemi věcmi.

Prociťte do nehlubšího jádra vaší identity výživu, dar a tajemství matky. Energie Matky Bohyně se vrací a probouzí. V tomto desetiletí přijdete na to, že všechna vaše náboženství jsou postavena na falešném ideálu. Všechna mají základ na kontrolujícím, chladnokrevném, patriarchálním hnutí, když je to ve skutečnosti Matka Bohyně, kdo je za všemi věcmi. Na Plejádách jsme odhalili příčinu našeho zneužití energie: Nectili jsme matku. Dělali jsme všechno abychom získali zájem Matky, avšak nectili jsme matčino tvoření, matčin dar.

Vaše planeta se musí učit, kdo je Matka jako stvořitel. Vy musíte. Pochopení temné stránky Bohyně je součástí zkoumání její energie, protože Bohyně udělala něco, aby ztratila svou sílu. Je to uloženo v buňkách vaší bytosti, protože všichni, muži i ženy mají Bohyni v sobě.

Bohyně se začne rodit skrze Vás, ať jste muž nebo žena. Odchýlení a pád Bohyně se stal z velmi důležitého důvodu. Energie Bohyně vždycky uznávala právo plodnosti. Energie Bohyně nebyla jako je váš západní svět: pro ni nebyl sex hanebný. Bohyně milovala sex. Sex je samozřejmě vaším přirozeným dědictvím. I když jako ve všech případech i zde bylo sexuální energie zneužito.

V říši Bohyně bylo jedno období, kdy tam bylo ohromné zneužívání mužské vibrace. Ženy, ovlivněné venkovními zdroji, ztratily svou úctu a svůj partnerský vztah k mužům a smysl svého spojení mezi mužem a ženou. Netrvalo dlouho a v říši Bohyně muži nebyli ničím více nežli je hřebčincový servis. Ženy se natolik ztratily v síle Bohyně, že nepovažovaly muže za sobě rovné. Muži byli bráni jako objekty k plození. Mnoho mužů bylo po jednom rituálu plození zabíjeno reprezentantkami místní Bohyně. Byli kastrováni a i jinak objetováni. To je pravda. Ženy zneužívaly sexuální energii mužů tím že používaly bičování. Toto všechno je změněno a vy naleznete Bohyni plnou soucítění, vstupující do životů těch, kteří ji chtějí cítit.

V jedné době byla energie Bohyně ovlivňována ohromnou negativní silou a byla ve svém účelu pokřivena. Bylo to v předkřesťanských dobách. Potom se kyvadlo přehouplo jiným směrem, takže když mužská vibrace začala hrát svou roli, začala jednat brutálně na oplátku toho, co s nimi ženství dělalo předtím. Vaše vzpomínky jsou uskladněny ve vašich buňkách a v krvi a vy jste ovlivněni svými zkušenostmi ze svých voleb, které jste dělali.

Byli jste zaplaveni negativní, kontrolující, rádoby boží energií a nastal čas aby byla Bohyně poznána. Je potřebná rovnováha, bez uctívání jakékoliv nadřazující vibrace. Muži se ve své úctě k Bohyni budou učit ctít život. Ženy se budou učit jak znovu přinášet život do existence. Život může přicházet na svět doprovázený jediným orgazmickým vzdechem, při narození dítěte. Toto je oblast ve které budete měnit své víry a zkušenosti.

Až budete prozkoumávat Bohyni, začnete si vážit života. Když si vážíte života, nepřelidňujete Zemi a nezabíjíte. To co musí přijít do popředí světových paradigmat je pochopení toho co je život, co je smrt, co jsou všechny části Vědomí a fakt, že všechno je vzájemně propojené – že všechno je připojeno ke stejnému zdroji.

Patriarchální hnutí změnilo vaši historii, odkázajíce Bohyni do šepotu mýtů a legend. Kde je Bohyně ve vaší Bibli, vašem Koránu, ve vašem Torahu? Nastává boj mezi Bohyní a patriarchama a dnes jste tolik odloučeni od energie Bohyně, že nemáte žádnou představu nebo model před sebou o tom, kdo by Bohyně mohla být. Jak ctí Bohyni západní společnost kterou znáte? I když, na pravém břehu východního pobřeží USA stojí švarná žena držící v ruce světlo.

