Informácie – zhrnutie v bodoch (odkaz od Féwy)

1./
Čoraz intenzívnejšie si budeme uvedomovať dôležitosť vety: ” SOM tu preto, že SOM LÁSKA.

2./
Čoraz citelnejšie budeme vnímať vyžarovanie energií ľudí, ktorí dosiahli potrebnú vibračnú úroveň. Sú ako strom obsypaný sviežou zelenou energiou lístia a kvetmi voňajúcimi tak, ako len láska vie voňať.

3./
Emóciami rozihrané vlnky hladiny, na ktorú sa pozeráme a súčasne sa v tejto hlboko emočnej hladine nachádzame. Sú to zvuky hudobného nástroja, ktorým sa prebúdzame a týmto nástrojom je naše srdce.

4./
“Jurský park” – objavovanie nových živočíšnych druhov v čoraz väčšej miere.

5./
Čím intenzívnejšia pripútanosť k myšlienkam, ktorými sme tvorili svet starý /staré programy/, tým menej lásky bude v našom /našich/ živote. Pochopiteľne sa to týka nielen slova láska, ale všetkého, čo množina lásky obsahuje.

6./
Vnáraním sa do čoraz citeľnejšieho svetla /nových energií/ sa materiálny svet rozpúšťa. Mizne nám pred očami v tom zmysle, že zmenou myslenia stráca na význame /dôležitosti/.

7./
Položme si otázku, akú sumu potrebujeme, aby sme si kúpili lásku. Každý, kto mal pomýlený rebríček životných hodnôt, bude prichádzať na jednoduchú pravdu, že peniaze mu nepomôžu.

8./
Vracanie sa do ŽIVOTA skokmi v čase /časom/.

9./
Expandujúca a nami sa prejavujúca sila jednotlivca i národa je “produktom” vznikajúcim pod tlakom. Ako letíme časom, opadáva z nás i zo Zeme “suché lístie” /obrazne povedané/. To znamená čokoľvek, čo nám na energii nepridá, pretože je to neživá energia, ktorá nám v ničom nepomôže. A to opäť v zmysle individuálnom i globálnom. A táto skutočnosť súvisí logicky i so starým programom.

10./
Zázrak stvorenia – čoraz výraznejšie si budeme uvedomovať dôležitosť indícií, ktoré nám pomáhajú ako značky na cestách nájsť cestu pravú.

11./
Akcent kladený na sebadôveru, pretože viera v seba je najmocnejším nástrojom pri búraní múrov nevedomosti a tvorení nových projektov. Takže vystrieť chrbát a hlavu hore.

12./
Asimilácia s novými energiami živého svetla, aké na Zemi zatiaľ nebolo. Je to nelineárne svetlo /nelineárne zvukové vlnenie/, ktoré mení rozmerovosť vnímania /dimenzie/. Týka sa to i rýchlosti, akou letíme časom /splývanie lineárneho a nelineárneho vnímania…myšlienok/. Otvárame znovu oči /tí, ktorí ich doposiaľ neotvorili/. Mení sa i dýchanie.

13./
Zamysleli ste sa niekedy nad príslovím “Nikto učený z neba nespadol”? Je tomu skutočne tak. Nikto nie je natoľko múdry, aby nemohol byť ešte múdrejší. Nie je tu nikto, kto všetko vie, pretože každá bytosť sa neustále učí. Tvrdenie, že opak je pravdou je v podstate zavádzanie ľudí, ktorí sa v energetických zmenách a v rozširujúcom sa vedomí zatiaľ nevedia dostatočne orientovať. A to je taktiež zmena, ktorá nastane – všetko, čo nie je čisté, úprimné, vlnenie spláchne.

14./
Emočné “peklo”, čiže sebaspytovanie, týkajúce sa predovšetkým tých, ktorí z programu ubližovania duševného a tým i fyzického nevystúpili /galaktický morálny kódex/.

