Kryon – Vnímání mistrovství I

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem při čtvrté Kryonově plavbě po Pacifiku 9. září 2003

Při tomto channelingu se účastníci plavili na lodi s názvem Norská hvězda. Channeling byl přijat při rychlosti 23 uzlů (poměrně ostrá plavba) na cestě z Havajských ostrovů k Fanninovým ostrovům – malým ostrůvkům, které jsou součástí republiky Kiribati. Tento channeling se odehrál na palubě 12, asi 8 podlaží nad vodou. Tato místnost měla celou jednu stěnu prosklenou, takže bylo možné pozorovat pohybující se oceán. Žádná země nebyla v dohledu, pouze velkolepost obrovského Pacifiku, kam jen bylo možné dohlédnout. Ten den byl křišťálově jasný a klidný oceán vytvářel úžasný pohled na až neskutečně klidnou hladinu. Loď si brázdila svou cestu na jih a před její přídí tančili delfíni, kteří se „usmívali“, jako by věděli, co se chystáme dělat.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato nová doba se soustředí na to, aby v sobě lidské bytosti objevily Boha. Na to se soustředí i naše učení. Takže zatímco sedíte na těchto židlích, pozornost učitele před vámi, kterému říkáte Kryon, se soustředí na vás. Dovolte tedy bytostem, které jsem s sebou přivedl, a které zde čekaly už několik dní, jelikož se nemusely nalodit tak jako vy, aby odvedly svou práci. Dovolte jim, aby se začaly ukazovat mnoha způsoby – způsoby, díky kterým je ucítíte (pocitově i vjemově). Pak možná porozumíte tomu, že toto je doba, kdy se lidé dotýkají kousků a částí na druhé straně interdimenzionálního závoje.

Ačkoli nejsme lidé, jsme rodina a jsme si velmi vědomi vašeho lidství. Jsme si natolik vědomi vaší biologie a toho, čím procházíte, že cítíme, že jsme s vámi „jedno“. A proto sem přichází i můj doprovod, energie speciálně pro vás, která sedí vedle vás… a stejně tak i vedle těch, kteří toto čtou nebo poslouchají ze záznamu.

Není tu pro nás nic neznámého. Známe dokonce i věci, které se pro vás teprve chystají, a vy o nich ještě nevíte. Vaše potenciály jsou pro nás realitou, pro vás však zatím ještě ne. A to, drahé lidské bytosti, je to, čemu se říká měnící se interdimenzionální mapa cesty. Můžete ji změnit pokaždé, když se na ní podíváte – tím znemožňujete naplnění starých proroctví a vytváříte tak zajímavou perspektivu vašich životů.

Právě teď kloužete po vlnách, že? Ach, kdybyste tak tušili, co se odehrálo na zemi pod nimi! Sedíte zde na tomto vyvýšeném místě, shlížíte na vodu, která pokrývá hloubky, přesto je toho pod vámi velmi mnoho, co vás ovlivňuje a nastavuje to pódium pro planetu v jiném čase.

Mistr Makua, jehož rodová linie je velkolepá, vám nedávno předal informaci [hovoří o Havajském „stařešinovi“, který den předtím vedl Kryonovu skupinu při posvátné cestě na velkém ostrově na Havaji]. Jeho rod je rodem spiritualistů a historiků. Zná velká tajemství svých vlastních lidí a velkolepost jeho předků. Můžete říct: „No, Makuův postoj tedy musí být předpojatý směrem k jeho vlastní rase – k tomu, co řekli a co vykonali.“ Přesto Makua nemá vůbec žádnou předpojatost. Rozumí velkým pravdám Země. Ti, kteří jsou v jakékoli rase duchovně vyspělí a kterým se říká „stařešinové“ je také znají. Když se shromáždí, uvědomí si, že jejich pravdy nejsou jen podobné, ale že jsou téměř identické.

A tak se stalo, že Makua – Polynésan, Havajec – před vámi zmínil Lemurii. A také vám položil otázku: „Kdo jste?“ To byla otázka všech duchovních učení včerejška, že? Kdo jste? Mistr Makua vás žádal, abyste se povznesli nad sebe (své současné pozemské já – pozn. překl.). Je možné, že vaše duchovní rodová linie je také taková? Chápete, že tato otázka není jen o tom, kdo jste, ale také kdo jste byli? Chápete, že minulost je přítomná i teď?

Co jste cítili, když jste vkročili na ty ostrovy, které vykukují z oceánu (Havaj) – části, které se nikdy nepotopily jako zbytek Lemurie? Cítili jste tu energii? Když vás Makua představil svým předkům na kraji vulkánu, cítili jste rozrušení? Cítili jste jeho lásku? Makua vám předával pozvání k pochopení, že jste ve skutečnosti mohli být jeho předky! Pochopili jste to? Dokážete proniknout do hloubky té informace, že jste nyní skutečně kráčeli po části Lemurie, která stále existuje, jak jste to dělali kdysi, když to býval vrchol hory?

Makua to jako mistr vidí vše v jediné perspektivě, stejně jako mnozí mistři. Vidí vás jako rodinu a zve vás, abyste prověřili, kdo jste – z pohledu historie, dokonce i jeho vlastní historie. Ve skutečnosti vás žádal, abyste si vzpomněli na Lemurii.