Bohyně je velmi důležitá. V tomto boji patriarchů zůstává za scénou protože ví, že je tvořící silou ve všech věcech a že tyto věci ji musí nakonec najít. Ve své velikosti to dovoluje. Co to znamená umožňovat zrození, milovat to, co jste stvořili a umožnit tomuto stvoření proces vývoje bez jakéhokoliv zasahování? Je láska chránění, nebo je láska dovolení? Kdyby boží síla chránila svá stvoření, kontrolovala by to, co se ze svého tvoření učí a tím by se nebylo možno tolik naučit, jako když je všechno dovoleno. Síla, která dovoluje všechny věci má příležitost se neomezovaně učit protože je zde možnost říci: “Ukaž mi. Uč mne. Já jsem ty. Ty jsi já.” Toto je stav vědomí.

Rádi bychom aby každý z Vás došel k poznání Bohyně. Pátrejte po Bohyni, volejte ji nějakým způsobem k sobě. Pozvěte ji aby Vás učila o životě. Začne s Vámi pak pracovat způsoby, které jsou opravdu hluboké. Mnozí z Vás volají do svého života nás, Plejáďany. Hrajeme si s Vámi a vy znáte naši vibraci, náš humor, naše triky – i když pracujeme s Bohyní.

Věci se musí změnit. Bohyně je potřebná k řízení událostí, jako část jejich řešení. Energie Bohyně pracuje na otevírání vašeho srdce. Žádáme Vás, aby jste měli svá srdce otevřena nejen pro sebe, ale pro ty, kteří v této době velkých lekcí budou křížit vaše cesty. Jestliže ctíte ženský princip uvnitř sebe a na planetě, toto poznání bude sloužit jako nová základna pro vaše společenství a civilizace.

Chceme aby jste hledali tuto životní sílu. Hledejte ZA tím co jste se učili. Najdete část Bohyně, ženskou energii, která je v mužích i ženách stejná, která čeká až se ve Vás narodí. S hravostí pozorujte jak můžete působit na ostatní a jak budou mluvit o věcech které jste odhalili. Všechno co se učíte je zvětšeno a vyzařováno zcela volně k těm, kteří jsou na stejné cestě jako vy.

Matka Bohyně reprezentuje princip lásky. Zmínili jsme se o frekvenci světla – světlo jsou informace – a o frekvenci lásky, která je podstatou tvoření. Nejhlubším podtextem informací Plejáďanů je citovost a sexualita – které jsou tvořeny vibrací lásky s Bohyní. Práce s energií Bohyně vyžaduje hlubší zkoumání ženského principu.

Nastal čas aby bylo ženské vědění řečeno, ukázáno a sdíleno magickou, mystickou cestou. Je čas aby ženy odhalily více o svých vlastních tajemstvích – jejich procesech menstruace a rození a o cyklech jejich emocí. Je čas aby to sdílely s muži. Mnoho žen řekne: “Co mám sdělovat? Já tomu sama nerozumím.” Dobře, je čas aby jste se do toho pustily se slovy: “Co jsou zač tyto mé pocity? Jestliže mám někomu vysvětlovat, co to je být ženou, co bych měla vysvětlovat? Co mám udělat abych se více stala bohyní v ženském těle?” Bohyně ve Vás je ten jediný, kdo ví – kdo přenáší informace z jednoho systému do druhého.

feminine

Jak bude pokračovat toto desetiletí, bude zaznamenán vzestup ženských učitelů a vůdců, protože se Bohyně bude projevovat skrze svůj druh. Není tím řečeno, že by Bohyně nepracovala s mužskou vibrací, neboť muži se budou také učit jak projevovat Bohyni. V Bohyni není žádná diskriminace a žádná zloba. Bohyně je velmi povolná entita. Dovolila, aby se toho v průběhu věků mnoho událo, takže se mohl každý učit. Nyní Bohyně žádá, aby bylo ctěno všechno, co dovoluje, aby bylo stvořeno skrze jádro tajemství krve – skrze dokonalý dar z jejího vlastního lůna.

