Kryon – Skutečná svobodná vůle

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, duben 2015

Milí přátelé duchovních poselství!
Jaro se svým příchodem stále ještě trochu otálí, u nás na severu teď zrovna sněžilo. Připadá  mi, jako by se ostýchalo projít dveřmi do probuzeného stavu. Tak nějak podobně jako my, což je tématem dnešního Kryonova poselství. Často už působíme v souladu s naší multidimenzionalitou, ale pak nás zas znovu pohltí pozemská dualita. Jak už nám Kryon dlouho říká, je vskutku uměním propojovat obě úrovně tak, aby naším každodenním životem mohla prostoupit lehkost. Stále víc vnímáme, že můžeme propouštět stále víc a víc stresu a prožívat každý den společně s výše vibrujícím bytím, s tím, kým doopravdy jsme.
I když se sice občas mohou přihodit různé věci, které považujeme za starosti nebo překážky, už jsme schopni je řešit s lehkostí a bravurou. Několik týdnů mám velmi intenzivní sny a vnímám, jak se znovu vynořují zážitky a problémy z minulosti. Tentokrát mi připadá, že souvisejí s důvěrou v Boha. Jak lze výrazně pociťovat na našich seminářích, jde teď skutečně o čištění základních témat, které nějak souvisejí s tím, zda opravdu důvěřujeme našemu skutečnému bytí, které se o nás stará. Ať už se to týká čehokoli, stojí za to se nad tím zamyslet. Může to být jako mantra, která nás přivádí do našeho středu. Pokud bychom opravdu dokázali přijmout, že je o nás postaráno, ať už to pro každého z nás znamená cokoli, pak bychom mohli propouštět víc do hloubky, a hodně by se toho usnadnilo a získalo úplně jinou chuť. Užijme si velikonoční dny s těmito myšlenkami, které zahrnují i aspekt hojnosti. Ať už si pod tou hojností představujeme cokoli.


Krásný čas přeje
Barbara Bessen  

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Přicházím tak, jak to dělám léta. Magnetický mistr už tu v současné době není tak aktivní, protože skupina Kryon se věnuje převážně jiným úkolům v této galaxii. Zůstal jsem tu jako jedna část skupiny Kryon, která vždy působila jako posel. Od počátku Země jsem tady k službám Zemi a člověku. A je pro mě čest, že v tom mohu pokračovat dál. Má podpora skončí, až nová Země, ta výše vibrující, zcela splyne s tou starou, trojdimenzionální. Slyším lidské hlasy, jak se ptají, kdy to nastane. Je to stále probíhající proces. Je to jako kdybys chtěl hodně pomalu projít dveřmi. Zvolna a opatrně, protože se chceš podívat, co tě čeká na druhé straně. Tvá tělesná soustava je přizpůsobena  životu tady na Zemi. Velmi opatrně se připravuješ na to, abys prošel dveřmi (do výše vibrující Země). „Mohlo by se přece přihodit něco zvláštního nebo dokonce něco špatného,“ myslí si jedna část tebe, „bude lepší, když se budu mít na pozoru.“ A tak tvůj průchod dveřmi do nového, jemně vibrujícího života připomíná zpomalený film. Vstupuješ s rozvahou a ohlížíš se nazpátek. Už dlouho to popisuji tak, že žiješ jednou nohou v dualitě a druhou v multidimenzionalitě. Prožíváš svůj každodenní život se všemi jeho dramaty kolem sebe a druhou nohou našlapuješ opatrně nebo naopak velmi odvážně do reality 5. dimenze, jak jí říkáte, odkud se na bytí díváme z jiného úhlu.

