Archanděl Michael a Archanděl Víra – Osvícení a probuzení korunní čakry

Poselství přijala Natalie Glasson, 19.3.2015

Skrze naši láskyplnou andělskou frekvenci přinášíme naše božské vědomí inspirace a léčení, aby se dotklo vašeho bytí a probudilo ve vaší duši vzpomínku, která je mimo vaši současnou realitu, mimo dimenze a reality vědomí na vnitřních rovinách. Taková vzpomínka se nedá pochopit myslí, pouze zpracovat skrze duši, jako důvěrně známá vibrace. Vaše duše je schopná obrovského navýšení schopností a tvoření. Největším a nejmocnějším způsobem, jak poznat svou duši, je pro vás, jako pro pozemský aspekt své duše, opravdové láskyplné kouzlo. Představte si, kdybyste vědomě žili víru své duše, že jste nejúžasnější kouzelnou vibrací, světlem a substancí schopnou všeho a čehokoli. Povšimli byste si své duše, která se vědomě proplétá do každého aspektu vaší reality, tvoření, myšlenek a zkušeností. Stali byste se uznávaným božským stvořitelem své reality, posvátnou silou sladěnou se Stvořitelem a z něj vycházející. Představte si, jak by byl každý den na Zemi vzrušující a naplňující, byla by to naplněná cesta evoluce, pochopení a přijetí Stvořitele. Vaše duše je větší než jakékoli kouzlo si umíte představit, je to zkrátka pravda vašeho bytí, je jen třeba, abyste si to uvědomili.

Nechť  jedinými mantinely, kterých si zvolíte se držet ve svém bytí a realitě, jsou mantinely lásky, obzvláště když žijete v souladu se svou duší. Dovolte si žít, tvořit, myslet, cítit a prožívat v mantinelech Stvořitelovy lásky. Samozřejmě, že Stvořitelova láska žádné mantinely nemá a to je jedna z pravd, kterou vám chceme předestřít, a přesto když žijete v mantinelech lásky, znamená to, že vždy tvoříte a nabíráte zkušenosti v prostoru lásky. Znáte lásku jako něco, co se rozpíná a tak se tento prostor rozšiřuje. Když se posuneme mimo prostor lásky, vstoupíme do strachu, zlosti, bolesti a utrpení, což umožňuje každé duši na Zemi, aby se vyvíjela, snažila se pochopit a učila se a přesto už tento proces učení není pro mnohé uspokojivý. Když si dovolíte žít v prostoru lásky ve vašem bytí, mysli, emocích, realitě, tvoření a zkušenostech, nabízíte sami sobě věčně se rozvíjející a inspirativní svobodu. Dovolte si propustit veškerá omezení, která brání překrásnému kouzlu vaší duše a budete-li přesto muset mít nějaká omezení, nechť jsou to hranice lásky. Toto může být nelehký koncept, protože omezení a limity povzbuzují pocit ztráty moci/síly a přesto je život v hranicích lásky plně osvobozující, protože láska je mnohem rozpínavější, než si dokážete představit. Existencí v mantinelech lásky sami sebe žádáte, abyste změnili pohled na omezení a zároveň zjistili, že láska je nejvíce se rozšiřující a osvobozující prostor, v jakém můžete žít. Zůstat v prostoru lásky svým bytím, myslí, emocemi, tvořením a zkušenostmi, je vědomá volba a to díky pochopení a prožití posvátné Stvořitelovy lásky. Všechny vaše akce a reakce, dokonce i způsob vnímání sebe sama a své reality, je nebo kdysi byla vědomá volba.

“Volím si žít ve vědomém prostoru lásky.”

Největšími nástroji, jak zůstat vědomě v prostoru lásky, jsou uvědomění, propouštění a poté návrat k lásce. To znamená uvědomění si energií, myšlenek, emocí či bloků, které ve vás vyvstávají a které nejsou zrozeny z prostoru lásky. Vědomé propouštění, odpojení a vydechování toho, co vám již neslouží a pak schopnost znovu rozpoznat prostor lásky. Váš prostor lásky vyšel od Stvořitele a přesto je pro vás osobní a může překlenout celý Stvořitelův vesmír, tak úžasně je svobodný. S těmito nástroji a když si dovolíte vědomě žít v prostoru lásky (v energii, vibraci, pocitu, rezonanci) v sobě, kouzlo vaší duše bude možné uvidět mnohem snadněji, i vnímat ho a využívat ve své fyzicky duchovní realitě na Zemi.

