Váš současný vzestupný let

Poselství velitele Aštara přijala Natalie Glasson, 29.5. 2015    

Tato doba na Zemi, která zahrnuje celý váš život, je obdobím mocného probouzení. Všechno ve vás má příležitost se probudit a rozkvést do nádhery Stvořitele, to znamená, že stejné příležitosti jsou připravené i ve vaší realitě a zkušenostech. Nikdy předtím jsme nebyli svědky tak mocného probuzení v tak rychlém tempu a s hlubším vědomým uvědoměním. Jste bytosti probuzení, jste podporou rozvoje vědomí a vývoje sebe sama a těch, kteří budou žít na Zemi v budoucnosti. Nyní je čas vzdát hold objevování se božství, odehrávajícímu se ve vašem bytí, protože to váš prožitek mnohonásobně posílí.

Probouzení božství ve vás se odehrává na více úrovních vašeho bytí, než kterých si vůbec můžete být vědomi. Ve vašem fyzickém těle se odehrávají exploze světla, které vybuchují dovnitř vašich buněk jako rychle tekoucí řeka a ovlivňují vaše orgány a všechny aspekty vašeho fyzického těla a transformuje je v rychlejší vibrace světla. Světlo božství proudí vaším bytím a provádí transformaci ve vašem éterickém, emocionálním, mentálním a duchovním těle a také transformuje všechny aspekty vašeho aurického pole. Světlo, které přijímáte, má vyšší a rychlejší vibraci, než jakou jste ve svém současném životě zažili. Proudí od božského Stvořitele skrze vaši duši s jediným úkolem transformovat; posiluje vaše bytí, aby se stalo skutečným a absolutním představitelem božského Stvořitele.

Udělejte si chvíli čas a představte si svou duši, jak přináší od Stvořitele toto nejvyšší světlo a vědomí a že toto ihned transformuje celé vaše bytí na fyzické i energetické úrovni. Tyto transformace jsou jako zázraky, které ve vašem bytí vytvářejí obnovení, omlazení, léčení, vynořování vědomí s hlubší a božsky realistickou sebeúctou. Toto je zcela dechberoucí okamžik, podobá se znovuzrození, které pro vás nyní nastává a bude pokračovat až do konce vašeho života a bude se zlepšovat a rozvíjet. Pokaždé, když se probudíte ze spánku, máte ve svém bytí více světla, pokaždé, když vědomě dýcháte, zvete transformaci, aby se uskutečnila na hlubších úrovních vašeho bytí, pokaždé, když promluvíte, vysíláte více světla a pokaždé, když myslíte a cítíte, noříte se hlouběji do věčné Stvořitelovy pravdy. My bychom si přáli, abyste věděli a uznali, jak nádherní jste, jak krásná je vaše oddanost a jak krásná je vaše proměna. Jestliže o našich slovech pochybujete, pak toto jsou energie, které vyžadují být spatřeny a rozptýleny. Vaše transformace se odehrává tak krásně, že je zkrátka třeba, abyste si to uvědomili, přijali to a věřili svému srdci a tak umožnili, aby se nádhera vašeho vzestupu stala vaší realitou a zkušeností na Zemi.

Když jste si plně vědomi nádhery, která se odehrává ve vašem bytí nebo jednoduše věříte a víte, že toto je se děje, pak podporujete svůj prožitek vlastní skutečné transformace a umožňujete, aby se stala hluboce inspirativním a zplnomocňujícím aspektem vaší reality. Žádáme vás mnoha způsoby, abyste věřili sobě i svému vývoji a mohli tak uvidět zázrak transformace, kterým jste a ke které se můžete dále vyvíjet. Abyste si umožnili vytvořit toto vědomí, které je o zázraku, lásce k sobě sama a o úžasu nad zázrakem světla existujícího ve vašem bytí, je třeba propustit vědomí všednosti. Toto vědomí k vám mluví o všem ve vašem životě včetně vás samých jako o všedním, šedivém, monotónním a obyčejném. My bychom si přáli, abyste vědomí všednosti nechali odejít a poznali se jako transformační, nádherné a krásné bytosti, což je pravdivé a vaše skutečné vědomí. Je to vědomí, které vás vede hlouběji do prostoru Stvořitele. Je to také vědomý stav, který může být náročný, protože se snažíte rozpoznat rozdíl mezi vědomím své duše o vaší skutečné nádheře a nesprávnou interpretací svého ega. Když si dovolíte poznat nádheru transformace probíhající ve vašem bytí podle své duše než z pozice ega, pak si dovolíte skutečně uznat pravdu Stvořitele. Pokud se neustále snažíte uznat sebe sama a urychlit svůj duchovní vzestup z pozice ega nebo dokonce z mentálního pohledu, pak si možné nikdy nedovolíte, abyste se cítili plně spokojeni a naplněni, nedovolíte si ani uznat nádheru Stvořitele.

