Dve strany mince – odkaz od Féwy

Dobrý deň Vám prajem, priatelia. Je nám pekelne horúco, však :) . Niet kam utiecť, alebo sa skryť…… a vyčkať, kým sa peklo vyparí. Nejedná sa “len” o extrémne vysoké teploty. Pulzy slnečnej korony vypúšťajú ďalšie a ďalšie solárne kódy /rovnakou rýchlosťou sú tvorené i agrosymboly/ – plus transformujúce, transmutujúce intergalaktické žiarenie, ktoré prúdi z Centrálneho Slnka. A to je i náš solar /3. čakra/. Keď k tomu prirátame energetické vlnenie Centrálneho Slnka Zeme – je logicky pochopiteľné, prečo je nám tak, ako nám je….každému iným spôsobom.

Vstupovanie do podvedomia /planetárnym i ľudským zarovnávaním sa s Galaktickým stredom/ má dve strany mince. Jedna je čierna – druhá biela. Táto cesta energetickým portálom, ktorá je vracaním sa k duchovným hodnotám je ako čierno-biely had. Natiahnutý, vystretý ako olovo zavesené na špagáte. Od chvosta po stred tela čierny – od stredu k hlave biely. Pričom čierna polka predstavuje pomyselnú čiernu dieru, ktorá sa nás jednoducho snaží pohltiť, to znamená udržať v tých vibráciach, ktoré v momentálnom štádiu zmeny nie sú pre nás pozitívne…..zastavujú nás, blokujú, brzdia. Je tu úzka súvislosť s energetickými centrami /čakry/ nášho i planetárneho tela, ktoré sa na subatomárnej úrovni mení. 1 – 3 čakra je individuálne negativitou “zahustená”. Čím viac pre nás nepozitívnych energií prijímame /myšlienkami/, čím viac nás to drží v materiálnych vzorcoch myslenia/, tým ľahšou korisťou sa stávame pre každého, koho zámerom je oberanie nás o energie. Podotýkam – akéhokoľvek druhu. Pochopiteľne s týmto oberaním o energiu súvisia i financie. Žiarenie Centrálneho Slnka sa zameriavalo intuitívne práve na tieto tri energetické centrá, ktoré súvisia s životom na fyzickej úrovni. So všetkým, čím sme prechádzali – so všetkým, čo sme zažili. To znamená, že súvisia i s blokmi, ktoré sme týmto spôsobom nadobudli. Pričom prioritne sa jedná predovšetkým o obavy, vďaka ktorým sa nám javí budúcnosť rovnako čierna /poprípade sivá/ ako minulosť, ktorá do nás naimpregnovala rôzne druhy strachu. O seba…o niečo…o niekoho. Čo sa pochopiteľne najvýraznejšie prejavuje v myšlienkach na blízkych. Čím viac sa o nich strachujeme, čím viac nepozitívnych situácií si vizualizujeme – tým viac týmto energiám otvárame vrátka. Všetko je to o nás a na nás záleží, či uveríme negatívnym prognózam. A to individuálnym aj planetárnym. Kým nie sme v absolútnom strede /galaktické zarovnanie/ ….inými slovami plne osvietení vlastným vedomím….neustále budeme mať čiernu energiu v pätách. V chodidlách, ktorých šľapaje sú kristovské.

Mali by sme si pripnúť magnetkou na chladničku ďaľší a veľmi dôležitý lístok na ktorom je napísané – NEMÁM STRACH Z NIČOHO NA SVETE :) . STRACH NEEXISTUJE, JE LEN TEMNOU SÚČASŤOU MYŠLIENOK, KTORÉ SÚ AKO ČIERNE MRAKY NA OBLOHE.

Čím viac negatívnych vzorcov myslenia svojho okolia do svojich myšlienok púšťame /klasické lineárne 3D myslenie/ – tým viac čiernych mrakov máme nad hlavou. Tým viac týchto energií púšťame do svojho života. Nakoľko sme kolektív duší – fungujeme týmto spôsobom i kolektívne /pravidlo stej opice/.

