AA Michael – „DEMYSTIFIKACE SMRTI“

AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, srpen 2015

Milovaní mistři, na pozemské pláni se lidé radují z narození dítěte, protože je to opravdu zázrak tvoření, a truchlí nad smrtí milovaných, protože cítí osobní ztrátu dané osoby, která zmizela z jejich středu. Nicméně, smrt je také zázrak a z duchovního hlediska je to čas radování se, protože je to čas návratu do opravdovějšího STAVU BYTÍ.

Často jsme mluvili o zmenšeném vědomí, a většina z vás si je nyní vědoma toho, že proces vzestupu s sebou nese rozšíření vašeho vědomí, abyste mohli vstřebat všechny Stránky vědomého vyjádření. Jak jste často slyšeli, nejste jen lidská bytost s Duší; jste divukrásná Bytost, která zažila a zažívá ohromné množství různých fyzických vyjádření vědomí.

V dávných dobách, když jste zažívali hmotné říše v polopevných nebo různě pevných formách (ve Vyšší Čtvrté a Nižší Páté dimenzi, na Zemi nebo jiných planetách vaší sluneční soustavy nebo galaxie), jste si ponechávali stejnou formu daleko déle než teď. Proces přechodu a vzdání se fyzické loďky na konci života byl tak přirozený jako odhození starých šatů. Smrt, jak ji znáte nyní, neexistovala, dokud lidstvo nekleslo do hustoty Nižší Čtvrté a Třetí Dimenze, a vy jste nezapomněli, že váš pobyt na Zemí je jen velmi malou přestávkou mezi obrovským množstvím zkušeností na divukrásné cestě vesmírem.

Po zvláštním rozlučkovém obřadu vstoupila odcházející Duše do zvláštní Fontány Přechodu, kde jasně hořel Fialový Plamen Proměny (Fialový Plamen není horký, jak byste si mohli představovat, ale chladný a konejšivý). Pak byla dotyčná bytost okamžitě přepravena do příslušného prostředí Vyšší Dimenze.

Ti, kteří zůstali ve hmotné říši, mohli se svými odešlými milovanými komunikovat telepaticky, a věděli, že se jednou znovu setkají. Věděli také, že na sebe mohou se svými milovanými vzájemně působit, když jsou během svých nočních pobytů ve svých Éterických tělech, neboť jejich noční cesty byly stejně tak reálné a zapamatovatelné jako jejich denní zážitky.

Někdy v budoucnosti se lidstvo přestane bát smrti a bude chápat, že je přirozenou součástí úchvatného, věčně se rozvíjejícího tvořivého procesu. Existuje přirozený tok narození, smrti/přechodu, odpočinku a přizpůsobení se a pochopení, a znovuzrození, abychom zažili divukrásnou různorodost tvarů, velikostí, forem a realit, které vám jsou jako spolutvůrci k dispozici. Mezitím musíte uvolnit mnoho svých starých upevněných představ a tabu o smrti a o tom, co po ní následuje, a vězte, že život, který nyní žijete, je ve vesmírném čase jen okamžikem.

Jedna z nejdůležitějších věci, kterou byste měli chápat, je, že všechno, co zažíváte, začíná uvnitř. Vy jste vesmír v malém, mikrokosmos, miniatura Vesmíru uvnitř makrokosmu, Vesmíru kolem nás, která obsahuje Všeobsahující zkušenost. Byli jste popsáni jako buňka v Srdci/Mysli Nejvyššího Stvořitele, a tento popis platí. Vše ve stvoření obsahuje Esenci, Energii Lásky/Světla Stvoření, nebo Jiskru Andělského. Znovu zdůrazňujeme, že nic nemůže existovat bez životadárné Esence. Toto úchvatné Spektrum Světla bylo vysláno od Nejvyššího Stvořitele v nejrůznějších zmenšených úrovních Záření k našemu Bohu Otci/Matce, a pak ven do Vesmíru prostřednictvím ZÁŘE-ní velkých Archandělů. Žádný z projevených Vesmírů by bez něj nemohl existovat, ani vy ne.