Už dlouho říkám, že nic není takové, jak to vypadá. Teď bych to tady chtěl znovu zopakovat. Když nahlédneš skrz dveře do dalšího prostoru, abys zjistil, jak to tam  vypadá, budeš mít jen matnou představu, jaké by to tam mohlo být, protože je obrovsky rozlehlý. Mnohé je ještě zahaleno mlhou jako nějakým závojem, který je třeba nejprve odsunout stranou. Jen tušíš, co tě tam uvnitř čeká. A tak někdy zavřeš oči a trochu s obavami uděláš vetší krok kupředu – jak to znáš z dětství – a najednou se ocitneš na druhé straně. Pak otevřeš oči, uvidíš něco, co si dost dobře nebudeš umět zařadit a tak zas rychle couvneš zpátky. Tak žiješ jako u nějaké řeky na obou jejích březích. Jenže, jak rád znovu zdůrazňuji, je to tak, jako by se ta řeka rozšiřovala a pak už lze jen těžko dlouhodobě obývat jednou nohou oba břehy zároveň. Táhne tě to na druhý břeh nebo-li ke vstupu do té nové úrovně, která slibuje nebe na Zemi. Tak ji alespoň popisují ti moudří, kteří už udělali velký krok svými výše vibrujícími těly tak, že dočasně opustili svá pozemská těla, aby mohli pobýt na druhé straně. Zpátky přinesli  pozdravy z domova.

Chtěl bych tě teď povzbudit, abys s větší odvahou prošel těmi dveřmi a vydal se na cestu domů. Nemusíš mít obavy, nepřijdeš o své nejbližší rodinné příslušníky a blízké  přátele,  pokud to bude tvá vůle. Budou jen vnímat, že se měníš, protože už nebudeš stejný jako dřív, až nasaješ víc interdimenzionálního vzduchu. Tomuto úžasnému procesu říkáme projasňování. Projasňuješ se. Z nové úrovně budeš přijímat do svých těl stále víc energie, budeš se zjemňovat. Na výše vibrující úrovni platí jiné fyzikální zákony než tady, kde také ještě vibruješ. Proto tvá tělesná soustava prochází transformačním procesem. Pokračuje to stále dál a dál.

Témata, která označujete jako karmická, jsou už mnohonásobně rozpuštěna, teď pracuješ na základních tématech. To jsou ta témata, které tě až dosud nenechávala v klidu: jsou to témata týkající se základních pozemských atributů, které už na vyšších úrovních neexistují. Témata jako starosti o základní životní potřeby, to znamená jídlo, pití, mít co na sebe, někde v bezpečí bydlet, mít zdravé tělo a to nejdůležitější – touha „být milován“, vyjádřená hledáním partnera a často spojená s rozmnožováním, vznikem dalšího života. Oddělení od Boha je základní fikcí, která tě udržovala a udržuje ve hmotě. Během všech svých inkarnací jsi nikdy nepouštěl ze zřetele svůj záměr vydat se zpět domů. Nyní nastal čas to naplnit, resp. propustit staré zkušenosti. Zjišťuješ, že základní potřeby lze koneckonců snadno uspokojovat, pokud propouštíš a vycházíš z toho, že Bůh, jímž opravdu jsi, se o sebe dokáže postarat, a intenzivně to vnímáš. Nelze to pochopit z dualistického hlediska, tedy rozumem, ale jen srdcem. Jsi Bůh tvořitel, který chtěl poznat svět hmoty takříkajíc na vlastní kůži. A zapomněl, kým opravdu je. Čím víc člověk přesouvá nohu z jednoho břehu na druhý, tím jasněji tuto skutečnost chápe. Vnímá Boha v sobě, uvědomuje si blízkost svého Vyššího já. A to mu sděluje, že si nemusí dělat žádné starosti, že tady je k dispozici všechno, co člověk potřebuje. Jen je důležité tomu také věřit.

Uchyluj se častěji do ústraní, do hluboké relaxace, která ti usnadňuje kontakt k sobě samotnému, a vnímej tu sílu a lásku, která k tobě proudí jako dar. A hned pocítíš: Nemusím si dělat žádné starosti. Všechno to, co mi způsobuje starosti, je jen pozemským mazivem, které tady udržuje život v chodu, jak už to holt ve světě dobra a zla chodí.“ Víš, že jedno automaticky podmiňuje druhé. Nelze prožívat jen jednu stranu, dokud tu člověk žije. Po míru téměř automaticky následuje válka. Tak to tady chodí. Z toho rád vyvozuji, že míru lze dosáhnout jen multidimenzionální nohou. Ta je zas spojena s tou druhou (pozemskou) nohou a projasňuje ji. Proto je světový mír záležitostí, která musí vzejít z nitra ven, ze srdce lidí, nikoli na rýsovacím prkně mocipánů, kteří si naopak pořád ještě hodně masírují tu svou dualistickou nohu. Při bližším zamyšlení to dává smysl, že?

