AA Michael – „PYRAMIDY SVĚTLA * SVĚTELNÁ CESTA NÁVRATU“

AA Michael prostřednictvím Ronny, červenec 2015

Milovaní mistři, neustále se snažíme podat vám věcné informace, které vám pomohou porozumět tomu, co se děje, jakož i široký obrázek toho, co očekávat, stejně jako metody, nástroje a cvičení, které vám pomohou projít evolučním procesem s co nejmenším nepohodlím prostřednictvím daru milosti, (což je vyčištěná a zjemnělá energie Karmy). Jako vždy vás však napomínáme, abyste přijímali pouze takové koncepty, které harmonizují s vaším srdcem a Duší jako vaše pravda. Nemáte už nikdy nikoho následovat bezhlavě, neboť máte být mistrem svého osudu, a jako takoví musíte neustále procvičovat dar soudnosti.

Existuje mnoho zanícených poslů, kteří nyní přijímají různé znaky nového Andělského Plánu pro budoucnost lidstva. Věnovali své životy tomu, aby vám přinášeli moudrá učení pro současnou i budoucí dobu světově rozšířeného vědomí. Snaží se vynést na světlo nejvyšší moudrost a co nejprospěšnější informace, a aby tak mohli činit, musejí se stále snažit o přesnost a bezchybnost. Budou poznáni podle činů. Pilně drží směr a mnohokrát prokázali své odhodlání a závazek misi, kterou si vybrali, – žádné množství negativity je nemůže odradit nebo zadržet, aby nenaplnili svůj duchovní osud.

Stotisíckrát jste oddělili své vědomí nebo je nechali rozpadnout se na kousky, abyste zažili velkou různorodost Stvoření, a také jste se znovu spojili s mnoha z oněch mnohačetných stránek vás samých, víckrát než si umíte představit. Pokaždé, když jste tak učinili, přidali jste do svého Atomu Semínka Paměťové Banky ucelenější informace a jedinečné zkušenosti. Čím dále jste se přesunuli od dokonalosti Nejvyššího Stvořitele a čím hlouběji jste se posunuli do multidimenzionality, tím hustší a méně dokonalé bylo to, co jste vytvořili, protože jste měli méně látky čistého Světla, se kterou byste mohli pracovat. Proto není proč si stěžovat a neměli byste mít žádné pocity viny či prohry, protože každý život byl navržen jako pečlivě naplánovaná zkušenost k učení. Nicméně toto kolo Vesmírné Tvořivé Expanze se nyní chýlí ke konci. Nyní je čas, abyste znovu požadovali své mistrovství Sebe a schopnost tvořit krásné a harmonické věci v souladu s původním Andělským Plánem vyšší úrovně.

Musíte usilovat o silné, vysoce rozvinuté spojení mezi mentálním a emocionálním tělem a také mezi Duší a oněmi mnohočetnými Stránkami svého Vyššího Já, abyste rozvinuli vyčištěné a zjemnělé duchovní hodnoty. Jak vstupujete do vyšších frekvencí Andělské moudrosti a čerpáte z ní, z vyšších rovin intuice se řinou nádherné nápady. V jedné chvíli můžete zažít rozradostnění a vzpruhu a v další chvíli depresi, tak jak postupně dosahujete blaženého stavu vědomé pozornosti, abyste ji zase znovu ztratili. Ovšem stavy deprese budou stále stále méně intenzivní a méně časté. Buďte si jisti, že vaše osobnost přání ega se bude vzpouzet a vzdorovat úsilí Duše a Vyššího Já – bude se vás snažit udržet v tom, co jste zvyklí dělat/ ve zvyku sloužit jen malému já a sobeckým přáním. Vy musíte vstoupit do říše Svaté Mysli a čerpat z ní a naučit se používat Duchovní Vůli a soudnost. Musíte neustále sledovat a kriticky hodnotit svá slova, činy a motivy, když se trénujete a získáváte disciplínu nad malým já. Pamatujte: VŠECHNO VĚDĚNÍ JE FORMOU SVĚTLA.


Milióny drahých Duší jsou vprostřed toho, co se může nazvat procesem Vzestupu nebo přechodem přes mnohočetná stádia vyššího vědomí
. Tento proces s sebou nese léčení, projasnění a harmonizaci všech vašich Zlomků Duše, které zůstávají ve třetí a nižší čtvrté dimenzi. Jakmile dosáhnete střední podroviny čtvrté dimenze, jste připraveni na obrovské a skvělé povýšení vědomí, protože pak budete připraveni začít proces začleňování vyčištěných a zjemnělých frekvencí svých mnohočetných Vyšších Já. Tento proces bude pokračovat, dokud nevstřebáte všechny Stránky svého Vyššího Já v rámci Sedmi Podrovin Čtvrté Dimenze. To je cílem Vzestupu pro lidstvo v tomto kole pokroku duchovní vědomé pozornosti. Jak jste již pravděpodobně slyšeli, Vzestup je věčně se rozvíjející, plynulý a pokračující proces vývoje a nikoli cíl. Stále si musíte být vědomi toho, že až dosud jste mnohokrát v minulosti zažili různé fáze Vzestupu na velkém množství míst a ve velkém množství realit.

