Telo svetla – odkaz od Féwy

Nič nerobte, vážne, nerobte nič, čo nie je životne dôležité. Nastavte sa na úsporno – pohodový režim a najlepšie by bolo vypnúť mobilnú sieť :). Nielen pohltí ako čierna diera spústu času, ktorý môžeme venovať sebe, deťom, blízkym, ale ako bonus nám dáva pocítiť “smog”, ktorý skutočne nepotrebujeme. Je to dôležité a nič to nestojí :). Len jedno k tomu potrebujete – myslieť na seba. Tieto slová sa týkajú predovšetkým žien. Haló, počujete ma, dievčatá? Opäť sa z nás stáva tá žena Bohyňa, ktorá nič nemusí a napriek tomu všetko zvláda. To je energia, ktorá z nás vyžaruje….energia všetvorivá, láskyplná, ktorou prežiarujeme svoje okolie. Energia, ktorá mimo čas…mimo otrokársky svet a jeho systém celkom jednoducho funguje. To je moment prítomna, ktorý bol vysvetlený snáď zo všetkých svetových strán a uhlov pohľadu. Aby rôzne myšlienkové sféry /vibrácie/ pochopili, čo sa za týmto pojmom skrýva. Uvedomte si, že všetko, čo ste doteraz robili predovšetkým pre svojich blízkych /a to platí nielen pre ženy, ale i pre mnohých mužov :)/ je energia bezpodmienečnej lásky, ktorú ste dávali. V mnohých prípadoch to fungovalo /funguje/ len jednosmerne. Pričom okolie vníma akúkoľvek Vašu činnosť /Vaše jednostranné rozdávanie sa/ ako niečo celkom samozrejmé. Pochopiteľne. Zvykli si, že to tak funguje a zjavne je to pre nich príjemné, pretože v opačnom prípade by takto nereagovali. Že ste uštvaní, unavení, ulietaní a nezostáva Vám ani chvíľočka pre seba ich očividne nezaujíma. Pretože nikdy neboli vo Vašej koži. A je čas, aby Vás odbremenili, boli spoluúčastní na deľbe práce. Vraciame sa k rovnováhe. Aby ste si i Vy mohli vychutnať šálku kávy….robiť niečo, čo Vás skutočne baví. Mať čas pre seba. Pretože život má nielen smutné oči, či tvár, ale i druhú stranu mince, ktorá bola systematicky zneviditeľňovaná. A tou druhou stranou mince /a pritom nesmierne dôležitou/ SOM JA, to znamená, že je to i je radosť, ktorú cítime, keď robíme to, čo chceme, alebo túžime. Za jeden povraz s neštandardným myslením ťahá i schopnosť povedať NIE. To znamená myslieť i na seba.

Často spomínam vízie, ktoré u mňa súvisia s informáciami i kódmi….s projekciou dôležitých vhľadov. A jedným z nich bol pohľad na princíp človeka. Skúste si sami vizualizovať, že sa pozeráte na človeka, ktorý sedí za stolom. Pije z veľkej šálky /niečo…čaj, kakao, mlieko…do šálky som nedovidela :)/. Na tanieriku sendvič, ktorý do seba medzi pitím súka :). Pred sebou ďalšiu šálku s uvarenou kávou….počítač….papiere na ktoré niečo píše….a popritom ešte s niekým komunikuje. Zrazu sa očividne zastaví dej tohto “filmu” a nastáva odklon, čiže divergencia. Človek, na ktorého sa pozeráte, odsunie všetko od seba a chvíľočku len tak bezmyšlienkovite sedí a pozerá pred seba. Myslí a nemyslí :). Môže to byť nepatrný moment, pár sekúnd…niečo ako skrat. Tento moment môžeme vnímať ako čas, ktorý sa zastavil. Môže sa stať, že sa vidíme i z druhej /opačnej/ strany, čiže sa na seba pozeráme. A od tejto chvíle je všetko naopak, čiže naruby. Realitu vnímame zo stredu seba samého. Na svet, na ľudí, na bytie sa pozeráme srdcom a podľa toho i konáme. Uvedomujeme si, že rýchlosť nahráva protipólovej realite, ktorá v novom myslení už nie je prítomná. Jednoducho konáme tak, ako cítime a môže nám ktokoľvek, čokoľvek hovoriť /tvrdiť opak/ – jednoducho nemá šancu nás svojím protipólovým myslením presvedčiť. Pretože my už jednoducho vieme….

