Saint Germain – Změny čekající na své projevení

Poselství Saint Germaina přijala Natalie Glasson, 4.9. 2015  

V době vnitřní transformace může být náročné přijímat či uvědomovat si, že zde čekají na své projevení velké změny týkající se vás, lidstva a Země. Většina těchto změn je pro vaši mysl nepředstavitelná a přesto jsou již přítomné ve vaší duši a budou i přeneseny do vaší mysli na fyzické úrovni. Vy jste tvůrci těchto změn a transformací, které probíhají ve vašem bytí a také podporujete stejné změny pro lidstvo i Zemi. Možná máte pocit, že vaše úsilí není dostačující nebo nechápete, jak byste jen mohli pomáhat Zemi, dokonce lidem, které neznáte, v jejich vzestupu, když máte jen malou nebo žádnou představu o cestě svého vlastního vzestupu a svém účelu. Toto vyvolává zajímavou otázku – je povědomí a vědomost důležitější než víra a důvěra? Co byste si vybrali jako klíčový směr cesty svého vzestupu, hledání pravdy nebo rozvoj víry a důvěry?

Vyzývám vás, abyste nad těmito otázkami rozjímali, protože jsou to dvě cesty, obě poutavé a obohacující, i když jsou velmi rozdílné. Mnoho pracovníků světla hledá moudrost ve svém bytí i své vnější realitě, touží po duchovním vědění, neboť se jim zdá, že to podpoří duchovní realitu a vtělení Stvořitele. Když k získané moudrosti a vědomostem přidáte víru a důvěru, je zde neutuchající touha a možná dokonce usilovná snaha získat hlubší pochopení sebe a Stvořitele, abychom se posouvali po cestě k osvícení. To znamená, že pracovník světla možná nikdy skutečně nevtělí moudrost, i když ji bude dobře znát ve své mysli.

Jiní pracovníci světla si nemusí přát získat duchovní moudrost a vědění; znát ve své mysli systém fungování vesmíru, Stvořitele a dokonce svého vlastního bytí má jen malou hodnotu. Větší hodnotu má pro ně víra a důvěra ve Stvořitele. Víra v to, že jste na boží cestě, dostáváte vše, co je nezbytné a potřebné a jste celkově podporováni Stvořitelem všemi způsoby. Takoví lidé věří dokonce i když nemají žádný důkaz a přesto, díky své důvěře ve Stvořitele důkaz přichází v mnoha okamžicích jejich denní reality.

Čím si uvědomujete, že jste – duší hledající duchovní vědění nebo duší, která si přeje zažít úplné objetí a podporu Stvořitele? Pouze vás zvu, abyste nad touto otázkou rozjímali, protože to vnese jasnost do vašeho záměru projít lehce svým vzestupem. Nejpravděpodobněji poznáte, že hledáte jak duchovní vědění, tak důvěru v podporu Stvořitele. Můžete si také uvědomit, že jedno je ve vašem bytí výraznější než to druhé. Možná si budete přát nahlédnout do rozšiřující se a dále se vyvíjející oblasti nedostatku, jako krok k hlubšímu osvícení. Také si můžete přát poznat, že to první rozšiřuje mysl a to druhé obohacuje srdce. Mysl stále hledá odpovědi a v mnoha ohledech nemůže být nikdy spokojena zatímco srdce již zná všechny odpovědi či moudrost a tak prostě hledá jen existenci. Pro existenci je potřebná víra a důvěra ve všechno, čím je Stvořitel ve vás a kolem vás. Možná byste se chtěli věnovat poznávání přirozené a stále přítomné vibrace víry a důvěry ve svém srdci. Tuto energii vyjadřuje vaše srdce bez námahy a ovlivňuje jí celé vaše bytí, je to neutuchající energie, která vás slaďuje se Stvořitelem, povzbuzuje vás k životu v božském proudu Stvořitele, kdy jste stále vedeni a podporováni.

Můžete se považovat za nedostatečně pokročilé, abyste dosáhli vzestupu a osvícení, protože vnímáte, že nemáte vědomosti a návod jako ostatní, přesto, když toto pominete a dovolíte si uvnitř se soustředit, zjistíte, že jste přirozeným tvůrcem. Vše, co žádáte a potřebujete, je již ve vašem bytí, je třeba jen velmi málo hledat; ty nejvýznamnější energie, které jsou hodnotné a měly by narůstat, jsou víra a důvěra, protože vám umožní přijmout podporu Stvořitele. Těmito energiemi uvedete sami sebe do uvolněného stavu, kde je vše jednoduché a bez námahy, protože jste podpořili svou mysl, aby se již více nepřepracovávala a také jste podpořili své srdce, aby se rozšířilo, jak jen je schopno. Ve skutečnosti vás vyzývám, abyste změnili svůj pohled na sebe sama a způsob, jakým věříte, že dosáhnete vzestupu  na Zemi. Když důvěřujete Stvořiteli ve vás i kolem vás, moudrost, vědění a osvícení z vás budou proudit jen s minimálním úsilím.

