Kryon – Větší Akášický systém

Tento živý channeling byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii, 15. července 2012

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Předávám nyní zprávu, kterou můj partner zná, ale ne úplně. Dnešní poselství není jen pro ty v místnosti. Ti, kteří dnes dali najevo záměr slyšet a číst tyto věci, jsou ti, kteří se probouzejí na této planetě a dávají svolení k rozšíření bubliny jejich reality, aby zahrnula i to, co jim dříve připadalo „divné“, nelogické, a ne jako něco, co by bylo součástí jejich reality. A to je to, co vás odlišuje od ostatních. Překračujete svůj strach a tlačíte na to, co vnímáte jako skutečné, abyste se dostali na místo, které vám není známé – na místo, kde se ptáte: „A co teď? Kam jdu? Co mohu očekávat?“ A nedostanete 3D odpovědi, na které jste zvyklí.

Ach drazí, je zde pro vás tolik pomoci! Kdybychom vám tak mohli dát principy toho, jak tyto věci fungují, jako jsme to dělávali dříve! Nejste v tom sami. Když se rozhodnete dělat cokoli, co je posvátné a co byste nazvali duchovnem nebo prací na sobě, je zde atribut, o kterém jsme vám již říkali – na tomto místě. Vysíláte energii záměru buněčné struktuře svého těla, která je božská. A když je jí vyslán tento signál, ona pak aktivuje energii, o které ani nevíte, že ji máte. Ale pokud věříte, že máte Boha v sobě, pak musíte vědět, že je zde něco, co bude reagovat na váš záměr setkat se s Bohem. Setkat se s ním způsobem, při kterém zůstanete živí, zdraví a klidní na Zemi. Budete bez nemocí, budete mít energii, kterou si zasloužíte, a věk, který máte teď. Tato energie vám bude předána a vy ji uvidíte a ucítíte, zatímco budete pokračovat ve své touze setkat se s tím, co je ve vás, a co je božské.

Je těžké vysvětlit vám něco tak neviditelného, tak velkolepého. Ale ještě obtížnější je pro mne vysvětlit vám věci, které nebudete NIKDY schopni vidět – systém, který zde je a o kterém víte vše, když nejste na vaší straně závoje. Je až neuvěřitelně složitý a ve 3D nepochopitelný a přesto vám ho dnes znovu popíšeme. Učíme vás dnes toto, abychom uspokojili ty, kteří se o to zajímají, ale také proto, abychom vám dali informace o zdokonalení velkoleposti lidských bytostí.


Budu mluvit o vašich minulých životech.
Nechci o nich mluvit tak, jak myslíte. Chci mluvit o nich všech. Kdo si myslíte, že jste? Jaká je historie, kterou si myslíte, že máte? Vytvořili jste si kolem toho krabici – dokonce i metafyzici a ezoterici v místnosti. Tou krabicí je lidský život – kolikrát jste zde byli, kým jste byli a jak jste přispěli energii Země. A pokud toto děláte, pak říkám: „Jak zvláštní. Jak typické…“ Ani netušíte. Ani netušíte.

Je zde systém. Systém větší, než dokážete pochopit. Jste kousky Boha a Bůh nemá žádný věk. To, co nazýváte Boží energií, Stvořitelem vesmíru, to není jen tvůrce vesmíru a postoj Boží energie, ale je to stvořitel všech věcí, včetně všeho, co bylo před vesmírem. Nemůžete začínat s vesmírem (pozn. překl.: není to začátek všeho), ale přesto to udělejme. Jen pro zjednodušení. A zaměřme se pouze na vaši galaxii. Jen pro zjednodušení. Nezahrneme stovky miliard galaxií – zaměříme se pouze na tu vaši. Vaše Země je „ještě dítě“. Ach, je zde stejně dlouho jako vaše galaxie, je vytvořená ze stejné hmoty a je propojená se středem (galaxie) stejně jako všechny ostatní planety. Sluneční systémy, skupiny hvězd a vše ostatní obíhá stejnou rychlostí kolem středu. To vše je propojené, ale toto kvantové propojení má něco, o čem byste měli vědět. Totiž že ať jsou v galaxii jakékoli druhy života, které jsou dostatečně rozvinuté, aby měly kvantové vynálezy, pak spolu tyto druhy vzájemně komunikují. Pojmenovali jste je mnoha jmény a uvědomujete si je. Jsou to ti z Orionu, z Arkturu a z Plejád… A jaký je jejich vztah k vám? Mluvili jste o tom někdy? Sedíte zde a říkáte: „Ach, přál bych si o nich vědět víc.Ani na okamžik si neuvědomujete, že VY jste bývali JIMI. (Kryon se směje. Pozn. překl.: myslím, že mluví hlavně k přítomným, protože mnozí z nás si to už nějakou dobu uvědomují…)

