AA Michael – „JEMNÉ VYLADĚNÍ VLASTNÍ DUCHOVNÍ PRAXE“

AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, duben 2015

Milovaní mistři, dovolte nám malou přestávku, než začneme naše pojednání.

Zavřete oči a nechte odpadnout vnímání času a prostoru. Představte si proudy Lásky/Světla vyzařující z pramene vašeho srdečního centra, a vizte, jak vyvěrají  vpřed a obklopují a pokrývají všechny a všechno na Zemi. Sledujte svým vnitřním zrakem, jak miliardy různě velkých pramenů Světla září zpátky k vám od každé smysly obdařené Bytosti na Zemi. Jak se spojujete se Základní Esencí, esencí Jádra, svých bratrů a sester po celém světe, nechte odejít strach, souzení a různé druhy víry.


Každý člověk na Zemi je jedinečný
, a přece, hluboko uvnitř Jádra svého Srdce jste všichni stejní. Každá Vnímající Bytost se skládá ze stejné látky jako náš Bůh Otec/Matka: z čisté Andělské Esence Nejvyššího Stvořitele. Vy jako projevená zhmotněná Jiskra Světla máte zakódovaný Andělský Plán, který se skládá ze zvláštních vibračních vzorců a dostatku Andělské Světelné Látky, abyste naplnili svůj současný pozemský osud.

Dovolte svému vědomí, aby bylo povzneseno na vzácné místo, kde jste Světelnou Bytostí, která se vznáší a září a spojuje se s jakoukoli další Bytostí Světla této sluneční soustavy. Neexistuje žádné oddělení. Nemusí zde být žádné oddělení bez ohledu na to, jak daleko od  Srdečního Centra Stvořitele se pohybujete. Nezáleží na tom, jaké dohody jste přijali během minulých věků nebo na vzhledu plášťů a masa, které jste přijali a věřili, že jsou pravdivé; nezáleží na tom, kolikrát jste rozdělili svůj Paprsek Duše na menší a menší zlomky, vždy jste byli spojeni se svým Atomem Božího Semínka, svou Andělskou Přítomností JÁ JSEM, a konečně, se Stvořitelem. Existuje také malinký Proud Stvořitelova Světla, který vás jednotou s druhým spojuje. SPOJENÍ NIKDY NEBYLO ZLOMENO A NIKDY NEBUDE.

Když cítíte mnohobarevné, zářící vlny Světla naplněné Láskou/Světlem a ctnostmi našeho Boha Otce/Matky, jak vás obklopují, dýchejte zhluboka a pomalu. Uvnitř těchto vzácných proudů Světla je všechna energie a jsou zde také všechny součástky, které kdy budete potřebovat, abyste postavili pole snů; abyste postavili své osobní základy pro Nový Věk, abyste znovu žádali své Mistrovství Sebe. Vězte, že hranice mezi námi už neexistují, i když jsme nikdy nebyli opravdu odděleni. Protože nyní po mnoho let probíhá předem posvěcený proces vývoje, posilujeme naše spojení s každým z vás, každým okamžikem a každým dnem.

Vaše děti již neklopýtají temnotou na cestě, která nikam nevede. Vy se probouzíte, a rozpomínáte se, že vaše četné zážitky minulého světa byly všechny součástí velkého experimentu. Jste si vědomi toho, že éra minulých několika tisíc let se rychle uzavírá. Už se necítíte tak, jako byste byli figurkami na šachovnici osudu. Jakmile plně požadujete práva spolutvůrce daná vám Bohem, už nikdy nebudete vytvářet to, co přináší bolest a utrpení. Proč také, když stejně jednoduše můžete vytvořit radost, mír a hojnost? Všechno, co musíte udělat, je dát nám svolení, abychom se stali součástí vašeho života. Otevřete, prosím, své srdce a svou mysl možnosti, že jsme opravdoví a že jsme připraveni a ochotni vás vést, směrovat, inspirovat a chránit v rámci Vesmírných Zákonů.

Dejte si za cíl se přesunout do magické říše, kde není nebezpečí, a podle níž už nebudete živit negativní energií, silové pole Třetí a Čtvrté Dimenze. Místo toho přidejte živoucí, milující energii do aurického pole Lásky/Světla, které obklopuje Zemi, do Měňavé Křišťálové Mřížky Zdroje Světla. Váš starý svět a omezená realita rychle mizí. Negativní myšlenkové formy struktur víry kolektivního vědomí, které byly zachycené v nižších Astrálních (emocionálních) Pláních se rychle rozpouštějí. Širokospektrální hra duality/polarity vás postupně přestává držet, jak se pomalu vracíte do rovnováhy a harmonie, a tím uvolňuje sevření vašeho stínového já, což vám umožňuje promítat do temnoty více a více světla. Pravidla hry se také mění, jak se přesunujete po Cestě dál k O-svíce-ní. Často se to nazývá úzkou Stezkou, a to je pravda. Každý z vás nese odpovědnost (není souzen) v závislosti na své úrovni vědomé pozornosti. Vaši Strážní Andělé a Vyšší Já vám neustále ukazují možnosti nebo výzvy, aby vám pomáhaly ve vašem procesu probouzení. Když se stanete pozorovatelem a začnete jednat v rámci Vesmírných Zákonů Tvoření a zákonů příčiny a následku, začnete vidět moudrost a spravedlnost ve všem, co se ve vašem životě děje nebo objeví.