Rádi bychom se s vámi podělili o jednoduchý způsob, jak rozlišovat mezi vědomím vaší duše a falešnou identitou vašeho ega. V celém vašem tvoření a poznávání sebe sama z pozice vědomí vaší duše, budete všude rozpoznávat lásku, jednotu a mír. Lásku budete cítit k sobě i k druhým, budete v jednotě se všemi aspekty Stvořitele včetně sebe sama a mír bude rostoucí prostor ve vás. Dokonce i při velmi vzrušujících zážitcích bude mír vytvořený ve vašem nitru růst. Ve tvoření a poznávání sebe sama z pozice svého ega, rozpoznáte přítomnost pocitu, že jste lepší než ostatní, může tu být atmosféra soutěživosti a oddělenosti a také pocit arogance. Může tu být i pocit uspokojení, ale ten nemusí vydržet, protože vyvstanou nové potřeby a touhy. V pravdě, když ve svém bytí prožíváte lásku, jednotu a mír, tak víte, že v sobě poznáváte sebe a realitu pocházející z pravdy Stvořitele. Poznání jednoduchosti života a vlastního bytí vás může dovést do hlubšího prostoru jednoty se Stvořitelem a také vás žádáme, abyste si uvědomili nádherný transformační prožitek, který pokračuje ve vašem bytí. Ten si neuvědomíte pomocí ega, znamená to uvidět pravdu rozvíjející se vám před očima, které jsou ochotné být svědky pravdy Stvořitele ve vašem bytí. Přáli bychom si, abyste si uvědomili, jak nádherně velkolepí jste, když ve svém bytí prožíváte lásku, jednotu a mír. Když o sobě smýšlíte a vnímáte se všedním způsobem, který vás zbavuje vaší moci, prožíváte oddělenost od skutečného zázraku svého bytí.

Udělejte si čas a v klidu se posaďte se záměrem pozorovat nádhernou světelnou transformaci probíhající ve vašem bytí. I když nedokážete vnímat, jak by transformace mohla probíhat, prostě se jen povzbuzujte, abyste byli vědomí, všímaví a připravení přijmout pochopení. Pocítíte-li, že vyvstává vaše ego, pak pošlete lásku jak svému egu, tak i myšlenkám, energiím a zkušenostem, které si ego přeje vytvořit nebo reakci, kterou chce vyvolat ve vašem bytí a která by nemusela být sladěna s vaší pravdou. Ego by mohlo vytvořit pocit namyšlenosti, který by vyústil v nějakou formu energetické nebo fyzické oddělenosti nebo se může ve vás projevit jako pocit oběti či pochybností. Všechny tyto projevy pouze vyžadují vaši lásku, přijetí a uvolnění, aniž byste na ně nějak reagovali. Rádi bychom řekli, že pocit vlastní důležitosti a sebeláska se mohou zdát a projevovat jako stejný prožitek a přesto pocit vlastní důležitosti vytváří oddělenost a sebeláska vytváří ve vašem bytí vibraci jednoty.