15./
Nachádzame sa v nesmierne intenzívnom svetle, aké zatiaľ na Zemi nebolo. Tvoríme nový vesmír a získavame absolútne nové skúsenosti. Čo doposiaľ nikto týmto spôsobom nezažil. Momentálne sú veľké rozdiely v myslení ľudí a tomu zodpovedajú i stavy, pocity. Niektorí ľudia cítia kľud – iní chaos, ktorý menej, či viac zvládajú.

16./
Stavy, ktoré u seba vnímame, sú rôznym spôsobom preciťované. Dôvodom týchto stavov je hlboká očista vnútra /najviac utajované emócie/, čo je poriadna emočná búrka. Povedala by som – vnútorný prerod súvisiaci s energiou duchovnou.

17./
Šanca premodelovať svoje životy novými vibráciami myšlienok, ku prospechu jednotlivca i celku.

18./
Zanikanie protipólovosti.

19./
Zmeny na úrovni fyzickej, zmeny energetického poľa, liečenie nádhernou zelenou :) /smaragdová/

Féwa (7. 10. 2015)

fewa

Info-kód – 8.10.2015:
Je to božský trigon a jeho absolútny stred, z ktorého prúdi živé svetlo, “nesené” nepolarizovanou zvukovou vlnou /vlnením/. A to je i nesmierne intenzívne svetlo, ktorým je Zem teraz zaplavená. Zvukové vlnenie a tomuto vlneniu zodpovedajúce spektrum /všetko, čo sa týka nášho zmyslove vnímateľného sveta, jeho fyzicky viditeľnej a počuteľnej reality/, je vlnenie, na ktoré sme zvyknutí a považujeme ho za jediné normálne a tým možné /reálne/. Ľudia, ktorí sa z vlastnej iniciatívy zaujímajú nielen o bežné dianie /nie sú ochotní byť naďaľej držaní v nevedomosti/ – sledujú priebežne informácie, ktoré sú na celej Zemi už roky odovzdávané. A nakoľko nič nie je náhoda a nič, čo nie je /neexistuje/, sa vymyslieť nedá, je logické, že ani tieto informácie sa nezdieľajú len tak ….ako sa hovorí, pre srandu králika :) .

Dnešný info – kód trigonu božského oka je geometriou zmien. Je informáciou o prejavení sa sily ducha na fyzickej úrovni /rovine/ Zeme. To znamená, že sa jedná o prekonanie určitej hranice vnímania a tým i pozerania sa na svet /realitu/. Domnievam sa, že je vcelku pochopiteľné, logické, že prekonávanie tejto hranice zaužívaného fungovania, kedy všetko, na čo sa pozeráme….ako fungujeme…ako myslíme…uvažujeme…vnímame ako bežnú a zautomatizovanú normu – normou prestáva byť a my sa posúvame na inú myšlienkovú úroveň, do inej myšlienkovej vrstvy, alebo sféry. Čo sú i iné myšlienkové vibrácie a týmto vibráciam zodpovedajúce vlny. Čo má úzku súvislosť s lineárnou a nelineárnou mriežkou a časovými líniami.

Aby sme lepšie pochopili podstatu prebiehajúcich zmien myslenia /transformácie/, potrebujeme si uvedomiť, že základom všetkého je myšlienka. Pre lepšie pochopenie si ju môžeme predstaviť ako kresbu vyskladanú z obrazcov. V každej frekvencii majú iné tvary, inú štruktúru. Tieto tvary /obrazce/ súvisia s fungovaním v danej frekvencii, ktorú predstavujú. To znamená i s myšlienkami všetkých bytostí, ktoré túto frekvenciu “obývajú”. Každá frekvencia predstavuje konkrétne elektromagnetické vlny, ktoré súvisia s naším mozgom. Čiže je logické, že nárastom priebežne meraných jednotiek /bovisov….. meniaca sa Shumannova rezonancia/, sa posúvame k inému elektromagnetickému vlneniu, na ktoré si budeme zvykať. Tým i pracovať, tvoriť, fungovať na iných myšlienkových úrovniach – s čím súvisia i celkom prirodzené schopnosti, súvisiace s intuitívnou kreativitou. Len tak pre doplnenie – žiť v realite 4D je asi o tom, ako keď vidíme na strome jabĺčko, my ho síce odtrhneme, ale nevieme čo s ním ďalej. Že ho môžeme zjesť, aby sme zistili, ako chutí. A to je absencia spätnej väzby /plne podporovaná systémom/ práve u tých ľudí, ktorí s čistým zámerom pomáhali prácou s energiami /v oblasti duchovnej/ a neskĺzli do byznysu. Títo ľudia to mali v živote najnáročnejšie.