A tak je pódium nastaveno pro dnešní učení. Můj partner už vám říkal, že při plavbě po oceánu nemáte žádné uzemnění. Není zde spojení se zemí, když se pohybujete po vlnách. Nicméně jenom proto, že cestujete nad zemí, po které jste kdysi tančili, neznamená to, že k ní nemůžete mít vztah. Jen se nad ní teď vznášíte.

Pokud jde o Zemi, dovolte, abych vám řekl o něčem, co se s ní děje. V průběhu tohoto týdne [při plavbě] dostanete informace o krystalické mřížce. Tyto informace jsou specializované a předané partnerce mého partnera [Jan Toberové], aby vám je předala. Ale na základě věcí, o kterých jsme vám řekli, že se začínají na planetě dít, musí dojít ještě k něčemu dalšímu.

Sdělili jsme vám informaci, že vyladění magnetické mřížky bylo dokončeno na konci roku 2002. Řekli jsme vám, že jako další bude vylaďována mřížka Země, zemina, krystalická mřížka. Dali jsme vám informaci o jejím vytvoření a dokonce i některá jména, pod kterými byla známa – jako třeba mřížka světla. Je to druhá ze tří mřížek na planetě, která má být změněna. Řekli jsme vám, že třetí mřížkou je lidské vědomí – to je síla a je spojená zároveň propojená i s předchozími dvěma, zatímco se posouvají. Všechny tři vytvářejí pyramidu mřížek, pokud se chcete podívat na jejich tvar.

Pak jsme vám také dali informaci o těch, kteří pomáhali vytvořit krystalickou mřížku. Řekli jsme vám některá slova, která jste od Kryona nikdy dřív neslyšeli. Varovali jsme vás, abyste tato slova nepoužívali proto, abyste si z nich vytvořili představu o vaší mytologii, ale abyste je raději vnímali jako nominální hodnotu a vnímali jste to, co znamenají duchovně. Říkali jsme vám o stvořitelích krystalické mřížky – o dračí energii a vznešenosti – ne o mytologických dracích, o zvířatech, která ničí. Ne. Dračí energie, to je vznešenost a kouzlo stvoření. Pak jsme vám říkali, že tato dračí energie se znovu probouzí. Také jsme mluvili o tom, co se dělo s krystalickou mřížkou – že jste viděli skutečnou krystalickou mřížku, spirituálně i fyzicky, jak se na planetě přepisuje. To vše jsme vám řekli.

I ti, co krystalům rozumí jen na té nejzákladnější úrovni, chápou, že krystaly mají určitou formu paměti. Uchovávají frekvence a frekvence jsou jazyk. Frekvence, vhodně uspořádané, jsou jazykem Ducha – jsou to čísla a cykly. Dokonce i kosmická mřížka je složená z frekvencí. To je nová informace: dračí energie se probouzí a stvořitelé krystalické mřížky ji začínají s pomocí lidstva měnit. Přepisujete informace, které jsou uschovány v krystalické struktuře planety. Co přepisujete? Instrukce? Ne. Přepisujete historii planety.

V dimenzi, která není třetí, čtvrtá a dokonce ani pátá, neexistuje čas, jak ho vnímáte. Jste interdimenzionální stvoření, všichni jste andělé. V krystalické mřížce začínáte proces, který je těžké komukoli z vás vysvětlit, protože je to mimo rozsah struktury lineárního času. Přepisujete, co se stalo na Zemi. Je to nová planeta v nové energii.

Někteří mohou říci: „No, Kryone, tak tímhle jsi mě „ztratil“. Protože co se stalo, to se stalo! Historie Země je plná válek, dobývání, civilizací. To nejde změnit. Je to historie! Takže bez ohledu na to, co uděláš s krystalickou mřížkou, historie zůstane. To nemůžeš změnit.“ Správně. Nemůžete změnit fakta, ke kterým fyzicky došlo, ale můžete změnit veškerou historii v DNA – to, co se stalo v minulosti, a zároveň to „žije“ dnes. Tato informace DNA přestane reagovat na „historické vrstvy“, na které reagovala dříve. Přepisujete historii žijící mřížky zvané lidské vědomí, což je ve skutečnosti vaše „žijící“ minulost. Abyste se mohli pustit do tohoto přepsání, musíte navštívit určité posvátné místo na planetě, o kterém jsme vám říkali před více než 13 lety.

Existuje jeskyně – skutečná jeskyně – které se říká Jeskyně Stvoření. A v této jeskyni, ve 4D [vaší realitě] byste nalezli fyzickou krystalovou energii – mnoho krystalů. Tato jeskyně nebude nikdy objevena, to už jsme vám řekli. Je chráněná a odstíněná, aby nebylo možné ji zaměřit. Ale kdyby bylo možné ji spatřit, pak by ti mimo spiritualitu řekli: „Není to úžasná jeskyně? Není neobvyklá… se všemi těmi krystaly?“ To by bylo vše, co by viděli. Ale je v mnohém podobná této místnosti – plná interdimenzionálních bytostí, které vaše stará realita nemůže spatřit, ale které vnímáte a cítíte. Jeskyně Stvoření je jako Akášické záznamy lidstva na Zemi. Je to složitý systém příchodů a odchodů všech andělů zvaných lidé, kteří přicházejí ze všech galaxií do této, na jedinou planetu svobodné volby. Vaše planeta je opěrným bodem pro rozhodnutí o budoucnosti určitých částí vesmíru. O tom je váš svět.