Toto je posun, kterým mnozí na Zemi v této době procházejí, jednoduše se dá označit jako přesun z mysli do srdce a přesto je to velmi komplexní posun jen proto, že ovlivní každou část vašeho bytí, reality i světa. Nyní chvíli přemýšlejte o všech systémech přesvědčení, které lidstvo má, které by se prolomily a navždy se rozplynuly. Povědomí o systémech, které mají naplnit něčí potřeby, bude vymazáno, utrpení, zejména chudoba a hlad budou postupně odstraněny, dokonce i povědomí o tom, že ke zlepšení životního stylu, komunikace a štěstí je třeba technologie. Tímto prostým přesunem z mysli a vědění do srdce a do důvěry se celý svět změní a posune nejprve z vašeho vlastního bytí, potom se stane zjevným lidstvu a také v jeho činech a ve světě.

  Je velmi důležité rozjímat nad změnami v životě na Zemi, které učiní lidé tím, že přesunou svou důvěru a víru z mysli do srdce a tím umožní, aby explodovala a manifestovala se na Zemi hojnost Stvořitelovy lásky, světla, vědomí a moudrosti. Když si představíte všechny ty posuny, změny a transformace, které  vzniknou automaticky a přirozeně, ve skutečnosti je přivádíte k jejich naplnění, dovolujete svému srdci, aby přineslo nové příležitosti a reality, zaměřené zejména na přijímání a vyjadřování Stvořitele, abyste je vy i celé lidstvo zakusili. Můžete také vidět, že je na Zemi mnoho lidí, kteří bojují s procesem probuzení vibrací víry a důvěry  ve svém srdci; místo toho dovolují svým myšlenkám, aby je vedly, což může způsobit jedině bolest, utrpení a dokonce zničení. Pro ty, kteří si přejí být dále ovládáni hledáním vědomostí a usilováním mysli, je láska vašeho srdce tím nejlepším lékem. Sdílím toto nyní s vámi, protože to je současný i budoucí posun, který se na Zemi odehrává. Na toto bude zaměřen každý posun, bude to jádrem všech záležitostí ve vaší realitě i ve světě. Je čas na přerození mysli do nového božského projevu, avšak aby se to mohlo odehrát, staré myšlenkové procesy a pohledy musejí být vymýceny, což se může stát pouze skrze probuzení důvěry a víry ve vašem srdci; to je přímá cesta k vaší duši a ke Stvořiteli. S transformací mentálního těla bude srdeční čakra dále podporována, aby se také transformovala, což pozitivně a krásným způsobem ovlivní všechny aspekty vašeho bytí.

K započetí tohoto procesu vám chci nabídnout invokaci, aby narostla vaše víra a důvěra v zážeh z vašeho srdce:

“Jsem si vědom/a posunů, které se nyní odehrávají v mém bytí a na Zemi, jsem připraven/a a ochoten/a pomáhat a podporovat nezbytné posuny, které se dějí v mém bytí a povzbuzují mne, abych přesunul/a své soustředění na žití ze srdce s lehkostí a dokonalostí, spíše než ze své mysli a mentálního těla. Uvědomuji si, že hledání vědomostí a víra, že tyto vědomosti pomohou mému osvícení, mi již neslouží, místo toho zaměřuji svou pozornost do své srdeční čakry, abych si umožnil žít ze svého srdečního centra. Nyní vyzývám svou srdeční čakru, aby zaktivovala vibrace víry a důvěry ve Stvořitele, který mnou protéká a žije všude kolem mne. Jak cítím a prožívám vibrace víry a důvěry vyzařující z mé duše skrze mé srdeční centrum, dovoluji si skutečně prožívat hodnotu a vliv těchto energií na celé mé bytí a realitu. Víra a důvěra naplňuje nyní celé mé bytí, soustřeďuji se na své srdce a dovoluji mu prostoupit mne a přitáhnout vše, co je nezbytně potřebné, abych pochopil, že má realita je plně a absolutně podporována Stvořitelem, proto je vše zcela nenucené a dokonalé. Vyzývám sebe sama k propojení se a rozpomenutí se na vibrace víry a důvěry, které mi jsou k dispozici v mé srdeční čakře vždy a stále, obzvláště když činím posun z mysli do srdce, do pravdy Stvořitele. Děkuji.”

Prosím, dovolte si zakusit, že vibrace víry a důvěry vyvstávají z vašeho nitra, jsou to přirozené energie, které ve vás existují, bez ohledu na to, zda o nich pochybujete nebo se posuzujete. Toto jednoduché cvičení vás povzbudí k plnějšímu poznání Stvořitele ve vašem bytí i realitě a tím si vytvoříte krásné posuny pro sebe i Zemi a přinesete osvícení.

S láskou a požehnáním,
jsem s vámi, abych podpořil váš vzestup.
   Saint Germain

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Reklamy

2 thoughts on “Saint Germain – Změny čekající na své projevení

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s