Ó, oni jsou pořád tady, ale vaše duše se přesunula na novou planetu svobodné volby – na Zemi. Byli jste oseti Plejáďany před pouhými dvěma sty tisíci lety. Lidstvo je ještě „dítě“ – jste nejnovější životní formou v galaxii. Nejnovější formou, která má v sobě implantováno to, co se stane poznáním energie, která je vysoká i nízká, Božská i „nebožská“. Ne každý život v této galaxii nese tato semena, drazí. Některý je pouhou biologií. Stvořitel velmi pečlivě vytvořil scénář planet, které se vzájemně povznášejí. A tato (Země) je v tuto chvíli nejnovější. Už jsme to dříve řekli třikrát – nepřipadá vám zvláštní, že vaší Zemi trvalo tak dlouho, než se vyvinula? Byla tu více než 4 miliardy let a lidstvo, jak ho znáte, s plejádskými semeny, je tu teprve dvě stě tisíc let! Když se snažíte zpětně sledovat vývoj toho, co vnímáte jako lidstvo, nedostanete se o mnoho dál než deset či patnáct tisíc let.

Kolik let uplynulo od doby, kdy Plejáďané postoupili, do doby, než se stali natolik vyspělými v osvícení, že vás mohli osít? Jeden milion pozemských let. I oni byli ve fázi „dítěte“. Mimochodem, oni to nepočítají na roky. Nedá se to tak skutečně měřit, protože rok odpovídá pouze terminologii, kterou používáte pro jeden oběh vaší planety kolem Slunce. Galaktické měření je prováděno v tom, čemu se říká REV, cože je tzv. revoluce (míněn oběh) kolem Centrálního Slunce. A protože kolem něj se vše otáčí stejnou rychlostí, pak je REV jednotkou měření platnou pro všechny hvězdy, všechna seskupení a všechny planety ve vesmíru, kterým je vaše galaxie. Oběh kolem tohoto středu trvá 240 milionů pozemských let. Některé civilizace existují už po dobu 1 REVu. A vy jste tu se svými 200 tisíci lety… Takže se vám snažím říci, drazí, že pokud budete mluvit o vašich minulých životech, pak pamatujte, že máte duše, které se inkarnovaly na všech planetách, které to potřebovaly, a že jste zde už byli – minimálně 1 REV – na jiných planetách, a že jste vypadali velmi podobně jako teď.

Existuje nějaký důkaz o těchto věcech? Zatím ještě ne. Zatím ještě ne. Přijde doba, a nebude to brzy, kdy bude na této planetě vynález, od něhož budete datovat civilizaci. Vše před tímto vynálezem bude vypadat jako doba temna a vše po něm bude Novou Zemí. Vynález, o kterém mluvíme, vám umožní měřit kvantový stav. A začne to s těmi, kteří přijdou na to, jak tento stav uvidět. Pokud dokážete „vidět“ a měřit kvantový stav, pokud ho dokážete určitým způsobem pozorovat ve 3D, pak to povede k zásadnímu odhalení. Uvidíte totiž věci, které jsou pro vás nyní neviditelné a které vás povedou k vynálezům, které nyní nedokážete pochopit.