Jak si asi dokážete představit, tato jeskyně je aktivním místem! Probíhá tu mnoho příchodů a odchodů. Ach, kdybyste mohli vidět záznamy zapsané do krystalů indigových dětí – kým vším byly! Dovolte, abych vám něco řekl. Mezi indigovými je jen velmi málo „nováčků“ (těch, co jsou na Zemi poprvé – pozn. překl.). Je pro vás těžké to pochopit, zejména pokud neznáte dynamiku geometrických čísel a množství lidí, kteří se rodí na Zemi. Ale dovolte, abych vám alespoň řekl, že většina indigových, kteří se dnes rodí, mají historii na této planetě.

Nyní se vás zeptám: co si myslíte, že se děje v Akášických záznamech v hlubinách Země, že to umožňuje, aby byla indigová zkušenost zapsána do krystalů? Ach, začínáme být ezoteričtí, že? Co se stane, když opouštíte tuto planetu a vrátíte se k záznamu, který má určitou energii, která leží v Jeskyni Stvoření? Uvědomujete si, že atributy vaší DNA jsou sem otisknuty, zatímco přicházíte a odcházíte? Je zde hluboký vztah mezi Akášickými záznamy a vaší DNA. Jedno je obrovské uložiště všeho, a jedno je současné uložiště aktivních částí.

Dovolte, abych vám řekl, co se děje. Krystaly Akášických záznamů jsou nabíjeny dračí energií. S přepisem krystalické mřížky přichází přepsání Akášických záznamů. To je tajemství ukryté za přepsáním lidského vědomí, jak se právě teď mění planeta. Jste prostupováni [dračí] noblesou a hlubokou změnou ve vašem vztahu k historii na planetě. Tento přepis mění váš pohled na to, co se stalo, ne skutečnou historii. Bylo to drama nebo lekce? Bylo to součástí plánu nebo chaos? Vytváří to zlobu a zášť nebo model toho, co nedělat? Žádá si to akci? Pokud ano, bude tou akcí odplata nebo řešení? Rozumíte tedy teď tomu, co „přepsání“ skutečně znamená? Děje se to právě teď, dokonce i v posvátných síních této jeskyně.

Mistrovství

Teď buďme praktičtější. O „mistrovství“ jsme vám předávali jeden channeling za druhým. Co vidí mistr svýma „očima vzestupu“? Ne to, co vidí Kryon nebo andělská bytost, ale co vidí a cítí lidská bytost, která má energii vzestupu?

Tito mistři nejsou ti staří mistři, o kterých jste četli. Ne. Jsou to lidské bytosti ve vašem čase, které se chopily mistrovství – ty, které aktivovaly třetí vrstvu DNA a učí se vše o vzestupu, zatímco zůstávají na planetě. Co prožívají? Co vnímají ohledně věcí, které jsou pro vás obyčejné a běžné? Nechť je toto částí jedna z dvoudílného učení nazvaného „Vnímání mistrovství: běžné myšlenky“. A až to bude dokončeno, můžete vidět rozdíl mezi myšlenkami staré energie a myšlenkami nové energie, kam to směřuje a co se děje. Je zde sedm bodů. Hovořme o čísle jedna:

1. Bůh

Očima vzestupu – co si lidský mistr myslí, když řeknete slovo Bůh? Může to být něco jiného, než si myslíte. Vidíte, lidský mistr rozumí rozdílu mezi starým lidským vnímáním a energií pravdy. Bůh není izolovaný v systému vytvořeném lidmi. Esenci Boha najdete ve středu každého atomu, v každé existující molekule. Lásku Boha najdete v každé biologické buňce v lidském těle. Bůh není izolovaný v tom, co si lidé „myslí“, že je Bůh. Bůh není definovatelný. Bůh nemůže být umístěn do sady pravidel. Bůh nemůže být umístěn ani do rodové linie. Božím zájmem jsou lidské bytosti. To není historie. To není doktrína. Nejde to rozškatulkovat.

Takže když mistr přemýšlí o Bohu, pak je mistr zamilovaný do celého lidstva. Bůh je vše, co je, a je viděn, cítěn a prožíván jako rovnost bez souzení. To se velmi liší od toho, jak se lidé vždy snažili Boha definovat. Lidé se ho snažili vysvětlit, rozškatulkovat, systematizovat, pojmenovat, organizovat a uctívat. A nic z toho nefungovalo, že ne? Protože každá skupina prohlašuje, že zná jeho definici a ostatní ne. Někteří dokonce ve jménu Boha vraždí jiné.