Nezabúdajme, že galaktické zarovnanie /…čo je i zarovnanie seba so sebou, čím sa rozpúšťa, zneviditeľňuje všetko umelé a plne podporované čiernou polkou hada/……nezabúdajme, že je to nielen pokus o návrat k vedomému tvoreniu momentom prítomna, ale že je to i VEĽKÁ LÁSKA, z ktorej a vďaka ktorej sme sa narodili. Veľká láska matky ku svojim planetárnym deťom /rovnako bezpodmienečná ako láska maminky ku svojim deťom….rovnako silná, nežná, láskyplná. Rovnako mäkká ako materinská náruč/. VEĽKÁ LÁSKA, ktorú k nám vyžarujú všetky bytosti, ktoré väčšina populácie nevidí. A nie je ich málo, nie je ich málo…..Máme pri sebe fyzického i nefyzického anjela. To znamená, že sme v kontakte s pozemským anjelom /príbuzný, známy…/ a súčasne je pri nás ďalšia anjelska energia, ktorá je viditeľná len srdcom. Majú konkrétne vibrácie farieb. Verte, sú nádherní a slovami neopísateľní. Objímajú nás, ľahúčko ako pierkom sa nás dotýkajú, pomáhajú i chránia. Čím viac viery v seba, viery v lásku máme /bez ohľadu na dianie/, tým viac vidíme. Čím viac prirodzeného, bezprostredného, spontánneho citu prejavujeme – tým viac sme opäť prítomní, tým viac vyžarujeme lásku, ktorá je pre nás i planétu tak dôležitá. Tým viac sa stávame sami sebou, tým menej reagujeme na čierne mraky, ktoré nám teraz veľmi intenzívne pomáha “premaľovať” Centrálne Slnko a duchovná rovina vnímania /cit, emócia, empatia, vciťovanie sa/.

Vzhľadom na hore povedané :) som považovala za nie veľmi pozitívne spomenúť v informáciach 2-3 dňové energetické ataky čiernych, ktoré odznievajú. Zčasti z negatívne naladenej jednej z planét Siria, ale predovšetkým zo strany čiernej Atlantídy. Dobre vieme, že tieto energie sa na Zemi nachádzajú. Logicky tým majú intenzívnejší dosah. Cielene bol ich atak nasmerovaný na srdce a ľadviny. Srdce nepotrebuje komentár :) , každý z nás najlepšie vie, kedy a prečo nás začalo bolieť. Fyzicky alebo psychicky. Ľadviny sú druhým srdcom a predstavujú vzťahy. Čo k tomu povedať, dobre si vybrali, IQ im nechýba. Ale to je málo na prehodnotenie seba, svojho myslenia, konania. Na objektívny pohľad, ktorý je v novej dimenzii nevyhnutný. To znamená, schopnosť pozerať sa nielen svojimi očami a cítiť, preciťovať. Keď k tomuto nemiestnemu ataku pridáme pekelnú horúčavu, je každému jasné, že sa jednalo o prešpekulovaný ťah čiernej, ktorá je presvedčená, že je Number One. Nie je :)

Féwa – Ilona (8. 7. 2015)

fewa

Aktuálne info-kódy:

1.
Planetárne prevody – prenášanie solárnych kódov elektromagnetickým vlnením zo Zeme na Zem. Galaktickými pulzmi, ktoré sú i prílivovými vlnami informácií, ktorými nadobúda Zem nové rozmery /nelinearita 5D Zeme/…ako vieme, svetlo je nosič informácií.

