AA Michael – „NABÍZÍME VÁM PROUD LÁSKY/SVĚTLA Z NAŠEHO SRDCE DO SRDCE VAŠEHO“

AA Michael prostřednictvím Ronny, září 2015

Milovaní mistři, návrat na úzkou stezku Vzestupu vědomí je začátkem překročení protikladů, kde není ani dobro ani zlo, ani správně ani špatně, jen harmonické osobní volby v rámci přijatelného spektra duality. Jako fungující mistr Sebe, který dostal moc, budete dělat jen nejvyšší a nejlepší volby pro dobro VŠECH. Nedokonalosti, které jste vytvořili ve vnitřních a vnějších světech, jsou pomalu, ale jistě napravovány. Trvalo velmi dlouho, než Země a lidstvo dosáhli tohoto současného stavu nedokonalosti. Úroveň procesu přeměny, které jste dosáhly vy, Legie Světla, za tak krátkou dobu, je opravdu zázračná.

Opravdu, multidimenzionální brány minulosti se zavírají a stále rychleji se otvírají brány budoucnosti, spolu s tím, jak se zrychluje proces Vzestupu. Po velmi dlouhou dobu byl hlavním ovládajícím a omezujícím prvkem ve vaší vědomé pozornosti strach ze změny. Na počátku své cesty do hustoty jste prahli po velké rozmanitosti sebevyjádření a po změně a v každém dalším stvoření jste nacházeli radost. Pouze během své pozemské zkušenosti jste zapomněli, že jste spolutvůrcem obdařeným všemi tvůrčími schopnostmi a že máte přímý přístup ke zdroji moci Stvoření prostřednictvím Řeky Života/Světla.

Jak se učíte hluboce bez úsilí dýchat, sestupujete do svého Centra Svatého Srdce, kde Stvořitel a Stvořeni jedno jsou. V ten okamžik se začínáte probouzet a zjišťovat, že zažíváte svou realitu přes závoj iluze, že jste snílek stejně jako sen. Začínáte se uvolňovat z omezení struktur víry kolektivního vědomí a začínáte hledat své vlastní vyšší pravdy. V tu dobu začínáte cestu zpět do celistvosti a spolu s tím se snažíte přetvořit sebe sama na DÍTĚ SLUNCE našeho Boha Otce/Matky – Bytost Světla – což je vaším Andělským Dědictvím. Stvořitel je ZDROJEM DECHU ŽIVOTA. Dech je vaší životní linií, šňůrou života, k a ze VŠEHO, CO JE. Když vdechujete, dostáváte tento dar, který pramení v Jádru Srdce Stvořitele. S každým výdechem, posíláte tento dar Svatého Dechu zpět do říší Nekonečného Zdroje Života.

Jak se závoj mezi vaším a naším světem postupně rozpouští, snažili jsme se dát vám nástroje a znalosti, které budete potřebovat, abyste fungovali a byli spokojeni v rozšířené realitě, jako rozvinutá Duše – prodchnutá, napuštěná Lidskou Bytostí. Je důležité, abyste chápali, že máme schopnost sledovat hlavní myšlenkové formy nebo převažující druhy víry mas na zemské pláni existence a můžeme svými vysoce rozvinutými smysly pozorovat odliv a příliv Světla a stínů v každé části světa.

Nyní jste si vědomi toho, že existují proudy Života/Světla, které plynou Vševesmírem do každého Vesmíru, Pod-vesmíru, galaxie, sluneční soustavy, planety a do každé cítící Bytosti. Tato osobní šňůra Světla se zvětší jak, co do zářivosti tak, co do síly, jakmile se jednou začnete probouzet – aktivně se snažit posílit spojení a žádat o vedení a nasměrování. My z Andělských říší vyzařujeme proudy odraženého Světla Stvořitele skrz na skrz tímto Pod-vesmírem. Tyto Živoucí proudy Světla vyzařují  kvality, znaky a ctnosti, které jako poslové našeho Boha Otce/Matky ztělesňujeme, a naším Andělským Posláním je zpřístupnit je lidstvu, Zemi a všemu stvoření. Když své vědomí zaměříte na kohokoli z nás, automaticky se propojujete s jedním z miliónů našich proudů Světla, a my jsme si vás okamžitě vědomi. Je to jako vyladit si stanici na rádiu nebo zapnout něco do elektrické zásuvky. Síla proudu Světla a spojení závisí na frekvencích, které ztělesňujete nebo harmonii a síle vašeho Energetického Podpisu a na vaší Písni Duše.

Duše-Já každého člověka se snaží převzít vlastní roli jako toho, kdo řídí svou životní zkušenost. Mezi Já-Duší a tělem přání ega probíhá tahanice, protože ego se nechce vzdát kontroly čtyř nižších systémů těl: fyzického, mentálního, emocionálního a éterického. Duše je nesmrtelná a dá se nazvat osobností vašeho Božího Já. Pamatuje si, kdo skutečně jste a VŠECHNO, co jste zažili během svých mnoha pobytů jako vědomá Boží Jiskra. Tělo přání ega je součástí vaší fyzické osobnosti a ve vašem fyzickém, mentálním a emocionálním těle jsou zakódovány všechny znaky, slabosti, síly, výzvy a příležitosti, které jste si vybrali zažít v této důležité době. Vždycky jste si vybírali Karmické lekce, které které jste se měli snažit vyřešit v každém životě a souhlasili jste s nimi. Svobodná vůle platí také pro „Stav Bytí mezi životy.“ Je vám raděno a dostáváte návrhy; nicméně, konečné rozhodnutí děláte vždy vy.