Řekněme, že by dnes Kryštof Kolumbus vystoupil ze své lodi, setkal se s vámi v této místnosti a vy byste mu měli vysvětlit internet. V žádném případě by to nepochopil – bez ohledu na to, jak dlouho byste mu to vysvětlovali. Rozumíte? Protože jeho vědomí, jeho doba, jeho víra a jeho realita se nikdy nemohou propojit s tím, co znáte vy. Přijde doba, kdy se podíváte na to, co znáte, a budete to vnímat stejně (pozn. překl.: jako vědomí Kryštofa Kolumba). Protože jste si zvolili, že překročíte hranici – a ta hranice, to je to, co jsme očekávali od chvíle, kdy jsem před více než 22 lety přišel. Toto je ono! Toto jsme viděli jako potenciál. Tento potenciál se nyní manifestuje. Nemusí se vám líbit, co se děje ve vaší zemi, ale rekalibrujete věci, které potřebujete rekalibrovat, abyste se mohli přesunout k tomu, co nazveme „setí semen budoucnosti“. To změní vše. Vědomí nemůže pokračovat k osvícenému stavu, pokud je jeho součástí chamtivost. A jsou mnohé další věci, které se samy rekalibrují. Stane se to přirozeně, nemusíte to vytvářet. Přijde doba, kdy politika nebude jako dnes. K tomu je zapotřebí, aby ti starší už nebyli na místech moci, kde jsou nyní. A to se stane prostřednictvím výživy (životosprávy), odchodu do důchodu a smrti. Až bude na místě nová generace, začnete vidět nové myšlení, systémy, na které dosud nikdo nepomyslel, a způsoby, jak vytvořit věci, kterými se nyní trápíte. Jak můžete vytvářet a financovat válku a zároveň pohodu a dobré zdraví? A právě teď odpověď zní, že nemůžete. A to bude objev, který nebude „sedět“ staré gardě, ale té nové ano, jestli chápete, co tím myslím.

Sedíte zde přede mnou s 23 chromozomy a myslíte si: „No, tak to prostě funguje.“ Ale není tomu tak. Protože vše kolem vás jich má 24, pouze lidé ne. A nejen to. Dva z nich podle vás splynuly – navzdory logice evoluce. Jde to proti intuici. Stojíte zde proti všemu ostatnímu v přírodě. Jste jediní svého druhu, místo aby i u vás panovala různorodost. A myslíte si, že je všechno v pořádku. Pokud by kdokoli přišel na tuto planetu a pohlédl se na tento systém, pak by na vás křičel: „Copak nevidíte, že jste jiní? Nejste odsud!“ (Kryon se směje.) To je téma! Hmmmm.

Takže musíte začít s minulými životy a musíte si uvědomit, že jste nejen svými vlastními předky na této planetě, ale i na všech ostatních, které jsou planetárně vašimi rodiči a prarodiči. Nezáleží na tom, jak jim říkáte, drazí. Jestli jsou to pro vás ti z Orionu či z Arkturu. Pomáhají vám, že? To protože jsou to vaši prarodiče. Někteří z nich oseli Plejáďany a pak Plejáďané oseli vás. A nestalo se to skrze podrobení. Byla v tom čistá láska. Ne to, co ukazují vaše filmy. Bylo to z podnětu božské inspirace, bylo to vhodné a správné. A jednoho dne vám ten kvantový vynález, který budete mít, něco ukáže. Jakmile vědci vezmou tento nástroj a zaměří ho na lidskou bytost, uvidí kvantové pole, které je šokuje. Zjistí, že je vaše biologie kvantová, ale biologie ostatních savců kvantová není. Budou přemýšlet, co je na lidských bytostech tak zvláštního a budou muset obrátit své oči na to, co je multidimenzionální a božské.

Při narození víte, že existuje Stvořitel, a hledáte ho od chvíle, kdy si dokážete představit, co je na druhé straně vaší reality. Dělá to více než 80 % lidstva – náleží k určité organizaci, uctívá Boha svým způsobem… těm všem žehnáme, protože hledání Boha jakoukoli formou vidíme jako vhodné.

A co minulé životy zde  – na této planetě? Nyní se dostáváme k systému, který je vám bližší, a kterému říkáte akášický. Chceme hovořit o akášickém dědictví. Procházíte cykly života – přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte. Starý systém příchodů a odchodů se liší od toho nového. Pro některé z vás je těžké tomu uvěřit, protože věříte, že systémy jsou vždy stejné, ale nejsou. Mění se spolu s energií. Když na planetě manifestujete jiné druhy energií, systémy na to reagují.

Jaký byl systém, který pradávní intuitivně nastavili? Můj partner o tom dnes učil. Jaký byl první intuitivní systém náboženství na této planetě? Minulé životy. A zůstalo to tak velmi dlouho – až do tzv. moderní doby. Systém moderní doby zavrhl možnost, že jste žili už dříve v jiných životech. Bylo to tak (kdysi dávno) kvůli kontrole (ovládání), protože pokud máte jen jeden život, pak máte i jen jeden posmrtný život. A pokud máte jen jeden posmrtný život, pak se chcete v současném životě chovat tak, aby to bylo „správné“. (Kryon se směje.) Myšlenka, že byste se mohli vrátit, bere nyní moc z rukou těch, kteří chtějí, abyste dělali určité věci. A to je podle nich moderní duchovnost. Není na ní ale vůbec nic moderního, protože to tak vůbec není.