Můžeme nahlížet na jakoukoli zkušenost, myšlenku či emoci mimo prostor lásky jako na konflikt s láskou. Když přijmeme realitu mimo mantinely lásky, přijímáme protiklady, což je jako věřit ve dvě reality – v jednu v rámci mantinelů lásky a v jednu možná v rámci mantinelů strachu či iluzí. Druhá fáze energetické vlny vzestupu označená jako energie ukřižování, vnáší světlo do protikladů a žádá vás, abyste si vědomě vybrali prostor, který chcete ze svého bytí vytvořit. Osvětlení protikladů nabízí hluboké čištění obzvláště na mentální tělesné úrovni. Mnoho lidí na Zemi si přeje vidět za iluzi Země, vidět a vnímat vnitřní roviny, avšak to vyžaduje mentální posun a změnu. S osvětlením protikladů jste schopni vědomě si vybírat, co považovat za nepravdivé a co si přejete přijmout jako svou pravdu. Možná věříte, že vaše protiklady, například zvyky, jsou součástí vaší osobnosti; činí vás tím, čím jste, čím vytváříte svou osobnost a jste jedineční. Do jisté míry je to pravda a přesto vám vaše protiklady nepatří, jsou to energie, přesvědčení a úhly pohledu, které jste si vybrali, že si je s sebou ponesete, ale nedefinují vás. Je to vaše vědomá volba, obzvláště pochází-li od vaší duše, která vytváří a dokonce definuje kým jste a kým chcete být jako duše na Zemi. Když pozorujete své protiklady, vědomě si vybíráte to, čemu věřit, co chcete naplnit energií a prožít; pak vytváříte ohnisko pohledu ve své mysli a před sebou jasně nasměrovanou cestu, plněji rezonující a sladěnou se Stvořitelem. Všimněte si svých duchovních přesvědčení; všimněte si jak se během dne mění a dokonce se stávají pravým opakem.

Rozpouštěním protikladů rozpouštíte i rozpory ve svém bytí, ve vědomí Země a lidstva a dokonce i ve Stvořitelově vesmíru. Toto čištění mentálního těla symbolizuje spojení, sjednocení a prolnutí se Stvořitelovým světlem ve všem a tím se rozpouští iluze oddělenosti, která je v jazyce a ve skutcích mnohých na Zemi tak dominantní. V tomto čase, kdy energetická vlna ukřižování přináší osvětlení protikladů, proudí Stvořitelovým vesmírem mocný průnik světla, ukotvuje se ve všech dimenzích a proniká korunní čakrou Země a korunními čakrami lidí. Toto průrazné světlo pohybující se vpřed od jádra osvícení ve Stvořitelově zdroji má účel osvětlení a osvícení. Při probouzení korunní čakry má proud světla úkol proniknout do mentálního těla a zároveň probudit moudrost duše a moudrost již v korunní čakře obsaženou. Sprška osvícené moudrosti, pochopení  a osvícení míří nyní na nás všechny. Je čas aktivace korunní čakry, čas přijímání božského jasu do mysli a mentálního těla, který přinese obrovské léčení všem, i Zemi.

Tento božský zásah je podporován a povzbuzován mnohými na vnitřních rovinách, Lady Kuan Jin a Lady Pallas Athena dohlížejí na posuny a proces probouzení. Lady Kuan Jin je čóhan jedenáctého paprsku zaměřeného na vtělování duše a Lady Pallas Athena je čóhanem dvanáctého paprsku, což je vyjádření Kristova vědomí, tedy aktivní lásky. Lady Pallas Athena také pomáhá mnohým dokončit jejich proces vzestupu na pozemské úrovni; je zdrojem zmocnění, podporuje v každé duši Kristovo zasvěcení. Tyto dvě bohyně podporují potřebné aktivace ve vaší korunní čakře k rozvinutí proudu světla duše a pochopení ve vašem bytí a také pomáhají světlu, duši, procesu osvícení, vtělení a zmocnění ve vašem bytí při vzestupu. Tato aktivace začíná nyní a bude pokračovat po několik měsíců a pomáhat ve zrychlování vašich energetických a světelných vibrací.

Chcete-li, můžete použít tuto invokaci, abyste podpořili své sjednocení s aktivací korunní čakry Země a lidstva:

“Zahaluji se energií, světlem a vědomím Lady Kuan Jin a Lady Pallas Atheny. S vaší pomocí a protože dohlížíte na všechny aspekty mého bytí a vzestupu, žádám všepronikající světlo z jádra osvícení ve Stvořitelově zdroji, aby se propojilo s mou korunní čakrou a probudilo ji, očistilo, zaktivovalo a posílilo ji. Světlo proudí mou korunní čakrou do mého mentálního těla a přináší stavy a vhledy osvícení a ozáření zrozené v mé duši a posvátném vědomí. Nechť světlo jádra osvícení ve Stvořitelově zdroji současně rozpouští všechny formy protikladů v mých myšlenkách, přesvědčeních a úhlech pohledu. Nyní si vědomě volím prostor lásky ve svém bytí a dovoluji svým posvátným vibracím, aby se s lehkostí a dokonalostí rozvinuly. Všechny aspekty mého bytí jsou nyní zalévány sprškou moudrosti, pochopení a osvícení. Vím, že jsem spojen s Matkou Zemí – aktivace, které nyní probíhají v mé korunní čakře a bytí současně probíhají i v korunní čakře Matky Země a umožňují rozšíření, osvícení a uvolnění posvátné moudrosti z korunní čakry Matky Země, aby se buď vrátila na vnitřní roviny nebo byla ukotvena ve vědomí lidstva, dle nejvhodnější potřeby. Vím, že vše je harmonie a vyváženost, protože my všichni rezonujeme s pravdou Stvořitele. My všichni jsme božští příjemci a zesilovače Stvořitelova světla. A tak to je.

Prosím, praktikujte tuto invokaci tak často, jak jen chcete, vždy ponechte po invokaci nějaký čas, aby mohla energie proudit do vaší korunní čakry. Představujte si světlo z jádra osvícení ve Stvořitelově zdroji, jak proniká vaší korunní čakrou, pozorujte, jak světlo naplňuje celé vaše bytí a buďte si vědomi posunů, které ve vašem bytí podněcuje.

S andělskou láskou navždy
Archanděl Michael a Archanděl Víra

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s