Kryon – Různé úhly pohledu

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 27.04.2015

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a pln lásky a radosti sděluji slova, která se týkají vašich prožitků na Zemi.
Jste výjimeční v tom, že máte fyzické tělo. To o sobě já říct nemohu a rovněž jsem nikdy neměl možnost prožívat inkarnaci ve fyzickém těle jako ty. Mé pocity ohledně projevů fyzického těla jsou tedy vypozorovány a vyčteny z barev, tónů a struktur tvých světelných těl. Již mnohokrát jsem sděloval, že z našeho pohledu vnímání jste jako otevřená kniha, ze které lze vyčíst vše, aniž by se na to někdo ptal. Zkrátka je to otevřené a dle viditelných struktur lze vnímat vše, co prožíváš. To je nejčastějším důvodem toho, že duchovní bytosti znají odpověď na tvé otázky a na tvůj energetický stav. Jednoduše se orientují v barvách tvého vyzařování.

Je vidět vše, na co myslíš, co prožíváš, kam míříš. Jsou vidět tvé sny, tvé úmysly i to, co skrýváš. Před duchovně otevřenou bytostí se nic neutají, tam není co skrývat. A přesto plně respektují to, že si tvá duše přeje něco skrýt a vidí to jako zapouzdřené. To znamená, že je v daný okamžik vidět blok, ale není vidět to, s čím tento blok souvisí. A tak každý máte víc nebo méně svých schovaných, zapouzdřených kapslí, které jsou přístupné jiným jen v okamžiku, kdy si to vědomě přeješ a dvířka k nim tak pootevřeš.
A každá ze světelných bytostí má přístup k informacím podle svých znalostí a svého rozvoje. Proto, když na jednu otázku odpovídá více bytostí, od každé dostaneš jinou odpověď a přesto jsou všechny správné a přesné. Jen každá z informací vibruje jinak a je uložena v jiné vrstvě. Každá bytost ti také zprostředkuje informace ze svého postavení a ve vztahu tvé energie k jejímu světlu.

Když se například zeptáš Archanděla Chamuela na své prožívání lásky, dostaneš odpověď. Když stejnou otázku položíš mě, pak dostaneš odpověď, která vůbec nemusí být podobná odpovědi Chamuela, ale přesto bude velmi přesná a osloví tě. Vždy vyhledáš bytost, která je ti schopna poskytnout informace, kterým rozumíš, a které jsou ti podané způsobem, který chápeš, a který chceš.

Ukážu Ti to na stavu Lady Gaia.
Na Zemi se toho děje stále víc a každý den se Země potýká s kumulováním nějaké formy energie, kterou se snaží dostat ven. Každý den se snaží vystoupit o kousek výš ve svých vibracích. A přestože ji v tom podporuješ, tak stejně je to právě ona, kdo o svých krocích rozhoduje. Jsi jen podpůrným kamenem, o který se opírá, když postupuje. A jak moc velkou jsi pro ni oporou, záleží na čistotě tvého křišťálového srdce.

Když se nyní zeptáš Archanděla Chamuela na to, co se nyní děje s oblastí Nepálu, dostaneš možná tuto odpověď:

Já Chamuel k vám promlouvám a tóny lásky se snažím rozvířit vzniklé emoce, aby zmizel bol a žal a Země se mohla znovu nadechnout. Událost, která ochromila oblast hor, byla předvídaná a ze srdcí lidí byly vysílány modlitby k tomuto okamžiku, aby se uvolnilo to, co spalo a přitom to vystoupilo na povrch, aniž by to způsobilo mnoho škod. Bylo proneseno tisíce modliteb před okamžikem, který nastal a zbořil nejeden chrám. Před událostí této velikosti byla provedena řada energetických opatření a všechna souvisela s láskou a s uspořádáním vnitřních sil v této části Země. Co se jako destrukce zdá, se v očích jiných může jevit jako cesta k návratu do vesmírného pořádku. Lidský žal je však to, co tuto oblast sužuje a trápí. Šíří se strach a to je slabým místem pro všechny, kteří se v oblasti nachází. Je to strach o své blízké a strach o posvátné klenoty. Dědictví Země v Nepálu uložené.

Když položíte stejnou otázku Lady Gaia, pak sdělí následující:
Milovaní lidé, mé srdce v této oblasti krvácí a bylo zasaženo vibrací, která pochází od lidí. Zacelené bylo rozdrásáno, aby se znovu zacelilo v silnější a vyšší rovině. Aby vyplavilo na povrch to, co mé nitro již nepotřebuje a očistilo se tak od významných stop dějin, kterými prošla tato oblast ještě před vašim narozením. Nic není tak, jak se vaše vědomí domnívá. Vše má podtext energetického pojetí. Vše má své zrození a svůj konec v nekonečné smyčce jednoty. Tektonické desky, které toto způsobily, byly zneužité lidskou silou a byl využit okamžik, kdy se k sobě přiblížily. To proto má vše takový dopad, jaký znáte z úrovně lidského vědomí. Ne všechny informace, které se k vám dostávají zvnějšku, jsou ty pravé a proto následuj energii svého srdce, spoj se se srdcem mým a to ti o této situaci více sdělí a napoví.