Upřímně – vůbec nezáleží na tom, čemu lidská bytost věří, dokud si je vědoma Boha ve svém nitru. Mnohé systémy totiž slouží vašemu uctívání Boha, i když nevěří v minulé životy. Každý život, kde je láska Boha posílena o uvědomění, meditaci a energii, vidí Bůh jako život, ve kterém jste se dotkli rodiny, jako další krok k pochopení, kdo jste. Jakýkoli systém, který je založený na lásce – je dobrý systém, protože soucit a láska jsou tím hlavním. A proto máte minulé životy.

Všechny životy, které jste žili, jsou shromážděny a otisknuty na dvou místech – jedním je krystalická mřížka této planety a druhým je vaše Akáša. Vaše Akáša je ve skutečnosti na třech místech, to už jsme vám říkali. Místo, o které mluvíme nyní, je ve vaší DNA. Vaše Akáša je do ní otisknuta, abyste ji mohli použít později. A o tom bylo učení dnešního dne. Dovolte ale, abych vám pověděl o systému…

Ve starém systému jste reagovali na karmu. Karma je nedokončená energie minulých vyjádření – to znamená, že jste sem přicházeli „nekompletní“ v tom, že jste měli nedokončené životní lekce z minulých životů, které jste potřebovali dokončit nebo opravit. Už před lety jsme vám říkali, že tento systém může být nyní uzavřen a že můžete odložit všechny nedokončené energie. Nyní totiž můžete manifestovat nejen to, co je vaší akášickou vzpomínkou, ale také to, co teprve přijde! Dovolte, abych to vysvětlil.

Přijdete na planetu a je zde karma. Vy víte, jak jí odstranit, protože přicházíte s vědomím, které říká: „Už ji nepotřebuji.“ A tak ji odstraníte. Místo karmy ale musí být něco jiného, co bude „pohánět“ to, co budete dělat dál. A tímto „motorem“ je světlo, soucit a uvědomění – pak řídíte svůj život a jeho energii do takové míry, že vaši příbuzní budou prohlašovat, že nepatříte do jejich rodiny. Změníte, kdo jste. Jste zodpovědní za svou vlastní loď. Držíte kormidlo a plavíte se, kamkoli chcete. To je dnešní energie. Dovolte, abych vám pověděl o energii zítřka. Zmínili jsme to zatím jen jednou. Nyní říkáme, že nejenže řídíte svou vlastní současnou loď, ale navíc můžete už nyní vyjádřit záměr pro to, co si přejete dělat, až přijdete příště. To bylo dosud „rezervováno“ pro dobu, kdy se vrátíte na druhou stranu závoje, která je zároveň mou stranou. Na dobu, kdy máte rozhled a vidíte všechny potenciály. A nyní máte možnost nastavit to už teď, když jste zde (v tomto životě).

Skrze svůj záměr vidět, co musí být „vykonáno“, si volíte, jestli se vrátíte do stejné rodiny nebo ne – což bude další téma. „Co bych měl udělat, co nemůžu udělat teď kvůli tomu, kdo jsem a kde jsem? A jak to změním?a vyjádříte svůj záměr. To je nové. Chtěl bych vám něco říct, drazí – toto je schopnost mistra! To je to, co dělali mistři. I vy to děláte a ani to nevíte. Pracujete na své sebeúctě a nemáte tušení, jak daleko jste se dostali.

Dobrá. Odhalme nyní něco, o čem jsme v poslední době nemluvili. Proces minulých životů. Nyní obrátíme stránku a tak trochu se odkloníme od tématu, ale ne tak docela. Chceme vám odhalit něco, na co jste se nás mnohokrát ptali a co vám nyní chceme říci ještě jasněji. Ptáte se: „Mají zvířata minulé životy? Reinkarnují se? Pokud ano, do čeho se reinkarnují?“ Odpovím vám, ale mnohým z vás se to nebude líbit.