Pokud se máte stát mistrem sebe a svého světa, musíte začít jemně vylaďovat svou duchovní pozornost. Stále vám budou představovány mnohé úrovně volby. Vězte, že žádná volba není špatná, pokud  neubližuje vám nebo ostatním. Vaše spektrum volby se bude měnit podle toho, jak se budete posouvat dál po spirále vyššího vědomí (pozornosti).

Dovolte nám, abychom vám uvedli několik příkladů. Označíme rozsah voleb (spektrum volby) jako jedno procento ze sta procent. Stát se mistrem svého osudu znamená, že vaše volby budou jemnější a ne tak snadno definovatelné. Proto musíte zostřit své dobré posuzování a objektivitu a vezměte v úvahu, že možná budete muset vystoupit nad situaci, abyste získali větší přehled a jasnější obrázek. Je také potřeba soucitná nezaujatost, soucitné oddělení.

Naším prvním příkladem bude osoba, která si vybrala existenci strádání, která, když se snaží se naučit lekce třetí a nižší čtvrté dimenze, funguje hlavně v rámci frekvencí instinktivní přírody/pod-vědomé mysli a snaží se přežít. Její negativní volby budou mít poměr vibrací až 50% a pozitivní volby budou v rozsahu 51% až 70%.

Naším dalším příkladem je osoba, která si zvolila život, ve kterém je příležitost zažít bohatství Pozemské Pláně, a je připravena začít proces duchovního probuzení. Vstoupila na Stezku vyššího vědomí, pozornosti, a,  jak jsme vysvětlovali dříve ve sdělení Zlatý Slib, vynesla ven větší množství Esence Sebe, které její Boží Já/Přítomnost JÁ JSEM bude uchovávat jako rezervu, dokud nebude připravena začít vstřebávat a začleňovat mnohačetné Stránky svého Vyššího Já. Proto se časem postupně u jejího spektra voleb zvýší jemnost a vibrace na, řekněme, 70% až 80%.

Vyšší vědomá pozornost plodí větší příležitosti, ale také vyžaduje větší zodpovědnost. Cesta po spirále k domovu může být postupným nebo velmi rychlým stoupáním, ale nese s sebou to, abyste dělali správné volby v rámci vaší současné úrovně osvícení, když se snažíte zlepšit své schopnosti na nejvyšší možný potenciál, který můžete obdržet.

Náš poslední příklad bude zahrnovat většinu z vás, kteří souzníte s našimi sděleními. Tato skupina zahrnuje ty z vás, kteří jsou nyní pevně na Stezce – ty z vás, kteří zažili mnoho zkoušek, pokusů , testů a bitev s tělem přání ega, aby se vaše osobnost mohla získat dovednosti a disciplínu a ještě jednou se stala služebníkem Duše. Hledali jste, testovali, odmítali a zjemňovali, pročišťovali to, co nyní přijímáte jako své pravdy, cestou jste tím tvořili svou novou realitu. Metodou pokusu a omylu se učíte být profesionální v použití Vesmírných Zákonů Zhmotňování. Výsledky vašich voleb se rychle dostávají do vědomé pozornosti, abyste věděli, že zákon příčiny a následku je neměnný, a že jste opravdu tvůrcem své reality a světa kolem sebe. Jak se stáváte Mistrem Sebe a svého světa, mění se spektrum vašich voleb, takže rozsah frekvence volby je nejvyššího řádu: od 85% do 100%. Když tohoto dosáhnete, tak se požehnání vašeho Boha Otce/Matky na vás určitě snese jako sprcha.

MOST K VYŠŠÍMU VĚDOMÍ JE V SRDCI – TŘI PLÁNĚ VYŠŠÍHO VĚDOMÍ SE VYVÍJEJÍ NÁSLEDOVNĚ:

  • SMYSLY EMOCIONÁLNÍHO TĚLA SE VYVÍJEJÍ PROSTŘEDNICTVÍM DUŠE/SVATÉHO SRDEČNÍHO CENTRA
  • VĚDOMÍ MENTÁLNÍHO TĚLA SE VYVÍJÍ PROSTŘEDNICTVÍM SVATÉ MYSLI/VĚDOMÍ DUŠE
  • DUCHOVNÍ POZORNOST SE STÁVÁ TŘETÍ SOUČÁSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM DUŠE A SOUČASNÉHO OBYVATELE, NADDUŠE/ VYŠŠÍHO JÁ.