Mistr tiše sedí s širokým úsměvem a vidí Boha ve všech věcech. Samotná tato myšlenka vytváří klid v mysli mistra, který si uvědomuje, co Bůh je a co není. Lidské systémy a doktríny jsou nemastné neslané ve srovnání s velkolepostí toho, co vidí mistr. A je zde určitý kosmický vtip: náboženští vůdci planety, kteří prohlašují, že mají Boha, ho také často mají! Protože k léčení dochází i v oddělených boxech mnoha doktrín a v mnoha „tvářích“ náboženství. Samozřejmě, že dochází k uzdravením a že je zde Boží láska – i v systémech, které jsou omezené a v rozporu s ostatními. Protože Bůh je ve všem, nezáleží na jméně organizace nebo náboženství. Když lidé volají Boha, povolávají božství, které je v každém a v každé buňce. Bůh je tam, kde jsou lidé, ne v budovách. Mistr se směje z radosti nad poznáním, že Bůh je v lidské bytosti. To také znamená, že žádný člověk není nikdy sám.

2. Zlo

Co vidí mistr, když řeknete slovo „zlo“? Očima vzestoupeného mistra, který sedí, přemýšlí a medituje nad slovy a koncepty, co si mistr myslí o zlu? To je informace, kterou jsme vám dali minule, ale zopakujeme vám ji. Měli byste to slyšet stále dokola.

Lidské bytosti, jste naočkováni myšlenkou, že entity kolem vás soupeří o vaší duši. Že chtějí vaše vědomí. Je vám předkládána informace, která tvrdí, že existují božské bytosti a bytosti zla, a že záleží na tom, co si svobodně vyberete – jedna nebo druhá strana zvítězí. Je to volba mezi ďáblem a anděly. A vy jste jako na houpačce mezi nimi dvěma. Předpokládá se, že oni mají moc a vy ne. Takže se raději zaháknete za jednoho z nich, abyste měli určitý směr. Někteří tuto situaci nazývají dualitou.

Drazí, to je mytologie! Předám vám pravdu. I ta nejtemnější věc, kterou si dokážete představit, která se kdy stala, právě teď se děje nebo se kdy na planetě stane, ta byla (je nebo bude) spolutvořena a projevena lidmi! Největší zlo ze všech zel, nejtemnější z temného, není o nic temnější než nejtemnější místo v lidské mysli. Zlo je to, co vytváří lidské bytosti, ne bytosti seslané na Zem, aby se vás zmocnily. Lidské bytosti jsou mocné. Mohou projevit temnotu, stejně jako světlo. To vysvětluje to, čemu říkáte černá magie. Je to v lidských bytostech, které používají sílu svého božství [vesmír odpovídá, ať je to jak chce]. Je to svoboda lidské volby a vždy byla.

Nyní dovolte, abych vám pověděl i o druhé stránce tohoto. Nejbožštější věc, kterou si na této planetě dokážete představit, nejjasnější světlo, největší láska v celé historii lidstva, sídlí v lidské bytosti. Říkáme vám tím, že temnota i světlo, andělské i zlé, to vše leží ve vaší struktuře moci a je to dosažitelné pro každou lidskou bytost na planetě. O tom je naše učení a říkáme vám to od začátku. A mistr to ví. Mistr se nebojí stát v pentagramu při nejhorších obřadech zla, protože ví, že to není nic víc než lidská bytost. Že nejsou žádné síly zla, které se ho mohou zmocnit a někam ho odvléci. Je to jen temná stránka lidských bytostí.

Tady je ještě něco, co mistři vědí: karty se obrací. Zní to otřepaně, když říkáme, že směřujete ke světlu? Co jiného bychom vám měli říct? Nyní to má vyšší vibraci. A když změříte rezonanční frekvenci mezi zemí a vrcholkem ionosféry [Schumanova resonance], získáte geologické měření, které se v posledních letech téměř zdvojnásobilo. Takže co s tím uděláte? Země fyzicky reaguje na sílu světla, která je vytvářena v lidském vědomí na planetě. Mistr to ví, takže když slyší slovo zlo, pak chápe, že ho vytváří lidé. Mistr se nebojí, protože chápe, že člověk je také schopen si poradit s tím, co člověk stvořil, a proto nad tím má moc.

Je to tak jednoduché, jak to může znít – světlo je aktivní, tma pasivní. Když stojíte v temné místnosti a rozsvítíte světlo, tma nevyskočí a neodejde někam jinam. Místo toho je transformována a to se děje na této planetě. Rovnováha mezi tmou a světlem je měřítkem lidského vědomí. Nejsou to armády andělů a démonů bojující proti sobě, jak vám možná bylo řečeno. To znamená, že lidstvo má moc nad veškerým zlem i božskostí. To je posilující poselství. Nebuďte šokováni, pokud se setká s kritikou.

3. Smrt

Číslo tři je hluboké a my se u něj příliš nezdržíme, protože jsme o něm mluvili už mnohokrát. Jak mistr vnímá, očima vzestupu, lidskou smrt? Tohoto tématu jsme se dotkli minulý měsíc. Popsali jsme vám, co dělá mistr s třetí vrstvou, s vrstvou vzestupu, pokud jde o smrt.