Nejprve zahoďte svou představu lineárního vývoje reinkarnace zvířat, pokud v ni věříte
. Z myši se nestane delfín. Delfín se pak nereinkarnuje v podobě člověka. Můžete se podívat do očí člověka a říci: „Vidím v nich energii delfína.“ Ale to není proto, že by někdy byl delfínem. Je v tom něco jiného. Takže nyní zatřeseme vaší představou, že existuje proces postupu na vyšší úroveň skrze inkarnaci v podobě zvířete. Pro zvířata takový systém neexistuje – s jedinou výjimkou.

Reinkarnují se zvířata? Ano. Jaký je tedy ten systém? Je těžké ho vysvětlit, protože není lineární. Jediná zvířata, která se znovu vrátí, jsou ta, která jsou v blízkosti lidí. To je vše. Zvířata v lesích a na otevřených pláních se nevracejí. Jinými slovy – musejí být ovlivněna lidským vědomím. To je pozvedá. Nemají v sobě božství, jaké máte vy. Není zde žádný test jejich vědomí, jako je tomu u vás. Jak ale všichni víte, mají ve své inteligenci koncept bezpodmínečné lásky. Ten zase ale nemáte vy, že? (Kryon se usmívá.) Vy na něm musíte pracovat. Tato zvířata jsou vám nablízku kvůli jedinému účelu – lásce. A pokud ji vyvolají, pak to vytvoří systém, který pak může být stále dokola opakován, protože nežijí dostatečně dlouho. V této místnosti a mezi posluchači a čtenáři jsou ti, kteří to potřebují slyšet.

Existuje systém, který může prodloužit váš láskyplný vztah ke zvířeti. Když váš zvířecí přítel zemře a vy ho pohřbíte do prachu země, chce se vrátit zpět. Jděte a hledejte ho. Bude tam. Takový je systém! Je nádherný. Nečekejte, že bude mít stejnou barvu, stejnou rasu nebo to bude stejný živočišný druh, ale podíváte se mu do očí a poznáte ho. Bude vám nablízku a vy ho najdete. Bude vás znovu milovat a vy poznáte jeho zvyky a nebudete pochybovat, jestli to je nebo není on. Jděte a najděte ho. Je to nádherný systém a je vytvořen pro vás. Velkolepost v lidské bytosti způsobuje, že změní vše, čeho se dotkne. Můžete ovlivnit ty s 24 chromozomy. (Kryon se směje.) Zvířata reagují. Nezáleží na tom, jestli je to myš nebo kůň nebo třeba i delfín. Je to jedno. Vrátí se zpátky. Pokud ho milujete, vrátí se.

Dovolte, abychom skončili tímto – nejsložitější věcí, kterou vám dnes dám. Krása a složitost akášického dědictví nabízí dvě cesty. Protože smýšlíte lineárně, protože jste ve 3D, měli jste vždy své akášické dědictví spojené s chemií. Muž, který sedí před vámi (Lee), je Irem čtvrté generace – tak dlouhá je jeho cesta zpět k původu jeho rodiny. A tak se lze domnívat, že jeho Akáša a tedy to, kde byl v minulých životech, je v souladu s tím, co je v jeho chemizmu. Ale není. A není tomu tak ani u vás.

Existují dvě zcela oddělené cesty. To znamená, že muž před vámi, i když je Irem čtvrté generace a má irskou krev, mohl žít svůj poslední minulý život v Indii a tak nemá rád maso a brambory. (Kryon se směje.) Můžete říci: „Počkej chvíli. Jak by tohle mohlo fungovat?“ A ono to opravdu funguje. Nezáleží na rodové linii vašich rodičů. Ta je zcela součástí vaší chemie. A jejich geny, které jsou ve vás zastoupeny, jsou 3D systém – máte stejnou barvu očí, některé jejich vlastnosti, dokonce i některé jejich talenty a jejich podobu, ale nemusí být nic dalšího, co byste s nimi měli společné, pokud byl váš minulý život v Indii.

