Pod prúdom lásky jemnej ako snehová vločka… – odkaz od Féwy

Dobrý deň, všetkým :) . Stráca sa Vám niektorým úsmev z tváre? Dôvodom je intenzívne extrahovanie hlboko precítených emócií, pretože emocionálna hĺbka /schopnosť vcítiť sa do každej bunky, ktorá je súčasťou mikro- i makrosveta/ je dôležitým atribútom nepolarizovanej vlny svetla, ktorej načítavanie prebieha.

Pre lepšie pochopenie vlny vysokej frekvencie, v ktorej už neplatia pravidlá hry polarít, si môžeme meniace sa myslenie /prebiehajúce zmeny/ predstaviť ako na seba uložené vrstvy hornín. Pričom horná vrstva je nevedomie a dolná vedomie. Horná predstavuje hlavu /racionalita 3D/ a dolná predstavuje srdce /multidimenzionálne vedomie/. Horná vrstva je svetom protikladov, v ktorom má ego svoju úlohu a záleží na nás, do akej miery si ho pustíme k telu :) . Je neustálym cestovaním v čase z bodu A do bodu B. Úsečkou, ktorou sa polarizované svetlo vlní a my s ním :) . A pretože prazákladom myšlienky je i emócia /esencia svetla/ – znamená to, že našej myšlienkovej vibrácii zodpovedá i emocionálna hĺbka.
Od 80. rokov zaznamenávame citeľný nárast grafu meniacich sa vibrácií. To znamená, že sa mení vlnenie zvukovej vlny, pridávaním na rýchlosti. Čím sa postupne prehryzávame z hornej bezemočnej vrstvy /v zmysle schopnosti vcítiť sa/ do ďalších vrstiev, v ktorých je hustota emócií čoraz viditeľnejšia. Nakoľko vedomie je láska, ktorá je živou, všetvorivou energiou – pribúdajú postupne situácie, ktoré nás individuálne prebúdzajú, vyťahujú z letargie, ukazujú nám, čo potrebujeme, aby sme sa vrátili k sebe, k podstate seba samého. A touto pra – podstatou je nami prejavovaný ľudský cit, to znamená emócia. Schopnosť empatie, schopnosť vcítiť sa, čiže ľudský cit voči každému – voči všetkému, čo je súčasťou života.

Svet polarít, svet dvoch strán mince, svet, v ktorom je množina dobra i zla nami prejavovaná – prijímaním všetkého, čo jedna i druhá množina obsahuje. Je to na našej slobodnej vôli. Čiže záleží na nás, či kŕmime zlého, alebo dobrého vlka. Vo svete linearity 3D, ktorý je frekvenciou materiálna je logické, že všetko, čo rezonuje s hmotnou myšlienkovou vibráciou hrá takpovediac prím. A dobro, ktoré je našou podstatou /naše vnútro/ je spôsobmi, ktoré týmto dimenzionálnym sféram hrajú do karát, rôznym spôsobom potláčané. Čo úzko súvisí s mediálne podporovanými informáciami a s absolútnou neinformovanosťou o transformácii vedomia, ktoré už roky prebieha. Inými slovami – človek je zrazu postavený pred takmer hotovú “vec”, ktorá súvisí s diametrálne iným dianím vo svete, ako je dianie, na ktoré bol do tejto chvíle zvyknutý. Čo je i iná fyzikálnosť. A fyzikálnosť sa týka nielen pojmov, ktoré bežne z tohto pohľadu poznáme. Týka sa i meniacich sa vibrácii myšlienok /myslenia/, ktoré reagujú na meniace sa elektromagnetické vlny Zeme /meniaca sa Schumannova rezonancia/. Vlnením šíriacim sa zo stredu Zeme, Galaxie, planét i nášho galaktického stredu, ktorým je z paprskov svetla vyskladané srdce. Multidimenzionálne. Vlna /vlnenie/ je vyžarovanie kozmickej lásky. Vysoká frekvencia, ktorá podľa nepísaných zákonov vesmírov pomáha nižšej frekvencii bez vstupovania do interných záležitostí, to znamená bez akéhokoľvek ovplyvňovania /manipulácie/. Jej zámerom je dobro pre všetkých. A na tom teraz intenzívne pracujeme. Udržiavame dištanc od ega a jeho závislostí, od myšlienok ľudí, ktorí sa vlastným nesebaprijatím, strachom, obavami, pohybujú v iných myšlienkových vibráciach ako ľudia, ktorí vedomím srdca pomáhajú pri transformácii. To znamená tí, ktorí jednoducho povedané vyžarujú zo srdca celkom prirodzene všadeprítomnú lásku. Ľudia, ktorí so Zdrojom svetla pracujú, tvoria, čím pomáhajú opäť zakomponovávať dôležitý duchovný aspekt a – zviditeľňovať ho na Zemi. Každý svojím spôsobom. Tým prežiarujú /harmonizujú/ svoje okolie a kolektívne vo veľkej a racionalitou 3D nepredstaviteľnej miere pomáhajú pri aktivácii pozitívnych myšlienkových vibrácií, ktoré sú súčasťou nepolarizovaného svetla 5D. Realít, v ktorých hrajú prím skutočné, neumelé hodnoty života.