2.
Prekopírovávanie sa vlnením spolu s planétou do prítomného bytia /multispektrum/.

3.
Hlava, ktorej myšlienky sme zametali pomyselnou metlou /v čom nám napomáha diamantové svetlo/, aby sa na fyzickej úrovni prejavila iným myslením. Myslením a pritom nemyslením :). To znamená – nezamýšľaním sa nad tým, čo bolo alebo bude, pretože to, čo bolo už nie je a zbytočne nás tento spôsob zamýšľania sa brzdí, blokuje, zastavuje. To isté, alebo podobné platí pre myšlienky, ktoré venujeme budúcnosti, ktorá taktiež zatiaľ nie je. Pokiaľ máme v sebe stále emočné bloky z prežitého, prenášame ich myšlienkami týmto spôsobom do budúcnosti. Čo s tým súvisí, snáď ani netreba vysvetľovať. Nový spôsob /alebo iný spôsob/ myslenia je myslenie v stave prítomna, ktoré je neiluzórne, to znamená jediné reálne. Čiže myslenie a tvorenie vychádzajúce takpovediac z jedného bodu – z momentu prítomného. S týmto myslením, ktoré je kompatibilné s energiami 5D /to sú ako duša, ako diamant čisté “vody” v ktorých sa kúpeme/ pochopiteľne súvisí i vysoko kreatívne tvorenie piatej dimenzie. Tvorenie, ktorého cestu nám ukazuje intuícia.

 

Pred každou zmenou je to vždy “husté”. Tu neplatí všeobecný návod, čo s tým, pretože každý človek sa iným spôsobom pozerá, každý človek najlepšie vie, čo ho kde bolí, alebo omína. Jednoducho on je tým, kto svoj život najlepšie pozná. To znamená i svoje emócie, ktorými reaguje v podstate na miesta, ktoré ho bolia. Spôsob, akým reagujeme na určitý podnet, je vlastne reakcia na naše bolesti. Malá rada – pochopiteľne, v prípade, že ju prijmete. Pastelky :) . Duša stromu, ktorá má s nami mnoho spoločného. Keď maľujeme pastelkami, maľujeme dušou. Tým nechcem tvrdiť, že iný materiál nám toto maľovanie neumožňuje. Ale pastelka je jednoducho pastelka :). Skúste si vytvoriť v priebehu dňa kúsok priestoru pre seba. Nikým nerušeného. Uvoľnite sa a na nič nemyslite. Nesústreďujte sa na tvary, ktoré bežne poznáme /že to jednoducho musí mať niektorý zo známych tvarov….veď predsa, aký by to bol obraz, keď nevieme čo je na ňom namaľované :)/. Uvoľnite sa….podobne ako keď telefonujete a len tak si niečo bezmyšlienkovite maľujete. Perom, ceruzkou, pastelkou. Maľujte a vymaľujte zo seba počas dňa nasiaknuté emócie, myšlienky svojho okolia. Je to sebaliečenie :)

Féwa – Ilona (9. 7. 2015)

Reklamy

3 thoughts on “Dve strany mince – odkaz od Féwy

 1. Děkuji za odkaz Féwy. V noci z 6. na 7.7. asi tak kolem 1:00 – 1:30 hodiny jsem se vzbudila z hrozivého snu spoutána skrz na skrz strachem o dcery, nejbližší rodinu a sebe, nechápala jsem co se děje, jakoby mě něco chtělo hodit zpátky do toho co jsem žila, ale už pár let nežiji. Hned ještě skoro v polospánku jsem poprosila o ochranu AA Michaela a opět napojila sebe a své dcery na Světlo Lásky a poprosila o ochranu všech blízkých a milujících lidí. (V návaznosti na sílu strachu mě překvapilo, jak to šlo snadno… :-) ). No a druhý den 7.7.2015 jsem si přečetla toto: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:kryon-sdleni-k-energiim-souasnosti-varovani&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128 a teď další potvrzení od Féwy. Zachytím ty energie, ale nezjišťuji odkud přichází. Děkuji za ta poselství :-)

   • Andrejka, tiež som to vnímala…. Ani netreba vedieť, čo, odkiaľ a prečo… dôležité je hneď sa dať do súladu, do stredu, jednať s láskou, zamerať sa na to, čo chceme, nie to, kam nás to ťahá… Týmto pomáhame nielen sebe, má to omnoho širší význam :)
    Vďaka za komentár, ste úžasná ♥

    Prajem krásny týždeň :)
    S láskou,
    Katka

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s