Milióny drahocenných Duší navrátilo své Spektrum Světla na přijatelnou úroveň duality, a začaly proces otvírání cest komunikace s velkými Bytostmi Vyšších Říší. To znamená, že rozsáhlé množství z vás splnilo velkolepý úkol projasnit hlavní část svých osobních Karmických dluhů. Váš Energetický podpis vyzařuje převážně pozitivní, prospěšné vibrační vzorce a postupně se slaďuje s vaší původní Vesmírnou Písní Duše. Také to znamená, že jste úspěšně znovu nastolili spojení se svou Svatou Myslí a svým Svatým Srdcem a mezi nimi.

Mnozí z vás nyní dostávají impulzy, inspirující vzkazy, stejně jako pokročilé informace od svého Vyššího Já, svých průvodců nebo zvláštních andělských pomocníků. Žádáme vás, abyste pomalu pokračovali a dovolili svému Vyššímu Já, aby vás tímto procesem provedlo. Tím nastolíte pevné spojení s vyššími frekvencemi vyšší inteligence, a budete postupně a bezpečně postupovat k pokročilejším učitelům vesmírného vědomí. Jako uchazeči na cestě vám budou odhalovány větší a větší vesmírné pravdy. Nicméně, měli byste si být vědomi toho, že menší principy andělské moudrosti budou neustále rozšiřovány, aby se začlenila jedinečná pravidla, zákony a pravdy další úrovně existence, v nekonečném cyklu Vzestupu vědomí. Pamatujte, znalosti musejí být vstřebány a vhodně, účinně používány, aby je bylo možno uchopit jako moudrost. Duchovní Lidské Bytosti jsou ty, které rozvinuli své Nadvědomé schopnosti, aby vytáhli a přinesli z Vyšších dimenzí inspiraci a pokročilé informace prostřednictvím mnoha zlomků svého Duševního Já, které jsou rozesety po tomto Podvesníru.

Nadvědomá Mysl/ Vyšší Já je spojením s Duchovními říšemi. Nejdříve začnete dostávat záblesky informací/inspirace prostřednictvím intuitivních schopností během meditace. Síly mysli se velmi zvýší, když se  učedník na Cestě stává dovednějším v používání vyšších frekvenčních vzorců Svaté Mysli a jejich používání je pro něj pohodlnější. Výsledkem vstoupení do vyšších říší struktury mozku bude, že značná část vaší paměti minulých událostí začne blednout, což vám umožní opustit říši instinktivního mozku/mysli a přesunout se do říše Vyšší Mysli. Vzestup je proces rozšiřování mysli, kdy se přechází z jednoho stavu vědomí do jiného. Vědomá pozornost se rozšiřuje, aby zahrnovala celé lidstvo, Zemi, sluneční soustavu a jejich působení. Zaměření na malé já zde už není. Konečným cílem je stát se galaktickou Bytostí a nakonec získat Vesmírné vědomí.

Buďte si výrazně vědomi toho, že vaše emoce a myšlenkové vzorce jsou kritickými součástmi procesu spolutvoření, protože budou určovat kvalitu vibračních vzorců, které budete posílat do svého osobního Kola Tvoření, Květu Života, Dvanáctého paprsku. Frekvence Semínek myšlenek, které zasadíte do svého osobního Kola Tvoření, bude určovat kvalitu toho, co budete zhmotňovat a také to, co budete zažívat ve svém každodenním životěať už je to pozitivní nebo negativní. Tyto příhody budou vaším barometrem toho, jaké druhy vibračních vzorců vysíláte do světa příčiny a následků.

Vaším prvotním úkolem/cílem v této době je rozvinout stav dbalé vědomé pozornosti, tak jak se ponořujete hlouběji a hlouběji do frekvencí Atomu Semínka Bílého Ohně vašeho Svatého Srdce  a Svaté Mysli, kde najdete všechnu sílu a vedení, které kdy budete potřebovat. Jak rozvíjíte své schopnosti spolutvoření a jste dovednější v kontrolování své osobní myslí a ve svých vizualizačních schopnostech, budete chápat, jak je důležité stále sledovat frekvenční vzorce, které vyzařujete do světa. Vždy si buďte vědomi toho, že žijete ve světe vibrující, neutrální vesmírné energiesil Tvořeníkteré čekají na to, až je vytvarujete do čehokoli, co si dovedete představit.