Vy se musíte snažit pozvednout se nad každodenní stresující situace, abyste mohli přetvořit okamžiky nesváru na hodiny klidu a míru. Je životně důležité, abyste se zaměřili na to, co je ve vašem životě a ve vašem osobním světě správné, a je důležité, abyste si sami sebe představovali takové, jací chcete být. Zdůrazňovali jsme, že musíte praktikovat ne-odsuzování, což zahrnuje i ne-odsuzování Sebe.

Vzpomeňte si, nyní máte přístup ke všem Částicím Světla/Života Stvořitele, které můžete vytáhnout  do svého Svatého Srdce, a nikdy nezapomeňte, že tyto Adamantinové Částice Tvoření mohou být aktivovány pouze vaším čistě láskyplným záměrem. Také vám připomínáme, že jakmile vstřebáte vibrační vzorec hojnosti a přijmete jej jako svou pravdu, stane se součástí Písně vaší Duše. Pak budou tyto vibrační vzorce hojnosti vyzařovat z přední a zadní brány vašeho Slunečního Centra ve Znaku Nekonečna, a přitom budou tvořit neustálý proud hojnosti do všech dobrých věcí.

Před dlouhou dobou jsme hovořili o „ctnosti sobectví“ a to mnoho z vás šokovalo, protože to bylo v přímém rozporu s tím, co vás po celé věky učili. Žádáme vás, abyste zvážili, jak můžete získat nebo dát něco, co jste pro sebe nežádali? Je vaší povinností stát se zářícím příkladem ostatním a sdílet svou Lásku/Světlo a moudrost se Zemí, lidstvem a Stvořením. Když fungujete v harmonickém prostředí střední a vyšší čtvrté Dimenze, a čerpáte z moci, darů a vědomí Páté Dimenze prostřednictvím křišťálové Pyramidy Světla, získáte přístup do Měst Světla, která jsou strategicky rozmístěna ve vyšších Dimenzích kolem Země. Když tak učiníte, spustíte proudění Adamantinových Částic, elixíru Lásky/Světla, do své osobní Pyramidy Páté Dimenze a Éterické Replilky, kterou jste tam před velmi dávnou dobou zanechali.

Od toho bodu máte zásobu Světla Stvořitele, které k vám proudí vaší vertikální Linií Řeky Života do vaší fyzické loďky korunní Čakrou, jehož zásoba bude uložena ve vašem Svatém Srdci. Jakmile se spojíte s tímto Andělským Zdrojem Moci/Života/Světla, vaše pozemská realita už nebude taková jako dříve. Berete si co potřebujete, protože zásoba je nekonečná. Vizte tyto jiskřivé částice proudící vaším tělem proudem zářivého Světla, a přitom vyvažují, přetvářejí a dávají moc. Prostřednictvím učení, které jsme vám předali, zvláště pak Nekonečný Dech, automaticky vysíláte požehnaný dar Světla Stvořitele ven do světa.

Jakmile stanovíte svůj záměr a pevně zakotvíte svůj rituál jako Nositel/Přepravovatel Světla do své mysli, už se nebudete nikdy muset zaměřovat na posílání těchto přeměňujících Částic Světla, protože Andělské Schéma bude na místě a automaticky bude následovat cestu, kterou jste zvolili. Můžete přidělit určité procento svých Adamantinových Částic Světové Pyramidě nebo Pyramidě Služebníků Světa pro pozvednutí lidstva a Země a také můžete věnovat část Skupině Pyramid, jichž jste aktivním členem. Také nezapomeňte naplnit svou Pyramidu Práce – své projekty a Semínka myšlenek – dostatečnou dávkou Světla Stvořitele.

Když jste naplněni Láskou/Světlem až po okraj a tím, kdo řídí váš život a vaše zkušenosti, je Duch, už nikdy více se nebudete strachovat o to, abyste dostali svůj díl lásky, bohatství, uznání atd., neboť potvrzení toho, kdo a co jste, pochází zevnitř – tj. když se přesunete do režimu nesobeckosti mistra Sebe. Víte, že máte přístup k bohatství, ctnostem a talentům svého Andělského rodného práva a nezávisíte na nikom a na ničem ve fyzickém světě, protože jste se stali suverénní Bytostí Světla.