Krev a její tajemství je klíčem k pochopení sebe samých, vaší genetické linii a samotné živé knihovně. Jste součástí celého vašeho krevního cestování – dozadu i dopředu v čase, tak říkajíc. Můžete dosáhnout svých předků a předchůdců, cítit je, prožívat a ovlivňovat je, prostřednictvím vědomé pozornosti umístěné v krvi. Jako lidé rostete a udržujete se při životě krví vašich matek. Tato bohatá a životodárná substance se jakoby kouzlem objevuje skrze ženství. Mužům i ženám stejnou měrou se ženské krvácení jevilo vždycky jako akt síly a hanebná kletba a směšnost.

Krev je symbol života, demonstrující důkaz spojení s vašimi předky a s kódy vědomí uloženými ve všech bytostech. Jste genetickou knihovnou a k zařazení základu vašeho ducha jsou používány osobní, planetární a nebeské zkušenosti. Tyto zkušenosti používají sami sebe pro Vás ve vaší třídimenzionální formě, prostřednictvím krve.

Vaše krev je bahatá na příběhy. Je naplněna vzory a plány geometrické podstaty, které reorganizují sami sebe v souladu s vaším stavem vědomí a s vaším zájmem. Aby jste se probudili k novému pohledu na život, musíte být ochotni nad sebou zauvažovat a změnit se. Vaše myšlenky jsou zaznamenávány vaší krví. Jsou vštípeny do určité nádrže v souladu s vašimi city a potom vyzařovány ven do všech světů ke čtení. Ve fyzické formě jste celkovou sumou sama sebe díky vaší krvi.

V kostech které Vám slouží jako pevná struktura vaší kostry se krev vyrábí. Je buď obohacována nebo olupována, v souladu s plánem vašich zájmů a je spojena s vaší schopností dekódovat život jako série sebe-tvořících lekcí. Vaše krev může být lehce obohacena a obnovena.

Způsob, kterým se vaše krev může změnit a obohatit je váš zájem. Uvnitř vašeho mozku jsou drobounké částečky jako magnety, na které působí paprsky slunce. Velké vlny energie a telepatické kódy jsou posílány vysokými kosmickými cestami z Plejád k vašemu slunci. Vaše slunce přenáší energii k Vám a k měsíci. Energie vstupují do vaší lebky a jsou ve vašem mozku udržovány elektromagnetickým procesem těmito malými magnety.

Práce s tělem může změnit strukturu vaší krve. Když vyrovnáte své vědomí aby bylo více ucelené, vaše krev se více čistí. Stává se něčím velmi, velmi vzácným. Informace jsou uloženy v kamenech a kostech. Červené krevní buňky jsou vyráběny v kostní dřeni. Když si dáte do pořádku svou kostru, začne se měnit to co kostra dělá pro zbytek těla. Zdravá kostra čistí krev, vytvářejíce dosažitelnější krevní obraz a vybírajíc si vnitřní ochrany své identity.

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání, že Bohyně zase žije. Všeobecně, ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně. Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena. Ženám bylo po celé věky říkáno, že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou, že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví shledáte, že působíte docela jinak na zvířata i rostliny živé knihovny.

Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev. Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat. Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje Vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi.

Můžete si označit půdu, kde žijete svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly, aby udržela svou vibraci. Tento proces se dělá aby bylo vyznačeno území Bohyně. Bude to přitahovat rostliny a zvířata, která mají novou životní sílu a cítí že jsou s Bohyní jedno.

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována. Rozumělo se, že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.
Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži. Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života. Je velmi důležité aby jste chápali co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy, která má dítě. Ona udržuje životní sílu, která vytváří pohyb a touhu aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla. Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl magický. Protože mužství zapomnělo jak přinášet na planetu zrozování prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu, aby používali krvácení žen a podporovali je. Přijde čas, kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědni v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný.
Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do Vás všech.

Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat. Shledáte že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. Je to elixír bohů.

Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí, že jste ženami. Když se objeví menstruace, cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba, aby se navrátila síla partnerským vztahům.

Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. Někteří z Vás se mohou divit proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže Vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme Vám že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět, co se děje na planetě. Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si, že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení, které Vám chceme v této době dát a pomáhat Vám tím v pochopení toho, co přichází. To, co je potřeba aby jste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, aby jste ctili vibraci, která prochází vaším srdcem a pomáhá Vám mít svá srdce otevřená.

Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou DNA . Je to kyslík, kdo dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA. Učí se jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech – vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny.

Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno aby jste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťan, tato slova slyšíte neustále znova a znova: “Toto je mé tělo, toto je má krev.” Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.
Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění. Zakořeňujeme ve Vás několik klíčových frází, používajíce zvuku, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k Vám mluvíme jazykem, který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy.

Zdroj: http://indigosoul.blog.cz/

Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ II.

2 thoughts on “Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ I.

 1. Spätné upozornenie: Země klíče k živoucí knihovně – BOHYNĚ II. | Cesta Lásky

 2. Reblogged this on Cesta Lásky and commented:

  “Byli jste zaplaveni negativní, kontrolující, rádoby boží energií a nastal čas aby byla Bohyně poznána. Je potřebná rovnováha, bez uctívání jakékoliv nadřazující vibrace. Muži se ve své úctě k Bohyni budou učit ctít život. Ženy se budou učit jak znovu přinášet život do existence. Život může přicházet na svět doprovázený jediným orgazmickým vzdechem, při narození dítěte. Toto je oblast ve které budete měnit své víry a zkušenosti.

  Až budete prozkoumávat Bohyni, začnete si vážit života. Když si vážíte života, nepřelidňujete Zemi a nezabíjíte. To co musí přijít do popředí světových paradigmat je pochopení toho co je život, co je smrt, co jsou všechny části Vědomí a fakt, že všechno je vzájemně propojené – že všechno je připojeno ke stejnému zdroji.

  Bohyně je velmi důležitá. V tomto boji patriarchů zůstává za scénou protože ví, že je tvořící silou ve všech věcech a že tyto věci ji musí nakonec najít.

  ….Rádi bychom aby každý z Vás došel k poznání Bohyně. Pátrejte po Bohyni, volejte ji nějakým způsobem k sobě. Pozvěte ji aby Vás učila o životě. Začne s Vámi pak pracovat způsoby, které jsou opravdu hluboké.

  Věci se musí změnit. Bohyně je potřebná k řízení událostí, jako část jejich řešení. Energie Bohyně pracuje na otevírání vašeho srdce. Žádáme Vás, aby jste měli svá srdce otevřena nejen pro sebe, ale pro ty, kteří v této době velkých lekcí budou křížit vaše cesty. Jestliže ctíte ženský princip uvnitř sebe a na planetě, toto poznání bude sloužit jako nová základna pro vaše společenství a civilizace.

  Chceme aby jste hledali tuto životní sílu. Hledejte ZA tím co jste se učili. Najdete část Bohyně, ženskou energii, která je v mužích i ženách stejná, která čeká až se ve Vás narodí. S hravostí pozorujte jak můžete působit na ostatní a jak budou mluvit o věcech které jste odhalili. Všechno co se učíte je zvětšeno a vyzařováno zcela volně k těm, kteří jsou na stejné cestě jako vy.

  Matka Bohyně reprezentuje princip lásky. Zmínili jsme se o frekvenci světla – světlo jsou informace – a o frekvenci lásky, která je podstatou tvoření. Nejhlubším podtextem informací Plejáďanů je citovost a sexualita – které jsou tvořeny vibrací lásky s Bohyní. Práce s energií Bohyně vyžaduje hlubší zkoumání ženského principu.

  Nastal čas aby bylo ženské vědění řečeno, ukázáno a sdíleno magickou, mystickou cestou. Je čas aby ženy odhalily více o svých vlastních tajemstvích – jejich procesech menstruace a rození a o cyklech jejich emocí. Je čas aby to sdílely s muži. Mnoho žen řekne: “Co mám sdělovat? Já tomu sama nerozumím.” Dobře, je čas aby jste se do toho pustily se slovy: “Co jsou zač tyto mé pocity? Jestliže mám někomu vysvětlovat, co to je být ženou, co bych měla vysvětlovat? Co mám udělat abych se více stala bohyní v ženském těle?” Bohyně ve Vás je ten jediný, kdo ví – kdo přenáší informace z jednoho systému do druhého.”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s