Často jste slyšeli nebo četli o někom, kdo měl zážitek blízký smrti, a jak cítil jakoby byl tažen ke Světlu. Obvykle je tato zkušenost stejná, liší se jen trochu. Obvykle je osoba, která je vážně nemocná nebo v traumatické situaci, tažena do Světla, a je naplněna pocitem blaženosti a neuvěřitelné, ohromné lásky. Docela často spatří dobře známou Bytost Světla nebo někdy milovaného, který zemřel. Obvykle mají pocit, že mohou jít jen dál dopředu ke Světlu, a pak jsou znovu vtaženi zpátky do svého těla. Někdy s nimi Světelná Bytost mluví, ale ne vždy. Občas je jim dáno na výběr, jestli se chtějí vrátit do svého fyzického bytí nebo pokračovat ke Světlu, a jindy je jim řečeno, že se musejí vrátit, protože jejich poslání neskončilo.

Právě tak, jak jsme vysvětlovali, že Závoj není tam venku, ale ve vaší vlastní mozkové struktuře se zkušeností blízké smrti je to stejné. Všechno se odehrává ve vaší Svaté Mysli. Vyšší Dimenze, diriguje to Vyšší Já. Zkušenost blízká smrti je obvykle křižovatkou života a časem rozhodnutí a příležitosti vkročit na stezku Osvícení. A často, ale ne vždy, se objeví Splynutí Duše, při kterém část vašeho Já-Duše o Vyšší Frekvenci, která sídlí  ve vaší Čakře Hvězdy Duše (přibližně 6 – 8 palců nad hlavou), se přesune do centra vašeho Svatého Srdce a začne řídit vaše životní zkušenosti místo osobnosti přání ega.

Během zkušenosti blízké smrti probíhá chemická reakce, která usnadňuje přístup do části mozku zvané Svatá Mysl. To umožňuje přístup ke zvláštním oblastem, které obsahují některé z Balíčků Světla Moudrosti, které tam jsou uloženy. Tyto Balíčky Světla se skládají z vyšších frekvencí Světla, a obsahují informace, ke kterým daná osoba normálně nemá přístup. To vědomé mysli dané osoby nejen připadá jiné, ale často jí to umožňuje přístup k části její minulosti a občas k linii předků a dalším důležitým informacím.

Pamatujte si toto, všechno, co jste kdy zažili, a vše, co jste, od prvního okamžiku, kdy jste vstoupili do individuálního vědomí jako Jiskra Andělského a stali jste se vědomými si skutečnosti, že „JÁ JSEM Ten, JÁ JSEM (KTERÝ JSEM) – JÁ JSEM jedna Stránka Stvořitele,“ je uloženo v Balíčcích Světla Moudrosti uložených v úrovních mozku Vyšší Dimenze. Ve vaší Svaté Mysli, vaší DNA a ve vašem systému Čaker jsou  všechny dobré stránky, znaky, kvality a prvky Nejvyššího Stvořitele. Čekají, až si vyžádáte klíče ke království tím, že vstřebáte vyšší frekvence Světla, které vám dají přístup k veškeré velkoleposti vašeho Andělského Dědictví.

Máte Éterické tělo, které obsahuje úplnou, autentickou repliku vašeho hmotného, mentálního a emocionálního těla. Když zemřete nebo úplně opustíte tělo, Stříbrná nitka, (jak se jí říká), je přestřižena a vy zcela vyprázdníte fyzickou loďku, která se okamžitě začne rozpadat. Vaše Duše pomalu splývá s vaším Éterickým Tělem, a vy se pak přesunete ven do říší Vyšších Dimenzí.

Mnozí z vás mají špatnou představu o tom, jak to ve Vyšších Dimenzích vypadá. Vyšší říše nejsou zamlženým, nehmotným prostředím, a nebudou vám připadat jiné, než vaše pozemské fyzické okolí. Nicméně, jak časem zpozorujete, je zde mnoho rozdílů. Když zemřete, budete mít formu a budete hmotní. Ano, vaše forma bude jemnější, pročištěnější a ne tak pevná jako v prostředí Třetí/Čtvrté dimenze, ale vy se budete cítit pevní, hmotní, a všechno kolem vás bude také mít formu a řád. Úroveň, na kterou jste naladěni nebo se kterou jste kompatibilní, bude určovat, jaká bude vaše vědomá pozornost, jaké budete mít schopnosti, a také to, jak bude vypadat vaše okolí. Znovu, frekvence vibrací, které projektujete nebo se kterými souzníte, budou určovat, do které Dimenze nebo Pod-Pláně dimenzionální úrovně půjdete, a také k jaké úrovni vesmírných informací budete mít přístup. Vaše Aurické Pole je jako plášť, který obklopuje vaše Éterické a Astrální tělo, a je to buď plášť Světelný nebo obal negativní, neharmonické energie, kterou jste nashromáždili za mnoho předchozích životních zkušeností.