A ještě stejnou otázku zodpovím já sám:
Když došlo ke střetu magnetických polí a byla narušena a zbořena struktura jednoho z nich, došlo k vlnění, které se odrazilo právě v této krajině. Záměrně byla zvolena právě ona, protože ukrývá to cenné, po čem lidstvo odnepaměti touží. To, co jste viděli v této oblasti, zažíváte v menších erupcích denně po celém světě, jen to vaše duše tak nevnímá. Vnímáte to až v okamžiku, kdy se vaše duše třese, a když se změní váš energetický stav. Vnímáte to až ve chvílích, kdy utrpí újmu nevinní lidé. Ti, o kterých sice nic nevíte, ale z vašeho pohledu jsou nevinní. Vnímali byste to stejně, pokud by se toto téma týkalo jiných skupin lidí? Někteří z vás ano, jiní snad. Je to stále o tom jistém úhlu pohledu a o tom, že nikdy neznáte ani 1/10 z toho, co se za tím vším ukrývá. Pouhým okem sledovatele vidíte, že se něco děje, avšak neznáte pravý děj. Znáte jen scénu, která právě probíhá. Neznáte přípravu, jednotlivá dějství, celý průběh ani vyvrcholení. Znáte jen jednu částečku pravdy, která se zveřejňuje. A ano, je to vždy smutný příběh, když jsou ve hře lidské životy. Když Země strádá a něco se s ní děje.
Je to však stále jen jedno dějství jednoho představení. A vy nevidíte za oponu toho, co to vše obsahuje a pojímá, ani neznáte rozřešení, neboť příběh ještě neskončil a stále probíhá.

kryon

Podzemní říše Lady Gaia nyní intenzivně pracují na obnovách toho, co ztratily a co jim bylo odebráno. Stále se i u Lady Gaia aktivuje Nové vědomí a jsou povoláni zástupci různých říší na pomoc ke stabilizaci magnetických drah v místech, kudy prošla v posledních letech hadí síla Země. Lady Gaia samotná tento tunel již nepotřebuje, neboť Kundaliny Země byla již přesunuta, avšak je třeba stále udržovat v těchto místech propojení podzemní mřížky Lady Gaia a k tomu bych vás i já chtěl vyzvat.

Spoj se se svým vlastním magnetickým polem. S energií, která tě obklopuje a která je propojena tisíci body s tvými jemnohmotnými centry pokožky a vede pak dál do nitra tvého těla. Dovol si aktivovat magnetismus ve svých dlaních a chodidlech a spoj dlaně a chodidla k sobě, aby byl okruh uzavřen. Pak pozoruj své tělo, jak se nabíjí a harmonizuje a vyčkej na znamení, které ti dá, abys pak chodidla a dlaně položil na zem a spojil svůj magnetismus s magnetismem Země. Nemusíš nic nikam posílat. Ani to od Země není žádoucí. Stačí jen úmysl svobodného Bytí a Lady Gaia sama ví, že s tebou může počítat. Spustí se proud energie, který si Lady Gaia pošle právě do míst, která to potřebují.

Mnoho z vás se tak stane přímými spolupracovníky práce na obnově poškozené dráhy magnetické mřížky pod povrchem Země. A protože tato mřížka má nejedno poškození, tak bude vaše energie směřována do různých míst. Proto do toho nezapojuj rozum a sám poznáš, kdy je možné práci ukončit a Lady Gaia samotná se ti poděkuje.

Takovou léčivou sílu má schopnost tvého světla. Tímto jednoduchým způsobem můžeš kdykoli podpořit mřížku, která kolísá. Ať jsi kdekoli a kdykoli uslyšíš, že tě Lady Gaia k pomoci vyzývá.

Nyní vidíš, jak různé pohledy na jednu událost může mít duchovní svět. A co si o této akci myslí lidé, se dozvídáš běžně z různých zdrojů. Záleží tedy k jaké bytosti se přikloníš a z jaké úrovně vědomí tento stav sleduješ. Záleží, jaký máš energetický úkol na Zemi a podle toho se tě energetický stav Země dotýká. Ti, kteří jsou vysoce energeticky postavení, ti cítí silné prosby Země a její vyzařování. Dokáží svými myšlenkami spolupracovat na obnovení všeho, co umožňuje Zemi pokračovat dál.

Ostatní se přizpůsobují právě tomu, co sami u sebe zpracovávají a jaké téma se jejich nitra dotýká. Mnoho lidí stále potřebuje ve svých srdcích oživit téma soucitu a tak dostávají stále více podnětů k tomu, aby se srdce probudilo. Někteří potřebují potvrzení toho, že se něco se Zemí děje a tak neustále hledají, co nového se děje na Zemi. Jsou poutníky na své cestě, která ztratila směr, protože zaměnili pozornost na sebe za pozornost k jiným a ztratili z dohledu základní pravidlo vzestupu Země, které zní: Vzestup Země začíná uvnitř tebe a nikoli vně.

Proto cokoli, co tě vně trápí, co vně vyhledáváš a řešíš, jaké myšlenky ti běhají hlavou, co toužíš změnit a kde se cítíš být prospěšný vždy souvisí s tvým nitrem a jsou jen výzvou k tomu, abys změnil něco uvnitř sebe a nitro uvedl do harmonie.

Tyto informace již víš a přesto je stále zmiňuji, neboť jen málo z vás má odvahu přiznat si vnitřní sílu a poznat ji ve své pravé velikosti. To dokážete jen v případě, že zaměříte pozornost na sebe a tím změníte vibraci celé Země. Staň se vědomým pracovníkem Nové doby a nikoli tím, kdo zaměřuje pozornost mimo sebe, aby se sám nemusel posunout dál. Cestu sebepoznání vždy vede láska a vždy to může být cesta radosti, když si ji takovou uděláš. Avšak pokud chceš jít cestou sebepoznání skrze utrpení, pak i o této volbě rozhoduješ sám. Vše je jednoduché. Víc, než si myslíš. Stačí jen, když si to dovolíš a na vibraci jednoduchosti přistoupíš. Nechť se ti to povede!

S láskou Kryon.

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sobě.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s