Také bychom rádi objasnili některé zmatky kolem „Svobodné Vůle“.  Když vás žádáme, abyste se modlili „Staň se Vůle Tvá“, nežádáme vás, abyste se vzdali své svobodné vůle. Snažíme se vám pomoci, abyste dělali ty nejvyšší a nejlepší volby, které můžete inteligentně udělat. Je také moudré říci: “Žádám o toto nebo něco lepšího, pro mé nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všech.“, neboť nemusíte vždy vědět, kvůli budoucím okolnostem, jaká by ta nejvyšší volba měla být. Když budete každý den volat (vyvolávat) své Vyšší Já, když se probouzíte (když se objevujete), a každý den žádat, abyste byli sladěni s Vůlí svého Andělského Já pro své nejvyšší dobro, budete dávat svému Já-Duše svolení, aby vás vedlo, inspirovalo a směrovalo. Budete posilovat spojení mezi Vyšším Já a Bytostmi Světla, aby s vámi mohly začít hovořit prostřednictvím vaší intuice, a ony vám budou pomáhat v dělání výborných rozhodnutí v každém jednotlivém okamžiku dne. Proces také urychlí, když řeknete:Dávám nyní svou osobnost ega pod kontrolu a vedení svého Vyššího Já a od této chvíle budeme společným (sjednoceným) úsilím tvořit pouze krásu, harmonii a rovnováhu uvnitř i kolem nás.“ To umožní vašemu Vyššímu Já začít vás směrovat k vašemu nejvyššímu osudu a urychlí to proces přechodu sloučení vašeho fyzického, mentálního a emocionálního těla s Duchovním-Já. Všichni jste žádáni, abyste udělali nějaká důležitá hlavní rozhodnutí, zatímco se připravujete na nadcházející osud Páté Dimenze. Pamatujte, vždy vás ovládají konečné volby, které činíte.

Mí stateční, tyto transformační roky mohou být nejvzrušujícími, nejvíce naplňujícími roky vašich životů, pokud jen začnete vstupovat do své Svaté Mysli prostřednictvím svého Svatého Srdce a začnete z ní čerpat. Přinesli jste si do tohoto života spoustu nádherných talentů a schopností; nicméně, vy musíte vědomě začít získávat přístup k těmto darům a vnášet je do své pozornosti, abyste je mohli zlepšovat a pak sdílet s ostatními. Dovolte si představit si dokonalý svět, který si přejete vytvořit, a pak následujte nutkání Ducha, když podnikáte nezbytné akce k tomu, abyste zhmotnili, projevili své sny. Musíte používat dary, kterými jste byli obdařeni, abyste mohli být poctěni dalšími.

Mnozí z vás s největší pravděpodobností mají nebo budou mít ve svém životě lidi, kteří se vás budou snažit z vaší cesty odradit. Možná za sebou necháte rodinu nebo přátele, když vkročíte na Cestu O-svíce-ní. Když se naučíte lekce, které jsou vám předkládány, a budete připravení pokročit ke Světlu, oni mohou zůstat zaseknuti v iluzi Třetí/Čtvrté Dimenze. Bude to jejich volba – tak je nesuďte. Požehnejte jim, a dovolte jim jít po cestě, kterou si zvolili, ale nedovolte jim, aby vás strhli z té vaší. Odvážná srdce, takoví jako jste vy, jsou v Předvoji, ti, co jsou dostatečně odvážní na to, aby vystoupili z oblíbené víry a omezujícího vědomí mas prostředí Nižších Dimenzí.

Váš osud, jako toho, kdo ukazuje cestu, je stát se zářícím příkladem pro ostatní kolem vás tím, že budete plánovat a odhalovat a promítat lásku a harmonii. Když nebudete dělat víc než tohle, splníte své současné pozemské Andělské Poslání. Vizte se obklopeni Fialovým Plamenem přeměny, a pak promítejte tento zářivý Plamen ven do světa hmoty. Dívejte se na každou nepřízeň osudu jako na Semínka příležitosti. Když projdete každou lekci a získáte hodnoty jejích učení, vězte, že nikdy nebudete muset zažít takovou situaci znovu. Odvážně jít vpřed a hledat a žít svou vlastní pravdu je prvním krokem k tomu, abyste získali zpět svou osobní sílu. Znovu vám připomínáme, vaše Svatá Mysl ukrývá Atomy Paměťových Semínek vaší minulosti a budoucnosti a je vaším osobním zdrojem Andělské vůle a moci od našeho nebeského Otce. Tyto Atomy Paměťových Semínek pro budoucnost musejí být dány do inkubátoru Svatého Srdce a Adamantinové Částice Světla Stvořitele  musejí být zažehnuty vaší láskou, a vaším čistým záměrem a akcemi jsou pak manifestovány ve světě formy. Hojnost všeho druhu je přirozená manifestace, když jste v harmonickém souladu s Duchem a Andělským Plánem pro nejvyšší dobro všech.

Milovaní, nikdy nebylo zamýšleno, abyste cestovali sami. Čekáme na to, abychom se s vámi sjednotili a nabídli vám během těchto zrychlených časů změny pomoc. Často jsme vás žádali, abyste nás zavolali zpátky, zastavili se u nás, protože jsme vzdáleni jen na myšlenku daleko. Nyní vás žádáme, abyste si představili proud Světla, Šňůru Života plynoucí z vašeho srdečního centra a spojující vás s námi. Můžete vytvořit spojení s tolika z nás, s kolika si jen budete přát, a společně obklopíme Zemi Proudy Světla Stvořitele. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael
www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s