To je aktuálne dianie, kedy jednoducho povedané držíme vibrácie i palce :) pozititive a nepúšťame k sebe /do nášho poľa/ myšlienky negatívne. A deje sa to v malom i vo veľkom, čiže aj okolo Zeme. Bytosťami, ktoré vedia, čo robia a svoje konanie majú “zhora” :) odobrené. To znamená – sú plne podporovaní Zdrojom a dimenziami galaktického svetla.

Podľa môjho názoru i informácií, ktoré mám, nie je dôležitý dátum, ale hutnosť nepolarizovaného svetla, ktoré jednoducho plní vzduch, ktorý sme v 3D nebrali príliš do úvahy. Vnímali ako nič neobsahujúci priestor. V čase polarizovaného svetla /bez navýšenia nepolarizovaných zvukových vĺn/ sme zmyslove nemali tým pádom schopnosť vo vzduchu niečo vidieť. Uvedomiť si, že sa v tomto nič nehovoriacom poli nachádzajú i energie, ktoré je možné vidieť nadštandardným spôsobom /mimo zmysly 3D/.

Gradujúce vlnenie centrálnej vlny nás vracia do srdca. Do sveta /reality, realít/ multifrekvencie. Čo je vedomie lásky a jej všetvorenie. Súčasne je to i hlboká emócia – hlboké vcítenie sa. Čím menej sme ľuďmi vciťujúcimi sa nielen do seba, ale do každej bunky bytia, tým viac sa stretávame so situáciami, ktoré nastavujú zrkadlo spôsobu, akým myslíme, konáme, žijeme. Pričom zámerom vlnenia /vlny lásky/ je pomôcť nám extrahovať tie emócie, ktoré v danej chvíli svojho rastu potrebujeme. Aby sme boli čo najoptimálnejšie pripravení tvoriť spoločne svet harmónie, svet rovnováhy. Svet, ktorý je všeobsažný v pozitívnom slova zmysle….

Féwa – Ilona (21. 9. 2015)