V minulosti jsme vám to již vysvětlovali, ale je důležité, abyste procesu přechodu jasně rozuměli, a tak rychle zopakujeme, co se objeví, když Duše opustí fyzické tělo. Ti, kteří jsou „o-Svíce-ní“ (Světlo) a vědomi si sami Sebe, jsou okamžitě předvedeni před Strážnou Radu, aby si znovu prošli svůj minulý život, ne souzeni, jen přehled, aby viděli, se kterými výzvami a příležitostmi se setkali, vyrovnali, pozitivním způsobem, s láskou a soucitem, a které úkoly nebyly dokončeny, a tudíž bude nutné je zažít znovu. Ve vyšších říších nemůžete nic před nikým schovat, neboť vaše Aura vypráví celý příběh a každý vidí záření a Světelnost (Lehkost) vašeho Ducha-Já, nebo jejich nedostatek. Vaše forma bude nádherná a dokonalá, a můžete vypadat jakéhokoli věku a formy, jak si budete přát.

Potom, co dokončíte proces přehledu, opakování, máte mnoho možností. Můžete jít na výukové univerzity nejrůznějších hvězdných systémů, můžete sloužit v nesčetném množství funkcí, můžete si užívat krásu Tvoření a praktikovat tvořící dovednosti nebo jakékoli nejrůznější další zážitky, příliš rozsáhlé na to, abychom je tu uváděli. Pokrok Duše není ve vyšších říších tak rychlý, jako ve fyzickém těle, neboť jste si vědomi Vesmírných Zákonů a jsou zde okamžité výsledky vašich myšlenek a činů. Proto se každý tak bojí inkarnovat se na pozemské pláni, přestože ta je nabitá výzvami, omezeními a často bolestí a utrpením.

Přestože tomu může být těžké uvěřit, je to nádherná příležitost a velká výhoda, pokud jste vtěleni na planetě Zemi v této době velké transformace. Existuje mnoho nádherných Duší stojících za scénou doufajících, že budou mít příležitost se vrátit na Zemi a být součástí tohoto divukrásného evolučního procesu.

Současně s vaší ochotou přijít na Zemi a podělit se o své Světlo, abyste pomohli lidstvu a své planetě, vám byla dána příležitost ztělesnit tolik svého Andělského Já, kolik jen můžete obsáhnout a použít; to je Zlatý Slib, který vám byl dán, než jste se vrátili na Zemi kvůli této životní zkušenosti. Byla/je to bezprecedentní příležitost, příležitost, která tu nikdy dříve nebyla, příležitost vstřebat co největší množství svého Božího Vědomí a vrátit se do svého pravého obydlí, stavu bytí, jako Bytost Světla.

Pro ty, kteří zemřeli násilnou smrtíkteří žili život nenávisti, strachu a agresivity vůči ostatním nebo měli nashromážděno velké množství karmických dluhů, které měli překonat, je příběh jiný. Tyto Duše jsou přijaty někam, co bychom mohli nazvat „jednotkou intenzivní péče“, kde o ně láskyplně pečuje velké množství Andělů Milosti. Tyto Duše jsou zavřeny do vězení svých vlastních skutků (svého rozhozeného nesouladného Aurického/Astrálního Pole), a budou žít ve stavu snu, který se bude skládat z toho, čemu věřily, z jejich negativních akcí a nereálných konceptů. To je nejbližší věc tomu, co by se dalo nazvat „peklem“ nebo „očistcem“, neboť tyto duše žijí ve světě nižších frekvencí myšlenkových forem, které vytvořily během zkušeností mnoha životů na Zemi.