A čo následne urobil človek, ktorý prezentuje svet, neustále sa niekam ženúci, rútiaci….svet chaosu, ktorý systematicky do nás vnáša svoju filozofiu? Pozrel sa okolo seba a vybral si šálku kávy, ktorú v kľude popíjal. Potom si zobral diár a písal…..atď. Čiže pozornosť zameral len na to, čo v danej chvíli robí….tvorí. To je stav bdelej prítomnosti, ktorý funguje tak, že srdcom tvoríte. Hlava v zmysle materiálneho myslenia sú nízkofrekvenčné vzorce, s ktorými súvisia i plány, ktoré v rámci všetkého, čo sa deje, už o pár minút môžu byť nerealizovateľné. Akonáhle sa nachádzame vo svojom strede /prítomnosť/, všetko čím sa zapodievame nám ukazuje najoptimálnejšie riešenie i kroky, ktoré podnikáme…

fewa

Uf, ako to stručne a pochopiteľne vysvetliť….povedala som si dnes ráno, keď som dešifrovala aktuálne čerstvé info – kódy, ktoré som poukladala ako bagetky na stôl. Len ich “skonzumovať” :). Vstrebať, načítať, absorbovať kolektívne pripravené menu.

Nachádzame sa vo vibráciach, ktoré v podstate znamenajú vystúpenie z kvadrantov časopriestorovosti v ktorej sme žili tak, ako sme žili. To znamená, že sa jedná o vystupovanie z kvadrantov časových línií, kde sme sa naučili trojrozmerne vnímať svet, v ktorom žijeme. Jeho kontrasty, polarity. Jednoducho spektrum všetkého.

Dosiahnutím absolútneho vrcholu všeobsažnosti daného časopriestoru sme vystúpili /niektorí dobiehajú/ z kocky času – reality, ktorá je plná poučiek, vzorcov, štúdií i študovania a overovania si v praxi, ako to tu funguje. Vnútro tejto kocky obsahuje myšlienky, štruktúry, vzorce, ktoré sú už v novom myslení zbytočné. Okrem známych tvarov, zvukov, farieb sa jedná i o fyzikálno, ktoré s linearitou času súvisí. Zavreli sme /zatvárame/ pomyselné dvierka a kľúč hádžeme do kocky za sebou. Je to kľúč, na ktorom je nahrané všetko, čo s linearitou života súvisí /stopy/. “Oprášili” sme si dlane i “šaty”. Niektorí z nás sa ešte otočili a letmým pohľadom precítili, čo všetko ich život obnášal. To znamená, že sme sa mohli cítiť rôznym spôsobom unavení, ubolení, znechutení, nostalgickí, smutní, precitlivelí, často so slzami na krajíčku. Ale i naopak – naštvaní. Sú to emócie obrazov prežitého, ktoré sa z nás ešte vyplavovali, pričom sme najbližšiemu okoliu pomáhali.

fewa2

Energetickým portálom Leva sa posunom v poli kvant dostávame do rozpínajúceho sa svetla, ktoré je všade okolo nás. Ako keď stojíme v strede vesicy piscis, pričom z jej /z nášho/ stredu vyžaruje nekonečný Zdroj lásky. Čo sa pochopiteľne netýka bezemočných klonov. Energií bez duše, bez duchovného vnútra. Svetlo, v ktorom sa týmto energetickým posunom nachádzame, bude obracať naruby všetko, čo sme doteraz vnímali ako jediné reálne možné. S čím logicky súvisí i iné fyzikálno. Priestoročas, ktorý je v nás, ale i všade okolo nás. S jeho funkčnosťou sa znovu budeme zžívať.