Jak se naladíte na vyšší frekvence Světla, zvyknete si na proud Svatého Ohně Dechu, který byl nazýván Řekou Života/Lásky/Světla. V Živé Řece Života je zakódovaný skrytý mocný zářivý proud  znalostí. Je to proud tvořivého génia, nicméně musíte čerpat z moudrosti Svaté Mysli a svého Já Duše, abyste získali přístup k této vrozené moci.

Také bychom vám rádi připomenuli, že vaše ruce jsou jedním z nejvýše vyvinutých spojení s mozkem, protože mají v dlaních zasazené éterické krystaly, krystalové generátory. Byly navrženy tak, aby byly jedny z nejsilnějších elektromagnetických impulzů fyzické loďky. Proto ti, kteří aktivovali a rozvinuli léčivou sílu ve svých rukách, jsou tak efektivní v léčitelském umění. V budoucnosti budete mít potenciál znovu vyvinout paměťové buňky v konečcích prstů, takže budete moci mít přístup k vědomým i podvědomým informacím prostřednictvím dotyku.

Dobrým cvičením by bylo držet v jedné ruce krystal, který jste naprogramovali jako léčivý krystal/ generátor, a zaměřit se na aktivaci léčivých schopností ve dlaních rukou. Prostřednictvím cvičení Nekonečného Dechu se soustřeďte na posílání/cítění Adamantinových Částic Světla ve svých dlaních. Dlaně se vám mohou velmi zahřát nebo začít bodat. Může to chvíli trvat, než budete cítit ten pocit; nicméně postupně získáte schopnost vysílat léčivé Světlo Stvořitele do jednotlivých částí svého těla. Léčení budoucnosti bude zahrnovat o-Svíce-né, dynamické léčitele se schopností posílat svým pacientům léčivé paprsky Andělského Světla, které budou téměř jako laserové.

Vy, Hvězdná Semínka, se probouzíte k vědomí svého Nebeského Dědictví, které bylo zakódované do Krystalů Semínek Atomů a uloženo ve vaší Svaté Mysli. Také si uvědomte, že existuje velkolepá historie statečnosti a znamenitosti vetkaná do násilné a často jednotvárné cesty lidského rozvoje. Zažíváte vzkříšení nadsmyslových schopností a schopností vyššího vědomí, které spaly po celé věky. Nicméně to, aby člověk otevřel zapečetěné dveře k vnitřní moudrosti, ke Svaté Mysli,vyžaduje oddanost, odhodlání a úsilí, Je nanejvýš důležité, abyste se znovu naučili věřit svému vlastnímu vnitřnímu vedení. Milující a vděčné srdce čistí vědomí a vytváří klid a mír mysli. Vyvine se ve stálý Stav Bytí a ne jen do příležitostné praxe.

Z každé stránky pozemské existence je zřejmé, že jak občerstvující Světlo Božího vědomí proniká celým Stvořením, lidstvo se probouzí z iluzorního snu minulých věků. Vy pokládáte základy pro přicházející desetiletí změn. Jak to pozorujeme, vidíme energie, které utvářejí různé druhy vaši pravděpodobné budoucnosti, a jak se tyto mění díky používání vaší svobodné vůle. Proto nikdo, opakujeme nikdo nemůže předpovědět budoucnost s jistotou, neboť používání svobodné vůle ji vždy ovlivňuje. Často se vás ptáme: „Jste ochotni převzít úplnou výhodu daru svobodné vůle daného vám Bohem? Jste ochotni se snažit dělat nejvyšší volby, které máte k dispozici?“ Pokud tak budete činit, přidáte svou energii k budoucnosti celého lidstva o nejvyšším  potenciálu. Jste daleko mocnější, než si uvědomujete. Jak se spojujete v modlitbě na nejvyšší dobro, máte potenciální schopnosti zvrátit války, zastavit devastující ničení Země a pomáhat při vytváření míru a hojnosti pro všechny.

Každý z vás a vy všichni dohromady jste zodpovědní za energii, kterou vytahujete z Vesmírné Banky Andělské Látky Života, za Adamantinové Částice Světla Stvořitele. Jak utrácíte své duchovní dědictví? Když jsme se společně nalodili na loďku této důležité fáze vývoje, prosím, udělejte si čas stanovit si svůj závazek sami k sobě a ke své duchovní rodině.

Když necháte odpadnout okovy času/prostoru a hustoty nižší čtvrté dimenze, vaše vize budou ostřejší a jasnější a nebudete klást žádná očekávání nebo omezení tomu, jak nebo kdy se projeví, zhmotní. Vaše odhodlání získá sílu a vy se budete s důvěrou hladce a s grácií pohybovat vpřed, neboť vaše stálá mantra zní: „Žádám o největší dobro pro všechny.“

Přidejte se k nám, milovaní, ve zhmotňování nejvyšších voleb v Andělském Plánu Stvořitele pro nadcházející Věk. Začali jsme tuto cestu společně ve velké radosti a očekávání, a když se znovu sejdeme při oslavování vítězství, my dodáme: Dobře, stateční bojovníci Světla, dobrá práce?

JÁ JSEM Archanděl Michael a přináším vám tyto pravdy.
www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s