Kryon – Kvalita channelingových informací

Zdravím vás moji milí, já jsem Kryon a s nesmírnou láskou přicházím sdělit slova, která objasní myšlenkové pochody mnohých z vás. Nad touto otázkou přemýšlel snad každý, kdo se vydal cestou duchovního rozvoje. Vždy přijde okamžik, kdy si tuto otázku člověk položí.
Je na čase ji zodpovědět z vyššího úhlu pohledu. Tak, aby porozumění bylo následováno srdcem a emoce potvrdily, že se jedná o slova, která jsou složena z vyšších tónů energií.

Z obecného hlediska se dá považovat každá zpráva z duchovního světa za správnou. Otázkou je, z jakého světa pochází. Napadlo vás někdy, že máte k dispozici svou vnitřní moudrost, že ji velmi často používáte a rádi zaměňujete za slova duchovních bytostí?
Vaše vnitřní moudrost se probouzí stejně jako se probouzíte vy a o jejích kvalitách není pochyb. Obvykle jsou to krásná slova, která plynou z úrovně vašeho srdce a spojují se se srdcem jiných bytostí. Někdy jsou to slova hluboké moudrosti, která byla dlouhou dobu skryta a dokážete tak odkrývat tajemství sebe nebo jiných, přičemž jste napojeni na svůj nekonečný moudrý zdroj. Vaše moudrost je nabitá zkušenostmi, které jste na Zemi prožili, mnohdy i zkušeností z jiných vesmírů a úrovní a dokážete pozorovat a sdělovat vše z úrovně vám blízké, neboť jste tehdy sami byli součástí těchto vědomostí.

Vaše vnitřní moudrost nikdy nespí. Jsou to inspirativní vnuknutí, která přichází s odpověďmi na vaše vnitřní otázky nebo v situacích, kdy se táže někdo jiný. Je to také často zdroj sdělení, které přichází, když na nějaké zprávě zkrátka trváte.
Díky své vnitřní moudrosti dokážete při správném mentálním rozpoložení číst z Akašické kroniky nebo nahlédnout do spisů života jiných bytostí. Vaše vnitřní moudrost je často hluboce podceňovaná a tak hledáte odpovědi u cizích bytostí, přičemž vše, co potřebujete vědět a znát, je ve vás uloženo a možná jste jen nezačali důvěřovat sami sobě, abyste ty správné informace nalezli. Raději se obracíte na jiné s nadějí kvalitnějšího řešení, přičemž odpověď je mnohdy naprosto totožná s tou, jakou byste nalezli uvnitř sebe.

Je čas ponořit se do svého nitra a naučit se sám v sobě číst. Je to ta nejobsáhlejší kniha, jaká na světě existuje a v níž najdete informace, jež byste u sebe samotných nehledali. Je to opět ta nejjednodušší cesta k odkrytí potenciálu vlastní duše. Je to cesta, která je ti předkládána na zlatém podnose a přesto je to ta nejskrytější cesta, když se ji pokoušíš nalézt. To ty sám sis k ní přístup zablokoval, když jsi svou víru obrátil vně sebe. Přestal jsi důvěřovat zprávám svého nitra a oddal jsi se zprávám, které k tobě směřují od jiných bytostí. Proto máš nyní potíže nahlédnout do sebe samotného a ještě stále často hledáš u jiných, abys nalezl odpovědi, které jsou ti na dosah. Stačilo by však jen upřímně nahlédnout do sebe sama.

V důvěře v tebe samotného vše začíná. Začíná tam i cesta, jak se ještě víc otevřít toku informací, které jsou určeny tobě nebo jiným. Pak channeluješ svou vnitřní moudrost, která je častokrát daleko přesnější než zprávy od duchovních bytostí, které nemají fyzické tělo.
Nejčastěji se střípky vlastní moudrosti projevují jako krátké informace než jako delší souvislý text, ke kterému však pro zpestření rádi přidělujete bytost, která je sdělila. Touto bytostí hrdě smíš označit sám sebe a vystoupit tak z pozadí toho, koho duchovně upřednostňuješ. Neb ona duchovní bytost s tvou vnitřní moudrostí nemá nic společného a možná se ani ve tvé přítomnosti nenacházela, když jsi zprávu přijal. Za svou vnitřní moudrost se nemusíš stydět ani ji schovávat. Je součástí každého z vás a je stejným, ne-li větším přínosem, než informace od těch, kteří lidstvu pomáhají z druhé strany závoje.