fewa

Pod prúdom lásky jemnej ako snehová vločka…. tak by sme mohli nazvať čas, ktorý sa začína, milí priatelia :) . Ešte včera, kedy som bola v centre najťažších energií /to znamená energií nakumulovaných v meste/ som emočné “záchvevy” prekonávala non-stop fyzickou aktivitou. Čiže upratovala som doma ako besná :) . Prala, varila, žehlila, umývala…no veď to my, ženy, dobre poznáme. Je to v takých prípadoch najlepšia liečebná terapia :) . Tomuto beznádejnému stavu som pomáhala energeticky i fyzicky. Ukecávala som sama seba asi takýmto spôsobom :……veď sa aspoň usmej. Inokedy si vyrehotaná, že sa smejú všetci okolo. Usmej sa, lebo Ti vážne dám po zadku….a ani Ti to nepristane…..tak už sa prestaň pozerať, ako hrom do buka :)…atď. A k tomu všetkému som si mechanicky dvíhala kútiky úst, pretože na toho môjho smajlíka sa fakt nedalo pozerať :). Beťári…ako sa prsty vzdialili – boli znovu dole. A bola som tam, kde predtým. Do toho všetkého som v kuchyni mrkla na hodiny. Vedľa nich mám na poličke obrázkové šálky. Skúste si to predstaviť aj Vy. Pozeráte sa na pollitrovú šálku pomaľovanú obrázkami a k Vášmu prekvapeniu si zrazu uvedomíte, že šálku absolútne nevidíte – vidíte len obrázky, podľa ktorých je Vám jasné, aký tvar má objekt, na ktorý sa pozeráte. No, bola to sranda preveliká, povedala by som :) . Do toho všetkého hneval počítač a keď som chcela prehodiť na profil informáciu o chrámoch…. jednoducho to nebolo možné. Asi tu mali byť až dnes, kedy som opäť v prírode a mám k nemu pripravené info – kódy. Čo sa týka emocionálnej úrovne, mali by ste sa začať cítiť už lepšie. Keď mi bolo včera oznámené, že “zametáme” jemnú a takmer nepostrehnuteľnú pavučinku emócií /s čím súvisia naše myšlienky/ v miestach časových línií, ktoré sú spojnicou štvorcov časovej kocky, moja odpoveď bola asi taká….no viete si predstaviť :)….sa Vám na to zametanie už môžem vykašľať. Zametajte si sami, my máme “metly” už takmer bez štetín. Ja s tou “metlou” tresnem o zem a idem preč :). Takže asi tak, milí priatelia. A v tomto “super” naladení, keď som si okolo polnoci plná “optimizmu” ľahla do postele….začali jemné tóny melódie, ktorú už roky počujem a je jednou z variant kedysi dávno, vopred dohodnutých kontaktov. Niekto počuje hudbu, niekomu sa ukazujú konkrétne obrazce, niekto funguje na číslach, atď. Jednoducho u každého je to iné. A pri tónoch tejto melódie som napísala pre Vás odkaz. Týka sa predovšetkým žien. Ich energia je i ženskou energiou Zeme. K tomu budem zdieľať pochopiteľne aj info – kódy. Odkaz znie:

Kvetinky v ušiach, vlasy sčesané dozadu, aby ste lepšie počuli, čo hovorí čas. O čom šuštia listy stromov a tráva na lúkach. Čo hovoria kvety, ktoré Vaše vlasy zdobia prirodzenou krásou lásky. Tak jemnej, tak priezračnej ako dúhový dážď, ktorého kvapky Vás omývajú. Tak jemnej a priezračnej, ako duša. Tak jemnej a priezračnej, ako paprsky svetelných chrámov, ktoré sa začínajú otvárať…..

—————–

…..Nebuďme na seba prísni. Zamerajme svoju pozornosť na to, čo nám robí radosť. Na to sa teraz pozerajme….preciťujme, vnímajme. To neznamená, že prestaneme sledovať všetko ostatné, čo s životom súvisí… čo sa deje. Len sa intenzívnejšie sústreďme na preciťovanie týchto emócií. Každému sa páči niečo iné, má svoje predstavy o tom, čo chce, po čom túži a čo ho teší. Takpovediac hladká po duši. Je to teraz niečo ako bublinková psycho-hygiena. Ako keď vkĺzneme do vane plnej voňavej peny…. do vody obsypanej kvetinami, v ktorej relaxujeme. Voda nám hladká telo, máme zavreté oči a snívame. Len tak, ľahúčko …. ako voda, ktorá nás pri každom pohybe jemne, s citom nadnáša. Je to dôležité pre lepšie vcítenie sa do energií portálov chrámov svetla. Pre lepšie pochopenie použijem ešte jeden príklad. Skúste si predstaviť, že sa prechádzate v prírode. Teraz je pozornosť zameraná na lístočky stromov….na hlavičky kvetov. Na ich zvukové vlnenie. Ako keby sme nevideli stopky kvetov…. kmene a vetvičky stromov. Asi tak si to predstavte. Je to nelineárne vlnenie poľa lásky kvantovou vlnou, čo je kvantový mechanizmus….

Féwa – Ilona (22. 9. 2015)

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s