Drahé lidské bytosti, vy všichni jste stvořeni pro mír na Zemi. Všichni jste stvořeni proto, abyste v druhých nalezli jiskru lásky. Věděli jste, že se musíte aktivně rozhodnout jednat jinak? Smrt je vhodná v rámci rovnováhy velkolepého systému a to vám nemusíme říkat. Každá smrt je vhodná, dokonce i taková, o které si to nemyslíte. Dovolte, abych vám zde opět vykreslil větší obraz, protože mistr ho vidí.

Mezi vámi všemi existují extrémně složité dohody, které vytvářejí potenciály pro duchovní cyklus na Zemi zvaný lidský život. Je to interdimenzionální a přesahuje to cokoli, co jste si mysleli, že se děje v koloběhu života, smrti, znovuzrození a nového života. Je to systém tak složitý ve své hloubce, že by vás to uvedlo v úžas. Důvod? Protože vás to „vidí“ jako skupinu a není to lineární. Váš život je lineární, ale jeho plánování ne. Má co dělat i s životy a smrtí ostatních kolem vás a s dynamikou svobodné vůle. Uvažovali jste někdy, jestli existuje „smlouva“, která je pouze pro vás? Co když je to multi-kontrakt? Ve skutečnosti se musíte zeptat, kdo jste.

„Vy“ nejste kompletně zde. Jak byste mohli, když máte vyšší já? Kdo je vyšší já? Jste to vy nebo ne? Je to „já“ nebo ne? Pokud je to skutečně vaše část a není zde, pak nejste kompletní, nebo snad ano? Je na druhé straně závoje. Přemýšleli jste o tom? Takže tu vážně nejste celí. To otevírá dveře pro vaše poznání, že jste možná duchovní skupinou (více než dva), která může opravdu být na více místech!

Vyšší já každého člověka je propojené s ostatními vyššími já ostatních lidí. Jak jinak si myslíte, že by mohlo fungovat spolutvoření? Vaše spolutvoření neprobíhá ve vakuu, víte? Pokaždé, když změníte svou realitu a vytvoříte určitou situaci, dotýkáte se reality někoho jiného. Pokaždé, když změníte svou situaci, ovlivňujete i ty kolem vás. Takže jaký druh svobodné volby by lidé mohli mít, kdyby pouze několik mohlo měnit energii pro mnohé? Hodně se toho děje mimo to, co nazýváte svým uvědoměním. A smrt – nebo její potenciál – je jednou z těch věcí.

Nezáleží na tom, koho na planetě ztratíte, jestli si myslíte, že to bylo příliš brzy [snad náhoda], nebo jestli máte pocit, že to bylo vhodné [vzhledem ke stáří] – jejich kousky a části [kterým ještě nerozumíte], jsou předány vám. Tudíž to, co jste vnímali jako jednotlivou duši, je místo toho rozprostřeno do rodiny! „Jak je to možné?“ ptáte se. „Nemá člověk jen jednu duši?“ Ne, nemá. Když jste kousky Boha, pak máte také atributy Boha. Nemáte problém s představou, že Bůh je všude, přesto se bráníte myšlence, že by to tak mohlo být i s vámi. Myslíte si, že „vy“ jste singulární (jednotliví) a Bůh je obrovský. Pravdu? Máte atributy božství, a to je Bůh.

Takže vaši předci jsou právě teď s vámi. Proudí interdimenzionálními částmi vaší DNA… některé její vrstvy vám nakonec popíšeme. Nejbližší jsou vám ti z poslední doby. Jsou vaší součástí a zůstanou s vámi, dokud nezemřete. Mohou s vámi mluvit a vy můžete mluvit s nimi. Tak funguje „mluvení s těmi na druhé straně závoje“. Není to nějaká mystická podivná zkušenost – být v kontaktu s vaší zemřelou babičkou během seance. Je to výlet do vaší vlastní buněčné struktury! Nemusíte být ani mystik, abyste to dokázali. Můžete to dělat denně a s radostí, zatímco kráčíte běžným životem.

Když zemřete, vaše část zůstane s vaší rodinou. Poslouchejte – toto je mimo časový rámec vašeho chápání. Není to lineární. I když se reinkarnujete, zůstává zde vaše část, která bude stále s žijícími lidmi na planetě. Můžete se znovu inkarnovat a stále tu bude vaše část, která bude s jinou lidskou bytostí, dokud ona neodejde. To také vytváří systém karmických skupin. Jak se cítíte, když zemře vaše matka nebo otec? Jsou navždy pryč? Dovolte, abych vám něco řekl. Máma i táta jsou tady! Budou s vámi, dokud nenadejde váš čas odejít. A až k tomu dojde, pak vy budete se svými dětmi, dokud nenadejde jejich čas. A ony pak budou se svými dětmi, dokud nenadejde jejich čas… Jaký to systém! Je to zapsáno ve vaší DNA. Nevěříte tomu, viďte? Je to až moc složité? Příliš velkolepé? Příliš nádherné?

Co uděláte s touto informací? My bychom chtěli, abyste se jí chopili a uvěřili jí. Třeba jen na okamžik odložte svou víru ve věci, které nevidíte, zavolejte na ty, o kterých nyní mluvíme, a zeptejte se jich: „Jste tu? Dotkněte se mne, abych věděl, že tu jste.“ A pak počkejte, než ucítíte dotek svých zemřelých rodičů nebo těch, které jste možná „nevhodně“ ztratili. Máte pocit, že zemřeli příliš brzy. No, oni jsou ale tady, a to všechno je součástí systému v rámci Boží lásky, který jste pomáhali vytvářet. A mistr se usměje a vidí to. Mistr chápe, že smrt je změna energie, není to konec čehokoli.