Proto jsem přišel, abych vám ještě víc objasnil tento úhel pohledu. Důvěřuj prosím svému vnitřnímu Bohu, té světelné bytosti, jíž opravdu jsi. Důvěřuj, že se o tebe stará, že tě vždy přivádí ve správný čas na správné místo a že se s tvou tělesnou soustavou děje to, co je nutné, aby dál pokračoval proces projasňování. Pořád se ještě stává, že se občas objeví nějaký symptom nemoci, aby se vymazaly staré uložené vzorce, jak bylo výše zmíněno. Kousek po kousku pomalu procházíš dveřmi do ráje. Občas uslyšíš zvonek i u jiných dveří, což si vyžádá tvou pozornost ať už je to cokoli, a ty opustíš své místo u nebeské brány. Když si pak svou pozemskou záležitost vyřídíš, možná uplyne celý den, než si zas vzpomeneš na ony dveře, na svou bránu do Světla a opět se odvážíš do ní vkročit.

Možná ležíš večer v posteli a surfuješ na „Zlaté vlně“, jak rád popisuji energii Jednoty. Necháváš se unášet na vlnách lásky Všeho-co-je a uvolňuješ třeba každodenní balast duality a staré otisky. V této „Zlaté vlně“ je uložen koncept lidského těla, jeho modrotisk, takže tvé buňky vědí, že mohou nasát trochu vzduchu z domova a rozpomínat se.

Pokud třeba praktikuješ narovnání páteře se mnou nebo mým bratrem Michaelem, budeš napřímen a odvážíš se nově si uspořádat život nebo si víc uvědomovat své kroky. Začneš pozorovat své myšlenky a možná si večer v posteli uděláš bilanci, co sis kdy kde myslel a co jsi tím inicioval, co se pak třeba projevilo v určitých činech. Pak usneš a přesuneš se na druhou stranu závoje. Tam budeš láskyplně přivítán a můžeš prodiskutovat témata či nápady pro Novou Zemi s ostatními, kteří také opustili své spící tělo nebo už pozemské tělo neobývají. Některé z těch plánů si přineseš sebou do ranního probuzení. Nebo se ti během dne  vynoří nápady, které přijmeš s nadšením nebo naopak váhavě, protože obsahují takové kroky, které se třeba ještě neodvažuješ udělat.

Takto pomalu přejímá velení tvá multidimenzionální noha.
A přesto ti stále ještě zůstává ta (pozemská) noha, která prožívá každodenní život se všemi fasetami lidského bytí. A ještě jeden aspekt se zlehka vynořuje stále víc do popředí: skutečná svobodná vůle. Tím, že se oprošťuješ od starých otisků, plánuješ v noci budoucnost a stále víc se spojuješ se svým Vyšším já, začínáš být schopen rozhodovat se skutečně svobodně. Neboť tvé otisky z minulosti, na jejichž základě sis neustále každou vteřinou utvářel svůj život, jsou pryč. Jsi skoro jako nepopsaný list a můžeš se nově a svobodně rozhodovat pro to, co chceš žít. Není to nádherná zpráva? Nezapomeň: Mnohé v životě není ve skutečnosti takové, jak to vypadá. Vyplatí se důkladně prozkoumat všechno to, co prožíváš nebo co se už vynořuje jako potenciál. Otázka by měla znít: Je to jen starý hrnec s novou pokličkou nebo si ten hrnec doopravdy formuješ nově? Přeji ti, abys odvážně prošel dveřmi. Čeká tam na tebe tolik nového, všechny ty zázraky, ve které jsi vždycky doufal, které sebou přinášejí lehčí život, hodně pokoje, radosti a třeba i činorodosti. Tento nový svět je předzvěstí stále většího splývání s Jediným, s prvotním Stvořitelem všeho bytí. Přáním každé jednotlivé bytosti je cesta domů.

Zůstávám v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON

Poselství přijala Barbara Bessen začátkem dubna 2015. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu
http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2015/04/internet-channeling-april-2015.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s