A co když byl? Řekněme, že byl. Přijdete na tuto planetu a řekněme, že se narodíte třeba v Americe. Třeba do irské rodové linie – jen jako příklad. A nechcete jíst maso. Tak se stanete veganem, vašemu tělu to prospívá a ostatní kolem se tomu budou divit. Co je to s vámi? Proč byste něco takového dělali? A tady máte tendenci stoupnout si tzv. na svou krabici toho, čemu věříte, a říkáte všem: „To je způsob, jakým byste měli jíst všichni. Podívejte se na mě!“ (Kryon se směje.) Nechápete, že vaše prohlášení by mělo být toto: „Toto je způsob, jakým bych měl jíst já. Je založený na mém akášickém dědictví.“ A dál byste neměli zacházet, protože každý z vás má jiné akášické dědictví. To znamená, že pro každého z vás existuje jiný způsob stravy, který vám nejlépe poslouží. Pro některé z vás je naprosto v pořádku cokoli z toho, čím se stravujete v Americe, protože jste zde tak dlouho, že je na to vaše tělo zvyklé. Poradí si dokonce i s konzervačními látkami! Jiní sem přijdou a budou okamžitě reagovat, protože to nikdy nezažili. Někteří z vás okamžitě zvolají: „Tak moment! To je ale přeci chemizmus!“ Říkal jsem vám, že je to složité. Akášické dědictví a chemické dědictví se mísí velmi podivným způsobem a vytvářejí scénář, který nelze vysvětlit lineárním způsobem.

Právě jsem vám předal něco k zamyšlení, ale možná to začíná vysvětlovat některé z věcí, které vám nedávaly smysl. Jak můžete mít určité vlastnosti jako vaši rodiče a pak další, u kterých naprosto netušíte, kde se vzaly? My to ale víme. Může vám pomoci ten, kdo čte minulé životy. Nyní víte, že je to složité. A tak dovolte, abych přimíchal poslední složitost – a ta nebude dávat žádný smysl…

Máte tendenci inkarnovat se jako rodina. Pokud to tak je, jak potom můžete mít rodinu, která je z různých míst? Já ale neřekl, že jste z různých míst. Řekl jsem, že se inkarnujete jako rodina. Není to nutně rodina ve vaší chemii. A tady je, co to znamená: právě teď se v této místnosti setkává rodina s rodinou. Možná jste se nepodívali do očí ostatních, kteří tu jsou. Toto je vaše rodina. Ne váš otec a matka, váš bratr a sestra, ale to jste věděli, že? S těmi máte společnou chemii a je mezi vámi pouto, ale není to duchovní pouto. Když říkám, že se inkarnujete jako rodina, neznamená to, že se okamžitě najdete. Není tu žádné načasování. Mysleli jste si, že všichni přicházíte naráz. Není to tak. Ale často se najdete.

Takže než skončím, řeknu vám toto, posluchači a čtenáři: v tomto posunu se setkáváte s rodinou, když se spojujete do Jednoho a uvědomujete si, že jste skrze světlo Boha spojeni se vším živým – včetně vzduchu a skal, včetně těch, se kterými jste se ještě nesetkali, ale kteří jsou vašimi předky z jiných planet a kteří vědí, co děláte. Stojíme zde pospolu, gratulujeme vám a říkáme, že nakonec pochopíte tyto systémy, které budou jednou vyučovány ve vašich školách. Zatím ještě ne, ale jednou ano. Bylo to tak na jiných planetách a bude to tak i tady.

Na závěr říkáme – nenechte se odradit, protože jste teprve na samém začátku osvícení. Nedojde k tomu v tomto vašem životě – dokonce ani u těch nejmladších, kteří jsou zde. Vy jste ale ti, kteří to zasejí, a víte, co přichází. Budete tu, až se to bude dít, protože se vrátíte zpět. Všichni. A budete se chtít vrátit. Všichni. Až se totiž příště probudíte (v příštím životě), bude zde Země, která bude připravená pro vaše osvícení, a vy s ním nebudete mít problémy. Nebudete se tím muset trápit jako tentokrát, nebudete se to muset znovu učit jako tentokrát… Probudíte se s konceptem, že Bůh je ve vás. A to vše díky tomu, že jste změnili energii planety a i nadále v tom pokračujete. Krystalická mřížka s tím rezonuje a bude s vámi spolupracovat. Gaia očekává, co uděláte příště, a přemění se, aby doplňovala energii, kterou vytváříte. A to, drahé bytosti, je důvod, abychom to dnes společně oslavili. (Kryon se usmívá.)

Odejděte odsud jiní.
A tak to je.


KRYON
Pozn. překl.: Téma reinkarnace zvířat je ještě o trochu složitější – existuje další výjimka u savců. Kryon o tom hovoří v channelingu ze září 2004 s názvem Výzva linearity.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Greater Akashic System – mp3 záznam 36:39 min.


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s