4. Ostatní

Jak mistři vidí ostatní? Jak vy vidíte ostatní? Dualita způsobuje, že je rozdělujete do mnoha krabic. Dělíte je na ty, kteří jsou osvícení – na ty, kteří nejsou – na ty, kteří jsou z vaší kultury – na ty, kteří z ní nejsou – na ty, kteří mluví vaším jazykem – na ty, kteří jím nehovoří – na ty, kteří byli vychováváni jinak než vy – na ty, kteří mají stejné pohlaví jako vy – a na ty, kteří mají opačné… Ach, máte tolik krabic, do kterých můžete rozmístit „ostatní“ a přesně to lidské bytosti dělají.

V minulé energii to byl obranný systém. Je to pochopitelné. Lidé inklinují k tomu, aby se dávali dohromady s těmi, kteří mají podobné vlastnosti a zkušenosti, takže je logické, že to je to, co hledáte. Najděte ty, kteří hovoří vaším jazykem a kteří jsou stejné rasy a nejspíš s vámi budou mít něco společného. Hledáte je, abyste ochránili svou kulturu. To je velmi kmenové, že? Nicméně při tom, jak věci nyní fungují, to už není potřeba.

Podívejte se na kohokoli na tomto plavidle [na lodi jsou 3000 lidí] – na kohokoli. A tady je výzva: chci, abyste našli osobu, u které je nejméně pravděpodobné, že byste se s ní někdy chtěli potkat. Dívejte se na její tvář, kulturu a rasu… na to, co zastupuje ona a co zastupujete vy – a pak chci, abyste se na ni podívali a milovali ji. Dokážete se udržet a nepřemýšlet, do jaké „krabice“ byste ji mohli zařadit? Dokážete místo toho vidět anděla v jejím nitru? Dokážete se naladit na nějaké vysílání a poslouchat někoho, jak hlásá doktrínu, která není vaše, a přesto ho milovat? Dokážete skutečně milovat někoho, kdo má politické přesvědčení, které je v rozporu s tím vaším? Dokážete vidět božství v jeho nitru? Mistr to dokáže.

Bez ohledu na to, kdo se k mistrovi přiblíží, mistr jako první vidí božství v nitru oné osoby. Pro mistra nejsou žádní „ostatní“. Všichni jsou rodina.

5. Politici

Tady je jedna z nejtěžších věcí – politici. Jak mistr vidí politiky? „Á a je to tady! Kryon se nám chystá říct, koho bychom měli volit. Není to skvělé, že nám chce říct něco takového?“ Ne, nechce. Jen se chystá rozčeřit vody týkající se těch, o kterých si myslíte, že vás zastupují.

Mistři chápou, že politika je taková. Pozemské systémy se pokouší vytvořit změnu a někdy i vládnout. Kdybych vám mohl dát nějakou radu ohledně toho, co hledat, pak bych vám řekl, abyste následovali integritu. Přijde den, kdy vy všichni budete schopní přečíst energii těchto systémů. Někteří z vás budou schopní vidět barvy. Ale do té doby následujte integritu.

Větší pohled: na okamžik se povzneste nad to všechno. Nad všechno. Předstírejte, že jste poprvé dorazili na Zemi a jen se rozhlížíte, bez předpojatosti. A tohle uvidíte: planeta Země změnila svou budoucnost ve „hře“ – andělé přicházejí a odcházejí, hrají pod různými tvářemi a v různých rasách. Během hry se andělé hrající své role rozhodli změnit budoucnost, přepsat konec této hry! Aby to mohli udělat, musí dojít k výrazným a hlubokým změnám ve všech politických záležitostech na této planetě. Situace, které byly nastaveny pro konec Země [Armagedon], musí být poměrně rychle zrušeny. To, co se vytvářelo tisíce let, musí být změněno během deseti let. Zjistíte, že tato planeta prochází prudkými změnami v politice, a některé z nich budou velmi nečekané.

Povím vám některé věci, se kterými možná nebudete souhlasit nebo jim nebudete rozumět, ale jsou pravdivé. To, co se v tuto chvíli děje na Středním východě, podporováno zemí zvanou Amerika, je to, co jste si přáli, aby se stalo, aby to zrychlilo případný posun. Může se to zdát jako obrovská měchačka ponořená do polévky zvané Střední východ, která tím vším zamíchá. Proč by něco takového bylo potřeba pro posun? Staré způsoby, které umožnily nastavení pro Armagedon, jsou tak staré, že by zůstaly nezměněné po mnoho desetiletí. Pamatujete si tu záležitost s protekcionismem (výše)? Bez ponoření a míchání touto velkou měchačkou by se nikdy nic nezměnilo. Proto jste dali svolení pro něco, co by to umožnilo.

