Horoskop na obdobie 21.9. – 4.10.2015

Osud světa

Moji milí,
tyto dva týdny nelze od sebe oddělit. Procházíme velmi zásadní dobou a v těchto dvou týdnech se rozhodne o osudu světa. Zviditelňuji to, abychom si každý sám za sebe byli vědomi své síly a schopnosti ovlivnit dění už jen tím, jak myslíme, mluvíme a konáme. My lidé to máme ve svých rukách, my vytváříme osud. Propadnout strachu je jen vzdání se své síly. A proto vám všem, kteří čtou mé horoskopy, velmi věřím, že „mé“ informace využijete ku prospěchu svého života a celého světa. A na strach se už jen usmějete.

My, slovanské národy, oplýváme silou Ducha, a proto v takto rozhodné době ji použijme!

Zároveň jsme velmi podporováni z jemnohmotného světa a vtělenými Mistry právě kvůli této době a také vědomými lidmi, kteří konají. Jsme podporováni, abychom přetvořili staré mechanismy a zapsali novou matrici právě našim přístupem. Není to o pasivním přijetí, ale o uvědomění si, že my tvoříme svět. A nyní je vidět výsledek, který jsme vytvořili v rámci několik desítek let či dokonce staletí. A nyní je potřeba najít nový mírový přístup.

Slunce se dostává do konjunkce s Černou Lunou – karmou, Vzestupným uzlem ve Vahách. Již jsem psala o Černé Luně – karmě ve Vahách, kdy se dostáváme k tématu rovnováhy, spravedlnosti a nastolení hranic. Zde je téma závislosti, lpění na něčem, na někom, hezky vypadat na veřejnosti, být přijatý druhými i za cenu sebepopření a ztráty vlastní identity. V této době se zviditelní všechna nerovnováha světa. Slunce, které se dostává do konjunkce, zasvítí na nejcitlivější místo společnosti (Váhy), nerovnováhy, závislosti, lpění, přetvářky, strachu z odmítnutí, veřejného zostuzení a důležitosti udržovat hranice ve všem. Vše má své hranice, rovnováha je symbolizována Vahami a tam je hranice, kdy nastane nerovnováha. Zviditelňuje se potřeba hranic i fyzických (států) a mít možnost o svých hranicích rozhodnovat. Pokud nerozhoduji o svých hranicích, kdo o nich rozhoduje? Čím vlastně jsem, když nemám možnost rozhodovat o svých hranicích? Každý v sobě máme jiné hranice, ve všech oblastech: v oblasti mentální, emoční, hmotné, duchovní a také ve společenské hranici státu. Jak krásně se nyní zviditelňuje důležitost hranic, kde jsme bezmezně ztratili sami sebe, abychom byli „nahnáni“ jako zfanatizovaní lidé s příslibem nalezení „ráje na Zemi“. Někteří byli z velké části zneužiti lidmi, kteří chtěli jen mamon – obohacení, bez ohledu na to, kam ve skutečnosti ty lidi uvrhnou. Vidíte, jak je důležité být v bdělosti, když vám někdo slibuje modré z nebe?

Být oběť či viník? To je další téma karmy ve Vahách. Jen člověk, který zná a má zodpovědnost za své hranice, jedná a tvoří v zájmu harmonie. Nenechá se zneužít, nedostane se do pozice oběti, důvěřivého beránka a nestane se ani viníkem. Boj – agrese, když ji popřu a nebudu se bránit, stanu se otrokem. Ani jedno není dobře a nalezením rovnováhy mezi agresorem a otrokem naleznu střed a tam leží MÍR. K tomu ale musím být aktivní. Nemohu čekat, až někdo něco udělá.

Kde tedy leží naše zodpovědnost? V sobě! Nepřijde žádný Mesiáš a nezachrání nás. I kdyby přišel, pak my lidé bychom z něj udělali fanatického blázna – zesměšníme ho. Ale především bychom zase zvenčí čekali pomoc, záchranu. Ale lidstvo je již schopné a má v sobě objevit sílu hodnou Mesiáše – Ježíše Krista. Pak k nám může přijít síla Ducha, která vstoupí a bude skrze nás KONAT. Jen tak se můžeme dotknout a otevřít svou skutečnou sílu v sobě, všichni ji v sobě máme. A to, co se děje, nás k tomu vede. Jako Ježíš, který vstoupil do Chrámu svého Otce a vyhnal všechny trhovce, kteří z božského chrámu udělali jen ziskuchtivé tržiště, tak i my musíme konat. Rozzlobil se a bránil Chrám svého božského Otce. Kdo jiný to měl udělat, když on jediný svého božského Otce v sobě cítil a ctil?

Tak, jak jsem v předešlých horoskopech psala vše o karmě, mysli a cestě, se nyní vše jen zintezivní, jasně zviditelní a lidé prozřou. Každý si to prožije dle své úrovně vědomí a v individuálním životě se též objeví velmi zásadní momenty: postavení se před osud, kdy se po nás bude v této chvíli chtít probudit a využít sílu Ducha v sobě. Jsme zahlceni událostmi, komplikacemi, těžkostmi. Jediná cesta je probudit své Kristovství v sobě. Tím zachráníme svět a nastolíme harmonii. Použijte modlitbu a pohled na svět s láskou a soucítěním, a pak přiložte ruku k dílu a nenechte konat zlo a postavte se mu. Tím naplňujete Kristovstí. Mějte na paměti: Srdce – emoce, Rozum – myšlenka a čin … jen tak je propojeno v trojjedinosti a mění to svět.