Pro toto kolo lidského vývoje a Vzestupu do vyššího stavu vědomí byl navržen  proces zasvěcení jako skupinová záležitost, ne jako něco, čeho dosáhne jednotlivec. Musíte být ochotní pomáhat těm, kteří jsou nějakým způsobem na cestě za vámi, aby když budete pozvednuti vy, bude pozvednuto celé lidstvo. Duše přirozeně inklinuje ke kolektivnímu vědomí. Je to duše, co hledá opětovné sjednocení, ne osobnost založená na přání ega. Pokročení na Cestě zvětšuje Duševní vědomí a skupinovou vědomou pozornost.

Za ta léta se mnozí z vás připojili k budování Skupinových Pyramid Páté Dimenze na mnoha strategických místech po celé Zemi. Často slouží instrukce, které vám dáváme, k přípravě na zhmotnění většího plánu někdy v budoucnu. Nyní je čas, abychom se zaměřili na stále se rozšiřující skupinu Služebníků Světa. Už několik let Skupinové Pyramidy po světě splývají dohromady, aby vytvořily jednu velkou Pyramidu ve vyšších úrovních Páté dimenze. Tato Pyramida není tak velká, jako Pyramida Světa, neboť mezi těmito dvěma je značný rozdíl. Světová Pyramida byla vytvořena pro celé lidstvo, aby se tam každý, kdo si přeje, mohl spojit s naším Bohem Otcem/Matkou, velkými Bytostmi Světla a Andělskými Silami. Je to místo, kde se má vyjádřit vděčnost a vzdát hold našim Božím Rodičům, Nejvyššímu Stvořiteli a mocným Silám nebeských říší. Je to svaté místo vyšší formy a každý, kdo si přeje zažít tento záblesk Jednoty a sdílet svou duchovní hojnost a bezpodmínečnou lásku tam má zajištěné místo. V budoucnosti se tyto Pyramidy Světla ve vyšších říších budou účastnit mnoha domů uctívání, jak světové náboženství začne přijímat moudrá pokročilá učení posvěcená naším Bohem Otcem/Matkou.

Pyramidy Služebníků Světa jsou rezervovány pro ty, kteří jsou správně na cestě k získání mistrovství Sebe, a kteří získali právo sdílet své vstřebané znalosti/moudrost s ostatními. Jako je to s Městy Světla v šesté dimenzi, máte nejdříve vstoupit do své osobní Pyramidy, a pak odsud cestovat do Pyramidy Služebníků Světa. Automaticky získáte vstup do příslušné komnaty Pyramidy, když Váš Energetický Podpis/Píseň Duše dosáhne požadovaných, vyčištěných a zjemnělých vibračních vzorců. Od té chvíle budete pokračovat k jemnějším komnatám Světla, jak se bude zvyšovat vaše osobní vyzařování. Stačí říci, že toto je jedna z největších příležitostí, které kdy budete mít k tomu, abyste sloužili lidstvu a Zemi.

Pamatujte, nepřicházíte ke smrtelnému konci – procházíte Branou Nekonečnosti do nového začátku. Musíte se rozhodnou, co si chcete vzít s sebou do svého nového světa a musíte s láskou, ale pevně posoudit, co máte nechat za sebou. Jak rozšiřujete své vědomí a vstupujete do moudrosti své Svaté Mysli, kde jsou uloženy vyšší frekvence Božího Vědomí, a čerpáte z ní, vaše realita se začne velmi rychle měnit.

Jsme si vědomi toho, že mnozí z vás jsou rozladěni vší tou negativitou, nespravedlností a vším tím zmatkem, které se nyní hojně šíří světem. Nicméně hluboko uvnitř víte, že probíhají velké změny, které nakonec vyústí ve svět společného bytí plného míru, v harmonii a hojnost pro celé lidstvo. buďte si jisti, že můžete být kladným nástrojem změny. Dovolte nám, abychom k vám a skrz vás poslali dynamické Paprsky Esence Stvořitele pro tuto novou éru vývoje od našeho  Boha Otce/Matky, abyste se mohli stát Vatrou Světla. Drazí, vaše zářící Láska/Světlo, přidané k té od dalších Služebníků Světla, pomohou lidstvu a Zemi se postupně přesunout do divukrásného Nového Věku zítřka. Vězte, že jste draze milováni a vždy chráněni.

JÁ JSEM Archanděl Michael


www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s