Tato „měchačka“, která míchá věcmi, by nikdy nebyla možná, kdyby nebylo události zvané 9/11. To byla předzvěst svolení, dalšího nastavení pro změnu… další typ svolení, které jste dali vy. Historici se ohlédnou a řeknou, že to byl začátek velkého posunu při změně polarizace planety – politické i kulturní.

Ať už je to z vašeho politického pohledu dobře nebo špatně, větší pohled může být jiný. Mistři to vidí a chápou. Takže není náhoda, že země, které říkáte Amerika, je jedinou supervelmocí své doby a jedinou, která může uskutečnit určité druhy věcí na planetě, které protlačí změnu. Z vašeho politického pohledu to může působit jako nepokoj, který není příliš humanitární.

Tato „měchačka“ bude i nadále používána k míchání, i když z vašeho pohledu možná nevhodně. Bude to vypadat, jako když zapalujete úly, dokud si roj neuvědomí, že má možnost volby. To, co bude následovat, popožene historii na planetě, jak bude krystalická mřížka přepsána. Zlomí to řetěz nenávistí způsobující další nenávist. Zastaví to starou historii, která je zaseklá ve svých způsobech plných odplaty a válek.

To je to, co vidí mistr. Má nadhled. Je povznesený nad to, co si osobně myslíte o politicích. Dobré téma k zamyšlení, že? Vy jste humanitární, každý z vás. Nikdo z vás nechce válku, nikdy. Vy všichni jste humanitární a jste plní lásky Ducha. Chcete jen uzdravovat a pomáhat. Vy jste předzvěstí mírumilovných na planetě, kteří budou činit rozhodnutí, která spojí země dohromady. Před nedávnem jsme stáli na jednom místě v Tel Avivu a říkali jsme tamním pracovníkům světla, že Chrám bude znovu postaven. Je to chrám bez zdí. Ale aby bylo možné tento chrám znovu vybudovat, staré místo musí být zcela vyčištěno a základy musí být zbaveny veškeré špíny a ošklivosti. To teď vidíte ve svých zprávách. Toto není povolení pro jakoukoli vládu, ani to není její kritika. Je to jednoduše jen projevení něčeho mnohem většího… začátku obrovské změny.

Nemůžete staré smíchat s novým. Ten dům musí být zcela přestavěn. Ano, to znamená, že přijde ještě více problémů, pokud se na to chcete dívat takto. Takže, pracovníci světla, nebojte se toho, co vytváříte. Poslouchejte: nebojte se lásky Boží. Požádejte, abyste byli na správném místě ve správnou dobu – vy všichni. Mistr tam je. Mistr se nebojí, protože oslavuje posun. Také denně posílá světlo těm u moci, aby doba posunu byla krátká.

6. Informace

Číslo šest jsou informace. Zdá se, že je tu tolik nových informací! Jak mistr vnímá fakt, že je dnes tolik lidí, kteří přinášejí nové postupy, nové informace, nová léčení a nové channelingy? Jak může kdokoli říct, jestli jsou správné nebo ne? Co když je to jen móda? Nebo hůř, co když jsou to marketingová schémata, která se vezou s módou? Co když jsou některé z těch věcí falešné? To všechno se zdá tak matoucí! Mistr se drží stranou a něco ví. Víte, mistr zná jedno důležité pravidlo: pravda se snaží o svou nejvyšší úroveň.

Na planetě se děje ještě něco dalšího. Je to energie spolutvoření, která umožňuje zlepšení tohoto pravidla. Věci, které nejsou vhodné, přesné nebo pravdivé, nebudou podporovány novou energií. Nakonec spadnou na podlahu spolu s dalším odpadem a budou zameteny. Pravda se snaží o svou nejvyšší úroveň a toto vnímání začne převažovat. Už nebude trvat stovky let, než bude nevhodný nebo falešný systém odhalen. Nyní to bude trvat méně než deset let… někdy dokonce ještě méně. Tyto věci, které postrádají integritu, nevydrží světlo nové energie.

Nejen to. Mistr také rozumí novému pohledu, který je vám dán – dokonce i těm, kteří sami sebe nenazývají mistry. Budou schopni „cítit“, jestli něco zní pravdou nebo ne. Dávejte si pozor na systémy, které vyžadují, abyste se k nim připojili, a něco jste dělali. Místo toho hledejte nové myšlenky, které kolem sebe mají jen velmi malou nebo vůbec žádnou organizaci. Ty budou pocházet z nové energie – budou poskytovat individuální růst v ne-systému, který bude mít všechny atributy organizace bez zdí, pravidel či členství.

Před nějakým časem jsme vám říkali, že přijde doba, kdy největší náboženští vůdci vaší planety nebudou moci říkat jednu věc a dělat jinou. Nyní jste svědky prořezávání větví i v největších duchovních organizacích na planetě. Stejné je to s novými informacemi. Samy se prořežou a vy to budete pozorovat.

Některé z čerstvých informací bude těžké uchopit a bude potřeba, abyste se rozhodli, že je chcete pochopit. Ale jak je budete studovat, nasytí vás a budou znít pravdou. Vaše křivka studia fungování nové energie bude strmá, a pokud se budete chtít stát mistrem této energie, nastane u vás doba přelaďování. Hledejte nové knihy a nové jasnovidce. Posun dimenzí nemusí vždy vypadat intuitivně, dokud nejste schopní uchopit, co se skutečně děje. Tato učení vám přinesou okamžité výsledky.