bloodmoon

Úplné zatmění Měsíce

Úplné zatmění Měsíce nastane 28. 9., počátek ve 2 hodiny a 10 minut do 7 hodin a 23 minut je v České republice zcela viditelné. Začátek úplného zatmění ve 4 hodiny a 10 minut až do 5 hodin a 23minut. Slunce ve Vahách, v konjunkci Černá Luna, Dračí hlava se dostane do úplňku Luny v Beranu. Země se dostává do osy mezi Sluncem a Lunou. Zem zakryje dopad světla na Lunu, která stojí v Beranu. Luna v Beranu symbolizuje individualitu, sebeuvědomění, Já, počátek – první znamení zvěrokruhu. Luna symbolizuje duši, paměť duše, emocionální potřeby, ženy, děti, rodinu, rodnou zemi, Matku, Matku Zemi. Co znamená zatmění a pro nás Čechy ještě k tomu v den svatého Václava, patrona Čech a Moravy? Zatmění symbolizuje možnost zapomnění na své Já, individualitu, kořeny, na své děti, kdo jsem, na svou duši. Zároveň v duši jsou zapsány všechny zkušenosti z minulých životů, emocionální prožitky – jak ty traumatické (ty jsou silnější) tak pozitivní. Ve vašem životě existuje pouze to, co si vaše duše pamatuje. V této době můžeme ztratit sami sebe a tím pádem vše. Nebo se rozvzpomenout na své skutečné Já a tou je božská jiskra. Tím se vymažou staré zápisy duše a z jemnohmotného světa, silou Ducha podpořena – propojena božská jiskra ve vás tím získá na síle. A přetvoří se postupně realita. Na jedné straně možnost konce starého světa nebo na straně druhé zapomnění. Tak nebo tak jsme v procesu vývoje vědomí lidstva, která se zviditelňuje skrze hmotné projevení. Viditelné projevy.

V této chvíli je potřeba zviditelňovat pravdu tak, abychom vše viděli komplexně, proto i já zviditelňuji to, co ke mně přichází tak, jak přichází. Někteří z vás víte, že jsem součástí skupiny, která aktivovala akci Obroda národa na Bílé hoře. Tato skupina dále pracuje pro harmonizaci společnosti na všech úrovních bytí. Vzhledem k celému dění jsme měli celodenní setkání 19. 9. Nyní zviditelňuji za celou skupinu důležitá uvědomění, která se vztahují k důležitosti celého dění. Již dlouho se mluví o tom, že Česká republika je srdcem Evropy. To není žádná novinka. Uvědomujeme si důležitost aktivování síly v srdci. Vzhledem k tomu, že zatmění Luny symbolizuje ženu, je velmi důležité, aby ženy v sobě zaktivovaly svou ženskou sílu, mír, klid a bezpečí za podpory mužů. Když žena prožije v sobě pevnost, klid a mír, dostaví se pocit bezpečí, je to sebeuvědomění, které potom přináší schopnost i péče o rodinu, společenství, pomoc potřebným… Naplní se rovnováha mezi Beranem – individualitou, Já a Vahami – my, společenství. Když žena nalézá takovou sílu, prožitek sama sebe, tvořitelky života, když se zastaví a v tichu začne naslouchat své duši, a když se toto naplní ještě v době 27. 9. a přímo 28. 9., pak se tato síla znásobí a zapíše se do kolektivního vědomí. Pronesena modlitba za mír v české zemi a následné vyzáření do okolních států. Rozhodujícím článkem řízení společnosti jsou politici a hlavou je prezident. Je důležité si uvědomit, že jsou zrcadlem nás. Když chceme, aby vládli pro blaho lidu, země, potřebují podporu. Pokud k nim budeme vysílat negativní myšlenky, podporujeme v nich negativní složky, a pokud k nim vysíláme světlo, podporu, důvěru, pak v nich podporujeme rozrezonování vyšších kvalit. A je potřeba zmínit, že z celkového pohledu jednání s druhými státy si naši politici vedou v krizové situaci dobře: Abychom se zase nestali oběťmi, jak se již v naší historii stalo mnohokrát. Proto ženská prosba k prezidentovi (Slunce) ze ženského (Luna) klidu a ticha za zachování míru a ochrany našich dětí má velkou sílu, která se zapíše v proudu energie. Zároveň v této době proběhne i skutečný rituál ve skupině žen, kde tato prosba bude i fyzicky zapsána tak, aby to bylo ukotveno ve hmotě a vědomě podpořen pozitivní vývoj. Symbolika Slunce, Luny a Země jasně ukazuje: Země stojí mezi Sluncem a Lunou, což symbolizuje, že zharmonizování Slunce ve Vahách – my a Luny v Beranu – Já, má projít „ze Mě“. Z nitra každého.

To vše za skupinu.

Moji milí, jsem a jsme s vámi spojení. S láskou Petra Nel


 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků za uplynulý týden. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

2 thoughts on “Horoskop na obdobie 21.9. – 4.10.2015

  1. Pekny clanok…krasne napisany…len ako viem ja ako hrda Slovenka ;))), ze stred Europy je na Sk…dokonca sme tento rok len tak nahodou na potulkach Slovenskom pri dedinke Krahule nasli velky kamen, ktory je naznaceny Europskou uniou za stred Europy ,ktory tam bol presne zamerany a vypocitany. ;) A je tam inak velmi nadherne…a hned pri tom kostolik Jana Krstitela ;))), co urcite nieje nahoda… Ada

    • pomyslela som si to iste :) Ale vlastne je jedno, kde a preco je srdce Europy, hlavne nech kazdy vnima to svoje srdce… Tak aktivujme tu silu, mier a klud – mame to v sebe vsetci, len sa rozpomenut… a nechat to, co nam nesluzi, za sebou… :)

      Prajem krasny tyzden, Ada ♥ Vdaka

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s