Zdroj, od ktorého sa všetko nami zabudnuté odvíja, je kvantovým mechanizmom, ktorým je jednoducho povedané láska. Je všeobsažným komplexom vnímania lásky ako celku. To znamená – nielen pohľadom fyzickým. Je silou i láskyplnosťou. Láskyplnými energiami, o ktorých dôležitosti sa budeme presviedčať.
Materiálny Matrix a jeho filozofia je proti všetvorivému Zdroju, ktorý je v nás – prd do stromovky. Lepší výraz skutočne nenachádzam. Prd, ktorý už len zapácha prehnitosťou parazitických exkrementov. A my sme vďaka tomu so sebou vliekli čoraz väčšie záťaže. S hlavou zapatlanou nevedomosťou. Vysmievajúc sa všetkému, čo je skutočnou pravdou – že sme láska. Vysmievajúc sa vlastnej neschopnosti samostatne myslieť. Bez akejkoľvek snahy pozrieť sa konečne dnu…do svojho vnútra. Všetko, čo sme dovolili, sa pochopiteľne odzrkadlilo na Zemi, ktorá je spojenou nádobou. Ale nielen na Zemi – i v našich životoch. Emočnými blokmi, čoraz viac sa prehlbujúcim deficitom radosti, humoru, smiechu -. deficitom vzácneho korenia.
Ego sa týmto stáva bezúčelové a kto sa s ním ešte chce hrať, sám príde na to, že už takáto hra nebude fungovať.
…sme Zdrojom zázrakov. Sme zázračná sila i láskyplná neha duše i ducha, ktorý kedysi dávno pricestoval na Zem….

fewa1

Žiarenie v zrýchľujúcich sa energetických vlnách /vlnenie/ nás extrahuje z tela, pričom sa do reálneho, takpovediac multifunkčného tela vraciame. To znamená, že sa aktivuje telo svetla. S týmto telom súvisí nielen proces regenerácie, ale súvisia s ním i zabudnuté schopnosti. Schopnosti božské, schopnosti tvorcu /všetvorivé/ všetkého, čo je. Neviem, či sa mi podarí vysvetliť tento proces, ktorému hovoríme nanebovstupovanie, ale pokúsim sa :). Vlny Centrálneho Slnka, to znamená vlnenie si skúste predstaviť ako vlny na mori. Vzdúvajúcimi sa vlnami prebieha to isté vzdúvanie :) u nás. A to na horizontálnej rovine /úrovni/. Pričom vertikálnym tokom prúdia nové energie svetla, ktoré nazývame božské. Naším pričinením, energiou Centrálneho Slnka intenzita tohto toku energií / frekvencia…výška, rýchlosť vzdúvajúcej sa “morskej” vlny/ narastá. To znamená, že sa žiarením Centrálneho Slnka, ktoré vysiela množstvo kódov, pretransformováva, modeluje vyššou frekvenciou každý atóm, každá bunka nášho fyzického tela a my sa posúvame v čase, s čím súvisí i iná mriežka, aktivácia DNA, iné aktivované prvky, iné fyzikálno, atď. Jednoducho božská láska, ktorá všadeprítomná. Týmto spôsobom vystupujeme /vysúkavame sa ako had z kože/ z tela fyzického, pričom vystupovaním z tela súčasne prebieha proces na základe ktorého sa stíha telo prispôsobovať novým parametrom. Ako som nedávno zdieľala v info – kódoch….duša sľúbila telu, že ho zoberie so sebou :). Za normálnych okolností sa vlastne jedná o smrť, kedy telo zostáva a duša odchádza. To je i dôvod, prečo celý proces transformácie tak dlho trvá. Keby dej prebiehal rýchlo, máloktoré telo by to vydržalo. Prepólováva sa vedomie /vraciame sa k vedomiu lásky/ a my, rovnako ako Zem, sa holograficky posúvame do inej reality, jemnejšej, svetelnejšej, vitálnejšej, multidimenzionálne tvorivej. Ako keď je mnoho prechodných izieb /čo býva často na hradoch a zámkoch/ a my prechádzame z jednej izby do druhej.

Féwa (9. 8. 2015)

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s