V době vzestupu Země se v každé bytosti na Zemi otevírají kanály, kterými vědomě či nevědomky komunikujete s jinými světy. Tyto kanály jsou napojeny přesně tam, kde se vibračně nachází ten, kdo zprávy přijímá.
Zpravidla jsou tyto zprávy spojené s energiemi, které jsou ve své podstatě neutrální. Vibračně jsou postaveny někde mezi světem duality a světem skutečné jednoty. Jsou bez energie, jen s lehkým rozkmitáním srdeční čakry, což způsobuje uvědomění si textu, který čtenář čte nebo posluchač slyší. Během této doby jsi v plném vědomí a text je vnímán jakou soustava harmonických tónů. Vlastním uvědoměním si významu slov se pak dějí změny v nitru člověka. Z pohledu energie je tento druh channelingových informací nejčastějším přenosem, kdy zdroj energie, kterou člověk vnímá, pochází z nitra toho, kdo informace vnímá. Tedy čtenář, posluchač sám je zdrojem oné energie.

Energeticky neutrální channelingy tě přivádí k informacím, které víš, které pro tebe nejsou nové a formou uvědomění dochází hromadně i k pozvednutí kolektivního vědomí lidstva. Jsou důležité pro ty, kteří začínají hledat.

Člověk by však neměl být těmito informacemi zahlcen, k čemuž v současné době stále častěji dochází. Zůstáváte tak na stále stejné vibraci a v bezpečí známých energií, což však vaší duši nestačí, protože ona ve svém základu neustále touží po rozpínání. Touží rozvinout se do plné záře svého určení na Zemi. Touží propojit se se svými částmi ve vesmíru a obnovit tak síť své multidimenzionální komplexnosti.

Když si představíš kolik spojnic bodů má květina života s 254 okvětními lístky, tak v hrubé struktuře objevíš komplexnost své duše v možnosti, kterou lze prožít ve fyzickém těle na Zemi.

Duše člověka si zvykla být utlačována dualitou a má strach se rozvinout do krásy své záře, která je bez omezení. A proto lidé vyhledávají neutrální informace z duchovního světa, které jim umožňují nahlédnout do svého Já, ale vše v mantinelech duality, aby nebyly zprostředkovány energetické informace z druhé strany závoje a duše nemusela opustit naučené programy, opustit naučené texty a techniky a rozvíjet se novým multidimenzionálním způsobem.

Proto po těchto textech děláte pokroky, které jsou sotva znatelné a mnoho svých blokád řešíte dlouhodobě, opakovaně a různými způsoby dostupných dualitních technik a možností. Divíte se, že výsledky nepřichází dřív. Čtete texty a knihy, které odpovídají přesně vaším omezením, ačkoli se zdá, že omezené nejsou. Kolik textů, skript, knih v dnešním světě odpovídá těmto vibracím? Projdi doma svou knihovnu s duchovními texty. Dej stranou rozum a vnímej srdcem, zda se některá z knih ve tvé knihovně energeticky vymyká. Možná, že žádnou takovou neobjevíš. Neb dřív bylo téměř nemožné psát knihu ve vibracích, která odpovídá skutečnosti. A i v dnešních dnech je taková tištěná kniha velmi vzácná. Většina materiálů je stále dostupných pouze ve vibracích neutrální duality. Přiblížím ti to vhodnějším vysvětlením.

Každá informace je pro duši výživou a tak si představ, že jsi neustále vyživován tím, co ti ani neškodí, ani neprospívá. Je to jen esence energie, která je důležitá pro přežití. Nic nedává, nic nebere, jen vyplňuje místo kvalitnější stravě, po které duše zvyšuje svou zář, a která se zaměřuje na růst jeho potenciálu. K této výživě přičti energii informací, kterou získáváš z informací běžného dne, z médií, z tisku, z pracovních porad, z úřadů, ze školy nebo z rozhovorů doma, na ulici, v zaměstnání.
Každý přitom touží po co nejkvalitnějším životě a tudíž i nejpřínosnějších energiích.

Přičteme k tomu channelingy, které jsou vedeny ze zájmů bytostí, jež se schovávají za bytosti světla. S těmito texty se v poslední době roztrhl pytel. Dualita stále bojuje o své místo a čím více se blíží vrchol vzestupu, tím více sílí tlak duality a ona o sobě dává vědět. Lehkým cílem jsou přitom ti spirituálně pracující lidé, kteří podléhají duchovní pýše a je tedy lehké s nimi manipulovat. Nedokáží v sobě rozlišit proud informací a slepá touha “být na veřejnosti vidět” nebo “být oblíbeným” jim neumožňuje rozlišit pravý původ energií.