Andělé Milosti k nim neustále vyzařují Lásku/Světlo Stvořitele a časem pomalu, v závislosti na tom, jak je negativní pole husté, pronikne elixír lásky postupně skořápkou kolem éterického těla a duše a rozpustí ji. Vždy existuje příležitost k obnovení, i když to může trvat eony let v závislosti na vážnosti a velikosti negativity, o kterou se jedná.

Dovolte nám objasnit další mylnou představu: spáchat sebevraždu nebo vzdát se života před dokončením poslání dané osoby není „hříšné“. Může existovat mnoho důvodů, kvůli kterým se lidé rozhodnou ukončit svůj život nebo ho obětovat pro někoho jiného. Občas je to způsobeno zahlcujícím množstvím studu, viny nebo strachu, někdy kvůli mylným altruistickým důvodům (obvykle vycházejících z komplexu mučedníka), nebo když má člověk neléčitelnou nemoc a bolest se stává nesnesitelnou. Těmto duším bude ukázáno, jak napravit situace, které způsobovaly jejich utrpení, bolest nebo nemoc, a bude jim dána další příležitost projít jimi správně.


Pokud se člověk rozhodne ukončit svůj život kvůli bolestivé situaci, kterou sám sobě vytvořil
, nebude se moci v příštím životě takovými okolnostem vyhnout, takže jen posune výzvy a příležitosti naučit se své životní lekce. Pamatujte, jste vždy svým vlastním soudcem, a vy sami  se s pomocí Strážní Rady rozhodujete, jaké budou vaše další životní zážitky, k dispozici je mnoho voleb a příležitostí. Když je Duše v prostředí Vyšších Dimenzí, vždy dychtí po tom, aby napravila staré chyby, aby mohlo být aurické pole projasněno a pročištěno od jakýchkoli vibračních vzorců, které nejsou v harmonii, a cesta k o-Svíce-ní (Světlo) může pokračovat.

Je také důležité, abyste chápali, že pravidla se měnila a mění, podle toho, jak proces vývoje prochází po spirále na další úroveň. Každá generace Duší, která se během posledních asi sta let inkarnovala, se inkarnovala s tím, že měla k dispozici více vesmírné paměti. Jinými slovy závoj zapomnění se ztenčuje a pomalu je odstraňován zcela. Membrány Světla okolo mnohačetných vláken DNA se také ztenčují, a mladí, kteří se nyní rodí, budou mít přístup ke schopnostem a talentům, které jejich rodiče k dispozici neměli. Nazývejte je jak chcete: Indigové dědi, Křišťálové děti nebo Zlaté děti, jsou to moudré STARÉ DUŠE, které souhlasily s tím, aby se inkarnovaly na Zemi, aby z vás, jejich starších rodinných příslušníků,  sňaly otěže, a vedly lidstvo do Světla a do Nového Věku.

Nezáleží na tom, jestli lidé popřou pravdu toho, co vám sdělujeme; Stejně  je to Živá pravda a Vesmírné Zákony a každá Duše je ovlivněna a řízena principy Andělské pláně, ať tomu věří nebo ne. Znovu, vnitřní závoj se používá a vy musíte prolomit omezení negativního prostředí Třetí/Čtvrté Dimenze, abyste získali přístup k tomuto nádhernému spojení se ZDROJEM. Vždy jste byli spojeni a vždy budete se VŠÍM, CO JE. Pocit oddělení nebo odpojení je jen ve vaší mysli a cesta k odemčení dveří k Řece Života je ve SVATÉM SRDCI.

Mí milovaní nositelé či poslové Světla, žádáme vás, abyste na každý test a každou výzvu reagovali jako na příležitost uvolnit zastaralé myšlenkové a vibrační vzorce, které již neslouží k vašemu nejvyššímu dobru. Zapřísaháme vás, abyste hleděli na životní zkušenosti přes filtr svého Svatého Srdce/Mysli, tak jak vynášíte ven Stvořitelovy Částice Života/Světla, napouštíte je svou láskou, a pak je vyzařujete ven do světa a k lidstvu. Všichni tančíme vesmírný tanec vývoje, my zvítězíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy
Reklamy

One thought on “AA Michael – „DEMYSTIFIKACE SMRTI“

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s