7. Lidská bytost

Toto je číslo sedm. Ach, je jich mnohem víc než sedm – zdánlivě běžné věci, o kterých lze přemýšlet očima vzestupu. Ale pro teď je tato poslední. Co si mistr myslí o síle v lidské bytosti?

Definujme sílu. V tomto jazyce [angličtině] není síla myšlena násilně. Síla, jak toto slovo nyní používáme, vyjadřuje zmocnění (možnost či schopnost). Zmocnění znamená schopnost přesunout se za dřívější omezení. To je pro člověka velká moc, zejména když toto omezení bylo v lidském vnímání toho, co je a co není skutečné. Takže zmocněný člověk je ten, který dokáže myslet mimo svou dřívější realitu a řešit úkoly, které dříve považoval za nemožné.

Pojďme si promluvit o síle, o zmocnění, o lidstvu. Mistr se nyní široce usmívá. Na planetě není nic hlubšího než to, co se odehrává ve zmocnění lidstva. Uvědomujete si, že část nepohodlí, které mnozí z vás cítí, je způsobeno jednoduše tím, že v tuto chvíli pro vás neexistuje žádná budoucnost? Když jste přišli na tuto planetu, lidské bytosti, proroctví bylo hodně odlišné, že? Ale podívejte se na to, co se děje. Změnili jste to! Metaforicky jste změnili koleje reality pro vlak lidstva. Stará proroctví jsou tedy pryč [nenaplnila se] a nová ještě neexistují.

V tuto chvíli sem nemůže dorazit žádný prorok, který by vydal prosté empirické prohlášení o tom, co se stane od čtvrtka za týden! A důvod? Před vlakem není žádná trať! Vytváříte novou planetární energii, zatímco se pohybujete vpřed, a den co den pokládáte novou trať.

Minulý měsíc [v srpnu] se na „obrazovce radaru“ některých vašich nových proroků objevilo něco, co bylo výzvou pro celou Zemi. Vařilo se něco, co mohlo některé z vás rychle odvést, a co bylo „viděno“ a ohlášeno jako silný potenciál. Bylo to skutečné proroctví? Ano. Dnešní proroctví jsou jako lodě… na rozdíl od vlaku nemají žádné koleje. Plavidlo může zamířit kamkoli v oceánu. Okamžitě. Pokud budete stát na přídi, můžete vidět přicházet něco, co je výzvou, ale pokud kapitán zavelí jiný kurz, celý scénář bude anulován. Když otočí kormidlem třeba jen o jeden stupeň, celé proroctví je pryč. Zmizí, protože máte nový kurz. Je pryč dřív, než byste to proroctví dokázali vytisknout.

To, co mělo slabý potenciál, bylo zcela a naprosto zmařeno. Rád bych vám dal informaci, drahé lidské bytosti, že „kapitán“ vaší lodi lidstva stále mění kurz. Tímto „kapitánem“ je kolektivní vědomí vaší planety. V těchto dnech k tomu dochází neustále. Doufám, že tato informace zamíchá vašimi logickými myšlenkami, které se týkají toho, co jste od nynějška schopni vytvořit. Jak by se vám líbilo, kdyby byl na planetě mír? Jak by se vám líbilo prodloužení vašich životů jednoduše díky tomu, že nyní máte neuvěřitelnou novou moc hovořit se svými buňkami? Jak by se vám líbilo dokonalé zdraví bez ohledu na váš věk? To vše je proveditelné. Mistr to ví.

Mistr má tendenci se hodně chichotat. Mistři nejsou smutné lidské bytosti, protože vidí, že potenciál míru na Zemi je v silách lidstva. Lidstvo zahnulo za roh, víte? A říkali jsme to už dříve: nyní začíná práce. Tolik se toho mění! Pečlivě si prohlédněte aliance (spojenectví), než je zavrhnete, protože budete mít tendenci říkat: „Posun závisí na mně, ne na nich. Tudíž z nich vystoupím.“ Mluvíme o pracovišti i o domově. Je načase nechat vynořit věci, které se vynoří, a nechat jiné padnout tam, kde padnou. Dejte těmto věcem čas, který potřebují. Toto je žádost o trpělivost, nebo ne? Ale té máte hodně, nebo snad ne? [Smích.]

Očima vzestoupeného mistra jsou všechny životy, které prožil, nyní živé. Nyní nastává vrchol všeho, co jste. Jakmile smažete koncept minulosti, budete muset obejmout fakt, že všechna vaše vyjádření [minulé životy], jsou v tuto chvíli s vámi. Takže, kdo jste? Jste to, co jste teď… a vše, co jste kdy byli. To jste ale skupina!

A tak to je, drazí lidé, že jsme věděli, že sem přijdete. Věděli jsme, kým jste byli. Věděli jsme, kdo jste. Není náhoda, že jste nyní zde, posloucháte tato slova nebo čtete tyto stránky. Budeme pokračovat v tomto poselství – očima vzestoupených, až se znovu sejdeme.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Perception of Masterhood I

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s