Channelované bytosti se často hlásí pod jmény, která máte rádi, jako různí Nanebevzatí mistři, přátelé z Plejád, přátelé z mírových flotil. Někdy je dokonce použito i mé jméno.
Tyto channelingy čtenáře vibračně snižují. Po nějaké době se dokonce můžeš cítit hůř než na začátku textu. Někdy jsou těmito bytostmi psány i knihy a do krásných slov jsou vkládána slova slibů, omezování vlastní vůle a svobody.
Jak dosáhnout toho, že tento text nezasáhne tvé nitro? Jednoduše ho přestaň číst. Nikde není psáno, že po pár řádcích textu nemůžeš se čtením přestat a již se k němu nevracet. Nikde není psáno, že knížku, kterou rozečteš, musíš dočíst. Nikde není psáno, že vůbec musíš něco číst.

kryon

Jakmile vystoupíš ze své vlastní touhy hledat něco vně sebe, ale začneš hledat uvnitř sebe, pak objevíš své nekonečné možnosti Bytí a osloví tě pak jen skutečně to, co pochází z vibrací, které tvé tělo vyživují a tudíž jsou pro něj přínosem. Texty, které vedou libými slovy do slepých uliček, necháváš automaticky být. Nevšímáš si jich. Je to, jako by nebyly. Pak začínáš raketově stoupat ve svých vibracích, které jsi v sobě dosud podvědomě tlumil. Otevírají se nové dveře do nových možností a teprve pak začínáš žít silou vzestupu, která tě táhne vpřed a ty jen cítíš, že jsi na správném místě ve správný čas.

Texty, které jsou zprostředkovávány světelnými bytostmi z energie skutečnosti poznáš na první pohled. Je z nich cítit energie, která je ti blízká. Je to energie tvého domova. Energie, po které tvá duše touží, a kterou hledá. Energie, ve které nalézáš odpovědi, aniž bys přitom věděl, co čteš. Neboť mnohdy se na konci textu dozvíš, že vlastně vědomě nevíš, co ti bylo předneseno. Tvá duše totiž dostává elixír energií, které v daný okamžik potřebuje a je jí ukazováno přesně to, o co sama požádala. Je to jako číst text, který je ti známý, ale přitom se ztrácíš v jeho slovech. Je to jako být omámen láskou, která je nadpozemská. Na konci textu víš, že se s tebou něco dělo a cítíš se lépe než na začátku knihy. Jsi osvěžen, možná někdy příjemně unaven energií, která po přečtení ve tvé těle ještě stále koluje a cítíš ji. Tvá duše se rozpíná a získává zpět svou zář. Jsi vyživován právě tou energií, kterou potřebuješ.
A i když stejný text budeš číst v různých časových intervalech vícekrát, stále pro tebe bude nový a jiný. Neb text není o slovech, která jsou v něm obsažena, je o energii, která je za ním. Která otevírá bezčasové okno nekonečných možností a propojuje tvou duši s částmi tvé duše roztroušené ve vesmíru. Je to výživa nejen pro tvou duši, ale i pro tvé fyzické tělo. Je to dar, který získáváš za odvahu sledovat události z druhé strany závoje, uvědomovat si svou Božskou přítomnost na Zemi a žít ní. Je to dar, který jsi sám pro sebe připravil dříve než jsi vstoupil do svého fyzického těla. Obdarováváš tak sám sebe, aniž bys od sebe chtěl něco vědomě zpět. Tím “zpět” je to, že se vracíš po svých vlastních stopách a stáváš se oním vysokým zářičem světla, který podporuje vzestup svou září.

To jsou možnosti, které jsou před vámi a jen na každém z vás záleží, jakou energií vyživujete své Já. Tuto otázku si polož před každým spirituálním textem, který se chystáš číst a možná budeš příjemně překvapen odpovědí, jakou od sebe obdržíš. A ten čas, který “nečtením” uspoříš, můžeš věnovat sám sobě a rozvoji svého Já. Můžeš ho věnovat procházkám krajinou, která po tvém světle touží. A pro niž jsi přínosem jen tím, že ní projedeš a tvé světlo se v daný okamžik spojí se světlem Země. Země povstává díky každému z vás. A největší podíl na tom má nevědomá práce těch, kteří jsou svým světlem propojeni s částmi své duše ve vesmíru, osvobozeni od duality a v jednotě sami se sebou.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s