Zde je možný záměr, který podpoří vaši vnímavost k nádheře světelné transformace probíhající ve vašem bytí:

Nyní si dovoluji a podporuji se v rozpoznání pravdy všech aspektů svého bytí. Otevírám své smysly a vědomí, takže mohu s lehkostí a dokonalostí přijmout probuzení, otevírání a rozkvět probíhající v mém bytí díky nepřetržitému proudu Stvořitele a mému hlubšímu přijetí pravdy projevujícímu se v mém bytí. Nyní jsem připraven poznat sebe sama i vnitřní transformaci z pozice své duše, z prostoru lásky, jednoty a míru se sebou i se všemi aspekty Stvořitele. Já jsem transformace, každá buňka, orgán i aspekt mého fyzického těla se nádherně transformuje do majáku nejvyššího světla. Poznávám to a přijímám to s lehkostí a pravdivostí. Já jsem transformace, každý aspekt mého aurického pole a celého bytí se nádherně transformuje do majáku nejvyššího světla. Nyní jsem připraven a ochoten toto přijmout a prožít jako svou pravdu. Jak procházím svým bytím, dokáži pozorovat transformaci a omlazení svého bytí kdekoli si to přeji, vytvářím si větší sebedůvěru i důvěru ve svůj vzestup a zkušenosti. Vyzývám své průvodce a duši, aby podpořili mé vědomí, když se pozoruji ve svém bytí. Děkuji.

Nějakou dobu zhluboka dýchejte a věřte si, že pravdu ve svém bytí poznáte.

Přišli jsme, abychom vás podpořili v plnějším rozpoznávání aspektů Stvořitele ve vás, přáli jsme si, abyste uznali, že nikdy nestagnujete a nemáte žádné zpoždění ve svém vzestupu a transformaci a že vzestup probíhá ve vašem bytí právě teď. Také jsme vás chtěli povzbudit a dovést vaši schopnost pozorování k nenápadným cestám vašeho ega a vědomí vaší duše, abyste si mohli dovolit žít ve větším prostoru pravdy ve vás a posunout se za hranice procesu, kdy reagujete na přítomnost svého ega. Dovolte si být vnímaví ke svému egu i vědomí duše, obojí může být jemné i do očí bijící.

Vězte, prosím, že jsme tu, abychom vás stále podporovali, posíláme vám vždy svou lásku a povzbuzení.

Velitel Aštar,
dohližitel vzdušného týmu vzestoupených mistrů

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html


Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

6 thoughts on “Váš současný vzestupný let

 1. Je zajímavé a také povznášející, že mluví oba pánové společnou řečí. Právě jsem si totiž četla řeč Kryona z května letošního roku. A dobře jsem si ji uschovala v poštovním serveru.
  Jen mě tak při těchto slovech napadá :
  Sebeúcta musí být realistická a posouzena božskými hledisky ?
  Pročs e nemohu jednoduše zbožňovat ?
  Když slyším tato slova, toužím se mít ráda. nebo věřím, že se mám ráda.
  Ach ! Asi jen svým způsobem.
  Asi je to stále málo.
  Ale naučím se tomu. Budu se milovat. Hihihi . . .

 2. Jak překrásně se mi poslouchá : ”Věřte svému srdci”. Jako by hovořil ke mně a odpovídal na mé otázky. Toužím být znovu a znovu přesvědčována o tom, že se mi to jen nezdá !
  Krásný večer je dnešní večer.
  Děkuji Vám, paní Katko.
  Tyto stránky a tato nádherná slova, jsou určeny i mojí mamince. Tím jsem si jistá.
  Vaše Jarka.

 3. V poselství velitele Aštara se hovoří o tom, že máme konečně možnost ocenit dílo Stvořitele.
  Začínám jej poznávat jako krásné. Konečně ! Ještě v docela nedávné minulosti jsem s tím měla velký problém.
  V mém životě se opravdu dějí zázraky.
  Je to doslova jako se znovu narodit. Už ne jako dítě, ale se všemi svými předchozími zkušenostmi -obohacenými nově o poznání této velkolepé krásy; cítící a myslící bytost v radostném světě, tady, na zemi.

 4. S úctou a radostí pozoruji, jak postupně s rostoucími úkoly rozkvétají mí milovaní přátelé. Už jsem si říkala, že rozdávat se, což právě dělají, je léčivé.
  Jsou nádherní ! Stejně jako Vy, paní Katko.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s