Oddelenosť, necelistvosť človeka /napriek skutočnosti, že sme neustále spojení so Zdrojom/ spočíva v neprijatí svojho vedomého vnútra. S ním súvisí indícia – konaj, ako Ti káže srdce. Srdce je najdôležitejší kompas. Neprijatie duchovného vnútra /emócie, city, pocity, preciťovanie, intuícia/ je neprijatie seba samého, svojej celistvosti a tým i neprijatie duchovného aspektu. Čiže čisté materiálne racionálno 3D, 4D, v ktorej sa ľudstvo prebúdza. Jednoducho povedané – oddelenie hlavy od srdca. Hlavy, ktorej mozgová kapacita predstavuje elektromagnetické vlnenie 3D, 4D. A to je sféra nevedomia. Človek, ktorý funguje na základe tohto elektromagnetického vlnenia je schopný zmyslove vnímať len realitu, ktorá sa vlní na rovnakých elektromagnetických vlnách. Pretože je toto vlnenie /nevedomosť ľudí/ plne podporované niektorými jedincami, ktorí robia všetko preto, aby sa ľudia ku svojmu vedomiu nedostali – je logické, že dôležité informácie, artefakty boli pred ich zrakom i sluchom skrývané. Komplex tohto všetkého je základným problémom oddelenosti ľudí. Mediálne plne podporovaná stratégia v neprospech človeka. Vzájomné nepochopenie, kedy časť ľudí jednoducho vie a druhá ich vedenie bojkotuje. Takýto výrazný rozdiel dvoch ciest ešte na Zemi nebol. Jedná sa o kopu indícií, ktoré sú jednoznačným dôkazovým materiálom, dávajúcim človeku možnosť si vybrať cestu, ktorou sa bude uberať. Či tou pôvodnou, ktorá je jednoducho povedané úzka, alebo novou. Čo je veľmi rýchlo sa rozširujúca perspektíva nového človeka.

Zem na ktorej žijeme my, ľudia, obývajú i iné energie, ktorých frekvenciu nie je človek v linearite času schopný obsiahnuť. Keby sme mali použiť veľmi jednoduchý príklad pre lepšie pochopenie – je to ako rádioprijímač /rádio/ na ktorom môžeme počúvať určité kvantum staníc. Alebo – televízor, kde môžeme sledovať určité kvantum programov. Nič viac. Preladenie na iné vlny /vlnenie/ je vpodstate rozšírenie staníc, kanálov, ktoré môžeme vidieť, počúvať. A tu je práve úzka súvislosť s technickými vymoženosťami, ktoré by mali človeku pomáhať a nie jeho rast blokovať. To znamená – byť prostriedkom, ktorý mu pomáha zkvalitniť, zjednodušiť život. Aká je /bola/ skutočná pravda, nie je potrebné rozoberať.

Nakoľko je zo všetkých strán dostatok informácií, ktoré neustále kladú dôraz na dôležitosť čistého zámeru /jednoducho fér hra/, bez ktorej to proste nebude možné – je asi každému jasné, že sa jedná o znefunkčnenie čohokoľvek, čo čistým zámerom nie je. Tým i akejkoľvek vypočítavosti, kalkulácie, manipulácie nasmerovanej proti človeku…..

Ilona – Féwa

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s